Muzeum Getta Warszawskiego / Warsaw Ghetto Museum

Muzeum Getta Warszawskiego / Warsaw Ghetto Museum Muzeum Getta Warszawskiego/Warsaw Ghetto Museum to instytucja w budowie. Siedzibą Muzeum będzie zabytkowy kompleks Szpitala Bersohnów i Baumanów.
(5)

Otwarcie jest planowane na koniec 2024 r.

Otwórz jak zwykle

#podróżewstecz | #MGWonline  Ulica Nalewki przy skrzyżowaniu z Gęsią, widok w kierunku północnym.„Oczekiwane wypadki nas...
12/09/2021

#podróżewstecz | #MGWonline

Ulica Nalewki przy skrzyżowaniu z Gęsią, widok w kierunku północnym.

„Oczekiwane wypadki nastąpiły 18 kwietnia. Getto miało być zlikwidowane na urodziny führera. Dowódca wyznaczył początek akcji na godzinę wpół do pierwszej. W nocy granatowa policja obstawiła getto, a batalion policji niemieckiej wkroczył na Nalewki. Niespodziewanie padły z domów strzały z broni maszynowej, batalion w popłochu się wycofał. Rano, 19 kwietnia, na murach getta rozklejano odezwy wzywające Żydów do zbrojnego oporu. Pojawiły się napisy: Zginąć z honorem.
Pierwsze natarcie na getto było słabe. W godzinach popołudniowych rozpoczęła się akcja na Smoczej, Gęsiej i Lubeckiego. Niemcy usiłowali przełamać opór Żydów metodą zastraszenia, zwłaszcza, że walka była beznadziejna, a wynik z góry przesądzony.
Próba zastraszenia nie udała się. Obrońcy zbudowali bunkry koło bloków domów: plac Muranowski, Franciszkańska-Nalewki, Dzika-Gęsia. Natarcia bronią pancerną nie dały Niemcom spodziewanych wyników. Czołgi wprowadzone przez bramę Nalewkowską obrzucono granatami i butelkami z benzyną. Następnego dnia Niemcy wystosowali do Żydów ultimatum. Zostało ono zlekceważone, walka zawrzała na nowo.” (s. 482-483)
– Ludwik Hirszfeld, "Historia jednego życia"

📸 archiwalne: IPN/domena publiczna
📸 współczesne: Janusz Wąż

⚪ #zbieramy ⚪

https://1943.pl/

🔴 #pamiętamy 🔴 [eng below]11 września 1943 r. Niemcy rozstrzelali 1580 Żydów na podwórzu szkoły przy ul. Kopernika w Prz...
11/09/2021

🔴 #pamiętamy 🔴 [eng below]

11 września 1943 r. Niemcy rozstrzelali 1580 Żydów na podwórzu szkoły przy ul. Kopernika w Przemyślu. Był to jeden z najtragiczniejszych dni w historii żydowskiej społeczności Przemyśla, która w momencie wybuchu wojny stanowiła blisko jedną trzecią mieszkańców miasta – ok. 20 tysięcy osób.

#MGWonline

On September 11, 1943, the Germans shot 1,580 Jews in the school yard at Copernicus St. in Przemyśl. It was one of the most tragic days in the history of the Jewish community of Przemyśl, which at the time of the outbreak of the war accounted for nearly one third of the city's population – about 20,000 people.

📸 Urząd Miasta Przemyśl

https://1943.pl/

🔴 #pamiętamy 🔴 [eng below]

11 września 1943 r. Niemcy rozstrzelali 1580 Żydów na podwórzu szkoły przy ul. Kopernika w Przemyślu. Był to jeden z najtragiczniejszych dni w historii żydowskiej społeczności Przemyśla, która w momencie wybuchu wojny stanowiła blisko jedną trzecią mieszkańców miasta – ok. 20 tysięcy osób.

#MGWonline

On September 11, 1943, the Germans shot 1,580 Jews in the school yard at Copernicus St. in Przemyśl. It was one of the most tragic days in the history of the Jewish community of Przemyśl, which at the time of the outbreak of the war accounted for nearly one third of the city's population – about 20,000 people.

📸 Urząd Miasta Przemyśl

https://1943.pl/

#miejscanierozpoznane | #MGWonline Kolejna zagadka do rozwikłania dla miłośników dawnej Warszawy! Na zdjęciu widzimy męż...
11/09/2021

#miejscanierozpoznane | #MGWonline

Kolejna zagadka do rozwikłania dla miłośników dawnej Warszawy! Na zdjęciu widzimy mężczyznę z białą opaską na ramieniu, co pozwala domniemywać, że to teren getta. Czy ktoś rozpoznaje, gdzie fotografia została wykonana?

