Sobole w dawnym obiektywie

Sobole w dawnym obiektywie Zbiór fotografii wsi Sobole (gm. Ulan-Majorat) i jej mieszkańców. Serdecznie zachęcamy do przesyłania starych fotografii Soból i jej mieszkańców.

Przesłanie fotografii jest jednocześnie zgodą osoby na jej publikację.

Józef Skwara s. Aleksandra z rodziną, wśród osób także jego siostra, Apolonia Komsta z dziećmi. Koniec lat 60. ubiegłego...
08/12/2023

Józef Skwara s. Aleksandra z rodziną, wśród osób także jego siostra, Apolonia Komsta z dziećmi. Koniec lat 60. ubiegłego wieku. 🙂

Na fotografii od lewej: Władysława Skwara (z córką Ewą?), Stanisław i Grażyna Skwara, za nimi Tomasz Komsta, Apolonia Komsta z córką Ireną, Marianna Skwara, Józef Skwara, za samochodem być może Aleksander Skwara.

Fotografia z zasobów rodziny Skwarów.

Stanisława Lotek z domu Szymanek (1894-1988), pochodząca z Soból niania Andrzeja, Tomasza i Marii Gerlachów, a potem dzi...
05/12/2023

Stanisława Lotek z domu Szymanek (1894-1988), pochodząca z Soból niania Andrzeja, Tomasza i Marii Gerlachów, a potem dzieci Marii Dobromirskiej :)

Fotografia z zasobów rodziny Dobromirskich.

Marian Grzywacz z synem Sławomirem. Sobole, rok 1961 :)Fotografia z zasobów rodzinnych.
03/12/2023

Marian Grzywacz z synem Sławomirem. Sobole, rok 1961 :)

Fotografia z zasobów rodzinnych.

Pierwsza Komunia Św. Katarzyny Poźniak. Rok 1982 :)Na fotografii znajdują się: Stanisław i Teresa Poźniakowie z córkami,...
28/11/2023

Pierwsza Komunia Św. Katarzyny Poźniak. Rok 1982 :)

Na fotografii znajdują się: Stanisław i Teresa Poźniakowie z córkami, Stanisław i Teresa Maliszewscy z córką, Stanisław i Krystyna Demiańczukowie z córką.

Fotografia z zasobów rodziny Poźniaków.

24/11/2023

Jedziemy przez Sobole w 1995 roku :D Od Zarzeca w stronę skrzyżowania przy Mleczarni!

Helena z domu Kopańska (1930-2023) i Józef (1924-1970) Salamończykowie.Fotografia ślubna wykonana pod kościołem w Ulanie...
24/11/2023

Helena z domu Kopańska (1930-2023) i Józef (1924-1970) Salamończykowie.

Fotografia ślubna wykonana pod kościołem w Ulanie w 1951 r. :)

Zdzisław Sosnowski (1925-2013), wioskowy krawiec :)Fotografia z zasobu rodziny Sosnowskich.
21/11/2023

Zdzisław Sosnowski (1925-2013), wioskowy krawiec :)

Fotografia z zasobu rodziny Sosnowskich.

Marianna Maliszewska z domu Kopiejek (1925-2018).Fotografia z 1966 r. pochodzi z Archiwum Państwowego w Warszawie, Oddzi...
17/11/2023

Marianna Maliszewska z domu Kopiejek (1925-2018).

Fotografia z 1966 r. pochodzi z Archiwum Państwowego w Warszawie, Oddział w Milanówku 🙂

Bolesław Górka (1906-1993).Fotografia z zasobów Archiwum Państwowego w Warszawie, oddział w Milanówku 🙂
13/11/2023

Bolesław Górka (1906-1993).

Fotografia z zasobów Archiwum Państwowego w Warszawie, oddział w Milanówku 🙂

11/11/2023

Stajemy dziś z pochyloną głową, pełni zadumy i bolesnego skupienia, do uroczystego apelu poległych, pomordowanych, walczących i pracujących u okupanta, którzy urodzili się, pochodzili bądź mieszkali w Sobolach. Za tych, dzięki którym jesteśmy teraz w wolnym kraju.

