Muzeum Harcerstwa

Muzeum Harcerstwa Muzeum Harcerstwa jest jednostką organizacyjną Związku Harcerstwa Polskiego.
(71)

Zgodnie z nadanym statutem Muzeum Harcerstwa
jest jednostką organizacyjną o charakterze naukowo-badawczym
i kulturowo-oświatowym, której celem jest gromadzenie,
trwała ochrona i udostępnianie dóbr kultury związanych z historią harcerstwa

W Lublinie od dwóch dni trwa "Historia na głosy. V Kongres Archiwów Społecznych". Lubimy szukać  inspiracji, więc nie mo...
01/10/2023

W Lublinie od dwóch dni trwa "Historia na głosy. V Kongres Archiwów Społecznych". Lubimy szukać inspiracji, więc nie mogło nas tam zabraknąć :)

Archiwistom i Archiwistkom, z okazji "Dnia Archiwisty" składamy najserdeczniejsze  życzenia 🥳🎉💐Wszystkim Druhnom i Druho...
30/09/2023

Archiwistom i Archiwistkom, z okazji "Dnia Archiwisty" składamy najserdeczniejsze życzenia 🥳🎉💐

Wszystkim Druhnom i Druhom - Opiekunom harcerskich archiwów składamy wyrazy uznania, za waszą nieustającą codzienną pracę. Jesteście wielcy i niezastąpieni! 👏💪❤️

📅 27 września - 84 lata temu, w Warszawie, zapadła decyzja o przejściu Związku Harcerstwa Polskiego do podziemia. Z okaz...
27/09/2023

📅 27 września - 84 lata temu, w Warszawie, zapadła decyzja o przejściu Związku Harcerstwa Polskiego do podziemia. Z okazji dzisiejszego jubileuszu pokazujemy Wam, pochodzącą z naszych zbiorów kartę pocztową, wydaną w 50. rocznicę tamtych wydarzeń przez Pocztę Harcerską Szczytno 1.

Druhny i Druhowie,Wśród tegorocznych ogłoszeń o naborze instruktorów do wydziałów i zespołów GK ZHP nie zabrakło anonsu ...
26/09/2023

Druhny i Druhowie,

Wśród tegorocznych ogłoszeń o naborze instruktorów do wydziałów i zespołów GK ZHP nie zabrakło anonsu Muzeum Harcerstwa w Warszawie 🏦⚜️.

Szukamy osób chętnych do pracy w zespole redakcyjnym "Harcerstwa" - rocznika naukowego naszej placówki. Nabór trwa do 15 października 📅. Serdecznie zapraszamy Was do współpracy ❗️

Szczegóły znajdziecie w treści ogłoszenia, zamieszczonego pod adresem: https://zhp.pl/2023/nabor-do-muzeum-harcerstwa-w-warszawie-2/

Druhny i Druhowie, Szanowni Państwo,W sobotę, 16 września, mieliśmy przyjemność gościć w naszym muzeum patrole ze Szczep...
18/09/2023

Druhny i Druhowie, Szanowni Państwo,

W sobotę, 16 września, mieliśmy przyjemność gościć w naszym muzeum patrole ze Szczepu 413 Warszawskich Drużyn Harcerskich i Zuchowych im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego "Morro", biorące udział w grze, zorganizowanej z okazji święta wspomnianego środowiska. Szczegóły dotyczące obchodów - znajdziecie w przywołanym niżej poście.

Pamiętajcie, jeśli organizując rozmaite przedsięwzięcia harcerskie, pragniecie, podobnie jak Szczep 413 WDHiZ sięgnąć do historii harcerstwa 🏦⚜️- jesteśmy do Waszej dyspozycji❗️

Druhny i Druhowie, Szanowni Państwo, 📆 1 września... Wśród pamiątek, zgromadzonych w naszej placówce, znalazła się kroni...
01/09/2023

Druhny i Druhowie, Szanowni Państwo,

📆 1 września... Wśród pamiątek, zgromadzonych w naszej placówce, znalazła się kronika Zastępu Orłów, od listopada 1938 roku wchodzącego w skład 98 Warszawskiej Drużyny Harcerzy im. Tadeusza Kościuszki. Ten niezwykły dokument zawiera wpisy, dokonywane przez harcerzy aż do wiosny 1943 roku. Na szczególną uwagę zasługują ich wspomnienia z pierwszych dni II wojny światowej. O wydarzeniach, od których dziś upływają 84 lata – ci młodzi ludzie pisali wówczas:

„W dniu 1 września 1939 r. o godz. 5 rano, wojska niemieckie przekroczyły granicę Polski, w kilkunastu miejscach. Data ta przewróci kartę historii i zapisze na nowej, jako datę wybuchu drugiej wojny światowej. Wojska niemieckie które z całą bezwzględnością zastosowały walkę z narodem Polskim, okazały w całej pełni, barbarzyństwo rasy germańskiej. Już w dniu 1 września, samoloty nieprzyjacielskie zbombardowali ludność stolicy. Harcerstwo brało żywy udział, w pracy pomocniczej. Drużyny obieły służbę ratowniczą, w P.B.K. przy rozdawaniu pożywienia, żołnierzom jadącym na front, w telefonach oraz wiele innych placówek. Choć bombardowanie miasta przybierało na gwałtowności, naród Polski z heroicznym zaparciem się był twardy i nieugięty. Lecz niestety wojska niemieckie które bronią lotniczą i pancerną przełamały, piechotę polską, zmuszając przez to Warszawę do ewakuacji.”

[w przywołanym wyżej fragmencie dokumentu – w całości zachowano pisownię oryginału]

Druhny i Druhowie, Szanowni Państwo,Przytaczając post Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku, ukazujący migawk...
29/08/2023

Druhny i Druhowie, Szanowni Państwo,

Przytaczając post Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku, ukazujący migawki ze zlotu 100-lecia ZHP Chorągiew Białostocka i prezentacji towarzyszącej mu wystawy plenerowej „Nasze zuchy… Z dziejów ZHP Chorągwi Białostockiej” - składamy najserdeczniejsze życzenia całemu środowisku, obchodzącemu tak piękny jubileusz! 📅⚜️

Druhny i Druhowie, Szanowni Państwo,📅 20 sierpnia. 80 lat temu, podczas nocnego ataku na strażnicę Grenzschutzpolizei w ...
20/08/2023

Druhny i Druhowie, Szanowni Państwo,

📅 20 sierpnia. 80 lat temu, podczas nocnego ataku na strażnicę Grenzschutzpolizei w Sieczychach koło Wyszkowa, przeprowadzonego w ramach akcji „Taśma”, poległ Druh harcmistrz podporucznik Tadeusz Zawadzki „Zośka”.

Poruszające relacje świadków tamtych wydarzeń przywołała na kartach III tomu serii „Wierna rzeka harcerstwa”, zatytułowanego „Rudy, Alek, Zośka. Gawęda o bohaterach „Kamieni na szaniec” Druhna Barbara Wachowicz.

