Amgueddfa Llechi Cymru - National Slate Museum

Amgueddfa Llechi Cymru - National Slate Museum Rydyn ni’n adrodd stori llechi yng Nghymru ac yn rhan o deulu Amgueddfa Cymru

We tell the story o Eisiau bod yng nghanol y stori?
(62)

Dewch i brofi hanes byw diwydiant a ffordd o fyw sydd wedi’u naddu i’n tirwedd. Yma yn hen weithdai peiriannau chwarel lechi enfawr Dinorwig, rydyn ni’n rhannu stori anhygoel y diwydiant llechi – diwydiant Cymreig a Chymraeg i’r carn – o’r grefft i’r gymuned. Cewch weld chwarelwyr profiadol yn hollti llechi a gwylio’r gof wrth ei waith. Cewch ryfeddu at olwyn ddŵr fwyaf tir mawr Prydain a chamu i

dai’r chwarelwyr, bob un yn cyfleu cyfnodau allweddol yn hanes y diwydiant – o’i ddechreuad ym 1861, i Streic Fawr y Penrhyn ym 1901 a chau chwarel Dinorwig ym 1969. Mae mynediad AM DDIM diolch i nawdd Llywodraeth Cymru. Bob tro y byddwch chi'n prynu rhywbeth gennym, neu yn cyfrannu rhodd boed fawr neu fach, byddwch yn ein helpu i sicrhau fod Amgueddfa Cymru yn perthyn i bawb ac yma at ddefnydd pawb. Dewch i fod yn rhan o stori Cymru – trwy ymuno â ni, gwirfoddoli neu gyfrannu. Don't just visit history, be part of it and travel into the past of an industry and a way of life that has chiselled itself into our landscape. Located in the former Engineering Workshops of the enormous Dinorwig Slate Quarry – we tell the astounding story of the Welsh slate industry – ‘the most Welsh of Welsh industries’ - from its craftmanship to its communities! Enjoy slate splitting demonstrations with our experienced quarrymen and watch the blacksmith at work, marvel at the largest waterwheel on mainland Britain and visit the Quarrymen’s houses which show life in 3 key time periods of the industry; 1861 at its start, 1901 during the Penrhyn Lockout and 1969 when Dinorwig quarry was finally closed. Our entry is FREE to all thanks to funding from the Welsh Government. Every purchase you make from us and every gift you give us, however small or large, will help us ensure that Amgueddfa Cymru belongs to everyone and is here for everyone to use. Play your part in Wales’ story: by volunteering, by joining, by donating.

❗Fydd yr amgueddfa AR GAU ar gyfer hyfforddiant staff a gwaith cynnal a chadw rhwng 8-20 Ionawr 2024. Byddwn yn ail agor...
04/01/2024

❗Fydd yr amgueddfa AR GAU ar gyfer hyfforddiant staff a gwaith cynnal a chadw rhwng 8-20 Ionawr 2024.
Byddwn yn ail agor i'r cyhoedd ar Ddydd Sul 21 Ionawr 2024.

❗Please note the Museum will be CLOSED for staff training and site maintenance between 8-20 January 2024.
We will re-open to the public on Sunday 21 January 2024.

01/01/2024

🎉🎉🎉 Blwyddyn newydd dda oddiwrth pawb yma yn Amgueddfa Lechi Cymru! Edrychwn ymlaen i'ch croesawu i'r amgueddfa yn 2024!

🎉🎉🎉Happy New Year from everyone here at the National Slate Museum! We look forward to welcoming you to the museum in 2024!

31/12/2023

📣 Mae 2023 wedi bod yn flwyddyn prysur unwaith eto i ni yn Amgueddfa Lechi Cymru! Dyma bigion sydyn o rhai o’r pethau ddigwyddodd!
Diolch i bawb wnaeth ymweld ac edrychwn ymlaen i’ch gweld yn 2024!

📣2023 has been another busy year for us here at the National Slate Museum! Here are just some of the things that happened!
Thankyou to everyone who visited and we
look forward to welcoming you all in 2024!

