Castell Dinbych / Denbigh Castle

Castell Dinbych / Denbigh Castle Un o gestyll y Mers a adeiladwyd ar lys tywysogion mru
Marcher castle built on Welsh princes court Soniwch am borthdy mawr tri thŵr Castell Dinbych. Striking.
(42)

Amseroedd agor / Opening times

Mynediad â thocyn wedi'i amseru yn unig

Ticketed timed entry only

8 Ebrill – 31 October
Dydd Iau–Llun 10am–5pm

Ar gau 1–2pm

Ar gau Dydd Mawrth a Mercher


8 April – 31 October 2021
Thursday–Monday 10am–5pm

Closed 1–2pm

Closed Tuesday and Wednesday

Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr
Closed 24, 25, 26 December and 1 January


Am ennyn diddordeb hanesydd? Un

o saith rhyfeddod Cymru, mae’n siŵr. Trawiadol – yn sicr! Yn sefyll ar gopa bryn serth uwchben y dref ganoloesol, mae’r castell bellach dan warchodaeth Cadw. Gyda thros hanner milltir o furiau tref, mae Castell Dinbych yn gaer glasurol o oes Edward. Yn sgîl ymgyrchoedd llwyddiannus Edward I yn yr ardal yn y 13eg ganrif, crëwyd bwrdeistref Seisnig yn Ninbych o 1282 ymlaen. Adeiladodd ar ben yr hyn a oedd yn gadarnle traddodiadol Cymreig. Wrth wneud hynny, sicrhaodd fod olion Dafydd ap Gruffudd, y deiliad blaenorol anlwcus, yn cael eu gwaredu am byth. Rhoddwyd y cyfrifoldeb o reoli’r ardal i Henry de Lacy, un o gadlywyddion ffyddlon y Brenin, a chafodd y dasg o adeiladu’r castell newydd. Ni allai fethu gyda meistr saer maen y brenin, James of St George, yn ei gynorthwyo. Fodd bynnag, ni fu’r gwaith yn hollol ddidrafferth. Cipiwyd y castell yn 1294 tra’r oedd yn cael ei adeiladu yn dilyn gwrthryfel Cymreig o dan arweiniad Madog ap Llywelyn, ond nid oedd yn hir cyn i Edward ailafael arno a pharhau â’r rhaglen adeiladu. Gellir gweld dau gam y gwaith adeiladu. Nodir y gwaith a wnaethpwyd ar ôl y gwrthryfel gan gerrig o liw gwahanol, llenfuriau tewach a thyrau onglog fel y rhai a geir yng Nghaernarfon. Want to get a historian really excited? Mention Denbigh’s triple-towered great gatehouse. Probably one of the seven wonders of Wales. We think you’ll agree. Crowning a steep hill above the medieval town, the castle is now in the guardianship of Cadw. Along with over half a mile of town walls, Denbigh Castle is a classic fortress of Edwardian proportions. Edward I’s successful 13th-century campaign in the region was cemented by the creation of an English borough in Denbigh from 1282 onwards. He simply built on top of what was a traditional Welsh stronghold. In so doing, he made sure all traces of Dafydd ap Gruffudd, the previous unlucky incumbent, were removed for ever. Henry de Lacy, one of the King’s loyal commanders, was given control of the area and had the task of building the new castle. He couldn’t go far wrong with the king’s master mason, James of St George, at his side. It wasn’t all plain sailing however. A Welsh rebellion, led by Madog ap Llywelyn, captured the partly-built castle in 1294 but Edward’s dominance and the castle-building programme were soon restored. You can see for yourself the two phases of building work. The post-rebellion work is marked by different colour stone, thicker curtain walls and a hint of Caernarfon-style angular towers.

📣 Rhybudd ymwelwyrMae maes parcio Castell Dinbych / Denbigh Castle ar gau heddiw ar gyfer gosod mannau gwefru ceir tryda...
25/03/2024

📣 Rhybudd ymwelwyr

Mae maes parcio Castell Dinbych / Denbigh Castle ar gau heddiw ar gyfer gosod mannau gwefru ceir trydan.

Mae'r castell ar agor heddiw

Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra.

📣 Visitor notice Castell Dinbych / Denbigh Castle car park is closed today for the installation of electric car charging...
25/03/2024

📣 Visitor notice

Castell Dinbych / Denbigh Castle car park is closed today for the installation of electric car charging points.

The castle remains open during this time.

Apologies for any inconvenience

Ymunwch â ni'r Pasg hwn ar gyfer ein Penwythnos o Hwyl Ganoloesol!  Ymhlith yr uchafbwyntiau fydd: 29 Mawrth - 1 Ebrill....
20/03/2024

Ymunwch â ni'r Pasg hwn ar gyfer ein Penwythnos o Hwyl Ganoloesol!

