Clicky

Muzeum Harcerstwa

Muzeum Harcerstwa Muzeum Harcerstwa jest jednostką organizacyjną Związku Harcerstwa Polskiego.

Zgodnie z nadanym statutem Muzeum Harcerstwa
jest jednostką organizacyjną o charakterze naukowo-badawczym
i kulturowo-oświatowym, której celem jest gromadzenie,
trwała ochrona i udostępnianie dóbr kultury związanych z historią harcerstwa

Otwórz jak zwykle

Od wczorajszego popołudnia mieszkańcy Bielska Podlaskiego i turyści, odwiedzający to słynące z pięknych zabytków miasto,...
15/10/2022

Od wczorajszego popołudnia mieszkańcy Bielska Podlaskiego i turyści, odwiedzający to słynące z pięknych zabytków miasto, mogą oglądać wystawę plenerową „Harcerskie drogi do Niepodległej”. Ekspozycja, przygotowana przez ZHP, pokazuje udział młodych Polek i Polaków – harcerek i harcerzy sprzed wieku w działaniach, prowadzonych na różnych frontach walki o niepodległość i granice Polski w latach 1914-1921.

Dzieje ruchu skautowego na ziemiach polskich sięgają okolic roku 1910. Dla młodzieży z tamtego pokolenia było oczywistym, że już wkrótce przyjdzie jej stanąć do walki o wolność, do której trzeba się jak najlepiej przygotować. W myśl hasła, że „harcerstwo - to skauting plus niepodległość”, młodzi ludzie z trzech zaborów na różne sposoby doskonalili się do nowej roli poprzez zajęcia terenowe, sportowe, sanitarne i militarne. Już wkrótce skauci-harcerze zasilili szeregi polskich formacji wojskowych, walcząc pod ich sztandarami o niepodległy byt. Mimo trudności, zaraz po zakończeniu I wojny światowej harcerze stanęli do walki o granice odradzającej się Rzeczypospolitej.

Harcerzy, młodzież szkolną oraz wszystkich miłośników historii – serdecznie zapraszamy do zwiedzania wystawy, eksponowanej do 3 listopada przy gmachu Ratusza, mieszczącym obecnie Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim – Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Rządowego Programu Dotacyjnego „Niepodległa”

(https://www.facebook.com/niepodlegla1918; Niepodległa)

Druhny i Druhowie, Szanowni Państwo,📅15 października 2022 roku, we Wrocławiu, będą obchodzone 40. urodziny Poczty Harcer...
14/10/2022

Druhny i Druhowie, Szanowni Państwo,

📅15 października 2022 roku, we Wrocławiu, będą obchodzone 40. urodziny Poczty Harcerskiej nr 28 „Szaniec”, działającej przy Chorągiew Dolnośląska ZHP.

Inicjatorem jej powołania był śp. Druh hm. Tadeusz Uliński (1921-2011), ówczesny komendant szczepu „Szaniec” przy Szkole Podstawowej nr 106 we Wrocławiu – od którego nazwy przyjęła swoje miano obchodząca swój jubileusz poczta. Zarejestrowana 25 listopada 1982 roku przez Naczelnika Poczt Harcerskich, otrzymała numer 28. Prężnie działając – stała się wkrótce pocztą chorągwianą. Jej stoisko od lat wyróżnia się podczas różnorodnych wydarzeń harcerskich.

Przez 29 lat funkcję Naczelnika Poczty Harcerskiej nr 28 „Szaniec” znakomicie pełnił śp. Druh hm. Tadeusz Uliński (nota bene – będący w latach 1987-1996 Naczelnikiem Poczt Harcerskich ZHP, a od roku 1999 – Honorowym Naczelnikiem Poczt Harcerskich). Jego godnym następcą został w 2011 roku Druh hm. Marek Stochmiałek, z ogromnym zapałem i wielkim zaangażowaniem kontynuujący dzieło Założyciela „Szańca”.

Wszystkim Członkom Poczty Harcerskiej nr 28 „Szaniec” – gorąco winszujemy z okazji wspaniałego jubileuszu, gratulujemy wydawania wspaniałych walorów filatelistycznych i składamy najserdeczniejsze życzenia dalszej satysfakcji z pełnienia służby na tym szczególnym polu! ✉️⚜️

📆 64 lata temu, 7 października 1958 roku, w Poznaniu, odszedł na Wieczną Wartę Harcmistrz Rzeczypospolitej Tadeusz Strum...
07/10/2022

📆 64 lata temu, 7 października 1958 roku, w Poznaniu, odszedł na Wieczną Wartę Harcmistrz Rzeczypospolitej Tadeusz Strumiłło ps. „Szumiący Dąb” – współtwórca harcerstwa, przedwojenny Przewodniczący ZHP (1918-1920, 1923-1925), powojenny członek Rady Naczelnej ZHP (1956-1958), nadto – wykładowca akademicki, pedagog i doktor filozofii.

