Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego Dane kontaktowe, mapa i wskazówki, formularz kontaktowy, godziny otwarcia, usługi, oceny, zdjęcia, filmy i ogłoszenia od Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Civilization Museum, Aleja Wilanowska 204, Warsaw.
(68)

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego to placówka naukowo-badawcza, której przedmiotem działania jest gromadzenie, zabezpieczanie i udostępnianie materiałów oraz dokumentów obrazujących rozwój i dokonania szeroko pojmowanego ruchu ludowego. Muzeum interesuje się działalnością partii i stronnictw politycznych, wszelkich organizacji społeczno-zawodowych, młodzieżowych, spółdzielczych i innych two

rzonych w środowisku wiejskim, rozwijających różnorodne formy pracy społeczno-wychowawczej, kulturalno-oświatowej i gospodarczej.

◼🍀75 lat temu 20 listopada 1948 r. w Paryżu rozpoczął się II Kongres PSL we Francji, który trwał do 21 listopada. Kongre...
20/11/2023

◼🍀75 lat temu 20 listopada 1948 r. w Paryżu rozpoczął się II Kongres PSL we Francji, który trwał do 21 listopada. Kongres ten powinien odbyć się dopiero w 1949 r., ale z uwagi na to, że w Europie przebywali wówczas prezes PSL Stanisław Mikołajczyk i wiceprezes Kazimierz Bagiński, którzy finalizowali proces tworzenia Porozumienia Stronnictw Demokratycznych wespół z Polską Partią Socjalistyczną i Stronnictwem Pracy, wykorzystano ich pobyt do wcześniejszej organizacji Kongresu. Z tych powodów na Kongresie pojawili się politycy z SP: Karol Popiel, prof. Stefan Glaser, Konrad Sieniewicz, Bronisław Sulmierski, Cyprian Odorkiewicz. Z PPS przybył Zygmunt Zaremba. Przybyło także wielu ludowców spoza Francji, jak Franciszek Wilk i Stanisław Młodożeniec z PSL w Anglii, Józef Rzemieniewski i Wacław Soroka z PSL w Belgii, Paweł Miszczuk, Zbigniew Nieszkodny i Franciszek Ferkaluk z PSL w Szwajcarii. Byli także politycy francuscy: Paul Antier z francuskiej Partii Jedności Chłopskiej, Jacques Bardoux wiceprzewodniczący parlamentarnej komisji ds. zagranicznych. II Kongres PSL we Francji był doskonałą okazją do promowania utworzonego dopiero co Porozumienia Stronnictw Demokratycznych.
W trakcie II Kongresu doszło do zmiany we władzach PSL we Francji. Ustąpił prezes Zarządu Głównego Władysław Krawczyk, a nowym został Jan Kulpiński. W tym czasie organizacja PSL we Francji liczyła 39 kół w siedmiu okręgach i ok. 1300 członków.

Szerzej zob. A. Indraszczyk, Polskie Stronnictwo Ludowe we Francji (1946-1990), Siedlce-Warszawa 2020.
👉Link do książki:
https://mhprl.pl/produkt/polskie-stronnictwo-ludowe-we-francji-1946-1990/

🟢◼76 lat temu – 16 listopada 1947 r. Stanisław Mikołajczyk oraz Kazimierz Bagiński i Stefan Korboński, którzy zagrożeni ...
16/11/2023

🟢◼76 lat temu – 16 listopada 1947 r. Stanisław Mikołajczyk oraz Kazimierz Bagiński i Stefan Korboński, którzy zagrożeni aresztowaniem także potajemnie udali się na emigrację, złożyli w Londynie oświadczenie w sprawie ich wyjazdu z kraju, w którym czytamy: „Przyczyny naszej decyzji wyjazdu z Polski, powziętej bez jakiejkolwiek namowy i nacisku z czyjejkolwiek strony, są następujące: a) Wszelka dalsza działalność Stronnictwa nawet w Sejmie stała się niemożliwą. b) Nasza śmierć nie przyniosłaby w tej sytuacji żadnej korzyści sprawie polskiej ani naszemu Stronnictwu.
c) Powstała w nas obawa, że wykonanie wyroku (na nas], wobec napięcia panującego w Polsce, może wywołać akty zemsty, co ze swej strony dałoby podstawę do użycia prowokacji, której wynikiem byłby niepotrzebny rozlew krwi". Co do pozbawienia obywatelstwa stwierdzili: „Wybory w Polsce zostały sfałszowane, zatem sejm, jak to oświadczył Klub Poselski PSL na otwarciu pierwszej sesji, nie reprezentuje narodu polskiego. Nie ma więc ani ten sejm, ani rząd przezeń wyłoniony prawa decydować o pozbawianiu obywatelstwa żadnego obywatela polskiego".

🍀🇵🇱 Zapraszamy do obejrzenia relacji filmowej z przebiegu konferencji naukowej pt. Mazowieckie Barwy Niepodległej jaka o...
16/11/2023

🍀🇵🇱 Zapraszamy do obejrzenia relacji filmowej z przebiegu konferencji naukowej pt. Mazowieckie Barwy Niepodległej jaka odbyła się w siedzibie MHPRL dnia 9 listopada 2023 r.