Wzywam Ciebie, Józefie Drozdowski, majorze księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego, który walczyłeś w początkach XIX wieku w szeregach Armii Wojsk Polskich pod zaborami.
Cześć Jego Pamięci!

Wzywam Ciebie, księże Władysławie Szabrański, zwany Ojcem Gedeonem, działaczu w powstaniu styczniowym, który za swoje kazania "ku pokrzepieniu serc" w warszawskich świątyniach zostałeś zesłany na Syberię i umarłeś tam w
1880 roku.
Cześć Jego pamięci!

Wołam do Was! Mężczyźni z Soból, którzy przez lata zaborów byliście zmuszani do odbycia służby wojskowej w Armii Carskiej.
Cześć Ich Pamięci!

Wzywam Was! Mężczyźni z Soból, którzy przymuszeni byliście do walki podczas I wojny światowej w szeregach Armii Carskiej: Antoni Grzywacz, Józefie Maliszewski, Stanisławie Mazur, Józefie Kopiejek, Aleksandrze Duda, Józefie Duda, Janie Raczyński, Aleksandrze Skwara, Michale Skwara, Wawrzyńcu Botwina, Franciszku Botwina, Aleksandrze Kojtych, Józefie Grzeszczak, Józefie Mucharzewski, Janie Przybysz, Janie Młynarczyk i inni nieznani z imienia i nazwiska.
Cześć Ich Pamięci!

Wzywam Was! Mężczyźni z Soból, którzy z poświęceniem stanęliście do walki w pierwszych dniach wojny 1939 roku w szeregach Armii Wojska Polskiego: Stanisławie Salamończyk, Stanisławie Maliszewski, Wiktorze Dorosz, Aleksandrze Stępkowski, Władysławie Grzeszczak, Edwardzie Zdziebłowski i inni niewymienieni z imienia i nazwiska.
Cześć Ich Pamięci!

Wołam do Was! Mieszkańcy Soból, którzy trafiliście do Stalagów bądź do robót przymusowych na terenie III Rzeszy podczas II wojny światowej: Stanisławie Salamończyk, Stanisławie Maliszewski, Władysławie Grzeszczak, Aleksandrze Stępkowski, Edwardzie Zdziebłowski, Piotrze Piekarski, Stanisławie Raczyński, Franciszku Dymek, Franciszku Kopański, Sewerynie Kostrzewski, Czesławie Skwara, Anno Maliszewska, po ślubie Gomoła, Teofilo Skwara, po ślubie Rudnicka, Marianno Warpas, po ślubie Świętanowska i inni niewymienieni z imienia i nazwiska
Cześć Ich Pamięci!

Wzywam Was! Partyzanci z Soból, członkowie Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej, walczący na naszych terenach: Józefie Skwara pseudo „Goły” - dowódco placówki, Bolesławie Skwara pseudo „Okoń”, Stanisławie Skwara pseudo „Kamień”, Wacławie Skwara pseudo „Wilk”, Stanisławie Kołaciński pseudo „Kołatka”, Józefie Bącik pseudo „Cichy”, Eugeniuszu Połeć pseudo „Skiba”, Józefie Grzywacz pseudo „Sokół”, Wincencie Domiańczyk pseudo „Sowa”, Janie Nadach, Władysławie Maliszewski, Ireno Bącik, Aleksandrze Bącik, Janie Skwara, Edwardzie Skwara, Józefie Warpas, Jerzy Grzegorzewski, Ireno Zalwert, Stanisławie Zalwert, Zdzisławie Przybysz, Marianie Król, Marianie Szymanek, Bronisławie Wędroch i inni niewymienieni z imienia i nazwiska.
Cześć Ich Pamięci!

Wzywam Ciebie! Tomaszu Gerlach, który ofiarnie walczyłeś w powstaniu Warszawskim i zginąłeś wówczas w szpitalu! Wzywam Ciebie, Mario z Gerlachów Dobromirska! Która byłaś sanitariuszką w powstaniu Warszawskim i ratowałaś rannych współbraci!
Cześć Ich Pamięci!

