Galeria Działań

Galeria Działań galeria działań jest samodzielnym ośrodkiem kulturotwórczym galeria działań jest samodzielnym ośrodkiem kulturotwórczym.

Swoim działaniem ogarnia rozległy obszar zjawisk kulturowych, nie ograniczając się wyłącznie do prezentacji sztuki. Działa w lokalnym środowisku, kształcąc nowych uczestników - współtwórców kultury, nie tylko jej biernych odbiorców. Osadzeniu Galerii w lokalnej społeczności towarzyszy szeroki kontakt z artystami, nie tylko z Polski, ale z całego dosłownie świata. Prezentując twórczość innych, jedn

ocześnie propaguje sztukę polską zagranicą. Galeria Działań znana jest w świecie i cieszy się zasłużoną renomą. Tę pozycję zawdzięcza kreowaniu własnego indywidualnego i inspirującego innych programu. Na szczególne podkreślenie zasługuje praca Galerii dla kształtowania świadomości młodego widza. Przybliżając mu kreatywne działania współczesnej sztuki rozwija jednocześnie wśród młodzieży tak potrzebne dziś cechy osobowości, jak samodzielność myślenia, wynalazczość, kreatywność. Galeria Działań to szczególne miejsce w Warszawie, od wielu lat gromadzące artystów, ludzi kultury i szeroką publiczność, w tym młodzież. Pobudza lokalną działalność kulturotwórczą i jednocześnie funkcjonuje jako ważny ośrodek życia artystycznego stolicy

Wystawa prezentuje wybór z trzech cykli abstrakcyjnych rysunków tuszem i akwarelami na papierach dużego formatu. „Pracow...
09/01/2023

Wystawa prezentuje wybór z trzech cykli abstrakcyjnych rysunków tuszem i akwarelami na papierach dużego formatu. „Pracownia” w tytule nie odnosi się do przestrzeni materialnej, lecz mentalnej. W niej dokonuje się praca przetwarzania używanych przez artystę wiele lat wcześniej wizualnych znaków w nowe jakości. To, co dawniej było rodzajem ekspresyjnych gestów, zyskuje w nowszych pracach – mimo pewnych formalnych podobieństw – zupełnie inny, bo medytacyjny charakter; staje się praktyką bardzo indywidualnie kreowanej kaligrafii. Zestawienie prac z różnych cyklów pozwala dostrzec łączące je powinowactwa i odmienności, uchwycić pulsowanie między nimi.

23/12/2022
W kwartalniku "Artluk" zamieszczono tekst o wystawie Agnieszki Rogóz w Galerii Działań
20/12/2022

W kwartalniku "Artluk" zamieszczono tekst o wystawie Agnieszki Rogóz w Galerii Działań

Agnieszka RogózOsobliwości botaniczneWspółpraca/digitalizacja: Wojciech Bedyński, Ignacy SkwarcanKurator: Grzegorz Borko...
14/10/2022

Agnieszka Rogóz
Osobliwości botaniczne
Współpraca/digitalizacja: Wojciech Bedyński, Ignacy Skwarcan
Kurator: Grzegorz Borkowski
Serdecznie zapraszamy na otwarcie wystawy w piątek, 21 października 2022 o godz. 19:00.
Wystawa czynna do 10 listopada 2022, we wtorki, czwartki i piątki w godz. 15:00 – 18:00.
Zrealizowano dzięki wsparciu Wydziału Kultury m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursynów.

