Mauzoleum Walki i Męczeństwa - Mausoleum of Struggle and Martyrdom

Mauzoleum Walki i Męczeństwa - Mausoleum of Struggle and Martyrdom Mauzoleum Walki i Męczeństwa - oddział Muzeum Niepodległości oraz filia Muzeum Więzienia Pawiak w Warszawie. Mauzoleum Walki i Męczeństwa w Warszawie upamiętnia dawne więzienie Gestapo w czasie okresu okupacji niemieckiej w Polsce.
(7)

Mausoleum of Struggle and Martyrdom commemorates the former Gestapo prison during the German occupation of Poland.

Photos from Muzeum Niepodległości's post
31/07/2021

Photos from Muzeum Niepodległości's post

Szanowni Państwo,w piątek 30 lipca 2021 r., w związku ze zbliżającą się 77. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego, po...
30/07/2021

Szanowni Państwo,

w piątek 30 lipca 2021 r., w związku ze zbliżającą się 77. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego, pod tablicą memoratywną na ścianie budynku Ministerstwa Edukacji i Nauki w alei J. Ch. Szucha 25 złożyli wieńce i zapalili znicze panowie Manuel Ferreras-Tascón reprezentujący Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Tomasz Bratek – zastępca burmistrza Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. Towarzyszyli im przedstawicie Muzeum Niepodległości: dr Beata Michalec – zastępca dyrektora ds. programowych, dr Paweł Bezak – kierownik Działu Historii i Badań Naukowych, oraz Andrzej Kotecki – kustosz Mauzoleum Walki i Męczeństwa.

Gmach w alei J. Ch. Szucha 25, w którym od października 1939 r. mieściły się siedziba i areszt śledczy gestapo, w czasie Powstania Warszawskiego pełnił funkcję punktu rozdzielczego dla ludności z zajętych przez okupantów południowych dzielnic miasta. Spośród stłoczonych tu wówczas ludzi kilka tysięcy zamordowano w ruinach gmachu Generalnego Inspektoratu Sił Zbrojnych (obecny budynek Kancelarii Premiera), na okolicznych skwerach i podwórkach, a ich zwłoki spalono. Inni z przetrzymywanych tutaj posłużyli do formowania żywych osłon dla hitlerowców szturmujących powstańcze barykady. Pozostałych, po osadzeniu w obozie przejściowym w Pruszkowie, wywieziono do obozów koncentracyjnych, na roboty przymusowe do Niemiec albo rozmieszczono w różnych miejscowościach Generalnego Gubernatorstwa.

Zdjęcia: PP

28/07/2021

Szanowni Państwo,

„Czy wiesz, ile jest Syrenek w Warszawie?” to tytuł wystawy fotografii, na której wernisaż zaprasza dziś, 28 lipca 2021 r. o g. 18.00 Galeria Brama Bielańska Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej (ul. Czujna). Szczegóły: https://muzeum-niepodleglosci.pl/aktualnosci/galeria-brama-bielanska-zaprasza-czy-wiesz-ile-jest-syrenek-w-warszawie/

A już od 2 sierpnia br. można tam będzie oglądać także wystawę pt. „Krystyna Krahelska. Opowieść o dziewczynie, która oddała swoją twarz Syrence warszawskiej”: https://muzeum-niepodleglosci.pl/aktualnosci/wernisaz-opowiesc-o-dziewczynie-ktora-oddala-swoja-twarz-syrence-warszawskiej/. Obie wystawy będą dostępne do 22 sierpnia 2021 r. Zapraszamy.

27/07/2021

Zapraszamy na wernisaż wystawy pt. ”Krystyna Krahelska. Opowieść o dziewczynie, która oddała swoją twarz Syrence Warszawskiej.”

