Muzeum Plakatu w Wilanowie. Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie

Muzeum Plakatu w Wilanowie. Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie Muzeum Plakatu (zamknięte na czas remontu)
/ Poster Museum (closed for renovation) This undertaking started under the auspices of Prof.
(16)

//PL
4 czerwca 1968 roku otworzone zostało pierwsze na świecie Muzeum Plakatu w Wilanowie jako Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie. Przedsięwzięciu temu patronował ówczesny Dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie prof. Stanisław Lorentz, przekazując jednocześnie ze zbiorów muzealnych kilkaset plakatów, które stały się zalążkiem kolekcji. Obecnie muzeum posiada jedną z największych kolekcji plakat

u artystycznego w świecie liczącą ponad 62 000 tytułów, z czego zbiór plakatu polskiego jest najpełniejszym na świecie zestawem prac uznanych za kanon w tej dziedzinie twórczości. Kolekcja plakatu obcego, która powstaje głownie dzięki przekazom warszawskiego Biennale i darom artystów z całego świata uznawana jest także za jedną z lepszych kolekcji plakatu artystycznego. Nadrzędne kryterium przy gromadzeniu zbiorów stanowią wartości artystyczne plakatów, a nie dokumentalne, choć i te uwzględnia się przy tworzeniu zestawów ilustrujących okresy ważne historycznie.

///EN
On 4th June 1968 the Poster Museum at Wilanów was opened as the world’s first poster museum, a branch of the National Museum in Warasaw. Stansilav Lorentz, the then Director of the National Museum in Warsaw, who granted several thousands of posters from the museum as a nucleus of the collection. Presently the Musem has one of the largest collections of art posters in the world, consisting of over 62,000 items. The collection of Polish posters of 1892-2002 contains about 37,000 items and is the most complete set of works in the world considered to be a canon in this area of artistic activity. The collection of foreign posters, which has emerged mostly due to grants from the Warsaw Biennale and gifts from artists from world over, is also considered as the one of the finest collections of world art posters. In putting the collections together top priority is given to the artistic, rather than documentary aspects although the latter are also given due consideration in the development of sub-collections illustrating major historical periods.

Widzieliście już wystawę „PICASSO” w gmachu głównym Muzeum Narodowe w Warszawie? ✨Na plakacie z 1957 roku Wojciech Fango...
13/11/2023

Widzieliście już wystawę „PICASSO” w gmachu głównym Muzeum Narodowe w Warszawie? ✨

Na plakacie z 1957 roku Wojciech Fangor umieścił:

✅ fotograficzny portret Picassa,
✅ kontur malarskiej palety,
✅ byka, jako nawiązanie do hiszpańskiej korridy,
✅ akcenty kolorystyczne, przywodzące od razu na myśl styl jednego z najsławniejszych artystów świata.

Tworząc projekt plakatu do filmu „Picasso”, nakręconego na podstawie scenariusza tytułowego bohatera w reżyserii Henri-Georgesa Clouzota zdaje się, że Fangor spreparował esencję Pabla Picassa. Francuski dokument prezentował w nowatorski sposób proces tworzenia przez Picassa prac na papierze i płótnie, ukazując ich wszystkie etapy — od szkicu po nanoszenie plam koloru.

Jakie jeszcze „picassowskie” elementy byście dodali, żeby uzupełnić ten symboliczny wizerunek artysty❓

___

Wojciech Fangor, „Picasso” | Reżyseria: Henri-Georges Clouzot | Film produkcji francuskiej, 1957

English below 👇🏻Choć Muzeum Plakatu tymczasowo pozostaje zamknięte, dzieła znajdujące się w naszej kolekcji możecie oglą...
24/08/2023

English below 👇🏻

Choć Muzeum Plakatu tymczasowo pozostaje zamknięte, dzieła znajdujące się w naszej kolekcji możecie oglądać w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Warszawie, na wystawie MNW kolekcjonuje. Zakupy z lat 2017–2022.

🏊🏻 Prezentowany na wystawie plakat Feliksa Ciechomskiego to jedyna praca tego autora w naszej kolekcji. Artysta, choć za życia znany i ceniony, szczególnie z grafik i ilustracji o tematyce lotniczej i marynistycznej, dziś jest postacią nieco zapomnianą. Ciechomski uczył się w Pracowni Kompozycji Brył i Płaszczyzn w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie pod kierunkiem Wojciecha Jastrzębowskiego ukształtował się jego sposób myślenia o sztuce, widoczny w geometrycznym przedstawieniu fal i rytmie na prezentowanym plakacie.

❗ Wystawa MNW Kolekcjonuje, na której możecie zobaczyć plakat Ciechomskiego, została przedłużona do 10 września!

PS. Jeśli w upalną pogodę marzycie o skoku do wody, ale do jeziora i nad morze macie za daleko, nie wahajcie się zajrzeć do klimatyzowanych pomieszczeń wystawowych.