Osobliwa jest zarówno technika obrazowania, jaką posługuje się Agnieszka Rogóz, jak i proponowany przez artystkę rodzaj estetyki. Wystawa prezentuje wybrane prace artystki zrealizowane w różnych mediach a jednocześnie ukazujące specyfikę jej zainteresowań i oryginalnych artystycznych praktyk. Wszystkie wynikają ze szczególnej wrażliwości na procesy przemian materialnych obiektów i włączania upływu czasu do procesu artystycznego tworzenia.
Seria prac „Zielnik” (2021-2022) to fotograficzne wizerunki roślin, ale powstałe w wyniku specjalnej techniki realizowanej bez użycia obiektywu aparatu fotograficznego i kliszy negatywowej. Wybrane roślinne okazy – zebrane w okresie kwitnienia – układane były bezpośrednio na arkuszach papieru fotograficznego i poddane naświetlaniu przez promienie słoneczne w ogrodzie. Chociaż użyty został papier do fotografii czarno-białej to jednak pod wpływem działania promieni słonecznych tworzyły się na nim barwne wizerunki. Artystka obserwowała powstawanie tych „śladów” roślin i w wybranym momencie zatrzymywała ten proces, zamykając powstałe (a nieutrwalone) wizerunki w światłoszczelnym pojemniku. Na wystawie eksponuje cyfrowe kopie takich zatrzymanych zapisów roślin. [...]
Afirmacja rozpoznanej w serii „Zielnik” osobliwej estetyki wizerunków botanicznych okazów kulminuje u Agnieszki Rogóz w serii „Bukiety” (2022). Z wykorzystaniem tej samej techniki fotograficznej artystka stworzyła w większych formatach gęste i złożone kompozycje z wielu kwiatów i liści. W widoczny sposób nawiązują one do wywodzącej się z XVI wieku tradycji malarskiego tematu jakim jest martwa natura. Pod względem rodzaju kompozycji szczególnie bliskie są malarstwu bukietów Jan Breughla zwanego Aksamitnym. Wolne są jednak od aury przepychu i wspaniałości, tak charakterystycznej dla obrazów słynnego twórcy z Flandrii. „Bukiety” Rogóz sięgają bowiem do innych rejestrów wrażliwości, kierują ku docenianiu surowej prostoty ograniczonej gamy kolorów.[...]
Martwa natura pojawia się na tej wystawie także w dwóch dziełach o charakterze ready-made. „Wieniec” (2017) jest zasuszoną kompozycją, która wcześniej pełniła realną funkcję wyrazu pożegnania konkretnej bliskiej osoby a następnie umieszczona została na malarskim płótnie jako gotowy obiekt. Układ podobny do wieńca dostrzegamy także w pracy „Autoportret” (2017), w niej uschnięte gałązki z liśćmi umocowane na płótnie okalają prosty rysunek pastelami na papierze. Osobliwe zainteresowanie artystki takimi formami akcentuje tu znamiona osobowości artystki konsekwentnie od wielu lat pracującej z symptomami organicznych zmian zapisanymi w materii. Przywołują one wiele pokrewnych sobie znaczeń związanych oczywiście z przemijalnością indywidualnych bytów, efemerycznością ich form i doświadczaniem upływu czasu. Zagadnienia te obecne są w europejskiej sztuce wizualnej już od co najmniej czterech stuleci (od przełomu renesansu i baroku). Teraz zyskują współczesną postać, mniej obciążoną skłonnościami do symboliki i alegorii a bardziej kierującą uwagę na uchwytywanie procesów zmian i rozszerzanie zakresu kanonów piękna. Piękna, które dostrzec można także w formach naznaczonych naturalnym przemijaniem.
Inny rodzaj włączenia upływu czasu do procesu tworzenia obecny jest w dwóch pracach prezentowanych w postaci fotograficznych kolaży. Obydwa są rodzajem zapisu odrębnych, lecz pokrewnych działań realizowanych w tej samej prywatnej przestrzeni.[...]

Grzegorz Borkowski (fragmenty tekstu kuratorskiego do wystawy).

Agnieszka Rogóz. Pochodzi z Nowego Sącza. W 2012 ukończyła studia na Wydziale Malarstwa na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych w Pracowni Jarosława Modzelewskiego oraz w Pracowni Technologii i Technik Malarstwa Ściennego Edwarda Tarkowskiego. Swoje prace wystawiała m.in. w Monako (AIAP przy UNESCO, Salle d’Exposition du Quai Antoine Ier, 2022), Ośrodku Działań Artystycznych w Piotrkowie Trybunalskim (wystawa zbiorowa on-line „Przestrzeń zamknięta. Historia opowiadana”, 2020), Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi (16. Międzynarodowe Triennale Tkaniny, 2019), Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu (2019), Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej, CAT w Ustce (2019), Galerii XX1 w Warszawie (2016) oraz w Galerii Sztuki Współczesnej BWA Sokół w Nowym Sączu (2015). Mieszka i pracuje w Warszawie.

To jeszcze tylko ten tydzień. Zapraszamy
26/09/2022

To jeszcze tylko ten tydzień. Zapraszamy

21/08/2022

W niedzielę 14 sierpnia, w wieku 97 lat odszedł Profesor Stefan Gierowski.