Druh Strumiłło od początku był zaangażowany w organizowanie skautingu na ziemiach polskich. Razem z Druhem Andrzejem Małkowskim tworzył pierwsze drużyny we Lwowie oraz wspierał ich tworzenie w innych polskich miastach. W 1911 roku objął funkcję sekretarza w Naczelnej Radzie Skautowej, rok później – współprowadził pierwszy kurs skautowy w Poznaniu. Wybuch I wojny światowej nie przerwał Jego działalności harcerskiej – pracując jako nauczyciel w polskiej szkole w Wiedniu, organizował drużyny wśród polskich uchodźców, a także współredagował czasopisma harcerskie: „Orka” i „Życie Nowe”.

Wywarł duży wpływ na kształt ideowy polskiego harcerstwa. Był człowiekiem głęboko wierzącym. Przez wzgląd na działalność w organizacji Eleusis, gdzie złożył przyrzeczenie poczwórnej wstrzemięźliwości (od tytoniu, alkoholu, kart i rozpusty), należał do grupy, która doprowadziła do uzupełnienia prawa harcerskiego o dziesiąty punkt, stawiający wysokie wymagania moralne w zakresie abstynencji i walki z nałogami.

Druh Strumiłło należał do inicjatorów zjednoczenia się harcerstwa z byłych zaborów w jeden Związek Harcerstwa Polskiego. Dwukrotnie pełnił funkcję przewodniczącego ZHP – najpierw w latach 1918-1920, a następnie od listopada 1923 do kwietnia 1925 roku. W pierwszym okresie (a ściślej – w latach 1918-1921) był równocześnie Naczelnym Inspektorem Harcerstwa w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Aktywnie wspierał wydawanie czasopisma „Harcmistrz”.

Od śmierci Druha Andrzeja Małkowskiego w 1919 roku, aż do wybuchu II wojny światowej, Druh Tadeusz Strumiłło był głównym przedstawicielem polskiego harcerstwa na arenie międzynarodowej; trzykrotnie wybierany na członka Światowego Komitetu Skautowego, w latach 1927-1929 pełnił funkcję przewodniczącego Biura Skautów Słowiańskich. Należał do osób, dzięki którym następowała wymiana polskiej i zagranicznej myśli skautowej. Szczególnie doceniał nasze rodzime osiągnięcia w rozwoju ruchu zuchowego i aktywnie promował je wśród skautów za granicą. Na użytek polskich instruktorów w 1923 roku przetłumaczył z języka angielskiego książkę Sir Roberta Baden-Powella „Wilczęta”.

Jeszcze w okresie międzywojennym Druh Strumiłło został odznaczony odznakami honorowymi: „Za Zasługę” (1921), „Orła Harcerskiego” (1921) i „Wdzięczności” (1921) oraz odznaczeniami państwowymi: Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1925) i Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę (1938). Posiadał także tytuł Honorowego Harcerza Rzeczypospolitej.

W czasie II wojny światowej był zaangażowany w tajne nauczanie, ściśle współpracował z Szarymi Szeregami. Po jej zakończeniu – zamieszkał w Poznaniu, tu, między innymi, wykładał metodykę harcerską i metodykę wycieczek krajoznawczych w Studium Wychowania Fizycznego. W odbudowę harcerstwa włączył się po Zjeździe Łódzkim, podczas którego został wybrany w skład Rady Naczelnej ZHP. Jej członkiem pozostał aż do śmierci.

Dłuższy biogram Druha Harcmistrza RP Tadeusza Strumiłły znajduje się w I tomie „Harcerskiego Słownika Biograficznego”, dostępnego pod adresem:https://muzeumharcerstwa.pl/images/files/HSB/HSB1.pdf

Wczoraj, o godzinie 12:00, przy pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego, oficjalnie otworzyliśmy warszawską odsłonę wystawy "H...
06/10/2022

Wczoraj, o godzinie 12:00, przy pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego, oficjalnie otworzyliśmy warszawską odsłonę wystawy "Harcerskie drogi do Niepodległej".

W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele instytucji kultury: Centralna Biblioteka Wojskowa, Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, Muzeum Niepodległości oraz władz Związku Harcerstwa Polskiego. Otwarciu towarzyszyło oprowadzenie naszych gości po ekspozycji plenerowej, przygotowanej w ramach projektu, realizowanego pod wspólnym tytułem.

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Rządowego Programu Dotacyjnego „Niepodległa”

(https://www.facebook.com/niepodlegla1918; Niepodległa)

„Harcerskie drogi do Niepodległej” – już wkrótce w Warszawie! Druhny i Druhowie, Szanowni Państwo,Od 3 do 14 październik...
28/09/2022

„Harcerskie drogi do Niepodległej” – już wkrótce w Warszawie!