◼🍀94 lata temu – 14 listopada 1929 r. przedstawiciele klubów parlamentarnych PPS, PSL „Wyzwolenie" i Stronnictwa Chłopsk...
14/11/2023

◼🍀94 lata temu – 14 listopada 1929 r. przedstawiciele klubów parlamentarnych PPS, PSL „Wyzwolenie" i Stronnictwa Chłopskiego utworzyli Komisję Porozumiewawcza Stronnictw Lewicowych dla Obrony Republiki Demokratycznej, której celem była obrona ustroju republikańskiego, demokracji i konstytucyjnych uprawnień parlamentu przed atakiem sanacji. Innym czynnikiem, który sprzyjał współpracy, były coraz bardziej widoczne dążenia do zjednoczenia się ruchu ludowego.

Zdjęcia ze zbiorów MHPRL

◼🍀119 lat temu - 13 listopada 1904 r. na tajnym zebraniu Koła Oświaty Ludowej w Jaktorowie pod Warszawą powołano do życi...
13/11/2023

◼🍀119 lat temu - 13 listopada 1904 r. na tajnym zebraniu Koła Oświaty Ludowej w Jaktorowie pod Warszawą powołano do życia Polski Związek Ludowy. Jego prezesem został Wacław Kruszewski, czołowymi działaczami byli: Zygmunt Nowicki, Stanisław Najmoła, Piotr Koczara, Stanisław Osiecki i Stefan Julian Brzeziński.

W odezwie programowej, uchwalonej 3 maja 1905 г., Związek wystąpił z hasłami spolszczenia szkolnictwa, administracji i sądownictwa. W 1906 г. jako swe cele PZL określił: autonomie Królestwa Polskiego, powołanie sejmu według demokratycznego prawa wyborczego, wprowadzenie samorządu terytorialnego i swobód politycznych, przymusowe wywłaszczenie wielkiej własności. Organem prasowym było „Życie Gromadzkie” i „Zagon” wydawany w latach 1906-1907. PZL posiadał najbardziej rozbudowane struktury na terenie guberni warszawskiej i lubelskiej oraz na Podlasiu.

W maju 1907 г. w wyniku aresztowań dokonanych przez władze rosyjskie Związek przestał istnieć. Pozostali na wolności członkowie stronnictwa skupili się wokół „Zarania”.

🍀🇵🇱W dniu dzisiejszym delegacja Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego złożyła kwiaty przed pomnikiem Wincentego Witos...
11/11/2023

🍀🇵🇱W dniu dzisiejszym delegacja Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego złożyła kwiaty przed pomnikiem Wincentego Witosa w Warszawie z okazji 105 rocznicy uzyskania niepodległości przez Polskę
11 listopada 2023.

🍀🇵🇱Zapraszamy do naszego oddziału w Sandomierzu, do obejrzenia wystawy "Chłopi i ruch ludowy w walce o Niepodległość".
10/11/2023

🍀🇵🇱Zapraszamy do naszego oddziału w Sandomierzu, do obejrzenia wystawy "Chłopi i ruch ludowy w walce o Niepodległość".

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, wydawnictwo Green Light Media, wydawca miesięcznika Zielony Sztandar, Muzeum N...
06/11/2023

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, wydawnictwo Green Light Media, wydawca miesięcznika Zielony Sztandar, Muzeum Niepodległości, Fundacja GROM oraz JJ PROMOTION
zapraszają na konferencję naukową połączoną z otwarciem wystawy pt.
Mazowieckie Barwy Niepodległej
Wydarzenie odbędzie się 9 listopada (czwartek) 2023 r. o godz. 12.00 w siedzibie MHPRL.
Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski.

105 lat temu odrodziła się niepodległa Polska. Odzyskanie niepodległości w listopadzie 1918 r. jest faktem zaliczanym do najdonioślejszych wydarzeń nie tylko XX wieku, ale także ponad tysiącletnich dziejów państwa polskiego. Po 123-letniej niewoli spełniło się marzenie wielu pokoleń Polaków, pozbawianych nadziei na wyrwanie się spod jarzma obcego panowania. W świadomości społecznej NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI symbolizuje 11 LISTOPADA – dzień kapitulacji pokonanych w 1918 r. mocarstw centralnych.

Przedstawiciele Ziemi Mazowieckiej pozostawili trwały ślad w pamięci potomnych. Walczyli o odzyskanie niepodległości w 1918 r. i podczas okupacji hitlerowskiej. Wnosili istotny wkład w rozwój Polski w okresie międzywojnia. Często, niesłusznie, są to osobowości mniej znane, czy za mało kojarzone z Mazowszem. Wielu z nich było związanych z ruchem ludowym, pracowali wśród ludności chłopskiej oraz reprezentowali jej interesy na forum władzy ustawodawczej i wykonawczej. Źródła ludowej ideologii wypływały z nierozerwalnego związku dwu wielkich dążeń: do niepodległości Polski i do społecznego wyzwolenia chłopów.