Z kolei literacki opis ostatnich chwil Tadeusza Zawadzkiego znalazł się na łamach drugiego, podziemnego wydania „Kamieni na szaniec”, pochodzącego z roku 1944. Pseudonim, pod którym występował na kartach konspiracyjnych wydań – brzmiał „Staśka”. Dziś - zapraszamy Was do lektury wspomnianego fragmentu powieści Druha Aleksandra Kamińskiego.

📅 16 sierpnia. 90 lat temu Naczelny Skaut Świata – generał lord Robert Baden-Powell, wraz z małżonką, lady Olive, oraz k...
16/08/2023

📅 16 sierpnia. 90 lat temu Naczelny Skaut Świata – generał lord Robert Baden-Powell, wraz z małżonką, lady Olive, oraz kilkusetosobową grupą skautek i skautów, przybył do Gdyni. Podczas swej jedynej wizyty w Polsce odwiedził obóz harcerski na Polance Redłowskiej. Wydawany w Katowicach dziennik „Polska Zachodnia” donosił nazajutrz:

„[…] Wczoraj o godz. 9 rano do portu gdyńskiego statek angielski „Calgaric”, na którego pokładzie znajdują się naczelny skaut świata lord Baden-Powell z małżonka, sztab jego oraz skautki i skauci angielscy w liczbie 700 osób. Na wybrzeżu polskiem oczekiwały przybycia statku hufce żeńskie i męskie z pocztami sztandarowemi, orkiestrami harcerską i marynarki wojennej oraz tłumy publiczności. […] W chwili, gdy statek przybijał do portu, orkiestry odegrały hymny angielski i polski. Młodzież harcerska wymieniła powitania skautowe, poczem po opuszczeniu trapu, na statek udali się członkowie komitetu honorowego […] Po uroczystem powitaniu w porcie, lord Baden-Powell udał się […] na zwiedzenie obozu reprezentacyjnego na polanie redłowskiej. Owacyjnie witany przez zebrane hufce harcerzy i harcerek przy dźwiękach hymnu angielskiego lord i lady Baden-Powell dokonali przeglądu hufców pomorskiego, poznańskiego, lwowskiego, krakowskiego, warszawskiego i śląskiego. Zwiedzając obóz lord Baden-Powell żywo interesował się wszystkiem, specjalnie zwracając uwagę na doskonały sprzęt harcerski. […] Po obiedzie lord Baden-Powell […] wyraził uznanie dla harcerstwa polskiego. […] Wśród ogólnego entuzjazmu naczelny harcerz opuścił obóz o godzinie 17 i udał się na pokład statku „Calgaric”, którym odjechał do Sopot serdecznie żegnany.”

Na łamach dwutygodnika „Na tropie” (numer 12. z 25 sierpnia 1933 roku) znalazła się notka, zatytułowana „Goście angielscy w Gdyni”, tak opisująca tamto wydarzenie:

„Godz. 9 rano. Na molo […] długie szeregi harcerek i harcerzy. Przed frontem władze Związku z Przewodniczącym Dr. Grażyńskim na czele. Do molo wolno dobija wielki, oceaniczny statek Calgaric. Wszystkie pokłady zapełnione są granatowymi mundurami skautek angielskich. Miedzy niemi od czasu do czasu przewija się kolor khaki – to skauci. Jest ich tylko 50, reszta w liczbie ponad 600 osób, to żeńska starszyzna Aglji. Wreszcie statek jest już tak blisko, że można rozpoznać twarze. Z szeregów harcerskich wydobywa się jeden wielki okrzyk: – Czuj! Czuj! Czuwaj! – który przechodzi w inne okrzyki i brzmi bez przerwy dobrych kilka minut. Z górnego pokładu Lady i Lord Baden Powell ślą pozdrowienia. Statek przycumowany. […] O godz. 10.30 przy dźwiękach hymnów angielskiego i polskiego zszedł na ląd Skaut Naczelny z małżonką i świtą. […] Następnie odbył się przegląd drużyn polskich i gości, poczem ci ostatni udali się na zwiedzenie portu i miasta. Tymczasem Skaut Naczelny z Małżonką oraz sztab polski udali się do obozu, który na polance Redłowskiej rozbiły reprezentacyjne drużyny harcerek z całej Polski. Obóz wyglądał imponująco. […] Baden-Powell z drobiazgową dokładnością zwiedził cały obóz […] Po obiedzie […] wrócił na statek, gdzie o 4-ej podejmował skolei gospodarzy […] Równocześnie cała wycieczka zwiedzała obóz polski. O godz. 17-ej statek odbił od polskiego wybrzeża, odjeżdżając do innych portów Bałtyku. Przyjęcie wycieczki odbyło się nadzwyczaj sprawnie i zrobiło na naszych gościach jaknajlepsze wrażenie. Najwymowniejszym tego dowodem są słowa Baden-Powella […]: „Znane mi już były tradycje polskiej gościnności i serdeczności. Dziś miałem okazję przekonać się naocznie, jak mało wiedziałem i jak dalece polska serdeczność przeszła granice mojego oczekiwania”.”

Nasze zbiory można zobaczyć nie tylko na Konopnickiej 6.  Zapraszamy na wystawę Ministerstwa Sprawiedliwości pt. "Jesteś...
15/08/2023

Nasze zbiory można zobaczyć nie tylko na Konopnickiej 6.
Zapraszamy na wystawę Ministerstwa Sprawiedliwości pt. "Jesteście z rodu rycerzy...", do której dorzuciliśmy przysłowiowe "3 grosze" z naszych zbiorów.

Druhny i Druhowie, Szanowni Państwo,Przypominamy, że 📅 15 sierpnia (Święto Wojska Polskiego oraz uroczystość Wniebowzięc...
14/08/2023

Druhny i Druhowie, Szanowni Państwo,

Przypominamy, że 📅 15 sierpnia (Święto Wojska Polskiego oraz uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny), nasza placówka będzie zamknięta. Wszystkich chętnych do odwiedzin - zapraszamy ponownie od środy, 📆 16 sierpnia.

⚜️ Historia - dzieje się na naszych oczach❕
11/08/2023

⚜️ Historia - dzieje się na naszych oczach❕

Mamy to! ZHP przejął flagę World Organization of the Scout Movement - WOSM - to my jesteśmy gospodarzami kolejnego 26th World Scout Jamboree Polska 2027 w Miasto Gdańsk! ⚜️

Chciałabym przede wszystkim podziękować wszystkim tym, którzy przez lata dołożyli swoją cegiełkę, aby ten moment stal się rzeczywistością. ❤️

Brawa należą się także całej naszej Reprezentacja Polski na Jamboree - Polish Contingent World Scout Jamboree - jesteście bravely!

Przed nami 4 lata - aż i tylko. Wszystkie ręce na pokład bo

https://gkzhp.sharepoint.com/:w:/r/sites/dokumentyzhp/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BEB3184C1-324A-4C82-9F42-B2395A725777%7D&file=S3_2023.docx&action=default&mobileredirect=true

📅 1 sierpnia - 79. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Coroczne spotkanie przy grobie Druhny Jadwigi Falkowskiej.
01/08/2023

📅 1 sierpnia - 79. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Coroczne spotkanie przy grobie Druhny Jadwigi Falkowskiej.