Druhny i Druhowie, Szanowni Państwo,

Od 3 do 14 października wystawa plenerowa „Harcerskie drogi do Niepodległej”, przygotowana przez Związek Harcerstwa Polskiego, będzie prezentowana w stolicy. Ekspozycję, poświęconą działaniom naszych poprzedników: walce o niepodległość Ojczyzny i pracy na Jej rzecz, będzie można oglądać na pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Środowiska harcerskie i grupy szkolne, zainteresowane udziałem w darmowych zajęciach edukacyjnych, towarzyszących prezentacji wystawy, zapraszamy do kontaktu mailowego pod adresem: [email protected], w celu ustalenia szczegółów. Dostępne terminy to: 7, 8, 12 i 14 października.

Osoby indywidualne, pragnące wziąć udział w oprowadzaniu po ekspozycji plenerowej, serdecznie zapraszamy na wernisaż, który odbędzie się w środę, 5 października, o godzinie 12:00, na pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Rządowego Programu Dotacyjnego „Niepodległa”

(https://www.facebook.com/niepodlegla1918; Niepodległa)

📆 27 września 1939 – na zebraniu obecnych wówczas w Warszawie członków Naczelnej Rady Harcerskiej podjęto decyzję o prze...
27/09/2022

📆 27 września 1939 – na zebraniu obecnych wówczas w Warszawie członków Naczelnej Rady Harcerskiej podjęto decyzję o przejściu ZHP do konspiracji oraz wyłoniono jego Naczelnictwo. Wkrótce harcerze przyjęli kryptonim „Szare Szeregi”; harcerki kolejno używały nazw: „Organizacja Harcerek”, „Związek Koniczyn” i „Bądź Gotów”.

Od 16 września mieszkańcy Kielc i turyści, odwiedzający stolicę Województwa Świętokrzyskiego, a za razem – miasto, które...
21/09/2022

Od 16 września mieszkańcy Kielc i turyści, odwiedzający stolicę Województwa Świętokrzyskiego, a za razem – miasto, które już 12 sierpnia 1914 roku powitało oddziały strzeleckie Komendanta Józefa Piłsudskiego, mają sposobność obejrzeć wystawę plenerową, zatytułowaną „Harcerskie drogi do Niepodległej”.

Ekspozycja, przygotowana przez ZHP, pokazuje udział młodych Polek i Polaków – harcerek i harcerzy sprzed wieku w działaniach, prowadzonych na różnych frontach walki o niepodległość i granice Polski w latach 1914-1921.

Trzeba pamiętać, iż dzieje ruchu skautowego na ziemiach polskich sięgają okolic roku 1910. Dla młodzieży z tamtego pokolenia było oczywistym, że już wkrótce przyjdzie jej stanąć do walki o wolność, do której trzeba się jak najlepiej przygotować. W myśl hasła, że „harcerstwo - to skauting plus niepodległość”, młodzi ludzie z trzech zaborów na różne sposoby doskonalili się do nowej roli poprzez zajęcia terenowe, sportowe, sanitarne i ... militarne. Już wkrótce skauci-harcerze zasilili szeregi polskich formacji wojskowych, walcząc pod ich sztandarami o niepodległy byt. Mimo trudności, zaraz po zakończeniu I wojny światowej harcerze stanęli do walki o granice odradzającej się Rzeczypospolitej.

Wystawie, dostępnej do 30 września na terenie Ośrodka Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej (ul. Zamkowa 3), towarzyszą materiały edukacyjne. Młodzież harcerską oraz wszystkich miłośników historii serdecznie zapraszamy do jej odwiedzenia i zachęcamy, by poszukali na planszach archiwalnych fotografii z Kielc!

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Rządowego Programu Dotacyjnego „Niepodległa”

(https://www.facebook.com/niepodlegla1918; Niepodległa)

📅 122 lata temu, 18 września 1900 r., w Łodzi urodziła się jedna z najbardziej zasłużonych instruktorek ubiegłego wieku ...
18/09/2022

📅 122 lata temu, 18 września 1900 r., w Łodzi urodziła się jedna z najbardziej zasłużonych instruktorek ubiegłego wieku – harcmistrzyni Józefina Łapińska ps. „Katarzyna”, „Dziuta”, „Jadwiga Ławińska”. Była członkinią Głównej Kwatery Harcerek, komendantką stanicy i Szkoły Instruktorskiej Harcerstwa Żeńskiego na Buczu, komendantką Kielecko-Radomskiej i Kieleckiej Chorągwi Harcerek, a także – komendantką Pogotowia Wojennego Harcerek.

Przygodę z harcerstwem rozpoczęła jako 14-latka, wstępując do I Żeńskiej Drużyny Skautowej w Łodzi, należącej wówczas do Polskiej Organizacji Skautowej. Pełniła tam funkcję zastępowej, a następnie plutonowej w grupie pełnoletnich robotnic fizycznych. Praca harcerska pochłaniała ją do tego stopnia, że nauka szkolna stała się zajęciem drugoplanowym. Nie przeszkodziło Jej to jednak w ukończeniu studiów (filologia polska) na Uniwersytecie Warszawskim, a następnie – w 1925 r. – w obronie pracy doktorskiej.