ZAPRASZAMY !!!
05/07/2022

ZAPRASZAMY !!!

17/06/2022
17/06/2022

a tu wspomniany tekst :)

Masa krytyczna
Diana Fiedler, Jerzy Hejnowicz, Ewa Kulesza, Paul Magee, Adam Nowaczyk, Marcin Olejniczak, Mikołaj Poliński, Misa Shimomura
Działania dźwiękowe, wystawa, performance
Idea i organizacja wystawy: Jerzy Hejnowicz i Ewa Kulesza

Doświadczenie traumatycznych wydarzeń ostatniej dekady stało się szczególnym znakiem czasu, którego charakter skłania do namysłu nad ich nasyceniem oraz wpływem na zbiorowe
i indywidualne odczuwanie. Czy przetaczająca się coraz mocniej fala trudnych do akceptacji przemian pozostać może bez wpływu na poglądy, na stałość zachowań i sposobów dotychczasowych reakcji na rzeczywistość? Wydaje się, że nie – bowiem wpływ „zdarzeń granicznych” wywołać powinien reakcję łańcuchową zmian, równie intensywną jak siły je stymulujące. Konflikty zbrojne, migracje, odradzające się idee nacjonalistyczne, globalny kryzys energetyczny i klimatyczny; rewizje zachowań społecznych, obsesyjna aktywność ruchów „anty”, skrajne polaryzacje poglądów prowadzą do momentu, w którym nieodzowną staje się budowa nowej perspektywy wyjścia, nowej refleksji filozoficznej, naukowej i społecznej.

Jednym z wielu barometrów mierzących ciśnienie teraźniejszości jest aktywność artystyczna, która wnikliwie jej się przygląda a dzisiaj, szczególnie mocno koncentruje twórczą uwagę na formach rezonujących z „rzeczywistością przesileń”. Komentuje, uwypukla, w mniej lub bardziej metaforyczny sposób pyta o wartości, dzięki którym mogłaby dokonać się oczekiwana reorientacja celów we wszelkich możliwych aspektach życia. Ścisły związek sztuki z doświadczaniem codzienności nie wpływa jednakowoż na rezygnację z jej jakości artystycznych. Dzieje się wprost przeciwnie – „świadomość teraźniejszości” stymuluje do działań niekonwencjonalnych, poszukujących; prowadzi do wypowiedzi diametralnie zróżnicowanych pod względem formalnym, ale niejednokrotnie ideowo spójnych.

Wystawa Masa krytyczna jest głosem ośmiorga artystów i artystek, którzy weszli w przestrzeń sztuki w różnym czasie i z obszaru różnych dyscyplin: szerokiego spektrum sztuk wizualnych, muzyki klasycznej, muzyki eksperymentalnej oraz dźwięku. Źródła a także perspektywy ich artystycznych credo są odmienne, choć większość z tych osobowości artystycznych to wykładowcy
II Katedry Rysunku na Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu.

Osiem osób, osiem niezależnych osobowości odnalazło sens twórczej kooperacji przygotowując interdyscyplinarne wydarzenie w warszawskiej Galerii Działań. Działamy więc, by 7 marca 2022 ujawnić strefę twórczego oddziaływania, stawiając pytania między innymi o to, jak poradzić sobie
z indywidualnie interpretowaną masą krytyczną.

Jerzy Hejnowicz

17/06/2022

Szanowni
Nasza skromna oferta na długi weekend to być może dobra alternatywa dla zatłoczonych dróg, plaż, łąki itd.. Tutaj w ciszy i spokoju możecie kontemplować wydarzenie pt "Masa Krytyczna".
Dla jednych to będzie przypomnienie dla innych "nowość". Zachęcamy do zapoznania się z tekstem kuratorskim do którego dołączamy relację foto
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.5145364682218140&type=3

oraz relacje filmowe z „Masy krytycznej” na kanale YouTube Galerii Działań:
1 „Masa krytyczna” otwarcie 7.03.2022 z prezentacją artystów i ich prac
https://www.youtube.com/watch?v=bB4FeR16WX4

