Clicky

Żydowski Instytut Historyczny / Jewish Historical Institute

Żydowski Instytut Historyczny / Jewish Historical Institute http://www.jhi.pl/ Emanuel Ringelblum Jewish Historical Institute is one of the most important research institutes concerning Polish and Central European Jews.

The mission of the Jewish Historical Institute is to spread knowledge about the heritage of the thousand years of Jewish presence on the Polish lands. The institution realizes its aim among others through presenting its collections as temporary and permanent expositions, organizing various kinds of artistic events, academic conferences and public education meetings, as well as educational and publ

ishing activity. The Institute is both a depository of the memory of the past and a living cultural center – a place that actively participates in the process of creating historical awareness and forming civic attitudes. The mission of the Jewish Historical Institute is to care for the Jewish legacy preserved in the archives of our Institute. Our collections consist of eight million pages of varied documents. The most significant part of the collections is the Underground Archive of the Warsaw Ghetto, also known as the Ringelblum Archive. At the Institute, we look after Jewish cultural monuments across Poland and see to their documentation. In addition, we are developing the largestJudaic library in Poland. As of today, the collection numbers over 85,000 volumes, including a few thousand old prints and manuscripts that require special maintenance. We want to expand our publishing activity in order to publish, among others, Holocaust testimonies and works presenting the history of the Jews in Poland and around the world. A special task of the JHI is the development of genealogical work. For people from around the world who are searching for their roots, our Institute’s archives, together with the experience and knowledge of our employees, are of invaluable help. We protect and preserve Poland’s largest collection of works of art of Jewish interest which is held in our storerooms. It consists of over 15,000 pieces that we want to present to the widest possible audience. In our collection, there are works of artists of Jewish origin, as well as a rich collection of crafts and Judaica. The Jewish Historical Institute is actively involved in educational and cultural activities that show a wide audience — especially those with a special interest in the subject — the history and culture of Polish Jews. We want to continue our existing cooperation with partner institutions, as well as to establish new working relations with the biggest research and display centers in Poland and throughout the world that are devoted to the subjects of Jewish history, Holocaust memory and museum management. We have the biggest research team in Poland dedicated to Jewish heritage. There are research teams working at the Jewish Historical Institute that have enabled us to develop our program of educational activities and lectures. Our primary and most important task involves conducting research in the areas of Jewish history and culture, with particular emphasis on JHI Archives-based research. We plan to create proper IT tools that will enable us to systematize the resources of our Institute and make them more readily available.

Otwórz jak zwykle

⌛️ Aż trudno uwierzyć – jeszcze tylko przez tydzień można oglądać wystawę „Ramię przy ramieniu? Żydzi w polskich dążenia...
19/03/2023

⌛️ Aż trudno uwierzyć – jeszcze tylko przez tydzień można oglądać wystawę „Ramię przy ramieniu? Żydzi w polskich dążeniach niepodległościowych 1794-1918"!

⌛️ Zapraszamy do odwiedzin wszystkich, którzy jeszcze jej nie widzieli, ale też tych, którzy już mieli okazję ją zobaczyć!

💚 Na zakończenie przygotowaliśmy specjalne Oprowadzanie kuratorskie po wystawie czasowej we wtorek 21 marca o godzinie 18:00, które poprowadzą wspólnie obaj kuratorzy wystawy, dr Paweł Fijałkowski z Działu Naukowego i Jakub Bendkowski z Działu Sztuki ŻIH.

💸 Oprowadzanie w cenie biletu na wystawę czasową: 15 zł bilet normalny, 10 zł bilet ulgowy.

💚 Zapisy pod adresem [email protected], w tytule maila prosimy wpisać „Oprowadzanie 21.03". Link do rezerwacji online w komentarzu.

Do zobaczenia!

Na ilustracji: Roman Kramsztyk, „Legenda o Koronie", zbiory Muzeum Narodowego w Warszawie

(for English scroll down)🟣 Zapraszamy na webinar „Against the Holocaust: Jewish Resistance” dla nauczycieli i edukatorów...
18/03/2023

(for English scroll down)

🟣 Zapraszamy na webinar „Against the Holocaust: Jewish Resistance” dla nauczycieli i edukatorów, którego tematem będzie opór Żydów wobec Holokaustu na przykładzie powstania w getcie warszawskim i różnych form oporu Żydów na Wileńszczyźnie. Jedną z prelegentek będzie dr Justyna Majewska z Dziełu Naukowego ŻIH.

📅 Spotkanie odbędzie się 29 marca 2023 o godzinie 15:00 na platformie zoom.

➡️ Zapisy do 22 marca – link w komentarzu.

🇬🇧 Spotkanie w języku angielskim.

🇬🇧 🇬🇧 🇬🇧

🟣 We invite you for a webinar “Against the Holocaust: Jewish Resistance” for teachers and educators to discuss Jewish resistance to the Holocaust as exemplified by the Warsaw Ghetto Uprising and various forms of Jewish resistance in the Vilnius region (Lithuania). One of the speakers will be Justyna Majewska, PhD from the JHI Reaserch Department.

📅 The meeting will be held on Zoom on March 29, 2023 at 3 pm CEST Warsaw/Brussels time.

➡️ Registration is open until Wednesday, March 22 – link in the comments.

🇬🇧 The meeting will be held in English.

🌿 16 i 17 marca Żydowski Instytut Historyczny gościł edukatorów pracujących w miejscach pamięci i muzeach martyrologiczn...
17/03/2023

🌿 16 i 17 marca Żydowski Instytut Historyczny gościł edukatorów pracujących w miejscach pamięci i muzeach martyrologicznych, m.in. Muzeum i Miejsce Pamięci w Sobiborze / Museum and Memorial in Sobibór, Auschwitz Memorial / Muzeum Auschwitz, Muzeum i Miejsce Pamięci w Bełżcu / Museum and Memorial in Bełżeci Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem. Była to pierwsza edycja seminarium, które miało na celu przedstawienie oferty edukacyjno-naukowej Instytutu, ale przede wszystkim stworzenie pola do dyskusji i wymiany doświadczeń pomiędzy osobami z całej Polski.