(English)

Although the Poster Museum temporarily remains closed, you can see the works in our collection in the Main Building of the National Museum in Warsaw, in the exhibition MNW kolekcjonuje. Zakupy z lat 2017–2022 (NMW Collects).

🏊🏻 The poster by Feliks Ciechomski presented at the exhibition is the only work by this author in our collection. The artist, although well-known and respected during his lifetime, especially for his prints and illustrations on aviation and nautical themes, is today a somewhat forgotten figure. Ciechomski studied at the Department of Composition of Solids and Plains at the School of Fine Arts in Warsaw, where his way of thinking about art, evident in the geometric representation of waves and rhythm on the poster on display, was shaped under the guidance of Wojciech Jastrzębowski.

❗ The NWW Collects exhibition, where you can see Ciechomski's poster, has been extended until 10 September!

PS. If you dream of jumping into the water in hot weather, but the lake and the sea are too far away, do not hesitate to take a look at the air-conditioned exhibition rooms.
___

Feliks Ciechomski, "Bez tekstu" ["Skok do wody"], ok. 1926

English below 👇🏻Niedawno zakończyła się wystawa poświęcona Kenya Harze w Muzeum Narodowym w Poznaniu. W związku z wystaw...
09/08/2023

English below 👇🏻

Niedawno zakończyła się wystawa poświęcona Kenya Harze w Muzeum Narodowym w Poznaniu. W związku z wystawą, przypomnieliśmy kilka plakatów tego autora, które znajdują się w naszych zbiorach. Postaraliśmy się też przybliżyć Wam sylwetkę jednego z grafików, których twórczość miała szczególny wpływ na Harę – Ikko Tanakę. Dziś chcemy przedstawić Wam prace Eiko Ishioki – artystki i projektantki kostiumów, u której Kenya Hara pracował jako asystent po zakończeniu studiów.

👠 Eiko Ishioka zaczynała swoją karierę od projektów reklamowych, najpierw dla firmy Shiseido, następnie dla domów towarowych Parco. Dostrzegła w pracy nad reklamą potencjał do kreatywnego działania, dzięki czemu jej współpraca z Parco zaowocowała plakatami, które przeszły do legendy. Wyróżnia je przekraczanie granic wyznaczanych przez płeć, narodowość czy kolor skóry. Jeden z najbardziej znanych plakatów dla Parco przedstawia amerykańską aktorkę Faye Dunaway i dwie dziewczynki w stroju nawiązującym do japońskiej tradycji, zaprojektowanym przez Isseya Miyake. Napis na plakacie brzmi: Can West wear East? (Czy zachód potrafi ubierać się we wschodnim stylu?).

(English)

The exhibition dedicated to Kenya Hara at the National Museum in Poznan recently ended. In connection with the exhibition, we recalled some of the posters by this author that are in our collection. We also tried to introduce you to one of the graphic artists whose work had a particular influence on Hara - Ikko Tanaka. Today, we want to introduce you to the work of Eiko Ishioka, an artist and costume designer. Kenya Hara had been her assistant after graduation.

👠 Eiko Ishioka started her career with advertising projects, first for a company Shiseido, then for Parco department stores. She saw the potential for creativity in advertising work, and as a result, her collaboration with Parco resulted in posters that have become legendary. They are distinguished by their transgression of boundaries set by gender, nationality or skin colour. One of the most famous posters for Parco depicts the American actress Faye Dunaway and two girls in an outfit that refers to Japanese tradition, designed by Issey Miyake. The text on the poster says: „Can West wear East?”

___

Eiko Ishioka, "Parco", 1977-1979

English below 👇🏻W czasie Powstania Warszawskiego plakaty pełniły istotną rolę nie tylko jako narzędzie propagandy, ale i...
01/08/2023

English below 👇🏻

W czasie Powstania Warszawskiego plakaty pełniły istotną rolę nie tylko jako narzędzie propagandy, ale i źródło informacji. Zawierały bezpośredni przekaz i odwołania do silnych emocji, takich jak strach, bunt, wola walki i nadzieja.

Kuratorka Muzeum Plakatu Bożena Pysiewicz w artykule poświęconym plakatom z okresu Powstania Warszawskiego zauważa, że większość z nich „charakteryzuje uproszczona forma, ograniczenie kolorystyki do czerni, szarości i czerwieni oraz białego tła. […] W ikonografii dominuje kilka przedstawień: wizerunek żołnierza z bronią, najczęściej bagnetem, biało-czerwony sztandar i czytelne, kontrastowe napisy. Hasła mają często formę krótkich, żołnierskich informacji czy rozkazów w formie bezokoliczników.”. Taki sposób tworzenia plakatów pozwalał szybko i dosadnie przekazać istotne informację oraz odnieść się do emocji patrzącego.

Plakaty powstawały zarówno w Polsce, jak i za granicą. Marek Żuławski, artysta mieszkający w Londynie, wykonał w 1944 roku kilka projektów upamiętniających powstanie. Rozwieszano je w miejscach przebywania żołnierzy alianckich oraz w ośrodkach polonijnych. Na plakacie widnieje hasło "THEIR FIGHT IS YOUR FIGHT / THEIR FREEDOM – YOUR FREEDOM" [ICH WALKA JEST WASZĄ WALKĄ / ICH WOLNOŚĆ JEST WASZĄ WOLNOŚCIĄ].