⚪️ #zbieramy ⚪️

https://1943.pl/

#miejscanierozpoznane | #MGWonline

Kolejna zagadka do rozwikłania dla miłośników dawnej Warszawy! Na zdjęciu widzimy mężczyznę z białą opaską na ramieniu, co pozwala domniemywać, że to teren getta. Czy ktoś rozpoznaje, gdzie fotografia została wykonana?

⚪️ #zbieramy ⚪️

https://1943.pl/

#MGWonline | #ludzieGetta: Józef Kapłan (1913–11.09.1942) [eng below]Jutro, 11 września mija 79. rocznica śmierci Józefa...
10/09/2021

#MGWonline | #ludzieGetta: Józef Kapłan (1913–11.09.1942) [eng below]

Jutro, 11 września mija 79. rocznica śmierci Józefa Kapłana.

Urodził się w Kaliszu. W 1926 r. wstąpił do Ha-Szomer ha-Cair, młodzieżowej organizacji syjonistycznej o charakterze skautowym. W krótkim czasie został instruktorem kaliskiej komórki, następnie wybrano go do kierownictwa okręgowego. Wraz z Cwi Brandesem założył kibuc w Żarkach. Odbył służbę w Wojsku Polskim, po której wszedł w skład dyrekcji Ha-Szomer ha-Cair. [...]

W getcie zajmował się redagowaniem konspiracyjnej prasy oraz organizowaniem współpracy między komórkami Ha-Szomer ha-Cair [...] W 1942 r. razem z Szmuelem Bresławem zostali zaproszeni do grupy Oneg Szabat, z którą Kapłan współpracował do samego końca. W marcu tego samego roku współtworzył Blok Antyfaszystowski. 28 lipca znalazł się w grupie osób, które zawiązały Żydowską Organizację Bojową (ŻOB). Razem z Tosią Altman organizował grupy młodzieżowe. W trakcie tzw. Wielkiej Akcji pracował przy ul. Gęsiej 30 w szopie OBW (Ostdeutsche Bautichlerei Werkstette zwany też "szopem stolarskim"), gdzie stemplował fałszywe legitymacje zatrudnienia swoim towarzyszom, pomagając im w ten sposób uniknąć deportacji.

Niestety nie doczekał wybuchu powstania w getcie warszawskim, którego był jednym z inicjatorów. 3 września 1942 r. został zaaresztowany przez gestapo, osadzony na Pawiaku i skazany na karę śmierci, którą przeprowadzono 11 września w bramie kamienicy przy ul. Dzikiej.

więcej o Józefie Kapłanie: http://1943.pl/artykul/jozef-kaplan/

🔴 #pamiętamy 🔴

Tomorrow, September 11, is the 79th anniversary of Józef Kapłan's death.

He was born in Kalisz. In 1926, he joined Hashomer Hatzair, a Zionist youth organization of a scout character. In a short time he became an instructor of the Kalisz divison, then he was elected to the district management. Together with Cwi Brandes, he founded a kibbutz in Żarki. He served in the Polish Army, after which he became a member of the management of Hashomer Hatzair. [...]

In the ghetto, he was involved in editing the underground press and organizing cooperation between the divisions of Hashomer Hatzair. [...] In 1942, together with Szmuel Bresław, they were invited to the Oneg Szabat group, with which Kapłan collaborated until the very end. In March of the same year, he co-founded the Anti-Fascist Bloc. On July 28, he was among the people who founded the Jewish Combat Organization (ŻOB). Together with Tosia Altman, he organized youth groups. During the so-called Great Action, he worked at Gęsia 30 St. in the OSW shed (Ostdeutsche Bautichlerei Werkstette, also known as the "carpentry shed"), where he stamped false employment cards to his comrades, thus helping them avoid deportation.

Unfortunately, he did not live to see the outbreak of the Warsaw Ghetto Uprising, of which he was one of the initiators. On September 3, 1942, he was arrested by the Gestapo, imprisoned in Pawiak and sentenced to death, which was carried out on September 11 at the gate of the tenement house at Dzika St.

more on Józef Kapłan: http://1943.pl/en/artykul/jozef-kaplan/

#MGWonline | #ludzieGetta: Józef Kapłan (1913–11.09.1942) [eng below]

Jutro, 11 września mija 79. rocznica śmierci Józefa Kapłana.

