Muzeum w Winnej Górze Oddział Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy

Muzeum w Winnej Górze Oddział Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Muzeum w Winnej Górze Oddział Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespołu Pałacowo-Parkowego prezentuje postać gen. J.H. Dąbrowskiego
(3)

Otwórz jak zwykle

30 sierpnia przed pałacem w Winnej Górze odbył się koncert. O tym wydarzeniu piszą już w lokalnych mediach. W niedzielne...
03/09/2020

30 sierpnia przed pałacem w Winnej Górze odbył się koncert. O tym wydarzeniu piszą już w lokalnych mediach. W niedzielne popołudnie goście wysłuchali arii i pieśni w wykonaniu prof. Joanny Horodko oraz Michała Heinze przy akompaniamencie Alicji Kosznik. Po uczcie dla ucha był też czas na zachwyt dla oka, czyli zwiedzanie naszego muzeum. Organizatorem koncertu było Średzkie Towarzystwo Naukowo - Kulturalne i Kontuszowe Bractwo Kurkowe Ziemi Średzkiej. Wszystkim serdecznie dziękujemy za zaangażowanie

OGŁOSZENIE!!!Od 4 sierpnia 2020 r. Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo-Parkowy ogłasza zamówienie robót budowl...
06/08/2020

OGŁOSZENIE!!!
Od 4 sierpnia 2020 r. Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo-Parkowy ogłasza zamówienie robót budowlanych w zakresie remontu tarasu w pałacu w Winnej Górze.
Oferty należy składać do dnia 18.08.2020 r. w siedzibie Zamawiającego. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.bip.dobrzyca-muzeum.pl

Relacja foto. z obchodów lokalnej uroczystości 265 urodzin gen. J. H. Dąbrowskiego w Winnej Górze
02/08/2020

Relacja foto. z obchodów lokalnej uroczystości 265 urodzin gen. J. H. Dąbrowskiego w Winnej Górze

Jutro obchodzimy 265 urodziny gen. Jana Henryka Dąbrowskiego
01/08/2020

Jutro obchodzimy 265 urodziny gen. Jana Henryka Dąbrowskiego

ROCZNICA URODZIN GEN. JANA HENRYKA DĄBROWSKIEGO – PLAN OBCHODÓW

2 sierpnia 2020 r. Muzeum w Winnej Górze wraz z Panią sołtys sołectwa Winna Góra zapraszają do wzięcia udziału w uroczystości związanej z rocznicą urodzin gen. Jana Henryka Dąbrowskiego (ur.02.08.1755r.). Tego dnia wspominany będzie również ksiądz Karol Wojtyła, który będąc wikarym w 1949 roku w Niegowici niejednokrotnie zatrzymywał się pod pomnikiem w Pierzchowcu dając nam przykład szacunku i modlitwy za gen. Jana Henryka Dąbrowskiego.
Plan uroczystości:
11:00 msza św.
Po mszy św. przejście do parku pod pomnik. Tam po odmówieniu modlitwy przez ks. proboszcza odbędzie się akademia połączona z przedstawieniem zarysu historycznego tego wydarzenia.
Po uroczystości będzie możliwe zwiedzanie muzeum. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich przygotują drobny poczęstunek.

Gen. Jan Henryk Dąbrowski i Jan Paweł II
01/08/2020

Gen. Jan Henryk Dąbrowski i Jan Paweł II

SPOTKANIA Z KSIĘDZEM KAROLEM WOJTYŁĄ POD POMNIKIEM GEN. JANA HENRYKA DĄBROWSKIEGO

Przypadająca w tym roku setna rocznica urodzin Jana Pawła II, to świetna okazja do zapoznania się z nieznanymi dotąd wydarzeniami z początków jego drogi duszpasterskiej, które, choć były tylko epizodem w życiu Ojca Świętego, niosą doniosłe przesłanie dla całego Narodu Polskiego.
Pierwsza Komunia dzieci z Pierzchowa, czerwiec 1949 r. – wg wspomnień Anny Stachowicz, silne opady deszczu w dniu Pierwszej Komunii uniemożliwiły zrobienie zdjęć przed kościołem w Niegowici i dlatego, w kilka dni później ksiądz Wojtyła przyjechał z fotografem do SP w Pierzchowie (która obecnie nosi imię gen. Jana Henryka Dąbrowskiego), aby wykonać tę fotografię przed budynkiem szkoły. W pierwszym rzędzie: pierwszy od lewej stojący chłopiec – Stanisław Pilch (brat Anny Stachowicz i Julii Pilch), siedząca kobieta – nauczycielka i żona kierownika szkoły Zofia Gawłowicz, pośrodku siedzi – ksiądz wikary Karol Wojtyła, mężczyzna siedzący po prawej – kierownik SP w Pierzchowie Stanisław Gawłowicz, pierwszy od prawej stojący chłopiec – Tadeusz Stachowicz (brat Edwarda Stachowicza)
(fot. z Archiwum Parafialnego w Niegowici).