(English)

During the Warsaw Uprising, posters played an important role not only as a propaganda tool but also as a source of information. They contained direct messages and appeals to strong emotions such as fear, rebellion, the will to fight and hope.

Poster Museum curator Bożena Pysiewicz, in an article on posters from the Warsaw Uprising period, notes that most of them "are characterised by a simplified form, limiting the colour scheme to black, grey and red and a white background. [...] The iconography is dominated by a few representations: the image of a soldier with a weapon, usually a bayonet, a white and red banner and clear, contrasting inscriptions. The slogans are often in the form of short, soldierly information or orders in the form of infinitives.". This way of creating posters made it possible to convey relevant information quickly and clearly and to address the emotions of the viewer.

The posters were created both in Poland and abroad. Marek Żuławski, an artist living in London, made several designs commemorating the uprising in 1944. They were hung in the locations of Allied soldiers and in Polish community centres. The poster features the slogan 'THEIR FIGHT IS YOUR FIGHT / THEIR FREEDOM - YOUR FREEDOM'.

___

Marek Żuławski, "Warsaw. Their fight is your fight. Their freedom - your freedom. August - September - 1944", 1944

English below 👇🏼Gra z motywem lalki jako sposób na przekazywanie społecznie zaangażowanych treści jest wykorzystywany pr...
30/07/2023

English below 👇🏼

Gra z motywem lalki jako sposób na przekazywanie społecznie zaangażowanych treści jest wykorzystywany przez liczne teksty kultury od lat. Jednym z najbardziej znanych i pionierskich pomysłów był dramat „Dom lalki” Henryka Ibsena. Główna bohaterka, Nora, jest żoną cieszącego się nienaganną reputacją dyrektora banku i matką trójki dzieci. Kiedy w wyniku zagrożenia reputacji męża atmosfera w małżeństwie znacznie się pogarsza, Nora orientuje się, że zawsze była traktowana przez męża i ojca jak lalka i decyduje się odejść. W 1879, kiedy Ibsen napisał sztukę, było to zakończenie kontrowersyjne, szokujące, ale także niezwykle ważne dla dalszego rozwoju kultury.

Dramat doczekał się wielu scenicznych realizacji. Autorem jednej z nich był Thomas Ostermeier. Uwspółcześnił realia sztuki, nadając jej znamiona krytyki wobec współczesności. Spektakl w 2004 roku wystawiono we Francji, w teatrze Les Gémeaux. Autor plakatu, Michel Bouvet, postanowił wykorzystać w nim wizerunek lalki przypominającej Barbie. Twarz lalki jest uśmiechnięta i idealna, ale bez wyrazu. Za nią widać fragmenty luksusowego domu.

🎀 Wizerunek lalki Barbie w kulturze od lat zmienia się i ulega różnym reinterpretacjom. Czy widzieliście już najnowszą z nich?

(English)

Using the doll motif as a way of communicating socially engaged content has been adopted by numerous cultural texts over the years. One of the most famous and pioneering ideas was Henrik Ibsen's drama A Doll's House. The main character, Nora, is both a mother of three children and the wife of a bank director with an impeccable reputation. When, as a result of a threat to her husband's reputation, the atmosphere in the marriage deteriorates considerably, Nora realises that she has always been treated like a doll by her husband and father and decides to leave. In 1879, when Ibsen wrote the play, it was a controversial and shocking ending, but also extremely important for the further development of culture.

The drama was staged many times. One of the most famous productions was directed by Thomas Ostermeier. He introduced some changes in the play, giving it a critical approach to modern times. The production was staged in 2004 in France, at the Les Gémeaux theatre. The author of the poster, Michel Bouvet, decided to use an image of a Barbie-like doll for the poster. The doll's face is perfect and smiling, but expressionless. Behind her, fragments of a luxurious house can be seen.

🎀 The image of the Barbie doll in culture has been changing and undergoing various reinterpretations over the years. Have you seen the latest one yet?

___

Michel Bouvet, "Maison de' Puppée", 2004

English below 👇🏻🗞️ Młodzi gazeciarze na plakacie Tadeusz Gronowskiego wyglądają jak wzięci wprost z francuskiej ulicy. M...
27/07/2023

English below 👇🏻

🗞️ Młodzi gazeciarze na plakacie Tadeusz Gronowskiego wyglądają jak wzięci wprost z francuskiej ulicy. Marynarki oraz za duże czapki na ich głowach mogą przywodzić na myśl scenerię z powieści „Nędznicy” Victora Hugo. Jednak gazeta, którą rozdają, to nie żaden paryski periodyk, lecz Tygodnik Aktualności z całego świata, który plakat ten reklamował w 1925 roku.