Urodził się w Kaliszu. W 1926 r. wstąpił do Ha-Szomer ha-Cair, młodzieżowej organizacji syjonistycznej o charakterze skautowym. W krótkim czasie został instruktorem kaliskiej komórki, następnie wybrano go do kierownictwa okręgowego. Wraz z Cwi Brandesem założył kibuc w Żarkach. Odbył służbę w Wojsku Polskim, po której wszedł w skład dyrekcji Ha-Szomer ha-Cair. [...]

W getcie zajmował się redagowaniem konspiracyjnej prasy oraz organizowaniem współpracy między komórkami Ha-Szomer ha-Cair [...] W 1942 r. razem z Szmuelem Bresławem zostali zaproszeni do grupy Oneg Szabat, z którą Kapłan współpracował do samego końca. W marcu tego samego roku współtworzył Blok Antyfaszystowski. 28 lipca znalazł się w grupie osób, które zawiązały Żydowską Organizację Bojową (ŻOB). Razem z Tosią Altman organizował grupy młodzieżowe. W trakcie tzw. Wielkiej Akcji pracował przy ul. Gęsiej 30 w szopie OBW (Ostdeutsche Bautichlerei Werkstette zwany też "szopem stolarskim"), gdzie stemplował fałszywe legitymacje zatrudnienia swoim towarzyszom, pomagając im w ten sposób uniknąć deportacji.

Niestety nie doczekał wybuchu powstania w getcie warszawskim, którego był jednym z inicjatorów. 3 września 1942 r. został zaaresztowany przez gestapo, osadzony na Pawiaku i skazany na karę śmierci, którą przeprowadzono 11 września w bramie kamienicy przy ul. Dzikiej.

więcej o Józefie Kapłanie: http://1943.pl/artykul/jozef-kaplan/

🔴 #pamiętamy 🔴

Tomorrow, September 11, is the 79th anniversary of Józef Kapłan's death.

He was born in Kalisz. In 1926, he joined Hashomer Hatzair, a Zionist youth organization of a scout character. In a short time he became an instructor of the Kalisz divison, then he was elected to the district management. Together with Cwi Brandes, he founded a kibbutz in Żarki. He served in the Polish Army, after which he became a member of the management of Hashomer Hatzair. [...]

In the ghetto, he was involved in editing the underground press and organizing cooperation between the divisions of Hashomer Hatzair. [...] In 1942, together with Szmuel Bresław, they were invited to the Oneg Szabat group, with which Kapłan collaborated until the very end. In March of the same year, he co-founded the Anti-Fascist Bloc. On July 28, he was among the people who founded the Jewish Combat Organization (ŻOB). Together with Tosia Altman, he organized youth groups. During the so-called Great Action, he worked at Gęsia 30 St. in the OSW shed (Ostdeutsche Bautichlerei Werkstette, also known as the "carpentry shed"), where he stamped false employment cards to his comrades, thus helping them avoid deportation.

Unfortunately, he did not live to see the outbreak of the Warsaw Ghetto Uprising, of which he was one of the initiators. On September 3, 1942, he was arrested by the Gestapo, imprisoned in Pawiak and sentenced to death, which was carried out on September 11 at the gate of the tenement house at Dzika St.

more on Józef Kapłan: http://1943.pl/en/artykul/jozef-kaplan/

🔴 #pamiętamy 🔴 [eng below]W szabatową noc z 8 na 9 września 1939 r. Niemcy podpalili synagogę w Będzinie razem z blisko ...
09/09/2021

🔴 #pamiętamy 🔴 [eng below]

W szabatową noc z 8 na 9 września 1939 r. Niemcy podpalili synagogę w Będzinie razem z blisko 100 modlącymi się w niej Żydami. Żołnierze Wehrmachtu i SS uniemożliwili gaszenie pożaru, który trwał ok. 20 godzin. Do uciekających z synagogi strzelano. Budynek spłonął doszczętnie wraz z częścią dzielnicy żydowskiej.

Z tej okazji przypominamy felieton Michała Nowakowskiego, poświęcony tym tragicznym zdarzeniom: http://1943.pl/artykul/szalom-zaglembie-dom-zgromadzenia-w-ogniu/

📸 synagoga w Będzinie (Yad Vashem)

On the Sabbath night of September 8-9, 1939, the Germans set fire to the synagogue in Będzin along with nearly 100 Jews who prayed there. Wehrmacht and SS soldiers made it impossible to extinguish the fire, which lasted about 20 hours. People escaping from the synagogue were shot at. The building burned down completely, along with a part of the Jewish district.