30/12/2023
Rydym ar agor heddiw, yfory a dydd Sul rhwng 10am-4pmWe’re open today, tomorrow and Sunday between 10am -4pmARAGOR/OPEN:...
28/12/2023

Rydym ar agor heddiw, yfory a dydd Sul rhwng 10am-4pm

We’re open today, tomorrow and Sunday between 10am -4pm

ARAGOR/OPEN:
27,28,29,31 Rhag/Dec

AR GAU/CLOSED:
30 Rhag/Dec & 1 Ion /Jan

2 Ion ymlaen… ar agir yn arferol
2 Jan onwards… open as usual

🎄Nadolig Llawen oddi wrth pawb yn Amgueddfa Lechi Cymru!  🎄Merry Christmas from everyone at the National Slate Museum!
25/12/2023

🎄Nadolig Llawen oddi wrth pawb yn Amgueddfa Lechi Cymru!

🎄Merry Christmas from everyone at the National Slate Museum!

🎄Dyma ein amseroedd agor a chau dros gyfnod y Nadolig a’r flwyddyn newydd! 🎄Here are our opening times for Christmas and...
24/12/2023

🎄Dyma ein amseroedd agor a chau dros gyfnod y Nadolig a’r flwyddyn newydd!

🎄Here are our opening times for Christmas and New Year!

21/12/2023

Un diwrnod ar ôl i ymweld â ni ac i brynu anrhegion Nadolig o’r siop!
Byddwn ar gau o ddydd Sadwrn, 23 Rhagfyr ar gyfer y Nadolig ond ar agor 27, 28 a 29 Rhagfyr!

Only one day left to visit us before Christmas and buy any last minute gifts from our shop!
We will be closed between 23 - 26 Decembet but will re-open on 27, 28 and 29 December!

🎄Dyma ein amseroedd agor ar gyfer cyfnod y Nadolig! Cofiwch mae mynediad AM DDIM i'r Amgueddfa a mae parcio hefyd AM DDI...
19/12/2023

🎄Dyma ein amseroedd agor ar gyfer cyfnod y Nadolig!
Cofiwch mae mynediad AM DDIM i'r Amgueddfa a mae parcio hefyd AM DDIM yn y parc hyd at 26 Rhagfyr!

🎄Here are our opening times for Christmas and the New Year!
Remember entry is FREE to the Museum and parking is also FREE in the country park until 26 December!

Ymunwch â ni! Cyfarwyddwr  Prosiect Ail- ddatblygu’r Amgueddfa Lechi! Cyfle arbennig i greu profiad trawsnewidiol i ymwe...
13/12/2023

Ymunwch â ni! Cyfarwyddwr Prosiect Ail- ddatblygu’r Amgueddfa Lechi! Cyfle arbennig i greu profiad trawsnewidiol i ymwelwyr, gan dreiddio i hanes cyfoethog y cymunedau chwareli llechi yng ngogledd Cymru!

Join us! Project Director- redevelopment of the National Slate Museum! An unique opportunity to create a transformative visitor experience, delving into the rich history of slate quarrying communities in North Wales!

🏞️ Rydym yn chwilio am Gyfarwyddwr Prosiect i arwain y gwaith o ailddatblygu Amgueddfa Llechi Cymru - National Slate Museum yn Llanberis
🏞️ We're seeking a Project Director to lead the redevelopment of the National Slate Museum in Llanberis

🏰 Dyma gyfle i greu profiad trawsnewidiol i ymwelwyr, gan dreiddio i hanes cyfoethog cymunedau chwareli llechi. Byddwch yn llysgennad ar gyfer y prosiect arloesol hwn, gan gydweithio’n agos â rhanddeiliaid a chymunedau yng Ngogledd Cymru

Mae ceisiadau yn cau ar 1 Ionawr, 2024, am 5pm. Gwnewch gais nawr: https://bit.ly/41peJsz
***
🏰 Embrace the opportunity to craft a transformative visitor experience, delving into the rich history of slate quarrying communities. You will be an ambassador for this groundbreaking project, collaborating closely with stakeholders and communities in North Wales

Applications close on 1 January, 2024, at 5pm. Apply now: https://bit.ly/41oVFuK

Give the gift of inspiration this Christmas with Amgueddfa Cymru Membership! ⁣🎄 🎁⁣Treat a friend or loved one & unlock a...
08/12/2023