Niespełna 30 km na wschód od Krakowa, na terenie dzisiejszej Gminy Gdów, leży parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Niegowici, w której niegdyś zamieszkiwało dwóch Wielkich Polaków. Jednym, był młody ksiądz Karol Wojtyła (1920-2005), który, po odebraniu święceń kapłańskich w 1946 r. i po zakończeniu 2-letnich studiów w Rzymie, od 28 lipca 1948, do 17 sierpnia 1949 r. pełnił w Niegowici posługę kapłańską, jako skromny wiejski wikary. Uczył tu również religii w szkołach powszechnych i przygotowywał dzieci do Pierwszej Komunii, a także aktywnie włączył się w życie parafian i opiekował się Stowarzyszeniem Katolickiej Młodzieży Polskiej (SKMP), oraz współtworzył kółka teatralne działające w kilku wioskach w parafii niegowickiej i wyreżyserował kilka spektakli, które parafianie mogli oglądać w Domu Katolickim w Niegowici.
Drugim zaś wybitnym Polakiem związanym z parafią w Niegowici był jeden z najsłynniejszych Polskich Bohaterów Narodowych oraz bohater naszego Hymnu Narodowego gen. Jan Henryk Dąbrowski (1755-1818), który przyszedł na świat w malutkiej wiosce Pierzchowiec położonej w parafii niegowickiej. Co prawda, jakiś czas temu, wspomniana wioska została przyłączona do sąsiedniej wsi Pierzchów, jednak, do dziś można tam zobaczyć, stojący niemal nad brzegiem rzeki Raby, okazały pomnik z 1872 r., na którym widnieje napis:
TU W PIERZCHOWCU WE DWORZE
URODZIŁ SIĘ D. 2 SIERPNIA 1755
NACZELNIK LEGIONÓW
POLSKICH GENERAŁ
JAN HENRYK
DĄBROWSKI.

Współcześnie, pomnikiem w Pierzchowcu opiekują się władze Gminy Gdów oraz parafianie niegowiccy, tak w dowód szacunku do generała Dąbrowskiego, jak i dumy z faktu, że urodził się na terenie ich parafii. Podobnie, wielkim szacunkiem na ziemi gdowskiej jest otaczany od lat ksiądz Karol Wojtyła, o którym, do dziś można tam usłyszeć wiele ciekawych opowieści od parafian, którzy kiedyś mieli okazję osobiście spotkać przyszłego papieża.

Pięknym przejawem wspomnianej pamięci, dumy i szacunku są utwory miejscowych poetów ludowych zadedykowane generałowi Dąbrowskiemu i księdzu Wojtyle. Na specjalną uwagę zasługuje wiersz poetki Stanisławy Michałek (84 lata) z Pierzchowca, w którym opisała – wspomniany na wstępie – nieznany epizod z życia księdza Karola Wojtyły. Kilka ostatnich strof owego utworu, oraz genezę jego powstania przedstawiła emerytowana dyrektorka SP w Pierzchowie Helena Wojtas we wstępie do tomiku poezji Stanisławy Michałek pt. Słowa o życiu, które warto tu przytoczyć na prawie cytatu – szczególne miejsce w twórczości (…) poetki zajmuje papież Polak – Jan Paweł II (…). Poetka pamięta go z czasów, kiedy jako wikary parafii w Niegowici uczył religii w 5 szkołach, m.in. w Pierzchowie. Tu też spotykał się z młodzieżą (…). Poetka pamięta jedno ze spotkań przy pomniku Jana Henryka Dąbrowskiego. Do dziś słyszy, jak mocnym głosem zaintonował słowa: „Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy”. Po latach poetka napisała wiersz pt. „Płynie Raba”, w którym czytamy między innymi:
„Bo był wikariuszem
Tutaj w Niegowici
A w szkole w Pierzchowie
Uczył także dzieci
Przy pomniku stawał
Wielce zadumany
Śpiewał razem z nami
Hymn nasz ukochany
Sławił Ojciec Święty
Dąbrowskiego imię
Uczył kochać Boga
Honor i Ojczyznę”.