On this day, we would like to remind you of a column by Michał Nowakowski devoted to these tragic events: http://1943.pl/en/artykul/shalom-zaglembie-house-of-assembly-on-fire-2/

#felietony | #MGWonline

🔴 #pamiętamy 🔴 [eng below]

W szabatową noc z 8 na 9 września 1939 r. Niemcy podpalili synagogę w Będzinie razem z blisko 100 modlącymi się w niej Żydami. Żołnierze Wehrmachtu i SS uniemożliwili gaszenie pożaru, który trwał ok. 20 godzin. Do uciekających z synagogi strzelano. Budynek spłonął doszczętnie wraz z częścią dzielnicy żydowskiej.

Z tej okazji przypominamy felieton Michała Nowakowskiego, poświęcony tym tragicznym zdarzeniom: http://1943.pl/artykul/szalom-zaglembie-dom-zgromadzenia-w-ogniu/

📸 synagoga w Będzinie (Yad Vashem)

On the Sabbath night of September 8-9, 1939, the Germans set fire to the synagogue in Będzin along with nearly 100 Jews who prayed there. Wehrmacht and SS soldiers made it impossible to extinguish the fire, which lasted about 20 hours. People escaping from the synagogue were shot at. The building burned down completely, along with a part of the Jewish district.

On this day, we would like to remind you of a column by Michał Nowakowski devoted to these tragic events: http://1943.pl/en/artykul/shalom-zaglembie-house-of-assembly-on-fire-2/

#felietony | #MGWonline

⚪️ #zbieramy ⚪W ramach akcji zbierania pamiątek historycznych, do naszej kolekcji zbiorów przekazywane są także drobne p...
09/09/2021

⚪️ #zbieramy ⚪

W ramach akcji zbierania pamiątek historycznych, do naszej kolekcji zbiorów przekazywane są także drobne przedmioty użytku osobistego – jak widoczne na zdjęciach maleńkie pudełeczko z przymocowanym na stałe nitami wieczkiem, na 6 tabletek aspiryny po 0,5 g każda, z resztkami papierowej banderoli, na której także po polsku jest słowo "cena" (czyli oficjalnie przeznaczona na rynek polski), z etui.

Zapraszamy Państwa do współtworzenia naszych zbiorów, poprzez dzielenie się fotografiami, historiami i przedmiotami.

📸 Nikolina Okońska (MGW)

#MGWonline

https://1943.pl/

#miejscanierozpoznane | #MGWonline Przedstawiamy kolejne zdjęcie z naszych zbiorów wykonane w Warszawie w czasie okupacj...
08/09/2021

#miejscanierozpoznane | #MGWonline

Przedstawiamy kolejne zdjęcie z naszych zbiorów wykonane w Warszawie w czasie okupacji niemieckiej. Liczymy, że i tym razem uda się Państwu doprecyzować miejsce zrobienia fotografii.

EDIT: miejsce zidentyfikowane przez Fryderyka Macieja Rzymowskiego to ulica Miodowa róg Senatorskiej. Bardzo dziękujemy za kolejną trafną identyfikację.

⚪ #zbieramy ⚪

https://1943.pl/

#miejscanierozpoznane | #MGWonline

Przedstawiamy kolejne zdjęcie z naszych zbiorów wykonane w Warszawie w czasie okupacji niemieckiej. Liczymy, że i tym razem uda się Państwu doprecyzować miejsce zrobienia fotografii.

EDIT: miejsce zidentyfikowane przez Fryderyka Macieja Rzymowskiego to ulica Miodowa róg Senatorskiej. Bardzo dziękujemy za kolejną trafną identyfikację.