Krystyna Krahelska to postać wielowymiarowa; etnografka, poetka, śpiewaczka, harcerka, łączniczka oraz sanitariuszka. Dziś pamiętamy o niej dzięki pomnikowi Syrenki Warszawskiej. Rzeźba z twarzą Krystyny od 1939 roku nieprzerwanie zdobi brzeg Wisły, wpisując się w panoramę Warszawy. Wystawa prezentowana w Galerii Brama Bielańska przedstawia najważniejsze momenty z życia Krystyny Krahelskiej i jej związek z godłem Warszawy.

Wernisaż wystawy odbędzie się w poniedziałek 2 sierpnia 2021 o godz. 12.00 w Galerii Brama Bielańska.

Wystawa potrwa do dnia 22 sierpnia 2021 r.

https://muzeum-niepodleglosci.pl/aktualnosci/wernisaz-opowiesc-o-dziewczynie-ktora-oddala-swoja-twarz-syrence-warszawskiej/

Zapraszamy na wystawę towarzyszącą pt. „Czy wiesz ile jest Syrenek w Warszawie?”. Wystawa ta prezentuje fotografie Moniki Gligi ilustrujące zagadnienie wykorzystania wizerunku Syrenki Warszawskiej w przestrzeni miejskiej.

https://muzeum-niepodleglosci.pl/aktualnosci/galeria-brama-bielanska-zaprasza-czy-wiesz-ile-jest-syrenek-w-warszawie/

Photos from Muzeum Więzienia Pawiak - Museum of Pawiak Prison's post
21/07/2021

Photos from Muzeum Więzienia Pawiak - Museum of Pawiak Prison's post

16/07/2021

#Wydarzyłosię 77 lat temu: w poniedziałek 17 lipca 1944 r. doszło do drugiej z dwóch udanych ucieczek więźnia z dzielnicy policyjnej utworzonej wówczas w Warszawie przez niemieckich okupantów (najpierw, 17 stycznia 1940 r., z gmachu gestapo w al. Szucha 25 zbiegł Kazimierz Andrzej Kott, członek i komendant wydziału bojowego Polskiej Ludowej Akcji Niepodległościowej).

Tego dnia uciekł Leon Wanat (1905–1977), który ponad cztery lata był więziony na Pawiaku. Od stycznia 1940 r. działał w konspiracyjnej organizacji Komenda Obrońców Polski. Aresztowany 31 marca 1940 r., początkowo przetrzymywany w więzieniu przy ul. Daniłowiczowskiej, później w więzieniu mokotowskim, 27 maja tego samego roku – po śledztwie w al. Szucha, podczas którego został ciężko pobity – trafił na Pawiak. Przez dłuższy czas był tzw. więźniem funkcyjnym, pełnił funkcję pisarza kancelarii więziennej, w której przyjmowano aresztowanych. Kierował na Pawiaku konspiracyjną komórką KOP, a następnie komórką Polskiej Armii Ludowej. Współpracował z wewnętrzną komórką więzienną podlegającą Wydziałowi Bezpieczeństwa i Kontrwywiadu Oddziału II Informacyjno-Wywiadowczego Komendy Głównej Związku Walki Zbrojnej/Armii Krajowej. Pracy w kancelarii więziennej zawdzięczał dostęp do list transportowych i egzekucyjnych, wiedzę o nowych aresztowaniach, o egzekucjach, a nawet o konfidentach gestapo przebywających na Pawiaku w roli osadzonych. Wykorzystując zdobyte informacje w celach konspiracyjnych, uratował niejedno życie. Widział i wiedział dużo, nie miał więc wątpliwości, że jest dla Niemców niewygodnym świadkiem ich zbrodni. Dlatego dość szybko zaczęła mu towarzyszyć myśl o ucieczce.