Ymhlith yr uchafbwyntiau fydd: 29 Mawrth - 1 Ebrill. Llwybr Pasg – gwahoddir pob plentyn i gymryd rhan yn yr Helfa Wyau Pasg. Sawl wy sydd wedi’u cuddio o amgylch tiroedd y castell? Bydd y 300 plentyn cyntaf sy’n llwyddiannus yn yr helfa yn cael danteithion siocled.

30 - 31 Mawrth. Hanes Byw Canoloesol yng nghwmni Teulu’r Tywysogion – gyda saethyddiaeth, marchogion a merched, sioe ymladd a gwersyll canoloesol.
31 Mawrth. Cerddoriaeth gyda'r Whipperginnies.

***************************************************************

Join us this Easter for our Medieval Eggstravaganza Weekend!

Highlights will include: 29 March - 1 April. Easter Trail – all children are invited to take part in the Easter Egg Hunt. How many eggs are hidden around the castle grounds? If successful in their quest, the first 300 children will receive a chocolate treat.

30 - 31 March. Princes Retinue Medieval Living History – with have-a-go archery, knights and ladies, combat show and medieval camp.
31 March Music with The Whipperginnies

07/01/2024

Update - Thank you for your patience, Castell Dinbych / Denbigh Castle is now open again.

07/01/2024

Diweddariad – Diolch am eich amynedd. Mae Castell Dinbych / Denbigh Castle bellach ar agor eto.

07/01/2024

Castell Dinbych / Denbigh Castle is currently closed due to icy ground conditions. We are monitoring the situation and will update when the castle is able to reopen.

07/01/2024

MaeCastell Dinbych / Denbigh Castle ar gau ar hyn o bryd oherwydd bod y tir yn rhewllyd. Rydyn ni’n monitro’r sefyllfa ar hyn o bryd ac fe wnawn ni roi gwybod pan fydd y castell yn gallu ailagor.

Visitor NoticeDenbigh Castle will be closed on Sunday 5th November due to preparations for the annual fireworks display....
31/10/2023

Visitor Notice

Denbigh Castle will be closed on Sunday 5th November due to preparations for the annual fireworks display.

We’re sorry for any inconvenience.

Hysbysiad YmwelwyrBydd Castell Dinbych ynghau ddydd Sul, 5ed Tachwedd oherwydd y gwaith paratoi ar gyfer yr arddangosfa ...
31/10/2023

Hysbysiad Ymwelwyr

Bydd Castell Dinbych ynghau ddydd Sul, 5ed Tachwedd oherwydd y gwaith paratoi ar gyfer yr arddangosfa tân gwyllt flynyddol.

Mae’n ddrwg gennym am unrhyw anghyfleustra.

📢Rhybudd Ymwelwyr Oherwydd amgylchiadau annisgwyl, Castell Dinbych / Denbigh Castle ar gau yfory.Ymddiheurwn am unrhyw a...
28/09/2023

📢Rhybudd Ymwelwyr

Oherwydd amgylchiadau annisgwyl, Castell Dinbych / Denbigh Castle ar gau yfory.

Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra.

📢Visitor NoticeDue to unforeseen circumstances, Castell Dinbych / Denbigh Castle will be closed tomorrow.Apologies for a...
28/09/2023

📢Visitor Notice

Due to unforeseen circumstances, Castell Dinbych / Denbigh Castle will be closed tomorrow.

Apologies for any inconvenience.

24/06/2023
Ymunwch gyda Suzzane a Toni o’r Oriel Dory yn Llangollen ar gyfer 2 ddiwrnod o weithdai celf a ffotograffiaeth yn Castel...
12/06/2023

Ymunwch gyda Suzzane a Toni o’r Oriel Dory yn Llangollen ar gyfer 2 ddiwrnod o weithdai celf a ffotograffiaeth yn Castell Dinbych.

Gwener 16 - Sadwrn 17 Mehefin

Gweithdy ffotograffiaeth: 10:30am-12:30pm

Gweithdy lluniadu: 2-4pm

https://ow.ly/wsz350OLA5p.

Join Suzzane and Toni from the Dory Gallery in Llangollen for 2 days of art classes and photography workshops at Denbigh...
12/06/2023

Join Suzzane and Toni from the Dory Gallery in Llangollen for 2 days of art classes and photography workshops at Denbigh Castle.

Fri 16 Jun - Sat 17 Jun 2023

Photography workshop 10:30am-12:30pm

Drawing workshop 2-4pm

https://ow.ly/yiNx50OLAfV.

Hwyl y PasgYmunwch â ni'r Pasg hwn ar gyfer ein Penwythnos o Hwyl Ganoloesol!  Ymhlith yr uchafbwyntiau fydd:Helfa Wyau ...
04/04/2023

Hwyl y Pasg

Ymunwch â ni'r Pasg hwn ar gyfer ein Penwythnos o Hwyl Ganoloesol!

Ymhlith yr uchafbwyntiau fydd:
Helfa Wyau Pasg – gwahoddir pob plentyn i gymryd rhan yn yr Helfa Wyau Pasg!