2 Performans Adama Nowczyka w ramach „Masy krytycznej”
https://www.youtube.com/watch?v=_fUJ7IXosGU

3 Działanie akustyczne Marcina Olejniczaka w ramach „Masy krytycznej”
https://www.youtube.com/watch?v=ga8qqcXDbI8

4 Performans akustyczny „AIR” – Misa Shimomura i Mikołaj Poliński - w ramach „Masy krytycznej”
https://www.youtube.com/watch?v=M9eRxqyDL2Q

17/06/2022
07/05/2022
03/05/2022

YEATC award
Young European Artist Trieste Contemporanea Award

deadline
10 July 2022
11:59 pm (Italian time)

The call is open to young artists under the age of 30 (born after 10 July 1992) and born in one of the following countries: Albania, Austria, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Estonia, Germany, Hungary, Italy, Kosovo, Latvia, Lithuania, Moldova, Montenegro, North Macedonia, Poland, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia and Ukraine.

There is no fee for participation. Applications should be submitted online by 10 July 2022 (find below the application form) and will be examined by an international jury of art curators and professionals. The winner will be asked to plan a 2023 solo exhibition at Studio Tommaseo in Trieste.

https://www.triestecontemporanea.it/en/bando/young_award22/

YEATC award Young European Artist Trieste Contemporanea Award deadline 10 July 2022 11:59 pm (Italian time) The call is open to young artists under the age of 30 (born after 10 July 1992) and born in one of the following countries: Albania, Austria, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia...

udostępniamy na kanale YT kolejny materiał filmowy z performansu Adama Nowaczyka na otwarciu Masy Krytycznej w Galerii D...
21/04/2022

udostępniamy na kanale YT kolejny materiał filmowy z performansu Adama Nowaczyka na otwarciu Masy Krytycznej w Galerii Działań, 7 marca 2022r. https://youtu.be/_fUJ7IXosGU

materiał filmowy z performansu Adama Nowaczyka na otwarciu wystawy Masa Krytyczna w Galerii Działań, Warszawa 7 marca 2022r.

Na kanale YT galerii działań opublikowaliśmy krótki materiał filmowy z otwarcia wystawy MASA KRYTYCZNA / CRITICAL MASSht...
07/04/2022

Na kanale YT galerii działań opublikowaliśmy krótki materiał filmowy z otwarcia wystawy MASA KRYTYCZNA / CRITICAL MASS

https://youtu.be/bB4FeR16WX4

Otwarcie wystawy MASA KRYTYCZNA / CRITICAL MASSArtyści:Diana Fiedler, Jerzy Hejnowicz, Ewa Kulesza, Paul Magee, Adam Nowaczyk, Marcin Olejniczak, Mikołaj Pol...

To już jutro!!! Masa krytyczna sztuki w Galerii Działań. Zapraszamy na wystawęi działania 7 marca (poniedziałek) o g. 18
06/03/2022

To już jutro!!! Masa krytyczna sztuki w Galerii Działań. Zapraszamy na wystawę
i działania 7 marca (poniedziałek) o g. 18

Masa krytyczna sztuki w Galerii DziałańWojna w Ukrainie przykuwa naszą uwagę, dołącza tym samym do fali innych trudnych ...
03/03/2022

Masa krytyczna sztuki w Galerii Działań
Wojna w Ukrainie przykuwa naszą uwagę, dołącza tym samym do fali innych trudnych dla nas wszystkich sytuacji jakich doświadczamy w ostatnich latach. Tworzy to swoistą masę krytyczną naszych doznań. Świadomość takiego stanu granicznego jest także ważnym impulsem dla sztuki, która nie zamierza w takim momencie zamilknąć. Dlatego grupa ośmiorga artystów i artystek przygotowała w Galerii Działań wystawę zatytułowaną „Masa krytyczna”. Komentuje ona, uwypukla i w mniej lub bardziej metaforyczny sposób pyta o wartości, dzięki którym mogłaby dokonać się oczekiwana reorientacja celów w różnych możliwych aspektach życia. Ścisły związek sztuki z doświadczaniem codzienności nie wpływa jednak na rezygnację z jej jakości artystycznych. Dzieje się wprost przeciwnie – „świadomość teraźniejszości” mobilizuje do działań niekonwencjonalnych i poszukujących; prowadzi do wypowiedzi bardzo zróżnicowanych pod względem formalnym, ale ideowo spójnych. W wystawie uczestniczą: Diana Fiedler, Jerzy Hejnowicz, Ewa Kulesza, Paul Magee; odbędą się także działania dźwiękowe Marcina Olejniczka i Adama Nowaczyka, jak również występ kompozytorki Misy Shimomury i Mikołaja Polińskiego, którzy wykorzystają obecny w galerii fortepian. Będzie to wspólna wypowiedź artystyczna osób, które weszły w przestrzeń sztuki w różnym czasie i z obszaru różnych dyscyplin – stworzy szerokie spektrum sztuk wizualnych, muzyki klasycznej, muzyki eksperymentalnej oraz dźwięku. Źródła ich artystycznych credo są odmienne, choć większość z nich to wykładowcy II Katedry Rysunku na Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu. Serdecznie zapraszamy na otwarcie wystawy w poniedziałek, 7 marca 2022 o godzinie 18 w Galerii Działań (SMB Imielin, ul. Marco Polo 1). Grzegorz Borkowski.
Na fotografii: Marcin Olejniczak, „Prostujcie ścieżki”, fot. M. Sypniewski (2020).