🌿 Pierwszego dnia goście zapoznali się z wystawą stałą „Czego nie mogliśmy wykrzyczeć światu”. Odbyli także spotkanie w Archiwum z kierowniczką Agnieszką Reszką, gdzie mogli przyjrzeć się z bliska wybranym dokumentom ze zbiorów ŻIH. Michał Krasicki z Działu Sztuki ŻIH przybliżył im zaś historię Małej Synagogi na Tłomackiem. Uczestnicy spotkali się też z dyrektorką ŻIH Moniką Krawczyk, a Małgorzata Smreczak z Działu Edukacji przybliżyła im ofertę edukacyjną Instytutu.

🌿 Kolejny dzień obfitował przede wszystkim w wykłady, które przygotowali pracownicy Działu Naukowego ŻIH: dr hab. Katarzyna Person, dr Agnieszka Żółkiewska oraz dr Maria Ferenc.

🌿 Dziękujemy za uczestnictwo w seminarium, to był bardzo owocny i wartościowy czas!

fot. Grzegorz Kwolek, ŻIH

☀️ Zapraszamy do Muzeum Podgórza / Muzeum Krakowa na wystawę „Zanim wyrosły mury. Żydzi w Podgórzu”, której ŻIH jest pat...
17/03/2023

☀️ Zapraszamy do Muzeum Podgórza / Muzeum Krakowa na wystawę „Zanim wyrosły mury. Żydzi w Podgórzu”, której ŻIH jest patronem!

☀️ Tytuł wystawy nawiązuje przede wszystkim do czasu sprzed powstania murów krakowskiego getta w Podgórzu, które oddzieliły Żydów od świata zewnętrznego w okresie II wojny światowej, ale może być odczytywany także w sposób wieloznaczny.

☀️ Celem wystawy jest przedstawienie specyfiki społeczności żydowskiej Podgórza poprzez ukazanie jej wielowymiarowości, jak również pokazanie jak rozwijające się prężnie miasto wpływało na jego żydowskich mieszkańców i odwrotnie -jak społeczność żydowska pracowała nie tylko dla siebie, lecz dla ogółu mieszkańców Podgórza, a następnie Krakowa.

☀️ Kuratorem wystawy jest Piotr Figiela.

📅 Wystawę można oglądać do 10 grudnia 2023 roku.

16/03/2023
Aleksander Sochaczewski, malarz zesłanych na Syberię

Spotkanie towarzyszące wystawie czasowej „Ramię przy ramieniu? Żydzi w polskich dążeniach niepodległościowych 1794-1918" poświęcone będzie Aleksandrowi Sochaczewskiemu - dziewiętnastowiecznemu malarzowi, który za działalność konspiracyjną został w 1863 roku zesłany na Syberię, a po powrocie z zesłania dokumentował katorgę w swojej twórczości. Postać artysty przybliży słuchaczom Andrzej Kotecki z Muzeum Niepodległości, kustosz Mauzoleum Walki i Męczeństwa przy alei Szucha w Warszawie, a spotkanie poprowadzi Małgorzata Karolina Piekarska, kierowniczka Działu Zbiorów Muzeum Niepodległości.
_____
Splot wielu czynników spowodował, że tylko nieliczni, przeważnie zasymilowani i przywiązani do polskości Żydzi chwycili za broń w polskich powstaniach.
Próbujemy odpowiedzieć na pytania: jakie procesy doprowadziły do zaangażowania się Żydów w walkę o powrót Polski na mapę Europy, a jakie zniechęciły ich do patriotycznego zrywu? Opowiemy o integracji Żydów z polską większością, a także o trwających przy tradycyjnym judaizmie Żydach ortodoksyjnych i zjawisku dyskryminacji ze strony Polaków.

Więcej informacji o wystawie: https://www.jhi.pl/wystawy/ramie-przy-ramieniu,362
Na ilustracji: Aleksander Sochaczewski, „Trzy kobiety przy katorżniczych robotach", Muzeum Niepodległości w w Warszawie
_____
Projekt pn. „Organizacja wystaw dotyczących bohaterstwa Żydów w dziejach Polski” dofinansowano z środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

16 marca 1942 roku rozpoczęła się Akcja Reinhardt – niemiecka operacja, której celem było zgładzenie Żydów przebywającyc...
16/03/2023

16 marca 1942 roku rozpoczęła się Akcja Reinhardt – niemiecka operacja, której celem było zgładzenie Żydów przebywających na terenie Generalnego Gubernatorstwa.

Przygotowania do „ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej” trwały już od jesieni 1941 roku, gdy rozpoczęto budowę obozów zagłady w Bełżcu, Treblince i Sobiborze. O tym, że eksterminacja europejskich Żydów rozpocznie się od Generalnego Gubernatorstwa, zadecydowano ostatecznie podczas konferencji w Wannsee w styczniu 1942 roku.

W nocy z 16 na 17 marca 1942 roku rozpoczęto wywożenie Żydów z lublińskiego getta do obozu zagłady w Bełżcu, w którym do końca wojny życie straciło nawet 600 tysięcy osób. Operacjazakończyła się w listopadzie 1943 roku i pochłonęła około 2 miliony ofiar.

