Muzeum Harcerstwa

Muzeum Harcerstwa Muzeum Harcerstwa jest jednostką organizacyjną Związku Harcerstwa Polskiego. Zgodnie z nadanym statutem Muzeum Harcerstwa
jest jednostką organizacyjną o charakterze naukowo-badawczym
i kulturowo-oświatowym, której celem jest gromadzenie,
trwała ochrona i udostępnianie dóbr kultury związanych z historią harcerstwa

Otwórz jak zwykle

Pomysłodawcom i Autorom wystawy dedykowanej Druhowi Stanisławowi Sieradzkiemu ps. "Świst" szczerze gratulujemy stworzeni...
16/09/2021

Pomysłodawcom i Autorom wystawy dedykowanej Druhowi Stanisławowi Sieradzkiemu ps. "Świst" szczerze gratulujemy stworzenia ekspozycji, w którą włożyli naprawdę wiele serca. Cieszymy się też, że nasza placówka mogła również choć trochę przyczynić się do jej powstania.

1 września ma się już ku końcowi. Wielu z Was w dzisiejszym dniu powróciło po wakacyjnej przerwie do szkół aby kontynuow...
01/09/2021

1 września ma się już ku końcowi. Wielu z Was w dzisiejszym dniu powróciło po wakacyjnej przerwie do szkół aby kontynuować naukę. Pamiętacie, że możliwości zdobywania nowej wiedzy w szkolnej ławie pozbawieni zostali wasi rówieśnicy w 1939 r., w tym wiele harcerek i harcerzy? Jeśli ciekawi Was jak wraz z wybuchem wojny zmieniło się ich życie zapraszamy do odsłuchania wywiadu z
Stanisławem Sieradzkim ps "Świast" (syg. MH/ MH/849/DM) - https://muzeumharcerstwa.pl/component/k2/item/1157-wspomnienia-swista
oraz
Ryszardem Kolendowiczem, harcerzem drużyny „Gigantów” (syg. MH/962/DM). - https://muzeumharcerstwa.pl/component/k2/item/949-druzyna-gigantow

Obie audycje pochodzą z archiwum Rozgłośni Harcerskiej będącego w zasobach Muzeum Harcerstwa.

Na zdjęciu harcerze kopiący okopy w dniu 29 sierpnia 1939 roku.

1 września ma się już ku końcowi. Wielu z Was w dzisiejszym dniu powróciło po wakacyjnej przerwie do szkół aby kontynuować naukę. Pamiętacie, że możliwości zdobywania nowej wiedzy w szkolnej ławie pozbawieni zostali wasi rówieśnicy w 1939 r., w tym wiele harcerek i harcerzy? Jeśli ciekawi Was jak wraz z wybuchem wojny zmieniło się ich życie zapraszamy do odsłuchania wywiadu z
Stanisławem Sieradzkim ps "Świast" (syg. MH/ MH/849/DM) - https://muzeumharcerstwa.pl/component/k2/item/1157-wspomnienia-swista
oraz
Ryszardem Kolendowiczem, harcerzem drużyny „Gigantów” (syg. MH/962/DM). - https://muzeumharcerstwa.pl/component/k2/item/949-druzyna-gigantow

Obie audycje pochodzą z archiwum Rozgłośni Harcerskiej będącego w zasobach Muzeum Harcerstwa.

Na zdjęciu harcerze kopiący okopy w dniu 29 sierpnia 1939 roku.

Szanowni Państwo, Druhny i Druhowie,Uprzejmie informujemy, że materiały archiwalne Centrum Wychowania Morskiego ZHP są o...
01/09/2021

Szanowni Państwo, Druhny i Druhowie,

Uprzejmie informujemy, że materiały archiwalne Centrum Wychowania Morskiego ZHP są obecnie porządkowane i opracowywane. Wszelkie kwerendy w obrębie wspomnianego zespołu będą możliwe po 17 września 2021 r.

Dyrektor Muzeum Harcerstwa
dr Paweł Bezak

Szanowni Państwo, Druhny i Druhowie,

Uprzejmie informujemy, że materiały archiwalne Centrum Wychowania Morskiego ZHP są obecnie porządkowane i opracowywane. Wszelkie kwerendy w obrębie wspomnianego zespołu będą możliwe po 17 września 2021 r.