Bywał przywożony w al. Szucha w celu prowadzenia ewidencji więźniów aresztu śledczego gestapo. Pozostawał wówczas w tym rejonie na noc i rano, o g. 7.00, więźniarką odwożony był na Pawiak. Kiedy po raz kolejny usłyszał, że w niedzielę ma być zabrany na Szucha, zaplanował ucieczkę. Świadomy, że podczas próby opuszczenia dzielnicy policyjnej będzie się musiał wylegitymować, zaopatrzył się zawczasu, dzięki pomocy zatrudnionych na Pawiaku Polek, w fałszywe dokumenty pracownika kolei. Pomyślał też o obstawie, która o g. 6.30 w dniu ucieczki miała czekać w samej alei i przy bramach wyjściowych z dzielnicy.

Po pracy wykonanej na Szucha noc spędził nieopodal, w niewielkim pomieszczeniu obok pokoju wachmajstrów w budynku przy ul. Koszykowej 6. Rankiem wymknął się, gdy jeszcze spali. W niebudzącym podejrzeń stroju, z „Heil Hitler!” na ustach minął posterunek na parterze i wyszedł na ulicę. Następnie wraz ze spotkanymi w umówionym miejscu ludźmi, którzy go ubezpieczali, przeszedł przez bramę na ul. Piusa (dziś Piękna) i opuścił strzeżoną pilnie dzielnicę.

Na zdjęciu: portret Leona Wanata wykonany przez Bronisława Justusa na Pawiaku w 1943 r. – prezentowany na ekspozycji stałej Muzeum Więzienia Pawiak; fot. Robert Hasselbusch

#Wydarzyłosię 77 lat temu: w środę 12 lipca 1944 r. w pobliżu Dworca Głównego w Warszawie po długich poszukiwaniach prow...
11/07/2021

#Wydarzyłosię 77 lat temu: w środę 12 lipca 1944 r. w pobliżu Dworca Głównego w Warszawie po długich poszukiwaniach prowadzonych przez gestapo został aresztowany Józef Czuma ps. „Skryty” (1915–1944), mający przy sobie dokumenty na nazwisko Zygmunt Krokowski. Około 19 lipca tego samego roku zamordowany podczas przesłuchań w alei Szucha.

Był absolwentem Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie koło Ostrowi Mazowieckiej. Służył w stopniu podporucznika w 11. Pułku Piechoty w Tarnowskich Górach. We wrześniu 1939 r. brał udział w obronie Lwowa. Dostał się do niewoli niemieckiej, lecz wkrótce uciekł i przez Węgry przedostał się do oddziałów Wojska Polskiego we Francji, a po jej klęsce do Wielkiej Brytanii. Służył w batalionie im. 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich w składzie 10. Brygady Kawalerii Pancernej. Zgłosił się do służby w okupowanym kraju. Przeszedł przeszkolenie w zakresie dywersji, został zaprzysiężony jako cichociemny oraz awansowany do stopnia porucznika. W nocy z 17 na 18 lutego 1943 r. zrzucony na placówkę „Puchacz” w powiecie siedleckim, podczas lądowania doznał kontuzji i musiał być operowany. W kwietniu 1943 r. przydzielono go do Kierownictwa Dywersji Okręgu Warszawa Armii Krajowej jako dowódcę oddziału dywersyjnego nazywanego odziałem „Skrytego”. Oddział Czumy przeprowadził w rejonach podwarszawskich kilkadziesiąt akcji zbrojnych, których celem były transporty niemieckie, m.in. w Pogorzeli, Starej Wsi i Celestynowie, urzędy i zakłady przemysłowe na trasie Warszawa-Dęblin, pociągi niemieckie na linii Warszawa-Siedlce. Sam „Skryty” uczestniczył w wielu atakach na niemieckie transporty wojskowe oraz niemiecki Urząd Pracy w Otwocku. Został odznaczony Krzyżem Walecznych i Orderem Virtuti Militari V klasy (pośmiertnie).