Podejmując inicjatywę Mazowieckie Barwy Niepodległej chcemy przybliżyć polskiemu społeczeństwu sylwetki oraz osiągnięcia działaczy mocno związanych z Mazowszem.

Na zaproszeniu: Gołąbek pokoju autorstwa Joanny Bruzdzińskiej.

Warto przypominać wybitne postacie, takie jak Tomasz Nocznicki.  Ich życie, praca i osiągnięcia mogą być źródłem inspira...
04/11/2023

Warto przypominać wybitne postacie, takie jak Tomasz Nocznicki. Ich życie, praca i osiągnięcia mogą być źródłem inspiracji oraz nauki dla innych. Poprzez uczczenie i upamiętnienie takich osób, przekazujmy kolejnym pokoleniom ich dziedzictwo, aby pomóc w rozwoju społeczeństwa i kultury.

W dniach 1-3 listopada Muzeum będzie nieczynne dla zwiedzających.
31/10/2023

W dniach 1-3 listopada Muzeum będzie nieczynne dla zwiedzających.

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach, Rodzina Wincentego Witosa i Stanisława Mierzwy, Pol...
30/10/2023

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach, Rodzina Wincentego Witosa i Stanisława Mierzwy, Polskie Stronnictwo Ludowe, Wójt Gminy Wierzchosławice i Muzeum Okręgowe w Tarnowie zapraszają na Zaduszki Witosowie, które odbędą się 5 listopada w Wierzchosławicach w 78. rocznicę śmierci Wincentego Witosa i 38. rocznicę śmierci Stanisława Mierzwy.

Program:
godz. 9.30 - Msza święta w Kościele Parafialnym w Wierzchosławicach
godz. 11.00 - Złożenie kwiatów na Grobie Wincentego Witosa i Stanisława Mierzwy
godz. 12.30 - Uroczystości w Centrum Kultury Wsi Polskiej w Wierzchosławicach

Dnia 28.10.2023 r. (sobota) w siedzibie MHPRL odbyło się spotkanie wspomnieniowe poświęcone osobie Zbigniewa Judyckiego ...
30/10/2023

Dnia 28.10.2023 r. (sobota) w siedzibie MHPRL odbyło się spotkanie wspomnieniowe poświęcone osobie Zbigniewa Judyckiego - dziennikarza, biografa Polonii, autora słowników biograficznych i wieloletniego współpracownika Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego oraz Muzeum Niepodległości.

Warto poznać bliżej tak ważną postać dla 🍀ruchu ludowego. ◾️Stanisław Mierzwa „(…) mógł być posłem, ministrem, pozostał ...
27/10/2023

Warto poznać bliżej tak ważną postać dla 🍀ruchu ludowego.
◾️Stanisław Mierzwa „(…) mógł być posłem, ministrem, pozostał wierny swoim ideałom. Jako „człowiek czystych rąk”, który uważał, że polityka bez oparcia na wartościach jest pustą grą, dbał o spuściznę Wincentego Witosa i ruchu ludowego. Na kary wiezienia skazywały go sądy II Rzeczpospolitej, Związku Radzieckiego i PRL-u. Był wierny wartościom, które wyznawał. Zapłacił za to wieloletnim więzieniem, pozbawieniem praw obywatelskich i oddaleniem od żony i czwórki dzieci.”

Nominacja w konkursie 'Audycja Historyczna Roku 2023' organizowanym przez IPN.

Wilno jest piękne o każdej porze roku, szczególnie teraz, kiedy mieni się kolorami. Artyści urodę miasta prezentują na r...
24/10/2023

Wilno jest piękne o każdej porze roku, szczególnie teraz, kiedy mieni się kolorami. Artyści urodę miasta prezentują na różne sposoby, a nasz pracownik, dr Agnieszka Zięba-Dąbrowska uroki Litwy ujęła w wierszach. Prezentacja dwujęzycznego tomiku pod tytułem „Barwy Litwy” odbyła się w Muzeum Adama Mickiewicza w Wilnie.

Wilno jest piękne o każdej porze roku, szczególnie teraz, kiedy się mieni kolorami. Artyści urodę miasta prezentują na różne sposoby, a poetka i eseistka Agnieszka Zięba-Dąbrowska uroki Wilna, a także innych zakątków Litwy ujęła w wierszach. Prezentacja dwujęzycznego tomiku pod tytu...

Serdecznie zapraszamy od dzisiaj (23.10.2023 r.) do końca grudnia na wystawę pt.: „Chłopi i ruch ludowy w walce o Niepod...
23/10/2023

Serdecznie zapraszamy od dzisiaj (23.10.2023 r.) do końca grudnia na wystawę pt.: „Chłopi i ruch ludowy w walce o Niepodległość” do naszego oddziału w Sandomierzu, który otwarty jest w godz. 08.00-16.00.

Nasza wystawa będzie również towarzyszyć głównym obchodom 11 listopada w Sandomierzu. W tym dniu zapraszamy do muzeum na wystawę poszerzoną o orginalne dokumenty, które będą znajdować się w gablotach. W sobotę 11 listopada oddział sandomierski będzie otwarty w godz. 13.00-16.00.