Dyrektor Muzeum Harcerstwa
dr Paweł Bezak

Wczoraj, 19 sierpnia, z ogromnym smutkiem pożegnaliśmy Druha harcmistrza ppor. Andrzeja Borodzika – Przewodniczącego Zwi...
20/08/2021
Wywiad z harcmistrzem Andrzejem Borodzikiem - drużynowym Zawiszaków

Wczoraj, 19 sierpnia, z ogromnym smutkiem pożegnaliśmy Druha harcmistrza ppor. Andrzeja Borodzika – Przewodniczącego Związku Harcerstwa Polskiego w latach 2005-2007, współtwórcę i pierwszego Dyrektora Muzeum Harcerstwa, wspaniałego instruktora i niezwykle ciepłego, przyjacielskiego, bliskiego nam wszystkim Człowieka... Dziś, wspominając Jego ogromny dorobek, pragniemy zachęcić Was do obejrzenia wywiadu z Druhem Andrzejem – najmłodszym drużynowym Zawiszaków, podczas którego opowiedział o początkach swojej harcerskiej drogi.

https://www.youtube.com/watch?v=heIutgszizo

W tym roku obchodzimy 80. rocznicę przejścia ZHP do konspiracji i rozpoczęcia dzielności pod kryptonimem „Szare Szeregi”. Każda harcerka i każdy harcerz powi...

Dziś, 15 Sierpnia obchodzimy Święto Wojska Polskiego, wprowadzone w 1992 r. na pamiątkę Bitwy Warszawskiej w 1920 roku s...
15/08/2021

Dziś, 15 Sierpnia obchodzimy Święto Wojska Polskiego, wprowadzone w 1992 r. na pamiątkę Bitwy Warszawskiej w 1920 roku stoczonej w trakcie Wojny Polsko-Bolszewickiej.
Udział Harcerstwa w działaniach wojennych opiszemy za pomocą kilku cytatów:

>"Nie było większego oddziału, który by nie posiadał w swoim składzie żołnierzy, wyróżniających się krzyżem harcerskim na mundurze, co zezwolone zostało specjalnym rozkazem Naczelnego Dowództwa Wojsk Polskich jeszcze w listopadzie 1919 r."

>"Równie poważną rolę odegrały w wojnie harcerki. W Łodzi zorganizowały własnymi siłami z inicjatywy Zofii Wocalewskiej szpital harcerski na 40 łózek, a także stworzyły dwie czołówki sanitarne "Czujka" i "Czuwaj", które obsadzone wyłącznie harcerkami, pod komendą H. Gepnerówny i M. Zdziarskiej, pracowały na froncie."

>"Do akcji tej, mającej na celu zajęcie ziemi wileńskiej, gen. L. Żeligowski przeznaczył między innymi 201 pułk piechoty [złożony w większości z harcerzy]. Po zakończeniu działań bojowych w uznaniu zasług były 201 p. p. został mianowany 6 pułkiem harcerskim."

cytaty: W. Błażejewski, "Z dziejów harcerstwa polskiego (1910-1939)", Warszawa 1985, s.150-151
ilustracja: Reprodukcja obrazu "Czuwaj" - Straż nad Wisłą (1925), autorstwa W. Kossaka. Pocztówka wydana przez, Wydawnictwo Salonu Malarzy Polskich w Krakowie [1925-1926].

Dziś, 15 Sierpnia obchodzimy Święto Wojska Polskiego, wprowadzone w 1992 r. na pamiątkę Bitwy Warszawskiej w 1920 roku stoczonej w trakcie Wojny Polsko-Bolszewickiej.
Udział Harcerstwa w działaniach wojennych opiszemy za pomocą kilku cytatów:

>"Nie było większego oddziału, który by nie posiadał w swoim składzie żołnierzy, wyróżniających się krzyżem harcerskim na mundurze, co zezwolone zostało specjalnym rozkazem Naczelnego Dowództwa Wojsk Polskich jeszcze w listopadzie 1919 r."

