Narodowe Muzeum Techniki

Narodowe Muzeum Techniki Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie jest w trakcie remontu. W chwili obecnej nie ma możliwości zw W chwili obecnej nie ma możliwości zwiedzania muzeum.

Tworzymy się na nowo, zmieniamy się dla Was! Do zobaczenia na otwarciu.

#KalendarzNMT 21 listopada 1783 roku odbył się pierwszy swobodny #LotBalonem ❗Mimo wielu prób wzniesienia się w powietrz...
21/11/2021

#KalendarzNMT

21 listopada 1783 roku odbył się pierwszy swobodny #LotBalonem ❗

Mimo wielu prób wzniesienia się w powietrze, człowiekowi ta sztuka nie udawała się do XVIII wieku. Wszystkie eksperymenty kończyły się niepowodzeniem z jednej przyczyny. Konstruktorzy próbowali naśladować naturę, budując urządzenia przypominające ptaki. Takie podejście do tematu wykluczało sukces.
Wreszcie z początkiem XVIII wieku przyszły udane próby. W powietrze wznosiły się niewielkie druciane kule, obłożone lekkim papierem i napełnione ogrzanym powietrzem. Tak było na dworze króla portugalskiego Jana V, gdzie swój projekt zaprezentował Bartolomeu de Gusmão, duchowny z Brazylii.
Jednak pełny sukces przyszedł dopiero w latach 80., gdy dwaj bracia Joseph i Jacques #Montgolfier zadziwili świat ❗ Mieszkali z dala od Paryża i prowadzili odziedziczoną po ojcu wytwórnię papieru. Produkowali tam miedzy innymi cienki pergamin z cielęcej skóry, który służył za elegancką papeterię. Jesienią 1782 roku ów materiał wykorzystali do budowy pierwszego balonu. Był nieduży. Miał średnicę 3 metrów i objętość 18 m3. Po wypełnieniu go gorącym powietrzem poleciał na wysokość 250 m i odległość 2 km.
Bracia kontynuowali próby, budując coraz większe aerostaty i zdobywając sławę, która dotarła do Paryża. Ich pokaz zapragnął zobaczyć Ludwik XVI. Zaproponował, aby w przestworza wysłać skazańca, którego ewentualna śmierć nie będzie dużą stratą. Bracia nie zgodzili się na to, proponując, by pierwszymi pasażerami zostały: kaczka, kogut i owca. Zwierzęta leciały w ażurowej klatce i po 8 minutach szczęśliwie wylądowały.

Teraz czekano na lot człowieka. Nastąpił on 21 listopada 1783 roku. Bogato dekorowany balon z ogromnym wizerunkiem słońca o twarzy Ludwika XVI zabrał pierwszych lotników. Nie byli nimi bracia Montgolfier. Poleciał królewski chemik-aptekarz Jean-François de Rozier i zawodowy oficer François Laurent d'Arlandes.