Wzywam Was! Ofiary represji sowieckich, którzy od listopada 1944 roku przymuszeni do pracy w łagrach Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich: Borowicze i Stalinogorsk straciliście życie oraz zdrowie!
Wy, którzy umarliście w Rosji: Janie Nadach, Aleksandrze Bącik, Władysławie Maliszewski, Józefie Grzeszczak, Józefie Knap
I Wy, którzy wróciliście: Wincencie Domiańczyk, Józefie Skwara,Janie Skwara,Stefanie Skwara, Czesławie Skwara, Bolesławie Kopański, Stefanie Kazimierczak, Stanisławie Grzywacz, Franciszku Śpiewak, Janie Izdebski, Józefie Lotek, Bolesławie Górka, Bronisławie Wędroch, Bronisławie Tokarski, Józefie Tokarski, Stanisławie Tokarski, Leonie Sosnowski, Kakliście Jurkowski, Hipolicie Kaniewski, Mieczysławie Zalwert.
Cześć Ich Pamięci!

Wzywam Was! Żołnierze Wojska Polskiego, którzy od 1944 roku walczyliście za wyzwolenie ojczyzny do ostatnich dni wojny: Józefie Salamończyk, Józefie Grzeszczak, Józefie Grzywacz, Julianie Maliszewski, Janie Kopański, Józefie Kopański, Bolesławie Maliszewski.
Cześć Ich Pamięci!

Wołam do Ciebie! Wacławie Skwara ps. Wilk, który walczyłeś niezłomnie Romanem Sawickiem oraz Edwardem Mościckim i zginęliście w zasadzce Urzędu Bezpieczeństwa w 1954 roku w Kolonii Bystrzyckiej!
Cześć Ich Pamięci!

Wieś Sętki :)Pod domem Jana i Aleksandry Młynarczyków. Ok. 1960 rok.W górnym rzędzie stoją od lewej: Czesław Młynarczyk,...
09/11/2023

Wieś Sętki :)

Pod domem Jana i Aleksandry Młynarczyków. Ok. 1960 rok.

W górnym rzędzie stoją od lewej: Czesław Młynarczyk, Adela Młynarczyk zd. Grzywacz, Józef Grzywacz z synem Jerzym.

W dolnym rzędzie siedzą Jan i Aleksandra Młynarczykowie, obok nich wnuczkowie: Czesława, Marek, Krystyna i Bogumiła Młynarczykowie.

Fotografia z zasobów rodzinnych.

03/11/2023

Wspomnijmy zmarłych, najstarszych mieszkańców wsi Sobole (od 90 lat wzwyż):

Salamończyk Stanisław, 101 lat, zm. 2016 r.

Robak Franciszka zd. Manowiec, 98 lat, zm. 2001 r.

Maliszewska Monika zd. Kożuch, 98 lat, zm. 2023 r.

Młynarczyk Natalia zd. Bielecka, 97 lat, zm. 2023 r.

Kilich Władysława zd. Maliszewska, 96 lat, zm. 1999 r.

Maliszewska Małgorzata zd. Sidor, 95 lat, zm. 1996 r.

Białucha Emilia zd. Mazurek, 95 lat, zm. 2005 r.

Sosnowska Natalia zd. Stępkowska, 95 lat, zm. 2022 r.

Maliszewska Marianna zd. Kopiejek, 93 lat, zm. 2018 r.

Skwara Ludwik, 92 lat, zm. 1964 r.

Szymanek Bronisława zd. Zielińska, 92 lat, zm. 1993 r.

Poźniak Teresa zd. Chadan, 92 lat, zm. 1997 r.

Wędroch Bronisław, 92 lat, zm. 2000 r.

Gładysz Marianna zd. Kopańska, 92 lat, zm. 2007 r.

Botwina Józef, 92 lat, zm. 2020 r.

Kopańska Stanisława zd. Kilich, 92 lat, zm. 2021 r.

Skwarek Teresa zd. Raczyńska, 92 lat, zm. 2021 r.

Mazur Janina zd. Bijata, 92 lat, zm. 2021 r.

Skwara Adela zd. Skwara, 91 lat, zm. 2004 r.

Lemieszek Wanda zd. Szymanek, 91 lat, zm. 2017 r.

Kopański Czesław, 91 lat, zm. 2020 r.

