Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego Dane kontaktowe, mapa i wskazówki, formularz kontaktowy, godziny otwarcia, usługi, oceny, zdjęcia, filmy i ogłoszenia od Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Civilization Museum, Aleja Wilanowska 204, Warsaw.

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego to placówka naukowo-badawcza, której przedmiotem działania jest gromadzenie, zabezpieczanie i udostępnianie materiałów oraz dokumentów obrazujących rozwój i dokonania szeroko pojmowanego ruchu ludowego. Muzeum interesuje się działalnością partii i stronnictw politycznych, wszelkich organizacji społeczno-zawodowych, młodzieżowych, spółdzielczych i innych two

rzonych w środowisku wiejskim, rozwijających różnorodne formy pracy społeczno-wychowawczej, kulturalno-oświatowej i gospodarczej.

🟩21 stycznia 1874 roku w Wierzchosławicach urodził się Wincenty Witos - polski polityk, działacz ruchu ludowego, trzykro...
21/01/2023

🟩21 stycznia 1874 roku w Wierzchosławicach urodził się Wincenty Witos - polski polityk, działacz ruchu ludowego, trzykrotny premier II RP.

✍️ (...) Po człowieku zostaje pamięć. Pamięć ta bywa nie jednaka. Jedni żyli dla siebie i swoich najbliższych, gdy inni, zapominając o sobie, żyli dla drugich i dla Wielkiej Sprawy. (...)
(Gmitruk J., Witosowe przesłania, Warszawa 2021, s. 41.; W. Witos, Dzieła wybrane, t. IV, Publicystyka, wyboru dokonał, do druku przygotował, przedmową i przypisami opatrzył J. R. Szaflik, Warszawa 2003, s. 383.)

📸Zdjęcia ze zbiorów MHPRL:
Fotografia przedstawiająca Wincentego Witosa podczas pracy w swoim gabinecie w domu w Wierzchosławicach.
Zdjęcia historyczne domu rodzinnego, miejsce urodzin W. Witosa, przysiółek Dwudniaki, Wierzchosławice (Zabytkowa stara zagroda z roku 1814).
Zdjęcie współczesne (listopad 2022 r.) domu rodzinnego W. Witosa po renowacji.

20/01/2023

Relacja z sympozjum naukowego z okazji 160. rocznicy powstania styczniowego.
20/01/2023
🔷 0:00; Wystąpienie dr. Tadeusza Skoczka (dyrektor Muzeum Niepodległości)
🔷 9:00; Dr hab. Arkadiusz Indraszczyk (MHPRL, UPH)
„Sytuacja międzynarodowa Polski w okresie powstania styczniowego.”
🔷 32:23; Dr hab. Jerzy Mazurek (MHPRL, UW)
„Ks. Kacper Kotkowski (1814–1875). Zarys życia i działalności członka władz powstańczych województwa sandomierskiego.”
🔷 48:11; Dr Mateusz Ratyński (MHPRL)
„Powstanie styczniowe we wspomnieniach rodzinnych polityka
ruchu ludowego i parlamentarzysty Jana Dębskiego.”
🔷 57:36; Dr hab. Ewelina Podgajna, dr hab. Marcin Wichmanowski (UMCS)
„Tradycja powstańcza w myśli politycznej ruchu ludowego w dwudziestoleciu międzywojennym.’
🔷1:27:18; Robert Matejuk (redaktor naczelny „Zielonego Sztandaru)
Prezentacja poezji
🔷1:36:42; Wystąpienie dr. Andrzeja Ossibacha-Budzyńskiego
🔷 1:44:53; Prof. dr hab. Romuald Turkowski (UW)
“Kult powstania styczniowego w działalności wiejskich organizacji młodzieńczych II RP.”
🔷 2:14:53; Dr Marian Majewski
„Ochotnicze Straże Pożarne miejscem kultywowania pamięci o powstaniu styczniowym.”
🔷 2:24:50; Wystąpienie Longina Kaczanowskiego
🔷 2:34:04; Dr Mirosława Bednarzak-Libera (MHPRL)
“Współczesna pamięć o powstaniu styczniowym.”
🔷 3:02:21; pytanie z sali i odpowiedź dr. Janusza Gmitruka

20/01/2023

Relacja z sympozjum naukowego z okazji 160. rocznicy powstania styczniowego.
20/01/2023
🔷13:29 - Słowo wstępne dr. Janusza Gmitruka dyrektora MHPRL oraz prelekcja „Chłopi i powstanie styczniowe. Zarys problematyki”

◾83 lata temu, 20 stycznia 1940 r. aresztowany został przez niemieckich nazistów w Jarosławiu ◾Ignacy Solarz (ur. 28 gru...
19/01/2023

◾83 lata temu, 20 stycznia 1940 r. aresztowany został przez niemieckich nazistów w Jarosławiu ◾Ignacy Solarz (ur. 28 grudnia 1891 r. we wsi Ołpiny, w pow. jasielskim). W 1928 r. współorganizował ZMW RP Wici"; w 1932 r. założyciel i wykładowca Wiejskiego Uniwersytetu Orkanowego w Gaci przeworskiej.
Jego zatrzymanie mogło mieć związek z dekonspiracją organizacji PLAN zamierzającej skłonić Solarza do współpracy albo z wcześniejszym nielegalnym przekroczeniem granicy niemiecko-sowieckiej.
W drugiej połowie lutego został przewieziony do więzienia mokotowskiego w Warszawie. Jego dalszy los nie jest znany. Na cmentarzu w Palmirach na jednej z bezimiennych mogił, obok mogił Macieja Rataja i Jędrzeja Cierniaka umieszczona jest tabliczka z napisem: „Ignacy Solarz. To jego symboliczna mogiła".