Druhna Józefina pracowała jako nauczycielka, jednak ze względu na problemy zdrowotne wielokrotnie zmieniała miejsce zatrudnienia. Jej ulubioną formą pracy z dziećmi i młodzieżą był teatr – chętnie wplatała inscenizacje teatralne w realizowany przez siebie program. W 1929 r. zorganizowała od podstaw Chorągiew Kielecko-Radomską Harcerek. Dzięki jej zaangażowaniu aktywność harcerska dziewcząt na tym terenie szybko się rozwinęła. W 1932 r. została komendantką Szkoły Instruktorskiej na Buczu. W latach 30., jako członkini Głównej Kwatery Harcerek pomagała w zakładaniu i prowadzeniu wielu placówek leczniczo-wychowawczych dla dzieci, pracujących metodą harcerską – w Kościelisku, na Buczu, w Rabsztynie, Jaworzu i Porąbce. Nie tylko działała, ale także potrafiła pisać. Spod jej pióra wyszedł szereg książek – poradników harcerskich, promujących zdrowie, a także – wspomnienia.

Druhna Łapińska w szczególny sposób kochała zwierzęta i przyrodę, o której umiała o niej pisać w sposób plastyczny i sugestywny. Na przykład w wydanym po raz pierwszy w 1934 r. vademecum pt. „Harcerka na zwiadach” tak zachęcała dziewczęta do obserwacji przyrody:

„Jesteś rankiem w polu; może uprzedziłaś skowronka? Wzbija się dzwoniąc swą piosenkę. Gdzieś, na kopcu granicznym, pod grudką ziemi znajdujesz jego gniazdko. Nie płoszysz ptaszka czuwającego na jajeczkach, ale wypatrzone gniazdko odwiedzasz; gdy wykluły się pisklęta, przychodzisz do nich kilkakrotnie, by widzieć, jak szybko rosną, ładnieją i uczą się samodzielności. Może ci się uda pomóc w czym znajomej ptasiej rodzinie? Wypłoszyłaś stado kuropatw. Kluczyłaś długo po polach, aż znalazłaś na miejscu piaszczystym mnóstwo ich śladów. Trafiłaś na miejsce stałej kąpieli w piasku. Czekasz ukryta przez kilka godzin, aż całe stadko z kogutem na czele sfrunęło i na oczach twoich nurza się w piasku” (s. 34).

Druhna Józefina Łapińska dwukrotnie pełniła funkcję komendantki Pogotowia Wojennego Harcerek. Po raz pierwszy – w czasie wojny polsko-bolszewickiej 1920 r., następnie zaś – od 1938 r. aż do końca II wojny światowej. Po wojnie nie powróciła do czynnej pracy harcerskiej. Zaangażowała się w organizowanie i działalność Towarzystwa Prewentoriów Domów Dziecięcych. Pracowała także jako adiunkt w Instytucie Higieny Psychicznej, a następnie – w Instytucie Gruźlicy w Warszawie, gdzie była odpowiedzialna za organizację kursów dla personelu medycznego.

Odeszła na Wieczną Wartę 27 lipca 1986 r. w Konstancinie, została pochowana na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie.

Pełny biogram Druhny Harcmistrzyni Jozefiny Łapińskiej został zamieszczony w I tomie „Harcerskiego Słownika Biograficznego”, dostępnym pod adresem:https://muzeumharcerstwa.pl/images/files/HSB/HSB1.pdf

Cieszymy się, że również mogliśmy dołożyć swoją skromną cegiełkę do obchodów tak znamienitego jubileuszu!
15/09/2022

Cieszymy się, że również mogliśmy dołożyć swoją skromną cegiełkę do obchodów tak znamienitego jubileuszu!

We wrześniu mieszkańcy Piotrkowa Trybunalskiego i turyści, odwiedzający kolebkę Polskiej Organizacji Skautowej i nieform...
01/09/2022

We wrześniu mieszkańcy Piotrkowa Trybunalskiego i turyści, odwiedzający kolebkę Polskiej Organizacji Skautowej i nieformalną stolicę Legionów Polskich, będą mieli sposobność obejrzeć wystawę plenerową, zatytułowaną „Harcerskie drogi do Niepodległej”. Ekspozycja, przygotowana przez Związek Harcerstwa Polskiego, pokazuje udział młodych Polek i Polaków – harcerek i harcerzy sprzed wieku w działaniach, prowadzonych na różnych frontach walki o niepodległość i granice Polski w latach 1914-1921.