Give the gift of inspiration this Christmas with Amgueddfa Cymru Membership! ⁣
🎄 🎁⁣
Treat a friend or loved one & unlock a year of benefits at Wales’ family of national museums⁣

Order before 14 Dec to have your gift delivered for Christmas⁣
👉 bit.ly/4a83Ak2

Rhowch ysbrydoliaeth yn anrheg Nadolig eleni gydag Aelodaeth Amgueddfa Cymru! ⁣🎁 🎄⁣Beth am roi anrheg arbennig i ffrind ...
08/12/2023

Rhowch ysbrydoliaeth yn anrheg Nadolig eleni gydag Aelodaeth Amgueddfa Cymru! ⁣
🎁 🎄⁣
Beth am roi anrheg arbennig i ffrind neu aelod o'r teulu – aelodaeth blwyddyn gyda chynigion arbennig⁣

Archebwch cyn 14 Rhagfyr i gael eich anrheg ar gyfer y Nadolig⁣
👉 http://bit.ly/3utp5eA

It's not too late to treat yourself to a Festive Afternoon Tea here at the National Slate Museum! Enjoy a selection of h...
07/12/2023

It's not too late to treat yourself to a Festive Afternoon Tea here at the National Slate Museum!

Enjoy a selection of homemade festive finger sandwiches and a variety of savouries and cakes!

Why not take a walk around the Museum before or after your lunch to see all the traditional trimmings?

📆8,15 a 22 December

Places must be booked in advance: https://museum.wales/slate/whatson/12090/Festive-Afternoon-Tea/

Dewch i fwynhau Te Prynhawn Nadoligaidd gyda ni yma yn yr Amgueddfa! Mwynhewch ddetholiad tymorol o frechdanau cartref, ...
07/12/2023

Dewch i fwynhau Te Prynhawn Nadoligaidd gyda ni yma yn yr Amgueddfa!

Mwynhewch ddetholiad tymorol o frechdanau cartref, danteithion sawrus a chacennau, gyda phaned o de neu goffi ffres!

Beth am fynd am dro o gwmpas y safle wedyn i weld yr addurniadau traddodiadol?

Rhaid archebu lle ymlaen llaw yma:
https://amgueddfa.cymru/llechi/digwyddiadau/12090/Te-Prynhawn-Nadoligaidd

Ychydig o luniau o’n digwyddiad  Nadolig - Hwyl Bach yr Wŷl! Some festive photos from our Christmas event this weekend!
04/12/2023

Ychydig o luniau o’n digwyddiad Nadolig - Hwyl Bach yr Wŷl!

Some festive photos from our Christmas event this weekend!

Ychydig o'r hyn oedd i'w weld wrth i deuluoedd ddod i fwynhau'r dathliadau.

03/12/2023

🎅🍊🎄🤶Thankyou to everyone who came to enjoy the activities in our event today! It was a lovely day with lots of fun activities to enjoy.

03/12/2023

🎅🎄🍊🤶Diolch i bawb ddaeth draw i'r amgueddfa heddiw i'n digwyddiad nadolig ! Roedd hi’n ddiwrnod arbennig a llond y lle o hwyl i fwynhau!

03/12/2023

Mae Sion a Sian Corn wedi cyraedd yr amgueddfa!
Father and Mother Christmas have arrived at the museum!

Ho! Ho! Ho! Un cŵsg i fynd tan fydd Sion Corn yn cyraedd yr Amgueddfa ar gyfer ein digwyddiad Nadolig Hwyl Bach yr Wŷl y...
02/12/2023

Ho! Ho! Ho!

Un cŵsg i fynd tan fydd Sion Corn yn cyraedd yr Amgueddfa ar gyfer ein digwyddiad Nadolig Hwyl Bach yr Wŷl yfory!

Dyma amserlen a map o’r hyn sydd ymlaen yn ystod y diwrnod!

Er fod ticedi i weld Sion Corn, ffilm Deian a Loli a’r gweuthdai brllach wedi gwerthu allan mae digonedd o bethau i’w mwynhau!

🚂🎅🏼Sion Corn yn cyraedd ar drên am 10.30am

🚂 Mynd am dro sr ein tren bach!