Na ilustracji: Leopold Lewicki, „Na Bełżec!”, zbiory ŻIH

⚔️ Zapraszamy na niedzielne spotkanie z tłumaczką książki „Wspomnienia z dni polskiego buntu 1830-1831” Jaakowa ha-Lewie...
16/03/2023

⚔️ Zapraszamy na niedzielne spotkanie z tłumaczką książki „Wspomnienia z dni polskiego buntu 1830-1831” Jaakowa ha-Lewiego Lewina!

⚔️ W swoich pamiętnikach Jaakow ha-Lewi Lewin opisuje swoje doświadczenia z okresu powstania listopadowego, kiedy to został oskarżony o szpiegostwo na rzecz Rosjan i prowadzony był z rodzinnych Kuchar w województwie płockim do Warszawy, by stanąć przed sądem powstańczym. To unikatowy dokument ukazujący powstanie listopadowe i stosunki polsko-żydowskie w tamtym czasie z żydowskiej perspektywy.

🟠 Rozmowę z dr Jagodą Budzik z Uniwersytetu Wrocławskiego poprowadzi dr Karolina Szymaniak z Działu Naukowego ŻIH.

🗓 Spotkanie „Wspomnienia z dni polskiego buntu 1830-1831". O pamiętnikach Jaakowa ha-Lewiego Lewina odbędzie się w niedzielę 19 marca o godzinie 18:00 i będzie transmitowane na naszym profilu na Facebooku.

Do zobaczenia!

_____
Projekt pn. „Organizacja wystaw dotyczących bohaterstwa Żydów w dziejach Polski” dofinansowano z środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Na ilustracji: Żydowscy gwardziści miejscy podczas kontroli dokumentów, w: Léon Hollaenderski, Les Israélites de Pologne, Biblioteka Narodowa

📃 W tym tygodniu chasydzi z całego świata przyjeżdżają do Leżajska z okazji jorcajtu cadyka Elimelecha.📃 Elimelech ben E...
15/03/2023

📃 W tym tygodniu chasydzi z całego świata przyjeżdżają do Leżajska z okazji jorcajtu cadyka Elimelecha.

📃 Elimelech ben Eleazar Lipmann, jeden z najważniejszych przywódców chasydzkich, był uczniem m.in. Dow Bera z Międzyrzecza. Od 1775 roku pełnił funkcję rabina Leżajska, który stał się wówczas ważnym ośrodkiem chasydyzmu. Uważany za twórcę koncepcji cadykizmu praktycznego, był autorem licznych pism, spośród których najważniejszym jest księga „Noam Elimelech" (Łagodność Elimelecha).

📃 Elimelech z Leżajska zmarł 21 adar (11 marca 1787). W każdą rocznicę śmierci chasydzi pielgrzymują do jego grobu, by pomodlić się i zostawić kwitłech - karteczkę z prośbą o wstawiennictwo u Boga.

📒 22 marca marca nakładem Wydawnictwo Bellona ukaże się książka Remigiusza Grzeli „Trzy życia Ireny Gelblum”, którą Żydo...
15/03/2023

📒 22 marca marca nakładem Wydawnictwo Bellona ukaże się książka Remigiusza Grzeli „Trzy życia Ireny Gelblum”, którą Żydowski Instytut Historyczny objął patronatem.

📒 Książka przywracająca pamięć o niezwykłej kobiecie, której życiorysem można by obdzielić kilka osób, a jednak wciąż – jak zauważa autor – tajemniczej i nieuchwytnej.

📒 „Fascynująca historia! O kobiecie, której życie było pełne fikcji i tajemnic. Choć była w nim też prawda. To ona łączyła Irenę z ludźmi, którzy znali ją od początku: Antkiem Cukiermanem, Cywią Lubetkin, Kazikiem Tatajzerem, Markiem Edelmanem, Aliną Margolis. Była łączniczką Żydowskiej Organizacji Bojowej, przeżyła Powstanie Warszawskie, ale postanawia się wymazać swój wojenny los, swoje pochodzenie – ze wspomnień i z książek historycznych. Wybrała nieistnienie. Zmieniła rok urodzenia, narodowość, poglądy, a nawet głos. Nie rozpoznawała prawie nikogo z własnych przyjaciół. Była Ireną Gelblum, Ireną Waniewicz, a w końcu stała się włoską poetką Ireną Conti. Grała ją perfekcyjnie... Książka napisana lekkim językiem, ale bardzo merytoryczna, pozyskanie tych wszystkich informacji wzbudza u mnie duży szacunek”.
Marian Turski, „Polityka”

📒 Zapraszamy do lektury!

🎊 Kolejny Czwartek na Tłomackiem zbliża się wielkimi krokami!🖼 Głównym bohaterem spotkania będzie Aleksander Sochaczewsk...
14/03/2023

🎊 Kolejny Czwartek na Tłomackiem zbliża się wielkimi krokami!

🖼 Głównym bohaterem spotkania będzie Aleksander Sochaczewski. Malarz zesłanych na Syberię – dziewiętnastowieczny artysta, najbardziej znany ze swoich obrazów przedstawiających sceny z syberyjskiej katorgi.

🖼 Postać artysty przybliży słuchaczom Andrzej Kotecki z Muzeum Niepodległości w Warszawie, kustosz Mauzoleum Walki i Męczeństwa - Mausoleum of Struggle and Martyrdom przy alei Szucha w Warszawie, a spotkanie poprowadzi Małgorzata Karolina Piekarska, kierowniczka Działu Zbiorów Muzeum Niepodległości.

📺 Zapraszamy na transmisję ze spotkania 16 marca o 18:00!

Na ilustracji: Aleksander Sochaczewski, "Autoportret z żołnierzem", zbiory Muzeum Niepodległości w Warszawie

🪐 Bal Purimowy “Kosmos - Powrót do przyszłości” to była prawdziwie kosmiczna impreza!🪐 Dziękujemy wszystkim za przybycie...
14/03/2023

🪐 Bal Purimowy “Kosmos - Powrót do przyszłości” to była prawdziwie kosmiczna impreza!