⚪ #zbieramy ⚪

https://1943.pl/

#MGWonline | #ludzieGetta: Luba Blum Bielecka (1905/1906-1973) [eng below]Urodziła się w tradycyjnej rodzinie żydowskiej...
07/09/2021

#MGWonline | #ludzieGetta: Luba Blum Bielecka (1905/1906-1973) [eng below]

Urodziła się w tradycyjnej rodzinie żydowskiej jako najstarsza z dziesięciorga rodzeństwa. Rozpoczęła naukę w nowo otwartym żydowskim gimnazjum w Wilnie. Tam poznała swojego przyszłego męża Abrahama (Abraszę) Bluma, działacza Bundu z Warszawy. Niedługo później rozpoczęła działalność w Cukunfcie – młodzieżowym odłamie Bundu. Kiedy Blum wyjechał do Gent w Belgii, aby studiować inżynierię budowlaną, Luba Bielecka rozpoczęła naukę w warszawskiej Szkole Pielęgniarstwa przy Szpitalu Starozakonnych w Warszawie, którą ukończyła w 1925 r. Odbyła również przeszkolenie w dziale otwartej opieki zdrowotnej w Paryżu i Brukseli. Szkoliła pielęgniarki w uruchomionym w 1930 roku IX Ośrodku Zdrowia przy ul. Świętojerskiej. Po powrocie Bluma z Belgii para wzięła ślub w Warszawie, gdzie zamieszkali przy ul. Mylnej 9.

Po wybuchu II wojny światowej, dzięki staraniom Blum-Bielickiej Szkoła Pielęgniarstwa nadal kontynuowała działalność. Od listopada 1941 roku szkołę przeniesiono na teren getta warszawskiego, do budynku mieszczącego się na rogu ulic Mariańskiej 1 i Pańskiej 34. [...] Blum-Bielicka liczyła, że szkoła przetrwa w getcie, ale jej nadzieje legły w gruzach, kiedy w czasie akcji wysiedleńczej w styczniu 1943 r. Niemcy zajęli budynek i brutalnie zamordowali pacjentów wraz z personelem. Blum-Bielicka przeżyła, ukrywając się w piwnicy razem z dziećmi. W następstwie postanowiła opuścić getto; na tzw. stronę aryjską przeszła tuż przed wybuchem powstania.

więcej pod linkiem: https://1943.pl/artykul/luba-blum-bielecka/

🔴 #pamiętamy 🔴

She was born into a traditional Jewish family as the eldest of ten siblings. She enrolled in a newly opened Jewish gymnasium in Vilnius. There she met her future husband, Abraham (Abrasza) Blum, a Bund activist from Warsaw. Soon after, she started operating in Cukunft – the youth branch of the Bund. When Blum went to Gent, Belgium to study construction engineering, Luba Bielecka began her education at the Warsaw School of Nursing at the Jewish Hospital in Warsaw, from which she graduated in 1925. She also received training in the open health care department in Paris and Brussels. She trained nurses at the IX Health Center at Świętojerska St. After Blum returned from Belgium, the couple got married in Warsaw, where they lived at Mylna 9 St.

After the outbreak of World War II, thanks to the efforts of Blum-Bielicka, the Nursing School continued its activity. In November 1941, the school was moved to the Warsaw ghetto, to a building located at the corner of 1 Mariańska and 34 Pańska Streets. After the ‘Great Liquidation Action’ in 1942, the school was moved to Gęsia 33 St. The students of the school gained both theoretical and practical knowledge, taking care of patients on an ongoing basis. Blum-Bielicka hoped that the school would survive in the ghetto, but her hopes were ruined when, during the deportation action in January 1943, the Germans seized the building and brutally murdered the patients and staff. Blum-Bielicka survived by hiding in a basement with her children. As a result, she decided to leave the ghetto; she crossed to the ‘Aryan’ side just before the outbreak of the uprising.

more on Luba Blum-Bielicka: https://1943.pl/en/artykul/luba-blum-bielecka/

#MGWonline | #ludzieGetta: Luba Blum Bielecka (1905/1906-1973) [eng below]

Urodziła się w tradycyjnej rodzinie żydowskiej jako najstarsza z dziesięciorga rodzeństwa. Rozpoczęła naukę w nowo otwartym żydowskim gimnazjum w Wilnie. Tam poznała swojego przyszłego męża Abrahama (Abraszę) Bluma, działacza Bundu z Warszawy. Niedługo później rozpoczęła działalność w Cukunfcie – młodzieżowym odłamie Bundu. Kiedy Blum wyjechał do Gent w Belgii, aby studiować inżynierię budowlaną, Luba Bielecka rozpoczęła naukę w warszawskiej Szkole Pielęgniarstwa przy Szpitalu Starozakonnych w Warszawie, którą ukończyła w 1925 r. Odbyła również przeszkolenie w dziale otwartej opieki zdrowotnej w Paryżu i Brukseli. Szkoliła pielęgniarki w uruchomionym w 1930 roku IX Ośrodku Zdrowia przy ul. Świętojerskiej. Po powrocie Bluma z Belgii para wzięła ślub w Warszawie, gdzie zamieszkali przy ul. Mylnej 9.

