בית הרב קוק

בית הרב קוק הבית שבו חי ופעל הרב אברהם יצחק הכהן קוק, המנהיג התורני ציוני והרב הראשי הראשון לארץ ישראל, בין השנים 1923 ועד פטירתו בשנת 1935. הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ”ל - שהיה הרב הראשי האשכנזי הראשון לא”י, הוא אחת הדמויות המשמעותיות ביותר בעולם היהודי של הדורות האחרונים. איש הלכה והוגה דעות, מקובל ומשורר. קדושתו, ואישיותו המאירה היו לשם דבר בפי כל - חילונים כדתיים. כל מי שנפגש עמו חש כי איש קדוש ומיוחד עומד לפניו.
(15)

Operating as usual

תשובה משמחת  ✨✨✨"דווקא מתוך התשובה האמתית הטהורהצריכים לשוב אל העולם ואל החיים, ובזה משיבים את הקדושה על מכונהוממליכים א...
04/10/2020

תשובה משמחת ✨✨✨

"דווקא מתוך התשובה האמתית הטהורה
צריכים לשוב אל העולם ואל החיים,

ובזה משיבים את הקדושה על מכונה
וממליכים את השכינה בעולם"

(הרב קוק, אורות התשובה, יד, ל)

***

חג סוכות שמייח לכולם! 🍎🍎🍎

***
בתמונה: הרב קוק בעת כהונתו כרב יפו והמושבות, בין השנים תרס"ד-תרע"ד (1904-1914) גיל הרב בשנים אלו היה 39-49.

בשנת לימודים זו מקדיש החמ"ד את 'נושא השנה' ל...100 שנים להקמת הרבנות הראשית ✨✨✨ניתן לקבל חומרים להעשרה ולימוד באתר בית ה...
30/09/2020

בשנת לימודים זו מקדיש החמ"ד את 'נושא השנה' ל...
100 שנים להקמת הרבנות הראשית ✨✨✨

ניתן לקבל חומרים להעשרה ולימוד באתר בית הרב קוק,
ולשלוח אותם לתלמידים ב'למידה מרחוק' בימי הסגר...

...אז קבלו בתור התחלה כמה שורות על הנושא 😊

***

הרב קוק היה בין היוזמים והפועלים להקמת מוסד הרבנות הראשית. הוא שאף לכך שמוסד זה יהיה גוף א־פוליטי המאחד את כל הכוחות הפועלים ביישוב ולהשפיע על אזרחי הארץ היהודים בכל תחומי החיים.

בהתאם לתפישתו, היה הרב קוק מעורב ככל יכולתו בסוגיות חברתיות, לאומיות ופוליטיות הקשורות לחיי היישוב, כגון: עבודה עברית, עלייה, ביטחון, ועוד. בהתאם לשאיפות אלה, פעלה הרבנות לעצב את החיים היהודיים ביישוב וטיפלה בנושאים מגוונים. כמו כן פעלה הרבנות גם בניהול ונתינת 'שירותי דת' בסיסיים, כגון: רישום נישואין וגירושין, כשרות, מינוי רבנים וכו'

הרב קוק יחד עם הרב יעקב מאיר ששימש יחד איתו בראשות הרבנות הראשית, היו מסיירים בישובים ומקומות רבים כדי לחזק את העשייה החלוצית ולקרב לבבות בין חלקי העם השונים.
מלבד 'מסע המושבות' הידוע שעשה הרב קוק בשנת תרע"ד, עשה הרב קוק עם רבנים נוספים עוד 'מסעות קטנים' בתקופות השונות ומטרת כולם היתה לחזק ולרומם את העשייה ולחבר בין הגוונים השונים בעם.

***

בתמונה: הרב קוק עם הרב יעקב מאיר (מימינו) והרב צבי פסח פראנק בביקור בתחנת הקמח בחיפה.

דבקות באלוקים בכל מצב   ✨✨✨"אל יתיירא אדם ממעלות רוחניות גדולות, מפני שנדמה לו שאינו ראוי לכך מפני עוונותיו......הרחבת ה...
29/09/2020

דבקות באלוקים בכל מצב ✨✨✨

"אל יתיירא אדם ממעלות רוחניות גדולות,
מפני שנדמה לו שאינו ראוי לכך מפני עוונותיו...