#KalendarzNMT

21 listopada 1783 roku odbył się pierwszy swobodny #LotBalonem ❗

Mimo wielu prób wzniesienia się w powietrze, człowiekowi ta sztuka nie udawała się do XVIII wieku. Wszystkie eksperymenty kończyły się niepowodzeniem z jednej przyczyny. Konstruktorzy próbowali naśladować naturę, budując urządzenia przypominające ptaki. Takie podejście do tematu wykluczało sukces.
Wreszcie z początkiem XVIII wieku przyszły udane próby. W powietrze wznosiły się niewielkie druciane kule, obłożone lekkim papierem i napełnione ogrzanym powietrzem. Tak było na dworze króla portugalskiego Jana V, gdzie swój projekt zaprezentował Bartolomeu de Gusmão, duchowny z Brazylii.
Jednak pełny sukces przyszedł dopiero w latach 80., gdy dwaj bracia Joseph i Jacques #Montgolfier zadziwili świat ❗ Mieszkali z dala od Paryża i prowadzili odziedziczoną po ojcu wytwórnię papieru. Produkowali tam miedzy innymi cienki pergamin z cielęcej skóry, który służył za elegancką papeterię. Jesienią 1782 roku ów materiał wykorzystali do budowy pierwszego balonu. Był nieduży. Miał średnicę 3 metrów i objętość 18 m3. Po wypełnieniu go gorącym powietrzem poleciał na wysokość 250 m i odległość 2 km.
Bracia kontynuowali próby, budując coraz większe aerostaty i zdobywając sławę, która dotarła do Paryża. Ich pokaz zapragnął zobaczyć Ludwik XVI. Zaproponował, aby w przestworza wysłać skazańca, którego ewentualna śmierć nie będzie dużą stratą. Bracia nie zgodzili się na to, proponując, by pierwszymi pasażerami zostały: kaczka, kogut i owca. Zwierzęta leciały w ażurowej klatce i po 8 minutach szczęśliwie wylądowały.

Teraz czekano na lot człowieka. Nastąpił on 21 listopada 1783 roku. Bogato dekorowany balon z ogromnym wizerunkiem słońca o twarzy Ludwika XVI zabrał pierwszych lotników. Nie byli nimi bracia Montgolfier. Poleciał królewski chemik-aptekarz Jean-François de Rozier i zawodowy oficer François Laurent d'Arlandes.

#NMTpolecaSerdecznie polecamy książkę Mateusza Jana Kowalskiego "Warszawskie  wystawy rolniczo-przemysłowe" wydaną przez...
17/11/2021

#NMTpoleca

Serdecznie polecamy książkę Mateusza Jana Kowalskiego "Warszawskie wystawy rolniczo-przemysłowe" wydaną przez Księży Młyn Dom Wydawniczy ❗

Wiek XIX nazywany ,,wiekiem pary i elektryczności” to okres ważnych odkryć w różnych dziedzinach życia gospodarczego oraz przemian o charakterze społecznym. To czas przełomowy także na ziemiach polskich. Zmiany w sposobach gospodarowania i stosunku do innowacji z zakresu agrotechniki, a także rosnąca urbanizacja wpłynęły na sposób myślenia ówczesnych Polaków. Postęp techniczny drugiej połowy XIX wieku oddziaływał na rozwój różnych gałęzi przemysłu. A ogromną rolę w popularyzacji nowinek technicznych odegrały wystawy rolniczo-przemysłowe organizowane w także Warszawie.
Mateusz Kowalski w opracowaniu "Warszawskie wystawy rolniczo-przemysłowe" szeroko opisał cztery wystawy krajowe odbywające się kolejno w latach 1867, 1870, 1874 i 1885. Autor przedstawił ich organizację i przebieg oraz szeroko opisał poszczególne działy wraz bogatym asortymentem towarów rolniczych i przemysłowych. Te prestiżowe inicjatywy, będące nośnikiem nowej myśli technicznej, ukazał na tle sytuacji gospodarczej Królestwa Polskiego w latach 1864–1914.
O randze tych wydarzeń świadczyło ogromne zainteresowanie odwiedzającej je publiczności. Dla wystawców stanowiły one formę reklamy, zwiedzających wystawy przedsiębiorców skłaniały do podjęcia próby modernizacji swoich majątków czy fabryk, a ponadto były motorem dalszego rozwoju gospodarczego Królestwa Polskiego i innych ziem polskich w XIX wieku.