Niewykluczone, że wspomniane spotkanie poprowadzone przez księdza Wojtyłę pod pomnikiem generała Dąbrowskiego w Pierzchowcu, jest tym samym, które do dziś pamięta Anna Stachowicz (83 l., siostra Stanisława Pilcha, którego można zobaczyć na fot. komunijnej), która w roku szkolnym 1948-1949 chodziła do V klasy SP w Pierzchowie i była uczennicą księdza Wojtyły. Wg wspomnień Anny Stachowicz, spotkanie to, odbyło się pod koniec roku szkolnego, czyli w czerwcu 1949 r., wzięły w nim udział dzieci z SP w Pierzchowie przyprowadzone pod pomnik przez ks. Wojtyłę, oraz garstka młodzieży z Pierzchowa, która samorzutnie dołączyła się do tego spotkania i miało ono charakter patriotyczny i dlatego, wszyscy uczestnicy odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego.
Pomnik z 1872 r. w Pierzchowcu upamiętniający urodzenie się w tej wsi dnia 2 sierpnia 1755 r. gen. dyw. J. H. Dąbrowskiego – w tle widać kopiec usypany w 1997 r. na cześć gen. J. H. Dąbrowskiego, maj 2020 r. (fot. Maria Jelonek-Bankowicz z Pierzchowca).