...הרחבת הדעת צריכה להיות תמיד,
לתור עצות איך מגדילים את אור החסד -
באופן שבהגדלתו יהיה פועל רק טוב, רק תיקון וברכה"

***

(הרב קוק, שמונה קבצים, א , תשא)

✨✨✨

בתמונה: הרב קוק בעת כהונתו בזוימל, תאריך צילום התמונה: סביב שנת תרמ"ט (1888) בהיותו כבן 23.

23/09/2020
הצגה קסומה ומרתקת על הרב קוק עם תאטרון אספקלריה

אז... אחרי שיסתיים הסגר... :)
מוזמנים ל "פגישה אישית עם הרב קוק" -
הצגה מרתקת על הרב קוק עם תאטרון אספקלריה.

ההצגה עוברת עם המסיירים בין חדרי 'בית הרב קוק' ומגלה את סודות הבית והאיש הגדול שהיה פה...
מחכים לכם
בית הרב קוק ותאטרון אספקלריה
@Aspaklaria Theatre תיאטרון אספקלריא

דופק הלב  ✨✨✨"כל פעם שהלב דופק דפיקה רוחנית באמת, כל פעם שרעיון חדש ואצילי נולד, הרינו מקשיבים.כמו קול מלאך ד' דופק, נוק...
21/09/2020

דופק הלב ✨✨✨

"כל פעם שהלב דופק דפיקה רוחנית באמת,
כל פעם שרעיון חדש ואצילי נולד,
הרינו מקשיבים.

כמו קול מלאך ד' דופק, נוקש על דלתי נשמתנו,
מבקש שנפתח לו את פתחנו,
למען יופיע אלינו בכליל הדרו..."

***

(הרב קוק, שמונה קבצים, ג שלט)

בתמונה: הרב קוק בשנת תרע"ה (1915) בהיותו סביב גיל 50.

אגרת ברכה לשנה החדשה,מאת הרב קוק  ✨✨✨(הקובץ המצורף הוא האגרת בכתב המקורי של הרב - וממנו הוקלדה האגרת לפרסום הציבורי באות...
16/09/2020

אגרת ברכה לשנה החדשה,
מאת הרב קוק ✨✨✨

(הקובץ המצורף הוא האגרת בכתב המקורי של הרב - וממנו הוקלדה האגרת לפרסום הציבורי באותה התקופה. המסמך המקורי מתוך ארכיון 'בית הרב קוק')

***

"הנני שולח בזה את ברכתי נאמנה מציון לעם ד' הגוי כולו,
לשנת התרצ"ד הבאה עלינו לטובה.

שתהיה שנה שנקצור ברינה את כל שאנו זורעים בדמעה -
לטובת עמנו וארצנו הקדושה.

שנה שכל מפלגותינו יישאו ידיהם קודש לשם עבודת כלל ישראל
ורוממות קרנו באמת.

שנה שכל שונאינו יכירו טהרת שאיפתינו שהיא לטובת האנושיות כולה, כמו שהיא לטובתינו. וישיבו ידם מלהצר צעדינו ויניחו אותנו לבנות את בנין עמנו וארצנו ברוח ד', אשר דבריו לא ימושו מפינו סלע.

כעתירת אחיכם הנאמן,
החותם בברכת כתיבה וחתימה טובה
מהר הקודש מירושלים
אברהם יצחק הכהן קוק"

***

מברכים אתכם בשנה טובה ומתוקה,
וכל השפע בגשמיות ורוחניות! ✨✨✨
באהבה
צוות בית הרב קוק 🌷🌷

להתפלל על התשובה"...וישפוך שיחו בתפילה לפני קונו,...בעבור עצמו, ובעבור כלל ישראל, ובעד כל העולם כולו,ובעד התיקון הכללי ש...
13/09/2020

להתפלל על התשובה

"...וישפוך שיחו בתפילה לפני קונו,
...בעבור עצמו, ובעבור כלל ישראל, ובעד כל העולם כולו,
ובעד התיקון הכללי של השכינה - אור ד’ בעולם,
שיהיה בתכלית השלמות.

וישתוקק שכל הנשמות תהיינה מתוקנות
ונהנות מזיו השכינה, והכל ישבעו טוב ושפעת חיים".