Książka do nabycia w księgarniach i na www.km.com.pl

#NMTpoleca

Serdecznie polecamy książkę Mateusza Jana Kowalskiego "Warszawskie wystawy rolniczo-przemysłowe" wydaną przez Księży Młyn Dom Wydawniczy ❗

Wiek XIX nazywany ,,wiekiem pary i elektryczności” to okres ważnych odkryć w różnych dziedzinach życia gospodarczego oraz przemian o charakterze społecznym. To czas przełomowy także na ziemiach polskich. Zmiany w sposobach gospodarowania i stosunku do innowacji z zakresu agrotechniki, a także rosnąca urbanizacja wpłynęły na sposób myślenia ówczesnych Polaków. Postęp techniczny drugiej połowy XIX wieku oddziaływał na rozwój różnych gałęzi przemysłu. A ogromną rolę w popularyzacji nowinek technicznych odegrały wystawy rolniczo-przemysłowe organizowane w także Warszawie.
Mateusz Kowalski w opracowaniu "Warszawskie wystawy rolniczo-przemysłowe" szeroko opisał cztery wystawy krajowe odbywające się kolejno w latach 1867, 1870, 1874 i 1885. Autor przedstawił ich organizację i przebieg oraz szeroko opisał poszczególne działy wraz bogatym asortymentem towarów rolniczych i przemysłowych. Te prestiżowe inicjatywy, będące nośnikiem nowej myśli technicznej, ukazał na tle sytuacji gospodarczej Królestwa Polskiego w latach 1864–1914.
O randze tych wydarzeń świadczyło ogromne zainteresowanie odwiedzającej je publiczności. Dla wystawców stanowiły one formę reklamy, zwiedzających wystawy przedsiębiorców skłaniały do podjęcia próby modernizacji swoich majątków czy fabryk, a ponadto były motorem dalszego rozwoju gospodarczego Królestwa Polskiego i innych ziem polskich w XIX wieku.

Książka do nabycia w księgarniach i na www.km.com.pl

#HistoriaPolskichInnowacji#JanSzczepanik urodził się 13 czerwca 1872 roku. Większość dzieciństwa spędził na Podkarpaciu ...
15/11/2021

#HistoriaPolskichInnowacji

#JanSzczepanik urodził się 13 czerwca 1872 roku. Większość dzieciństwa spędził na Podkarpaciu – w Krośnie i Jaśle. Choć nie miał technicznego wykształcenia (był nauczycielem w wiejskich szkołach) szybko odkrył w sobie talent techniczny. Większość swego życia spędził w Galicji, pod koniec obierając za swoją siedzibę Tarnów. Ale pracownie zakładał również w Berlinie czy Wiedniu. Jego sława sięgała na cały świat. Gościły go koronowane głowy i wielcy przemysłowcy. Patentował swoje wynalazki w Niemczech, Anglii, Francji, a nawet za oceanem. Zmarł w Tarnowie w 1926 roku.

Jego największe wynalazki to:
▶ Maszyny tkackie - unowocześnił je i zautomatyzował. Wynikiem takiego programowania była seria kart z zakodowanym sposobem tkania, zwanych patronami. Praca ręczna zajmująca wcześniej tygodnie została zamieniona na mechaniczną – trwającą ledwie godzinę!

▶ Fotografia i film - Szczepanik postanowił udoskonalić fotografię barwną, a przede wszystkim uprościć sam proces fotografowania i wywoływania filmu. Jego patenty wykorzystywały, jeszcze długie lata po śmierci wynalazcy, dwa największe koncerny produkujące błony filmowe – Kodak i AGFA.
Pomysł Szczepanika na zapis ścieżki dźwiękowej bezpośrednio na taśmie filmowej i odczytywaniu go za pomocą światła, okazał się rewolucyjny. Ważne dla fotografa wynalazki, fotometr i kolorymetr – ułatwiających kontrolę jakości reprodukcji obrazu, to także pomysły Szczepanika.

▶ Telewizja i przesyłanie obrazu - Podobnie jak Paul Nipkow, Jan Szczepanik opracował metodę przesyłania obrazu (i dźwięku!) na odległość, a więc protoplastę dzisiejszej telewizji. O ile jednak Nipkow opracował jedynie elementy techniki przesyłu, Szczepanik przedstawił propozycję telektroskopu – kompletnego działającego urządzenia.