Warto przy tym dodać, że z uwagi na to, że Anna Stachowicz od dziecka mieszka nieopodal pomnika w Pierzchowcu, miała okazję widzieć kilkakrotnie, jak ksiądz Karol Wojtyła, przejeżdżając na rowerze drogą obok jej domu, gdy mijał pomnik, przystawał na chwilę – jak można się domyślać – aby odmówić modlitwę w intencji gen. Jana Henryka Dąbrowskiego.Kolejną osobą, która pamięta spotkanie z ks. Wojtyłą pod pomnikiem gen. Dąbrowskiego jest Julia Pilch (86 l., siostra Anny Stachowicz) z Pierzchowca, wg której, tych spotkań było więcej – przynajmniej dwa lub trzy – za czym przemawiał fakt, że obok pomnika nie było zbyt wiele miejsca i dlatego, za każdym razem spotkania musiały odbywać się w niewielkim składzie i były przeznaczone, raz dla samych chłopców, innym razem dla dziewcząt. Ponadto, Julia Pilch jest pewna, że wszystkie miały miejsce w 1949 r. i pamięta, że jedno obserwowała z oddali, a w innym sama wzięła udział i przypomina sobie, że najpierw ksiądz Wojtyła wygłosił pogadankę patriotyczną na temat generała Dąbrowskiego, a następnie wszyscy zaśpiewali Mazurka Dąbrowskiego. Podobnego zdania, że spotkań było więcej niż jedno, jest również Edward Stachowicz (84 l., brat Tadeusza Stachowicza widocznego na fot. komunijnej) z Niewiarowa, który w 1949 r. mieszkał w Pierzchowcu w domu, który stał naprzeciw pomnika gen. Dąbrowskiego – i dlatego, mimo, że Edward Stachowicz nie brał udziału w tych spotkaniach, to jednak miał okazje je obserwować.
Myli się jednak ten, kto podejrzewa, że wspomniane spotkania przed pomnikiem w Pierzchowcu mające uczcić generała Dąbrowskiego były odświętnymi uroczystościami z pocztami sztandarowymi i składaniem wieńców. Z informacji przekazanych przez parafian niegowickich wynika bowiem, że odbyły się niejako „przy okazji” podczas różnych spotkań, które ksiądz Wojtyła organizował obok pierzchowieckiego pomnika, gdyż było to miejsce wymarzone do spotkań plenerowych. Przykładowo, Julia Pilch, Edward Stachowicz i Andrzej Mentel (87 l.) z Krakowa, który w 1949 r. mieszkał w Pierzchowie, wspominają, iż latem 1949 r. ksiądz Wojtyła podjął się wyreżyserowania „akademii mickiewiczowskiej” (recytacji utworów Adama Mickiewicza), która zresztą okazała się ostatnim, pożegnalnym spektaklem wystawionym przez księdza Wojtyłę dla parafian niegowickich – i podczas przygotowań, kółko teatralne złożone z młodzieży z Pierzchowa i Niewiarowa, niektóre ze swoich prób odbywało obok pomnika generała Dąbrowskiego. Natomiast, w kronice SKMP, która zachowała się w Archiwum Parafialnym w Niegowici, na s. 44, pod datą 28 maja 1949 r. można znaleźć relację z pieszej wycieczki zorganizowanej przez księdza Wojtyłę do Pierzchowca, podczas której, młodzież rozpaliła ognisko obok pomnika generała Dąbrowskiego i wieczorną porą śpiewała piosenki. Jak zatem widać, każda ze wspomnianych okazji świetnie nadawała się do tego, aby w którejś chwili, ksiądz Wojtyła poprosił wszystkich zebranych, aby razem z nim zbliżyli się do pomnika i uczcili pamięć generała Dąbrowskiego.
Pomnik, maj 2020 r. (fot. Maria Jelonek-Bankowicz z Pierzchowca).
W związku z powyższym, powstaje pytanie – z jakiego powodu ksiądz Karol Wojtyła poświęcał swoją uwagę dla gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, modlił się w jego intencji i czcił jego pamięć pod pomnikiem w Pierzchowcu oraz uczył tego dzieci? Z analizy faktów wynika, że miało na to wpływ kilka czynników. Po pierwsze, generał Dąbrowski urodził się i został ochrzczony w parafii w Niegowici, więc, dla księdza Wojtyły był parafianinem, za którego powinien się pomodlić. Po drugie, gen. Dąbrowski zmarł 6 czerwca, zaś pomnik w Pierzchowcu informuje, że urodził się 2 sierpnia, a zatem, skoro ksiądz Wojtyła, od maja, do sierpnia 1949 r. wielokrotnie przyprowadzał dzieci i młodzież pod pomnik w Pierzchowcu, to byłoby dziwne i niezrozumiałe, gdyby podczas tych spotkań udawał, że nie widzi pomnika i przemilczał wspomniane okazje, aby uczcić generała Dąbrowskiego. Poza tym, ksiądz Wojtyła z pewnością był dobrze przygotowany do poprowadzenia spotkań mających uczcić generała Dąbrowskiego i do wygłoszenia okolicznościowej przemowy, gdyż wychowywał się w czasach II RP, gdy patriotyzm był w modzie i ulubionym zajęciem dorastających chłopców było czytanie książek historycznych i powieści na temat Insurekcji Kościuszkowskiej, Legionów Polskich we Włoszech i walki w czasach napoleońskich i dlatego, możemy być pewni, że w młodości Karol Wojtyła przeczytał nie jedną książkę na temat gen. Jana Henryka Dąbrowskiego i świetnie znał jego biografię. Ponadto, wg Julii Pilch, osobą, która mogła dodatkowo zachęcać księdza Wojtyłę do uczczenia pamięci generała Dąbrowskiego, był ówczesny kierownik SP w Pierzchowie Stanisław Gawłowicz (widoczny na fot. komunijnej), który wysoko cenił gen. Dąbrowskiego. Trzeba również pamiętać, że ksiądz Wojtyła był synem oficera Wojska Polskiego i dlatego, jest bardzo prawdopodobne, że już z rodzinnego domu wyniósł szacunek do gen. Dąbrowskiego.
Warto, zatem, aby opisany powyżej przykład szacunku i modlitwy za gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, który dał nam niegdyś ksiądz Karol Wojtyła, został przyjęty przez wszystkich naszych rodaków. Możemy bowiem być pewni, że święty Jan Paweł II, jako nasz rodak i patriota, bardzo by sobie tego życzył i bardzo by się z tego cieszył.

Adam W. Gorycki z Kielc – miłośnik i badacz historii Księstwa Warszawskiego oraz działacz społeczny.

ŹRÓDŁA:
1) Stanisława Michałek, Słowa o życiu, nakładem OSP w Pierzchowie, [Pierzchów 2014], ISBN 978-83-939260-0-8;
2) Kronika SKMP w Niegowici pt. Księga protokołów z posiedzeń i walnego zgromadzenia „Stowarzyszenia katolickiej młodzieży polskiej” w parafii niegowickiej (rękopis w zbiorach Archiwum Parafialnego w Niegowici);
3) wywiady przeprowadzone przez Adama W. Goryckiego w kwietniu 2020 r. z mieszkańcami parafii w Niegowici, a w tym ze Stanisławą Michałek, Anną Stachowicz, Julią Pilch, Edwardem Stachowiczem i Andrzejem Mentlem.