***

(הרב קוק, אורות התשובה, יד, ד)

אתמול התקיים יום עיון להנהלת החמ"ד ב'בית הרב'. במסגרת התוכנית נהנו המשתתפים מהצגה של חגי לובר ותאטרון אספקלריה על הרב קו...
07/09/2020

אתמול התקיים יום עיון להנהלת החמ"ד ב'בית הרב'. במסגרת התוכנית נהנו המשתתפים מהצגה של חגי לובר ותאטרון אספקלריה על הרב קוק ונהנו מניחוח אותה התקופה.
ההצגה מתרחשת בין החדרים והחצרות בבית. הצופים הולכים בעקבות השחקנים וחווים התרחשויות שונות מאותה התקופה בזמן אמת.
מומלץ!!
ממש!!
😉
Aspaklaria Theatre תיאטרון אספקלריא

להיות אידיאליסט מושלם,יש דבר כזה?"אי אפשר לדרוש מעצמו, ולא מהעולם בכלל - אידיאלים נקיים,בלא תערובות סיגים, שבאים מצד טבע...
06/09/2020

להיות אידיאליסט מושלם,
יש דבר כזה?

"אי אפשר לדרוש מעצמו, ולא מהעולם בכלל - אידיאלים נקיים,
בלא תערובות סיגים, שבאים מצד טבע החומר והעכירות החברותית.

וכלל הכל הוא בהתקדמות היותר מוצלחה:
לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות שלא לשמה,
שמתוך שלא לשמה בא לשמה".

***

(הרב קוק, שמונה קבצים ח, סח)

-------------

בתמונה: הרב קוק עם חתנו, ישראל רבינוביץ' תאומים - שהיה נשוי לבתו, פרידה חנה

קישור לצפיה:https://www.facebook.com/JerusalemBeitHaravKook/posts/2704804193107149מנהגי הסליחות בעדות השונות,בליווי פיוט...
31/08/2020

קישור לצפיה:
https://www.facebook.com/JerusalemBeitHaravKook/posts/2704804193107149

מנהגי הסליחות בעדות השונות,
בליווי פיוטים ממקורות שונים.

יום רביעי, י"ג אלול תש"פ, (2.9.20)
משעה 20.30
בשידור חי מבית הרב קוק.

***

* בהוראת משרד הבריאות - אין להגיע למקום

הגברת הרצון הטוב"בכל המצבים צריכים למצוא את הרצון הטוב שבאדם,ואם עומם אורו מלהבים אותו בתורה ובתפילה".***(הרב קוק, מידות...
30/08/2020

הגברת הרצון הטוב

"בכל המצבים צריכים למצוא את הרצון הטוב שבאדם,
ואם עומם אורו מלהבים אותו בתורה ובתפילה".

***

(הרב קוק, מידות הראיה, רצון ג)

צדיק או בעל תשובהמה עדיף?"כְּשֶׁאָדָם רוֹצֶה לִהְיוֹת דַּווְקָא צַדִּיק גָּמוּר, קָשֶׁה לוֹ לִהְיוֹת בַּעַל תְּשׁוּבָה.ע...
25/08/2020

צדיק או בעל תשובה
מה עדיף?

"כְּשֶׁאָדָם רוֹצֶה לִהְיוֹת דַּווְקָא צַדִּיק גָּמוּר,
קָשֶׁה לוֹ לִהְיוֹת בַּעַל תְּשׁוּבָה.

עַל כֵּן רָאוּי לוֹ לָאָדָם, שֶׁתָּמִיד יָשִׂים אֶל לִבּוֹ אֶת הַשְּׁאִיפָה לִהְיוֹת בַּעַל תְּשׁוּבָה,
שָׁקוּעַ בְּרַעְיוֹן הַתְּשׁוּבָה וְשׁוֹאֵף לְהִתְגַּשְּׁמוּתָהּ הַמַּעֲשִׂית.

וְאָז תּוּכַל תְּשׁוּבָתוֹ לְהָרִים אוֹתוֹ לְמַעְלָה,
עַד מִדַּת צַדִּיקִים גְּמוּרִים, וּלְמַעְלָה מִזֶּה".