Po wybuchu II wojny światowej, dzięki staraniom Blum-Bielickiej Szkoła Pielęgniarstwa nadal kontynuowała działalność. Od listopada 1941 roku szkołę przeniesiono na teren getta warszawskiego, do budynku mieszczącego się na rogu ulic Mariańskiej 1 i Pańskiej 34. [...] Blum-Bielicka liczyła, że szkoła przetrwa w getcie, ale jej nadzieje legły w gruzach, kiedy w czasie akcji wysiedleńczej w styczniu 1943 r. Niemcy zajęli budynek i brutalnie zamordowali pacjentów wraz z personelem. Blum-Bielicka przeżyła, ukrywając się w piwnicy razem z dziećmi. W następstwie postanowiła opuścić getto; na tzw. stronę aryjską przeszła tuż przed wybuchem powstania.

więcej pod linkiem: https://1943.pl/artykul/luba-blum-bielecka/

🔴 #pamiętamy 🔴

She was born into a traditional Jewish family as the eldest of ten siblings. She enrolled in a newly opened Jewish gymnasium in Vilnius. There she met her future husband, Abraham (Abrasza) Blum, a Bund activist from Warsaw. Soon after, she started operating in Cukunft – the youth branch of the Bund. When Blum went to Gent, Belgium to study construction engineering, Luba Bielecka began her education at the Warsaw School of Nursing at the Jewish Hospital in Warsaw, from which she graduated in 1925. She also received training in the open health care department in Paris and Brussels. She trained nurses at the IX Health Center at Świętojerska St. After Blum returned from Belgium, the couple got married in Warsaw, where they lived at Mylna 9 St.

After the outbreak of World War II, thanks to the efforts of Blum-Bielicka, the Nursing School continued its activity. In November 1941, the school was moved to the Warsaw ghetto, to a building located at the corner of 1 Mariańska and 34 Pańska Streets. After the ‘Great Liquidation Action’ in 1942, the school was moved to Gęsia 33 St. The students of the school gained both theoretical and practical knowledge, taking care of patients on an ongoing basis. Blum-Bielicka hoped that the school would survive in the ghetto, but her hopes were ruined when, during the deportation action in January 1943, the Germans seized the building and brutally murdered the patients and staff. Blum-Bielicka survived by hiding in a basement with her children. As a result, she decided to leave the ghetto; she crossed to the ‘Aryan’ side just before the outbreak of the uprising.

more on Luba Blum-Bielicka: https://1943.pl/en/artykul/luba-blum-bielecka/

Adres

Ul. Zielna 39, Piętro VI
Warsaw
00-108

metro: Stacja Świętokrzyska

Strona Internetowa

Ostrzeżenia

Bądź na bieżąco i daj nam wysłać e-mail, gdy Muzeum Getta Warszawskiego / Warsaw Ghetto Museum umieści wiadomości i promocje. Twój adres e-mail nie zostanie wykorzystany do żadnego innego celu i możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

Skontaktuj Się Z Firmę

Wyślij wiadomość do Muzeum Getta Warszawskiego / Warsaw Ghetto Museum:

Widea

Kategoria

Muzeum Getta Warszawskiego/Warsaw Ghetto Museum

Szpital dziecięcy pomiędzy ulicami Śliską a Sienną powstał w latach 1876–1878, dzięki dwóm zasłużonym dla Warszawy rodzinom żydowskich przemysłowców i filantropów Bersohnów i Baumanów. Piętrowy gmach projektu Artura Goebla, z wejściem od ulicy Śliskiej, wyróżniał się na tle pobliskich kamienic wyważoną formą.

Szpital, liczący początkowo 24 łóżka, przyjmował chore dzieci bez względu na wyznanie.

W latach 1927-30 został rozbudowany według projektu Henryka Stifelmana, architekta związanego z Gminą Żydowską w Warszawie. Gmach podwyższono o jedno piętro, od strony ulicy Śliskiej dodano półkolisty ryzalit, a od Siennej – szeroki taras dla dzieci cierpiących na choroby płuc. Wówczas stał się jednym z najnowocześniejszych w Polsce.

W listopadzie 1940 roku szpital znalazł się na terenie tzw. małego getta i działał aż do tzw. Wielkiej Akcji Wysiedleńczej w 1942 r. W Powstaniu Warszawskim służył jako lazaret dla Zgrupowania AK Chrobry II.