🔷 Francuskie wpływy w twórczości Gronowskiego nie kończą się na ubiorze postaci. Artysta regularnie podróżował do Paryża i przywoził stamtąd inspiracje francuską grafiką użytkową, które potem twórczo przetwarzał. Plakat reklamujący Tygodnik to przykład stylu zwanego polskim art deco. Nowoczesna forma projektu wynika miedzy innymi z geometryzacji i zastosowania konwencji żartobliwego realizmu, który dodaje mu lekkości.

Plakat ten to jedna z dwóch prac Tadeusza Gronowsiego, które można zobaczyć na wystawie MNW kolekcjonuje. Zakupy z lat 2017–2022 w Gmachu Głownym MNW. Jeśli jesteście ciekawi, o jakie plakaty muzeum poszerza swoją kolekcję, możecie zwiedzić wystawę do 27 sierpnia.

(English)

🗞️ The young newspaper hawkers in Tadeusz Gronowski's poster look like they have been taken straight from a French street. The blazers and oversized caps on their heads might bring to mind a scene from Victor Hugo's novel „Les Miserables”. However, the newspaper they are handing out is not any Parisian magazine, but the Weekly News of the World [Tygodnik Aktualności z całego świata], which this poster advertised in 1925.

🔷 The French influence in Gronowski's work does not end with the clothing of the figures. The artist regularly travelled to Paris and brought back from there inspirations from French applied graphics, which he then creatively processed. The poster advertising the weekly magazine is an example of the style known as Polish Art Deco. The modern form of the design is a result of geometrisation and the use of the convention of gritty realism, which adds lightness to the design.

This poster is one of two works by Tadeusz Gronowski that can be seen in the exhibition "MNW Collects" (MNW kolekcjonuje. Zakupy z lat 2017–2022) in the Main Building of the National Museum in Warsaw. If you are curious about which posters the museum is expanding its collection with, you can visit the exhibition until 27 August.

___

Tadeusz Gronowski, "Tygodnik Aktualności z całego świata", 1925

English below 👇🏻👤 Od pierwszej edycji Międzynarodowego Biennale Plakatu w 1966 roku na plakatach i drukach towarzyszącyc...
20/07/2023

English below 👇🏻

👤 Od pierwszej edycji Międzynarodowego Biennale Plakatu w 1966 roku na plakatach i drukach towarzyszących temu konkursowi pojawia się charakterystyczny znak, którego historia sięga lat 50. XX wieku i projektu autorstwa Wojciecha Zamecznika.

🖌️ Znak stworzony przez Zamecznika łączy koło - idealną figurę geometryczną z malarską swobodą. To elementy obecne i funkcjonujące równolegle w projektowaniu plakatów na całym świecie. W ramach oprawy graficznej do kolejnych edycji MBP powstały różne modyfikacje projektu Zamecznika. Graficy indywidualnie interpretowali zarówno znak, zmieniając jego kolorystykę, jak również łączyli go na plakatach z różnymi elementami dekoracyjnymi lub przedstawieniowymi, uwspółcześniając jego przekaz. Przedstawiamy Wam interpretacje autorstwa Józefa Mroszczaka, Macieja Urbańca oraz Mieczysława Wasilewskiego, a także plakat do pierwszej edycji MBP z pierwszym projektem znaku.

(English)

👤 Since the first edition of the International Poster Biennale in 1966, a distinctive sign has appeared on posters and prints accompanying this competition, dating back to the 1950s and designed by Wojciech Zamecznik.

🖌️ The sign created by Zamecznik combines a circle - an ideal geometric figure - with painterly freedom. These are elements that are present and function in parallel in poster design all over the world. Various modifications of Zamecznik's design were created as part of the graphic design for subsequent editions of International Poster Biennale. Graphic designers individually interpreted both the sign, changing its colours, as well as combining it on posters with various decorative or representational elements, modernising its message. We present to you the interpretations by Józef Mroszczak, Maciej Urbaniec and Mieczysław Wasilewski, as well as the poster for the first edition of International Poster Biennale with the first design of the sign.
___

Wojciech Zamecznik, „I Międzynarodowe Biennale Plakatu”, 1966; Józef Mroszczak, „4 Międzynarodowe Biennale Plakatu”, 1972; Maciej Urbaniec, „5 Międzynarodowe Biennale Plakatu”, 1974; Waldemar Świerzy, „Laureaci VI Międzynarodowego Biennale Plakatu”, 1978

📣 Wspaniała wiadomość! Plakat do wystawy „Xawery Dunikowski. Malarstwo” nagrodzony! Wystawę mgliście zobaczyć w 2021 rok...
17/07/2023

📣 Wspaniała wiadomość! Plakat do wystawy „Xawery Dunikowski. Malarstwo” nagrodzony! Wystawę mgliście zobaczyć w 2021 roku w Królikarnia - Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie. Zwycięski projekt Michała Wardy nawiązuje do autorskiego pomysłu na plakat samego Xawerego Dunikowskiego.