***

(הרב קוק, אורות התשובה, יד, לז)

"עיקר הנפילות באות,מפני שאינו מאמין בקלותה של התשובה"(הרב קוק)****יום עיון ב'בית הרב קוק' לכבוד חודש אלול - לימוד שיח ונ...
22/08/2020

"עיקר הנפילות באות,
מפני שאינו מאמין בקלותה של התשובה"
(הרב קוק)

****

יום עיון ב'בית הרב קוק' לכבוד חודש אלול - לימוד שיח ונגינה.
ואזכרה בהר הזיתים,
ג' באלול תש"פ (23/8/2020)

שידור ישיר בשעה 9.30 של האזכרה בהר הזיתים
בהשתתפות רבנים וראשי ישיבות, תפילה והספד.

קישור לאזכרה:
https://www.facebook.com/JerusalemBeitHaravKook/posts/2694788770775358

יום העיון השנתי בנושא: "מרן הרב קוק - לדורות!"

קישור ליום העיון:
https://www.facebook.com/JerusalemBeitHaravKook/posts/2694795564108012

תכנית יום העיון:

מושב ראשון
שעה 11.00
הרב יוחנן פריד
מר משה ליאון
מר אריה קניג

הרב חיים דרוקמן
הרב זלמן מלמד
הרב אריה שטרן

הופעת הזמר עובדיה חממה בשירי הרב קוק

מושב שני,
שעה 12.30
מנחה: הרב אברהם טייץ
הרב איסר קלונסקי
הרב שמואל אליהו
הרב אליקים לבנון

הופעת הזמר עקיבא מרגליות

מושב שלישי
שעה 16.00
יו"ר הרב חיים פוגל
הרב רפי פרץ
הרב אורי שרקי
הרב חגי לונדין
הרב פרופ' נריה גוטל

הופעת נתן אביעד ומקהלת ישל"צ

דברי סיום : הרב אברהם טייץ

הספק"הספקנות מקומה בשכל, אבל הרגש יותר עמוק הוא, והוא עומד בוודאות. הלב רואה, הלב שומע".***(הרב קוק, שמונה קבצים ב, קכה)
16/08/2020

הספק

"הספקנות מקומה בשכל,
אבל הרגש יותר עמוק הוא,
והוא עומד בוודאות.
הלב רואה,
הלב שומע".

***

(הרב קוק, שמונה קבצים ב, קכה)

על הצניעות"מדת האהבה והידידותהיה ראוי להיות שווה בין המינים, אבל מפני יקרת ערך הצניעותנדחית מידת דרך-ארץ ממקומה...הצנוע ...
11/08/2020

על הצניעות

"מדת האהבה והידידות
היה ראוי להיות שווה בין המינים,
אבל מפני יקרת ערך הצניעות
נדחית מידת דרך-ארץ ממקומה...

הצנוע מכיר, כי לא מפני שנאה
על המין הוא מתרחק ועושה גדרים,
כי-אם מפני התכלית הכללי היפה”

***

(הרב קוק, מידות הראיה)

המיית הלב“כמה הומה הוא הלבלאהוב את הכל.את כל הבריות,את כל המעשים.מה לי יותר נשגב, מלהיות - משתתף, עוזר, עובד ופועל,להרבו...
09/08/2020

המיית הלב

“כמה הומה הוא הלב
לאהוב את הכל.

את כל הבריות,
את כל המעשים.

מה לי יותר נשגב,
מלהיות - משתתף, עוזר, עובד ופועל,
להרבות את אור החיים.

שיראה ההוד וההדר,
הזיו האלוקי של נעם האהבה”

***

(הרב קוק, חדריו)

ענווה“כל-זמן שהענווה מביאה עיצבון,היא פסולה. וכשהיא כשרה - מוסיפה היא שמחה, גבורה וכבוד פנימי”***(הרב קוק, מידות הראיה, ...
05/08/2020

ענווה

“כל-זמן שהענווה מביאה עיצבון,
היא פסולה.
וכשהיא כשרה - מוסיפה היא
שמחה, גבורה וכבוד פנימי”

***

(הרב קוק, מידות הראיה, ענוה ז)