Spotkanie przy grobie Druhny Jadwigi Falkowskiej – 2023 Wszystkie instruktorki i harcerki, aktywnie działające i byłe, s...
28/07/2023

Spotkanie przy grobie Druhny Jadwigi Falkowskiej – 2023

Wszystkie instruktorki i harcerki, aktywnie działające i byłe, serdecznie zapraszamy do udziału w corocznym spotkaniu, odbywającym się w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego przy grobie Druhny harcmistrz RP Jadwigi Falkowskiej. Spotykamy się w najbliższy wtorek, 1 sierpnia, w kwaterze 27A Cmentarza Wojskowego na Powązkach, by punktualnie o godzinie 18:00 oddać hołd Druhnie „Jadze” – wybitnej instruktorce, zamordowanej przez okupantów w pierwszych dniach sierpnia 1944 roku.

Czuwaj!

zespół
Muzeum Harcerstwa w Warszawie

W dniu 16 lipca 2023 r.  w wieku dziewięćdziesięciu czterech lat odszedł na Wieczną Wartę Druh harcmistrz Marian Szczęśn...
19/07/2023

W dniu 16 lipca 2023 r. w wieku dziewięćdziesięciu czterech lat odszedł na Wieczną Wartę Druh harcmistrz Marian Szczęśniak. Harcerz Szarych Szeregów, wieloletni Członek Zarządu Głównego i redaktor naczelny „Materiałów Historycznych” Stowarzyszenia Szarych Szeregów.

Z harcerstwem związany od 1936 r. W czasie II wojny światowej kontynuował harcerskie działania w drużynie Zawiszy w Kielcach - Ul „Skała”, posługując się konspiracyjnym pseudonimem ,,Mariuś”.

W latach powojennych Namiestnik Zuchowy Komendy Hufca Kielce, Zastępca Komendanta Hufca Kielce, komendant obozów i kursów drużynowych. Współorganizator i uczestnik funkcyjny Centralnych Manewrów Techniczno-Obronnych, współautor sprawności obronnych. Instruktor Głównej Kwatery ZHP w Wydziale Młodzieży Starszej.

Dziennikarz, autor licznych publikacji poświęconych historii harcerstwa.

Wielokrotnie odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski, Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem Za Zasługi dla ZHP z Rozetą-Mieczami, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem „Pro Memoria”.

Wieloletni Współpracownik i Przyjaciel Muzeum Harcerstwa w Warszawie.

Z pożegnalnym Czuwaj!

zespół Muzeum Harcerstwa w Warszawie

Nabożeństwo żałobne odbędzie się w poniedziałek, 24 lipca 2023 r., o godz. 10:40, w Kościele pw. św. Wincentego a Paulo (kościół "drewniany") na Cmentarzu Bródnowskim, ul. św. Wincentego 81.

Druhny i Druhowie, Szanowni Państwo, Z  głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 13 lipca 2023 r. odeszła na W...
18/07/2023

Druhny i Druhowie, Szanowni Państwo,


Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 13 lipca 2023 r. odeszła na Wieczną Wartę Dobrodziejka i Wielka Przyjaciółka Muzeum Harcerstwa w Warszawie

Druhna harcmistrz Wanda Kobyłecka.

Członkini Kolegium Redakcyjnego Biuletynu ,,Zuchowe Wieści”; zastępczyni komendanta Harcerskiej Akcji Letniej ,,Północ” na Suwalszczyźnie; przewodnicząca Komisji programowej Hufca Agrikola ds. Akcji Letniej i Zimowisk; dziennikarka „Bazaru Świata Młodych” oraz autorka i współautorka publikacji dla dzieci i młodzieży.

Uroczystość żałobna odbędzie się w sali „B” Domu Pogrzebowego na Cmentarzu Północnym przy ul. K. Wóycickiego 14, w czwartek 20 lipca 2023 r. o godz. 12:30.


Z pożegnalnym Czuwaj!

zespół Muzeum Harcerstwa w Warszawie

Druhny i Druhowie, Szanowni Państwo,Za niespełna miesiąc, 1 sierpnia, jak co roku, spotkamy się na warszawskich cmentarz...
10/07/2023

Druhny i Druhowie, Szanowni Państwo,

Za niespełna miesiąc, 1 sierpnia, jak co roku, spotkamy się na warszawskich cmentarzach, przy grobach powstańców i mieszkańców stolicy. Wspomnimy poległych i pomordowanych latem 1944 roku, wśród których nie brakło harcerek i harcerzy. Złożymy kwiaty, zapalimy tysiące światełek. Ale czy na co dzień pamiętamy o tysiącach druhen i druhów z całej Polski, do samego końca wiernych harcerskim ideałom, do ostatnich chwil starających się służyć Ojczyźnie i bliźnim?

Dziś pragniemy zachęcić Was do wspólnego przygotowania „wirtualnego muru pamięci”. Znajdą się na nim nazwiska znanych, nieznanych, a niekiedy – zapomnianych bohaterów z pokolenia, wchodzącego w dorosłe życie podczas najkrwawszego konfliktu w dziejach…

Chcemy, byście w ramach działań, podejmowanych w Waszych środowiskach, poszukali lokalnych bohaterów – harcerzy i harcerek, którzy ponieśli śmierć w latach II wojny światowej, postarali się poznać ich losy, a następnie – podzielili z innymi swoją wiedzą. A przy okazji – porozmawiali o tym, co bywało przejawem bohaterstwa dawniej, a co może być nim dzisiaj? Abyście nie bali się używać wielkich słów dla nazwania po imieniu czynów na pozór zwykłych, ale w szczególnych okolicznościach wymagających męstwa, gotowości do poświęceń, czy – niezwykłej wytrwałości. Przydatne materiały i podpowiedzi znajdziecie na stronie internetowej Muzeum Harcerstwa w Warszawie, w zakładce „Bank pomysłów”.

Zachęcamy Was również do obejrzenia krótkiego filmu „Hrdinové války: Hugo Sedláček”, przygotowanego w ramach międzynarodowego projektu „WW2 Scout Heroes” przez Skautský Institut w Pradze, a poświęconego jednemu z czeskich skautów – bohaterów II wojny światowej. Już wkrótce mamy nadzieję pokazać Wam inne filmy, nakręcone przez ekipy skautowe ⚜️ z Czech 🇨🇿, Słowacji 🇸🇰 – i z Polski 🇵🇱!

Druhny i Druhowie, Szanowni Państwo, Wiemy, że to czas wakacji!😊 Właśnie dlatego – w imieniu Organizatorów opisywanego p...
06/07/2023

Druhny i Druhowie, Szanowni Państwo,

Wiemy, że to czas wakacji!😊 Właśnie dlatego – w imieniu Organizatorów opisywanego przedsięwzięcia: Bike Jamboree i Muzeum II Wojny Światowej – serdecznie zapraszamy mieszkańców Trójmiasta oraz obozowiczów z północnej Polski do Gdańska. 📆 Już w najbliższy weekend, 7-9 lipca, Harcerska Sztafeta Rowerowa „JednoŚladami Andersa”, po przejechaniu ponad 15 000 kilometrów, zakończy się właśnie w Grodzie Neptuna!