Trzeba pamiętać, iż dzieje ruchu skautowego na ziemiach polskich sięgają okolic roku 1910. Dla młodzieży z tamtego pokolenia było oczywistym, że już wkrótce przyjdzie jej stanąć do walki o wolność, do której trzeba się jak najlepiej przygotować. W myśl hasła, że „harcerstwo – to skauting plus niepodległość”, młodzi ludzie z trzech zaborów na różne sposoby doskonalili się do nowej roli poprzez zajęcia terenowe, sportowe, sanitarne i… militarne. Już wkrótce skauci-harcerze zasilili szeregi polskich formacji wojskowych, walcząc pod ich sztandarami o niepodległy byt. Mimo trudności, zaraz po zakończeniu I wojny światowej harcerze stanęli do walki o granice odradzającej się Rzeczypospolitej.

Wystawie, dostępnej do 14 września na dziedzińcu Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim (pl. Zamkowy 4), będą towarzyszyć materiały edukacyjne. Młodzież harcerską oraz wszystkich miłośników historii serdecznie zapraszamy do jej odwiedzenia!

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Rządowego Programu Dotacyjnego „Niepodległa”

(https://www.facebook.com/niepodlegla1918; Niepodległa)

Czy wiesz, że i Ty jesteś częścią historii harcerstwa? A może Interesujesz się historią i chcesz dołączyć do zespołu zaj...
29/08/2022

Czy wiesz, że i Ty jesteś częścią historii harcerstwa? A może Interesujesz się historią i chcesz dołączyć do zespołu zajmującego się jej zachowaniem dla przyszłych pokoleń oraz poznać „od podszewki” pracę współczesnego muzealnika? A – przy tym – chętnie zajmujesz się prostą obróbką cyfrową plików lub skanowaniem albo jesteś miłośnikiem starej prasy i literatury harcerskiej?

To propozycja specjalnie dla Ciebie.

Szukamy osób, które mają smykałkę do obsługi CMS, prostych baz danych lub skanerów. Nie musisz być jeszcze mistrzem, my pomożemy CI w osiągnieciu tego poziomu! 💻

Jeśli potrafisz w podstawowym zakresie obsługiwać CMS i/lub znasz się na prostej obróbce plików graficznych (konwertowanie i kompresja plików, kadrowanie), to nie ruszając się z domu możesz poznać tajniki działalności MH w sieci i zostać częścią zespołu Muzeum Harcerstwa w Warszawie. 🏦

Jeśli potrafisz obsługiwać skaner, a obcowanie z zabytkami sprawia Ci satysfakcję, jak też możesz dojeżdżać do naszej siedziby przy ul. M. Konopnickiej 6 w Warszawie, stworzymy Ci szansę na poznanie tajników działalności naszej placówki! 🏦

Więcej w ogłoszeniu:

https://zhp.pl/2022/nabor-do-muzeum-harcerstwa-w-warszawie/

Cóż za aktywny pomysł na świętowanie 130 urodzin gen. Andersa!
13/08/2022

Cóż za aktywny pomysł na świętowanie 130 urodzin gen. Andersa!

📅12 sierpnia. 80 lat temu, w Warszawie, odszedł na Wieczną Wartę ksiądz harcmistrz RP Jan Paweł Mauersberger – kapelan w...
12/08/2022

📅12 sierpnia. 80 lat temu, w Warszawie, odszedł na Wieczną Wartę ksiądz harcmistrz RP Jan Paweł Mauersberger – kapelan wojskowy i harcerski, trzykrotny Przewodniczący ZHP.

Ks. Jan Mauersberger przyszedł na świat 4 września 1877 roku w Warszawie, tu uczęszczał do szkół. Studia teologiczne i filozoficzne, zwieńczone uzyskaniem doktoratu z teologii i prawa kanonicznego, odbył w Rzymie. Do Warszawy powrócił w roku 1903 i przez kilkanaście lat nauczał religii w tutejszych szkołach.

W roku 1912, w jednej z placówek oświatowych, ksiądz Mauersberger zetknął się z tajną drużyną skautową, noszącą imię Ks. Józefa Poniatowskiego. Latem 1914 roku pełnił funkcję kapelana podczas kursu instruktorskiego w Skolem, a w rok później – został powołany w skład Naczelnej Rady Skautowej w Warszawie. Był inicjatorem Zjazdu Zjednoczeniowego w listopadzie 1916 roku. Został wybrany przewodniczącym Komendy Naczelnej ZHP, utworzonego wówczas z połączenia organizacji harcerskich Kongresówki. W 1917 roku przyczynił się do założenia Komisji Dostaw Harcerskich, a w roku 1918, jeszcze podczas okupacji niemieckiej – do powołania Naczelnego Inspektoratu Harcerskiego.