🪐 Dziękujemy wszystkim za przybycie, mamy nadzieję, że też się świetnie bawiliście – i do zobaczenia w przyszłym roku!

💫💫💫💫💫

Taube Center for Jewish Life & Learning Gmina Żydowska w Warszawie Hillel Warszawa JCC Warszawa Moishe House Warszawa Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce Teatr Żydowski Centrum Kultury Jidysz/ Center for Yiddish Culture

fot. Grzegorz Kwolek, ŻIH

🎨 Zapraszamy na jutrzejsze oprowadzanie po wystawie czasowej "Ramię przy ramieniu? Żydzi w polskich dążeniach niepodległ...
13/03/2023

🎨 Zapraszamy na jutrzejsze oprowadzanie po wystawie czasowej "Ramię przy ramieniu? Żydzi w polskich dążeniach niepodległościowych 1794-1918"!

🎨 Wystawa zbliża się ku końcowi, tak że to już ostatnie chwile, żeby ją zobaczyć!

📆 Oprowadzanie rozpocznie się we wtorek 14 marca o 18:00.

🛒 Rejestracja pod adresem [email protected]. W tytule maila prosimy wpisać „Oprowadzanie 14.03".

Do zobaczenia!

🪬 Wszystkich zachęconych do odwiedzenia Hiszpanii i wystawy "Reasentados - 14 historias del gueto Varsovia" zapraszamy n...
13/03/2023

🪬 Wszystkich zachęconych do odwiedzenia Hiszpanii i wystawy "Reasentados - 14 historias del gueto Varsovia" zapraszamy na najbliższe seminarium naukowe online poświęcone językowi i literaturze Żydów sefardyjskich!

🪬 Seminarium poprowadzi specjalistka od tego zagadnienia, dr Marta Kacprzak - hebraistka i iberystka z Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego.

🪬 Link do rejestracji: https://bit.ly/3JayUSe

🪬 Do zobaczenia we wtorek 14 marca o 11:00!

🔴 Z dumą prezentujemy serię plakatów nadchodzącej wystawy czasowej Pomniki oporu. Sztuka wobec powstania w getcie warsza...
13/03/2023

🔴 Z dumą prezentujemy serię plakatów nadchodzącej wystawy czasowej Pomniki oporu. Sztuka wobec powstania w getcie warszawskim (1943-1956)!

🔴 Wykorzystaliśmy obiekty związane z powstaniem w getcie warszawskim, które będzie można oglądać na wystawie w ŻIH już od 21 kwietnia: fragment płaskorzeźby „Bitwa” z zaprojektowanego przez Natana Rapoporta pomnika Bohaterów Getta Warszawskiego, przedstawiającej bojowników pośród płomieni getta, plakat Witolda Kalickiego z 1945 roku i zdjęcie pochodu ulicą Tłomackie w czwartą rocznicę wybuchu powstania.

🔴 Wystawa „Pomniki oporu. Sztuka wobec powstania w getcie warszawskim (1943-1956)” poświęcona będzie recepcji żydowskiego powstania w sztuce pierwszych lat powojennych. Zaprezentujemy obszerny wybór prac plastycznych, często zupełnie nieznanych szerokiemu gronu odbiorców, między innymi wielkoformatowe socrealistyczne obrazy olejne, projekty plakatów rocznicowych z lat 1945-1948, ilustracje publikowane w prasie i książkach, a także rysunki, fotografie, rzeźby i dzieła metaloplastyczne z epoki.

🔴 Kuratorami wystawy są Marta Kapełuś, Michał Krasicki i dr Piotr Słodkowski (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie )

🔴 Dziękujemy Bisoñ Studio za projekt identyfikacji wystawy i Re:design za dobór typografii!

📘 Prezentujemy dziś wspólną publikację Ośrodek KARTA   i Żydowskiego Instytutu Historycznego.📘 „Cena odmowy” Salomona Le...
12/03/2023

📘 Prezentujemy dziś wspólną publikację Ośrodek KARTA i Żydowskiego Instytutu Historycznego.

📘 „Cena odmowy” Salomona Ledera to zbiór wspomnień autora z lat 1939–49, m.in. o sowieckiej okupacji Lwowa, aresztowaniu autora przez Sowietów w 1940 roku i uwolnieniu po układzie Sikorski–Majski, a następnie udziale w armii Andersa. Leder opisał też swoje doświadczenie aresztowania w Kazachstanie i pobytu w łagrze. Po wojnie powrócił do Polski, skąd w kwietniu 1949 wyjechał do Izraela, gdzie pozostał do końca życia.

📘 Jego relacja przeczy wielu stereotypom na temat postawy Żydów podczas II wojny światowej. Mówi również niewygodną prawdę o polskim antysemityzmie, odsłania napięcia polsko-ukraińskie, ale przede wszystkim pokazuje okrucieństwo Sowietów wobec podbitych narodów: Polaków, Ukraińców, Żydów.
(opis ze strony wydawnictwa)

💥 Zachęcamy do lektury!

🕍 Pozostajemy w temacie wystawowym, bo dokładnie pięć lat temu otworzyliśmy ekspozycję "Mała Synagoga na Tłomackiem" (wc...
11/03/2023

🕍 Pozostajemy w temacie wystawowym, bo dokładnie pięć lat temu otworzyliśmy ekspozycję "Mała Synagoga na Tłomackiem" (wcześniej "Bejt Tfila – Dom modlitwy"), w ramach której prezentujemy obiekty związane z funkcjonowaniem synagogi.