Zapraszamy📣PROGRAM:▪️Dr Janusz Gmitruk (MHPRL)Chłopi i powstanie styczniowe. Zarys problematyki ▪️Dr hab. Arkadiusz Indr...
19/01/2023

Zapraszamy📣

PROGRAM:
▪️Dr Janusz Gmitruk (MHPRL)
Chłopi i powstanie styczniowe. Zarys problematyki
▪️Dr hab. Arkadiusz Indraszczyk (MHPRL, UPH)
Sytuacja międzynarodowa Polski w okresie powstania styczniowego
▪️Dr hab. Jerzy Mazurek (MHPRL, UW)
Ks. Kacper Kotkowski (1814–1875). Zarys życia i działalności członka władz powstańczych województwa sandomierskiego
▪️Dr Mateusz Ratyński (MHPRL)
Powstanie styczniowe we wspomnieniach rodzinnych polityka
ruchu ludowego i parlamentarzysty Jana Dębskiego
▪️Dr hab. Ewelina Podgajna, dr hab. Marcin Wichmanowski (UMCS)
Tradycja powstańcza w myśli politycznej ruchu ludowego w dwudziestoleciu międzywojennym
▪️Prof. dr hab. Romuald Turkowski (UW)
Kult powstania styczniowego w działalności wiejskich organizacji młodzieńczych II RP
▪️Dr Mirosława Bednarzak-Libera (MHPRL)
Współczesna pamięć o powstaniu styczniowym
📗W trakcie sympozjum zostanie zaprezentowana najnowsza pozycja wydawnicza Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego autorstwa Janusza Gmitruka pt. Powstanie styczniowe w panoramie dziejów

◾️81 lat temu, 18 stycznia 1942 r. zamordowany został przez nazistów Jan Wójkiewicz ps. Jacek Pogoda (ur. 9 września 190...
18/01/2023

◾️81 lat temu, 18 stycznia 1942 r. zamordowany został przez nazistów Jan Wójkiewicz ps. Jacek Pogoda (ur. 9 września 1906 r.) w Konarskich, pow. Śrem). W latach 1930-1933 prezes akademickiej korporacji „Agraria”, w tym też czasie działacz Wielkopolskiego Związku Młodzieży Wiejskiej. Redaktor pisma „Społem”. Współzałożyciel (styczeń 1937 r.) Uniwersytetu Ludowego im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie. Współorganizator strajku chłopskiego w Wielkopolsce. W 1938 wszedł do zarządu wojewódzkiego Stronnictwa Ludowego w Poznaniu. Od wiosny 1940 r. przewodniczący SL „Roch” i komendant Okręgu X B*h – Wielkopolska; od początku 1941 r. zastępca Delegata Rządu RP oraz przewodniczący Komitetu Porozumiewawczego Stronnictw Politycznych oraz ziem włączonych do Rzeszy. 9 września 1941 r. aresztowany przez gestapo i więziony w VII Forcie w Poznaniu, gdzie został zakatowany.

Fotografia (MHPRL/W-6377)

❄️Zapraszamy do obejrzenia wystawy: Górski świat widziany akwarelą. Wystawę można oglądać od stycznia do marca 2023 r., ...
17/01/2023

❄️Zapraszamy do obejrzenia wystawy: Górski świat widziany akwarelą. Wystawę można oglądać od stycznia do marca 2023 r., w oddziale Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Sandomierzu, Rynek 9.

🎨Obrazy ze zbiorów MHPRL:
🔸Beata Kowalak, Zima w górach, akwarela, 2022 r.
🔹Maciej Milewski, Zima na Podhalu, akwarela, 2022 r.
🔸Michał Janczuk, Pejzaż zimowy, akwarela, 2022 r.
🔹Adam Dudek, Zimowy zakątek IV, akwarela, 2022 r.

🔎91 lat temu, 13 stycznia 1932 roku Sąd Okręgowy w Warszawie ogłosił wyrok w procesie brzeskim. Kazimierza Bagińskiego s...
13/01/2023

🔎91 lat temu, 13 stycznia 1932 roku Sąd Okręgowy w Warszawie ogłosił wyrok w procesie brzeskim. Kazimierza Bagińskiego skazano na 2 lata, Władysława Kiernika - na 2,5 roku, Józefa Putka - na 3 lata, Wincentego Witosa na - na 1,5 roku, Adolfa Sawickiego uniewinniono. Wyrok zapadł większością głosów; jeden z sędziów Stanisław Leszczyński założył od sentencji wyroku votum separatum, opowiadając się za uniewinnieniem wszystkich oskarżonych. Na posiedzeniu Sejmu 15 stycznia odczytano wniosek zbiorowy całej opozycji polskiej, a więc PPS, Stronnictwa Ludowego, Klubu Narodowego, ChD i NPR, o wotum nieufności dla rządu. Wniosek ten głosami klubu BBWR odrzucono.