Na zdjęciu: tablica upamiętniająca „żołnierzy Armii Krajowej, cichociemnych – spadochroniarzy z Anglii i Włoch, poległych za niepodległość Polski”, wśród których jest nazwisko Józefa Czumy „Skrytego”, umieszczona w nawie warszawskiego kościoła św. Jacka przy ul. Freta; fot. PP

#Wydarzyłosię 77 lat temu: w środę 12 lipca 1944 r. w pobliżu Dworca Głównego w Warszawie po długich poszukiwaniach prowadzonych przez gestapo został aresztowany Józef Czuma ps. „Skryty” (1915–1944), mający przy sobie dokumenty na nazwisko Zygmunt Krokowski. Około 19 lipca tego samego roku zamordowany podczas przesłuchań w alei Szucha.

Był absolwentem Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie koło Ostrowi Mazowieckiej. Służył w stopniu podporucznika w 11. Pułku Piechoty w Tarnowskich Górach. We wrześniu 1939 r. brał udział w obronie Lwowa. Dostał się do niewoli niemieckiej, lecz wkrótce uciekł i przez Węgry przedostał się do oddziałów Wojska Polskiego we Francji, a po jej klęsce do Wielkiej Brytanii. Służył w batalionie im. 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich w składzie 10. Brygady Kawalerii Pancernej. Zgłosił się do służby w okupowanym kraju. Przeszedł przeszkolenie w zakresie dywersji, został zaprzysiężony jako cichociemny oraz awansowany do stopnia porucznika. W nocy z 17 na 18 lutego 1943 r. zrzucony na placówkę „Puchacz” w powiecie siedleckim, podczas lądowania doznał kontuzji i musiał być operowany. W kwietniu 1943 r. przydzielono go do Kierownictwa Dywersji Okręgu Warszawa Armii Krajowej jako dowódcę oddziału dywersyjnego nazywanego odziałem „Skrytego”. Oddział Czumy przeprowadził w rejonach podwarszawskich kilkadziesiąt akcji zbrojnych, których celem były transporty niemieckie, m.in. w Pogorzeli, Starej Wsi i Celestynowie, urzędy i zakłady przemysłowe na trasie Warszawa-Dęblin, pociągi niemieckie na linii Warszawa-Siedlce. Sam „Skryty” uczestniczył w wielu atakach na niemieckie transporty wojskowe oraz niemiecki Urząd Pracy w Otwocku. Został odznaczony Krzyżem Walecznych i Orderem Virtuti Militari V klasy (pośmiertnie).

Na zdjęciu: tablica upamiętniająca „żołnierzy Armii Krajowej, cichociemnych – spadochroniarzy z Anglii i Włoch, poległych za niepodległość Polski”, wśród których jest nazwisko Józefa Czumy „Skrytego”, umieszczona w nawie warszawskiego kościoła św. Jacka przy ul. Freta; fot. PP

Photos from Muzeum Niepodległości's post
03/07/2021

Photos from Muzeum Niepodległości's post

Photos from Muzeum Niepodległości's post
02/07/2021

Photos from Muzeum Niepodległości's post

#Wydarzyłosię 78 lat temu: w środę 30 czerwca 1943 r. przy ul. Spiskiej 14 w Warszawie został aresztowany przez gestapo ...
30/06/2021

#Wydarzyłosię 78 lat temu: w środę 30 czerwca 1943 r. przy ul. Spiskiej 14 w Warszawie został aresztowany przez gestapo gen. Stefan Rowecki ps. „Grot”, „Grabica” (1895–1944), komendant główny Armii Krajowej. Po krótkim pobycie w alei Szucha przewieziony został do Berlina.