ROCZNICA URODZIN GEN. JANA HENRYKA DĄBROWSKIEGO – PLAN OBCHODÓW 2 sierpnia 2020 r. Muzeum w Winnej Górze wraz z Panią so...
01/08/2020

ROCZNICA URODZIN GEN. JANA HENRYKA DĄBROWSKIEGO – PLAN OBCHODÓW

2 sierpnia 2020 r. Muzeum w Winnej Górze wraz z Panią sołtys sołectwa Winna Góra zapraszają do wzięcia udziału w uroczystości związanej z rocznicą urodzin gen. Jana Henryka Dąbrowskiego (ur.02.08.1755r.). Tego dnia wspominany będzie również ksiądz Karol Wojtyła, który będąc wikarym w 1949 roku w Niegowici niejednokrotnie zatrzymywał się pod pomnikiem w Pierzchowcu dając nam przykład szacunku i modlitwy za gen. Jana Henryka Dąbrowskiego.
Plan uroczystości:
11:00 msza św.
Po mszy św. przejście do parku pod pomnik. Tam po odmówieniu modlitwy przez ks. proboszcza odbędzie się akademia połączona z przedstawieniem zarysu historycznego tego wydarzenia.
Po uroczystości będzie możliwe zwiedzanie muzeum. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich przygotują drobny poczęstunek.

SPOTKANIA Z KSIĘDZEM KAROLEM WOJTYŁĄ POD POMNIKIEM GEN. JANA HENRYKA DĄBROWSKIEGO Przypadająca w tym roku setna rocznica...
01/08/2020

SPOTKANIA Z KSIĘDZEM KAROLEM WOJTYŁĄ POD POMNIKIEM GEN. JANA HENRYKA DĄBROWSKIEGO

Przypadająca w tym roku setna rocznica urodzin Jana Pawła II, to świetna okazja do zapoznania się z nieznanymi dotąd wydarzeniami z początków jego drogi duszpasterskiej, które, choć były tylko epizodem w życiu Ojca Świętego, niosą doniosłe przesłanie dla całego Narodu Polskiego.
Pierwsza Komunia dzieci z Pierzchowa, czerwiec 1949 r. – wg wspomnień Anny Stachowicz, silne opady deszczu w dniu Pierwszej Komunii uniemożliwiły zrobienie zdjęć przed kościołem w Niegowici i dlatego, w kilka dni później ksiądz Wojtyła przyjechał z fotografem do SP w Pierzchowie (która obecnie nosi imię gen. Jana Henryka Dąbrowskiego), aby wykonać tę fotografię przed budynkiem szkoły. W pierwszym rzędzie: pierwszy od lewej stojący chłopiec – Stanisław Pilch (brat Anny Stachowicz i Julii Pilch), siedząca kobieta – nauczycielka i żona kierownika szkoły Zofia Gawłowicz, pośrodku siedzi – ksiądz wikary Karol Wojtyła, mężczyzna siedzący po prawej – kierownik SP w Pierzchowie Stanisław Gawłowicz, pierwszy od prawej stojący chłopiec – Tadeusz Stachowicz (brat Edwarda Stachowicza)
(fot. z Archiwum Parafialnego w Niegowici).

Niespełna 30 km na wschód od Krakowa, na terenie dzisiejszej Gminy Gdów, leży parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Niegowici, w której niegdyś zamieszkiwało dwóch Wielkich Polaków. Jednym, był młody ksiądz Karol Wojtyła (1920-2005), który, po odebraniu święceń kapłańskich w 1946 r. i po zakończeniu 2-letnich studiów w Rzymie, od 28 lipca 1948, do 17 sierpnia 1949 r. pełnił w Niegowici posługę kapłańską, jako skromny wiejski wikary. Uczył tu również religii w szkołach powszechnych i przygotowywał dzieci do Pierwszej Komunii, a także aktywnie włączył się w życie parafian i opiekował się Stowarzyszeniem Katolickiej Młodzieży Polskiej (SKMP), oraz współtworzył kółka teatralne działające w kilku wioskach w parafii niegowickiej i wyreżyserował kilka spektakli, które parafianie mogli oglądać w Domu Katolickim w Niegowici.
Drugim zaś wybitnym Polakiem związanym z parafią w Niegowici był jeden z najsłynniejszych Polskich Bohaterów Narodowych oraz bohater naszego Hymnu Narodowego gen. Jan Henryk Dąbrowski (1755-1818), który przyszedł na świat w malutkiej wiosce Pierzchowiec położonej w parafii niegowickiej. Co prawda, jakiś czas temu, wspomniana wioska została przyłączona do sąsiedniej wsi Pierzchów, jednak, do dziś można tam zobaczyć, stojący niemal nad brzegiem rzeki Raby, okazały pomnik z 1872 r., na którym widnieje napis:
TU W PIERZCHOWCU WE DWORZE
URODZIŁ SIĘ D. 2 SIERPNIA 1755
NACZELNIK LEGIONÓW
POLSKICH GENERAŁ
JAN HENRYK
DĄBROWSKI.