▶ Fotosculptor - Jego urządzenie pozwalało na zrzutowanie obrazu sylwetki lub obiektu bezpośrednio na bryłę, którą można było kształtować dosłownie od linijki.

To oczywiście tylko niewielka próbka wynalazków Szczepanika. Są jeszcze silniki chemiczne, urządzenia do sterowania piecami, a nawet eksperymenty ze śmigłowcami!

* Tekst pochodzi z publikacji NMT pt "Wynalazcy, Odkrywcy, Przemysłowcy - Historia Polskich Innowacji", dostęp online: https://nmt.waw.pl/wynalazcy-online/

#HistoriaPolskichInnowacji

#JanSzczepanik urodził się 13 czerwca 1872 roku. Większość dzieciństwa spędził na Podkarpaciu – w Krośnie i Jaśle. Choć nie miał technicznego wykształcenia (był nauczycielem w wiejskich szkołach) szybko odkrył w sobie talent techniczny. Większość swego życia spędził w Galicji, pod koniec obierając za swoją siedzibę Tarnów. Ale pracownie zakładał również w Berlinie czy Wiedniu. Jego sława sięgała na cały świat. Gościły go koronowane głowy i wielcy przemysłowcy. Patentował swoje wynalazki w Niemczech, Anglii, Francji, a nawet za oceanem. Zmarł w Tarnowie w 1926 roku.

Jego największe wynalazki to:
▶ Maszyny tkackie - unowocześnił je i zautomatyzował. Wynikiem takiego programowania była seria kart z zakodowanym sposobem tkania, zwanych patronami. Praca ręczna zajmująca wcześniej tygodnie została zamieniona na mechaniczną – trwającą ledwie godzinę!

▶ Fotografia i film - Szczepanik postanowił udoskonalić fotografię barwną, a przede wszystkim uprościć sam proces fotografowania i wywoływania filmu. Jego patenty wykorzystywały, jeszcze długie lata po śmierci wynalazcy, dwa największe koncerny produkujące błony filmowe – Kodak i AGFA.
Pomysł Szczepanika na zapis ścieżki dźwiękowej bezpośrednio na taśmie filmowej i odczytywaniu go za pomocą światła, okazał się rewolucyjny. Ważne dla fotografa wynalazki, fotometr i kolorymetr – ułatwiających kontrolę jakości reprodukcji obrazu, to także pomysły Szczepanika.

▶ Telewizja i przesyłanie obrazu - Podobnie jak Paul Nipkow, Jan Szczepanik opracował metodę przesyłania obrazu (i dźwięku!) na odległość, a więc protoplastę dzisiejszej telewizji. O ile jednak Nipkow opracował jedynie elementy techniki przesyłu, Szczepanik przedstawił propozycję telektroskopu – kompletnego działającego urządzenia.

▶ Fotosculptor - Jego urządzenie pozwalało na zrzutowanie obrazu sylwetki lub obiektu bezpośrednio na bryłę, którą można było kształtować dosłownie od linijki.

To oczywiście tylko niewielka próbka wynalazków Szczepanika. Są jeszcze silniki chemiczne, urządzenia do sterowania piecami, a nawet eksperymenty ze śmigłowcami!

* Tekst pochodzi z publikacji NMT pt "Wynalazcy, Odkrywcy, Przemysłowcy - Historia Polskich Innowacji", dostęp online: https://nmt.waw.pl/wynalazcy-online/

Chcąc uczcić kolejną rocznicę #ŚwiętaNiepodległości 🇵🇱 🇵🇱 przedstawiamy Państwu album fotograficzny dokumentujący krótki...
11/11/2021