25/02/2022

Masa krytyczna

Doświadczenie traumatycznych wydarzeń ostatniej dekady stało się szczególnym znakiem czasu, którego charakter skłania do namysłu nad ich nasyceniem oraz wpływem na zbiorowe
i indywidualne odczuwanie. Czy przetaczająca się coraz mocniej fala trudnych do akceptacji przemian pozostać może bez wpływu na poglądy, na stałość zachowań i sposobów dotychczasowych reakcji na rzeczywistość? Wydaje się, że nie – bowiem wpływ „zdarzeń granicznych” wywołać powinien reakcję łańcuchową zmian, równie intensywną jak siły je stymulujące. Konflikty zbrojne, migracje, odradzające się idee nacjonalistyczne, globalny kryzys energetyczny i klimatyczny; rewizje zachowań społecznych, obsesyjna aktywność ruchów „anty”, skrajne polaryzacje poglądów prowadzą do momentu, w którym nieodzowną staje się budowa nowej perspektywy wyjścia, nowej refleksji filozoficznej, naukowej i społecznej.

Jednym z wielu barometrów mierzących ciśnienie teraźniejszości jest aktywność artystyczna, która wnikliwie jej się przygląda a dzisiaj, szczególnie mocno koncentruje twórczą uwagę na formach rezonujących z „rzeczywistością przesileń”. Komentuje, uwypukla, w mniej lub bardziej metaforyczny sposób pyta o wartości, dzięki którym mogłaby dokonać się oczekiwana reorientacja celów we wszelkich możliwych aspektach życia. Ścisły związek sztuki z doświadczaniem codzienności nie wpływa jednakowoż na rezygnację z jej jakości artystycznych. Dzieje się wprost przeciwnie – „świadomość teraźniejszości” stymuluje do działań niekonwencjonalnych, poszukujących; prowadzi do wypowiedzi diametralnie zróżnicowanych pod względem formalnym, ale niejednokrotnie ideowo spójnych.

Wystawa Masa krytyczna jest głosem ośmiorga artystów i artystek, którzy weszli w przestrzeń sztuki w różnym czasie i z obszaru różnych dyscyplin: szerokiego spektrum sztuk wizualnych, muzyki klasycznej, muzyki eksperymentalnej oraz dźwięku. Źródła a także perspektywy ich artystycznych credo są odmienne, choć większość z tych osobowości artystycznych to wykładowcy
II Katedry Rysunku na Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu.
Osiem osób, osiem niezależnych osobowości odnalazło sens twórczej kooperacji przygotowując interdyscyplinarne wydarzenie w warszawskiej Galerii Działań. Działamy więc, by 7 marca 2022 ujawnić strefę twórczego oddziaływania, stawiając pytania między innymi o to, jak poradzić sobie z indywidualnie interpretowaną masą krytyczną.

Jerzy Hejnowicz

Sięgamy do wydarzeń archiwalnych z nadzieją, że już niedługo wrócimy do normalności 😉https://m.youtube.com/watch?v=X60KY...
01/02/2022

Sięgamy do wydarzeń archiwalnych z nadzieją, że już niedługo wrócimy do normalności 😉

https://m.youtube.com/watch?v=X60KYt7-nhM

19 listopada 2014/ISP Kielce. 'Aktywna Cisza' - międzynarodowa wystawa przygotowana przez Galerię Działań z Warszawy. Uczestnicy wystawy: Teodor Ajder (PL), ...