Walczył w Legionach Polskich. W niepodległej ojczyźnie pracował jako zastępca szefa Wojskowego Instytutu Naukowo-Wydawniczego, założył i redagował „Przegląd Wojskowy”. Dowodził ponadto Brygadą „Podole” Korpusu Ochrony Pogranicza. Od czerwca 1939 r. był organizatorem i dowódcą Warszawskiej Brygady Pancerno-Motorowej, którą dowodził w kampanii wrześniowej. Od października 1939 r. – szefem sztabu i zastępcą dowódcy głównego Służby Zwycięstwu Polski. Od 1940 – komendantem obszaru nr 1 (Warszawa), następnie komendantem obszaru pod okupacją niemiecką Związku Walki Zbrojnej. W czerwcu tego samego roku został komendantem głównym ZWZ/AK (komendantem Sił Zbrojnych w Kraju). Dążył do scalenia wojskowych organizacji konspiracyjnych w jednolite wojskowe podziemnie. Nadzorował przygotowania planu powstania powszechnego w końcowym okresie wojny. Zamordowany przez Niemców w obozie Sachsenhausen.

W roku 1995 odznaczony został Orderem Orła Białego.

Na zdjęciu: tablica pamiątkowa na ścianie kamienicy przy ul. Spiskiej 14, gdzie gestapo aresztowało gen. Stefana Roweckiego; fot. PP

#Wydarzyłosię 78 lat temu: w środę 30 czerwca 1943 r. przy ul. Spiskiej 14 w Warszawie został aresztowany przez gestapo gen. Stefan Rowecki ps. „Grot”, „Grabica” (1895–1944), komendant główny Armii Krajowej. Po krótkim pobycie w alei Szucha przewieziony został do Berlina.

Walczył w Legionach Polskich. W niepodległej ojczyźnie pracował jako zastępca szefa Wojskowego Instytutu Naukowo-Wydawniczego, założył i redagował „Przegląd Wojskowy”. Dowodził ponadto Brygadą „Podole” Korpusu Ochrony Pogranicza. Od czerwca 1939 r. był organizatorem i dowódcą Warszawskiej Brygady Pancerno-Motorowej, którą dowodził w kampanii wrześniowej. Od października 1939 r. – szefem sztabu i zastępcą dowódcy głównego Służby Zwycięstwu Polski. Od 1940 – komendantem obszaru nr 1 (Warszawa), następnie komendantem obszaru pod okupacją niemiecką Związku Walki Zbrojnej. W czerwcu tego samego roku został komendantem głównym ZWZ/AK (komendantem Sił Zbrojnych w Kraju). Dążył do scalenia wojskowych organizacji konspiracyjnych w jednolite wojskowe podziemnie. Nadzorował przygotowania planu powstania powszechnego w końcowym okresie wojny. Zamordowany przez Niemców w obozie Sachsenhausen.

W roku 1995 odznaczony został Orderem Orła Białego.

Na zdjęciu: tablica pamiątkowa na ścianie kamienicy przy ul. Spiskiej 14, gdzie gestapo aresztowało gen. Stefana Roweckiego; fot. PP

21/06/2021
MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI OKIEM BTvM- odc.14

Szanowni Państwo,

zapraszamy do obejrzenia pierwszej relacji Bielańska Telewizja Młodych z wizyty w Mauzoleum Walki i Męczeństwa. Podczas tego spotkania kustosz Andrzej Kotecki przybliża dzieje miejsca, rozpoczynając od wydarzeń z października roku 1939, kończąc zaś na charakterystyce dostępnej dziś w Mauzoleum ekspozycji multimedialnej.

Photos from Muzeum Więzienia Pawiak - Museum of Pawiak Prison's post
21/06/2021

Photos from Muzeum Więzienia Pawiak - Museum of Pawiak Prison's post

20/06/2021

📆#Tegodnia 8️⃣1️⃣ LAT TEMU

W Palmirach w ciągu dwóch dni (20–21 czerwca) Niemcy rozstrzelali 378 więźniów z Pawiaka i Al. Szucha; wśród nich m.in. Mieczysława Niedziałkowskiego, Macieja Rataja i Janusza Kusocińskiego.