Chcąc uczcić kolejną rocznicę #ŚwiętaNiepodległości 🇵🇱 🇵🇱 przedstawiamy Państwu album fotograficzny dokumentujący krótki epizod z wojny polsko – bolszewickiej kiedy to, w lipcu 1920 r., w chwili wielkiego zagrożenia kraju, sformowany został z trzech batalionów balonowych Pułk Piechoty, który mimo, że był słabo uzbrojony i miał mało czasu na wspólne ćwiczenia dał świadectwo miłości Ojczyźnie.
Wspomniany album na 31 fotografiach pokazuje nam udział 1. Batalionu Aeronautycznego w walkach w obronie granic Polski.
▶dostęp online: https://nmt.waw.pl/wp-content/uploads/2021/11/album_1111.pdf

Wraz z odzyskaniem niepodległości odzyskaliśmy również polską myśl techniczną🇵🇱 🇵🇱W momencie narodzin Niepodległej odrod...
11/11/2021

Wraz z odzyskaniem niepodległości odzyskaliśmy również polską myśl techniczną🇵🇱 🇵🇱

W momencie narodzin Niepodległej odrodzone Państwo Polskie nie miało ani dostępu do Bałtyku, ani floty. W minionych stuleciach przedrozbiorowa Rzeczpospolita miała jednak marynarskie tradycje. 28 listopada 1627 r. polska flota dowodzona przez holenderskiego admirała Arendta Dijckmana pokonała na Zatoce Gdańskiej eskadrę szwedzkich okrętów wojennych. Dijckman zginął w czasie zwycięskiej bitwy, która do historii weszła jako bitwa pod Oliwą. Dokładnie 291 lat później, Naczelnik Państwa Józef Piłsudski wydał rozkaz powołania polskiej marynarki wojennej.

Gdy inne kraje Europy tworzyły swoje potęgi morskie, Polska przez 123 lata znajdowała się pod zaborami. W niepodległej Rzeczypospolitej od podstaw zbudowano Gdynię - polskie okno na świat. Duży port morski nad Bałtykiem powstał w ciągu zaledwie kilku lat. To wielkie osiągnięcie Niepodległej. Upór, wysiłek i wielki zapał budowniczych z portu z Tadeuszem Wendą i Eugeniuszem Kwiatkowskim na czele, zasługują na naszą pamięć i szacunek.

Zdjęcie: Narodowe Archiwum Cyfrowe - 1928 r., Marszałek Józef Piłsudski wizytuje port w Gdyni w towarzystwie komandora Józefa Unruga

* Tekst pochodzi z publikacji NMT "1918 - Jak odzyskaliśmy technikę".

Wraz z odzyskaniem niepodległości odzyskaliśmy również polską myśl techniczną🇵🇱 🇵🇱

W momencie narodzin Niepodległej odrodzone Państwo Polskie nie miało ani dostępu do Bałtyku, ani floty. W minionych stuleciach przedrozbiorowa Rzeczpospolita miała jednak marynarskie tradycje. 28 listopada 1627 r. polska flota dowodzona przez holenderskiego admirała Arendta Dijckmana pokonała na Zatoce Gdańskiej eskadrę szwedzkich okrętów wojennych. Dijckman zginął w czasie zwycięskiej bitwy, która do historii weszła jako bitwa pod Oliwą. Dokładnie 291 lat później, Naczelnik Państwa Józef Piłsudski wydał rozkaz powołania polskiej marynarki wojennej.

Gdy inne kraje Europy tworzyły swoje potęgi morskie, Polska przez 123 lata znajdowała się pod zaborami. W niepodległej Rzeczypospolitej od podstaw zbudowano Gdynię - polskie okno na świat. Duży port morski nad Bałtykiem powstał w ciągu zaledwie kilku lat. To wielkie osiągnięcie Niepodległej. Upór, wysiłek i wielki zapał budowniczych z portu z Tadeuszem Wendą i Eugeniuszem Kwiatkowskim na czele, zasługują na naszą pamięć i szacunek.

Zdjęcie: Narodowe Archiwum Cyfrowe - 1928 r., Marszałek Józef Piłsudski wizytuje port w Gdyni w towarzystwie komandora Józefa Unruga

* Tekst pochodzi z publikacji NMT "1918 - Jak odzyskaliśmy technikę".