Po odzyskaniu niepodległości ksiądz Mauersberger walnie przyczynił się do połączenia organizacji harcerskich z ziem byłych zaborów w ZHP. W latach: 1920-24 oraz 1931-39 był Wiceprzewodniczącym, zaś w roku 1923 oraz w latach 1927-29 i 1940-42 – Przewodniczącym ZHP. Między rokiem 1924 a 1925 był Naczelnym Kapelanem ZHP, przez niemal całe dwudziestolecie międzywojenne zasiadał w Naczelnej Radzie Harcerskiej. Był wielkim autorytetem dla instruktorów i harcerzy.

W tym czasie pełnił też – będąc w stopniu podpułkownika – posługę kapłańską w szeregach Wojska Polskiego. Aktywnie działał w Polskim Czerwonym Krzyżu, angażował się w działalność społeczną na wielu płaszczyznach. Prowadził wykłady z teologii, zajmował się też nauczaniem religii i doskonaleniem procesu nauczania tegoż przedmiotu.

W latach II wojny światowej ksiądz Mauersberger – Kapelan i Przewodniczący Szarych Szeregów – był poszukiwany przez gestapo. Ukrywał się w Konstancinie pod Warszawą. Zmarł w stolicy i spoczął na cmentarzu Powązkowskim. Został odznaczony Orderem Odrodzenia Polski (w klasach: I,II,III i V), Krzyżem Niepodległości, Odznaką „Wdzięczności” i Honorowym Krzyżem Harcerzy z Czasów Walk o Niepodległość.

Warto pamiętać, że od 1917 roku Ksiądz Mauersberger publikował artykuły w czasopismach harcerskich. Wydał książki: „Katechizm harcerski – czyli co każdy harcerz wiedzieć powinien” (1917) i „Związek zuchów czyli młodych skautów” (1919). „Komentarz do Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego” – ukazał się już po Jego śmierci (1942).

Pełny biogram ks. hm. RP Jana Mauersbergera został zamieszczony w I tomie „Harcerskiego Słownika Biograficznego”:https://muzeumharcerstwa.pl/images/files/HSB/HSB1.pdf

Adres

Ulica M. Konopnickiej 6
Warsaw
00-491

Godziny Otwarcia

Poniedziałek 09:00 - 17:00
Wtorek 09:00 - 17:00
Środa 09:00 - 17:00
Czwartek 09:00 - 17:00
Piątek 09:00 - 15:00

Strona Internetowa

Ostrzeżenia

Bądź na bieżąco i daj nam wysłać e-mail, gdy Muzeum Harcerstwa umieści wiadomości i promocje. Twój adres e-mail nie zostanie wykorzystany do żadnego innego celu i możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

Skontaktuj Się Z Firmę

Wyślij wiadomość do Muzeum Harcerstwa:

Widea

Kategoria


Komentarze

Muzeum Harcerstwa
22 lutego skauci i harcerze na całym świecie obchodzą Dzień Myśli Braterskiej - święto przyjaźni między formacjami pielęgnującymi idee skautingu, obchodzone w dzień urodzin założyciela ruchu: sir Roberta Baden-Powella.

Poniżej recenzja komiks o bohaterskim harcerzu Konradzie Mańce mojego autorstwa. Komiks w wersji cyfrowej na stronie:
http://lubliniec.zhp.pl/historia/

Komiks powstał dzięki:

Bartek Zbączyniak
Historia Hufca ZHP Lubliniec
Instytut Pamięci Narodowej
Powiat Lubliniecki
Hufiec ZHP Lubliniec im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty
Muzeum Harcerstwa
Chorągiew Śląska ZHP

Pozdrawiam :)
Wczoraj, 21 grudnia 2021, odwiedził nasze Muzeum druh dyrektor Paweł Bezak pełniący rolę ambasadora Betlejemskiego Światła Pokoju 2021. Druh dyrektor przekazał na ręce dyrektora dr. Tadeusza Skoczka symboliczną latarnię - „Światło Nadziei”.

https://muzeum-niepodleglosci.pl/wydarzenia-w-palacu/haslo-betlejemskiego-swiatla-pokoju-2021-swiatlo-nadziei/

Muzeum Harcerstwa Betlejemskie Światło Pokoju

Po przerwie spowodowanej pandemią odbyła się jesienna zbiórka Wydziału Seniorów i Starszyzny Harcerskiej GK oraz kierowników chorągwianych referatów. Spotkanie było okazją do podsumowania dotychczasowej pracy oraz zaplanowania działań programowych na przyszły rok. W planach seniorów i starszyzny wiele ciekawych inicjatyw, do których już zaczęli przygotowania, m.in. XXIX Ogólnopolski Złaz Seniorów i Starszyzny Harcerskiej w Katowicach, dwukrotnie odwoływany z powodu ograniczeń pandemicznych, a ostatecznie przeniesiony na sierpień 2022 roku.

- Cieszymy się, że mogliśmy po prawie dwuletniej przerwie spotkać się w naszym gronie na żywo, nie poprzez ekrany komputerów. Przyjechało nas dzisiaj 15 osób, a tylko 4 osoby połączą się zdalnie. Miejmy nadzieję, że jest to dla nas pierwszy etap powracania do normalności – mówił kierownik Wydziału hm. Bogdan Radys.