Muzeum Więzienia Pawiak - Museum of Pawiak Prison Muzeum Niepodległości MUZEUM - MIEJSCE PAMIĘCI PALMIRY

#orlen #lotto #mazowsze #muzeum #warszawa #warsaw #kultura #sport #wystawa #exibithion #stolica #kulturalnie #olympic #olympics

17/06/2021

Szanowni Państwo,

w niedzielę 20 czerwca 2021 r. przypada 81. rocznica egzekucji więźniów Pawiaka w Palmirach. Największej egzekucji przeprowadzonej w tym miejscu. W dniach 20–21 czerwca 1940 r. Niemcy rozstrzelali 368 osób więzionych na Pawiaku. Zginęło wówczas wielu wybitnych działaczy społecznych i politycznych, dziennikarzy, lekarzy, adwokatów, księży. Wśród nich: znany działacz socjalistyczny, redaktor „Robotnika”, długoletni poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Mieczysław Niedziałkowski, prezes Stronnictwa Ludowego, Marszałek Sejmu – Maciej Rataj, poseł i senator – Halina Jaroszewicz, wiceprezydent Warszawy – Jan Pohoski, olimpijczyk, złoty medalista w biegu na 10 tysięcy metrów na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles w 1932 r. – Janusz Kusociński. Aby uczcić pamięć ofiar, Muzeum Więzienia Pawiak – oddział Muzeum Niepodległości w Warszawie oraz Muzeum – Miejsce Pamięci w Palmirach – oddział Muzeum Warszawy zorganizowały uroczyste obchody rocznicowe. Zgodnie z programem – uroczystości rozpoczną się o g. 12.00 od oddania hołdu pomordowanym, złożenia kwiatów i zapalenia zniczy przed Pomnikiem Drzewa Pawiackiego na dziedzińcu Muzeum Więzienia Pawiak. Druga część uroczystości odbędzie się na terenie cmentarza w Palmirach, gdzie o godz. 14.00 zostanie odmówiona modlitwa, po czym nastąpi złożenie kwiatów.

16/06/2021

Szanowni Państwo,

w piątek 18 czerwca 2021 r. o godz. 11.00 zapraszamy do Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej na konferencję naukową „Akcja AB – ludobójstwo elit polskiego społeczeństwa w pierwszych latach okupacji niemieckiej. To działo się przed Katyniem”. Więcej informacji o spotkaniu znajdą Państwo na plakacie i na stronie Muzeum Niepodległości: http://muzeum-niepodleglosci.pl/wydarzenia-w-palacu/seminarium-akcja-ab/

Szanowni Państwo,w poniedziałek 14 czerwca 2021 r. – w Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Kon...
14/06/2021

Szanowni Państwo,

w poniedziałek 14 czerwca 2021 r. – w Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady – pod tablicą na gmachu w alei J. Ch. Szucha 25, która upamiętnia ofiary mieszczącego się tu podczas II wojny światowej aresztu gestapo, złożyli kwiaty i zapalili znicze panowie Sławomir Adamiec – dyrektor generalny w Ministerstwie Edukacji i Nauki, oraz Rafał Miastowski – burmistrz dzielnicy Mokotów. Muzeum Niepodległości w Warszawie reprezentowali dr Beata Michalec – zastępca dyrektora, i Andrzej Kotecki – kustosz Mauzoleum Walki i Męczeństwa.

Adres

Aleja Jana Chrystiana Szucha 25
Warsaw
00-580

Godziny Otwarcia

Środa 10:00 - 17:00
Czwartek 10:00 - 17:00
Piątek 10:00 - 17:00
Sobota 10:00 - 17:00
Niedziela 10:00 - 17:00

Telefon

22 629 49 19

Ostrzeżenia

Bądź na bieżąco i daj nam wysłać e-mail, gdy Mauzoleum Walki i Męczeństwa - Mausoleum of Struggle and Martyrdom umieści wiadomości i promocje. Twój adres e-mail nie zostanie wykorzystany do żadnego innego celu i możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

Skontaktuj Się Z Firmę

Wyślij wiadomość do Mauzoleum Walki i Męczeństwa - Mausoleum of Struggle and Martyrdom:

Widea

Kategoria

Najbliższe muzea