Kazimierczak Helena zd. Kucharczyk, 91 lat, zm. 2021 r.

Grzeszczak Stanisław, 90 lat, zm. 1964 r.

Śpiewak Stefania zd. Maliszewska, 90 lat, zm. 1992 r.

Maliszewska Regina zd. Dąbrowska, 90 lat, zm. 2008 r.

Maliszewski Marian, 90 lat, zm. 2011 r.

Dąbrowska Marianna zd. Końka, 90 lat, zm. 2017 r.

Gajda Józef, 90 lat, zm. 2022 r.

Requiescat In Pace...

P.S. Zapewne to nie wszystkie osoby, dlatego jeśli ktoś pamięta jeszcze kogoś, proszę o komentarz.

Kolejne fotografie cmentarza parafialnego ulańskiego, położonego w Zarzecu Ulańskim. Lata 80. ubiegłego wieku. :)Parafia...
02/11/2023

Kolejne fotografie cmentarza parafialnego ulańskiego, położonego w Zarzecu Ulańskim. Lata 80. ubiegłego wieku. :)

Parafia św. Małgorzaty w Ulanie

Fotografie pochodzą z zasobów Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Kilka fotografii z cmentarza parafialnego ulańskiego, położonego w Zarzecu Ulańskim. Lata 80. ubiegłego wieku 🙂Parafia ś...
01/11/2023

Kilka fotografii z cmentarza parafialnego ulańskiego, położonego w Zarzecu Ulańskim. Lata 80. ubiegłego wieku 🙂

Parafia św. Małgorzaty w Ulanie

Fotografie z zasobów Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Teresa Poźniak z domu Chadan (1904-1997) :)Fotografia z 1994 r. z zasobów rodzinnych :D
31/10/2023

Teresa Poźniak z domu Chadan (1904-1997) :)

Fotografia z 1994 r. z zasobów rodzinnych :D

Krystyna Kopańska c. Jana i Sławomir Grzywacz s. Mariana - rodzice chrzestni syna Teresy i Stanisława Gryglaków 🙂Fotogra...
27/10/2023

Krystyna Kopańska c. Jana i Sławomir Grzywacz s. Mariana - rodzice chrzestni syna Teresy i Stanisława Gryglaków 🙂

Fotografia z lat 70. ubiegłego wieku pochodzi z zasobów Dariusza Maliszewskiego.

Stanisław Salamończyk (1915-2016), syn Ignacego i Heleny zd. Skwara, rodzony mieszkaniec Soból, który prawdopodobnie jak...
25/10/2023

Stanisław Salamończyk (1915-2016), syn Ignacego i Heleny zd. Skwara, rodzony mieszkaniec Soból, który prawdopodobnie jako jedyny z wioski przekroczył wiek 100 lat. 🙂

Jego życiorys wojenny jest bardzo barwny, w 1998 r. udzielił kilku słów z tego tematu w wywiadzie, który zawarto w książce "100 spotkań z historią. Chłopcy tamtych dni. Część druga" Sławomira Kordaczuka.

Fotografia pochodzi ze wspomnianej pozycji.

Cecylia z domu Maliszewska (1915-1986) i Edward (1911-1991) Doroszowie :)Fotografie małżonków z nagrobka położonego na c...
23/10/2023

Cecylia z domu Maliszewska (1915-1986) i Edward (1911-1991) Doroszowie :)

Fotografie małżonków z nagrobka położonego na cmentarzu parafialnym w Ulanie.

Bardzo zachęcam do wypełnienia ostatniej ankiety dotyczącej wyglądu człowieka, jego cech i relacji z innymi, a także sta...
21/10/2023

Bardzo zachęcam do wypełnienia ostatniej ankiety dotyczącej wyglądu człowieka, jego cech i relacji z innymi, a także stany pogodowe, natura itp. :)

Link do formularza poniżej:

Formularz zawiera następujące zagadnienia: - części ciała człowieka - zachowania człowieka - cechy i przezwiska człowieka - relacje rodzinne - choroby - we wsi - pogoda

Rodzice chrzestni - Halina Salamończyk c. Józefa i Jan Maliszewski s. Aleksandra z synem Teresy i Stanisława Gryglaków :...
21/10/2023

Rodzice chrzestni - Halina Salamończyk c. Józefa i Jan Maliszewski s. Aleksandra z synem Teresy i Stanisława Gryglaków :)

Fotografia z lat 70. XX w. pochodzi z zasobów rodziny Maliszewskich.