Szczegółowy program na najbliższe dni oraz możliwość zgłoszenia udziału – znajdziecie w wydarzeniu:
https://www.facebook.com/events/2225300017858493

Partnerami Wielkiego Finału Sztafety są:
⚜️ Muzeum II Wojny Światowej
⚜️ Chorągiew Gdańska ZHP
⚜️ Dom Harcerza

📅 2 lipca. 110 lat temu, na terenie Perry Hall Park w Birningham (Anglia), rozpoczął się zlot skautów z całego świata. P...
02/07/2023

📅 2 lipca. 110 lat temu, na terenie Perry Hall Park w Birningham (Anglia), rozpoczął się zlot skautów z całego świata. Pośród tysięcy uczestników – znalazła się przeszło pięćdziesięcioosobowa delegacja polska, reprezentująca wszystkie trzy zabory. W wydanej w Krakowie, w roku 1914 publikacji „Jak skauci pracują”, Druh Andrzej Małkowski tak wspominał jej udział:

„Wyjazd P***ków na Trzeci Wszechbrytyjski Zlot Skautowy był odpowiedzią na zaproszenie, jakie niespełna dwa lata liczącemu i z trudem się rozwijającemu polskiemu ruchowi skautowemu przesłała organizacja angielska. (…)

Dziwne jest uczucie, kiedy P***k ma się przedstawić Anglikowi, albo synowi jakiegokolwiek narodu wolnego. Tak trudno jest powiedzieć, ze się jest członkiem narodu, który nie ma swego państwa, i gorzej, niżby go nie miał, bo je stracił i jest teraz w niewoli u innych. (…) Ale większy niepokój ogarnia, kiedy się przyjeżdża z reprezentacją młodzieży polskiej i nie wie się, czy perswazją albo choćby naruszającym gościnność protestem uda się pokonać owe »polityczne względy«, które nieraz za staraniem ambasadorów sprawiają, że P***ków zalicza się bądź do »Rosjan«, bądź do »Austryjaków«, bądź do »Niemców« – a tylko niema się dla nich ich własnego nazwiska.

Ale widocznie skauci polscy rodzili się pod szczęśliwą gwiazdą. Anglicy zaskoczyli nas uprzejmością a cały nasz pobyt w Anglji był czymś w rodzaju tryumfu naszych skautów i naszego narodu.”

Fot. za: Andrzej Małkowski, „Jak skauci pracują”, Kraków 1914 (a także – reprint: Kraków 1990), ryc. 26. „Drużyna polska po opuszczeniu okrętu[,] na dworcu w Folkestone”.

30/06/2023
Rok 1943 – bywa określany przełomowym rokiem II wojny światowej. Na przestrzeni kolejnych miesięcy najstarsi harcerze Sz...
26/06/2023

Rok 1943 – bywa określany przełomowym rokiem II wojny światowej. Na przestrzeni kolejnych miesięcy najstarsi harcerze Szarych Szeregów przeprowadzili szereg działań, skierowanych przeciwko okupantom. Od tamtych chwil mija dziś 80 lat…

📅 26 czerwca 1943 roku harcerze warszawskich Grup Szturmowych – żołnierze Oddziału Specjalnego „Jerzy” Kedywu Komendy Głównej Armii Krajowej, przeprowadzili na trasie kolejowej Dęblin-Warszawa akcję dywersyjno-bojową o kryptonimie „Śródborów”. Jej efektem było częściowe wykolejenie i ostrzelanie pociągu, wiozący urlopowanych żołnierzy z frontu wschodniego do Niemiec. W obliczu przewagi przeciwnika – harcerze wycofali się bez strat, by nazajutrz powrócić do Warszawy.

Parę dni później, 📅 30 czerwca 1943 roku, inny zespół wspomnianego już oddziału, przeprowadził na linii kolejowej Puławy-Dęblin, w pobliżu stacji Gołąb, akcję dywersyjną o kryptonimie zapożyczonym od nazwy tejże stacji. Działania młodych konspiratorów zakończyły się sukcesem – wykoleili pociąg i spowodowali zniszczenie wagonów z niemieckimi żołnierzami, jadącymi z frontu wschodniego na urlop. Akcja wywołała dłuższą przerwę w ruchu, spowodowała też dotkliwe straty wśród Niemców.

Na łamach „Biuletynu Informacyjnego” z 29 lipca 1943 roku – zamieszczono komunikat Kierownictwa Walki Podziemnej, mówiący o drugiej ze wspomnianych akcji (patrz: załączony fragment).

Kto nie był - niech żałuje❗️ Wczoraj, w Dom Spotkań z Historią, odbyło się spotkanie, poświęcone książce "Lord Cotbury" ...
07/06/2023

Kto nie był - niech żałuje❗️ Wczoraj, w Dom Spotkań z Historią, odbyło się spotkanie, poświęcone książce "Lord Cotbury" autorstwa śp. Druha Mariana Miszczuka.

Zapewne doskonale pamiętacie, kto krył się pod tytułowym pseudonimem? Nikt inny, jak współtwórca harcerstwa - harcmistrz Rzeczypospolitej Stanisław Sedlaczek (1892-1941). A jednym z prelegentów - był Druh Marek Wojdan, przyjaciel Rodziny Sedlaczków. Przez pryzmat relacji i wspomnień najbliższych o Druhu Stanisławie Sedlaczku oraz różnorodnych pamiątek po Nim - listów, fotografii i dokumentów - nader zajmująco przybliżył publiczności sylwetkę bohatera zaprezentowanej wczoraj książki.

Druhny i Druhowie, Szanowni Państwo,📆 Już w najbliższą sobotę, 3 czerwca, odbędzie się 13 Warszawski Piknik Archiwalny. ...
30/05/2023

Druhny i Druhowie, Szanowni Państwo,

📆 Już w najbliższą sobotę, 3 czerwca, odbędzie się 13 Warszawski Piknik Archiwalny. Tegoroczna edycja będzie poświęcona szeroko rozumianemu dziedzictwu kulinarnemu 🍞🍗🥣. Nie może zabraknąć tam również naszej placówki! ⚜️

Serdecznie zapraszamy Was do odwiedzenia Pałacu Staszica. Szczegóły - znajdziecie na załączonym afiszu.

Senat RP ustanowił 2023 rokiem Kopernikańskim. W tym roku przypada okrągła, 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika, a ...
24/05/2023

Senat RP ustanowił 2023 rokiem Kopernikańskim.
W tym roku przypada okrągła, 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika, a dziś - również 480. rocznica śmierci wielkiego astronoma.
Co Mikołaj Kopernik ma wspólnego z harcerstwem? Pozornie niewiele, ale nie bez przyczyny w naszych zbiorach znajduje się ponad 50 związanych z Nim obiektów z - i nie chodzi tylko o pamiątki poszczególnych drużyn, szczepów, czy o chorągiew Jego imienia.
Na początek - zapraszamy do zapoznania się z dwoma audycjami z archiwum Rozgłośni Harcerskiej 📻. Obie przybliżą Wam postać naukowca, który "wstrzymał Słońce, a ruszył Ziemie".

