Amgueddfa Dinbych / Denbigh Museum

Amgueddfa Dinbych / Denbigh Museum Croeso i dudalen FB Amgueddfa Dinbych. Welcome to the Denbigh Museum FB page. Find upcoming events a
(3)

Scroll down for English text ...

Amgueddfa cymunedol yw Amgueddfa Dinbych yn cwmpasu amryw o gyfnodau hanesyddol o'r Neolithig hyd at y presennol. Mae'r amgueddfa wedi'i leoli yn hen Lys Ynadon Dinbych, adeilad oedd yn wreiddiol yn Ysgol Frongoch. Mae’r amgueddfa yn gartref i nifer fawr o gasgliadau yn ymwneud a Dinbych a'r cyffiniau. Ar wahân i arddangosfa parhaol mae'r amgueddfa hefyd yn cynnal

arddangosfeydd dros dro a digwyddiadau eraill. Denbigh Museum is a community museum with the purpose of covering a variety of historical periods ranging from Neolithic right up until the present day. The museum is located in the former Denbigh Magistrates' Court building, which was originally built as Frongoch School. The museum is home to a number of collections relating to Denbigh and the surrounding area. Some of the collections are on permanent display whilst other objects are displayed in temporary exhibitions and other events.

Dyddiad i’w nodi ☕️ Date for diariesGwefr Heb Wifrau / Wireless in Wales museum16 Rhagfyr/December 2023
06/12/2023

Dyddiad i’w nodi ☕️ Date for diaries
Gwefr Heb Wifrau / Wireless in Wales museum
16 Rhagfyr/December 2023

Book Launch at Denbigh Library, tomorrow, 5th December, 10am - 12 mid-day. Other publications will also be on sale.
04/12/2023

Book Launch at Denbigh Library, tomorrow, 5th December, 10am - 12 mid-day. Other publications will also be on sale.

Diolch Clwyd Wynne am rannu rhai o hanesion Ysbyty Gogledd Cymru. Os fethoch chi rhaglen Y Frwydr: Stori Anabledd neithi...
24/11/2023

Diolch Clwyd Wynne am rannu rhai o hanesion Ysbyty Gogledd Cymru.
Os fethoch chi rhaglen Y Frwydr: Stori Anabledd neithiwr ar S4C, dyma i chi ddolen i’w wylio ar-lein 👉 https://www.s4c.cymru/clic/programme/866040801

If you missed last night’s programme on the battle lived through by people with disabilities, click the link to watch on-line. Thanks to Clwyd Wynne for sharing some of the North Wales Hospital’s history in last night’s episode.
English subtitles available if needed.
👉 https://www.s4c.cymru/clic/programme/866040801

21/11/2023
Lansiad llyfr newydd gan Clwyd Wynne …. yn Llyfrgell Dinbych 5 Rhagfyr. Clwyd Wynne’s latest book launch at Denbigh Libr...
20/11/2023

Lansiad llyfr newydd gan Clwyd Wynne …. yn Llyfrgell Dinbych 5 Rhagfyr.

Clwyd Wynne’s latest book launch at Denbigh Library on 5 December.

LANSIAD LLYFR | BOOK LAUNCH: CLWYD WYNNE: ‘Asylum to Hospital’ ✍️
MYNEDIAD AM DDIM | FREE ENTRY
🗓 Dydd Mawrth, 5ed Rhagfyr | Tuesday, 5th December
⏰ 10:00 - 12:00
📍Llyfrgell Dinbych | Denbigh Library
Dim angen archebu | Booking not required

A very interesting and nostalgic evening with Bob Neale who took the audience back to their childhood!  Despite the titl...
17/11/2023

A very interesting and nostalgic evening with Bob Neale who took the audience back to their childhood! Despite the title there were hardly any reference to the actual Coronation, except maybe photographs of children from Bryn Garth re-enacting the occasion in the Town Hall and the street parties that were held at various venues in Denbigh.

Bob focused on the post war year of 1953 by extracting reports from the local press of interesting and sometimes humorous events which happened in Denbigh during that year. Bob’s relaxed, informal presentation encouraged a strong audience participation with people sharing memories, adding further information and a delightful rendition of ‘We are the Ovaltinies’ by a group in response to the Ovaltine advert.

Thanks Bob for creating such a homely atmosphere which was obviously appreciated by everyone.

Next month’s Talk will be held on Thursday 14th December and will feature Peter Jones who will give a Talk on his family’s well known Denbigh business of Evan Jones & Son.