>"Równie poważną rolę odegrały w wojnie harcerki. W Łodzi zorganizowały własnymi siłami z inicjatywy Zofii Wocalewskiej szpital harcerski na 40 łózek, a także stworzyły dwie czołówki sanitarne "Czujka" i "Czuwaj", które obsadzone wyłącznie harcerkami, pod komendą H. Gepnerówny i M. Zdziarskiej, pracowały na froncie."

>"Do akcji tej, mającej na celu zajęcie ziemi wileńskiej, gen. L. Żeligowski przeznaczył między innymi 201 pułk piechoty [złożony w większości z harcerzy]. Po zakończeniu działań bojowych w uznaniu zasług były 201 p. p. został mianowany 6 pułkiem harcerskim."

cytaty: W. Błażejewski, "Z dziejów harcerstwa polskiego (1910-1939)", Warszawa 1985, s.150-151
ilustracja: Reprodukcja obrazu "Czuwaj" - Straż nad Wisłą (1925), autorstwa W. Kossaka. Pocztówka wydana przez, Wydawnictwo Salonu Malarzy Polskich w Krakowie [1925-1926].

W czwartek, 19 sierpnia, odbędzie się uroczyste pożegnanie śp. Dh. harcmistrza Andrzeja Borodzika, pierwszego Dyrektora ...
13/08/2021

W czwartek, 19 sierpnia, odbędzie się uroczyste pożegnanie śp. Dh. harcmistrza Andrzeja Borodzika, pierwszego Dyrektora Muzeum Harcerstwa. Msza święta żałobna zostanie odprawiona o godz. 13:30 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się o godz. 15:00 na Cmentarzu Wojskowym na warszawskich Powązkach.

W czwartek, 19 sierpnia, odbędzie się uroczyste pożegnanie śp. Dh. harcmistrza Andrzeja Borodzika, pierwszego Dyrektora Muzeum Harcerstwa. Msza święta żałobna zostanie odprawiona o godz. 13:30 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się o godz. 15:00 na Cmentarzu Wojskowym na warszawskich Powązkach.

Rozkazem Naczelnika ZHP L. 10/2021 z 30 lipca 2021 r. nastąpiła zmiana na stanowisku Dyrektora Muzeum Harcerstwa. Z dnie...
05/08/2021

Rozkazem Naczelnika ZHP L. 10/2021 z 30 lipca 2021 r. nastąpiła zmiana na stanowisku Dyrektora Muzeum Harcerstwa.

Z dniem 31 lipca 2021 roku, na emeryturę przeszła wieloletnia Dyrektor Muzeum Harcerstwa hm. Katarzyna K. Traczyk. Z Muzeum związana od jego powstania w 2001 roku. Początkowo jako wicedyrektor, a od 2005 roku jako Dyrektor. Druhna Kasia stworzyła ponad 50 osobowy zespołu wolontariuszy, który pracuje na rzecz Muzeum. Dzięki jej staraniom wydano 4 tomy Harcerskiego Słownika Biograficznego, który prezentuje sylwetki zasłużonych znanych i mniej znanych harcerzy. Współautorka ponad 30 wystaw. Odznaczona Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości, oraz Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi ZHP. Członkini Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu.

Na stanowisko Dyrektora, w wyniku konkursu, mianowanie otrzymał phm. Paweł Bezak, dotychczasowy wieloletni instruktor Muzeum. Absolwent Historii Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowych Studiów Muzealniczych przy Wydziale Historycznym UW. W grudniu 2020 r. na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach obronił pracę doktorską poświęconą historii umundurowania Legionów Polskich, uzyskując tytuł doktora nauk humanistycznych. Autor i współautor licznych publikacji książkowych oraz artykułów. Współautor katalogów i informatorów wystaw oraz wystaw czasowych i planszowych. Z harcerstwem związany od 2004 roku, a z Muzeum Harcerstwa od 2006 roku, Instruktor Centrum Dialogu Kostiuchnówka. W latach 2007-2014 pracownik Działu Historii Muzeum Niepodległości w Warszawie. Od 2015 r. kustosz w Muzeum Więzienia Pawiak – oddziale Muzeum Niepodległości w Warszawie, a następnie, od jesieni 2020 r. – kierownik Działu Historii i Badań Naukowych Muzeum Niepodległości w Warszawie. Kilkukrotnie odznaczany i wyróżniany za całokształt działalności harcerskiej, społecznej i zawodowej.