רב שיח בנושאאהבה, שידוכים וזוגיותלרגל טו באביתקיים ביום שלישי, ערב טו באב (4.8.20) בשעה 20:30ב'בית הרב קוק', רח' הרב קוק...
03/08/2020

רב שיח בנושא
אהבה, שידוכים וזוגיות
לרגל טו באב

יתקיים ביום שלישי, ערב טו באב (4.8.20) בשעה 20:30
ב'בית הרב קוק', רח' הרב קוק 9 ירושלים

יועבר בשידור חי בפייסבוק וביוטיוב של בית הרב קוק

בליווי מוזיקלי של ג'ז יהודי מקורי
עם אבריימי קירשנבוים ואלון הלל

בהשתתפות:
* גב' פנינה פרנקל - פסיכותרפיסטית ומטפלת זוגית
* הרב מנחם בורשטיין - ראש מכון 'פועה' ומיוזמי פרויקט 252
* מר חיים פלק - יו"ר מעלה ומקים ארגון 'ישפה', מרכז הכרויות לציבור הדתי
* הרב חיים פוגל - יו"ר הנהלת 'בית הרב' ו'מכללת אורות'
* הרב יוחאי רודיק - מפמ"ר מחשבת ישראל בחמ"ד משרד החינוך

מחכים לכם :)

הפחדים“הפחדים הם פתיות גמורה, אין לאדם לפחוד כלל כי-אם להיזהר. יותר שהוא פוחד הוא נופל, וכשהוא מתפחד, מעצם הפחד בא לו המ...
02/08/2020

הפחדים

“הפחדים הם פתיות גמורה,
אין לאדם לפחוד כלל כי-אם להיזהר.

יותר שהוא פוחד הוא נופל,
וכשהוא מתפחד, מעצם הפחד בא לו המכשול.

ע”כ צריך הוא להתגבר בשכל
לדעת שאין לו כלל ממה להתפחד.

כל ציורי הפחד הנם רק צבעים פזורים
מציור גדול שצריכים להשלימו...”

***

(הרב קוק, מידות הראיה, פחד)

החלו השיפוצים בבית הרב קוק!חיכינו חיכינו וסוף סוף זה קורה.תודה על התמיכה לעיריית ירושלים ולשר ירושלים לשעבר זאב אלקין.מח...
27/07/2020

החלו השיפוצים בבית הרב קוק!
חיכינו חיכינו וסוף סוף זה קורה.

תודה על התמיכה לעיריית ירושלים ולשר ירושלים לשעבר זאב אלקין.

מחמם את הלב לדעת שיש אנשים שדואגים למבנה היקר והחשוב הזה!

עין טובה“כשמסתכלים באמת בצד הטוב של כל אחד ואחד, מתאהב האדם על הבריות בחיבה פנימית, ואיננו צריך להזדקק לשום אבק של חנופה...
26/07/2020

עין טובה

“כשמסתכלים באמת בצד הטוב של כל אחד ואחד,
מתאהב האדם על הבריות בחיבה פנימית,
ואיננו צריך להזדקק לשום אבק של חנופה.

כי ההתעניינות בצד הטוב שהוא פוגש תמיד,
מכסה ממנו באמת את כל הצדדים הרעים”.

****

(הרב קוק, ערפלי טוהר , עמ’ קז)

הילד החמוד שבתמונה הוא נכדו של הרב קוק, הקרוי על שמו – אברהם יצחק.   אמו – בתיה מרים היא בת הרב, והוא נולד 4 שנים לאחר פ...
20/07/2020

הילד החמוד שבתמונה הוא נכדו של הרב קוק, הקרוי על שמו – אברהם יצחק. אמו – בתיה מרים היא בת הרב, והוא נולד 4 שנים לאחר פטירת סבו - שלא זכה להכירו.

מגיל קטן היה ניכר שנפשו עדינה ומיוחדת. כבר בגיל 10 החליט להתנזר מאכילת בשר, והיה קשור מאוד לרב "הנזיר" – הרב דוד הכהן.

היה למדן ומעמיק גדול ויחד עם זאת מונח בחיי המעשה.
הצדיק רבי אריה לוין מספר עליו: "היה בעל שכל חריף, מקיף כל דבר וכל עניין בהבנה עמוקה. נפש זכה וטהורה ומעורבת עם הבריות..."