#niepodlegladohymnu Serdecznie zapraszamy do włączenia się w akcje "Niepodległa do hymnu" organizowaną przez Biuro Progr...
10/11/2021
Niepodległa - stulecie odzyskania niepodległości

#niepodlegladohymnu

Serdecznie zapraszamy do włączenia się w akcje "Niepodległa do hymnu" organizowaną przez Biuro Programu Niepodległa🇵🇱

Już jutro - #11listopada, w samo południe, o godzinie 12:00 - wspólnie zaśpiewajmy razem Hymn Polski❗ 🇵🇱

Akcja „Niepodległa do hymnu” umożliwia wszystkim Polkom, Polakom i przyjaciołom Polski – niezależnie od tego, gdzie się znajdują, jakie mają możliwości włączenia się w obchody – wspólne, a przede wszystkim radosne, świętowanie odzyskania przez Polskę niepodległości.
Ciarki, wzruszenie, +10 do odwagi – to emocje, które towarzyszą naszym mistrzom, gdy na zawodach słyszą hymn Polski. Dołącz do nich i zaśpiewaj hymn 11 listopada, w samo południe!
Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Niepodległa

Oficjalna strona obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości i odbudowy polskiej państwowości

#KalendarzNMT9 listopada obchodzimy #MiędzynarodowyDzieńWynalazcy, który został ustanowiony w Niemczech przez wynalazcę ...
09/11/2021

#KalendarzNMT

9 listopada obchodzimy #MiędzynarodowyDzieńWynalazcy, który został ustanowiony w Niemczech przez wynalazcę i przedsiębiorcę Gerharda Muthenhallera. Zrobił to dla upamiętnienia #HedyLamarr urodzonej właśnie 9 listopada 1914 roku w Wiedniu, słynnej aktorki i wynalazczyni❗👩‍🔬

Urodzona w rodzinie zasymilowanych Żydów jako Hedwig Eva Maria Kiesler. Ojciec Emil Kiesler, już od dziecka, objaśniał jej tajemnice i zawiłości techniki oraz zaszczepił jej ciekawość do wynalazczości. W wieku 15 lat rozpoczęła jednak karierę aktorki. Znana jest z roli w szokującej produkcji „Ekstaza”, w reżyserii Gustava Machatego.
Hedy w 1933 roku rezygnuje z aktorstwa i bierze ślub z Friedrich Fritz Mandl'em, który jest prezesem jednego z największych w Europie koncernów zbrojeniowych Hirtenberger Patronenfabrik zajmującego się produkcją uzbrojenia, a przede wszystkim systemów łączności radiowej. W posiadłości Mandla bywają wielokrotnie wysłannicy Hitlera i Mussoliniego - omawiają bardzo zawiłe zagadnienia z zakresu nowych technologii zbrojeniowych, którym przysłuchuje się jego żona - chłonie wiedzę, która w przyszłości zostanie wykorzystana. Małżeństwo wkrótce rozpada się, a Hedy wraca do zawodu aktorki i przenosi się do Hollywood.