Druhno Kasiu, dziękujemy za dotychczasową służbę!

Druhu Pawle, powodzenia na nowym stanowisku!

Zespół Muzeum Harcerstwa

Rozkazem Naczelnika ZHP L. 10/2021 z 30 lipca 2021 r. nastąpiła zmiana na stanowisku Dyrektora Muzeum Harcerstwa.

Z dniem 31 lipca 2021 roku, na emeryturę przeszła wieloletnia Dyrektor Muzeum Harcerstwa hm. Katarzyna K. Traczyk. Z Muzeum związana od jego powstania w 2001 roku. Początkowo jako wicedyrektor, a od 2005 roku jako Dyrektor. Druhna Kasia stworzyła ponad 50 osobowy zespołu wolontariuszy, który pracuje na rzecz Muzeum. Dzięki jej staraniom wydano 4 tomy Harcerskiego Słownika Biograficznego, który prezentuje sylwetki zasłużonych znanych i mniej znanych harcerzy. Współautorka ponad 30 wystaw. Odznaczona Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości, oraz Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi ZHP. Członkini Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu.

Na stanowisko Dyrektora, w wyniku konkursu, mianowanie otrzymał phm. Paweł Bezak, dotychczasowy wieloletni instruktor Muzeum. Absolwent Historii Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowych Studiów Muzealniczych przy Wydziale Historycznym UW. W grudniu 2020 r. na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach obronił pracę doktorską poświęconą historii umundurowania Legionów Polskich, uzyskując tytuł doktora nauk humanistycznych. Autor i współautor licznych publikacji książkowych oraz artykułów. Współautor katalogów i informatorów wystaw oraz wystaw czasowych i planszowych. Z harcerstwem związany od 2004 roku, a z Muzeum Harcerstwa od 2006 roku, Instruktor Centrum Dialogu Kostiuchnówka. W latach 2007-2014 pracownik Działu Historii Muzeum Niepodległości w Warszawie. Od 2015 r. kustosz w Muzeum Więzienia Pawiak – oddziale Muzeum Niepodległości w Warszawie, a następnie, od jesieni 2020 r. – kierownik Działu Historii i Badań Naukowych Muzeum Niepodległości w Warszawie. Kilkukrotnie odznaczany i wyróżniany za całokształt działalności harcerskiej, społecznej i zawodowej.

Druhno Kasiu, dziękujemy za dotychczasową służbę!

Druhu Pawle, powodzenia na nowym stanowisku!

Zespół Muzeum Harcerstwa

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną jesteśmy zmuszone ponownie podjąć decyzję o odwołaniu dorocznegowspólnego...
28/07/2021

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną jesteśmy zmuszone ponownie podjąć decyzję
o odwołaniu dorocznego
wspólnego spotkania harcerek przy grobie dh. hm. RP Jagi Falkowskiej, w dniu 1 sierpnia 2021 r. o godzinie 18.00
Proponujemy, aby wszystkie osoby, które chcą w tym czasie oddać hołd dh. Jadze, odwiedziły grób indywidualnie i zapaliły znicz oraz złożyły na jej grobie tradycyjne mieczyki (białe lub czerwone).
Mamy nadzieję, że za rok spotkamy się i znów wspólnie odśpiewamy „Sadzimy róże”…

Czuwaj
Dyrektor Muzeum Harcerstwa
hm. Katarzyna Traczyk

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną jesteśmy zmuszone ponownie podjąć decyzję
o odwołaniu dorocznego
wspólnego spotkania harcerek przy grobie dh. hm. RP Jagi Falkowskiej, w dniu 1 sierpnia 2021 r. o godzinie 18.00
Proponujemy, aby wszystkie osoby, które chcą w tym czasie oddać hołd dh. Jadze, odwiedziły grób indywidualnie i zapaliły znicz oraz złożyły na jej grobie tradycyjne mieczyki (białe lub czerwone).
Mamy nadzieję, że za rok spotkamy się i znów wspólnie odśpiewamy „Sadzimy róże”…

Czuwaj
Dyrektor Muzeum Harcerstwa
hm. Katarzyna Traczyk

Są ludzie, którzy mimo iż nie ma ich już wśród nas, nadal obecni są w naszej pamięci, dzięki temu, jacy byli i czego w s...
13/07/2021

Są ludzie, którzy mimo iż nie ma ich już wśród nas, nadal obecni są w naszej pamięci, dzięki temu, jacy byli i czego w swoim życiu dokonali.