Z druhnami i druhami spotkał się także Naczelnik ZHP hm. Grzegorz Woźniak oraz dyrektor Muzeum Harcerstwa dr Paweł Bezak.
Ruszyliśmy z kopyta!!!
Rozpoczęliśmy realizację zatwierdzonego przez komendanta Hufiec ZHP Doliny Liwca im hm Edmunda Zarzyckiego w Węgrowie Programu szkoleniowego "Dąb 2021", który zakłada realizację podstawowych szkoleń na potrzeby jednostek organizacyjnych hufca jak również wszelkiego rodzaju szkoleń specjalnościowych zgodnie z potrzebami środowisk.
10 - 12 września 2021 r. rozpoczął się kurs przybocznych "Viriditatis", którego pierwszy zjazd został przeprowadzony w miejscowości Milanówek. W ramach tego zjazdu zostały przeprowadzone zajęcia dotyczące historii, tradycji, obrzędowości ZHP oraz skąd można czerpać inspiracje do tworzenia programów i zbiórek.
Chcielibyśmy gorąco podziękować za fantastyczną lekcję muzealną Muzeum Harcerstwa, które odsłoniło przed nami ciekawe fakty związane z krzyżem harcerskim. Mieliśmy okazję zobaczyć oryginalny pamiętnik Jana Bytnara "Rudego" oraz wiele innych "Białych Kruków ZHP"
Zwiedziliśmy:
Muzeum Walki i Męczeństwa, Muzeum Więzienia Pawiak - Museum of Pawiak Prison, Muzeum Niepodległości, Centrum Nauki Kopernik, Stare Miasto
Gorące podziękowania dla druhny harcmistrzyni Izabela Stach, która stworzyła nam fantastyczne warunki biwakowe w swoim ogrodzie oraz przywitała nas niesamowitym ciastem czekoladowym. Bardzo dziękujemy za gościnę oraz czas i rozmowy z nami podczas zajęć, śniadań i kolacji.
Zjazd udany i wyjątkowy, budujący i pełny wrażeń.
Kolejny zjazd kursu przybocznych odbędzie się 24 - 26 września 2021 r w miejscowości Grębków. W takim razie Czuwaj i do zobaczenia już nie długo.
✌️ Światowe Jamboree Skautowe w roku 2027 roku odbędzie się w Gdańsku❗
✌️ Jako członek Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Harcestwa i były druh, wziąłem udział w uroczystym ogłoszeniu wyniku konkursu na organizację Jamboree.
✌️ Za sześć lat do Sobieszewa przyjedzie około 50 tys. skautów z całego świata.
✌️Od ponad 100 lat zlot wędruje po kontynentach łącząc młodych z całego świata. W Europie Środkowej ostatni raz odbył się w 1933 roku na Węgrzech.
✌️To wielki sukces Związek Harcerstwa Polskiego Miasto Gdańsk i wszystkich nas 🇵🇱

Pomorskie Pomorskie.travel Harcerstwo w Słupsku wczoraj i dziś Harcerstwo Chicago Muzeum Harcerstwa Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Lewica Lewica Pomorskie Marek Rutka - Biuro Poselskie w Słupsku Dzień Dobry Sopot - esopot.pl Dziennik Bałtycki Trojmiasto.pl Łączy nas harcerstwo Fundacja Harcerstwa CWM ZHP 7 Gdańska Integracyjna Drużyna Harcerska "KEJA" 27 Gdyńska Drużyna Harcerska "Pajęczaki" Harcerski Festiwal Filmowy Gdynia
Dziękujemy druhnie hm. Katarzynie K. Traczyk za wieloletnią służbę na stanowisku dyrektora Muzeum Harcerstwa
Gratulujemy i życzymy owocnej służby druhowi phm. Pawłowi Bezakowi nowemu dyrektorowi muzeum.
https://www.facebook.com/muzeumharcerstwa/posts/4521706614541373
W 20-letniej historii Muzeum dzisiejszy dzień był absolutnie wyjątkowy ...
Mam nadzieję, że widać dlaczego
[🇬🇧below] Życiorys Stanisława Wąsowicza to gotowy scenariusz na film. Harcerz, organizator podziemia i członek Żegoty - za swoją działalność zapłacił najwyższą cenę. Został rozstrzelany w Auschwitz w 1941 r. "Nie można wychować nowe pokolenie na pełnowartościowych ludzi, jeżeli będąc świadkiem ludzkiego nieszczęścia będziemy siedzieli z założonymi rękami" - mówił. Postać wielkiego Sądeczanina przybliża Łukasz Połomski.
🇬🇧
Stanisław Wąsowicz's biography is a ready-made script for a film. Scout, organizer of the underground and member of Żegota - he paid the highest price for his activities. He was shot in Auschwitz in 1941. "You cannot raise a new generation into full-fledged people if, witnessing human misfortune, we sit with our arms folded," he said. The figure of the great citizen of Nowy Sącz is introduced by Łukasz Połomski.