Współcześnie, pomnikiem w Pierzchowcu opiekują się władze Gminy Gdów oraz parafianie niegowiccy, tak w dowód szacunku do generała Dąbrowskiego, jak i dumy z faktu, że urodził się na terenie ich parafii. Podobnie, wielkim szacunkiem na ziemi gdowskiej jest otaczany od lat ksiądz Karol Wojtyła, o którym, do dziś można tam usłyszeć wiele ciekawych opowieści od parafian, którzy kiedyś mieli okazję osobiście spotkać przyszłego papieża.

Pięknym przejawem wspomnianej pamięci, dumy i szacunku są utwory miejscowych poetów ludowych zadedykowane generałowi Dąbrowskiemu i księdzu Wojtyle. Na specjalną uwagę zasługuje wiersz poetki Stanisławy Michałek (84 lata) z Pierzchowca, w którym opisała – wspomniany na wstępie – nieznany epizod z życia księdza Karola Wojtyły. Kilka ostatnich strof owego utworu, oraz genezę jego powstania przedstawiła emerytowana dyrektorka SP w Pierzchowie Helena Wojtas we wstępie do tomiku poezji Stanisławy Michałek pt. Słowa o życiu, które warto tu przytoczyć na prawie cytatu – szczególne miejsce w twórczości (…) poetki zajmuje papież Polak – Jan Paweł II (…). Poetka pamięta go z czasów, kiedy jako wikary parafii w Niegowici uczył religii w 5 szkołach, m.in. w Pierzchowie. Tu też spotykał się z młodzieżą (…). Poetka pamięta jedno ze spotkań przy pomniku Jana Henryka Dąbrowskiego. Do dziś słyszy, jak mocnym głosem zaintonował słowa: „Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy”. Po latach poetka napisała wiersz pt. „Płynie Raba”, w którym czytamy między innymi:
„Bo był wikariuszem
Tutaj w Niegowici
A w szkole w Pierzchowie
Uczył także dzieci
Przy pomniku stawał
Wielce zadumany
Śpiewał razem z nami
Hymn nasz ukochany
Sławił Ojciec Święty
Dąbrowskiego imię
Uczył kochać Boga
Honor i Ojczyznę”.

Niewykluczone, że wspomniane spotkanie poprowadzone przez księdza Wojtyłę pod pomnikiem generała Dąbrowskiego w Pierzchowcu, jest tym samym, które do dziś pamięta Anna Stachowicz (83 l., siostra Stanisława Pilcha, którego można zobaczyć na fot. komunijnej), która w roku szkolnym 1948-1949 chodziła do V klasy SP w Pierzchowie i była uczennicą księdza Wojtyły. Wg wspomnień Anny Stachowicz, spotkanie to, odbyło się pod koniec roku szkolnego, czyli w czerwcu 1949 r., wzięły w nim udział dzieci z SP w Pierzchowie przyprowadzone pod pomnik przez ks. Wojtyłę, oraz garstka młodzieży z Pierzchowa, która samorzutnie dołączyła się do tego spotkania i miało ono charakter patriotyczny i dlatego, wszyscy uczestnicy odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego.
Pomnik z 1872 r. w Pierzchowcu upamiętniający urodzenie się w tej wsi dnia 2 sierpnia 1755 r. gen. dyw. J. H. Dąbrowskiego – w tle widać kopiec usypany w 1997 r. na cześć gen. J. H. Dąbrowskiego, maj 2020 r. (fot. Maria Jelonek-Bankowicz z Pierzchowca).