בגיל 16 עבר לישיבת 'כרם ביבנה' ולאחר שנתיים חזר לישיבת 'מרכז הרב'.

בשנת תשי"ט (1959) התגייס לצה"ל, לתקופה קצרה – כפי שהיה מקובל אז לפי הסדר מיוחד של הישיבה והיה גאה מאוד בשירותו למען העם והמולדת.

בשלהי הקיץ של אותה השנה בהיותו בן 18 ירד לרחוץ בחוף בבת ים. הוא טבע למוות ועודנו צעיר ומלא חיים...

רבים ביכו את לכתו בטרם עת של נער תמים וצדיק, והתאבלו על אורו שטרם זרח במלואו...

* * *

להרחבה על דמותו ניתן לקרוא בספר 'לחי ראי'
מקורות: ארכיון בית הרב, והספר 'לחי רואי'

האגרת שלפנינו נכתבה לרב קוק ע"י הרב מרדכי רוקח , רב העיר בילגוריי שבפולין. ומפורסמת כאן לראשונה.הרב רוקח (1901-1949 , תר...
15/07/2020

האגרת שלפנינו נכתבה לרב קוק ע"י הרב מרדכי רוקח , רב העיר בילגוריי שבפולין. ומפורסמת כאן לראשונה.

הרב רוקח (1901-1949 , תרס"א-תש"י) הוא אביו של האדמו"ר מבעלז הנוכחי, ואחיו של האדמו"ר מבעלז בדור הקודם.

הוא הוכתר לרב העיר בילגוריי שבפולין וניהל חצר חסידית . היה גם יד ימינו של אחיו, האדמו"ר מבעלז, וסייע לו רבות.

האגרת נפתחת במילים חמות לרב קוק:

"ברכת כתיבה וחתימה טובה תחל על ראש רב האי גאון המפורסם,
ראש הרבנים, כליל המדעים, פאר היחש, עוטה מעיל המדות, כבוד שם תפארתו,
מורנו, הרב אברהם יצחק הכהן קוק שליט"א,
נשיא הרבנות הראשית בארץ הקודש"

באגרת מביע הרב רוקח את צערו הגדול על החורבן שחוללו מאורעות תרפ"ט. הוא מספר לרב שאסף כסף עבור נפגעי הפרעות, הכסף נאסף מאנשי עירו והוא מציין שכל מגוון האנשים בעיר התגייסו לתרומות "מכל המפלגות והשדרות שבעירנו" על אף מצבם הכלכלי הקשה, וזאת במטרה לתמוך בנפגעי הפרעות.

לפני שנביא את נוסח האגרת במלואה נספר עוד על הרב רוקח: אל ארץ ישראל הוא עלה בשנת תש"ד (1944) והתיישב בתל אביב. סייע לאחיו בשיקום חסידות בעלזא לאחר השואה. אחרי שנודע לו שאשתו וילדיו נרצחו בשואה, נישא בשנת תש"ו (1946) ומנישואים אלו נולד בנו רבי ישכר דב רוקח, שהוא האדמו"ר מבעלזא הנוכחי.

ייסד גם את ה'חדר' החסידי הראשון בתל אביב ברחוב אחד העם - שם היה המרכז של חסידות בעלזא באותם ימים. כיהן כנשיא מוסדות החינוך של חסידות בעלזא בתל אביב ובירושלים. נפטר בשנת תש"י (1949).

צילום של האגרת ותמונתו של הרב רוקח מצורפים בפוסט זה.

להלן נוסח האגרת במלואה:

בעזה"[י]

ד' תצא ו' אלול תרפ"ט בילגורייא

ברכת כתיבה וחתימה טובה תחל על ראש רב האי גאון המפורסם,
ראש הרבנים, שליל המדעים, פאר היחש,
עוטה מעיל המדות כש"ת [כבוד שם תפארתו]
מוה"ר אברהם יצחק הכהן קוק שליט"א, נשיא הרבנות הראשית באה"ק.

אחד"ש כת"ה [=אחרי דרישת שלום כבוד תורתו הרמה] בכבוד הראוי יחד עם כל בית ישראל הקשבני הידיעות המעציבות מהפרעות והחורבנות באה"ק. חיל ורעדה אחזתנו ונמס לבנו כמים, בתור רב ואב"ד קראתי לצום בכי ומספד על ער"ח אלול.