Latem 1940 roku, 27–letnia Lamarr, poznaje muzyka #GeorgaJohannaCarlaAntheila kompozytora awangardowych utworów, specjalizującego się w synchronizacji wielu instrumentów mechanicznych.
Oboje dochodzą do wniosku, że muszą coś zrobić przeciwko trwającej, strasznej II wojnie światowej. Szybko odkrywają, że mają wspólną wiedzę, która może być wykorzystania do skonstruowania urządzenia zabezpieczającego komunikację radiową pomiędzy nadajnikiem, a odbiornikiem. Ta idea miała być wykorzystana do bezpiecznego sterowania radiowego wystrzeliwanymi torpedami. Sterowanie polega na tym, że nadajnik z okrętu wysyła krótkie sygnały do odbiornika zainstalowanego w torpedzie w wyniku czego można zmieniać kurs torpedy zarówno w pionie jak i w poziomie. Z pozoru nic nowego, ale jak zabezpieczyć taką komunikację przed ingerencją wroga❓To właśnie pomysł Hedy Lamarr, co zawsze podkreślał Antheil zabezpieczał taką komunikację ❗ 📻
Pomysł polegał na wysyłaniu sygnałów sterowania na różnych częstotliwościach w czasie. Poważnym problemem tego rozwiązania było zsynchronizowanie nadajnika i odbiornika. Start pracy nadajnika i odbiornika musiał odbywać się w tej samej chwili oraz musiała być zapewniona pełna synchronizacja sygnałów dla nadajnika i odbiornika. To właśnie olbrzymie doświadczenia Antheila w synchronizacji instrumentów mechanicznych przy pomocy taśmy perforowanej przyczyniło się do stworzenia urządzenia które zapewniało pełną synchronizację sygnałów w czasie.
Po prawie roku pracy gotowi byli do złożenia wniosku patentowego i został on zarejestrowany 10 czerwca 1941 roku w Urzędzie Patentowym, a tytuł zgłoszenia to #SecretCommunicationSystem❗ Wszystkie rysunki do dokumentacji patentowej są autorstwa Hedy Lamarr. Zarówno Lamarr jak i Antheil przekazali nieodpłatnie patent na rzecz obronności Stanów Zjednoczonych.

Dzisiaj ten system nazywamy #FHSS (Frequency - hopping spread spectrum, w tłumaczeniu: metoda rozpraszania widma w systemach szerokopasmowych). Metoda zaproponowana w patencie Lamarr i Antheila jest wykorzystywana w wielu najpopularniejszych technologiach bezprzewodowych GSM, WiFi, WLAN, Bluetooth, CDMA i COFDM. Patent od 1998 roku był cytowany aż 67 razy w wynalazkach firm Segate, Sony, Microsoft, Philips, AT&T, Ruckus, Cisco i wielu innych. Oczywiście patent Lamar i Anthiela nie był jedynym, który dotyczył zmiennych częstotliwości, ale podobnie jak inni wprowadził Świat w epokę bezpiecznej łączności bezprzewodowej ❗ 👩‍🔬 👨‍🔬

Aktorka i wynalazczyni zmarła 19 stycznia 2000 roku. Do końca życia hołdowała swojej własnej zasadzie: "Mogę wybaczyć ludziom wszystko, z wyjątkiem nudy!"

#KalendarzNMT

9 listopada obchodzimy #MiędzynarodowyDzieńWynalazcy, który został ustanowiony w Niemczech przez wynalazcę i przedsiębiorcę Gerharda Muthenhallera. Zrobił to dla upamiętnienia #HedyLamarr urodzonej właśnie 9 listopada 1914 roku w Wiedniu, słynnej aktorki i wynalazczyni❗👩‍🔬

Urodzona w rodzinie zasymilowanych Żydów jako Hedwig Eva Maria Kiesler. Ojciec Emil Kiesler, już od dziecka, objaśniał jej tajemnice i zawiłości techniki oraz zaszczepił jej ciekawość do wynalazczości. W wieku 15 lat rozpoczęła jednak karierę aktorki. Znana jest z roli w szokującej produkcji „Ekstaza”, w reżyserii Gustava Machatego.
Hedy w 1933 roku rezygnuje z aktorstwa i bierze ślub z Friedrich Fritz Mandl'em, który jest prezesem jednego z największych w Europie koncernów zbrojeniowych Hirtenberger Patronenfabrik zajmującego się produkcją uzbrojenia, a przede wszystkim systemów łączności radiowej. W posiadłości Mandla bywają wielokrotnie wysłannicy Hitlera i Mussoliniego - omawiają bardzo zawiłe zagadnienia z zakresu nowych technologii zbrojeniowych, którym przysłuchuje się jego żona - chłonie wiedzę, która w przyszłości zostanie wykorzystana. Małżeństwo wkrótce rozpada się, a Hedy wraca do zawodu aktorki i przenosi się do Hollywood.