Warto przy tym dodać, że z uwagi na to, że Anna Stachowicz od dziecka mieszka nieopodal pomnika w Pierzchowcu, miała okazję widzieć kilkakrotnie, jak ksiądz Karol Wojtyła, przejeżdżając na rowerze drogą obok jej domu, gdy mijał pomnik, przystawał na chwilę – jak można się domyślać – aby odmówić modlitwę w intencji gen. Jana Henryka Dąbrowskiego.Kolejną osobą, która pamięta spotkanie z ks. Wojtyłą pod pomnikiem gen. Dąbrowskiego jest Julia Pilch (86 l., siostra Anny Stachowicz) z Pierzchowca, wg której, tych spotkań było więcej – przynajmniej dwa lub trzy – za czym przemawiał fakt, że obok pomnika nie było zbyt wiele miejsca i dlatego, za każdym razem spotkania musiały odbywać się w niewielkim składzie i były przeznaczone, raz dla samych chłopców, innym razem dla dziewcząt. Ponadto, Julia Pilch jest pewna, że wszystkie miały miejsce w 1949 r. i pamięta, że jedno obserwowała z oddali, a w innym sama wzięła udział i przypomina sobie, że najpierw ksiądz Wojtyła wygłosił pogadankę patriotyczną na temat generała Dąbrowskiego, a następnie wszyscy zaśpiewali Mazurka Dąbrowskiego. Podobnego zdania, że spotkań było więcej niż jedno, jest również Edward Stachowicz (84 l., brat Tadeusza Stachowicza widocznego na fot. komunijnej) z Niewiarowa, który w 1949 r. mieszkał w Pierzchowcu w domu, który stał naprzeciw pomnika gen. Dąbrowskiego – i dlatego, mimo, że Edward Stachowicz nie brał udziału w tych spotkaniach, to jednak miał okazje je obserwować.
Myli się jednak ten, kto podejrzewa, że wspomniane spotkania przed pomnikiem w Pierzchowcu mające uczcić generała Dąbrowskiego były odświętnymi uroczystościami z pocztami sztandarowymi i składaniem wieńców. Z informacji przekazanych przez parafian niegowickich wynika bowiem, że odbyły się niejako „przy okazji” podczas różnych spotkań, które ksiądz Wojtyła organizował obok pierzchowieckiego pomnika, gdyż było to miejsce wymarzone do spotkań plenerowych. Przykładowo, Julia Pilch, Edward Stachowicz i Andrzej Mentel (87 l.) z Krakowa, który w 1949 r. mieszkał w Pierzchowie, wspominają, iż latem 1949 r. ksiądz Wojtyła podjął się wyreżyserowania „akademii mickiewiczowskiej” (recytacji utworów Adama Mickiewicza), która zresztą okazała się ostatnim, pożegnalnym spektaklem wystawionym przez księdza Wojtyłę dla parafian niegowickich – i podczas przygotowań, kółko teatralne złożone z młodzieży z Pierzchowa i Niewiarowa, niektóre ze swoich prób odbywało obok pomnika generała Dąbrowskiego. Natomiast, w kronice SKMP, która zachowała się w Archiwum Parafialnym w Niegowici, na s. 44, pod datą 28 maja 1949 r. można znaleźć relację z pieszej wycieczki zorganizowanej przez księdza Wojtyłę do Pierzchowca, podczas której, młodzież rozpaliła ognisko obok pomnika generała Dąbrowskiego i wieczorną porą śpiewała piosenki. Jak zatem widać, każda ze wspomnianych okazji świetnie nadawała się do tego, aby w którejś chwili, ksiądz Wojtyła poprosił wszystkich zebranych, aby razem z nim zbliżyli się do pomnika i uczcili pamięć generała Dąbrowskiego.
Pomnik, maj 2020 r. (fot. Maria Jelonek-Bankowicz z Pierzchowca).
W związku z powyższym, powstaje pytanie – z jakiego powodu ksiądz Karol Wojtyła poświęcał swoją uwagę dla gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, modlił się w jego intencji i czcił jego pamięć pod pomnikiem w Pierzchowcu oraz uczył tego dzieci? Z analizy faktów wynika, że miało na to wpływ kilka czynników. Po pierwsze, generał Dąbrowski urodził się i został ochrzczony w parafii w Niegowici, więc, dla księdza Wojtyły był parafianinem, za którego powinien się pomodlić. Po drugie, gen. Dąbrowski zmarł 6 czerwca, zaś pomnik w Pierzchowcu informuje, że urodził się 2 sierpnia, a zatem, skoro ksiądz Wojtyła, od maja, do sierpnia 1949 r. wielokrotnie przyprowadzał dzieci i młodzież pod pomnik w Pierzchowcu, to byłoby dziwne i niezrozumiałe, gdyby podczas tych spotkań udawał, że nie widzi pomnika i przemilczał wspomniane okazje, aby uczcić generała Dąbrowskiego. Poza tym, ksiądz Wojtyła z pewnością był dobrze przygotowany do poprowadzenia spotkań mających uczcić generała Dąbrowskiego i do wygłoszenia okolicznościowej przemowy, gdyż wychowywał się w czasach II RP, gdy patriotyzm był w modzie i ulubionym zajęciem dorastających chłopców było czytanie książek historycznych i powieści na temat Insurekcji Kościuszkowskiej, Legionów Polskich we Włoszech i walki w czasach napoleońskich i dlatego, możemy być pewni, że w młodości Karol Wojtyła przeczytał nie jedną książkę na temat gen. Jana Henryka Dąbrowskiego i świetnie znał jego biografię. Ponadto, wg Julii Pilch, osobą, która mogła dodatkowo zachęcać księdza Wojtyłę do uczczenia pamięci generała Dąbrowskiego, był ówczesny kierownik SP w Pierzchowie Stanisław Gawłowicz (widoczny na fot. komunijnej), który wysoko cenił gen. Dąbrowskiego. Trzeba również pamiętać, że ksiądz Wojtyła był synem oficera Wojska Polskiego i dlatego, jest bardzo prawdopodobne, że już z rodzinnego domu wyniósł szacunek do gen. Dąbrowskiego.
Warto, zatem, aby opisany powyżej przykład szacunku i modlitwy za gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, który dał nam niegdyś ksiądz Karol Wojtyła, został przyjęty przez wszystkich naszych rodaków. Możemy bowiem być pewni, że święty Jan Paweł II, jako nasz rodak i patriota, bardzo by sobie tego życzył i bardzo by się z tego cieszył.