Linki - zamieszczamy poniżej: 👇

🌍https://muzeumharcerstwa.pl/component/k2/item/508-narodziny-idei-heliocentrycznej-kopernik-i-wspolczesnosc

☀️
https://muzeumharcerstwa.pl/component/k2/item/307-kopernik-i-wspolczesnosc-dzielo-ktore-przetrwalo-wieki

🧠a może już wiecie co nam chodzi po głowie? ;)

Za nami - Noc Muzeów 2023. Dziękujemy Wam za odwiedziny i za zainteresowanie naszą ofertą. Wszystkich zainteresowanych -...
14/05/2023

Za nami - Noc Muzeów 2023. Dziękujemy Wam za odwiedziny i za zainteresowanie naszą ofertą. Wszystkich zainteresowanych - zapraszamy również na naszą stronę internetową: https://muzeumharcerstwa.pl/zbiory-glowne, gdzie znajdziecie dodatkowe informacje na temat niektórych spośród zaprezentowanych wczoraj eksponatów.
Na zdjęciu 18. Drużyna Warszawska i 2. Drużyna Sulejówecka.

Do zobaczenia za rok!

Rozpoczęliśmy noc Muzeów.Jednymi z pierwszych gości byli harcerze i skauci z 264 Chotomowska Drużyna Harcerzy "Żagiew" i...
13/05/2023

Rozpoczęliśmy noc Muzeów.
Jednymi z pierwszych gości byli harcerze i skauci z
264 Chotomowska Drużyna Harcerzy "Żagiew" im. Stefana Krasińskiego
88 WDH-ek Akme im. Marii Skłodowskiej-Curie
18. Drużyna Warszawska oraz
2. Drużyna Sulejówecka

A my - czekamy na Was do godziny 23.30!

Druhny i Druhowie, Szanowni Państwo, W ramach tegorocznej edycji Nocy Muzeów, serdecznie zapraszamy Was, już w najbliższ...
11/05/2023

Druhny i Druhowie, Szanowni Państwo,

W ramach tegorocznej edycji Nocy Muzeów, serdecznie zapraszamy Was, już w najbliższą sobotę, od godziny 18:00, do odwiedzenia Muzeum Harcerstwa w Warszawie. W tym roku motywem przewodnim będzie nasza nowa wystawa pt. "80 lat minęło... Wędrówka po wydarzeniach z lat wojny i okupacji". Ekspozycję zamykamy wówczas o godzinie 23:30.

Nasza filia Ursus-Włochy zaprasza Was na wystawę "Nieznane harcerki – ale ważne dla ZHP", udostępnianą w sobotę, 13 maja, w godzinach: 16:00-24:00, w Domu Kultury "Kolorowa", mieszczącym się przy ul. K. Sosnkowskiego 16, w Ursusie.

📅 19 kwietnia – dziś przypada 80. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim.Wśród kronik, znajdujących się w zbior...
19/04/2023

📅 19 kwietnia – dziś przypada 80. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim.

Wśród kronik, znajdujących się w zbiorach naszej placówki, zachował się brulion z zapiskami członków Zastępu Orłów 98 Warszawskiej Drużyny Harcerzy im. Tadeusza Kościuszki, od 1937 roku działającej na Pradze, przy Szkole Powszechnej nr 20. Autorzy kolejnych wpisów, ilustrowanych amatorskimi fotografiami i wycinkami z prasy, nie zakończyli swej pracy wraz z wybuchem II wojny światowej. Zapisywali swoje wspomnienia z jesieni 1939 roku, utrwalali istotne dla nich wydarzenia z okresu okupacji niemieckiej. Wśród wklejonych do kroniki zdjęć, znalazło się też kilkanaście amatorskich ujęć z wiosny 1943 roku.

W związku z przypadającą dziś rocznicą wybuchu powstania w getcie, pragniemy pokazać Wam jedno z nich – ukazujące fragment muru wokół dzielnicy, bramę i zniszczoną zabudowę dawnej ulicy Nalewki…

Druhny i Druhowie, Szanowni Państwo,W związku z 81. rocznicą uruchomienia konspiracyjnej drukarni pisma ,,Na Zachodnim S...
17/04/2023

Druhny i Druhowie, Szanowni Państwo,

W związku z 81. rocznicą uruchomienia konspiracyjnej drukarni pisma ,,Na Zachodnim Szańcu”, której redakcję i sekcję kolportażu stanowili harcerze 20. Łódzkiej Drużyny Harcerzy im. Zawiszy Czarnego, Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Łodzi przygotowuje seminarium popularnonaukowe ,,Łódzkie harcerstwo w czasach wojny i pokoju (1939-1951)”.

📅Wydarzenie odbędzie się 26 kwietnia br. o godz. 17.00 w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi.

Seminarium ma na celu popularyzację historii łódzkich harcerzy, biorących udział w działaniach niepodległościowych w czasie II wojny światowej, a także ich losów po zakończeniu okupacji niemieckiej.

ℹ️ Prelegenci: dr Ewa Rzeczkowska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Krzysztof Jakubiec (Stowarzyszenie Szarych Szeregów Oddział w Łodzi), Patrycja Resel (IPN Oddział w Łodzi). Prowadzący: Grzegorz Nawrot (Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi).

ℹ️ Współorganizator: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi. Partnerzy: Chorągiew Łódzka ZHP, Muzeum Harcerstwa w Warszawie.

Podczas spotkania zostanie zaprezentowana wystawa zbiorów Komisji Historycznej Chorągwi Łódzkiej ZHP oraz prywatnych kolekcji hm. Wojciecha Kaczmarkiewicza oraz Jacka Trajdosa. Ponadto w wydarzeniu Grupa Rekonstrukcji Historycznej im. 10. Batalionu Saperów zaprezentuje rekonstrukcję sylwetek konspiratorów łódzkich Szarych Szeregów (Ul ,,Kominy").

Druhny i Druhowie, Szanowni Państwo,Na prośbę Organizatorów uroczystości z okazji 100. rocznicy urodzin hm. kpt. Andrzej...
03/04/2023

Druhny i Druhowie, Szanowni Państwo,

Na prośbę Organizatorów uroczystości z okazji 100. rocznicy urodzin hm. kpt. Andrzeja Romockiego "Morro" udostępniamy poniższy post, gorąco zachęcając Was do udziału.

Jeden z punktów sobotniej gry - będzie mieścił się w naszej placówce.