Hanes Byw Canoloesol yng nghwmni Teulu’r Tywysogion – gyda saethyddiaeth, marchogion a merched, sioe ymladd a gwersyll canoloesol.

Sad 08 Ebr - Sul 09 Ebr 2023
10:00 - 16:00

➡️http://ow.ly/PPvz50MT96M

Easter EggstravaganzaJoin us this Easter for our Medieval Eggstravaganza Weekend!Highlights will include:An Easter Egg H...
04/04/2023

Easter Eggstravaganza

Join us this Easter for our Medieval Eggstravaganza Weekend!

Highlights will include:
An Easter Egg Hunt – all children are invited to take part in the Easter Egg Hunt!

Princes Retinue Medieval Living History – with have-a-go archery, knights and ladies, combat show and medieval camp.

Sat 08 Apr - Sun 09 Apr 2023
10:00 - 16:00

Find out more here: http://ow.ly/FlWz50MT8cf

Hysbysiad ymwelwyr - Castell DinbychOs ydych chi’n bwriadu ymweld â Chastell Dinbych – nodwch fod Lôn Tarw ynghau wrth i...
13/12/2022

Hysbysiad ymwelwyr - Castell Dinbych

Os ydych chi’n bwriadu ymweld â Chastell Dinbych – nodwch fod Lôn Tarw ynghau wrth i wyneb newydd gael ei rhoi ar y ffordd, ac mae’n agored i breswylwyr yn unig o 07/12/2022 - 17/12/2022

Amseroedd agor ▶️ https://cadw.llyw.cymru/ymweld/lleoedd-i-ymweld/castell-dinbych

❗ Hysbysiad ymwelwyr - Castell Dinbych Sylwer: Bydd Castell Dinbych ynghau ddydd Sadwrn, 5 Tachwedd oherwydd y gwaith pa...
04/11/2022

❗ Hysbysiad ymwelwyr - Castell Dinbych

Sylwer: Bydd Castell Dinbych ynghau ddydd Sadwrn, 5 Tachwedd oherwydd y gwaith paratoi ar gyfer yr arddangosfa tân gwyllt flynyddol.

Edrychwch ar ein tudalen I Ble Hoffech Chi Fynd i ddod o hyd i un o safleoedd Cadw yn eich ardal chi.
https://cadw.llyw.cymru/ymweld/lleoedd-i-ymweld/i-ble-hoffech-chi-fynd

🐶 A wyddoch chi ei bod yn Ddiwrnod Rhyngwladol y Cŵn heddiw? 🐶Rydyn ni’n falch o weld cŵn a’u perchnogion yn ein safleoe...
26/08/2022

🐶 A wyddoch chi ei bod yn Ddiwrnod Rhyngwladol y Cŵn heddiw? 🐶

Rydyn ni’n falch o weld cŵn a’u perchnogion yn ein safleoedd cyfeillgar i gŵn.

Rydyn ni wrth ein boddau’n gweld lluniau o gŵn yn mwynhau eu diwrnod allan hefyd. Mae croeso i chi eu rhannu nhw gyda ni!

Er mwyn sicrhau bod pob un o’n hymwelwyr yn cael diwrnod allan gwych, cymerwch olwg ar ein tudalen diwrnod allan cyfeillgar i gŵn. https://cadw.llyw.cymru/ymweld/diwrnodau-allan/safleoedd-cadw-syn-gyfeillgar-i-gwn-ar-draws-cymru


Safleoedd Cadw sy’n gyfeillgar i gŵn ar draws Cymru Does dim angen i chi adael un o aelodau pwysicaf y teulu adref pan fyddwch chi’n mentro ar eich antur nesaf. Mae gennym ni gestyll, abatai a thai anhygoel y gallwch ymweld â nhw gyda digonedd o le i bawb fwynhau ychydig o ymlacio wedi teithio...

🐶 Did you know today is International Dog Day? 🐶We are delighted to see dogs and their owners at our dog friendly sites....
26/08/2022

🐶 Did you know today is International Dog Day? 🐶

We are delighted to see dogs and their owners at our dog friendly sites.

We love to see photos of dogs enjoying their day out too, please feel free to share with us!

To ensure all of our visitors have a great day out please take a look at our dog friendly day out page.

https://cadw.gov.wales/visit/days-out/dog-friendly-days-out-cadw-sites-around-wales


Enjoy Dog friendly days out at Cadw sites around Wales No need to leave the most important family member at home on your next adventure; we’ve got pet friendly castles, abbeys and great houses with plenty of room for stretching everyone’s legs after a long journey. Browse our list of dog friendl...

Address

Castle Hill
Denbigh
LL163NB

Opening Hours

Friday 10am - 4pm
Saturday 10am - 4pm
Sunday 10am - 4pm

Telephone

+443000252239

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Castell Dinbych / Denbigh Castle posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Museum

Send a message to Castell Dinbych / Denbigh Castle:

Videos

ShareYou may also like