🕍 Ekspozycja powstała już w 2000 roku, a z okazji 70. rocznicy powstania ŻIH przestrzeń została odświeżona i wzbogacona o nowe elementy i pomoce edukacyjne. Zwiedzający mogą zobaczyć ponad trzydzieści ocalonych z Zagłady zabytków pochodzących z polskich i niemieckich synagog. Wśród nich są zarówno obiekty rytualne, jak i przedmioty codziennego użytku. Najstarsze eksponaty pochodzą z XVIII i pierwszej połowy XIX wieku.

🕍 Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia tego pięknego miejsca!

🇬🇧 for English scroll down 🇬🇧 🥳 Już od wczoraj można oglądać naszą wystawę "Reasentados - 14 historias del gueto Varsovi...
11/03/2023

🇬🇧 for English scroll down 🇬🇧

🥳 Już od wczoraj można oglądać naszą wystawę "Reasentados - 14 historias del gueto Varsovia", czyli nową wersję wystawy "Przesiedleni. Czternaście historii z warszawskiego getta" w Centro Sefarad Israel w Madrycie!

🥳 Wystawa będzie otwarta do 19 kwietnia. Wstęp wolny.

🥳 Zapraszamy!

🇬🇧 🇬🇧 🇬🇧
🥳 Since yesterday you can visit our exhibition "Reasentados - 14 historias del gueto Varsovia", a new version of the exhibition “Displaced. Fourteen stories from the Warsaw Ghetto", in Centro Sefarad Israel in Madrid!

🥳 The exhibition will be open untill April 19. Admission is free of charge.

🥳 We can't wait to see you there!

10 marca – najprawdopodobniej tego dnia w 1944 roku rozstrzelany został Emanuel Ringelblum, jego rodzina, lokatorzy schr...
10/03/2023

10 marca – najprawdopodobniej tego dnia w 1944 roku rozstrzelany został Emanuel Ringelblum, jego rodzina, lokatorzy schronu „Krysia” i dwóch z ich opiekunów – Mieczysław Wolski i Janusz Wysocki. Nie wiemy, czy ta data jest prawdziwa, nie znamy miejsca ich pochówku.

Zostały nam wspomnienia cudem ocalałych, takich jak Orna Jagur (Irena Grodzieńska). Zostało Podziemne Archiwum Getta Warszawy, stworzone wysiłkiem grupy Oneg Szabat kierowanej przez Ringelbluma.

Przypominamy tekst dr hab. Katarzyny Person, kierowniczki Działu Naukowego ŻIH, poświęcony naszemu patronowi – link w komentarzu.

🌷 Trzymajcie kciuki za nadejście wiosny, bo już w niedzielę kolejny spacer!🏛 Tym razem Franciszek Bojańczyk, kierownik D...
10/03/2023

🌷 Trzymajcie kciuki za nadejście wiosny, bo już w niedzielę kolejny spacer!

🏛 Tym razem Franciszek Bojańczyk, kierownik Działu Projektów Kulturalnych i Komunikacji ŻIH, poprowadzi spacer po historycznej Warszawie.

🏛 Odwiedzimy między innymi miejsca związane z wydarzeniami poprzedzającymi powstanie styczniowe – pogrzebem pięciu poległych, demonstracjami niepodległościowymi, masakrą na placu Zamkowym i śmiercią Michała Landego – ale także z powstaniem listopadowym czy pogromem 1881 roku. Wyruszymy spod pomnika Mikołaja Kopernika przy Krakowskim Przedmieściu, stamtąd przejdziemy na Plac Zamkowy, a zakończymy pod Żydowskim Instytutem Historycznym.

📆 Śladami powstań. Spacer warszawski rozpocznie się 12 marca o godzinie 11:00 pod pomnikiem Mikołaja Kopernika na Krakowskim Przedmieściu.

👉 Zapisy przyjmujemy pod adresem: [email protected].

Do zobaczenia!

Na fotografii: Karol Beyer, Namioty wojska rosyjskiego na placu Zamkowym, 1861 | Biblioteka Narodowa

09/03/2023
Lagrowi ludzie | spotkanie wokół książki Marcina Owsińskiego

Zapraszamy na spotkanie poświęcone książce „Lagrowi ludzie. Śledztwo i pierwszy proces stutthofski (1945–1946). Opowieść o przemianie" autorstwa dr. Marcina Owsińskiego.

Rozmowę z Autorem i dr hab. Katarzyną Person, kierowniczką Działu Naukowego ŻIH porozmawia Igor Rakowski-Kłos.

_____

dr Marcin Owsiński – historyk, kierownik Działu Naukowego Muzeum Stutthof. Zajmuje się historią obozu Stutthof, powojennymi procesami stutthofskimi, pamięcią i jej przemianami na przykładzie Stutthofu i jego więźniów, a także wykorzystaniem badań historycznych w edukacji. Laureat Pomorskiej Nagrody Muzealnej. Autor m.in. książek Stutthof : historia miejscowości i gminy od średniowiecza do maja 1945 roku (2014) i Lagrowi ludzie Śledztwo i pierwszy proces stutthofski (1945–1946). Opowieść o przemianie (2022).

dr hab. Katarzyna Person – historyczka, kierowniczka Działu Naukowego ŻIH. Zajmuje się historią Zagłady na ziemiach polskich i losami Żydów z Polski w obozach DP. Koordynatorka pełnej edycji dokumentów z Podziemnego Archiwum Getta Warszawy – Archiwum Ringelbluma. Autorka m.in. książek Dipisi. Żydzi polscy w amerykańskiej i brytyjskiej strefach okupacyjnych Niemiec, 1945–1948 (2019) i Policjanci. Wizerunek Żydowskiej Służby Porządkowej w getcie warszawskim (2018).