📸Zdjęcia ze zbiorów MHPRL:

3222 MHPRL Zdjęcie przedstawia oskarżonych i mecenasa podczas procesu brzeskiego, przy ławach sądowych. Stoi jeden z obrońców, siedzą od lewej: Herman Liberman, Wincenty Witos, Stanisław Dubois.

6120 MHPRL Fotografia przedstawiająca Macieja Rataja na sali sądowej (w środku) podczas składania zeznań w trakcie procesu brzeskiego, 25.11.1930 roku.

6162 MHPRL Fotografia przedstawiająca Kazimierza Czapińskiego, Józefa Putka i Wincentego Witosa podczas procesu brzeskiego.

6119 MHPRL Fotografia przedstawiająca proces brzeski, Mieczysław Mastek, Adam Ciołkosz, Józef Putek, adwokaci; Jarosz, Dubois.

6133 MHPRL Fotografia przedstawia zgromadzonych w Teatrze Ateneum po zakończeniu procesu brzeskiego. Poszczególne postaci oznaczone są cyframi arabskimi od 1 do 8, od lewej:
1. Adam Pragier,
2. Kazimierz Bagiński,
3. Karol Popiel
4. Władysław Kiernik,
5. Wincenty Witos,
6. Herman Lieberman,
7. Józef Putek,
8. Adam Ciołkosz,
W tle widoczna orkiestra.

🟢🍀 Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego Warszawa 👉Oddział Piaseczno zaprasza na zwiedzanie wystawy: Bractwo Strzelec...
11/01/2023

🟢🍀 Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego Warszawa 👉Oddział Piaseczno zaprasza na zwiedzanie wystawy: Bractwo Strzeleckie w Gniewie. Proces konserwacji sztandaru Bractwa Strzeleckiego Gniew z 1896 roku.
W 2011 roku muzeum nabyło od Wojciecha Ponczka sztandar Bractwa Strzeleckiego w Gniewie z 1896 roku. Niestety stan zachowania sztandaru był zły i wymagał szybkiej konserwacji. Brak XIX wiecznych materiałów i wysokie koszty powodowały, że proces się przedłużał. Pod koniec 2022 roku odnowiony sztandar wrócił do muzeum.
Gniewski Związek Strzelecki powstał prawdopodobnie w średniowieczu. Niestety nie przetrwały żadne informacje o pierwszych latach ich działalności. Pojedyncze wzmianki pochodzą dopiero z końca osiemnastego wieku. W 1896 rząd pruski wyszedł z inicjatywą wskrzeszenia towarzystwa i wykorzystania go do sprawowania nadzoru i zapewnienie bezpieczeństwa w czasach, kiedy w państwie narastał wewnętrzny niepokój. Pierwotnie plac strzelecki Bractwa znajdował się w fosie przy zachodniej części murów obronnych. W 1849 kupiono kawałek ziemi przy trakcie prowadzonym na Bydgoszcz ( dzisiaj Nicponia). Szybko teren zamienił się w park otoczony ogrodami i skwerami oraz przeznaczonymi na ćwiczenia budynkami.
Po odzyskaniu niepodległości Bractwo nadal prowadziło aktywną działalność. Ostatnim królem Bractwa był Bonifacy Pączek, świetny strzelec, trzykrotny król. Ostatnie raz zdobył królewskie insygnia w lipcu 1939 roku. Bonifacy Pączek, ryzykując życie w czasach okupacji niemieckiej przechowywał sztandar ukryty w wózku dziecinnym. Pan Bonifacy wspominał: „ o pięknych czasach , gdy w Nicponi cały Gniew się bawił za sprawą kurkowego bractwa strzeleckiego. Była tam piękna strzelnica, sala balowa z portretami wszystkich królów i rycerzy bractwa. Co miesiąc odbywały się strzelania. Różne były konkursy, np. turniej kawalerów o medal przechodni, zimą strzelali na srebro, na kiełbasy, na kaczki. Ale najważniejsze było lipcowe strzelanie. W niedzielę kto żyw ciągnął do Nicponi. Przyjeżdżali tam także liczni goście-członkowie bractw strzeleckich z Tczewa, Pelplina, Chojnic, Starogardu, Kartuz, Gdyni i innych miejscowości. Wojsko stało w szpalerze, grała orkiestra „.
Na wystawie są prezentowane sztandary, puchary i odznaczenia bractwa strzeleckiego, fotografie i etnografia.
Wystawa będzie czynna do 31 marca 2023 roku.

Marek Lidzbarski.

◾◾29 lat temu – 10 stycznia 1994 r. zmarł we Wrocławiu ◾ Ignar Stefan, ps. Kurek; prof. zwycz. SGGW-AR; ur. 17 II 1908 w...
10/01/2023