Plakat wystawy „Xawery Dunikowski. Malarstwo” zdobył I nagrodę w XVII edycji konkursu „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba”! 🎉

Kuratorowaną przez Joannę Torchałę wystawę mogliście podziwiać w 2021 roku w Królikarnia - Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie, a identyfikację graficzną zaprojektował Michał Warda. Koncepcja jest odwołaniem do plakatu autorstwa samego Dunikowskiego z roku 1961 do odbywającej się wówczas w MNW wystawy twórczości artysty.

🔎 Geometryczna struktura kompozycji plakatu, nawiązująca do wielkoformatowych, eksperymentalnych kompozycji malarskich Dunikowskiego z końca lat 60. (np. „Człowieka w kosmosie”), została wypełniona kolażem, składającym się z fragmentów autoportretów malarskich artysty z lat 40. oraz czarno-białego portretu fotograficznego artysty autorstwa Zygmunta Szarguta-Szarka z przełomu lat 50. i 60. XX wieku.

📖 To nie jedyny projekt, dostrzeżony przez jury konkursu — katalog wystawy „Witkacy. Sejsmograf epoki przyspieszenia” zdobył III miejsce w kategorii „Wydawnictwo muzealne”, a projekt „Romantyczność 2022. Wilno-Warszawa-Paryż” został wyróżniony w kategorii „Projekt edukacyjny”.

Gratulujemy i dziękujemy za docenienie!

🎂 Dziś 115. rocznica urodzin Eryka Lipińskiego! 🎂Jeden z prekursorów Polskiej Szkoły Plakatu. Legendarna już teraz histo...
12/07/2023

🎂 Dziś 115. rocznica urodzin Eryka Lipińskiego! 🎂

Jeden z prekursorów Polskiej Szkoły Plakatu. Legendarna już teraz historia, zapisana przez Lipińskiego w pamiętnikach, głosi, że artysta dostał propozycję stworzenia plakatów filmowych razem z Henrykiem Tomaszewskim. Artyści najpierw podeszli do propozycji sceptycznie, ponieważ plakaty filmowe uchodziły wówczas za produkcję niegodną szanującego się grafika. Henryk Tomaszewski zaproponował jednak, że graficy przyjmą propozycję, jeśli będą mogli tworzyć własne kompozycje zainspirowane filmami. Warunek przyjęto i w ten sposób powstały m.in. prezentowane tu plakaty filmowe.

Plakaty filmowe Lipińskigo były barwne i dowcipne. Artysta często stosował uproszczenie powierzchni, proste techniki wycinankowe, jednocześnie wykazując biegłość warsztatu malarskiego oraz rysunkowego. Przede wszystkim jednak jego plakaty cechują humor i groteska. Lipiński znany był z tworzenia licznych rysunków satyrycznych i karykatur – w 1978 roku założył Muzeum Karykatury w Warszawie i do końca życia pełnił funkcję dyrektora, był także założycielem tygodnik satyrycznego „Szpilki”. Jako twórca plakatów chętnie współpracował z innymi artystami.

(English)

🎂 Today is the 115th anniversary of Eryk Lipiński's birth! 🎂

One of the precursors of the Polish School of Posters. The now legendary story, described in Lipiński’s diaries, is that the artist was offered the opportunity to create film posters together with Henryk Tomaszewski. At first, the artists were sceptical about the proposal, as film posters were considered an unworthy production for any self-respecting graphic artist. However, Henryk Tomaszewski suggested that the graphic designers would accept the proposal if they could create their own compositions inspired by films. The condition was accepted, and as a result, the film posters presented here were created.

Lipinski's film posters were colourful and witty. The artist often used simplified surfaces and simple cut-out techniques, while at the same time demonstrating a proficiency in painting and drawing. Above all, however, his posters are characterised by humour and the grotesque. Lipiński was known for creating numerous satirical drawings and caricatures - in 1978, he founded the Museum of Caricature and served as its director until the end of his life; he was also the founder of the satirical weekly „Szpilki”. As a poster designer, he enjoyed collaborating with other artists.

___

Eryk Lipiński, „Skarb”, 1949; „Witaj słoniu!”, 1954; „Jego rybki”, 1956; „Bigamista”, 1957;

(English below)📣 Trwa 28. Międzynarodowe Biennale Plakatu w Warszawie / International Poster Biennale in Warsaw!Alain Le...
07/07/2023

(English below)

📣 Trwa 28. Międzynarodowe Biennale Plakatu w Warszawie / International Poster Biennale in Warsaw!

Alain Le Quernec, którego liczne plakaty znajdują się w naszych zbiorach, w tym roku został wyróżniony nagrodą honorową im. Józefa Mroszczaka i wystawą towarzyszącą 28. MBP w Warszawie. To jeden z największych współczesnych francuskich projektantów plakatu, wielokrotnie nagradzany i wyróżniany w konkursach poświęconych plakatowi na całym świecie.