Serdecznie zapraszamy do Warszawy w dniach 14-16 kwietnia 2023 r. na uroczystości z okazji 100. rocznicy urodzin kpt. hm. Andrzeja Romockiego ,,Morro":

1. W sobotę 15 kwietnia na rajd "Śladami Andrzeja Morro", wieczornicę w Muzeum Powstania Warszawskiego i nocny przemarsz trasą przebicia ze Starówki do Śródmieścia.
2. W niedzielę 16 kwietnia na tort urodzinowy, mszę świętą i zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego.
3. Na zlot harcerski w dniach 14-16 kwietnia.
Szczegóły na:
www.andrzejmorro.pl
Oraz
https://www.facebook.com/profile.php?id=100086433257945

Zapisy na rajd "Śladami Andrzeja Morro"
https://andrzejmorro.pl/rajd/

Zapisy na zlot harcerski:
https://docs.google.com/forms/d/1po7hEfVGTwRgBNQ9-jztZsC-_5qU9KuMMuLEyOP_E8g/edit?chromeless=1

28/03/2023

23 marca VI etap JednoŚladami Andersa przekazał uroczyście, w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Ammanie, pałeczkę VII etapowi. 🚴💪⚜️

Przygoda “szóstki” nie dobiegała jednak końca. Już bez swoich jednośladów - udali się na tygodniową wyprawę kulturoznawczą po Jordanii. Dotarli między innymi do Petry – skalnego miasta, do którego prowadzi, wąwozem As-Sik, wąska droga wśród skał. Petra rozkwitała w okresie od III w. p.n.e. do I w. n.e., jako stolica Nabatejczyków. Mieszkańcy Petry początkowo żyli w namiotach pomiędzy skałami i w naturalnych jaskiniach. Wraz z rozwojem miasta zaczęły pojawiać się liczne budowle, wykute w skałach: świątynie, pałace i okazałe grobowce. To właśnie w Petrze znajduje się Al-Chazna zwana “Skarbcem Faraona” - wykuta w skale piętrowa budowla, która w filmie "Indiana Jones i ostatnia krucjata" zagrała miejsce ukrycia Świętego Grala.

To właśnie spod Muzeum Petry uczestnicy etapu VI JednoŚladami Andersa, po pokonaniu 1200 km, w tym:

👉trzech krajów i tyluż przejść granicznych

👉dwóch pasm górskich

👉jednego morza i dwóch rzek

👉trzech odnalezionych śladach pamięci

👉niezliczonej liczbie życzliwych i troskliwych mieszkańców Bliskiego Wschodu

wysłali pozdrowienia dla Muzeum Harcerstwa ❤️

📆 26 marca. Dzisiaj mija 80 lat od akcji zbrojnej "Meksyk II", znanej powszechnie jako "Akcja pod Arsenałem". Przed roki...
26/03/2023

📆 26 marca. Dzisiaj mija 80 lat od akcji zbrojnej "Meksyk II", znanej powszechnie jako "Akcja pod Arsenałem". Przed rokiem przywołaliśmy dotyczący jej fragment, zaczerpnięty z jednego z najwcześniejszych wydań "Kamieni na szaniec" (vide: https://www.facebook.com/muzeumharcerstwa/posts/pfbid02F6KGLBn8188dKeHVuqPmitkg1MQ6wsWnTtrgYoXwUucsWphJScFbPK2Dftwo8mKl), a dziś - zapraszamy Was do lektury fragmentu "Biuletynu Informacyjnego" z 1 kwietnia 1943 r., na łamach którego znalazł się komunikat, mówiący o tamtych wydarzeniach.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy również do sięgnięcia po przywołaną w poprzednim poście książkę autorstwa druhny Barbary Wachowicz, a także - po kolejne wydania "Akcji pod Arsenałem" pióra druha hm. ppor. Stanisława Broniewskiego "Orszy".

📆 23 marca. Dziś przypada 80. rocznica aresztowania hm. ppor. Jana Bytnara „Rudego”. Okoliczności tamtych wydarzeń, przy...
23/03/2023

📆 23 marca. Dziś przypada 80. rocznica aresztowania hm. ppor. Jana Bytnara „Rudego”. Okoliczności tamtych wydarzeń, przywołane na kartach pierwszych wydań „Kamieni na szaniec” zamieściliśmy w naszym zeszłorocznym poście: https://www.facebook.com/muzeumharcerstwa/posts/pfbid0gmreRM8U9fMqPfpqo8JDo8QcCga7o4i3BWTuQpEQG96SWoP822uxhBTzkmSouayGl.

Dziś – chcemy zachęcić Was do lektury innych pozycji, na łamach których znajdziecie szereg informacji o zdarzeniach sprzed 80 lat. Wśród nich warto przywołać: III tom serii „Wierna rzeka harcerstwa” autorstwa śp. Barbary Wachowicz, zatytułowany „Rudy, Alek, Zośka. Gawęda o bohaterach „Kamieni na szaniec” (na fot. jeden z egzemplarzy ze zbiorów naszej placówki, z dedykacją Autorki), a także – II tom monumentalnej pracy „Straż nad Wisłą”, autorstwa hm. prof. dr. hab. Grzegorza Nowika, poświęcony hufcom Grup Szturmowych, Szkół Bojowych i Zawiszy na Pradze w latach 1942-1944.

Uroczysty apel z modlitwą przy grobie Druha Aleksandra Kamińskiego, zorganizowany w ramach obchodów 45. rocznicy śmierci...
18/03/2023

Uroczysty apel z modlitwą przy grobie Druha Aleksandra Kamińskiego, zorganizowany w ramach obchodów 45. rocznicy śmierci „Kamyka”.

📅 15 marca. Dziś przypada 45. rocznica śmierci Druha hm. Prof. dr. hab. Aleksandra Kamińskiego – jednego z  najwybitniej...
15/03/2023

📅 15 marca. Dziś przypada 45. rocznica śmierci Druha hm. Prof. dr. hab. Aleksandra Kamińskiego – jednego z najwybitniejszych instruktorów harcerskich, współtwórcy ruchu zuchowego, pisarza, pedagoga i historyka.

Aleksander Kamiński urodził się w Warszawie, 28 stycznia 1903 r. Dzieciństwo spędził w Kijowie, tam – po ukończeniu czteroklasowej szkoły, musiał pracować jako goniec. Od 1916 r. przebywał w Humaniu (Ukraina), gdzie uczył się w polskim gimnazjum i – mając 15 lat – wstąpił do I Humańskiej Drużyny Harcerskiej im. T. Kościuszki. Rok później – został jej drużynowym, następnie zaś – kierował pracą harcerska w całym mieście. Do Polski wrócił na początku 1921 r., zamieszkał w Pruszkowie. Po zdaniu matury, w 1922 r., rozpoczął studia historyczna na Uniwersytecie Warszawskim. Sześć lat później obronił pracę magisterską, poświęconą Jaćwingom.

Druh Kamiński nieprzerwanie działał w harcerstwie, pełniąc, między innymi, funkcję komendanta Hufca Męskiego w Pruszkowie, a w latach 1928-29 - komendanta Mazowieckiej Chorągwi Męskiej. W latach 1931-38 był Kierownikiem Wydziału Zuchowego Głównej Kwatery Harcerzy. Kierował Szkołą Instruktorów Zuchowych w Nierodzimiu oraz Ośrodkiem Harcerskim w Górkach Wielkich.

W chwili wybuchu II wojny światowej wszedł w skład Komendy Harcerskiego Pogotowia Wojennego, a w październiku 1939 r. – wstąpił w szeregi SZP. Od listopada 1939 do października 1944 r. Aleksander Kamiński – używający teraz pseudonimów: „Faktor”, „Fabrykant”, Kaźmierczak”, „Hubert”, „Kamyk”, „Dąbrowski” oraz „Juliusz Górecki” – był redaktorem naczelnym „Biuletynu Informacyjnego” – najważniejszego czasopisma konspiracyjnego w okupowanej Polsce. Od wiosny 1940 roku kierował też Organizacją Małego Sabotażu „Wawer”. Przez cały okres okupacji niemieckiej współpracował z kierownictwem Szarych Szeregów. W 1943 r. napisał swą najbardziej znaną książkę – „Kamienie na szaniec”.