21/01/2022

Szanowni jest i dobra wiadomość 😉
Po otwarciu Galerii Działań 1 lutego, wystawa "Krawędź światła" Patrycji Masiarz będzie kontynuowana do 17 lutego 2022.

20/01/2022

Jeszcze do 31 stycznia 2022 roku Galeria Działań nie będzie czynna. Natomiast zajęcia plastyczne w Pracowni Sztuki Dziecka oraz zajęcia muzyczne w Galerii Działań będą kontynuowane.

Udostępniamy krótką animacje prezentującą aktualną wystawę w Galerii Działań. Montaż Jana Pieniążka.Patrycja Masiarz (Ra...
09/01/2022

Udostępniamy krótką animacje prezentującą aktualną wystawę w Galerii Działań. Montaż Jana Pieniążka.
Patrycja Masiarz (Radziszewska) Krawędź światła
https://youtu.be/y-UcneiyBzw

Krótka prezentacja wystawy Patrycji Masiasz w Galerii Działań, Montaż Jana Pieniążka

07/01/2022

Galeria Działań nie będzie czynna do 23 stycznia 2022 roku. Natomiast zajęcia plastyczne w Pracowni Sztuki Dziecka oraz zajęcia muzyczne w Galerii Działań będą kontynuowane.

Wszystkiego co najlepsze na przekór wszystkiemu / All the best despite all
26/12/2021

Wszystkiego co najlepsze na przekór wszystkiemu / All the best despite all

Zapraszamy / We invite
11/10/2021

Zapraszamy / We invite

Zapraszamy na Doroczną Wystawę Prac Plastycznych Dzieci i Młodzieży Pracowni Sztuki Dziecka Galerii DziałańPracownia pro...
23/08/2021

Zapraszamy na Doroczną Wystawę Prac Plastycznych Dzieci i Młodzieży Pracowni Sztuki Dziecka Galerii Działań
Pracownia prowadzona przez art.plastyka Irenę Moraczewską oraz art.plastyka Katarzynę Derkacz-Gajewską

rysunek, grafika, batik, malarstwo na jedwabiu, pastel, małe formy rzeźbiarskie, witraż, ceramika,
kompozycje przestrzenne, książka artystyczna

Publikujemy film zrealizowany przez Barbarę Maroń. To dokument z wystawy ukazujący jej interaktywny charakter, a także w...
09/06/2021

Publikujemy film zrealizowany przez Barbarę Maroń. To dokument z wystawy ukazujący jej interaktywny charakter, a także wyjaśniający ideę samego pokazu. Włodzimierz Borowski, „Safari”, Re-enactment drugiej instalacji akustycznej z 2007 roku, Galeria Działań; oprowadzanie kuratorskie Grzegorza Borkowskiego, 4.06.2021r.
https://youtube.com/watch?v=os3GcuaZmf4

Włodzimierz Borowski, „Safari”, Re-enactment drugiej instalacji akustycznej z 2007 roku, Galeria Działań; oprowadzanie kuratorskie Grzegorza Borkowskiego, 4....

26/05/2021

Do 2 czerwca 2021 przedłużona zostanie prezentacja wystawy
Włodzimierz Borowski "Safari"
Re-enectment drugiej instalacji akustycznej z 2007 roku
Realizacja techniczna: Jan Pieniążek
Kurator: Grzegorz Borkowski
Zapraszamy w godzinach otwarcia Galerii Działań (pon. - pt. 14.00 - 19.00)
ul. Marco Polo 1, 02-776 Warszawa

Adres

Marco Polo 1
Warsaw
02-776

Godziny Otwarcia

Wtorek 15:00 - 19:00
Czwartek 15:00 - 19:00
Piątek 15:00 - 19:00

Telefon

+48226436537

Ostrzeżenia

Bądź na bieżąco i daj nam wysłać e-mail, gdy Galeria Działań umieści wiadomości i promocje. Twój adres e-mail nie zostanie wykorzystany do żadnego innego celu i możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

Udostępnij

Kategoria


Inne Galerie sztuki w Warsaw

Pokaż Wszystkie