◾◾29 lat temu – 10 stycznia 1994 r. zmarł we Wrocławiu ◾ Ignar Stefan, ps. Kurek; prof. zwycz. SGGW-AR; ur. 17 II 1908 w Bałdrzychowie, pow. Łęczyca w rodzinie chłopskiej.
Działalność społ.-polit. rozpoczął w 1927 r. w kole ZMW w Bałdrzychowie, od 1928 w ZMW RP. 1934-38 czł. zarządu, a nast. 1938-39 wiceprezes Łódzkiego ZMW. Rzecznik frontu ludowego, współzałożyciel i naczelny redaktor jednolitofrontowego pisma „Chłopskie Życie Gospodarcze". Organizator strajku chłopskiego w 1937 w woj. łódzkim, w tymże roku za przemówienie na wiecu chłopskim skazany przez Sąd Okręgowy w Kaliszu na 3 miesiące więzienia. W XII 1937 wiceprezes Zarządu Głównego ZMW RP, a od 1938-39 redaktor naczelny „Wici". Równocześnie od 1932 działacz Stronnictwa Ludowego. W 1935-39 czł. Zarządu Wojewódzkiego w Łodzi oraz Rady Naczelnej Stronnictwa. W czasie okupacji hi**er. początkowo przebywał w Bałdrzychowie, gdzie rozpoczął montowanie konspiracyjnej siatki SL „Roch". W V 1940 poszukiwany przez gestapo musiał opuścić wieś i przenieść się do Generalnej Guberni.
Współorganizator wraz z W. Janczakiem i J. Krzemińskim Batalionów Chłopskich w Łódzkiem. W 1940-44 przewodn. Wojewódzkiego Kierownictwa Ruchu Ludowego i czł. Komendy O-kręgu V B*h (woj. łódzkie).
Utrzymywał kontakty z centralnymi działaczami Polskiej Partii Robotniczej m.in. z Pawłem Finderem. Zwolennik nawiązania kontaktów z PPR, a następnie z Polskim Komitetem Wyzwolenia Narodowego. Na tym tle jesienią 1944 r. doszło do zerwania kontaktów między nim a CKRL. Po wyzwoleniu w III 1945 nie godząc z taktyką CKRL wystąpił z SL „Roch".
W grudniu 1945 r. wybrany ponownie wiceprezesem ZG ZMW RP „Wici". W okresie ostrej walki politycznej z opozycyjnym PSL złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa.
W 1947 ponownie wstąpił do SL, 1948-49 czł. Prezydium NKW SL, od Kongresu Zjednoczeniowego stronnictw, lud. w XI 1949 czł. władz naczelnych Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego.
Równocześnie sprawował urzędy państwowe: 1952--56 zastępca przewodniczącego Rady Państwa, 1957-69 wiceprezes Rady Ministrów. 195276 poseł na Sejm. Współtwórca zasad nowej polityki rolnej zawartych w wytycznych KC PZPR i NK ZSL ogłoszonych w I 1957, a także dokumentów dotyczących polityki rolnej m.in. utworzeniu Funduszu Rozwoju Rolnictwa, zniesienia obowiązkowych dostaw itp.
Kontynuował pracę badawczą i dydaktyczną: 1945–49 na WSGW w Łodzi, od 1949 w SGGW-AR w Warszawie, kolejno - kierownik Katedry Polityki Agrarnej na Wydziale Ekonomiczno-Rolnym, a nast. dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Polityki Agrarnej. Jednocześnie przewodn. Komitetu Badań Rejonów Uprzemysłowionych przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk.
Autor licznych artykułów problemowych, referatów programowych ruchu młodzieżowego i ruchu ludowego, zwłaszcza ZSL, drukowanych w prasie młodzieżowej i ludowej m.in. w ,.Wiciach", ,,Młodej Myśli Ludowej", „Zielonym Sztandarze", „Chłopskim 'Życiu Gospodarczym", „Wsi Współczesnej". Autor szkiców i rozpraw naukowych publikowanych w specjalistycznych pismach m.in. w „Nauce Polskiej", „Życiu Szkoły Wyższej".
Praca badawczo i dydaktyczna: 1945-49 na WSGW w Łodzi, od 1949 w SGGW-AR w Warszawie, kolejno - kierownik Katedry Polityki Agrarnej na Wydziale Ekonomiczno-Rolnym, a nast. dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Polityki Agrarnej. Jednocześnie przewodn. Komitetu Badań Rejonów Uprzemysłowionych przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk.

Słownik biograficzny Działaczy Ruchu Ludowego, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa, 1989, s. 147–148

Zdjęcie ze zbiorów MHPRL

👉Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego zaprasza na Sympozjum naukowe z okazji 160. rocznicy powstania styczniowego. 👉...
09/01/2023

👉Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego zaprasza na Sympozjum naukowe z okazji 160. rocznicy powstania styczniowego.
👉Spotkanie odbędzie się 20 stycznia 2023 r. o godz. 11:00 w siedzibie Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego (Aleja Wilanowska 204, Warszawa).

PROGRAM:
▪️Dr Janusz Gmitruk (MHPRL)
Chłopi i powstanie styczniowe. Zarys problematyki
▪️Dr hab. Arkadiusz Indraszczyk (MHPRL, UPH)
Sytuacja międzynarodowa Polski w okresie powstania styczniowego
▪️Dr hab. Jerzy Mazurek (MHPRL, UW)
Ks. Kacper Kotkowski (1814–1875). Zarys życia i działalności członka władz powstańczych województwa sandomierskiego
▪️Dr Mateusz Ratyński (MHPRL)
Powstanie styczniowe we wspomnieniach rodzinnych polityka
ruchu ludowego i parlamentarzysty Jana Dębskiego
▪️Dr hab. Ewelina Podgajna, dr hab. Marcin Wichmanowski (UMCS)
Tradycja powstańcza w myśli politycznej ruchu ludowego w dwudziestoleciu międzywojennym
▪️Prof. dr hab. Romuald Turkowski (UW)
Kult powstania styczniowego w działalności wiejskich organizacji młodzieńczych II RP
▪️Dr Mirosława Bednarzak-Libera (MHPRL)
Współczesna pamięć o powstaniu styczniowym

📗W trakcie sympozjum zostanie zaprezentowana najnowsza pozycja wydawnicza Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego autorstwa Janusza Gmitruka pt. Powstanie styczniowe w panoramie dziejów.