Adam W. Gorycki z Kielc – miłośnik i badacz historii Księstwa Warszawskiego oraz działacz społeczny.

ŹRÓDŁA:
1) Stanisława Michałek, Słowa o życiu, nakładem OSP w Pierzchowie, [Pierzchów 2014], ISBN 978-83-939260-0-8;
2) Kronika SKMP w Niegowici pt. Księga protokołów z posiedzeń i walnego zgromadzenia „Stowarzyszenia katolickiej młodzieży polskiej” w parafii niegowickiej (rękopis w zbiorach Archiwum Parafialnego w Niegowici);
3) wywiady przeprowadzone przez Adama W. Goryckiego w kwietniu 2020 r. z mieszkańcami parafii w Niegowici, a w tym ze Stanisławą Michałek, Anną Stachowicz, Julią Pilch, Edwardem Stachowiczem i Andrzejem Mentlem.

Adres

Winna Góra 11
Winna Góra
63-000

Godziny Otwarcia

Wtorek 10:00 - 15:00
Czwartek 10:00 - 15:00
Piątek 10:00 - 16:00
Sobota 10:00 - 14:00

Telefon

501082245

Strona Internetowa

Ostrzeżenia

Bądź na bieżąco i daj nam wysłać e-mail, gdy Muzeum w Winnej Górze Oddział Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy umieści wiadomości i promocje. Twój adres e-mail nie zostanie wykorzystany do żadnego innego celu i możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

Skontaktuj Się Z Firmę

Wyślij wiadomość do Muzeum w Winnej Górze Oddział Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy:

Widea

Kategoria

Najbliższe muzea

Komentarze

Witam, czy muzeum jest otwarte 22.08?
Bardzo lubię to miejsce, ale bydło w pałacowym parku? :'( szkoda, że brak innych pomysłów
DZIEKUJE ZA ZAPROSZENIE. DOBRZYCA-WINNA GORA SA BLISKIE MOJEMU SERCU .
Na mocy dekretu wystawionego przez Napoleona I w Tylży (30 VI 1807) za wybitne zasługi wojenne dla cesarza dobra w Winnej Górze otrzymał gen. Jan Henryk Dąbrowski. (...) w: "Spotkania z Zabytkami", 7-8/2018 https://www.dropbox.com/s/foxn3drdcxzt30c/SzZ_2018_7-8_s40-43.pdf?dl=0
Pierwsze spotkanie dla mieszkańców Winnej Góry - p. Jerzy Sobczak opowiadał o historii tworzenia Izby Pamięci Jana Henryka Dąbrowskiego. Zapowiadamy kolejne w drugiej połowie stycznia 2019 r.