Nieistniejąca chałupa Tadeusza i Marii Maliszewskich, położona była naprzeciw remizy OSP. 🙂 Elewacja wschodnia.Lokalizac...
17/10/2023

Nieistniejąca chałupa Tadeusza i Marii Maliszewskich, położona była naprzeciw remizy OSP. 🙂 Elewacja wschodnia.

Lokalizacja: Sobole nr 47.

Fotografia z 19 marca 1984 r. pochodzi z zasobów Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Nieistniejąca chałupa Władysława i Ludwiki Kopańskich, później ich córki - Marianny Gładysz.Lokalizacja: Sobole nr 45 🙂F...
12/10/2023

Nieistniejąca chałupa Władysława i Ludwiki Kopańskich, później ich córki - Marianny Gładysz.

Lokalizacja: Sobole nr 45 🙂

Fotografia z 19 marca 1984 r. pochodzi z zasobów Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Serdecznie zachęcam do wypełnienia kolejnego formularza, w którym odnajdziecie bliskie tematy: chata, gospodarstwo, ogró...
10/10/2023

Serdecznie zachęcam do wypełnienia kolejnego formularza, w którym odnajdziecie bliskie tematy: chata, gospodarstwo, ogród, ubiór, pokarmy 🙂

Dziękuję z góry za wypełnienie ankiety!
Link poniżej:

Dzisiejsza tematyka ankiety obejmuje: - elementy uprzęży końskiej i umaszczenie konia - jak przywoływano zwierzęta - budynki gospodarcze - narzędzia warsztatowe - warzywa, owoce, kwiaty i chwasty - narzędzia do wykonywania tkanin, ubrania - wyposażenie domu - pokarmy Serdecznie zachęcam do ...

Nieistniejąca chata Marii Zalech, położona w najstarszej części wsi (w podwórku Jana Zalecha). Elewacja wschodnia (wejśc...
06/10/2023

Nieistniejąca chata Marii Zalech, położona w najstarszej części wsi (w podwórku Jana Zalecha). Elewacja wschodnia (wejściowa) i północna. :)

Lokalizacja: Sobole nr 30 (dawniej Sobole nr 26).

Fotografia z 19 marca 1984 r. pochodzi z zasobów Narodowego Instytutu Dziedzictwa, sygn. PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_06_EN.486867

Przed Wami druga ankieta, dotycząca obrzędów i obyczajów ludowych, które były / są w Sobolach. W kilku miejscach są "pyt...
06/10/2023

Przed Wami druga ankieta, dotycząca obrzędów i obyczajów ludowych, które były / są w Sobolach. W kilku miejscach są "pytania otwarte", w których możecie sami napisać kilka zdań (choć nie jest to obowiązkowe, będzie przydatne). Zapraszam do kliknięcia w link poniżej i wypełnienia. Dziękuję! :D

Zapraszam serdecznie do wypełnienia ankiety dotyczącej lokalnej gwary mieszkańców Soból i okolic. W ankiecie należy zaznaczyć odpowiedź, która według Ciebie jest najodpowiedniejsza, używasz jej bądź słyszałeś(aś) w rozmowach ze starszymi. Wyniki sondy pomogą w ułożeniu słownictw...

Zapraszam serdecznie do wypełnienia ankiety dotyczącej lokalnej gwary mieszkańców Soból i okolic. W ankiecie należy zazn...
05/10/2023

Zapraszam serdecznie do wypełnienia ankiety dotyczącej lokalnej gwary mieszkańców Soból i okolic. W ankiecie należy zaznaczyć odpowiedź, która według Ciebie jest najodpowiedniejsza, używasz jej bądź słyszałeś(aś) w rozmowach ze starszymi. Wyniki sondy pomogą w ułożeniu słownictwa naszej gwary i dokładniejszego zlokalizowania etnograficznego w regionie. :D Każdy może wejść i zaznaczyć odpowiedź. Link poniżej:

Osoby młodsze (jeśli mają chęć) mogą zadawać pytania dziadkom, rodzicom i ponownie wypełnić ankietę. Bardzo dziękuję!!! :D

Zapraszam serdecznie do wypełnienia ankiety dotyczącej lokalnej gwary mieszkańców Soból i okolic. W ankiecie należy zaznaczyć odpowiedź, która według Ciebie jest najodpowiedniejsza, używasz jej bądź słyszałeś(aś) w rozmowach ze starszymi. Wyniki sondy pomogą w ułożeniu słownictw...

Nieistniejąca chata braci: Jana i Józefa Skwarów, położona w najstarszej części wsi. Elewacja północna (od drogi). :)Lok...
04/10/2023

Nieistniejąca chata braci: Jana i Józefa Skwarów, położona w najstarszej części wsi. Elewacja północna (od drogi). :)

Lokalizacja: Sobole nr 22 (dawniej Sobole nr 18).

Fotografia z 19 marca 1984 r. pochodzi z zasobów Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Nieistniejąca chata Mieczysława i Reginy Zienkiewiczów położona w najstarszej części wsi. Elewacja wschodnia. Po prawej ...
30/09/2023

Nieistniejąca chata Mieczysława i Reginy Zienkiewiczów położona w najstarszej części wsi. Elewacja wschodnia. Po prawej stronie widoczne ocieplenie na zimę wykonane z liści. :)

Lokalizacja: Sobole nr 19.

Chata niegdyś miała układ symetryczny. Po lewej stronie (od drogi) mieszkał Jan Skwara z rodziną, po prawej (od podwórza) rodzina Zienkiewiczów. Część lewej strony domu "odciął" (w dosłownym słowa znaczeniu) zięć Jana Skwary, pan Drążek z Domaszewnicy (mąż Genowefy zd. Skwara). Końcowo całość domu należała do Zienkiewiczów.

Fotografia z 19 marca 1984 r. pochodzi ze zbiorów Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Nieistniejąca chata Marianny i Bronisława Wędrochów, położona w najstarszej części wsi. Elewacja zachodnia.Lokalizacja: ...
26/09/2023

Nieistniejąca chata Marianny i Bronisława Wędrochów, położona w najstarszej części wsi. Elewacja zachodnia.

Lokalizacja: Sobole nr 17 (dawniej Sobole nr 16) 🙂

Fotografia z 19 marca 1984 r. pochodzi z zasobów Narodowego Instytutu Dziedzictwa, sygn. PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_06_EN.486854

Chata Aleksandra i Zofii Maliszewskich, wynajmował ją Bolesław Górka. Widok od strony podwórka 🙂Lokalizacja: Sobole 18.F...
21/09/2023

Chata Aleksandra i Zofii Maliszewskich, wynajmował ją Bolesław Górka. Widok od strony podwórka 🙂

Lokalizacja: Sobole 18.

Fotografia z 1984 r. z zasobów Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Nieistniejąca już chata Władysława Tokarskiego, położona w najstarszej części wsi. Elewacja zachodnia.Lokalizacja: Sobol...
19/09/2023

Nieistniejąca już chata Władysława Tokarskiego, położona w najstarszej części wsi. Elewacja zachodnia.

Lokalizacja: Sobole nr 15 (dawniej także Sobole 15). :D

Fotografia wykonana w 1982 r. pochodzi z zasobów Narodowego Instytutu Dziedzictwa, sygn. NID_N_06_FI.162620.

Kolejna fotografia nieistniejącej chatki pani Marianny Gładysz :)Lokalizacja: Sobole nr 45.Zdjęcie z 2000 r. pochodzi z ...
17/09/2023

Kolejna fotografia nieistniejącej chatki pani Marianny Gładysz :)

Lokalizacja: Sobole nr 45.