Obraz Stefana Garwatowskiego, 2012 r. (MHPRL 15475)

🟢 157 lat temu – 5 stycznia 1866 r. w Warszawie ukazał się pierwszy numer tygodnika pt. „Zorza. Pismo niedzielne da ludu...
05/01/2023

🟢 157 lat temu – 5 stycznia 1866 r. w Warszawie ukazał się pierwszy numer tygodnika pt. „Zorza. Pismo niedzielne da ludu miejskiego i wiejskiego, w części ilustrowane”. W 1884 r. podtytuł zmieniono na: „Pismo tygodniowe ilustrowane dla mieszczan, włościan Gospodyń i Gospodarzy. Wychodzi co czwartek".
Pierwszym redaktorem i wydawcą był Józef Grajnert, a od 1886 r. - Maksymilian Malinowski. Pismo ukazywało się do 1939 r.; w latach 1906-1907 (po zamknięciu w 1905 r. przez władze rosyjskie za udział w kampanii o polską szkołę i gminę) pt. „Zorza Warszawska”.

Ze zbiorów MHPRL

🎥🚒10 grudnia 2022 r. w Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie odbyło się spotkanie laureatów Ogólnopolskic...
05/01/2023
Relacja ze spotkania laureatów Ogólnopolskich Konkursów Historycznych OSP

🎥🚒10 grudnia 2022 r. w Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie odbyło się spotkanie laureatów Ogólnopolskich Konkursów Historycznych: XXVIII Konkurs na pamiętnik, wspomnienia, relacje i opracowania "Z dziejów OSP"; XVI Konkurs na prace popularnonaukowe i badawcze dotyczące historii pożarnictwa, Konkurs Strażacy w akcji.
🎉Serdecznie gratulujemy laureatom! Zapraszamy do obejrzenia relacji filmowej.
Zdjęcia: Marian Zalewski (ZOSP RP), Weronika Roś (MHPRL)

10 grudnia 2022 r. w Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie odbyło się spotkanie laureatów Ogólnopolskich Konkursów Historycznych: XXVIII Konku...

🎥 Relacja filmowa z otwarcia wystawy i konferencji naukowej pt.: Gabriel Narutowicz (1865-1922) Pierwszy prezydent Niepo...
04/01/2023
Konferencja naukowa pt. Gabriel Narutowicz (1865-1922) Pierwszy prezydent Niepodległej

🎥 Relacja filmowa z otwarcia wystawy i konferencji naukowej pt.: Gabriel Narutowicz (1865-1922) Pierwszy prezydent Niepodległej. Wydarzenie odbyło się 16 grudnia 2022 r. w siedzibie Muzeum Historii Polskiego Ruch Ludowego w Warszawie.

PROGRAM KONFERENCJI NAUKOWEJ:
🔘dr Janusz Gmitruk (MHPRL)
Urząd prezydenta w panoramie dziejów
🔘dr hab. Marek Białokur (Uniwersytet Opolski)
Gabriel Narutowicz. Zarys biografii
🔘dr Dorota Gajda-Szczegielniak (Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim)
Kobiety w życiu Gabriela Narutowicza
🔘dr Mateusz Ratyński (MHPRL)
Kuluary wyboru Gabriela Narutowicza na prezydenta RP
🔘dr Beata Michalec (Muzeum Niepodległości)
Ten który przytrzymał Gabriela Narutowicza. Historia Edwarda Okunia
🔘dr hab. Jerzy Mazurek (MHPRL, Uniwersytet Warszawski)
Śmierć Gabriela Narutowicza w latynoamerykańskiej prasie
polonijnej
🔘prof. dr hab. Romuald Turkowski (Uniwersytet Warszawski)
Kultywowanie pamięci Gabriela Narutowicza
🔘mgr inż. architekt Małgorzata Pastewka (MHPRL)
Willa Gabriela Narutowicza w Warszawiezdjęcia: Rafał Toczek

Relacja filmowa z konferencji naukowej pt. Gabriel Narutowicz (1865–1922) Pierwszy prezydent Niepodległej. Wydarzenie odbyło się 16 grudnia 2022 r. o godz. 1...

⚔💚⚔81 lat temu w styczniu 1942 r. Centralne Kierownictwo Ruchu Ludowego powołało Ludowy Związek Kobiet, i Stronnictwem L...
03/01/2023

⚔💚⚔81 lat temu w styczniu 1942 r. Centralne Kierownictwo Ruchu Ludowego powołało Ludowy Związek Kobiet, i Stronnictwem Ludowym „Roch". LZK prowadził służbę sanitarną oraz obsługę konspiracyjnej łączności i kolportażu wydawnictw, roztaczał opiekę nad rodzinami więzionych i pomordowanych, organizował pomoc sanitarną - Zielony Krzyż dla walczących oddziałów B*h i zaopatrywał je w żywność. Czołowymi działaczkami Związku byty: Maria Szczawińska, Weronika Tropaczyńska-Ogarkowa, Anna Chorążyna i Barbara Matusowa; organami prasowymi
były czasopisma: „Żywia", „Wiadomości Kobiece” i „Chłopka”.