Takim człowiekiem jest hm. Stefan Mirowski – przewodniczący Związku Harcerstwa Polskiego w latach 1990-1996. Dziś, 13 lipca 2021 r., mija 25 lat odkąd nagle Nas opuścił.

Druh Stefan stanął na czele ZHP po Zjeździe Bydgoskim w 1990 r. by przeprowadzić Związek przez trudny czas odnowy. Odszedł na wieczną wartę w czasie pełnienia służby instruktorskiej, w Oslo w Norwegii, dzień po tym, jak podczas Światowej Konferencji Skautowej, stojąc na czele delegacji ZHP odebrał akt potwierdzający powrót ZHP do Światowej Organizacji Ruchu Skautowego.
Był niekwestionowanym autorytetem – nie z racji funkcji, jaką pełnił, a z racji tego, jakim był człowiekiem. Skromny, przyjazny ludziom, otwarty, umiejący słuchać i przyjmować argumenty innych, a jednocześnie bardzo konsekwentny i kiedy trzeba – stanowczy, wymagający nie tylko od innych ale przede wszystkim od siebie. Wartości, ideały oraz przekonania, którym był oddany, reprezentował całym swoim życiem we wszystkich podejmowanych działaniach.

Więcej:
http://muzeumharcerstwa.pl/component/k2/item/1531-25-rocznica-smierci-przewodniczacego-zhp-hm-stefana-mirowskiego

Druhny i Druhowie, Przyjaciele! 6 czerwca 2001 r. zostało powołane Muzeum Harcerstwa w Warszawie. Dokładnie dziś mija 20...
06/06/2021

Druhny i Druhowie, Przyjaciele!

6 czerwca 2001 r. zostało powołane Muzeum Harcerstwa w Warszawie. Dokładnie dziś mija 20 lat działania naszej placówki, której głównym celem jest gromadzenie i trwała ochrona dóbr kultury związanych z historią harcerstwa i skautingu. Z tej okazji chciałabym serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy swoim działaniem przyczynili się do wzbogacania zbiorów i rozwoju naszego Muzeum, w tym władzom Związku Harcerstwa Polskiego, które zabezpieczają nam warunki do wykonywania muzealnej pracy oraz całej muzealnej kadrze. Szczególne podziękowania kieruję do Druha hm. Andrzeja Borodzika pierwszego dyrektora, który nadal wspiera nas swoją wiedzą i doświadczeniem; mojej zastępczyni Druhny phm. Anny Radziejowskiej-Hilchen, która od dwudziestu lat szefuje też muzealnej bibliotece, Druhnie dr Julii Tazbir, która dwadzieścia lat temu tworzyła dział archiwaliów i do dziś pełni w nim służbę. Dziękuję Radzie Naukowej za wspieranie naszej działalności, Sponsorom i wszystkim Darczyńcom, którzy przekazując nam swoje pamiątki i kolekcje pomogli w dokumentowaniu ponad stuletniej historii harcerstwa. Na koniec ogromne podziękowania kieruję do wszystkich wolontariuszy, a przez te lata była ich ponad setka, którzy swoją służbą przyczynili się do uporządkowania i skatalogowania zbiorów, przygotowania ponad 30 wystaw, licznych publikacji oraz przeprowadzili tysiące godzin zajęć edukacyjnych promujących historię harcerstwa.
Dziękuję i mam nadzieję, że nie ustaniecie w służbie harcerskiemu dziedzictwu przez kolejne lata.

Czuwaj!
hm. Katarzyna K. Traczyk
dyrektor Muzeum Harcerstwa

Druhny i Druhowie, Przyjaciele!