Igor Rakowski-Kłos – dziennikarz historyczny Gazety Wyborczej, redaktor magazynu „Ale Historia". Autor książki Dzień przed. Czym żyliśmy 12 grudnia 1981. Sekretarz Nagrody Historycznej m.st. Warszawy im. Kazimierza Moczarskiego (2021).

Adres

Tłomackie 3/5
Warsaw
00-090

Godziny Otwarcia

Poniedziałek 09:00 - 18:00
Wtorek 09:00 - 20:00
Środa 09:00 - 18:00
Czwartek 09:00 - 18:00
Piątek 09:00 - 16:00
Niedziela 10:00 - 18:00

Telefon

(22) 827 92 21

Strona Internetowa

Ostrzeżenia

Bądź na bieżąco i daj nam wysłać e-mail, gdy Żydowski Instytut Historyczny / Jewish Historical Institute umieści wiadomości i promocje. Twój adres e-mail nie zostanie wykorzystany do żadnego innego celu i możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

Skontaktuj Się Z Firmę

Wyślij wiadomość do Żydowski Instytut Historyczny / Jewish Historical Institute:

Widea

Kategoria


Komentarze

„LIST” z POSTU UDOSTĘPNIONEGO „Publicznie" 22 grudnia 2017 roku.
Netanya, Israel, December 9th. 2017
HONORABLE PRESIDENT of POLAND
Mr. ANDRZEJ DUDA
Dear Mr. President:
The uundersigned, TOLA WOLBROMSKA, JOSE WOLBROMSKI AND FLORA WOLBROMSKI, we are the children of SZIMON WOLBROMSKI born in STASZOW in the year of 1916, and HINDA KLEJMAN born in CHMIELNIK, Poland in the year of 1918.
During the II World War our parents suffered the n**i persecution. All the relatives of Szimon and Hinda , from both sides, were taken to the extermination camps. And nobody survived.
Our parents were saved by the DAJTROWSKI family, Adrzej and Anna, and their daughters, MARIA and LEOKADIA. They lived in RYTWIANY, Staszow.
This heroic family risking their own lives and their daughters’ , protected and gave refuge to our parents during 22 months, in a hiding place in the barn they had next to their home.
There they lived during that long period of time, two families: Morris and Berta HAUER with their four children and our parent Szimon and Hinda Wolbromski.
It was a very difficult and risky time for everybody. Many times the n**i soldiers came to inspect their home and the surroundings. They lived with fear and terror of being discovered at any moment and being murdered everybody: men, women and children, the same Christians as jews, mercilessly, indiscriminatedly.
But thanks to the humanitarian help,kindness, heroism and courage of the Dajtrowski family that with a huge risk hided these two jewish families, they coul survive the holocaust.
The Dajtrowski family were and will be for ever our angels of salvation. Without their heroic help we would not exist.
In the year of 1998 the State of Israel and the Iad Vashem granted with the title of honor RIGHTEOUS to:
ANDRZEJ and ANNA DAJTROWSKI
L------- K------ and MARIA WEGIERSKA
They were honored for saving these two jewish families from a tragic death during the hocaust.
Nowadays the progeny of the Dajtrowski family, (---- ----------) (Leokadia’s daughter) and her family, continue living in the same house, in RYTWIANY. Her address is: (………….)
We are now applying to the government of Poland to honor this heroic family DAJTROWSKI with the KNIGHT’S CROSS of the ORDER of the REBIRTH of POLAND for having risked their lives to save our family.
Thanking in advance for this granting we remain
Yours truly
Tola Wolbromska
Jose Wolbromski
Flora Wolbromski
Hello _____: We sent the letter by Post and also by email.
I sent you to your mail adress the answer we receive from the Kancelaria Prezydenta . We hope you will receive the Cross honor very very soon.
I wish you and your family a very very Happy Christmas.
We love you