◾️Członkinie Ludowego Związku Kobiet na kursie sanitarnym. Bychawa, 1943-1944. (MHPRL/W-7935)
◾️Członkie Ludowego Związku Kobiet na kursie w Kole Spółdzielczym w Bychawie, Bychowa, 1943-1944
◾️ Uczestniczki kursu sanitarnego Ludowego Związku Kobiet w Olszance w obwodzie siedleckim, 1941-1943, (MHPRL/W-8352)

🌟💚Pragniemy podziękować za wspaniałe życzenia i piękne kartki jakie trzymaliśmy od Państwa z okazji Świąt Bożego Narodze...
02/01/2023

🌟💚Pragniemy podziękować za wspaniałe życzenia i piękne kartki jakie trzymaliśmy od Państwa z okazji Świąt Bożego Narodzenie i Nowego Roku. Ufamy, że rok 2023 pozwoli zrealizować wszystkie postanowienia noworoczne oraz otworzy kolejne możliwości rozwoju osobistego i zawodowego.

30/12/2022
30/12/2022
💥⚔️30 grudnia 1942 r. około godz. 6.30 rano stacjonujące koło Wojdy oddziały Batalionów Chłopskich zostały zaatakowane p...
29/12/2022

💥⚔️30 grudnia 1942 r. około godz. 6.30 rano stacjonujące koło Wojdy oddziały Batalionów Chłopskich zostały zaatakowane przez 350-osobowy batalion niemieckiej żandarmerii pod dowództwem kpt. Biskady'ego. W pięciogodzinnej walce nie udało się Biskady'emu zniszczyć sił partyzanckich.

28/12/2022
💥⚔🇵🇱104 lata temu rozpoczęło się powstanie wielkopolskie. Impulsem do rozpoczęcia walk w Poznaniu był przyjazd Ignacego ...
27/12/2022

💥⚔🇵🇱104 lata temu rozpoczęło się powstanie wielkopolskie. Impulsem do rozpoczęcia walk w Poznaniu był przyjazd Ignacego Jana Paderewskiego w dniu 26 grudnia 1918 r. do stolicy Wielkopolski. Od tego momentu wydarzenia potoczyły się dość nieoczekiwanie i spontanicznie. Polacy uszeregowani byli w legalnych organizacjach Straży Ludowej i Służby Straży i Bezpieczeństwa oraz w wielu organizacjach paramilitarnych i innych. Dość szybko wyzwalano kolejne tereny Wielkopolski. Walki formalnie zawieszono po zawarciu rozejmu w Trewirze 16 lutego 1919 r. pomiędzy Niemcami a Ententą. Był to wielki sukces dyplomacji polskiej, bowiem do dokumentu rozejmowego dodano, co zawdzięczamy m.in. Romanowi Dmowskiemu, zapis o zakończeniu walk Niemców z Polakami. Pomimo tego walki trwały jeszcze kilka miesięcy, a ustały dopiero po podpisaniu w czerwcu 1919 r. traktatu wersalskiego, w którym Wielkopolska znalazła się w państwie polskim. Warto wspomnieć, że oddziały powstańcze zostały w maju 1919 r. wcielone do Wojska Polskiego, brały udział Stanisław Mikołajczyk. Walczył na froncie północnym, m.in. w rejonie Milicza. Po zakończeniu powstania Wielkopolskiego wiosną 1919 roku ochotniczo wstępuje do 55. pułku piechoty w Śremie. Bierze udział w walkach z bolszewikami, gdzie zostaje ranny.

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego pragnąc upamiętnić zasługi Ignacego Jana Paderewskiego dla odzyskania niepodległości Polski, uczyniła Go patronem III Oddziału Wychodźstwa Polskiego działającego w willi Narutowicza w Warszawie.
W przyszłości zamierzamy stworzyć w III Oddziale ośrodek naukowo-badawczy - Muzeum Polonii.

Link do strony III Oddziału:
https://muzeumpolonii.edu.pl/

🎄Drodzy PrzyjacieleŚwięto Bożego Narodzenia to czas dzielenia się dobrą nowiną, spotkań z najbliższymi, radości i pojedn...
23/12/2022

🎄Drodzy Przyjaciele
Święto Bożego Narodzenia
to czas dzielenia się dobrą nowiną,
spotkań z najbliższymi, radości i pojednania.
W dzień Wigilii łamiemy się opłatkiem,
Składamy sobie najbardziej osobiste życzenia.

Życzymy
Wszelkiej pomyślności.
Niech Boże Narodzenie i Nowy Rok
napełni Was radością, pokojem i nadzieją
na lepszą przyszłość.

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia
i szczęśliwego Nowego Roku
Dyrekcja i pracownicy
Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

Obraz: Wigilijna noc, Elżbieta Rączka, akryl, płótno, 2022

Adres

Aleja Wilanowska 204
Warsaw
02-730

Godziny Otwarcia

Poniedziałek 08:30 - 15:30
Wtorek 08:30 - 15:30
Środa 08:30 - 15:30
Czwartek 08:30 - 15:30
Piątek 08:30 - 15:30

Telefon

22 843 38 76

Strona Internetowa

Ostrzeżenia

Bądź na bieżąco i daj nam wysłać e-mail, gdy Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego umieści wiadomości i promocje. Twój adres e-mail nie zostanie wykorzystany do żadnego innego celu i możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

Widea

Udostępnij

Najbliższe muzea


Inne Civilization Museums w Warsaw

Pokaż Wszystkie

KomentarzeMuzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego zaprosiło nas nas na spotkanie z okazji rocznicy inauguracji działalności Muzeum w Żółtej Karczmie.