Po wojnie powrócił do pracy harcerskiej i naukowej – w latach 1946-47 był członkiem Tymczasowej Naczelnej Rady Harcerskiej, a w r. 1947 uzyskał stopień doktora, przygotowując na Uniwersytecie Łódzkim rozprawę z zakresu pedagogiki społecznej. W połowie 1949 r. Druh Kamiński został usunięty przez ówczesne władze z szeregów ZHP, a w 1950 – z uczelni. Do harcerstwa powrócił w grudniu 1956 r. Podczas Zjazdu Łódzkiego został wybrany do Naczelnej Rady Harcerskiej, a na pierwszym posiedzeniu tejże – jej przewodniczącym. W kwietniu 1958 r. zrezygnował z pełnionych funkcji, nie godząc się na upolitycznienie harcerstwa. Powrócił wówczas do pracy naukowej na Uniwersytecie Łódzkim, a w r. 1959 – habilitował się na podstawie badań, poświęconych dziejom polskich związków młodzieżowych. 10 lat później otrzymał nominację na profesora nadzwyczajnego.

Ostatnie lata życia Druh Aleksander Kamiński spędził w Warszawie. Na Wieczną Wartę odszedł 15 marca 1978 r. Spoczął na warszawskich Wojskowych Powązkach. W uznaniu zasług otrzyma szereg wysokich odznaczeń państwowych i harcerskich, część z nich już pośmiertnie...

Wśród najbardziej znanych publikacji Druha Kamińskiego, obok wspomnianych już „Kamieni na szaniec”, warto przywołać: „Antka Cwaniaka” (1932), „Książkę wodza zuchów” (1933), biografię „Andrzej Małkowski” (1934), „Krąg rady” (1935), „Narodziny dzielności” (1947), „Nauczanie i wychowanie metodą harcerską” (1948), „Zośkę i Parasol” (1957) czy serię prac, poświęconych dziejom polskich związków młodzieży.

Dłuższy biogram Druha hm. Prof. dr. hab. Aleksandra Kamińskiego znajduje się w I tomie „Harcerskiego Słownika Biograficznego”, dostępnego pod adresem:https://muzeumharcerstwa.pl/images/files/HSB/HSB1.pdf

Adres

Ulica M. Konopnickiej 6
Warsaw
00-491

Godziny Otwarcia

Poniedziałek 09:00 - 17:00
Wtorek 09:00 - 17:00
Środa 09:00 - 17:00
Czwartek 09:00 - 17:00
Piątek 09:00 - 17:00

Strona Internetowa

Ostrzeżenia

Bądź na bieżąco i daj nam wysłać e-mail, gdy Muzeum Harcerstwa umieści wiadomości i promocje. Twój adres e-mail nie zostanie wykorzystany do żadnego innego celu i możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

Skontaktuj Się Z Firmę

Wyślij wiadomość do Muzeum Harcerstwa:

Widea

Udostępnij

Kategoria

Najbliższe muzea


Komentarze

Muzeum Harcerstwa
22 lutego skauci i harcerze na całym świecie obchodzą Dzień Myśli Braterskiej - święto przyjaźni między formacjami pielęgnującymi idee skautingu, obchodzone w dzień urodzin założyciela ruchu: sir Roberta Baden-Powella.

Poniżej recenzja komiks o bohaterskim harcerzu Konradzie Mańce mojego autorstwa. Komiks w wersji cyfrowej na stronie:
http://lubliniec.zhp.pl/historia/

Komiks powstał dzięki:

Bartek Zbączyniak
Historia Hufca ZHP Lubliniec
Instytut Pamięci Narodowej
Powiat Lubliniecki
Hufiec ZHP Lubliniec im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty
Muzeum Harcerstwa
Chorągiew Śląska ZHP

Pozdrawiam :)
Wczoraj, 21 grudnia 2021, odwiedził nasze Muzeum druh dyrektor Paweł Bezak pełniący rolę ambasadora Betlejemskiego Światła Pokoju 2021. Druh dyrektor przekazał na ręce dyrektora dr. Tadeusza Skoczka symboliczną latarnię - „Światło Nadziei”.

https://muzeum-niepodleglosci.pl/wydarzenia-w-palacu/haslo-betlejemskiego-swiatla-pokoju-2021-swiatlo-nadziei/

Muzeum Harcerstwa Betlejemskie Światło Pokoju

Po przerwie spowodowanej pandemią odbyła się jesienna zbiórka Wydziału Seniorów i Starszyzny Harcerskiej GK oraz kierowników chorągwianych referatów. Spotkanie było okazją do podsumowania dotychczasowej pracy oraz zaplanowania działań programowych na przyszły rok. W planach seniorów i starszyzny wiele ciekawych inicjatyw, do których już zaczęli przygotowania, m.in. XXIX Ogólnopolski Złaz Seniorów i Starszyzny Harcerskiej w Katowicach, dwukrotnie odwoływany z powodu ograniczeń pandemicznych, a ostatecznie przeniesiony na sierpień 2022 roku.

- Cieszymy się, że mogliśmy po prawie dwuletniej przerwie spotkać się w naszym gronie na żywo, nie poprzez ekrany komputerów. Przyjechało nas dzisiaj 15 osób, a tylko 4 osoby połączą się zdalnie. Miejmy nadzieję, że jest to dla nas pierwszy etap powracania do normalności – mówił kierownik Wydziału hm. Bogdan Radys.

Z druhnami i druhami spotkał się także Naczelnik ZHP hm. Grzegorz Woźniak oraz dyrektor Muzeum Harcerstwa dr Paweł Bezak.
Ruszyliśmy z kopyta!!!
Rozpoczęliśmy realizację zatwierdzonego przez komendanta Hufiec ZHP Doliny Liwca im hm Edmunda Zarzyckiego w Węgrowie Programu szkoleniowego "Dąb 2021", który zakłada realizację podstawowych szkoleń na potrzeby jednostek organizacyjnych hufca jak również wszelkiego rodzaju szkoleń specjalnościowych zgodnie z potrzebami środowisk.
10 - 12 września 2021 r. rozpoczął się kurs przybocznych "Viriditatis", którego pierwszy zjazd został przeprowadzony w miejscowości Milanówek. W ramach tego zjazdu zostały przeprowadzone zajęcia dotyczące historii, tradycji, obrzędowości ZHP oraz skąd można czerpać inspiracje do tworzenia programów i zbiórek.
Chcielibyśmy gorąco podziękować za fantastyczną lekcję muzealną Muzeum Harcerstwa, które odsłoniło przed nami ciekawe fakty związane z krzyżem harcerskim. Mieliśmy okazję zobaczyć oryginalny pamiętnik Jana Bytnara "Rudego" oraz wiele innych "Białych Kruków ZHP"
Zwiedziliśmy:
Muzeum Walki i Męczeństwa, Muzeum Więzienia Pawiak - Museum of Pawiak Prison, Muzeum Niepodległości, Centrum Nauki Kopernik, Stare Miasto
Gorące podziękowania dla druhny harcmistrzyni Izabela Stach, która stworzyła nam fantastyczne warunki biwakowe w swoim ogrodzie oraz przywitała nas niesamowitym ciastem czekoladowym. Bardzo dziękujemy za gościnę oraz czas i rozmowy z nami podczas zajęć, śniadań i kolacji.
Zjazd udany i wyjątkowy, budujący i pełny wrażeń.
Kolejny zjazd kursu przybocznych odbędzie się 24 - 26 września 2021 r w miejscowości Grębków. W takim razie Czuwaj i do zobaczenia już nie długo.
✌️ Światowe Jamboree Skautowe w roku 2027 roku odbędzie się w Gdańsku❗
✌️ Jako członek Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Harcestwa i były druh, wziąłem udział w uroczystym ogłoszeniu wyniku konkursu na organizację Jamboree.
✌️ Za sześć lat do Sobieszewa przyjedzie około 50 tys. skautów z całego świata.
✌️Od ponad 100 lat zlot wędruje po kontynentach łącząc młodych z całego świata. W Europie Środkowej ostatni raz odbył się w 1933 roku na Węgrzech.
✌️To wielki sukces Związek Harcerstwa Polskiego Miasto Gdańsk i wszystkich nas 🇵🇱