18 października (środa) odbyła się prezentacja plakatu pt.: "Bitwa Warszawska 1920 r." autorstwa Marka Czyżewskiego. Spo...
20/10/2023

18 października (środa) odbyła się prezentacja plakatu pt.: "Bitwa Warszawska 1920 r." autorstwa Marka Czyżewskiego. Spotkanie z artystą miało miejsce w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, które jest oddziałem Muzeum Niepodległości

Marek Czyżewski jest kolorystą, dla którego realizm pejzażu jest tylko pretekstem do zgłębienia tajemnicy barwy i plamy w malarstwie. Od 2020 r. współpracuje z MHPRL, biorąc udział w pejzażach, warsztatach i wystawach tematycznych. Plakat pt.: "Bitwa Warszawska 1920" został zaprojektowany dla Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920, oddział Muzeum Niepodległości.

Dzielimy się z Państwem fotorelacją z wydarzenia.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Mariana Wojtasa (97l.), wielkiego patrioty i żołnierza B*h.
18/10/2023

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Mariana Wojtasa (97l.), wielkiego patrioty i żołnierza B*h.

Muzeum Niepodległości i Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego serdecznie zapraszają na spotkanie w ramach cyklu GALER...
17/10/2023

Muzeum Niepodległości i Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego serdecznie zapraszają na spotkanie w ramach cyklu GALERIA JEDNEGO OBIEKTU: na prezentację plakatu pt.: "Bitwa Warszawska 1920 r." autorstwa Marka Czyżewskiego połączoną ze spotkaniem z artystą.

Spotkanie odbędzie się 18 października 2023 r. (środa) o godz. 15.00 w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej ul. Skazańców 25.

8 października obchodziliśmy Dzień Żołnierzy Batalionów Chłopskich. W siedzibie MHPRL odbyły się otwarcie wystawy i konf...
16/10/2023

8 października obchodziliśmy Dzień Żołnierzy Batalionów Chłopskich. W siedzibie MHPRL odbyły się otwarcie wystawy i konferencja naukowa pt.: "Bataliony Chłopskie - przez walkę do zwycięstwa", zorganizowane w 83. rocznicę powstania B*h. Wcześniej, delegacja z dyrektorem MHPRL, dr, Januszem Gmitrukiem, złożyła wieńce pod pomnikiem Żołnierzy Batalionów Chłopskich i Ludowego Związku Kobiet w Warszawie.

Bataliony Chłopskie powstały w 1940 r. Działały w 10 okręgach, 160 powiatach, 200 gminach i ponad 10 tys. gromad. Pod koniec wojny walczyło w B*h 157 tys. żołnierzy i 8 tys. sanitariuszek "Zielonego Krzyża".

Dzielimy się z Państwem wideo- i fotorelacją z wydarzenia:
https://www.youtube.com/watch?v=BfzL48tt6Tc

🍀60 lat temu, w dniach 12 i 13 października 1963 r. odbył się w Paryżu III tzw. światowy Kongres Polskiego Stronnictwa L...
13/10/2023

🍀60 lat temu, w dniach 12 i 13 października 1963 r. odbył się w Paryżu III tzw. światowy Kongres Polskiego Stronnictwa Ludowego na Uchodźstwie. Do Paryża przybyły władze stronnictwa ze Stanisławem Mikołajczykiem prezesem PSL na czele, oraz kilkuset delegatów z tzw. struktur krajowych PSL w Belgii, Francji, Holandii, Niemczech Zachodnich, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Szwecji oraz przedstawiciele grup ludowców z PSL z Kanady, Maroka oraz kilkudziesięciu gości, głównie przedstawicieli zaprzyjaźnionych z PSL partii politycznych – czyli Stronnictwa Pracy i Stronnictwa Demokratycznego, oraz polityków, społeczników i samorządowców głównie z Francji.

Kongres debatował nad ówczesną sytuacją państwa polskiego i rywalizacji USA i ZSRR. Zażądał wycofania z Polski wojsk radzieckich, przywrócenia wolności słowa, prasy i zgromadzeń, wolności nauki, niezależnych stronnictw politycznych oraz organizacji społecznych, gospodarczych i młodzieżowy przywrócenia praw Kościołowi katolickiemu, repatriacji Polaków wiezionych w ZSRR, uwolnienia więźniów politycznych i przeprowadzenia wolnych wyborów pod kontrolą międzynarodową.

Uchylono decyzje I Światowego Kongresu o wykluczeniu Kazimierza Bagińskiego, Stanisława Bańczyka i Bronisława Załęskiego z PSL. Prezesem PSL został Stanisław Mikołajczak przewodniczącym Rady Naczelnej - Franciszek Wilk. Prof. Stanisław Kot, który z powodu lego stanu zdrowia zrezygnował z dalszego pełnienia tej funkcji w uznaniu zasług wybrany został na honorowego przewodniczącego Rady czelnej. W przyjętej uchwale Kongres domagał się dla Polski prawa samostanowienia o własnym losie i przypomniał zobowiązania Zachodu wobec narodu polskiego

5 października 2023 r. odbyła się promocja książki dra Janusza Gmitruka pt.: Zeszyty Historyczne Zielonego Sztandaru Szk...
10/10/2023

5 października 2023 r. odbyła się promocja książki dra Janusza Gmitruka pt.: Zeszyty Historyczne Zielonego Sztandaru Szkice o Ludziach i Wydarzeniach.

Podczas spotkania odbył się panel dyskusyjny, w którym wzięli udział: dr hab. Arkadiusz Indraszczyk, dr Janusz Gmitruk, prof. Romuald Turkowski, dr Agnieszka Zięba-Dąbrowska i Robert Matejuk. Głos zabrał również dr Józef Zych - b. Marszałek Sejmu, opowiadając zgromadzonym o Procesie Stulecia, w którym Wincenty Witos, po 90 latach, został uniewinniony.

Dzielimy się z Państwem wideo- i fotorelacją z wydarzenia:
https://www.youtube.com/watch?v=rXC65N_Jz14

Dzielimy się z Państwem fotorelacją z uroczystości 25-lecia objęcia przez dr. Janusza Gmitruka funkcji dyrektora MHPRL. ...
06/10/2023

Dzielimy się z Państwem fotorelacją z uroczystości 25-lecia objęcia przez dr. Janusza Gmitruka funkcji dyrektora MHPRL.
Autor zdjęć: Rafał Toczek

W piątek 29 września w siedzibie MHPRL odbyły się konferencja naukowa i wystawa pt.: Władysław Stanisław Reymont – pierw...
05/10/2023

W piątek 29 września w siedzibie MHPRL odbyły się konferencja naukowa i wystawa pt.: Władysław Stanisław Reymont – pierwszy Noblista Niepodległej Polski, mazowszanin i obywatel świata. Przesłania obywatelskie i nowoczesny patriotyzm w działaniach i twórczości Reymonta."

Dzielimy się z Państwem wideo-i fotorelacją z tego wydarzenia:
https://www.youtube.com/watch?v=C0aV2sgl9SA

Autor zdjęć: Rafał Toczek.

🍀📚102 lata temu - 4 września 1921 r. w Dalkach k. Gniezna otwarty został z inicjatywy ks. Antoniego Ludwiczaka pierwszy ...
04/10/2023

🍀📚102 lata temu - 4 września 1921 r. w Dalkach k. Gniezna otwarty został z inicjatywy ks. Antoniego Ludwiczaka pierwszy w Polsce Uniwersytet Ludowy (zorganizowany o wzory duńskie). W programie założyciel tego pionierskiego w II RP UL napisał m.in.: "Dawniej szlachta była narodem, więc rządziła krajem, dziś cały lud rządzić rządzić ma krajem, a więc wszyscy zostali niejako uszlachceni, lecz do dobrego rządzenia nauki, oświaty gruntownej i cnót obywatelskich". Z inicjatywy księdza powstał również Związek byłych Słuchaczy Uniwersytetu Ludowego w Dalkach, w skład władz którego wchodzili 1925 r. m.in. R. Masłowski, J. Klary i Stanisław Mikołajczyk.

Zdjęcia:
1. ks. Antoni Ludwiczak (Domena publiczna)
2. Fotografia przedstawiająca salę wykładową ze słuchaczami Uniwersytetu Ludowego Towarzystwa Czytelni Ludowych w Dalkach koło Gniezna. W pierwszej ławce, środkowy rząd, w jasnym ubraniu Stanisław Mikołajczyk - 1925 roku prezes Związku byłych Słuchaczy Uniwersytetu Ludowego w Dalkach. Reprodukcja wykonana z oryginału fotografii, będącej w posiadaniu Jana Sierpowskiego, wieś Domachowo koło Gostynia. (MHPRL/W-8063)

🍀⚔️83 rocznica powstania Batalionów Chłopskich.Z tej okazji  zapraszamy 9 października 2023 na konferencję połączoną z o...
04/10/2023

🍀⚔️83 rocznica powstania Batalionów Chłopskich.
Z tej okazji zapraszamy 9 października 2023 na konferencję połączoną z otwarciem wystawy.

04/10/2023

📣 Spichlerz 57 zaprasza na otwarcie wystawy Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, które odbędzie się już jutro, we wtorek, 3 października 2023 r. 📜

🎤 Przy okazji otwarcia wystawy zaplanowany został wykład poświęcony roli przywódcy tego ruchu Wincentego Witosa w budowaniu struktur państwa polskiego. 🇵🇱

👥 W wydarzeniu udział wezmą goście specjalni, a słowo wstępu wygłosi Dawid Schoenwald z Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu. 🏛️

Serdecznie zapraszamy na promocję książki doktora Janusza Gmitruka pt.: Zeszyty Historyczne Zielonego Sztandaru: Szkice ...
03/10/2023

Serdecznie zapraszamy na promocję książki doktora Janusza Gmitruka pt.: Zeszyty Historyczne Zielonego Sztandaru: Szkice o Ludziach i Wydarzeniach.

Spotkanie odbędzie się 5 października (czwartek) 2023 r. o godz. 12.00 w siedzibie MHPRL (al. Wilanowska 204).

Program:
Panel dyskusyjny godz. 12.00
dr hab. Arkadiusz Indraszczyk – moderator
dr Janusz Gmitruk – autor książki
prof. Romuald Turkowski
dr Mateusz Ratyński
dr Agnieszka Zięba-Dąbrowska

Spotkanie działaczy Mazowieckiego Konwentu ZMW 14.00
Spotkanie poprowadzi przewodniczący Konwentu: Stanisław Skrzypczyk

Poczęstunek

W dniach 30 września - 2 października 2023 mają miejsce uroczyste obchody 90. rocznicy emigracji politycznej Wincentego ...
02/10/2023

W dniach 30 września - 2 października 2023 mają miejsce uroczyste obchody 90. rocznicy emigracji politycznej Wincentego Witosa do Czechosłowacji. W programie m.in. było przewidziane:

Dzień I
Wyjazd do czeskiej wsi Hrádek, w której przebywał na emigracji Wincenty Witos. Wyjazd był organizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach.

Dzień II
Wernisaż i konferencja naukowa
Powitanie
• mgr Ryszard Ochwat, prezes Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach
• dr Janusz Gmitruk, dyrektor Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie
• dr Tadeusz Skoczek, dyrektor Muzeum Niepodległości w Warszawie
Wystąpienia
• dr Mirosława Bednarzak-Libera – Życie codzienne Wincentego Witosa na emigracji
• dr Janusz Gmitruk, dr Tadeusz Skoczek – Wincenty Witos a Włodzimierz Tetmajer
• dr Agnieszka Zięba-Dąbrowska – Działalność polityczna Wincentego Witosa na emigracji i jego kontakty z krajem
• dr hab. Maciej Zakrzewski – Autorytaryzm, ale po co? O metodach politycznej walki w latach 30. II RP
• mgr Józef Szczepańczyk – Uniewinnienie Wincentego Witosa
• Wspomnienia spadkobierców i współpracowników Wincentego Witosa

Dzień III
Zwiedzanie miejsc związanych z Wincentym Witosem w Zakopanem.

28/09/2023

💚🎉Serdecznie zapraszamy do obejrzenia relacji filmowej z uroczystości 25 lecia objęcia przez dr. Janusza Gmitruka funkcji dyrektora MHPRL.

🌞Serdecznie zapraszamy do naszego muzeum. Czekamy od godz. 9 do 15. Szczególnie zachęcamy do spaceru po 🌲🌳🌻ogrodzie i ob...
27/09/2023

🌞Serdecznie zapraszamy do naszego muzeum. Czekamy od godz. 9 do 15. Szczególnie zachęcamy do spaceru po 🌲🌳🌻ogrodzie i obejrzenia kolekcji rzeźby plenerowej.

🟣 Zapraszamy do skorzystania z wydarzeń i atrakcji organizowanych w ramach tegorocznej kampanii 🧓 ,,Weekend seniora z kulturą", której inicjatorem jest .

➡ Zobaczcie, które placówki w 𝘄𝗼𝗷. 𝗺𝗮𝘇𝗼𝘄𝗶𝗲𝗰𝗸𝗶𝗺 biorą udział w akcji.
_____________________________

🗺 Na terenie 𝘄𝗼𝗷. 𝗺𝗮𝘇𝗼𝘄𝗶𝗲𝗰𝗸𝗶𝗲𝗴𝗼 seniorzy mogą odwiedzić 6️⃣8️⃣ instytucji: Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, Muzeum Jana Kochanowskiego Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie Oddział Muzeum Regionalnego w Siedlcach, Muzeum Kultury Kurpiowskiej, Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu Oddział Muzeum Regionalnego w Siedlcach, Zamek w Liwie, Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Muzeum Kultury Kurpiowskiej, Muzeum Dom Rodziny Pileckich, Centrum Folkloru Polskiego "Karolin", Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego, Muzeum Mazowieckie w Płocku, Teatr Płocki, Muzeum Regionalne w Pułtusku, Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu, Muzeum Wsi Radomskiej, Muzeum Regionalne im. Mieczysława Asłanowicza w Siedlcach, Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sierpcu, Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce, Teatr Ateneum, Państwowe Muzeum Etnograficzne Filharmonia Narodowa w Warszawie, Muzeum Literatury, Muzeum Niepodległości, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Muzeum Karykatury w Warszawie, Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie Weekend Seniora z kulturą w Mt 5,14| Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej, Stacja Muzeum, Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Teatr Polski w Warszawie, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie / Museum of Modern Art in Warsaw, Teatr Muzyczny ROMA, Zamek Królewski w Warszawie, Nowy Teatr, Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, Łazienki Królewskie / Royal Lazienki Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka, Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Muzeum Regionalne w Zwoleniu.
📲 Pełna oferta "Weekendu seniora z kulturą" dostępna na stronie:
https://www.gov.pl/web/kultura/weekend-seniora-z-kultura-2023

Serdecznie zapraszamy na wystawę okolicznościową i konferencję naukową pt.:  "Władysław Stanisław Reymont – pierwszy Nob...
26/09/2023

Serdecznie zapraszamy na wystawę okolicznościową i konferencję naukową pt.: "Władysław Stanisław Reymont – pierwszy Noblista Niepodległej Polski, mazowszanin i obywatel świata. Przesłania obywatelskie i nowoczesny patriotyzm w działaniach i twórczości Reymonta." Patronem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Spotkanie odbędzie się 29 września (piątek) 2023 r. o godz. 11:00 w siedzibie MHPRL w Warszawie (al. Wilanowska 204)

Program:
Uroczyste odsłonięcie wystawy poświęconej Władysławowi Stanisławowi Reymontowi

Referaty:
Dr Janusz Gmitruk, dyrektor Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego: Władysław Stanisław Reymont – noblista, mazowszanin i obywatel świata

Dr Tadeusz Skoczek, dyrektor Muzeum Niepodległości: Tradycje niepodległościowe w twórczości i działalności Reymonta

Stanisław Jekiełek, prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy im. Stanisława Władysława Reymonta: Przesłania obywatelskie i nowoczesny patriotyzm w działaniach i twórczości Reymonta

Dr Mateusz Ratyński, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego: Związki Władysława Stanisława Reymonta z ruchem ludowym na Mazowszu.

Dyskusja
Podsumowanie

🚴‍♂56 lat temu, w dniu 25 września 1966 roku rozpoczął się XXIII Wyścig Dookoła Polski. Po raz pierwszy był zorganizowan...
25/09/2023

🚴‍♂56 lat temu, w dniu 25 września 1966 roku rozpoczął się XXIII Wyścig Dookoła Polski. Po raz pierwszy był zorganizowany pod patronatem pisma Naczelnego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego „Dziennik Ludowy”. Wyścig trwał do 2 października 1966 r.
Z 94 kolarzy, jacy rozpoczęli zawody, do mety dojechało 74, przejechawszy 1272 km. W tej edycji po raz pierwszy wprowadzono wyścig na czas. Pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej zajął Józef Gawliczek (Ludowe Zespoły Sportowe II), drugie Jan Magiera (Start I), a trzecie Tadeusz Zadrożny (Ludowe Zespoły Sportowe II).
Pierwsza edycja wyścigu została zorganizowana w 1928 roku i trwa do dziś pod nazwą Tour de Pologne.

Pochodzenie zdjęć: Dziennik Ludowy, 25-26 IX 1966, Rok X, Nr 226, Wyd A
Autor zdjęć: Mieczysław Szumkowski

W dniach 15 i 16 września odbyło się XVI Forum Historyków Wojskowości pt.: Polscy Historycy Wojskowości XIX i XX wieku. ...
22/09/2023

W dniach 15 i 16 września odbyło się XVI Forum Historyków Wojskowości pt.: Polscy Historycy Wojskowości XIX i XX wieku. W sobotę sesje miały miejsce w siedzibie Muzeum. Dzielimy się z Państwem wideo- i fotorelacją z tego wydarzenia.

https://www.youtube.com/watch?v=phaiAIb_M5c

Dzielimy się z Państwem krótką fotorelacją z otwarcia wystawy pt. "Augustowskie krajobrazy", które odbyło się 14.09.2023...
21/09/2023

Dzielimy się z Państwem krótką fotorelacją z otwarcia wystawy pt. "Augustowskie krajobrazy", które odbyło się 14.09.2023 r. w MHPRL. Prezentowane prace to efekt pleneru malarskiego w Przewięzi, organizowanego przez Muzeum.

Autorami wybranych do fotorelacji obrazów są kolejno: Aleksander Grzybek, Ewa Kudłacik-Piasecka, Mirosław Miroński, Maciej Milewski, Wiesław Bober.

Takich obrazów nie spotyka się już na polskiej wsi, no może gdzie nie gdzie, w małych i niedoinwestowanych gospodarstwac...
20/09/2023

Takich obrazów nie spotyka się już na polskiej wsi, no może gdzie nie gdzie, w małych i niedoinwestowanych gospodarstwach. Wyręczają nas nowoczesne maszyny, do obsługi których wystarczy czasami jeden człowiek. Jednak sensem tej fotografii nie jest ukazanie tylko trudu pracy, raczej to, że jest ona wykonywana wspólnie - całą rodziną, przez dziadków i wnuki. Wspaniały obraz wspólnoty wspierającej się w ciężkich chwilach.

Zdjęcie: Kazimierz Dąbrowski, "Razem", Zakład Historii Ruchu Ludowego

Serdecznie zapraszamy na promocję książki pt.: Dwadzieścia pięć lat w Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. Wspomnie...
20/09/2023

Serdecznie zapraszamy na promocję książki pt.: Dwadzieścia pięć lat w Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. Wspomnienia przyjaciół i kolegów o Januszu Gmitruku.

Spotkanie odbędzie się 26 września 2023 r. o godz. 11.00 w siedzibie MHPRL.

⚔️🍀W 80 lat temu -  nocą z 19 na 20 września 1943 roku odział Batalionów Chłopskich z obwodu Krasnystaw, pod dowództwem ...
19/09/2023

⚔️🍀W 80 lat temu - nocą z 19 na 20 września 1943 roku odział Batalionów Chłopskich z obwodu Krasnystaw, pod dowództwem Stanisława Sokołowskiego "Rolnika", uwolnił ponad trzystu więźniów z więzienia w Krasnymstawie.

Stanisław Sokołowski, urodził się w 1913 roku w Rejowcu, w rodzinie ubogiego ślusarza. W młodości, aby zarobić na utrzymanie, udzielał korepetycji i podejmował różne prace. Mimo tych przeciwności losu, osiągnął sukcesy w lekkoatletyce i zaczął studia na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, gdzie zaprzyjaźnił się z Januszem Kusocińskim, mistrzem olimpijskim w biegu na 10 km na X Olimpiadzie w Los Angeles, rekordzistą świata w biegu na dystansie 3 km z Antwerpii, czy Eugeniuszem Lokajskim, najlepszym przed wojną polskim oszczepnikiem.

W 1939 Sokołowski walczył z Niemcami jako podporucznik. Po napaści Armii Czerwonej kontynuował swoją walkę jako członek konspiracji niepodległościowej, organizując podziemne struktury AK na Ziemi Krasnostawskiej i walcząc jako żołnierz B*h.

Jego aktywność wyzwoleńcza była imponująca. Do brawurowej i zakończonej bezkrwawo akcji uwolnienia więźniów w Krasnymstawie należy dodać operację 'Burza', w której pod jego dowództwem odziały akowców i bechowców wyparły nazistów m.in. z Krasnegostawu, zadając oddziałom niemieckim duże straty: zdobyto 5 czołgów, 30 samochodów, broń i amunicję, zabito w walce około 180 hitlerowców.

Po wkroczeniu wojsk sowieckich, obszar Krasnegostawu był brutalnie represjonowany, a wielu mieszkańców wywieziono do łagrów lub zamordowano. Sokołowski był również prześladowany przez UB, co doprowadziło do jego ucieczki i ukrywania się.
24 listopada 1945 roku został aresztowany przez NKWD i UB w Niemienicach. W czasie próby ucieczki został śmiertelnie ranny, a następnie zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD.
Stanisław Sokołowski został pochowany 27 listopada 1945 roku na cmentarzu w Krasnymstawie, gdzie tysiące ludzi uczestniczyło w jego pogrzebie.

7 września w MHPRL miały miejsce uroczystości związane z 102. rocznicą powstania Związku OSP RP. Dzielimy się z Państwem...
19/09/2023

7 września w MHPRL miały miejsce uroczystości związane z 102. rocznicą powstania Związku OSP RP. Dzielimy się z Państwem foto-relacją z tych uroczystych obchodów. Autorem zdjęć jest Rafał Toczek.

🌦Każda chwila jest inna, każdy człowiek jest niepowtarzalny, z takiego zestawiania powstają oryginalne obrazy, Tym razem...
18/09/2023

🌦Każda chwila jest inna, każdy człowiek jest niepowtarzalny, z takiego zestawiania powstają oryginalne obrazy, Tym razem prace prezentowane podczas wystawy poplenerowej "Augustowskie krajobrazy", który odbył się 14.09.2023 r. w naszym muzeum, przeniosą nas do zjawiskowej krainy fauny i flory północno-wschodnich obszarów Polski.
Zapraszamy do obejrzenia relacji z wernisażu wystawy i odwiedzenia Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

◼🟢100 lat temu - 15 września 1923 r. * PSL „Jedność Ludowa” (grupa 14 posłów i 3 senatorów,  z Janem Dąbskim i Bolesławe...
15/09/2023

◼🟢100 lat temu - 15 września 1923 r. * PSL „Jedność Ludowa” (grupa 14 posłów i 3 senatorów, z Janem Dąbskim i Bolesławem Wysłouchem na czele, którzy wystąpili z PSL „Piast” na znak protestu przeciwko paktowi lanckorońskiemu) połączyło się z PSL „Wyzwolenie”.
Przypomnijmy, pakt lanckoroński był porozumieniem partii centrowych i prawicowych: Polskiego Stronnictwa Ludowego „Piast”, Związku Ludowo-Narodowego i Chrześcijańsko-Narodowego Stronnictwa Pracy, zawarte 17 maja 1923 w Warszawie, którego skutkiem było powstanie 28 maja 1923 I rządu Chjeno-Piasta.

* Ustalenie daty wg Stanisław Giza, Kalendarz Wydarzeń Historii Ruchu Ludowego 1895-1965; Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa, 1967, str. 72

Adres

Aleja Wilanowska 204
Warsaw
02-730

Godziny Otwarcia

Poniedziałek 08:30 - 15:30
Wtorek 08:30 - 15:30
Środa 08:30 - 15:30
Czwartek 08:30 - 15:30
Piątek 08:30 - 15:30

Telefon

22 843 38 76

Strona Internetowa

Ostrzeżenia

Bądź na bieżąco i daj nam wysłać e-mail, gdy Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego umieści wiadomości i promocje. Twój adres e-mail nie zostanie wykorzystany do żadnego innego celu i możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

Widea

Udostępnij