Wydarzenie odbędzie się w środę, 27 lipca o godzinie 11.00 w siedzibie Muzeum przy al. Wilanowskiej 204.

W programie spotkania: sesja wspomnieniowa, promocja wydawnictw MHPRL, wystąpienia znamienitych gości oraz koncert Kapeli Kurpiowskiej Gminy Łomża.
Kończy się nasz pierwszy tydzień z , naszą ⭐️ gwiazdą ⭐️ było Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego
Zapraszamy do odwiedzenia i zapoznania się ze zbiorami 😊 A na Was , , , a to dopiero 🧐

Odwiedzajcie regularnie FB Historii Polskiego Ruchu Ludowego oraz stronę www: https://mhprl.pl/ śledźcie , a na pewno znajdziecie coś dla siebie 😊
!z Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego Było 👉pytanie 👉 padła odpowiedź, zatem czas na 👉 ogłoszenie wyników:)

Na początek przypominamy pytanie konkursowe:
Oto fragment projektu pomnika z roku 1963 wyrzeźbiony w kamionce przez Jana Ślusarczyka, zatytułowany „Małżeństwo”. Docelowa forma znajduje się na Cmentarzu Powązkowskim przy kwaterze 46. 👉Kogo sportretował rzeźbiarz w swojej pracy?👈

ODPOWIEDŹ - Jan Ślusarczyk wyrzeźbił parę małżonków Tamarę Lipko-Kochanowską i Andrzeja Kochanowskiego

została udzielona przez Panią Salak , która nie miała sobie równych i jako jedyna znała odpowiedź :) Pani Kasiu, prosimy o na 👈👉[email protected] 👈 ustalimy odbiór nagrody :)

Śledźcie 👀 nasz profil, od poniedziałku bawimy się z Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach do wygrania BILET RODZINNY!


W 14. numerze Zielonego Sztandaru (5-18 lipca 2022r.) opublikowano kilka artykułów o wydarzeniach w Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów – siedzibie głównej naszego Muzeum, także o wydarzeniach, których byliśmy współorganizatorami.

Pod koniec czerwca tego roku gościliśmy w naszym Muzeum Forum Samorządowe “Woda dla Polski” zorganizowane przez redakcję miesięcznika “Gospodarz. Poradnik Samorządowy” wraz z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego – Adamem Struzikiem i wsparciem dyrektora Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Marcinem Podgórskim.

W “Sztandarze” wspomniano także o wystawie i konferencji, która odbyła się w 125. rocznicę urodzin majora Henryka Dobrzańskiego “Hubala” w Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. Na tym wydarzeniu prezentowaliśmy naszą wystawę pt. “Henryk Dobrzański. Hubal 1897-1940”, a ideę wystawy i działania jej towarzyszące zaprezentowali zgromadzonej publiczności Zastępca Dyrektora ds. Administracji Muzeum Niepodległości, Tomasz Jagodziński oraz pracownik Działu Promocji i Marketingu naszego Muzeum, Przemysław Gast.

20 czerwca 2022 roku odbyły się w Muzeum Niepodległości uroczyste obchody Narodowego Dnia Powstań Śląskich oraz 100. rocznicy Przyłączenia Wielkoprzemysłowej Części Górnego Śląska do Polski. W imieniu Dyrektora Muzeum Niepodległości w Warszawie dr. Tadeusza Skoczka, wydarzenie otworzyła Zastępca Dyrektora ds. Programowych dr Beata Michalec. Imprezę w dwutygodniku opisał Maciej Jakubowski, kierownik Działu Historii i Badań Naukowych naszego Muzeum.

https://muzeum-niepodleglosci.pl/aktualnosci/pisza-o-nas-zielony-sztandar-2/

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego Zielony Sztandar Adam Struzik Sejmik Województwa Mazowieckiego majorhubal.pl

Gdyby nie charakterystyczna Żółta Karczma niezwykle trudno byłoby powiedzieć gdzie jesteśmy. Skrzyżowanie al. Wilanowskiej z Dominikańską wygląda dziś tak bardzo inaczej. Szeroka jezdnia, przejścia dla pieszych, sygnalizacja. Podmiejski klimat drogi przez pola przy klasztorze dominikanów zniknął bezpowrotnie.

Urząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Narodowe Archiwum Cyfrowe dominikanie.pl Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego
z Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

Dopiero gdzieś od połowy XIX w. zaczęli zwracać większą uwagę na swoje . Dzięki wzrostowi zamożności poszczególnych rodzin czy całych wsi, stać było chłopów na lepszej jakości , na wykonanie którego potrzeba więcej i droższych materiałów. Takie okrycie było zakładane od święta do uczczenia ważnych dla danej społeczności wydarzeń. Stroje różniły się w zależności od regionu, uwarunkowań klimatycznych czy statusu społecznego. codzienna, również podlegała tego typu zależnościom jednak aspekt praktyczny zdecydowanie determinował formę ubrania.