Am eich atgoffa am y Sgwrs nos Iau nesaf gyda Bob Neale. Os yr ydych yn methu a bod yn bresennol mae cyfle i chi ymuno a...
14/11/2023

Am eich atgoffa am y Sgwrs nos Iau nesaf gyda Bob Neale. Os yr ydych yn methu a bod yn bresennol mae cyfle i chi ymuno ar ZOOM

Just a reminder of the Talk to be given by Bob Neale next Thursday. If you're unable to be present, the evening will be streamed on ZOOM.

https://us02web.zoom.us/j/81151565287

What was going on in Denbigh during Coronation year (1953)? We are making arrangements for the Ilustrated talk to be str...
11/11/2023

What was going on in Denbigh during Coronation year (1953)? We are making arrangements for the Ilustrated talk to be streamed on Zoom. The link will appear soon

Beth oedd yn mynd ymlaen yn Ninbych yn ystod blwyddyn y Coroni yn 1953. Rydym yn gobeitho y bydd y Sgwrs ar gael ar Zoom, fe fydd y linc yn ymddangos yn fuan

A detailed account of each soldier from the Borough of Denbigh  who  never returned home from the Great War. Available f...
07/11/2023

A detailed account of each soldier from the Borough of Denbigh who never returned home from the Great War. Available from Denbigh Museum Monday and Thursday 1.30pm – 4pm or message Denbigh Museum or Denbigh Community Archive Facebook accounts,

Hanes manwl o fywyd milwyr o Fwrdeistref Dinbych na ddychwelodd adref o’r Rhyfel Mawr. Ar gael yn Amgueddfa Dinbych Llun ac Iau, 1.30 – 4 y prynhawn. Cysylltwch drwy y cyfrifon uchod.

£14.95

Glywsoch chi erioed am Bella Fawr?Did you ever hear about Bella Fawr?
30/10/2023

Glywsoch chi erioed am Bella Fawr?
Did you ever hear about Bella Fawr?

Scroll down for the English text;Roeddwn i’n wyth oed pan ddigwyddodd y drychineb hon. Yn ddisgybl yn Ysgol Gymraeg Dinb...
21/10/2023

Scroll down for the English text;

Roeddwn i’n wyth oed pan ddigwyddodd y drychineb hon. Yn ddisgybl yn Ysgol Gymraeg Dinbych (Ysgol Twm o’r Nant heddiw) a’r un oed a nifer o’r plant a fu farw. Oes gennych chi atgofion o’r digwyddiad?

I was eight years old when this disaster occurred. A pupil at Ysgol Gymraeg Dinbych (Ysgol Twm o’r Nant today) and the same age as a number of the children that died. Do you have any memories of the event?

Marwolaeth Nelson 21 Hydref 1805 // The Death of Nelson 21 October 1805Scroll down for English text;Roedd Nelson yn ffig...
21/10/2023

Marwolaeth Nelson 21 Hydref 1805 // The Death of Nelson 21 October 1805

Scroll down for English text;

Roedd Nelson yn ffigwr poblogaidd iawn ac i gydnabod ei fuddugoliaeth dros lynges Denmarc yn 1801, fe enwyd rhan o Ddinbych yn Copenhagen. Enw sydd i’w weld ar fapiau OS bron i ddwy ganrif yn ddiweddarach.

***

Nelson was a popular figure and his victory over the Danish navy at Copenhagen in 1801 led to a part of Denbigh being named Copenhagen. A name still found on OS maps two centuries later.

"As Vice-Admiral Horatio, Lord Nelson lay dying in the cockpit of HMS Victory during the Battle of Trafalgar on 21 October 1805, Nelson was twice visited by his close friend and flag-captain, Thomas Hardy.

When the moment came for the two men to part for the last time, Nelson then very close to death, asked Hardy to kiss him. Hardy kissed him on the cheek; 'Now I am satisfied,' said Nelson, 'Thank God I have done my duty'. Hardy stood up and then having spent a few moments looking down silently at his friend, knelt and kissed him again on the forehead. 'Who is that?' asked Nelson, now barely able to see. 'It is Hardy.' 'God bless you Hardy.' "

Please scroll for EnglishYn anffodus yr oedd y siaradwr gwadd, Mrs Janie Smith, Gwaenynog yn methu a bod yn bresenol ohe...
20/10/2023

Please scroll for English
Yn anffodus yr oedd y siaradwr gwadd, Mrs Janie Smith, Gwaenynog yn methu a bod yn bresenol oherwydd salwch. I osgoi canslo’r noson fe ddaeth Clwyd Wynne, Cadeirydd ddod i’r adwy i gynnal noson ddiddorol a hwyliog gyda sgwrs am sefyllfaoedd rhyfedd yn ymwneud a Ddinbych.