6 czerwca 2001 r. zostało powołane Muzeum Harcerstwa w Warszawie. Dokładnie dziś mija 20 lat działania naszej placówki, której głównym celem jest gromadzenie i trwała ochrona dóbr kultury związanych z historią harcerstwa i skautingu. Z tej okazji chciałabym serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy swoim działaniem przyczynili się do wzbogacania zbiorów i rozwoju naszego Muzeum, w tym władzom Związku Harcerstwa Polskiego, które zabezpieczają nam warunki do wykonywania muzealnej pracy oraz całej muzealnej kadrze. Szczególne podziękowania kieruję do Druha hm. Andrzeja Borodzika pierwszego dyrektora, który nadal wspiera nas swoją wiedzą i doświadczeniem; mojej zastępczyni Druhny phm. Anny Radziejowskiej-Hilchen, która od dwudziestu lat szefuje też muzealnej bibliotece, Druhnie dr Julii Tazbir, która dwadzieścia lat temu tworzyła dział archiwaliów i do dziś pełni w nim służbę. Dziękuję Radzie Naukowej za wspieranie naszej działalności, Sponsorom i wszystkim Darczyńcom, którzy przekazując nam swoje pamiątki i kolekcje pomogli w dokumentowaniu ponad stuletniej historii harcerstwa. Na koniec ogromne podziękowania kieruję do wszystkich wolontariuszy, a przez te lata była ich ponad setka, którzy swoją służbą przyczynili się do uporządkowania i skatalogowania zbiorów, przygotowania ponad 30 wystaw, licznych publikacji oraz przeprowadzili tysiące godzin zajęć edukacyjnych promujących historię harcerstwa.
Dziękuję i mam nadzieję, że nie ustaniecie w służbie harcerskiemu dziedzictwu przez kolejne lata.

Czuwaj!
hm. Katarzyna K. Traczyk
dyrektor Muzeum Harcerstwa

W tym roku Noc Muzeów w Muzeum Harcerstwa będzie miała nietypowy przebieg.Tegorocznym gospodarzem będzie Filia Muzeum w ...
11/05/2021

W tym roku Noc Muzeów w Muzeum Harcerstwa będzie miała nietypowy przebieg.

Tegorocznym gospodarzem będzie Filia Muzeum w Ursusie - Włochach. Wiodącymi tematami będą 100-lece urodzin Tadeusza Zawadzkiego "Zośki" i Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Nasi goście będą mogli uczestniczyć w zajęciach z historii Szarych Szeregów oraz obejrzeć wystawę o sposobach obozowania harcerskiego w latach 1933-1980.

Wszystko to pod harcerskimi namiotami rozstawionymi w Parku Czechowickim w Ursusie przy ulicy Spisaka.

Zapraszamy od godziny 12.00 do 20.00

Dostępne będzie także stoisko z książkami historycznymi.

Nasze przedsięwzięcie możliwe jest dzięki zespołowi instruktorskiemu Muzeum Harcerstwa Filia Ursus-Włochy we współpracy z urzędem Oficjalny profil Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy oraz Komendzie Hufiec ZHP Warszawa Ursus-Włochy

Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych.

W tym roku Noc Muzeów w Muzeum Harcerstwa będzie miała nietypowy przebieg.

Tegorocznym gospodarzem będzie Filia Muzeum w Ursusie - Włochach. Wiodącymi tematami będą 100-lece urodzin Tadeusza Zawadzkiego "Zośki" i Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Nasi goście będą mogli uczestniczyć w zajęciach z historii Szarych Szeregów oraz obejrzeć wystawę o sposobach obozowania harcerskiego w latach 1933-1980.

Wszystko to pod harcerskimi namiotami rozstawionymi w Parku Czechowickim w Ursusie przy ulicy Spisaka.

Zapraszamy od godziny 12.00 do 20.00

Dostępne będzie także stoisko z książkami historycznymi.

Nasze przedsięwzięcie możliwe jest dzięki zespołowi instruktorskiemu Muzeum Harcerstwa Filia Ursus-Włochy we współpracy z urzędem Oficjalny profil Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy oraz Komendzie Hufiec ZHP Warszawa Ursus-Włochy

Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych.