Cytat:https://www.govserv.org/PL/Warsaw/143437515696376/Ambasada-Izraela-w-Polsce?fbclid=IwAR25fAYESo6jVHpucJ7fp6-dqeiuJUQ9DMIJRqZAT60YEEj-UCwD1_ymgXQ&__cf_chl_captcha_tk__=48a19f53c7bd00b7fc8790ec1511e3aa7142866d-1610534977-0-AcnU4wSeUOaoj3Yu6wIFvX7yj7_4DxbAX7WYP4O3zRfAoQI0lKZWK_W-wl_EfKjuBi8ZdZxDOlD0b5kTqbPWKmopgluh8Hl3l_ZacYT6OGraZWTy7hL2s4byyXXZamkSj2_XV5BVcpo3liah0QHZ1et4JwtiTfcftZ4erHx-ki8rxoQmU8blri3v4aVvop1W0vv-3VhrulvTdJCcuw-B7yOu7W1uTE_tzvDjT30qTcCC60hd0MMEw3fYL23_lcPFZGGQNJlbcPPtCEb-xgToXtcW4BcMxjyvNhKkR0Xd-RRt__-OzpadZXmI6mVKWaNRKH3il0yDZf8mUHkdFav-9Nk7w4iPgaa-moyeyGdAdrC_8xVYSxaaEef3aEiYwz_OiwKE04b0E6C-GcFi6F2BBt8Rdg3LiMMHJqQpAv20WjN0SG2u05EhL70htp0MAHiefw3u0UVn_0eTipfk57_VVVWyzFD-TtosNvr4PMTMRAv-eeGb4KC0E6_GzEae6xoCYO8xV-wPzIfA4-z7A7mBwgBWERDOHLLmoaqnjSiTyXvNCt-W4aUADTIDS9jbe3rzPieqsp0NjCaF9Bl2RrhgchsW6LYy9EmUyhpxgOFh4_JM3llxJ6rHBs3oJf5rfQPIfz0KbeW-X3quwxVuXvKbQ_S6FcKztWm0eLuEgDYf7Qa5mLJa5ftdPYLYVldnrUrZy1jELcb27XzpXyQ4oFpsoqWOGLwDaDmSxP0CwaB5KeR9
Dajtrowski Andrzej & Dajtrowska Anna (Witaszek); Daughter: Kawalec Leokadia (Dajtrowska); Daughter: Węgierska Maria (Dajtrowska) https://righteous.yadvashem.org/?searchType=righteous_only&language=en&itemId=4039649&ind=0Rodzina Dajtrowskich zostaje publicznie przedstawiana jako rodzina „Kawalec" Córki uratowanej Wolbromskiej Hindy oraz Wolbromskiego Szymona do dnia dzisiejszego, publicznie przedstawiają rodzinę Dajtrowskich nazwiskiem starszej córki Anny i Andrzeja. Trudno określić przesłanki jakimi się kierują córki uratowanych Żydów. -Flora Friedmann pisze "Esta es la bendita familia que salvo a mis padres del holocausto". -Tola Wolbromski Kleinman pisze "Will allways be thankfull for your coragious action" Słowa te potomkowie uratowanych Żydów odnoszą do fałszywej historii publikowanej przez fundacje"The Jewish Foundation for the Righteous", która w dniu 06-mara 2020 r. zaprzestała publikowania nieprawdziwej historii mojej matki i dziadków link : https://jfr.org/rescuer-stories/kawalec-leokadia/Historii z nieprawdziwym nazwiskiem rodziny Dajtrowskich oraz nieprawdziwym wizerunkiem mojej matki Marii Węgierskiej oraz babki Anny Dajtrowskiej . Czym się kierują córki uratowanych Żydów?.
https://www.facebook.com/flora.friedmann/posts/10152758636806925
O synagogach na Grochowie
Marsz pamięci 2019 - przed koncertem...
Marsz Pamięci 2019.
Ciekawy jestem ze nigdzie nie ma wspomnienia o spoldzielni pracy BUMET.
Ciekawe miejsce w ktorym pracowali ciekawi ludzie. Nic po nim nie zostalo, tylko gra Koszykowka na Allegro. Szkoda :(
Wyszogród. Wspaniała synagoga po której nie został kamień na kamieniu...
Właśnie dowiedziałem się, że zmarł pan Mariusz Wojtalewicz, dyrektor Muzeum Żydów Mazowieckich w Płocku. To niespodziewana i bardzo smutna wiadomość. Widywaliśmy się co kilka miesięcy, gdy -podobnie ja wiele moich koleżanek i wielu kolegów z ŻIH- przyjeżdżałem do Muzeum Mazowieckich Żydów z odczytem. Przychodziłem do muzeum sporo wcześniej, by porozmawiać z panem Mariuszem przy kawie o różnych aktualnych sprawach i planach na przyszłość. Ostatni raz widzieliśmy się mniej więcej przed rokiem w ŻIH, gdy płockie muzeum przygotowywało się do przyjęcia z naszego instytutu wystawy Agnieszki Żółkiewskiej "Wolny ptak". To była kolejna ciekawa rozmowa przy kawie o tym, co nasze instytucje mogłyby zrobić razem w przyszłości. Koronawirus pokrzyżował większość planów na ten rok i jak się dowiaduję zabrał nam wspaniałego współpracownika. Będziemy go wspominać z sympatią i szacunkiem!
http://www.jackgoldfarbwriter.com/wp-content/uploads/2016/10/Poland-1-pt.2.pdf
http://www.jackgoldfarbwriter.com/wp-content/uploads/2016/10/Poland-1-pt.1.pdf
http://www.jackgoldfarbwriter.com/poland/?fbclid=IwAR0J6zSNrID1JBISKEA57R-nnTzmZF08eaRbcLyTOTSMsTs-AXVgzOT-20o
Historia mojej matki i dziadków
"Nigdy nie zapomnieli Dajtrowskich, którzy uratowali im życie."
"Before the war, Moshe Hauer, who lived in the town of Staszów, in the Kielce district, got to know Anna and Andrzej Dajtrowski, a peasant couple who lived in the nearby village of Rytwiany. In the summer of 1942, when the local Jews were herded into the Staszów ghetto, Hauer turned to the Dajtrowskis for help. The Dajtrowskis agreed to shelter Moshe and Bella Hauer, their sons, Saul and Jankiel, and their daughters, Esther and Miriam. The Dajtrowskis’ house, which was situated near the forest, was secluded. A hiding place was arranged for the Jewish refugees in the stable, behind a well-camouflaged wall. As an additional precaution, a special shelter was built for them for use during raids. Despite the danger to their lives, the Dajtrowskis saw to all the Hauers’ needs. Their daughters, Leokadia and Maria, were good to the refugees, and taught them knitting and leather processing, which crafts they plied in order to help pay for their upkeep, even though their rescuers never asked for payment. In December 1942, two other Jews – Szymon and Hinda Wolbromski – also found shelter with the Dajtrowskis. The Dajtrowskis’ acts of courage sprang entirely from selfless, humanitarian considerations and from a deep religious faith, which overrode all thoughts of personal safety or economic security. The eight Jewish refugees stayed with the Dajtrowskis until the Red Army liberated the area in August 1944, and subsequently emigrated.
They never forgot the Dajtrowskis who had saved their lives.
On November 16, 1989, Yad Vashem recognized Anna Dajtrowska, her husband, Andrzej Dajtrowski and their daughters, Leokadia Kawalec-Dajtrowska and Maria Węgierska-Dajtrowska, as Righteous Among the Nations.
https://righteous.yadvashem.org/?searchType=righteous_only&language=en&itemId=4039649&ind=0