נוסד תיכף ועד כללי שנכנסו אליו מכל המפלגות והשדרות שבעירנו לשם אסיפת כספים לטובת נגועי המלחמה בא"י. תושבי עירנו מבלי להתחשב עם מצבם האיקונומי [=הכלכלי] השפל תרמו תרומותיהם ביד רחבה וברוח נדיבה בידעם כי ממלאים חוב קדוש כלפי אחיהם בא"י הקרובים ללבם.

ולע"ע [=ולעת עתה] נאסף סך מאה וחמשים ושש דולר אשר שלחתי ע"י האנגלא פלשתינא באנק. וכדי להיות בטוח שהכסף יגיע למטרתו הנכונה נחלט לשלוח הכספים ליד כבוד הדרת גאונו שליט"א וליד הרב הגאון ר' יוסף חיים זאננפעלד שליט"א ולהטריח את כ[ב]ודכם במצוה זו שתיטיבו לראות שה[כ]סף יתחלק לנגועי המלחמה בא"י במדת היושר וההגיון ושיגיע אל מטרתו הנכונה וישלם ד' כפעלכם ומשכורתכם תהי' כפולה מעם ד'.

ואני תפלה שהשי"ת ישלח עזרו מקודש שלא ישמע שוד ושבר באהלי ישראל רק מנוחת שלו' ושלו' והשקט ובטח. ואשאר בזה ידידו דוש"ת ומברך בשנת גאולה וישועה, המצפה להרמת קרן ישראל,

הק' מרדכי בהגאוה"ק רשכב"י [רבן של כל בית ישראל] מבעלזא זצוק"ל ה"ה האבד"ק בילגורייא יצ"ו,

[חותמת מרדכי רוקח]

אבקש בזה שימחול כהדר"ג שליט"א לכבדנו בתשובתו ולאשר את קבלת הכסף, אשר הרבה יגעתי בזה ואסיר תודה אהי' לו, הנ"ל

תודה לרב ארי שבט, מנהל המרכז התיעודי ב בית הרב קוק על פיענוח האגרת

”גילת עם בשביבי אור ישועה,תכפר את אשר עיוותה בכייה של חינם“.(הרב קוק, ’מגד ירחים‘)***השמחה שלנו בתהליך הגאולה, והכרת הטו...
13/07/2020

”גילת עם בשביבי אור ישועה,
תכפר את אשר עיוותה בכייה של חינם“.

(הרב קוק, ’מגד ירחים‘)

***

השמחה שלנו בתהליך הגאולה, והכרת הטוב לקב"ה על כל הטוב: הגשמי והרוחני, למרות שעדיין אין לנו גאולה שלמה -
הם מתקנים את "הבכיה לחינם" שבכו אבותינו ושבגללה נגזרה גזירת חורבן המקדש והגלות.

שנזכה לשמוח בכל הטוב,
ובמיוחד בזמן אתגר - לחזק אחד את השני ולהוסיף אהבה. ❤️

06/07/2020
חברי 'המקויה' שרים 'השבעתי אתכם בנות ירושלים'

חברי ה'מקויה' הינם יפנים אוהבי ישראל,
המאמינים באמיתות התנ"ך ותומכים במדינת ישראל.

לרב צבי יהודה קוק היו קשרים הדוקים וחמים עמהם, הוא העריך אותם מאוד,
וראה בקשר עמהם חשיבות רבה.

בסרטון, נראים אלפים ממשתפי הכנס של חברי המקויה בכנס שנערך ב2018 בשירה מרגשת, 'השבעתי אתכם בנות ירושלים'...

בתגובה הראשונה מצורפת תמונה של הרב צבי יהודה קוק באחד מהמפגשים שהיו לו עם ה'מקויה'.