Pomorskie Pomorskie.travel Harcerstwo w Słupsku wczoraj i dziś Harcerstwo Chicago Muzeum Harcerstwa Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Lewica Lewica Pomorskie Marek Rutka - Biuro Poselskie w Słupsku Dzień Dobry Sopot - esopot.pl Dziennik Bałtycki Trojmiasto.pl Łączy nas harcerstwo Fundacja Harcerstwa CWM ZHP 7 Gdańska Integracyjna Drużyna Harcerska "KEJA" 27 Gdyńska Drużyna Harcerska "Pajęczaki" Harcerski Festiwal Filmowy Gdynia
Dziękujemy druhnie hm. Katarzynie K. Traczyk za wieloletnią służbę na stanowisku dyrektora Muzeum Harcerstwa
Gratulujemy i życzymy owocnej służby druhowi phm. Pawłowi Bezakowi nowemu dyrektorowi muzeum.
https://www.facebook.com/muzeumharcerstwa/posts/4521706614541373
W 20-letniej historii Muzeum dzisiejszy dzień był absolutnie wyjątkowy ...
Mam nadzieję, że widać dlaczego
[🇬🇧below] Życiorys Stanisława Wąsowicza to gotowy scenariusz na film. Harcerz, organizator podziemia i członek Żegoty - za swoją działalność zapłacił najwyższą cenę. Został rozstrzelany w Auschwitz w 1941 r. "Nie można wychować nowe pokolenie na pełnowartościowych ludzi, jeżeli będąc świadkiem ludzkiego nieszczęścia będziemy siedzieli z założonymi rękami" - mówił. Postać wielkiego Sądeczanina przybliża Łukasz Połomski.
🇬🇧
Stanisław Wąsowicz's biography is a ready-made script for a film. Scout, organizer of the underground and member of Żegota - he paid the highest price for his activities. He was shot in Auschwitz in 1941. "You cannot raise a new generation into full-fledged people if, witnessing human misfortune, we sit with our arms folded," he said. The figure of the great citizen of Nowy Sącz is introduced by Łukasz Połomski.

Auschwitz Memorial / Muzeum Auschwitz Muzeum Harcerstwa Hufiec ZHP Nowy Sącz ZHR
⏳⚜ Wczoraj Muzeum Harcerstwa obchodziło 20-lecie istnienia! Z tej okazji zapytaliśmy Dyrektorkę Muzeum, harcmistrzynię Katarzynę Traczyk o kilka szczegółów z działalności.

🎙 Druhno, czym zajmuje się Muzeum Harcerstwa?
💬 Przede wszystkim gromadzeniem i ochroną dóbr kultury, związanych z historią harcerstwa i skautingu. Gromadzimy i dbamy, aby pamięć o wydarzeniach i ludziach, którzy tworzyli harcerstwo, była zachowana. Muzeum zajmuje się także edukacją historyczną. Ważnym zadaniem jest także konserwacja posiadanych zbiorów. Prezentujemy to, co posiadamy, w publikacjach i na wystawach. W Muzeum Harcerstwa w Warszawie znajdują się różne działy, a wśród nich księgozbiór, archiwalia, kroniki, sztandary, fotografie, mundury. W Muzeum jest także czynna czytelnia, z której można wypożyczać książki z księgozbioru ponad 22 000 tytułów, z czego aż 1 700 tytułów wydanych jest do 1949 roku. Muzeum prowadzi również działalność wydawniczą - sztandarowym wydawnictwem jest „Harcerski słownik biograficzny”.

🎙 Dlaczego warto odwiedzić Muzeum Harcerstwa?
💬 To właśnie tutaj można zobaczyć pamiątki po ludziach, którzy mieli znaczący wpływ na dzieje harcerstwa. To tutaj spotykamy się z wciąż żywą historią. W zbiorach muzeum są naprawdę unikatowe przedmioty! Dla przykładu w Muzeum znajdują się listy Andrzeja i Olgi Małkowskich, ubranie do chrztu Lutyka Małkowskiego, najstarszy sztandar harcerski w zbiorach polskich muzeów z 1913 roku, czy oryginalny pamiętnik Tadeusza „Zośki" Zawadzkiego. Można tutaj posłuchać także głosu Aleksandra Kamińskiego, Stanisława Broniewskiego "Orszy" czy Stefana Mirowskiego, które tworzą zbiór nagrań, czyli tzw. archiwum Rozgłośni Harcerskiej. W Muzeum odbywają się także zajęcia edukacyjne, podczas których dzieci i młodzież zapoznają się z warsztatem pracy muzealnej.

🎙 Z czego druhna jest najbardziej dumna?
💬 Kiedy zaczynaliśmy pracę nad muzeum, nikt nie spodziewał się, że dziś, po dwudziestu latach, będziemy mieć uporządkowaną kolekcję, liczącą ponad 100 000 obiektów - kronik, sztandarów, dokumentów, fotografii, nagrań. Jednak najbardziej jestem dumna z tego, że nasze Muzeum tworzy zespół 50 wolontariuszy - tylko jedna osoba pracuje na etacie, a największa część pracy jest wynikiem naszej pasji, zaangażowania i chęci odkrywania i zbierania historii, dla Was. Zorganizowaliśmy już ponad 30 wystaw, wydaliśmy kilkadziesiąt publikacji (w tym 5 tomów „Harcerskiego Słownika Biograficznego”), wydaliśmy 3 tomy przewodników archiwalnych po własnych zbiorach. Mamy też swój rocznik naukowy „Harcerstwo”. Wiele z tych materiałów jest dostępnych na naszej stronie internetowej w formacie .pdf tak, by nasi goście mogli skorzystać ze zbiorów Muzeum także w swoich domach.

🎙 Czego druhna się nauczyła, prowadząc muzeum?
💬 Nauczyłam się nie tylko warsztatu muzealnego, ale przede wszystkim utwierdziłam się w przekonaniu, że nigdy nie można się poddawać i należy wierzyć w ludzi.