Artysta uczył się u Henryka Tomaszewskiego. Z Biennale Plakatu jest
związany od dawna — w 1998 roku pełnił funkcję jednego z jurorów podczas 16. edycji Międzynarodowego Biennale Plakatu w Warszawie, odbywającej się w Muzeum Plakatu w Wilanowie. Podczas 18. Międzynarodowego Biennale Plakatu w Warszawie zdobył złoty medal w kategorii plakatów kulturalnym za plakat „Henri”, będący hołdem złożonym Toulouse-Lautrec’owi.

Wystawę prac grafika można zobaczyć w Pałacu Czapskich do 12.09.

(English)

📣 The 28th International Poster Biennale is currently underway!

Alain Le Quernec, whose numerous posters can be found in our collections, has this year been awarded the Józef Mroszczak Honorary Prize and an accompanying exhibition at the 28th MBP in Warsaw. He is one of the greatest contemporary French poster designers, having won numerous awards and distinctions at numerous poster competitions around the world.

The artist studied under Henryk Tomaszewski. He has been associated
with the Poster Biennale for a long time - in 1998, he served as one of the jurors at the 16th edition of the International Poster Biennale in Warsaw, held at the Poster Museum at Wilanów. At the 18th International Poster Biennale in Warsaw, he won a gold medal in the cultural poster category for his poster "Henri", a tribute to Toulouse-Lautrec.

An exhibition of the artist's works can be seen at the Czapski Palace
until 12.09.

___

Alain Le Quernec, „Henri (W hołdzie Toulouse-Lautrec'owi)", 2001

English below 👇🏻🇯🇵 Jeden z najsłynniejszych plakatów Ikko Tanaki ukazuje modernistycznie ujęty motyw gejszy jako zapowie...
23/06/2023

English below 👇🏻

🇯🇵 Jeden z najsłynniejszych plakatów Ikko Tanaki ukazuje modernistycznie ujęty motyw gejszy jako zapowiedź tradycyjnego japońskiego przedstawienia w nurcie teatru Nihon buyō. Powstał jako zapowiedź spektaklu tanecznego przygotowanego przez UCLA Asian Performing Arts Institute z okazji specjalnego tournée po Stanach Zjednoczonych.

🎎 Nihon buyō to klasyczny taniec japoński od ponad czterystu lat przedstawiany w niezmienionej formie. Aktorzy-tancerze opowiadają nim historię dawnej Japonii za pomocą skodyfikowanych gestów. Dzięki owym ustalonym gestom określają odgrywaną przez siebie postać, komunikując w ten sposób jej przeżycia i emocje, a nawet informując o jej profesji czy pochodzeniu. Taniec ten czerpie między innymi z teatru kabuki. Ikko Tanaka zdołał zapowiedzieć wydarzenie związane z tradycja i historią Japonii w nowoczesny, przyciągający wzrok sposób.

(English)

🇯🇵 One of Ikko Tanaka's most famous posters shows a modernist take on the geisha motif as a prelude to a traditional Japanese performance in the Nihon buyō art of dance. It was created to announce a dance performance prepared by the UCLA Asian Performing Arts Institute for a special tour of the United States.

🎎 Nihon buyō is a classical Japanese dance that has been presented in an unchanged form for over four hundred years. With it, the actor-dancers tell the story of ancient Japan using codified gestures. Through these fixed gestures, they define the character they are playing, thus communicating their experiences and emotions, and even informing about their profession or origin. This dance draws, among other things, from kabuki theatre. Ikko Tanaka has managed to announce an event related to Japanese tradition and history in a modern, eye-catching way.

___

Ikko Tanaka, Nihon Buyo UCLA Asian Performing Arts Institute, 1981

English below 👇🏼🌞 Dziś początek astronomicznego lata i najdłuższy dzień w roku. Przed nami Noc Kupały, zwana również noc...
21/06/2023

English below 👇🏼

🌞 Dziś początek astronomicznego lata i najdłuższy dzień w roku. Przed nami Noc Kupały, zwana również nocą świętojańską.

🌝🌚 To właśnie w noc świętojańską rozgrywa się akcja dramatu „Sen nocy letniej” Williama Shakespeare’a. Bohaterowie sztuki, pogrążeni w miłości, rozpaczy i tęsknotach, uciekają do lasu ateńskiego, gdzie napotykają leśne duchy. „Sen nocy letniej” to jeden z najpopularniejszych dramatów Shakespeare’a, nie dziwi więc, że był wystawiony w Polsce ponad sto razy. Plakat Jerzego Krechowicza do spektaklu w reżyserii Krystyny Meissner z 1981 roku oddaje atmosferę niezwykłości i tajemniczości dramatu, choć zamiast lasu przedstawia scenerię przypominającą powierzchnię Księżyca.

Surrealistyczna kompozycja przywodzi na myśl sen, czyli, jak pisał Erich Fromm: „stan, w którym jesteśmy przekonani, że nasze marzenia senne są równie realne jak rzeczywistość, którą percypujemy na jawie” (program do spektaklu „Sen nocy letniej”, Lubuski Teatr im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze, 1981).