***

תודה לרב בני לאו על הסרטון,
ותודה לרב יוסף בדיחי על התמונה

02/07/2020

הצטרפו לשידור החי: ערב של כיסופים וגאולה עם האחים קוטלר בבית הרב קוק

חמישי הקרוב!!ערב של כיסופים וגאולהבבית הרב קוקניגון ושירה: האחים קוטלרשיח בין אנשי רוח לאנשי מעשה, הפועלים בבניינה של יר...
29/06/2020

חמישי הקרוב!!
ערב של כיסופים וגאולה
בבית הרב קוק

ניגון ושירה: האחים קוטלר

שיח בין אנשי רוח לאנשי מעשה, הפועלים בבניינה של ירושלים

יום חמישי, י' תמוז תש”פ (2.7.20) , 20.30 בערב
בשידור חי בפייסבוק וביוטיוב של בית הרב קוק.

משתתפים:
* הרב ישראל אריאל - ראש מכון המקדש
* הרב ישראל גליס - איש ירושלים
* הגב פלר חסן נחום - המשנה לראש העיר
* מר יהודה פרוידיגר - חבר מועצת העיר
* הרב יוחנן פריד - יו"ר בית הרב
* מנחה: אברהם טייץ - מנהל חינוכי של בית הרב

האירוע ישודר בדף הפייסבוק ובערוץ היוטיוב של בית הרב

כניסה עד 50 איש לבית הרב קוק (בהוראת משרד הבריאות),
הכניסה ללא תשלום ומותנית ברישום ובאישור מוקדם במשרדי בית הרב
בטלפון 02-623-2560 או בדוא"ל [email protected]

“הרצון להיות טוב לכל, בלי שום הגבלה. לא בכמות המוטבים ולא באיכות הטוב. זהו הגרעין הפנימי של מהות נשמת ישראל..."***(הרב ק...
01/06/2020

“הרצון להיות טוב לכל, בלי שום הגבלה.
לא בכמות המוטבים ולא באיכות הטוב.
זהו הגרעין הפנימי של מהות נשמת ישראל..."

***

(הרב קוק, אגרות הראי”ה, ח”א, אגרת ק”ע).

22/05/2020

שידור חי - תפילת הלל חגיגית וטיש ירושלמי, מבית הרב קוק לכבוד יום ירושלים
יום שישי | 22.5.20 | 09:00 | ירושלים

21/05/2020

יום שישי כ"ח אייר , 9.00 בבוקר, בשידור חי,
תפילת הלל חגיגית וטיש ירושלמי, מבית הרב קוק
לכבוד יום ירושלים.
לינק בתגובה הראשונה

🇮🇱 🇮🇱 🇮🇱חגיגות יום ירושלים בבית הרב קוק  ביום שישי כ"ח אייר (23/5) בשעה 9:00 בבוקרהאירוע יועבר בשידור חיבערוץ 7 ובפייסבו...
16/05/2020

🇮🇱 🇮🇱 🇮🇱
חגיגות יום ירושלים בבית הרב קוק
ביום שישי כ"ח אייר (23/5) בשעה 9:00 בבוקר

האירוע יועבר בשידור חי
בערוץ 7 ובפייסבוק של בית הרב קוק
(אין להגיע למקום עקב תקופת הקורונה...)

בתוכנית:

🇮🇱 תפילת הלל חגיגית בנוסח קרליבך עם חיזקי סופר

🇮🇱 ולאחר מכן יתקיים 'טיש ירושלמי' :

- שירה וניגונים: ביני לנדאו וחיזקי סופר

- סיפורים וחוויות של הלוחמים לשחרור העיר בשנת תשכ"ז
עם הרב איסר קלונסקי, הרב יוחנן פריד
והאלוף (מיל) חבר הכנסת עוזי דיין

ברכות:
- הרב הראשי לירושלים הרב אריה שטרן שליט"א
- ראש העיר מר משה ליאון הי"ו
- חבר מועצת העיר – מר אריה קינג הי"ו
- מנכ"ל המשרד לעניני ירושלים ומורשת – מר מרדכי בניטה הי"ו

בשורות טובות 🌷

Address

הרב קוק 9, ירושלים
Jerusalem
91000

Opening Hours

Monday 09:00 - 16:00
Tuesday 09:00 - 16:00
Wednesday 09:00 - 16:00
Thursday 09:00 - 16:00
Sunday 09:00 - 16:00

Telephone

026232560

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when בית הרב קוק posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Museum

Send a message to בית הרב קוק:

Videos

Category

Nearby museums