Latem 1940 roku, 27–letnia Lamarr, poznaje muzyka #GeorgaJohannaCarlaAntheila kompozytora awangardowych utworów, specjalizującego się w synchronizacji wielu instrumentów mechanicznych.
Oboje dochodzą do wniosku, że muszą coś zrobić przeciwko trwającej, strasznej II wojnie światowej. Szybko odkrywają, że mają wspólną wiedzę, która może być wykorzystania do skonstruowania urządzenia zabezpieczającego komunikację radiową pomiędzy nadajnikiem, a odbiornikiem. Ta idea miała być wykorzystana do bezpiecznego sterowania radiowego wystrzeliwanymi torpedami. Sterowanie polega na tym, że nadajnik z okrętu wysyła krótkie sygnały do odbiornika zainstalowanego w torpedzie w wyniku czego można zmieniać kurs torpedy zarówno w pionie jak i w poziomie. Z pozoru nic nowego, ale jak zabezpieczyć taką komunikację przed ingerencją wroga❓To właśnie pomysł Hedy Lamarr, co zawsze podkreślał Antheil zabezpieczał taką komunikację ❗ 📻
Pomysł polegał na wysyłaniu sygnałów sterowania na różnych częstotliwościach w czasie. Poważnym problemem tego rozwiązania było zsynchronizowanie nadajnika i odbiornika. Start pracy nadajnika i odbiornika musiał odbywać się w tej samej chwili oraz musiała być zapewniona pełna synchronizacja sygnałów dla nadajnika i odbiornika. To właśnie olbrzymie doświadczenia Antheila w synchronizacji instrumentów mechanicznych przy pomocy taśmy perforowanej przyczyniło się do stworzenia urządzenia które zapewniało pełną synchronizację sygnałów w czasie.
Po prawie roku pracy gotowi byli do złożenia wniosku patentowego i został on zarejestrowany 10 czerwca 1941 roku w Urzędzie Patentowym, a tytuł zgłoszenia to #SecretCommunicationSystem❗ Wszystkie rysunki do dokumentacji patentowej są autorstwa Hedy Lamarr. Zarówno Lamarr jak i Antheil przekazali nieodpłatnie patent na rzecz obronności Stanów Zjednoczonych.

Dzisiaj ten system nazywamy #FHSS (Frequency - hopping spread spectrum, w tłumaczeniu: metoda rozpraszania widma w systemach szerokopasmowych). Metoda zaproponowana w patencie Lamarr i Antheila jest wykorzystywana w wielu najpopularniejszych technologiach bezprzewodowych GSM, WiFi, WLAN, Bluetooth, CDMA i COFDM. Patent od 1998 roku był cytowany aż 67 razy w wynalazkach firm Segate, Sony, Microsoft, Philips, AT&T, Ruckus, Cisco i wielu innych. Oczywiście patent Lamar i Anthiela nie był jedynym, który dotyczył zmiennych częstotliwości, ale podobnie jak inni wprowadził Świat w epokę bezpiecznej łączności bezprzewodowej ❗ 👩‍🔬 👨‍🔬

Aktorka i wynalazczyni zmarła 19 stycznia 2000 roku. Do końca życia hołdowała swojej własnej zasadzie: "Mogę wybaczyć ludziom wszystko, z wyjątkiem nudy!"

Adres

Plac Defilad 1
Warsaw
00-901

Strona Internetowa

Ostrzeżenia

Bądź na bieżąco i daj nam wysłać e-mail, gdy Narodowe Muzeum Techniki umieści wiadomości i promocje. Twój adres e-mail nie zostanie wykorzystany do żadnego innego celu i możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

Skontaktuj Się Z Firmę

Wyślij wiadomość do Narodowe Muzeum Techniki:

Widea