Auschwitz Memorial / Muzeum Auschwitz Muzeum Harcerstwa Hufiec ZHP Nowy Sącz ZHR
⏳⚜ Wczoraj Muzeum Harcerstwa obchodziło 20-lecie istnienia! Z tej okazji zapytaliśmy Dyrektorkę Muzeum, harcmistrzynię Katarzynę Traczyk o kilka szczegółów z działalności.

🎙 Druhno, czym zajmuje się Muzeum Harcerstwa?
💬 Przede wszystkim gromadzeniem i ochroną dóbr kultury, związanych z historią harcerstwa i skautingu. Gromadzimy i dbamy, aby pamięć o wydarzeniach i ludziach, którzy tworzyli harcerstwo, była zachowana. Muzeum zajmuje się także edukacją historyczną. Ważnym zadaniem jest także konserwacja posiadanych zbiorów. Prezentujemy to, co posiadamy, w publikacjach i na wystawach. W Muzeum Harcerstwa w Warszawie znajdują się różne działy, a wśród nich księgozbiór, archiwalia, kroniki, sztandary, fotografie, mundury. W Muzeum jest także czynna czytelnia, z której można wypożyczać książki z księgozbioru ponad 22 000 tytułów, z czego aż 1 700 tytułów wydanych jest do 1949 roku. Muzeum prowadzi również działalność wydawniczą - sztandarowym wydawnictwem jest „Harcerski słownik biograficzny”.

🎙 Dlaczego warto odwiedzić Muzeum Harcerstwa?
💬 To właśnie tutaj można zobaczyć pamiątki po ludziach, którzy mieli znaczący wpływ na dzieje harcerstwa. To tutaj spotykamy się z wciąż żywą historią. W zbiorach muzeum są naprawdę unikatowe przedmioty! Dla przykładu w Muzeum znajdują się listy Andrzeja i Olgi Małkowskich, ubranie do chrztu Lutyka Małkowskiego, najstarszy sztandar harcerski w zbiorach polskich muzeów z 1913 roku, czy oryginalny pamiętnik Tadeusza „Zośki" Zawadzkiego. Można tutaj posłuchać także głosu Aleksandra Kamińskiego, Stanisława Broniewskiego "Orszy" czy Stefana Mirowskiego, które tworzą zbiór nagrań, czyli tzw. archiwum Rozgłośni Harcerskiej. W Muzeum odbywają się także zajęcia edukacyjne, podczas których dzieci i młodzież zapoznają się z warsztatem pracy muzealnej.

🎙 Z czego druhna jest najbardziej dumna?
💬 Kiedy zaczynaliśmy pracę nad muzeum, nikt nie spodziewał się, że dziś, po dwudziestu latach, będziemy mieć uporządkowaną kolekcję, liczącą ponad 100 000 obiektów - kronik, sztandarów, dokumentów, fotografii, nagrań. Jednak najbardziej jestem dumna z tego, że nasze Muzeum tworzy zespół 50 wolontariuszy - tylko jedna osoba pracuje na etacie, a największa część pracy jest wynikiem naszej pasji, zaangażowania i chęci odkrywania i zbierania historii, dla Was. Zorganizowaliśmy już ponad 30 wystaw, wydaliśmy kilkadziesiąt publikacji (w tym 5 tomów „Harcerskiego Słownika Biograficznego”), wydaliśmy 3 tomy przewodników archiwalnych po własnych zbiorach. Mamy też swój rocznik naukowy „Harcerstwo”. Wiele z tych materiałów jest dostępnych na naszej stronie internetowej w formacie .pdf tak, by nasi goście mogli skorzystać ze zbiorów Muzeum także w swoich domach.

🎙 Czego druhna się nauczyła, prowadząc muzeum?
💬 Nauczyłam się nie tylko warsztatu muzealnego, ale przede wszystkim utwierdziłam się w przekonaniu, że nigdy nie można się poddawać i należy wierzyć w ludzi.
x

Inne Muzea historyczne w Warsaw (pokaż wszystkie)

Nationalmuseum (Warschau) Polish Army Museum Muzeum Historii Polski Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie Bitwa o Olszynkę Grochowską Szwadron Przyboczny Prezydenta Rzeczypospolitej National Museum of Ethnography Dom Spotkań z Historią Kresy-Siberia Foundation / Fundacja Kresy-Syberia  www.Kresy-Siberia.org Zamek Królewski w Warszawie Muzeum Niepodległości w Warszawie Żydowski Instytut Historyczny / Jewish Historical Institute Gwiazda Sztern Warszawa 1923-1939 National Museum of Archaeology Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie