160. rocznica Powstania Styczniowego

160. rocznica Powstania Styczniowego Wydarzenia związane z obchodami 160. rocznicy Powstania Styczniowego. Obchody 160. rocznicy Powstania Styczniowego, podobnie jak ono samo, będą trwały dwa lata.

Powstanie Styczniowe 1863–1864 było najdłuższym zrywem niepodległościowym w epoce porozbiorowej, zaangażowali się w nie przedstawiciele wszystkich warstw społeczeństwa polskiego. Odcisnęło się mocno na ówczesnych stosunkach międzynarodowych, wreszcie spowodowało ogromny przełom społeczny i ideowy w dziejach narodowych, co wywarło decydujący wpływ na rozwój nowoczesnego społeczeństwa polskiego. Upa

miętnione zostaną liczne bitwy i potyczki, wspomnienia i historie ostatniego wspólnego zrywu narodów - spadkobierców Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Obok imprez ogólnopolskich, na obchody składają się liczne inicjatywy lokalne, stworzone wokół pamięci o poszczególnych miejscowych bohaterach i bitwach. Zapraszamy do udziału w wystawach, warsztatach, spotkaniach i innych działaniach organizowanych przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.

W 1861 roku krwawe zamieszki w Warszawie symbolicznie zapoczątkowały żałobę narodową, która trwała nieprzerwanie do 1866...
17/11/2023

W 1861 roku krwawe zamieszki w Warszawie symbolicznie zapoczątkowały żałobę narodową, która trwała nieprzerwanie do 1866 roku. Moda stała się manifestem uczuć narodowych 🤍❤️, a noszenie biżuterii patriotycznej przejawem biernego oporu.
𝗢𝗱 𝗱𝘇𝗶𝘀́, 𝘁𝗷. 𝟭𝟳 𝗹𝗶𝘀𝘁𝗼𝗽𝗮𝗱𝗮 𝗱𝗼 𝟯𝟭 𝗴𝗿𝘂𝗱𝗻𝗶𝗮 𝟮𝟬𝟮𝟯 𝗿𝗼𝗸𝘂 𝘄 Muzeum Historyczne w Przasnyszu na własne oczy możecie zobaczyć biżuterię patriotyczną z okresu Powstania Styczniowego, militaria, a także największą w Europie prywatną kolekcję rycin przedstawiających wydarzenia z okresu 1863-1864, które zamieszczane były w prasie europejskiej w okresie zrywu. Wystawie towarzyszy katalog.

📣𝗭𝗮𝗽𝗿𝗮𝘀𝘇𝗮𝗺𝘆 𝗻𝗮 𝘄𝗲𝗿𝗻𝗶𝘀𝗮𝘇̇ 𝘄𝘆𝘀𝘁𝗮𝘄𝘆 “𝗣𝗼𝘀𝘇𝗹𝗶 𝗻𝗮𝘀𝗶 𝘄 𝗯𝗼́𝗷 𝗯𝗲𝘇 𝗯𝗿𝗼𝗻𝗶…”. 𝗪𝘆𝗱𝗮𝗿𝘇𝗲𝗻𝗶𝗲 𝗼𝗱𝗯𝗲̨𝗱𝘇𝗶𝗲 𝘀𝗶𝗲̨ 𝗱𝘇𝗶𝘀𝗶𝗮𝗷, 𝘁𝗷. 📆𝟭𝟳 𝗹𝗶𝘀𝘁𝗼𝗽𝗮𝗱𝗮 𝗼 𝗴𝗼𝗱𝘇. 𝟭𝟮.𝟬𝟬 𝘄 Muzeum Historyczne w Przasnyszu.
Wstęp Wolny! Zapraszamy!

🔹🔹🔹
𝗪𝘆𝘀𝘁𝗮𝘄𝗲̨ 𝘇𝗿𝗲𝗮𝗹𝗶𝘇𝗼𝘄𝗮𝗻𝗼 𝘄 𝗿𝗮𝗺𝗮𝗰𝗵 𝗼𝗯𝗰𝗵𝗼𝗱𝗼́𝘄 𝟭𝟲𝟬. 𝗿𝗼𝗰𝘇𝗻𝗶𝗰𝘆 𝗣𝗼𝘄𝘀𝘁𝗮𝗻𝗶𝗮 𝗦𝘁𝘆𝗰𝘇𝗻𝗶𝗼𝘄𝗲𝗴𝗼.

Muzeum Historyczne w Przasnyszu zaprasza na wystawę „Poszli nasi w bój bez broni…”

Na wystawie zaprezentowana zostanie biżuteria patriotyczna (zawieszki, broszki, odznaki, breloki, kolczyki, sygnety, pierścionki, zegarki) z okresu Powstania Styczniowego, militaria, a także największa w Europie prywatna kolekcja rycin przedstawiająca wydarzenia Powstania Styczniowego, które zamieszczane były w prasie europejskiej w okresie powstania. Właścicielem kolekcji jest osoba prywatna, członek najstarszego i największego stowarzyszenia działającego na terenie ziemi przasnyskiej – Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej. Oprócz eksponatów na wystawie znajdą się wydruki ekspozycyjne prezentujące wydarzenia Powstania Styczniowego na północnym Mazowszu.

Wystawie towarzyszył będzie katalog składający się z fotografii zabytków znajdujących się na wystawie oraz not katalogowych.

Wystawa prezentowana będzie na sali ekspozycyjnej, znajdującej się na pierwszym piętrze, dla osób z niepełnosprawnością ruchową dostępna jest winda. Wystawa prezentowana będzie w okres od 17 listopada do 31 grudnia 2023 roku.

Wydarzenie dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864”

16/11/2023

𝟮𝟳 𝗹𝘂𝘁𝗲𝗴𝗼 𝟭𝟴𝟲𝟭 𝗿𝗼𝗸𝘂 𝗽𝗼𝗱𝗰𝘇𝗮𝘀 𝗺𝗮𝗻𝗶𝗳𝗲𝘀𝘁𝗮𝗰𝗷𝗶 𝗻𝗮 𝘂𝗹𝗶𝗰𝗮𝗰𝗵 𝗪𝗮𝗿𝘀𝘇𝗮𝘄𝘆 Rosjanie zaczęli strzelać do protestujących. Zostali zabici: Filip Adamkiewicz – czeladnik krawiecki, zatrudniony przy budowie mostu na Wiśle, Michał Arcichiewicz – uczeń gimnazjum, Karol Brendel – ślusarz, robotnik fabryczny oraz ziemianie, członkowie Towarzystwa Rolniczego - Marceli Paweł Karczewski i Zdzisław Rutkowski. 𝗞𝗮𝘇̇𝗱𝘆 𝘇 𝗻𝗶𝗰𝗵 𝗿𝗲𝗽𝗿𝗲𝘇𝗲𝗻𝘁𝗼𝘄𝗮ł 𝗶𝗻𝗻𝗮̨ 𝘄𝗮𝗿𝘀𝘁𝘄𝗲̨ 𝘀𝗽𝗼ł𝗲𝗰𝘇𝗻𝗮̨, 𝘁𝗼𝘁𝗲𝘇̇ 𝗻𝗶𝗲𝗻𝗮𝘄𝗶𝘀́𝗰́ 𝗱𝗼 𝘇𝗮𝗯𝗼𝗿𝗰𝘆 𝘀𝗰𝗮𝗹𝗶ł𝗮 𝗺𝗶𝗲𝘀𝘇𝗸𝗮𝗻́𝗰𝗼́𝘄. Data krwawej manifestacji stała się symboliczna. Wydarzenie to uruchomiło rewolucyjną falę, która jak się okazało, doprowadziła do wybuchu Powstania Styczniowego. Dwie inne daty z krzyżyka także odnoszą się do protestów.

Od wiosny 1861 roku „𝗰𝘇𝗮𝗿𝗻𝗮 𝗯𝗶𝘇̇𝘂𝘁𝗲𝗿𝗶𝗮” wykonywana z tanich, patynowanych materiałów, zdobiona symbolami narodowymi czy szczególnymi datami, uzupełniała czarny strój i stała się swoistym orężem do walki z zaborcą. Za jej noszenie groziły surowe kary policyjne. Poza krzyżykami zakładano czarne bransolety i naszyjniki, często w formie łańcucha lub drutu skręconego na kształt sznura symbolizującego niewolę. Symbole i czerń wykorzystywano w obrączkach, pierścieniach, broszach i wisiorkach oraz klamrach do pasa z emblematami splecionych kotwic, krzyży, koron cierniowych i Orła.

𝗣𝗿𝗲𝘇𝗲𝗻𝘁𝗼𝘄𝗮𝗻𝘆 𝗸𝗿𝘇𝘆𝘇̇ 𝗻𝗮𝗹𝗲𝘇̇𝗮ł 𝗱𝗼 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗶𝘀ł𝗮𝘄𝘆 𝗪𝗶𝗲𝗿𝗰𝗵𝗼𝗹𝘀𝗸𝗶𝗲𝗷, 𝗸𝘁𝗼́𝗿𝗮 𝗻𝗼𝘀𝗶ł𝗮 𝗴𝗼 𝗼𝗱 𝟭𝟴𝟲𝟭 𝗿𝗼𝗸𝘂 𝗱𝗼 𝘀𝗮𝗺𝗲𝗷 𝘀́𝗺𝗶𝗲𝗿𝗰𝗶 𝘄 𝗿𝗼𝗸𝘂 𝟭𝟵𝟮𝟱. 𝗣𝗼𝗰𝗵𝗼𝗱𝘇𝗶 𝘇𝗲 𝘇𝗯𝗶𝗼𝗿𝗼́𝘄 𝗠𝘂𝘇𝗲𝘂𝗺 𝗭𝗶𝗲𝗺𝗶 𝗠𝗶𝗲𝗰𝗵𝗼𝘄𝘀𝗸𝗶𝗲𝗷.

𝗪𝗶𝗲̨𝗰𝗲𝗷 𝗼 𝗯𝗶𝘇̇𝘂𝘁𝗲𝗿𝗶𝗶 𝗽𝗮𝘁𝗿𝗶𝗼𝘁𝘆𝗰𝘇𝗻𝗲𝗷 𝗽𝗿𝘇𝗲𝗰𝘇𝘆𝘁𝗮𝗰𝗶𝗲 𝗻𝗮 𝗻𝗮𝘀𝘇𝘆𝗺 𝗽𝗼𝗿𝘁𝗮𝗹𝘂:
https://powstanie1863-64.pl/artykul/bizuteria-patriotyczna/

Wydarzenia związane z obchodami 160. rocznicy Powstania Styczniowego.

Święto Niepodległości to też czas na przypomnienie Powstania Styczniowego. 𝗭𝗮𝗰𝗵𝗲̨𝗰𝗮𝗺𝘆 𝗱𝗼 𝗼𝗯𝗲𝗷𝗿𝘇𝗲𝗻𝗶𝗮 📷 𝗳𝗼𝘁𝗼𝗴𝗮𝗹𝗲𝗿𝗶𝗶 𝘇 𝗴𝗺𝗶𝗻...
16/11/2023

Święto Niepodległości to też czas na przypomnienie Powstania Styczniowego. 𝗭𝗮𝗰𝗵𝗲̨𝗰𝗮𝗺𝘆 𝗱𝗼 𝗼𝗯𝗲𝗷𝗿𝘇𝗲𝗻𝗶𝗮 📷 𝗳𝗼𝘁𝗼𝗴𝗮𝗹𝗲𝗿𝗶𝗶 𝘇 𝗴𝗺𝗶𝗻𝗻𝘆𝗰𝗵 𝗼𝗯𝗰𝗵𝗼𝗱𝗼́𝘄 𝗦́𝘄𝗶𝗲̨𝘁𝗮 𝘇𝗼𝗿𝗴𝗮𝗻𝗶𝘇𝗼𝘄𝗮𝗻𝘆𝗰𝗵 𝘄 𝗡𝗼𝘄𝗲𝗷 𝗦ł𝘂𝗽𝗶. Podczas wydarzenia odbyły się m.in. koncert niepodległościowy, żywa lekcja historii oraz odsłonięcie muralu upamiętniającego zryw i jego bohaterów. Dziękujemy za piękną inicjatywę!🤍❤️

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.

📣Mamy dobrą wiadomość dla wszystkich, którym nie udało się zobaczyć wystawy stacjonarnej „𝗛𝘂 𝗵𝗮!!! 𝗡𝗶𝗲𝗰𝗵𝗮𝗷 𝗣𝗼𝗹𝘀𝗸𝗮 𝘇𝗻𝗮, 𝗷...
15/11/2023

📣Mamy dobrą wiadomość dla wszystkich, którym nie udało się zobaczyć wystawy stacjonarnej „𝗛𝘂 𝗵𝗮!!! 𝗡𝗶𝗲𝗰𝗵𝗮𝗷 𝗣𝗼𝗹𝘀𝗸𝗮 𝘇𝗻𝗮, 𝗷𝗮𝗸𝗶𝗰𝗵 𝘀𝘆𝗻𝗼́𝘄 𝗺𝗮”, 𝘇𝗼𝗿𝗴𝗮𝗻𝗶𝘇𝗼𝘄𝗮𝗻𝗲𝗷 𝘄 𝗿𝗮𝗺𝗮𝗰𝗵 𝗼𝗯𝗰𝗵𝗼𝗱𝗼́𝘄 𝟭𝟲𝟬. 𝗿𝗼𝗰𝘇𝗻𝗶𝗰𝘆 𝘄𝘆𝗯𝘂𝗰𝗵𝘂 𝗣𝗼𝘄𝘀𝘁𝗮𝗻𝗶𝗮 𝗦𝘁𝘆𝗰𝘇𝗻𝗶𝗼𝘄𝗲𝗴𝗼. Wystawa prezentowana na początku tego roku w przestrzeni Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, teraz jest dostępna online 🤩. Zachęcamy do 👀🧐wirtualnego zwiedzania!

👉𝗟𝗶𝗻𝗸 𝗱𝗼 𝘄𝘆𝘀𝘁𝗮𝘄𝘆: http://www2.wbp.lodz.pl/pliki/wystawy/2023-powstanie-styczniowe/

14/11/2023

Na początku powstania organizował napady na kasy rosyjskie, aby pozyskać fundusze do prowadzenia powstańczej walki. W ataku na Sosnowiec, planował wykorzystać… pociąg pancerny. Był całkiem niezłym administratorem, ale niestety miernym dowódcą wojskowym. 𝗔𝗽𝗼𝗹𝗶𝗻𝗮𝗿𝘆 𝗞𝘂𝗿𝗼𝘄𝘀𝗸𝗶 𝘁𝗼 𝗽𝗼𝘀𝘁𝗮𝗰́, 𝗸𝘁𝗼́𝗿𝗮̨ 𝘁𝗿𝘂𝗱𝗻𝗼 𝗽𝗼𝗱𝗱𝗮𝗰́ 𝗷𝗲𝗱𝗻𝗼𝘇𝗻𝗮𝗰𝘇𝗻𝗲𝗷 𝗼𝗰𝗲𝗻𝗶𝗲.

Był ziemianinem pochodzącym z Wielkopolski. Po śmierci swojego ojca, porzucił szkołę i zajął się prowadzeniem rodzinnego gospodarstwa. Nie wystarczało mu jednak spokojne, ziemiańskie życie i zaangażował się w działalność konspiracyjno-powstańczą. Przypłacił to więzieniem i wyrokiem śmierci, którego cudem uniknął. Po ślubie z Marcelą Jeżewską, wykupił majątek od teściowej i przeniósł się do Królestwa Polskiego. Od 1862 r. angażował się w przygotowania do ⚔️powstania.

W styczniu 1863 r. został mianowany naczelnikiem wojskowym i cywilnym województwa krakowskiego. Pod jego przywództwem powstańcom udało się opanować teren Zagłębia Dąbrowskiego, które przez niemal 3 tygodnie było rządzone przez powstańców. Szczęście opuściło Kurowskiego w bitwie pod Miechowem, gdzie dowodzony przez niego oddział został zmasakrowany przez Rosjan. Klęskę przez lata wypominali mu historycy oraz powstańcy, nie szczędząc gorzkich słów. Po upadku powstania, wyemigrował z żoną do Szwajcarii, gdzie zmarł.

👉𝗪𝗶𝗲̨𝗰𝗲𝗷 𝗼 𝘇̇𝘆𝗰𝗶𝘂 𝗔𝗽𝗼𝗹𝗶𝗻𝗮𝗿𝗲𝗴𝗼 𝗞𝘂𝗿𝗼𝘄𝘀𝗸𝗶𝗲𝗴𝗼, 𝗱𝗼𝘄𝗶𝗲𝗰𝗶𝗲 𝘀𝗶𝗲̨ 𝘇 𝗻𝗮𝘀𝘇𝗲𝗴𝗼 𝗮𝗿𝘁𝘆𝗸𝘂ł𝘂:
https://powstanie1863-64.pl/postac/apolinary-kurowski/

🎨"Atak powstańców na Miechów 17 lutego 1863 roku"/Jędrzej Brydak/Polona.pl
📷Apolinary Kurowski/Polona.pl

W komentarzu znajdziecie oryginalne zdjęcie Apolinarego Kurowskiego, z którego zostało zrobione ożywienie.

14/11/2023

Zgadniecie gdzie🚙jedziemy? Niech wskazówką będzie dla Was legenda o🫅księciu Leszku, który pewnego dnia wraz ze swoją świtą, wyruszył na🐾polowanie. W pogoni za jeleniem, nie zauważył, kiedy zgubił swoich towarzyszy. Gdy zmęczony usiadł pod drzewem, został zaatakowany przez smolarzy leśnych. Na nic zdały się prośby i groźby, napastnicy nie zważali na nietykalność książęcą. Dopiero gdy usłyszeli tętent i rżenie koni, przekonani, że nadciąga drużyna książęca, zbiegli. Okazało się, że hałasu narobiło spłoszone stado koni, któremu przewodził biały ogier. Książę wdzięczny zwierzętom za ocalenie życia, postanowił założyć osadę. Nazwał ją Koninem, a w jej herbie umieścił białego rumaka.

🐎𝗝𝘂𝘇̇ 𝗷𝘂𝘁𝗿𝗼 𝘀𝗽𝗼𝘁𝗸𝗮𝗷𝗺𝘆 𝘀𝗶𝗲̨ 𝘄 𝗞𝗼𝗻𝗶𝗻𝗶𝗲!🐎𝗧𝗼 𝗻𝗮𝘀𝘇𝗮 𝗼𝘀𝘁𝗮𝘁𝗻𝗶𝗮 𝗽𝗼𝗱𝗿𝗼́𝘇̇ 𝗶 𝗹𝗼𝗸𝗮𝗹𝗶𝘇𝗮𝗰𝗷𝗮 𝘄 𝘁𝘆𝗺 𝗿𝗼𝗸𝘂.

𝗠𝘂𝗹𝘁𝗶𝗺𝗲𝗱𝗶𝗮𝗹𝗻𝗮 𝘄𝘆𝘀𝘁𝗮𝘄𝗮 “𝗣𝗼𝘄𝘀𝘁𝗮𝗹𝗶 𝟭𝟴𝟲𝟯-𝟲𝟰” 𝗯𝗲̨𝗱𝘇𝗶𝗲 𝗰𝘇𝘆𝗻𝗻𝗮 𝗱𝗹𝗮 𝘇𝘄𝗶𝗲𝗱𝘇𝗮𝗷𝗮̨𝗰𝘆𝗰𝗵 𝘄 𝗱𝗻𝗶𝗮𝗰𝗵 𝟭𝟱-𝟮𝟲 𝗹𝗶𝘀𝘁𝗼𝗽𝗮𝗱𝗮 𝟮𝟬𝟮𝟯 𝗿. 𝘄 𝗽𝗿𝘇𝗲𝘀𝘁𝗿𝘇𝗲𝗻𝗶 𝗦𝗸𝗮𝗻𝘀𝗲𝗻𝘂 𝗘𝘁𝗻𝗼𝗴𝗿𝗮𝗳𝗶𝗰𝘇𝗻𝗲𝗴𝗼, 𝗻𝗮 𝘁𝗲𝗿𝗲𝗻𝗶𝗲 𝗠𝘂𝘇𝗲𝘂𝗺 𝗢𝗸𝗿𝗲̨𝗴𝗼𝘄𝗲𝗴𝗼 𝘄 𝗞𝗼𝗻𝗶𝗻𝗶𝗲.

👇👇👇
𝗚𝗼𝗱𝘇𝗶𝗻𝘆 𝗼𝘁𝘄𝗮𝗿𝗰𝗶𝗮 𝗱𝗹𝗮 𝘇𝘄𝗶𝗲𝗱𝘇𝗮𝗷𝗮̨𝗰𝘆𝗰𝗵:
🔹wtorek-piątek: 10.00-18.00
🔹sobota: 12.00-18.00
🔹niedziela: 14.00-18.00
🔹poniedziałek: nieczynne

📣Wszystkich zainteresowanych 𝗼𝗽𝗿𝗼𝘄𝗮𝗱𝘇𝗮𝗻𝗶𝗲𝗺 𝗽𝗼 𝘄𝘆𝘀𝘁𝗮𝘄𝗶𝗲 𝗶 𝗮𝗿𝗰𝘆𝗰𝗶𝗲𝗸𝗮𝘄𝘆𝗺𝗶 𝗼𝗽𝗼𝘄𝗶𝗲𝘀́𝗰𝗶𝗮𝗺𝗶 𝗦𝗲𝗯𝗮𝘀𝘁𝗶𝗮𝗻𝗮 𝗣𝗮𝘄𝗹𝗶𝗻𝘆, 𝘄𝘀𝗽𝗼́ł𝗸𝘂𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝗮 𝘄𝘆𝘀𝘁𝗮𝘄𝘆, zapraszamy na jej wernisaż. Wydarzenie odbędzie się w najbliższy piątek, tj. 📆 𝟭𝟳 𝗹𝗶𝘀𝘁𝗼𝗽𝗮𝗱𝗮 o godzinie 𝟭𝟮:𝟬𝟬 w Okręgowe w Koninie, ul. Muzealna 6.

𝗞𝘂𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝘇𝘆 𝘄𝘆𝘀𝘁𝗮𝘄𝘆: Wojciech Kalwat, Sebastian Pawlina
𝗥𝗲𝗮𝗹𝗶𝘇𝗮𝗰𝗷𝗮: Studio projektowe Sowa-Szenk
𝗣𝗿𝗼𝗷𝗲𝗸𝘁 𝗴𝗿𝗮𝗳𝗶𝗰𝘇𝗻𝘆: Marta Maria Madej
𝗢𝗿𝗴𝗮𝗻𝗶𝘇𝗮𝘁𝗼𝗿: Muzeum Historii Polski
𝗪𝘆𝘀𝘁𝗮𝘄𝗮 𝗱𝗼𝗳𝗶𝗻𝗮𝗻𝘀𝗼𝘄𝗮𝗻𝗮 𝘇𝗲 𝘀́𝗿𝗼𝗱𝗸𝗼́𝘄 𝗠𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮 𝗞𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿𝘆 𝗶 𝗗𝘇𝗶𝗲𝗱𝘇𝗶𝗰𝘁𝘄𝗮 𝗡𝗮𝗿𝗼𝗱𝗼𝘄𝗲𝗴𝗼.
𝗗𝗮𝗿𝗰𝘇𝘆𝗻́𝗰𝗮: Bank Pekao S.A.
𝗣𝗮𝘁𝗿𝗼𝗻𝗶 𝗺𝗲𝗱𝗶𝗮𝗹𝗻𝗶: Polskie Radio, Telewizja Polska, TVP3, Polska Press Grupa, Nasza Historia, Gość Niedzielny, Dzieje.pl.

𝗪𝘆𝘀𝘁𝗮𝘄𝗮 𝗽𝗼𝘄𝘀𝘁𝗮ł𝗮 𝘄 𝗿𝗮𝗺𝗮𝗰𝗵 𝟭𝟲𝟬. 𝗿𝗼𝗰𝘇𝗻𝗶𝗰𝘆 𝘄𝘆𝗯𝘂𝗰𝗵𝘂 𝗣𝗼𝘄𝘀𝘁𝗮𝗻𝗶𝗮 𝗦𝘁𝘆𝗰𝘇𝗻𝗶𝗼𝘄𝗲𝗴𝗼.

Wydarzenia związane z obchodami 160. rocznicy Powstania Styczniowego.

Wspólnie celebrujmy ten piękny czas! 🕊𝗦́𝘄𝗶𝗲̨𝘁𝗼 𝗢𝗱𝘇𝘆𝘀𝗸𝗮𝗻𝗶𝗮 𝗡𝗶𝗲𝗽𝗼𝗱𝗹𝗲𝗴ł𝗼𝘀́𝗰𝗶 𝘁𝗼 𝗰𝘇𝗮𝘀 𝗿𝗮𝗱𝗼𝘀́𝗰𝗶, 𝗻𝗮𝗱𝘇𝗶𝗲𝗶 𝗼𝗿𝗮𝘇 𝗿𝗲𝗳𝗹𝗲𝗸𝘀𝗷𝗶 🕊. A ...
12/11/2023

Wspólnie celebrujmy ten piękny czas! 🕊𝗦́𝘄𝗶𝗲̨𝘁𝗼 𝗢𝗱𝘇𝘆𝘀𝗸𝗮𝗻𝗶𝗮 𝗡𝗶𝗲𝗽𝗼𝗱𝗹𝗲𝗴ł𝗼𝘀́𝗰𝗶 𝘁𝗼 𝗰𝘇𝗮𝘀 𝗿𝗮𝗱𝗼𝘀́𝗰𝗶, 𝗻𝗮𝗱𝘇𝗶𝗲𝗶 𝗼𝗿𝗮𝘇 𝗿𝗲𝗳𝗹𝗲𝗸𝘀𝗷𝗶 🕊. A lokalne inicjatywy cieszą nas szczególnie! Dlatego, jeśli mieszkacie w okolicach Kutna, serdecznie zapraszamy na 🎶🎺𝗞𝗼𝗻𝗰𝗲𝗿𝘁 𝗢𝗿𝗸𝗶𝗲𝘀𝘁𝗿𝘆 𝗚𝗺𝗶𝗻𝘆 𝗞𝘂𝘁𝗻𝗼 𝘇 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹𝗶𝘀𝘁𝗮𝗺𝗶 𝗸𝗼𝗻𝗸𝘂𝗿𝘀𝘂 „𝗣𝗶𝗲𝘀́𝗻𝗶 𝗣𝗼𝘄𝘀𝘁𝗮𝗻́𝗰𝘇𝗲𝗷”.
👉Wydarzenie odbędzie się dzisiaj, tj.📅12 listopada o godzinie 11.45 w Kościele Parafialnym św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Kutnie. Wstęp Wolny! Zapraszamy w imieniu organizatora Centrum Kultury Gminy Kutno.

𝗦𝗽𝗼𝘁𝗸𝗮𝗻𝗶𝗲 𝗺𝘂𝘇𝘆𝗰𝘇𝗻𝗲 𝗿𝗲𝗮𝗹𝗶𝘇𝗼𝘄𝗮𝗻𝗲 𝗷𝗲𝘀𝘁 𝘄 𝗿𝗮𝗺𝗮𝗰𝗵 𝗽𝗿𝗼𝗷𝗲𝗸𝘁𝘂 „𝗣𝗼𝘄𝘀𝘁𝗮𝗻𝗶𝗲 𝗦𝘁𝘆𝗰𝘇𝗻𝗶𝗼𝘄𝗲 𝗯𝗲𝘇 𝘁𝗮𝗷𝗲𝗺𝗻𝗶𝗰” 𝗶 𝗷𝗲𝘀𝘁 𝗰𝘇𝗲̨𝘀́𝗰𝗶𝗮̨ 𝗴𝗺𝗶𝗻𝗻𝘆𝗰𝗵 𝗼𝗯𝗰𝗵𝗼𝗱𝗼́𝘄 𝟭𝟲𝟬. 𝗿𝗼𝗰𝘇𝗻𝗶𝗰𝘆 𝗣𝗼𝘄𝘀𝘁𝗮𝗻𝗶𝗮 𝗦𝘁𝘆𝗰𝘇𝗻𝗶𝗼𝘄𝗲𝗴𝗼.

🇵🇱1️⃣2️⃣ listopada o godzinie 1️⃣1️⃣.4️⃣5️⃣ zapraszamy na koncert Orkiestry Gminy Kutno z udziałem Finalistów Konkursu Pieśni Powstańczej. Koncert odbędzie się po mszy świętej celebrowanej przez księdza Piotra Sapińskiego w Kościele Parafialnym św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Kutnie.
🇵🇱Wydarzenie realizowane w ramach projektu „Powstanie Styczniowe bez tajemnic” dofinansowanego ze środków Biura Niepodległa w ramach Programu Dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864”
Wydarzenie jest częścią programu gminnych obchodów 160. Rocznicy Powstania Styczniowego.

Obraz “Zagroda podkrakowska z kwitnącym drzewem” namalował człowiek pozbawiony obydwu dłoni. Jak został  jednym z czołow...
10/11/2023

Obraz “Zagroda podkrakowska z kwitnącym drzewem” namalował człowiek pozbawiony obydwu dłoni. Jak został jednym z czołowych polskich malarzy realistycznych?

Od dziecka Ludomir Benedyktowicz przejawiał talent 🎨🪶malarski. Marzył o sztuce jednak ojciec zaplanował dla niego karierę 🪵🐾leśnika i mimo protestów, posłał syna na studia leśnicze w Broku. Gdy Ludomir był na drugim roku wybuchło Powstanie Styczniowe. Jak większość studentów ⚔️przyłączył się do walk. 14 marca 1863 w potyczce został trafiony kulą w lewą rękę. Gdy upadł, kozak odciął mu szablą prawą. Od śmierci uratowali go mieszkańcy pobliskiego dworu. Ludomir przeżył, jednak stracił obydwie dłonie. By uchronić go przed represjami sfingowano jego śmierć i usypano mu fikcyjny grób (istnieje do dziś).

On sam wyjechał i postanowił, mimo niepełnosprawności, zostać malarzem. Wymyślił konstrukcję protezy, dzięki której mógł tworzyć - na przedramię zakładano mu metalową obręcz, do której przytwierdzano pędzel. Artysta ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Monachium, tworzył m.in. z Janem Matejką, założył własną szkołę malarstwa. Malował sceny powstańcze, ale i pejzaże nawiązujące do krajobrazów polskiej wsi. Był także zapalonym♟szachistą-amatorem. Ożenił się z Marią Skalską, z którą miał czwórkę dzieci.

𝗛𝗶𝘀𝘁𝗼𝗿𝗶𝗲 𝗽𝗼𝘄𝘀𝘁𝗮𝗻́𝗰𝗼́𝘄, 𝘁𝗼 𝘁𝗮𝗸𝘇̇𝗲 𝗶𝗰𝗵 𝗱𝗮𝗹𝘀𝘇𝗲 𝗹𝗼𝘀𝘆. 𝗪𝗶𝗲̨𝗰𝗲𝗷 𝗼 𝘇̇𝘆𝗰𝗶𝘂 𝗟𝘂𝗱𝗼𝗺𝗶𝗿𝗮 𝗕𝗲𝗻𝗲𝗱𝘆𝗸𝘁𝗼𝘄𝗶𝗰𝘇𝗮 𝗱𝗼𝘄𝗶𝗲𝗰𝗶𝗲 𝘀𝗶𝗲̨ 𝘇 𝗻𝗮𝘀𝘇𝗲𝗴𝗼 𝗮𝗿𝘁𝘆𝗸𝘂ł𝘂:
https://powstanie1863-64.pl/postac/ludomir-benedyktowicz-1844-1926/

09/11/2023

Miała 34 lata gdy została wdową z czterema córkami. Mąż, pochodzący z warszawskiej rodziny ewangelików, pozostawił jej pokaźny majątek. 𝗘𝗺𝗶𝗹𝗶𝗮 𝗛𝗲𝘂𝗿𝗶𝗰𝗵, bo o niej mowa, mogła wieść spokojne życie szanowanej wdowy. Zdecydowała jednak inaczej. Wraz z córkami zaangażowała się 𝘄 𝗱𝘇𝗶𝗮ł𝗮𝗻𝗶𝗮 𝗻𝗮 𝗿𝘇𝗲𝗰𝘇 𝗣𝗼𝘄𝘀𝘁𝗮𝗻𝗶𝗮 𝗦𝘁𝘆𝗰𝘇𝗻𝗶𝗼𝘄𝗲𝗴𝗼. I𝗰𝗵 𝗱𝗼𝗺 𝗽𝗿𝘇𝘆 𝘂𝗹𝗶𝗰𝘆 𝗪𝗶𝗱𝗼𝗸 𝟱, 𝘀𝘁𝗮ł 𝘀𝗶𝗲̨ 𝗷𝗲𝗱𝗻𝘆𝗺 𝘇 𝗻𝗮𝗷𝘄𝗮𝘇̇𝗻𝗶𝗲𝗷𝘀𝘇𝘆𝗰𝗵 𝗸𝗼𝗻𝘀𝗽𝗶𝗿𝗮𝗰𝘆𝗷𝗻𝘆𝗰𝗵 𝗹𝗼𝗸𝗮𝗹𝗶 𝘄 𝘀𝘁𝗼𝗹𝗶𝗰𝘆.

Jej trzej bracia brali udział w Powstaniu Listopadowym. Jeden zginął, dwaj wyemigrowali. Syn najstarszego wciągnął Heurichówny do konspiracji. Już w 1862 roku na Widok 5 działała tajna drukarnia, odbywały się nielegalne spotkania, przechowywano ważne dokumenty, prasę, ludzi a także pieczęcie Rządu Narodowego. 𝗘𝗺𝗶𝗹𝗶𝗮, 𝗝𝘂𝗹𝗶𝗮 (𝗻𝗮 𝗼𝘇̇𝘆𝘄𝗶𝗼𝗻𝘆𝗺 𝘇𝗱𝗷𝗲̨𝗰𝗶𝘂), 𝗧𝗲𝗼𝗱𝗼𝗿𝗮 𝗶 𝗻𝗮𝗷𝗺ł𝗼𝗱𝘀𝘇𝗮, 𝗷𝗲𝗱𝗲𝗻𝗮𝘀𝘁𝗼𝗹𝗲𝘁𝗻𝗶𝗮 𝗛𝗲𝗹𝗲𝗻𝗮 💪🏋️‍♀️𝗽𝗿𝘇𝗲𝗻𝗼𝘀𝗶ł𝘆 𝗽𝗼𝗰𝘇𝘁𝗲̨, 𝗱𝗼𝗸𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁𝘆, 𝗷𝗲𝘇́𝗱𝘇𝗶ł𝘆 𝗱𝗼𝗱𝗮𝘄𝗮𝗰́ 𝗼𝘁𝘂𝗰𝗵𝘆 𝗻𝗮 𝗲𝗴𝘇𝗲𝗸𝘂𝗰𝗷𝗲 𝗻𝗮 𝗰𝘆𝘁𝗮𝗱𝗲𝗹𝗶 𝘄𝗮𝗿𝘀𝘇𝗮𝘄𝘀𝗸𝗶𝗲𝗷.

Po aresztowaniu matki w Wigilię 1862 roku, walczyły o jej uwolnienie i pomagały więźniom. „Dzień każdy przynosił wieści coraz to straszniejsze; (…). Więzienia napełniały się zabranymi z pola bitwy; półnadzy i głodni byli. Nam też przybyło pracy. Dnie całe biegałyśmy, zbierając odzież i żywność, aby zawieźć ją do cytadeli. Zanosiło się to do domu, a w sobotę ładowało na wóz i, przy tym wozie idąc, wstępowało do sklepów i zabierało wśród tygodnia wyproszoną żywność” – pisała po latach Teodora.

W 1864 roku dwie starsze córki zostały aresztowane. Groziła im zsyłka, skończyło się na przymusowym osiedleniu na Suwalszczyźnie. Wszystkim Heurichównom i ich matce udało się powrócić po latach do Warszawy.

W komentarzu znajdziecie zdjęcie, z którego zostało zrobione ożywienie.

𝗪𝗶𝗲̨𝗰𝗲𝗷 𝗼 𝗿𝗼𝗱𝘇𝗶𝗻𝗶𝗲 𝗛𝗲𝘂𝗿𝗶𝗰𝗵 𝗱𝗼𝘄𝗶𝗲𝗰𝗶𝗲 𝘀𝗶𝗲̨ 𝘇 𝗻𝗮𝘀𝘇𝗲𝗴𝗼 𝗽𝗼𝗿𝘁𝗮𝗹𝘂:
https://powstanie1863-64.pl/artykul/heurichowny/

Razem z 🏛 Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku zapraszamy na podsumowanie projektu realizowanego w ramach obchodów 𝟭𝟲𝟬. ...
09/11/2023

Razem z 🏛 Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku zapraszamy na podsumowanie projektu realizowanego w ramach obchodów 𝟭𝟲𝟬. 𝗿𝗼𝗰𝘇𝗻𝗶𝗰𝘆 𝗣𝗼𝘄𝘀𝘁𝗮𝗻𝗶𝗮 𝗦𝘁𝘆𝗰𝘇𝗻𝗶𝗼𝘄𝗲𝗴𝗼:

👉„𝗔 𝗺𝘂𝗻𝗱𝘂𝗿𝘆 𝗶𝗰𝗵 𝗯𝘆ł𝘆 𝘀𝘇𝗮𝗿𝗮𝗰𝘇𝗸𝗼𝘄𝗲. 𝗦́𝗹𝗮𝗱𝗮𝗺𝗶 𝗣𝗼𝘄𝘀𝘁𝗮𝗻𝗶𝗮 𝗦𝘁𝘆𝗰𝘇𝗻𝗶𝗼𝘄𝗲𝗴𝗼 𝘄 𝗽𝗼𝘄𝗶𝗲𝗰𝗶𝗲 𝗸𝗮𝗹𝗶𝘀𝗸𝗶𝗺”.👈

𝗞𝗶𝗲𝗱𝘆: 10 listopada (piątek) godz. 12.00
𝗚𝗱𝘇𝗶𝗲: Szkoła Podstawowa w Godzieszach Wielkich przy ul. Kordeckiego 8

Podczas wydarzenia zostaną przypomniane wszystkie działania realizowane w trakcie projektu, a jego zwieńczeniem będzie prezentacja jednodniowej wystawy: ⚔️„𝗦́𝗹𝗮𝗱𝗮𝗺𝗶 𝗣𝗼𝘄𝘀𝘁𝗮𝗻́𝗰𝗼́𝘄 𝗦𝘁𝘆𝗰𝘇𝗻𝗶𝗼𝘄𝘆𝗰𝗵”⚔️. Na ekspozycję składać się będą stroje damskie z okresu Żałoby Narodowej oraz mundury powstańcze, używane w trakcie rekonstrukcji. Obrazy rekonstruowanych wydarzeń i postaci przywoła 25 fotografii z rekonstrukcji, wykonanych przez Tomasza Potemkowskiego. 𝗪𝘀𝘁𝗲̨𝗽 𝘄𝗼𝗹𝗻𝘆! 𝗭𝗮𝗽𝗿𝗮𝘀𝘇𝗮𝗺𝘆!

📍Szczegóły pod udostępnionym linkiem.

08/11/2023

🎊Przyłączcie się do wspólnego świętowania!🎊 Już po raz 18-nasty Przystanek Niepodległość organizowany przez Muzeum Historii Polski celebruje święto wolności! W tym roku także nawiązując do obchodów 160. rocznicy Powstania Styczniowego.

📣𝟭𝟭-𝟭𝟮 𝗹𝗶𝘀𝘁𝗼𝗽𝗮𝗱𝗮 𝟮𝟬𝟮𝟯 𝘄 𝗴𝗼𝗱𝘇𝗶𝗻𝗮𝗰𝗵 𝟭𝟭.𝟬𝟬-𝟭𝟵.𝟬𝟬 𝘇𝗮𝗽𝗿𝗮𝘀𝘇𝗮𝗺𝘆 𝗱𝗼 𝗚𝗮𝗹𝗲𝗿𝗶𝗶 𝗠𝗞𝗶𝗗𝗡 𝗢𝗸𝗻𝗼 𝗻𝗮 𝗞𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿𝗲̨ przy Krakowskim Przedmieściu 17 w Warszawie.

𝗖𝗼 𝗱𝗹𝗮 𝗪𝗮𝘀 𝗣𝗿𝘇𝘆𝗴𝗼𝘁𝗼𝘄𝗮𝗹𝗶𝘀́𝗺𝘆?
Pokazy filmów 📽 Żywe pomniki” i “Powstali 1863” oraz ekspozycję oryginalnych 💃strojów z okresu Powstania Styczniowego i 📷 zdjęć weteranów.

„Żywe pomniki”
Trzyminutowy film składa się z autentycznych ujęć weteranów Powstania Styczniowego, znalezionych w przedwojennej kronice z 11 listopada 1932 oraz
materiału fotograficznego z okresu międzywojennego. Film opowiada o historii weteranów i ich wyjątkowej pozycji w odrodzonej w 1918 roku Polsce. Ci którzy przeżyli zryw, zyskali status żywych pomników. Cieszyli się ogromnym szacunkiem, otrzymywali odznaczenia i mundury kombatanckie. Stanowili wzór dla pokolenia Kolumbów, a insurekcja 1863 roku stała się fundamentem odrodzonego państwa polskiego.

„Powstali 1863”
Zapał do walki z Moskalami w nocy 22 stycznia 1863 roku, chwała zwycięskich potyczek, trudy leśnego biwakowania, groza nieudanego zamachu na carskiego namiestnika, wreszcie gorycz klęski - wszystkich tych emocji można doświadczyć w ciągu niespełna 30-minutowej animacji “Powstali 1863” w reżyserii Marcina Kołaczkowskiego i Wojciecha Kalwata. Fragmenty pamiętników z epoki, melodie piosenek towarzyszących powstańcom w walce, przenoszą do realiów sprzed 160. lat. Ta podróż w czasie pomaga zrozumieć, dlaczego Powstanie Styczniowe zapadło w pamięć kolejnym pokoleniom Polaków i mimo tragicznego zakończenia, mobilizowało ich do dalszej walki o wolność – wygranej w 1918 roku.

𝗪𝘀𝘁𝗲̨𝗽 𝘄𝗼𝗹𝗻𝘆!

𝗪𝘆𝗱𝗮𝗿𝘇𝗲𝗻𝗶𝗲 𝗷𝗲𝘀𝘁 𝗰𝘇𝗲̨𝘀́𝗰𝗶𝗮̨ 𝗼𝗯𝗰𝗵𝗼𝗱𝗼́𝘄 𝟭𝟲𝟬. 𝗿𝗼𝗰𝘇𝗻𝗶𝗰𝘆 𝗣𝗼𝘄𝘀𝘁𝗮𝗻𝗶𝗮 𝗦𝘁𝘆𝗰𝘇𝗻𝗶𝗼𝘄𝗲𝗴𝗼, 𝗮 𝗿𝗲𝗮𝗹𝗶𝘇𝗼𝘄𝗮𝗻𝗲 𝗷𝗲𝘀𝘁 𝘄𝘀𝗽𝗼́𝗹𝗻𝗶𝗲 𝘇 𝗕𝗶𝘂𝗿𝗲𝗺 Niepodległa 𝘄 𝗿𝗮𝗺𝗮𝗰𝗵 𝗦́𝘄𝗶𝗲̨𝘁𝗮 𝗡𝗶𝗲𝗽𝗼𝗱𝗹𝗲𝗴ł𝗼𝘀́𝗰𝗶.

Wydarzenia związane z obchodami 160. rocznicy Powstania Styczniowego.

📢To już ostatnie chwile na zwiedzanie naszej wystawy multimedialnej “𝗣𝗼𝘄𝘀𝘁𝗮𝗹𝗶 𝟭𝟴𝟲𝟯-𝟲𝟰” w Żarach! Jeśli nie mieliście jes...
08/11/2023

📢To już ostatnie chwile na zwiedzanie naszej wystawy multimedialnej “𝗣𝗼𝘄𝘀𝘁𝗮𝗹𝗶 𝟭𝟴𝟲𝟯-𝟲𝟰” w Żarach! Jeśli nie mieliście jeszcze okazji jej zobaczyć, 𝗺𝗮𝗰𝗶𝗲 𝗰𝘇𝗮𝘀 𝘁𝘆𝗹𝗸𝗼 𝗱𝗼 𝗷𝘂𝘁𝗿𝗮, 𝘁𝗷. 📆𝟵 𝗹𝗶𝘀𝘁𝗼𝗽𝗮𝗱𝗮.
Do opowiedzenia o powstaniu wykorzystywano wspomnienia, relacje, archiwalne dokumenty, zdjęcia, grafiki czy fragmenty prasy z epoki. Ekspozycja przygotowana została także z myślą o najmłodszych👶, którzy w ramach zabawy edukacyjnej mogą ułożyć wielkoformatowe puzzle czy zebrać komplet odbitek powstańczych pieczęci.
Zapraszamy na plac przy 🏫Żarskim Ratuszu 𝘄 𝗴𝗼𝗱𝘇𝗶𝗻𝗮𝗰𝗵 𝟵.𝟬𝟬-𝟭𝟳.𝟬𝟬.

🐎 A przed nami ostatnia podróż i lokalizacja w tym roku. Szczegóły wkrótce! 🐎

𝗞𝘂𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝘇𝘆 𝘄𝘆𝘀𝘁𝗮𝘄𝘆: Wojciech Kalwat, Sebastian Pawlina
𝗥𝗲𝗮𝗹𝗶𝘇𝗮𝗰𝗷𝗮: Studio projektowe Sowa-Szenk
𝗣𝗿𝗼𝗷𝗲𝗸𝘁 𝗴𝗿𝗮𝗳𝗶𝗰𝘇𝗻𝘆: Marta Maria Madej
𝗢𝗿𝗴𝗮𝗻𝗶𝘇𝗮𝘁𝗼𝗿: Muzeum Historii Polski
𝗪𝘆𝘀𝘁𝗮𝘄𝗮 𝗱𝗼𝗳𝗶𝗻𝗮𝗻𝘀𝗼𝘄𝗮𝗻𝗮 𝘇𝗲 𝘀́𝗿𝗼𝗱𝗸𝗼́𝘄 𝗠𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮 𝗞𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿𝘆 𝗶 𝗗𝘇𝗶𝗲𝗱𝘇𝗶𝗰𝘁𝘄𝗮 𝗡𝗮𝗿𝗼𝗱𝗼𝘄𝗲𝗴𝗼.
𝗗𝗮𝗿𝗰𝘇𝘆𝗻́𝗰𝗮: Bank Pekao S.A.
𝗣𝗮𝘁𝗿𝗼𝗻𝗶 𝗺𝗲𝗱𝗶𝗮𝗹𝗻𝗶: Polskie Radio, Telewizja Polska, TVP3, Polska Press Grupa, Nasza Historia, Gość Niedzielny, Dzieje.pl.
🔹🔹🔹
𝗪𝘆𝘀𝘁𝗮𝘄𝗮 𝗽𝗼𝘄𝘀𝘁𝗮ł𝗮 𝘄 𝗿𝗮𝗺𝗮𝗰𝗵 𝟭𝟲𝟬. 𝗿𝗼𝗰𝘇𝗻𝗶𝗰𝘆 𝘄𝘆𝗯𝘂𝗰𝗵𝘂 𝗣𝗼𝘄𝘀𝘁𝗮𝗻𝗶𝗮 𝗦𝘁𝘆𝗰𝘇𝗻𝗶𝗼𝘄𝗲𝗴𝗼.

07/11/2023

𝗪𝘀𝗽𝗼́ł𝗰𝘇𝗲𝘀́𝗻𝗶 𝗺𝗼́𝘄𝗶𝗹𝗶 𝗼 𝗻𝗶𝗺 „𝗺𝗶𝘀𝘁𝗿𝘇 𝘄𝗼𝗷𝗻𝘆 𝗹𝗲𝘀́𝗻𝗲𝗷” 𝗼𝗿𝗮𝘇 „𝗯𝗶𝗰𝘇 𝗯𝗼𝘇̇𝘆 𝗻𝗮 𝗠𝗼𝘀𝗸𝗮𝗹𝗶”. Jego podwładny Antoni Drążkiewicz wspominał, że „charakteru był nadzwyczaj gwałtownego, nieznoszącego żadnego oporu i żadnego „ale”. 𝗗𝗶𝗼𝗻𝗶𝘇𝘆 𝗖𝘇𝗮𝗰𝗵𝗼𝘄𝘀𝗸𝗶, 𝗯𝗼 o 𝗻𝗶𝗺 𝗺𝗼𝘄𝗮, 𝗯𝘆ł 𝗷𝗲𝗱𝗻𝘆𝗺 𝘇 𝗻𝗮𝗷𝗹𝗲𝗽𝘀𝘇𝘆𝗰𝗵 𝗱𝗼𝘄𝗼́𝗱𝗰𝗼́𝘄 𝗣𝗼𝘄𝘀𝘁𝗮𝗻𝗶𝗮 𝗦𝘁𝘆𝗰𝘇𝗻𝗶𝗼𝘄𝗲𝗴𝗼.

W pierwszych miesiącach zrywu swój żołnierski los związał z Marianem Langiewiczem. Po rozwiązaniu jego oddziału i upadku dyktatury, Czachowski utworzył własny oddział powstańczy, który z powodzeniem przez kilka miesięcy bił się z siłami rosyjskimi. Dionizy został także mianowany naczelnikiem województwa sandomierskiego.

Był dowódcą niezwykle surowym wobec własnych żołnierzy. Potrafił prowadzić wielogodzinne marsze bez żadnego jedzenia i picia oraz chwili wypoczynku. Trudy powstańczego życia dzielił jednak ze swoimi podwładnymi, którzy czule nazywali go „ojcem”. Będąc w duszy żołnierzem, nie interesował się zupełnie sprawami politycznymi. Jak pisał jeden z jego biografów „wola walki była bowiem przewodnim motywem działalności Czachowskiego w roku 1863”.

Choć wielokrotnie zdołał umykać siłom rosyjskim, żołnierskie szczęście opuściło go 6 listopada 1863 r. pod Jaworem Soleckim. Oparty o polną gruszę, bronił się przed Rosjanami, strzelając z rewolweru i odpierając ciosy szablą. Śmiertelny cios wachmistrza dragonów zakończył jego niezwykłe życie.

𝗪𝗶𝗲̨𝗰𝗲𝗷 𝗼 𝗗𝗶𝗼𝗻𝗶𝘇𝘆𝗺 𝗖𝘇𝗮𝗰𝗵𝗼𝘄𝘀𝗸𝗶𝗺 𝗽𝗿𝘇𝗲𝗰𝘇𝘆𝘁𝗮𝗰𝗶𝗲 𝗻𝗮 𝗻𝗮𝘀𝘇𝘆𝗺 𝗽𝗼𝗿𝘁𝗮𝗹𝘂:
https://powstanie1863-64.pl/dzien/jeden-z-najdzielniejszych-ginie-dionizy-czachowski/

📷Rysunek Dionizego Czachowskiego, aut. Walery Gadomski/Muzeum Narodowe w Krakowie
📷Dionizy Czachowski/Polona.pl

👉W komentarzu znajdziecie oryginalne zdjęcie Dionizego Czachowskiego, z którego zostało zrobione ożywienie.

Jeśli nie straszne Wam 💨🍂chłodne, jesienne wieczory, nie może Was zabraknąć podczas tego wyjątkowego wydarzenia✨🌘. 𝗝𝘂𝘇̇ ...
07/11/2023

Jeśli nie straszne Wam 💨🍂chłodne, jesienne wieczory, nie może Was zabraknąć podczas tego wyjątkowego wydarzenia✨🌘. 𝗝𝘂𝘇̇ 𝘄 𝗻𝗮𝗷𝗯𝗹𝗶𝘇̇𝘀𝘇𝘆 𝗽𝗶𝗮̨𝘁𝗲𝗸 (𝟭𝟬 𝗹𝗶𝘀𝘁𝗼𝗽𝗮𝗱𝗮) 𝗼𝗱𝗯𝗲̨𝗱𝘇𝗶𝗲 𝘀𝗶𝗲̨ 𝘂𝗽𝗮𝗺𝗶𝗲̨𝘁𝗻𝗶𝗲𝗻𝗶𝗲 𝐁𝐢𝐭𝐰𝐲 𝐩𝐨𝐝 𝐔𝘀́𝐜𝐢𝐞𝗻́𝐜𝐞𝐦.

𝗪 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺𝗶𝗲 𝗺.𝗶𝗻.:
🎶występ artystyczny
⚔️ciekawostki i pokaz broni z okresu Powstania Styczniowego
🍲kulinarna podróż w czasie
✨nocny spacer z pochodniami
🔥ognisko i poczęstunek

𝗪𝘀𝘁𝗲̨𝗽 𝘄𝗼𝗹𝗻𝘆! 𝗭𝗮𝗽𝗿𝗮𝘀𝘇𝗮𝗺𝘆!
Szczegóły pod udostępnionym linkiem.

🔹🔹🔹
𝗢𝗿𝗴𝗮𝗻𝗶𝘇𝗮𝘁𝗼𝗿𝗮𝗺𝗶 𝘄𝘆𝗱𝗮𝗿𝘇𝗲𝗻𝗶𝗮 𝘀𝗮̨ Gmina Łaskarzew i Nadleśnictwo Garwolin, Lasy Państwowe, 𝗮 𝗿𝗲𝗮𝗹𝗶𝘇𝗼𝘄𝗮𝗻𝗲 𝗷𝗲𝘀𝘁 𝘄 𝗿𝗮𝗺𝗮𝗰𝗵 𝗼𝗯𝗰𝗵𝗼𝗱𝗼́𝘄 𝟭𝟲𝟬. 𝗿𝗼𝗰𝘇𝗻𝗶𝗰𝘆 𝗣𝗼𝘄𝘀𝘁𝗮𝗻𝗶𝗮 𝗦𝘁𝘆𝗰𝘇𝗻𝗶𝗼𝘄𝗲𝗴𝗼.

🧾 ZAPROSZENIE 🧾

Serdecznie zapraszamy na wyjątkowe i nietypowe nocne wydarzenie 🌖✨
Gmina Łaskarzew i Nadleśnictwo Garwolin, Lasy Państwowe

⚫️𝟭𝟬 𝗹𝗶𝘀𝘁𝗼𝗽𝗮𝗱𝗮 (𝗽𝗶ą𝘁𝗲𝗸) odbędzie się uroczystość związana z upamiętnieniem 𝐁𝐢𝐭𝐰𝐲 𝐩𝐨𝐝 𝐔ś𝐜𝐢𝐞ń𝐜𝐞𝐦 𝐰 𝟏𝟔𝟎. 𝐑𝐨𝐜𝐳𝐧𝐢𝐜ę 𝐏𝐨𝐰𝐬𝐭𝐚𝐧𝐢𝐚 𝐒𝐭𝐲𝐜𝐳𝐧𝐢𝐨𝐰𝐞𝐠𝐨 🇵🇱 🇵🇱 🇵🇱

👉 Wydarzenie będzie miało swój początek w budynku OSP Grabina, gdzie będzie można obejrzeć występ artystyczny młodzieży przy współudziale Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy. Posłuchamy ciekawostek o broni z okresu powstania styczniowego i będziemy mogli ją zobaczyć na własne oczy 👁👀 . Będziemy mieć okazję również dowiedzieć się co nie co na temat kuchni z okresu powstania styczniowego 😋. Następnie odbędzie się nocny spacer z pochodniami 🌙🌔 w miejsce odsłonięcia tablic, który zakończy się wspólnym ogniskiem i poczęstunkiem w plenerze 🔥🍞🍗👥.

𝗣𝗥𝗢𝗚𝗥𝗔𝗠 𝗨𝗥𝗢𝗖𝗭𝗬𝗦𝗧𝗢Ś𝗖𝗜:
𝟭𝟲.𝟬𝟬 - Oficjalne rozpoczęcie uroczystości w OSP Grabina 🎉
𝟭𝟲.𝟭𝟬 - Występ artystyczny w wykonaniu młodzieży ze szkoły podstawowej im. Orła Białego w Krzywdzie, Klubu Senior +, KGW Zielony Gaik z Krzywdy, KGW Budel, KGW Uścieniec i KGW Grabina
𝟭𝟳.𝟭𝟬 - Prezentacja pt. „Broń w okresie powstania styczniowego” - prowadzący Tomasz K. Żurawski ⚔️🛡🗡
𝟭𝟳.𝟯𝟱 - Prezentacja pt. „Kuchnia w powstaniu styczniowym”- prowadzący Sebastian Paśnicki 🍽🍞🍗
𝟭𝟴.𝟯𝟬 - Spotkanie pod kamiennym krzyżem w Uścieńcu i wspólny spacer nocny z pochodniami do pamiątkowej tablicy w miejscu dawnego dworu 🌙🌔🔥
𝟭𝟴.𝟰𝟱 - Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej na terenie leśniczówki w Uścieńcu w otoczeniu palących się nocą pochodni🎇 🔥 Podczas odsłonięcia: przypomnienie historii bitwy pod Uścieńcem, apel poległych i salwa honorowa wykonana przez grupę rekonstrukcyjną Projekt Historyczny - Konspiracja 🇵🇱
𝟭𝟵.𝟭𝟱 - Wspólny poczęstunek, śpiewanie pieśni patriotycznych oraz ognisko z kiełbaskami i grochówką wojskową na terenie leśniczówki w Uścieńcu 🎼🎤🍖🔥

📍 Lokalizacja miejsca spotkania wspólnego spaceru z pochodniami pod kamiennym krzyżem o 18.30:
https://maps.app.goo.gl/1sL62AsaB1QMNbdA8

Z okazji 𝟭𝟬𝟱. 𝗿𝗼𝗰𝘇𝗻𝗶𝗰𝘆 𝗼𝗱𝘇𝘆𝘀𝗸𝗮𝗻𝗶𝗮 𝗡𝗶𝗲𝗽𝗼𝗱𝗹𝗲𝗴ł𝗼𝘀́𝗰𝗶, razem z Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudsk...
06/11/2023

Z okazji 𝟭𝟬𝟱. 𝗿𝗼𝗰𝘇𝗻𝗶𝗰𝘆 𝗼𝗱𝘇𝘆𝘀𝗸𝗮𝗻𝗶𝗮 𝗡𝗶𝗲𝗽𝗼𝗱𝗹𝗲𝗴ł𝗼𝘀́𝗰𝗶, razem z Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi i Stowarzyszeniem Ruch Kultury Chrześcijańskiej „ODRODZENIE", zapraszamy do wspólnego🎉🎶świętowania i śpiewania dla Niepodległej! 𝗣𝗼𝗱𝗰𝘇𝗮𝘀 𝗸𝗼𝗻𝗰𝗲𝗿𝘁𝘂 𝘇𝗼𝘀𝘁𝗮𝗻𝗮̨ 𝘄𝘆𝗸𝗼𝗻𝗮𝗻𝗲 𝗺.𝗶𝗻. 𝗽𝗶𝗲𝘀́𝗻𝗶 𝗽𝗮𝘁𝗿𝗶𝗼𝘁𝘆𝗰𝘇𝗻𝗲 𝘇 𝗣𝗼𝘄𝘀𝘁𝗮𝗻𝗶𝗮 𝗦𝘁𝘆𝗰𝘇𝗻𝗶𝗼𝘄𝗲𝗴𝗼.

📣𝗪𝘆𝗱𝗮𝗿𝘇𝗲𝗻𝗶𝗲 𝗼𝗱𝗯𝗲̨𝗱𝘇𝗶𝗲 𝘀𝗶𝗲̨ 𝗷𝘂𝘇̇ 𝗷𝘂𝘁𝗿𝗼, 𝘁𝗷. 📆𝟳 𝗹𝗶𝘀𝘁𝗼𝗽𝗮𝗱𝗮 𝟮𝟬𝟮𝟯 𝗿. (wtorek) o godz. 17.30 w sali konferencyjnej Biblioteki (ul. Gdańska 100/102, wejście A, II p.)
🔹🔹🔹
𝗣𝗿𝗼𝗷𝗲𝗸𝘁 𝗿𝗲𝗮𝗹𝗶𝘇𝗼𝘄𝗮𝗻𝘆 𝘄 𝗿𝗮𝗺𝗮𝗰𝗵 𝗼𝗯𝗰𝗵𝗼𝗱𝗼́𝘄 𝟭𝟲𝟬. 𝗿𝗼𝗰𝘇𝗻𝗶𝗰𝘆 𝘄𝘆𝗯𝘂𝗰𝗵𝘂 𝗣𝗼𝘄𝘀𝘁𝗮𝗻𝗶𝗮 𝗦𝘁𝘆𝗰𝘇𝗻𝗶𝗼𝘄𝗲𝗴𝗼.

🎶 Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi i Stowarzyszenie Ruch Kultury Chrześcijańskiej „ODRODZENIE" zapraszają na spotkanie „ŚPIEWAMY DLA NIEPODLEGŁEJ” organizowane w 105. rocznicę odzyskania Niepodległości‼️🇵🇱

❤ Spotkanie odbędzie się 7 listopada 2023 r. (wtorek) o godz. 17.30 na sali konferencyjnej Biblioteki (ul. Gdańska 100/102, wejście A, II p.)

🟣 Przed imprezą o godz. 16.30 nastąpi uroczyste wręczenie dyplomów i nagród laureatom konkursów: „Został w lesie krzyż żelazny”, „Nad Niemnem nie piórem pisane …” i „Ojczyzna i historia Was nie zapomni”.

🎨 Imprezie towarzyszyć będzie wystawa prac uczestników konkursów plastycznych i prezentacja katalogu wystawy i broszury wydanych w ramach projektu „Zwycięstwo ducha, zwycięstwo odwagi, zwycięstwo miłości ojczyzny” dofinansowanego ze środków Biura „Niepodległa" w ramach Programu Dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864"

🇵🇱Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych z okazji odzyskania przez Polskę Niepodległości organizujemy już od 11 lat ‼️

Wstęp wolny‼️

Serdecznie zapraszamy‼️

Patroni medialni: Radio Łódź TVP3 Łódź Łódzkie Wiadomości Dnia - serwis informacyjny TVP3 Łódź Łódź Twoje-Miasto.pl

--------------------------
Łódzkie Kulturalne Województwo Łódzkie Łódzkie.pl

Listopad to miesiąc, w którym tradycyjnie wspominamy bliskich zmarłych. To także czas zadumy nad naszymi przodkami. W os...
04/11/2023

Listopad to miesiąc, w którym tradycyjnie wspominamy bliskich zmarłych. To także czas zadumy nad naszymi przodkami. W ostatnich latach można zauważyć znaczący wzrost zainteresowania poszukiwaniami własnych korzeni i rosnącą chęć poznania historii swojej rodziny. Badania genealogiczne mogą być fascynującą przygodą, która potrafi wciągnąć na długie lata. Zachęcamy do 📖🕵️‍♀️odkrywania swojej przeszłości. Poszukiwania można zacząć nie wychodząc z domu - od źródeł dostępnych w Internecie. Nasz artykuł będzie dla Was interesującym przewodnikiem. Znajdziecie w nim wskazówki i narzędzia - odnośniki do stron archiwów, bibliotek, baz genealogicznych - dzięki którym będziecie mogli samodzielnie poszukać przodka-powstańca 1863 roku. Razem z autorem, prześledzicie także ścieżkę jego poszukiwań, dzięki której poznał historię 𝗢𝗹𝗶𝗺𝗽𝗮 𝗟𝗲𝘀́𝗸𝗶𝗲𝘄𝗶𝗰𝘇𝗮 (𝟭𝟴𝟰𝟯–𝟭𝟵𝟯𝟰), 𝗻𝗮𝗷𝗱ł𝘂𝘇̇𝗲𝗷 𝘇̇𝘆𝗷𝗮̨𝗰𝗲𝗴𝗼 𝘄𝗲𝘁𝗲𝗿𝗮𝗻𝗮 𝗽𝗼𝘄𝘀𝘁𝗮𝗻𝗶𝗮 𝘇 𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝗰𝗷𝗶 𝘇̇𝘂𝗮𝘄𝗼́𝘄 𝘀́𝗺𝗶𝗲𝗿𝗰𝗶.

Badając historię jednostki żuawów śmierci, zastanawiałem się, kto był ostatnim żyjącym weteranem tej niezwykłej formacji. Poszukując informacji o nim, odnalazłem wiele interesujących materiałów. Chciałbym podzielić się więc refleksjami, które mogą być przydatne w poszukiwaniu ...

W starym, zniszczonym kościele, powietrze jest gęste od zapachu krwi i nieuchronnie zbliżającego się upadku. Wśród carsk...
03/11/2023

W starym, zniszczonym kościele, powietrze jest gęste od zapachu krwi i nieuchronnie zbliżającego się upadku. Wśród carskich oficerów dostrzegamy trzy kobiety: Polskę - w żałobnej sukni, zakuwaną w kajdany; Ruś odzianą w biel, siłą oddzielaną od swej siostry i obnażoną Litwę, leżącą w kałuży krwi u stóp rosyjskich oficerów. Ta alegoryczna wizja upadającego Powstania Styczniowego została ukazana na obrazie “𝗣𝗼𝗹𝗼𝗻𝗶𝗮 - 𝗥𝗼𝗸 𝟭𝟴𝟲𝟯”. 𝗧𝗼 𝗷𝗲𝗱𝘆𝗻𝗲 𝗽ł𝗼́𝘁𝗻𝗼 𝗝𝗮𝗻𝗮 𝗠𝗮𝘁𝗲𝗷𝗸𝗶 𝗻𝗮𝘄𝗶𝗮̨𝘇𝘂𝗷𝗮̨𝗰𝗲 𝗱𝗼 𝘄𝘆𝗱𝗮𝗿𝘇𝗲𝗻́ 𝟭𝟴𝟲𝟯 𝗿𝗼𝗸𝘂, 𝗷𝗮𝗸𝗶𝗲 𝗻𝗮𝗺𝗮𝗹𝗼𝘄𝗮ł.

Jerzy Mycielski, historyk sztuki napisał, że "𝗣𝗼𝗹𝗼𝗻𝗶𝗮 𝘁𝗼 𝗼𝗯𝗿𝗮𝘇 𝗯ł𝗼𝘁𝗲𝗺 𝗺𝗮𝗹𝗼𝘄𝗮𝗻𝘆", zgoła odmienny od innych dzieł artysty. W odcieniach brązu i sepii, przepełniony charakterystycznymi dla ówczesnego hiszpańskiego malarstwa ekspresją i dramatyzmem, po latach zwrócił uwagę samego 𝗣𝗮𝗯𝗹𝗮 𝗣𝗶𝗰𝗮𝘀𝘀𝗮. Być może to bliskość wyrazu i emocji sprawiły, że artysta podczas zwiedzania kolekcji Książąt Czartoryskich, właśnie przy “Polonii” zatrzymał się na dłużej.

Prace nad obrazem trwały z przerwami blisko 20 lat, sam Matejko uważał dzieło za nigdy niedokończone. Gdyby nie zainteresowanie ze strony księcia Władysława Czartoryskiego, być może “Polonia” nigdy nie ujrzałaby światła dziennego.

Artysta bardzo przeżywał zryw i wydarzenia z nim związane. Powstańcami byli jego dwaj bracia, a przyszły szwagier zmarł podczas walk. Choć Matejko nie brał w nim czynnego udziału z uwagi na wątłe ciało i nieumiejętność posługiwania się bronią, wspierał powstanie materialnie, a w przebraniu węglarza dostarczał nawet broń do obozu Langiewicza.

🎧𝗪𝗶𝗲̨𝗰𝗲𝗷 𝗼 𝗽𝗼𝘀𝘁𝗮𝘄𝗶𝗲 𝗝𝗮𝗻𝗮 𝗠𝗮𝘁𝗲𝗷𝗸𝗶 𝘄𝗼𝗯𝗲𝗰 𝗣𝗼𝘄𝘀𝘁𝗮𝗻𝗶𝗮 𝗦𝘁𝘆𝗰𝘇𝗻𝗶𝗼𝘄𝗲𝗴𝗼 𝗱𝗼𝘄𝗶𝗲𝗰𝗶𝗲 𝘀𝗶𝗲̨ 𝘇 𝗿𝗼𝘇𝗺𝗼𝘄𝘆 𝗠𝗮𝗿𝗸𝗮 𝗦𝘁𝗿𝗲𝗺𝗲𝗰𝗸𝗶𝗲𝗴𝗼 𝘇 𝗠𝗮𝗿𝘁𝗮̨ 𝗞ł𝗮𝗸-𝗔𝗺𝗯𝗿𝗼𝘇̇𝗸𝗶𝗲𝘄𝗶𝗰𝘇:
https://powstanie1863-64.pl/podcast/ludzie-kultury-wobec-powstania-styczniowego-jan-matejko/

📷Fotografia Jana Matejki wykonana przez Julesa Miena przed 1883 r. / Polona.pl
📷“Polonia - Rok 1863”, Jan Matejko/Wikimedia commons

Kamienny kurhan pośród syberyjskiego stepu - tak zazwyczaj wyglądały groby zesłańców. Zmrożona ziemia i surowe warunki n...
02/11/2023

Kamienny kurhan pośród syberyjskiego stepu - tak zazwyczaj wyglądały groby zesłańców. Zmrożona ziemia i surowe warunki nie pozwalały na nic więcej poza usypaniem kopca z kamieni. Pomnik, który oglądacie nie znajduje się na Syberii, ale na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Wyglądem nawiązuje jednak do syberyjskich kurhanów i historii człowieka, który jest tam pochowany.

𝗔𝗽𝗼𝗹𝗹𝗼 𝗡𝗮ł𝗲̨𝗰𝘇 𝗞𝗼𝗿𝘇𝗲𝗻𝗶𝗼𝘄𝘀𝗸𝗶 był 📖✍️tłumaczem i pisarzem, jednak to dopiero jego syn, znany później całemu światu jako 𝗝𝗼𝘀𝗲𝗽𝗵 𝗖𝗼𝗻𝗿𝗮𝗱, rozsławił familię Korzeniowskich. Apollo został zesłany bo narażał się rosyjskiej władzy. Już w 1861 roku stanął na czele spiskowego Komitetu Miejskiego, który stał się zalążkiem Rządu Narodowego kierującego później Powstaniem Styczniowym. Jesienią tego samego roku został aresztowany. Joseph Conrad wspominał po latach, jak jako czterolatek przynosił razem z babką na dziedziniec warszawskiej cytadeli, paczki z żywnością dla ojca. Niedługo potem rodzina Korzeniowskich - matka, ojciec i syn - trafiła na zesłanie w głąb Rosji. Gdy Conrad miał osiem lat, zmarła jego matka. Ojciec został zwolniony w roku 1868 kiedy był już śmiertelnie chory. Zdążył wrócić z synem do ojczyzny i wkrótce również on umarł, osierocając dwunastoletniego Józefa.

Wdzięczni rodacy na nagrobnej tablicy Apolla napisali, że był „ofiarą moskiewskiego męczeństwa”. W okresie komunizmu napis na szczęście wyblakł i schował się pod ziemią, dzięki czemu w wolnej Polsce było co odnawiać. Na cmentarzu Rakowickim znajdziecie także wiele innych grobów powstańców styczniowych.

🔹🔹🔹
Więcej o Cmentarzu Rakowickim w Krakowie dowiecie się z najnowszego podkastu Marka Stremeckiego.
🎧𝗭𝗮𝗰𝗵𝗲̨𝗰𝗮𝗺𝘆 𝗱𝗼 𝘄𝘆𝘀ł𝘂𝗰𝗵𝗮𝗻𝗶𝗮 𝗿𝗼𝘇𝗺𝗼𝘄𝘆 𝘇 𝗱𝗿 𝗞𝗮𝗿𝗼𝗹𝗶𝗻𝗮̨ 𝗚𝗿𝗼𝗱𝘇𝗶𝘀𝗸𝗮̨: https://powstanie1863-64.pl/podcast/powstanie-styczniowe-miejsca-i-ludzie-cmentarz-rakowicki/

Kalendarz oficjalnych obchodów Powstania Styczniowego

Adres

Mokotowska 33/35
Warsaw
00-560

Strona Internetowa

Ostrzeżenia

Bądź na bieżąco i daj nam wysłać e-mail, gdy 160. rocznica Powstania Styczniowego umieści wiadomości i promocje. Twój adres e-mail nie zostanie wykorzystany do żadnego innego celu i możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

Skontaktuj Się Z Firmę

Wyślij wiadomość do 160. rocznica Powstania Styczniowego:

Widea

Udostępnij

Kategoria