Adres

Ul. M. Konopnickiej 6
Warsaw
00 - 491

Godziny Otwarcia

Poniedziałek 09:00 - 17:00
Wtorek 09:00 - 17:00
Środa 09:00 - 17:00
Czwartek 09:00 - 17:00
Piątek 09:00 - 17:00

Strona Internetowa

Ostrzeżenia

Bądź na bieżąco i daj nam wysłać e-mail, gdy Muzeum Harcerstwa umieści wiadomości i promocje. Twój adres e-mail nie zostanie wykorzystany do żadnego innego celu i możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

Skontaktuj Się Z Firmę

Wyślij wiadomość do Muzeum Harcerstwa:

Widea

Kategoria

Najbliższe muzea


Komentarze

W 20-letniej historii Muzeum dzisiejszy dzień był absolutnie wyjątkowy ... Mam nadzieję, że widać dlaczego
Wciąż znana, żywa i śpiewana „w kręgu ognia, w kręgu rady, w kręgu bratnich serc…” https://www.facebook.com/1TDHhistoria/posts/190684139323002
A i Oni wśród nas patrzą Sercem złotym Co nam dali... https://www.facebook.com/1TDHhistoria/posts/180423403682409
31 października 1888 r. w Trębkach urodził się ANDRZEJ MAŁKOWSKI - twórca polskiego harcerstwa, żołnierz Legionów Polskich... Jakim był człowiekiem, jak żył i jakimi ideałami kierował się w życiu i jakie zaszczepił w polskie harcerstwo...? O tym wyjaśnia kol. Grzegorz Stokłosa w Ogólnopolskiej Jednodniówce Harcerskiej wydanej w Tarnowie w grudniu 2013 r. https://www.facebook.com/1TDHhistoria/posts/177535437304539
Sprzedam plakietkę AL Frombork 73
Dziś mija jedna z ważniejszych rocznic, która w ponad 100-letniej historii polskiego harcerstwa zapisała się złotymi zgłoskami. To rocznica ukazania się 70 lat temu pierwszego numeru "Świata Młodych", od 1974 r. Harcerskiej Gazety Nastolatków. Wychowały się na niej miliony, tak, tak ! miliony młodych Polaków !!! Dla jednych najważniejsza była ostatnia strona z przygodami Tytusa, Romka i Atomka, a dla dziesiątek, jeżeli nie przez te wszystkie lata setek tysięcy zastępowych, przybocznych i drużynowych, te wszystkie dodatki metodyczne z różnych okazji, "zielonego" i "czerwonego" kalendarza. Także inicjatywy własne (choćby czwórmecz lekkoatletyczny ŚM), czy wspieranie działań programowych harcerskich instancji. Dla mnie osobiście - a wiem, że nie jestem osamotniony - to był jeden z największych pozytywów minionych czasów ! Zielona i niebieska winieta 400 tys. nakładu we wtorki i 700 tys. w wydaniu weekendowym ! I też pisywałem na tych łamach ...
Serdecznie zapraszam do obejrzenia profilu: Czarna 13 Warszawska Drużyna Harcerzy im. Józefa Sułkowskiego, znajdziecie tam wiele informacji o tej legendarnej drużynie. Czuwaj !🙂🙂🙂
Taka Pamiątka z Płocka: Honorowa Odznaka Harcerska (wykonie Panasiuka) i gwoździe z drzewca sztandarowego Chorągwi Płockiej najprawdopodobniej jeszcze na oryginalnym drzewcu. Gwoździe sztandarowe o wymiarach 2,6x3,8 cm wykonane ze srebra z grawerunkami fundatorów sztandaru: 1. Dowództwo 4 Pułku Strzelców Konnych 2. Jan Laszkiewicz phm, Kom.Chor.Płock 1927-1931 3. B. Maciejowski I Druż. "TRÓJKI" - z tego co znalazłem jako członek chorągwi Płock - odznaczony Krzyżem Walecznych w wieku 19 podczas obrony Płocka 4. Związek Oficerów Rezerwy Płock 5. DR W i J BECZKOWICZOWIE Pozdrawiam Sylwek
Widzę że polubiliście stronę Baden-Powell'a. Szkoda że tam nic się nie dzieje... Jest takie miejsce w Anglii... oto i sam Lord Baden-Powell. Kto wie gdzie jest to miejsce?