Prezentowana rycina nieznanego autorstwa, pochodząca 1836 r. przedstawia parę wsi spod Warszawy w strojach, które teraz moglibyśmy określić jako wyjściowe. ubrany w jasny kaftan pod szyją zawiązywany na kokardkę, przewiązany pasem ze sprzączką, w bufiastych spodniach wpuszczonych w wysokie ciemne buty. Na wierzchu okryty ciemnym surdutem z wywiniętymi mankietami. Na głowie ma wysoką czapkę. ubrana w jasną koszulę, gorset i spódnicę, na spódnicy jasny fartuch w pasy i kwiatki, na głowie jasna chustka z kokardką z przodu, na szyi korale zwinięte w potrójny sznur, na piersiach krzyżyk. Kobieta na ramionach ma narzuconą dużą chustą, którą przytrzymuje lewą ręką.

W tym tygodniu, w ramach👉 👈 opowiadamy Wam o Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego - śledźcie 🕵️‍♀️ nasz profil - do wygrania 🎟🎫 bilet rodzinny!

post konkursowy znajdziecie tu: https://www.facebook.com/photo/?fbid=364940255781442&set=a.297178295890972


z Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

Dzięki współpracy Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego oraz Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW zostało utworzone w roku 2006 Wydawnictwo Biblioteka Iberyjska. Swoją działalność zainaugurowało dwujęzycznym tomem Fernando Pessoy pt. „Przesłanie” (Mensagem).

W ukazują się dzieła związane z obszarem kulturowym iberyjskim i iberoamerykańskim, a także luzofońskim (czyli dotyczącym ośmiu niezależnych dziś krajów języka portugalskiego), a przede wszystkim z jego polskimi kontekstami. Jest jedynym w Polsce i jednym z nielicznych w świecie wydawnictw, które profesjonalnie zajmuje się upowszechnianiem na poziomie akademickim wiedzy o tym odległym i jednocześnie egzotycznym świecie.

Wiodącymi dziedzinami wydawnictwa Biblioteka Iberyjska jest literaturoznawstwo, historia z socjologią i językoznawstwo. Publikowane przez wydawnictwo dzieła, mimo że w większości powstały na zachodnich rubieżach Europy lub do nich się odnoszą, a nawet sięgają jeszcze dalej, do Latynoameryki i Afryki, stanowią dla nas jeden z wielu możliwych kluczy do lepszego zrozumienia odległych krajów, ich języka, historii, kultury oraz ich mieszkańców.

Publikowane przez Bibliotekę Iberyjską prace wpisują się w poszukiwanie użytecznego, czyli prawdziwego w opisie i skutecznego eksplanacyjnie schematu rekonstrukcji przebiegu procesów integracji społecznej, kulturowej, politycznej i ekonomicznej. Zainteresowanie własnym rodowodem, samoświadomość zakotwiczona w indywidualnej i zbiorowej pamięci jest w dzisiejszych czasach elementem naszej tożsamości.

Dostęp do wydanych publikacji znajduje się pod załączonym linkiem:
👉👉 https://mhprl.pl/kategoria-produktu/biblioteka-iberyjska/

W tym tygodniu, w ramach👉 👈 opowiadamy Wam o Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego - śledźcie 🕵️‍♀️ nasz profil - do wygrania 🎟🎫 bilet rodzinny!

post konkursowy znajdziecie tu: https://www.facebook.com/photo/?fbid=364940255781442&set=a.297178295890972


z Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

W zbiorach malarskich Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego znajdują się trzy prace Teodora Axentowia wybitnego malarza, portrecisty i grafika, przedstawiciela młodopolskiej czerpiącej inspiracje z polskiego folkloru i życia codziennego mieszkańców wsi.
Przedstawiamy jeden z nich zatytułowany „ z glinianą miską”. Obraz został namalowany ok. 1880 r. na tekturze, techniką olejną. (MHPRL 7485)

Teodor Axentowicz urodził się 13 maja 1859 r. w Braszowie w Siedmiogrodzie (Rumunia) w rodzinie polskich Ormian. Kształcił się w Monachium oraz w Paryżu, dużo podróżował do Londynu i Rzymu. Wraz z Wojciechem Kossakiem i Janem Styką realizował Panoramę Racławicką. Profesor w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych.
Zmarł 26 sierpnia 1938 r. w Krakowie, został pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

W tym tygodniu, w ramach👉 👈 opowiadamy Wam o Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego - śledźcie 🕵️‍♀️ nasz profil - do wygrania 🎟🎫 bilet rodzinny!

post konkursowy znajdziecie tu: https://www.facebook.com/photo/?fbid=364940255781442&set=a.297178295890972


z Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

Podkrakowska Bronowice stała się powszechnie znana dzięki „ ” Stanisława . Jednak nie wszyscy wiedzą, że stanowiła ulubiony motyw malarski takich artystów jak: Włodzimierz czy Aleksander .

Dziś prezentujemy obraz pochodzący kolekcji MHPRL autorstwa Włodzimierza Tetmajera przedstawiający chłopską obchodzącą pola wokół wsi Bronowice. Dzieło zostało namalowane w 1900 roku.

MHPRL 9
technika: olejna; tworzywo: płótno; wymiary: 114 x 174 cm

W tym tygodniu, w ramach👉 👈 opowiadamy Wam o Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego - śledźcie 🕵️‍♀️ nasz profil - do wygrania 🎟🎫 bilet rodzinny!

post konkursowy znajdziecie tu: https://www.facebook.com/photo/?fbid=364940255781442&set=a.297178295890972


#}