Zdjęcie z 2000 r. pochodzi z zasobów Szkoły Podstawowej w Sobolach :D

Jedną z powszechniejszych tkanin w wystroju dawnych domów sobolskich były tzw. kilimy. Tkane na domowych krosnach były n...
14/09/2023

Jedną z powszechniejszych tkanin w wystroju dawnych domów sobolskich były tzw. kilimy. Tkane na domowych krosnach były najczęściej kolorowe i pasiaste. Bardziej finezyjne formy kilimów (o wiele trudniejsze w wykonaniu) już wymagały nieco więcej talentu, jak ten ukazany na fotografii. :)

Kilim ten należał do Franciszki Kopańskiej, żony Bolesława Kopańskiego. Sfotografowali go etnografowie w 1961 r. :D

Zdjęcie ze zbiorów Muzeum Narodowego w Lublinie.

Pierwsza Komunia Święta Marii Gerlachówny (córki dziedzica Soból, po ślubie Dobromirska, ur. 1924). :)Fotografia z począ...
12/09/2023

Pierwsza Komunia Święta Marii Gerlachówny (córki dziedzica Soból, po ślubie Dobromirska, ur. 1924). :)

Fotografia z początków lat 30. ubiegłego wieku pochodzi ze zbiorów jej syna, Janusza Dobromirskiego; udostępniona przez Małgorzatę Rygalik.

Fragment boiska do koszykówki i parku Szkoły Podstawowej w Sobolach. Widok w kierunku północnym :)Fotografia z czerwca 1...
10/09/2023

Fragment boiska do koszykówki i parku Szkoły Podstawowej w Sobolach. Widok w kierunku północnym :)

Fotografia z czerwca 1983 r. z zasobów Szkoły Podstawowej w Sobolach.

Domy dawnych mieszkańców wsi Sobole pełniły przede wszystkim rolę funkcjonalną. Trwałe, choć drewniane, miały służyć dom...
04/09/2023

Domy dawnych mieszkańców wsi Sobole pełniły przede wszystkim rolę funkcjonalną. Trwałe, choć drewniane, miały służyć domownikom przez wiele lat. W miarę możliwości starano się przyozdabiać elewacje zewnętrzne chałup, np. w postaci malowania wapnem pasów pod oknami (jak na załączonej fotografii). Taką formę zdobnictwa "podokienników" w Sobolach utrwalili na zdjęciu etnografowie w 1961 roku. :)

Fotografia pochodzi ze zbiorów Muzeum Narodowego w Lublinie.

Stanisław Grzywacz s. Antoniego (1919-1976).Fotografia z zasobów rodziny Grzywaczów :)
02/09/2023

Stanisław Grzywacz s. Antoniego (1919-1976).

Fotografia z zasobów rodziny Grzywaczów :)

Nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej w Sobolach podczas wycieczki do Warszawy - przy Łazienkach Królewskich. Maj 1...
28/08/2023

Nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej w Sobolach podczas wycieczki do Warszawy - przy Łazienkach Królewskich. Maj 1997 r. :)

Fotografia z zasobów Szkoły Podstawowej w Sobolach.

Sobolska młodzież szkolna :)Może ktoś rozpozna jakąkolwiek osobę z fotografii? Zdjęcie udostępnione na wystawę 600-lecia...
23/08/2023

Sobolska młodzież szkolna :)

Może ktoś rozpozna jakąkolwiek osobę z fotografii?

Zdjęcie udostępnione na wystawę 600-lecia wsi Sobole, prawdopodobnie przez rodzinę Wiśniewskich.

Zbiórka Drużyny Harcerskiej im. Hanki Sawickiej przy Szkole Podstawowej w Sobolach. Rok 1972. :)Fotografia z zasobów Szk...
22/08/2023

Zbiórka Drużyny Harcerskiej im. Hanki Sawickiej przy Szkole Podstawowej w Sobolach. Rok 1972. :)

Fotografia z zasobów Szkoły Podstawowej w Sobolach.

Adres

Sobole
Ulan-Majorat
21-307

Strona Internetowa

Ostrzeżenia

Bądź na bieżąco i daj nam wysłać e-mail, gdy Sobole w dawnym obiektywie umieści wiadomości i promocje. Twój adres e-mail nie zostanie wykorzystany do żadnego innego celu i możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

Skontaktuj Się Z Firmę

Wyślij wiadomość do Sobole w dawnym obiektywie:

Widea

Udostępnij

Kategoria