ENG:

🌞 Today marks the beginning of astronomical summer and the longest day of the year. Ahead of us is Midsummer Night, in slavic cultures known as Kupala Night.

🌝🌚 It is this night when William Shakespeare's play ”A Midsummer Night's Dream” is set. The play's characters, plunged into love, despair and longing, run to the Athenian forest, where they encounter forest spirits. ”A Midsummer Night's Dream" is one of Shakespeare's most popular plays, so it is not surprising that it has been staged more than a hundred times in Poland. Jerzy Krechowicz's poster for the 1981 production directed by Krystyna Meissner captures the atmosphere of the drama's peculiarness and mystery, although instead of a forest it depicts scenery reminiscent of the surface of the moon.

The surrealist composition brings to mind a dream, or, as Erich Fromm wrote: "a state in which we are convinced that our daydreams are as real as the reality we perceive on waking" (programme for the play ”A Midsummer Night's Dream”, Lubuski Teatr im. Leona Kruczkowskiego in Zielona Góra, 1981).

___

Jerzy Krechowicz, „Sen nocy letniej”, 1981

English below 👇🏻🗻 Para bohaterów mieszka w odciętym od świata domu w zasypanych śniegiem górach. Zdani tylko na siebie, ...
16/06/2023

English below 👇🏻

🗻 Para bohaterów mieszka w odciętym od świata domu w zasypanych śniegiem górach. Zdani tylko na siebie, co jakiś czas powtarzają osobliwy rytuał: Yuki próbuje powiesić się na podwieszonej w domu linie, a Toto pomaga jej, udając podnóżek. Tak zaczyna się japońska sztuka teatralna „Tomin Manzai”, do której plakat widzicie na zdjęciu. Tytuł sztuki można przetłumaczyć jako „Komiczne duo w stanie hibernacji”.

🇯🇵 Autorem plakatu jest Ikko Tanaka, japoński projektant graficzny, którego uczeniem był Kenya Hara. Ikko Tanaka jest autorem identyfikacji wizualnych marek i firm takich jak miedzy innymi Mazda, Issey Miyake, czy Hanae Mori. Stworzył podstawową identyfikację graficzną firmy Muji, podkreślając aspekt „no brand”.

👤 Charakterystyczne dla stylu Ikko Tanaki było łączenie elementów ważnych dla tradycji japońskiej z zachodnim modernizmem, co przyniosło mu międzynarodową sławę. Plakat do spektaklu „Tomin Manzai” zdobył III nagrodę w kategorii „plakaty kulturalne" na IV MBP w Warszawie w 1972 r.

(English)

🗻 In the snow-covered mountains, in a house cut off from the world, lives a couple. Dependent only on each other, once in a while they repeat a peculiar ritual: Yuki tries to hang herself from a rope hanging in the house, while Toto helps her by pretending to be a footstool. This is how the Japanese play ”Tomin Manzai” begins. You can see in the photo a poster for the play’s staging in 1971. The title of the play can be translated as ”Comic duo in a state of hibernation”.

🇯🇵 The author of the poster is Ikko Tanaka, a Japanese graphic designer whose student was Kenya Hara. Ikko Tanaka is the author of visual identities for brands and companies such as Mazda, Issey Miyake, and Hanae Mori. He created the basic graphic identity for the Muji company, emphasising the "no brand" aspect.

👤 The characteristic of Ikko Tanaka's style was the fusion of elements important to Japanese tradition with Western modernism, which brought him international fame. The poster for the play 'Tomin Manzai' won 3rd prize in the 'cultural posters' category at the 4th International Poster Biennale in Warsaw in 1972.

___

Ikko Tanaka, „Tomin Manzai”, 1971

English below 👇🏻🇯🇵  Plakaty, które Kenya Hara zaprojektował na World Expo w Japonii w 2005 roku, miały nawiązywać do mot...
07/06/2023

English below 👇🏻

🇯🇵 Plakaty, które Kenya Hara zaprojektował na World Expo w Japonii w 2005 roku, miały nawiązywać do motywu przewodniego wystawy, czyli "Mądrości natury”. Pawilony, zarówno te reprezentujące państwa, jak i pawilony firmowe, skupiały się na tematyce ekologicznej oraz współistnieniu natury i odnawialnych źródeł energii. Artysta do przygotowania projektów wykorzystał ilustracje autorstwa Shunzan Takagi, pochodzące z okresu Edo, które są w posiadaniu Prefektury Aichi. Ilustracje te znajdują się w Honzo Zusetsu, ilustrowanej serii książek poświęconych historii naturalnej. Według Hary, seria książek była wyrazem spontanicznego zachwytu i podziwu wobec natury, co, zdaniem projektanta, korespondowało z hasłem Expo 2005.