"Марисиа курносый нос" historia opowiadana przez moją Mamę
"We wrześniu 1944 roku wysiedlono mieszkańców Staszowa i okolic. Lejtenant Ковалев podarował mojej mamie czapkę która miała ją obronić przed złem "ze strony Rosjan". Było to po występie "Teatru" dla żołnierzy rosyjskich .W występie tym jedną z ról grała moja babka Anna Dajtrowska.
"Марисиа курносый нос" tak do końca pobytu w domu Dajtrowskich żartobliwie zwracał się do Marii Dajtrowskiej Lejtenant Ковалев .Dajtrowskim w tym okresie pozwolono przebywać w obrębie własnego gospodarstwa"
...............................
Tło historyczne
Ладожское Озеро - *Kuban-Brückenkopf*
Cytaty wikipedia.org:
„Wojna na froncie wschodnim miała głębokie tło i wynikała z aspiracji Hitlera i n**istowskiego kierownictwa do zdobycia tzw.*[Lebensraum] – „przestrzeni życiowej” na Wschodzie oraz ich skrajnie [rasistowskich] i [antysemickich] poglądów o „wyższości” ich rasy nad [Słowianami]i [Żydami], ich nienawiści wobec komunizmu oraz wiary w domniemane [powiązanie Żydów z komunizmem]. Ludność Europy Wschodniej miała zostać wyeksterminowana, deportowana lub zniewolona, a tereny Europy Wschodniej skolonizowane przez Niemców.
* Rumunia - Rumunia pod dowództwem marszałka [Iona Antonesco] była najważniejszym liczbowo i moralnie partnerem Niemiec. Antonescu był jedynym zagranicznym szefem państwa, który w planach inwazji spotkał się z Hitlerem w Monachium w dniach 11-12 czerwca 1941 r. Rumunia ustawiła armie 3 i 4 armii rumuńskiej na wschodniej granicy kraju. Wraz z [11. armią] niemiecką planowali inwazję na południowy Związek Radziecki. Niemiecka jednostka „ ” została zorganizowana na terytorium Rumunii w celu eksterminacji Żydów w ZSRR.
* Finlandia - Finlandia pod przewodnictwem [Karla Gustafa Emila Menerheima] chciała odzyskać terytoria utracone podczas [wojny zimowej] - Jako członek osi Włochy wypowiedziały wojnę Związkowi Radzieckiemu 23 czerwca 1941 r.,
* [WĘGRY] [Miklos Horti]( wysłaL [wojska] na front oraz "pułk" zmechanizowany.
* [Słowacja] - faszystowski reżim początkowo wysłał elitarną [dywizję,]
* [Hiszpania]) wysłał 15 000 wolontariuszy na Front Wschodni. Bojownicy nosili mundur Wehrmachtu i włączyli go do swoich działań. Z powodu niebieskiego materiału, który nosili na mundurze, nosił przydomek „ [Niebieska dywizja] ”.
* Wolontariusze - 43 000 zagranicznych wolontariuszy uczestniczyło w ośmiu krajach i regionach. Większość z nich pochodziła z [Francji] , [Holandii] i [Belgii,] a kilka z krajów skandynawskich. Wolontariusze byli albo zintegrowani z jednostkami Wehrmachtu, albo przyłączeni do [Waffen SS]
/Front_wschodni_
Kampania wojskowa na froncie wschodnim była najbardziej krwawą konfrontacją w historii ludzkości. Było to zderzenie dwóch reżimów totalitarnych z przeciwstawną ideologią, co nadało konfliktowi rodzaj „wojny o unicestwienie”, jak zauważyli przywódcy obu partii. Reżim n**istowski starał się wprowadzić idee [teorii rasowej w] wojnę na froncie wschodnim i poinstruował wojsko i aneksję jednostek policyjnych, aby osiągnęły swoje cele za wszelką cenę, w tym popełnianie zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości na dużą skalę. Obie strony traktowały jeńców bardzo okrutnie, ignorując zasady [konwencji genewskiej] , a miliony więźniów zginęły w niewoli
Była to według nich wojna eksterminacyjna pomiędzy dwiema rasami i ideologiami, w której „rasa niższa” miała zostać zniszczona wszelkimi możliwymi sposobami. Planowanie inwazji rozpoczęło się w drugiej połowie 1940 roku, zakończone mniej więcej na wiosnę 1941 roku. Podczas planowania przygotowano i wydano szereg zbrodniczych planów i rozkazów, według których Niemcy mieli zagłodzić dużą część populacji radzieckiej oraz stosować terror i represje wobec ludności cywilnej, Żydów, oficerów i żołnierzy [Armii Czerwonej].”
**[Kapitulacja] [III Rzeszy]– końcowy akcent [II wojny światowej]o 22:43 czasu środkowoeuropejskiego, czyli [9 maja o 23:01 czasu środkowoeuropejskiego czyli [9 maja] o 1:01 czasu moskiewskiego. Dzień wcześniej, 7 maja 1945, podpisano pierwszą kapitulację nazwaną później *wstępnym protokołem kapitulacyjnym*.
................................
"**16 września 1993 roku wojska rosyjskie opuściły Legnicę, będącą od II wojny światowej siedzibą dowództwa wojsk sowieckich stacjonujących w Polsce."**

https://www.facebook.com/andrzej.wegiersk.96/posts/732395007498831
x

Inne Muzea historyczne w Warsaw (pokaż wszystkie)

Gwiazda Sztern Warszawa 1923-1939 Muzeum Niepodległości Muzeum Niepodległości Kresy-Siberia Foundation / Fundacja Kresy-Syberia  www.Kresy-Siberia.org Muzeum Ordynariatu Polowego Wqerdr fy Fhyjukyh Dffghcjhfh Mxdsgtredjt Gfdgfxhyfg Hvhgfddjh Odjfj Nvhnhhfh Fhfhgfhgf Nbjhgjhg