Unfortunately the planned speaker for last night lecture, Mrs Janie Smith, Gwaenynog Hall was unable to be present due to illness. To avoid cancelling the event, Clwyd Wynne. Chair of the Museum stepped into the breach and gave a very interesting and enlightening talk entitled ‘Denbigh: Strange but true…….’

19/10/2023

"Denbigh : Strange But True...."
gan / by Clwyd Wynne

Nodyn i'ch atgoffa y bydd y Ddarlith Hanes yn cael ei chynnal yn yr Amgueddfa heno (nos Iau) 19eg Hydref am 7pm

Just a reminder that the Monthly Historical Lecture will be held at the Museum tonight (Thursday) 19th October at 7pm

Free admission / donations welcome.

Bydd Pwyllgor Drysau Agored Dinbych yn cyfarfod heno i edrych yn ôl ar benwythnos Dinbych The Denbigh Open Doors team wi...
05/10/2023

Bydd Pwyllgor Drysau Agored Dinbych yn cyfarfod heno i edrych yn ôl ar benwythnos Dinbych
The Denbigh Open Doors team will meet this evening to review the Denbigh weekend.
(*Gwyneth, Meira a Gaynor ar goll o'r llun!)
Did you visit?
What did you enjoy?
What else / where else would you like to see open next year?
What do you enjoy most? Seeing inside buildings? Gardens? Guided tours? Children's activities? Exhibitions?
Please send us a message or tell us in the comments below 👇

Are you a local resident or business who loves our heritage and architecure and who would like to become involved in planning next year's event? Send us a message or leave a note in the comments below 👇
Byddem yn falch iawn o glywed gennych gyda'ch sylwadau ac awgrymiadau / We'd be very grateful to receive your comments and suggestions.
Diolch

Diolch i Grŵp Archif Dinbych am gynorthwyo gyda hen luniau o ardal Pwll y Grawys, diddorol iawn 👏Many thanks to the Comm...
16/09/2023

Diolch i Grŵp Archif Dinbych am gynorthwyo gyda hen luniau o ardal Pwll y Grawys, diddorol iawn 👏

Many thanks to the Community Archive team for assisting with the historic photos of the Lenten Pool and Smithfield area. A hidden gem…

15/09/2023

The Hummingbird// Y Colibryn

(formerly The Forum, before that… The Habit and before that… the Talbot Hotel!!) opens its doors this weekend for prebooked tours.

11am, 1pm and 3pm on both Saturday and Sunday - join a tour of this historic building which dates back to 16thC to see the amazing transformation!

Cysylltwch â’r Llyfrgell i gofrestru / Contact the Library to register for one of these free tours.

01745 816313

14/09/2023
Heno yn Theatr Twm o'r Nant Drysau a bar ar agor o 6pm. (Dim angen cofrestru erbyn hyn, mae’r llyfrgell ar gau.)Tonight ...
14/09/2023

Heno yn Theatr Twm o'r Nant
Drysau a bar ar agor o 6pm.
(Dim angen cofrestru erbyn hyn, mae’r llyfrgell ar gau.)

Tonight at Theatr Twm o’r Nant.
Doors and bar open from 6pm.
(As the library is now closed, no need to worry about pre-booking)

'Wallpaintings in Welsh Churches' by Richard Suggett
• 14/09/2023
• 6:30pm
• Theatr Twm o’r Nant, Station Rd, Denbigh LL16 3DA

This Thursday, Richard Suggett, author of our latest publication on wallpaintings will be giving the opening talk on ‘Wallpaintings in Welsh Churches’ for the Denbigh Open Doors Festival at Theatr Twm o’r Nant, Station Rd, Denbigh LL16 3DA. This is a free event , everyone welcome!

Entry is free, but please contact Denbigh library to book your seat: 01745 816313.