(English)

🇯🇵 The posters that Kenya Hara designed for the 2005 World Expo in Japan were intended to relate to the exhibition's theme, "Nature's Wisdom”. The pavilions, both those representing countries and company pavilions, focused on ecological themes and the coexistence renewable technology, and the wonders of nature. The artist used in the project illustrations by Shunzan Takagi, dating from the Edo period that are in the possesion of Aichi Prefecture. These illustrations are included in Honzo Zusetsu, an illustrated series of books on natural history. According to Hara, the book series was an expression of spontaneous admiration and awe towards nature, which, according to the designer, corresponded with the Expo 2005 motto.

___

Kenya Hara, „EXPO Japan 2005”, 2005

Dziś Muzeum Plakatu w Wilanowie obchodzi 55. urodziny! 4 czerwca 1968 roku otworzyło się pierwsze na świecie muzeum plak...
04/06/2023

Dziś Muzeum Plakatu w Wilanowie obchodzi 55. urodziny!

4 czerwca 1968 roku otworzyło się pierwsze na świecie muzeum plakatu. Uroczystej inauguracji towarzyszyła wystawa Laureatów I Międzynarodowego Biennale Plakatu oraz pośmiertna wystawa twórczości Wojciecha Zamecznika. Dzielimy się z Wami kilkoma zdjęciami z tego dnia.

Muzeum zorganizowało ponad 300 wystaw, prezentowanych zarówno w Polsce, jak i za granicą. To tu odbywało się przez lata Międzynarodowe Biennale Plakatu oraz Biennale Plakatu Polskiego. W naszych zbiorach znajduje się ponad 60 tysięcy plakatów, które dzielą się na kolekcję plakatu polskiego oraz obcego.

Początki realizacji pomysłu stworzenia muzeum poświęconego sztuce ulicy miały miejsce w 1966 roku, podczas pierwszego Międzynarodowego Biennale Plakatu. Powołano zespół projektowy, w którego skład weszli Jacek Cydzik, generalny projektant odbudowy zespołu pałacowo-parkowego, Halina Kossuth, architektka oraz inżynier Adama Pulikowski. Projekt miał połączyć ocalałe elementy zabytkowej fasady z architekturą powojennego modernizmu. Efekt pracy zespołu okazał się więcej niż zadowalający — w roku otwarcia muzeum budynek zdobył tytuł Wicemistera Warszawy.

Obecnie muzeum zmienia się dla Was, dlatego tymczasowo pozostaje zamknięte. Zmiany te zakładają między innymi renowację równie historycznego jak nasza instytucja budynku. W związku z tym, w najbliższym czasie postaramy się przybliżyć Wam nieco jego historię i podzielić się naszymi ulubionymi ciekawostkami na temat architektury siedziby muzeum.

Adres

Ulica Street Kostki Potockiego 10/16
Warsaw
02-958

Telefon

22 842 48 48

Strona Internetowa

Ostrzeżenia

Bądź na bieżąco i daj nam wysłać e-mail, gdy Muzeum Plakatu w Wilanowie. Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie umieści wiadomości i promocje. Twój adres e-mail nie zostanie wykorzystany do żadnego innego celu i możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

Widea

Udostępnij

Kategoria

Our Story

//PL 4 czerwca 1968 roku otworzone zostało pierwsze na świecie Muzeum Plakatu w Wilanowie jako Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie. Przedsięwzięciu temu patronował ówczesny Dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie prof. Stanisław Lorentz, przekazując jednocześnie ze zbiorów muzealnych kilkaset plakatów, które stały się zalążkiem kolekcji. Obecnie muzeum posiada jedną z największych kolekcji plakatu artystycznego w świecie liczącą ponad 60 000 tytułów, z czego zbiór plakatu polskiego jest najpełniejszym na świecie zestawem prac uznanych za kanon w tej dziedzinie twórczości. Kolekcja plakatu obcego, która powstaje głownie dzięki przekazom warszawskiego Biennale i darom artystów z całego świata uznawana jest także za jedną z lepszych kolekcji plakatu artystycznego. Nadrzędne kryterium przy gromadzeniu zbiorów stanowią wartości artystyczne plakatów, a nie dokumentalne, choć i te uwzględnia się przy tworzeniu zestawów ilustrujących okresy ważne historycznie. ///EN On 4th June 1968 the Poster Museum at Wilanów was opened as the world’s first poster museum, a branch of the National Museum in Warasaw. This undertaking started under the auspices of Prof. Stansilav Lorentz, the then Director of the National Museum in Warsaw, who granted several thousands of posters from the museum as a nucleus of the collection. Presently the Musem has one of the largest collections of art posters in the world, consisting of over 60,000 items. The collection of Polish posters of 1892-2002 contains about 30,000 items and is the most complete set of works in the world considered to be a canon in this area of artistic activity. The collection of foreign posters, which has emerged mostly due to grants from the Warsaw Biennale and gifts from artists from world over, is also considered as the one of the finest collections of world art posters. In putting the collections together top priority is given to the artistic, rather than documentary aspects although the latter are also given due consideration in the development of sub-collections illustrating major historical periods.


Inne Muzea sztuki w Warsaw

Pokaż Wszystkie

Może Ci się spodobać