Drysau Agored Sir Ddinbych - Open Doors Denbighshire Cadw

14/09/2023

'Wallpaintings in Welsh Churches' by Richard Suggett
• 14/09/2023
• 6:30pm
• Theatr Twm o’r Nant, Station Rd, Denbigh LL16 3DA

This Thursday, Richard Suggett, author of our latest publication on wallpaintings will be giving the opening talk on ‘Wallpaintings in Welsh Churches’ for the Denbigh Open Doors Festival at Theatr Twm o’r Nant, Station Rd, Denbigh LL16 3DA. This is a free event , everyone welcome!

Entry is free, but please contact Denbigh library to book your seat: 01745 816313.

Drysau Agored Sir Ddinbych - Open Doors Denbighshire Cadw

Diolch i Humphrey Llwyd (o Ddinbych) am roi Cymru ar fap am y tro cyntaf.Ydych chi weld gweld y gofeb iddo yn Eglwys San...
02/09/2023

Diolch i Humphrey Llwyd (o Ddinbych) am roi Cymru ar fap am y tro cyntaf.
Ydych chi weld gweld y gofeb iddo yn Eglwys Santes Farchell?

Thanks to Humphrey Llwyd (Foxhall, near Denbigh) for putting Cymru on the map for the first time.
Have you seen the memorial to him at St.Marcella’s Church?

🗺️Ydych chi wedi clywed am Humphrey Llwyd, y dyn a roddodd Cymru ar y map yn llythrennol? Cambriae Typus (a gyhoeddwyd yn anffodus ar ôl ei farwolaeth) yw'r map cynharaf a gyhoeddwyd o Gymru fel gwlad ar wahân i weddill Prydain Fawr.

Dysgu mwy👉https://www.llyfrgell.cymru/darganfod-dysgu/arddangosfeydd-arlein/mapiau/mapiau-o-gymru/cambriae-typus

🗺️Have you heard of Humphrey Llwyd? The man quite literally put Wales on the map! Cambriae Typus (sadly published after his death) is the earliest published map of Wales as a separate country from the rest of Great Britain.

Learn more 👉https://www.library.wales/discover-learn/digital-exhibitions/maps/maps-of-wales/cambriae-typus

Bydd Amgueddfa Dinbych / Denbigh Museum ar agor ar gyfer penwythnos Drysau Agored Sir Ddinbych -  Open Doors Denbighshir...
30/08/2023

Bydd Amgueddfa Dinbych / Denbigh Museum ar agor ar gyfer penwythnos Drysau Agored Sir Ddinbych - Open Doors Denbighshire
16-17 Medi 10am - 4pm
Edrychwn ymlaen i’ch croesawu yma. Mynediad am ddim.

Denbigh Museum will be open on 16-17 September 10am-4pm for the annual Open Doors weekend.
We look forward to welcoming you here.
Free admission.
(Don’t forget we are also open every Monday and Thursday afternoon)

Mae hi bron yn amser…. it’s almost time….

Drysau Agored / Open Doors 👇👇👇

Dolbelydr 8-11 Medi / September 2023
The Landmark Trust

Rhuthun/ Ruthin 9-10 Medi/ September 2023 Ruthin & District Civic Association - Open Doors

Dinbych/ Denbigh 14-17 Medi / September 2023
http://www.visitdenbigh.co.uk/discover-denbigh/things-to-do

Address

Grove Road
Denbigh
LL163UUCYMRU�WALES

Opening Hours

Monday 1:30pm - 4pm
Thursday 1:30pm - 4pm

Telephone

+441745818744

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Amgueddfa Dinbych / Denbigh Museum posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Museum

Send a message to Amgueddfa Dinbych / Denbigh Museum:

Share

Our Story

Scroll down for English Amgueddfa newydd yw Amgueddfa Dinbych yn cwmpasu amryw o gyfnodau hanesyddol o'r Neolithig hyd at y presenol. Yn 2013 prynnodd Cyngor Tref Dinbych yr hen lys ynadon a'i drosglwyddo i'r Amgueddfa Dinbych ar brydles hir. Rydym wedi cychwyn ar y gwaith o sicrhau a***n i addasu yr adeilad i greu amgueddfa cymunedol modern. Bydd yr amgueddfa yn gartref i nifer fawr o gasgliadau yn ymwneud a Dinbych a'r cyffiniau. Denbigh Museum is a new museum with the purpose of covering a variety of historical periods ranging from Neolithic right up until the present day. The museum has recently acquired a lease on the former magistrates' court. Work has commenced on securing the necessary funding to adapt the building into a modern museum. The museum will become the home of a large collection of items relating to the former North Wales Hospital as well as a variety of local artefacts. The museum often holds special events and/or exhibitions.