🤶🏻Sesiwn stori gyda Siân Corn

🎶Cerddoriaeth gan Côr y Penrhyn, Band Deiniolen a Côr Ysgol Llanllechid

🍊Gwneud orennau Nadolig

🍊Ein Tai hanesyddol wedi’u haddurno ar gyfer y Nadolig

🖍️Llieio a gwneud crefftau

Mae mynediad am ddim i’r amgueddfa a’r gweithgareddau yma- ynghyd ac atyniadau’r safle!

**Mae côst parcio yn Parc Padarn (sydd o dsn reolaeth Cyngor Gwynedd). Gallwch dalu gyda a***n parod neu drwy app Paybyphone.
Lleoliad 804552**

Ho! Ho! Ho! We’re really looking forward to welcoming everyone to our Cheery Little Christmas event tomorrow! Here's a t...
02/12/2023

Ho! Ho! Ho!

We’re really looking forward to welcoming everyone to our Cheery Little Christmas event tomorrow!

Here's a timetable of what’s going on during the day!

Tickets for Father Christmas, Deian and Loli and the rag wreath sessions are sold out but there are plenty of other things to enjoy including:

🚂🎅🏼Santa arrives by train at 10.30am

🚂 Rides on our miniature train

🤶🏻Story telling sessions with Mother Christmas

🎶Music by Penrhyn Choir, Deiniolen Band and Llanllechid School Choir!

🍊Making Christmas Oranges

🍊Our historic houses all decorated for Christmas

🖍️Craft sessions!

Admission to the museum and activities is free – along with all the usual attractions of the site!

**Please remember there is a cost to park in Parc Padarn (which is under the management of Gwynedd Council) It is possible to pay by cash or via the Paybyphone app. Location 804552**

Gwaith celf Nadolig hyfryd ganBeautiful Christmas artwork by Celf Iona Edwards-Jones Art
01/12/2023

Gwaith celf Nadolig hyfryd gan
Beautiful Christmas artwork by
Celf Iona Edwards-Jones Art

01/12/2023

Sgwrs Amgueddfa: Adeiladu’n Gynaliadwy⁣
🌎⁣
Museum Talks: Building Sustainability⁣


Ymunwch â'n nesaf i gwrdd â'r curadur Dafydd Wiliam a darganfod sut y gallai'r adeiladau hanesyddol yn Sain Ffagan ein helpu i ddylunio cartrefi cynaliadwy ⁣

📅 7 Rhagfyr, 6pm⁣
📍 Ar-lein⁣
Archebwch nawr! http://bit.ly/49Uz4tR⁣

********************⁣

Join the next of our to meet curator Dafydd Wiliam and find out how the historic buildings at St Fagans might be able to help us design new sustainable homes⁣

📅 7 Dec, 7pm⁣
📍 Online⁣
Book now! http://bit.ly/3RdsXJw

Os ydych yn ymweld â ni dydd Sul ar gyfer   cofiwch ymweld â’r siopau crefft hyfryd sydd yma yn y Parc! Ar agor yn dydd ...
30/11/2023

Os ydych yn ymweld â ni dydd Sul ar gyfer cofiwch ymweld â’r siopau crefft hyfryd sydd yma yn y Parc!
Ar agor yn dydd Sul yma!

If you’re visiting us for our event this weekend please visit the lovely craft shops we have in the park! Open this Sunday!

Sharon McCaig Ceramics
Gwdihw
Odyn Copr

Open late this Sunday, free scone and butter with every hot drink at Padarn Pottery …

We’re really looking forward to welcoming everyone to our Cheery Little Christmas event this Sunday! Here's a timetable ...
30/11/2023

We’re really looking forward to welcoming everyone to our Cheery Little Christmas event this Sunday!

Here's a timetable of what’s going on during the day!

Even though tickets for Father Christmas and Deian and Loli shows are now sold out and the wreath sessions are almost gone too - there are plenty of other things to enjoy including:

🤶🏻Story telling sessions with Mother Christmas

🎶Music by Penrhyn Choir, Deiniolen Band and Llanllechid School Choir!

🍊Making Christmas Oranges

🍊Our historic houses all decorated for Christmas

🖍️Craft sessions!

Admission to the museum and activities is free – along with all the usual attractions of the site!

**Please remember there is a cost to park in Parc Padarn (which is under the management of Gwynedd Council) It is possible to pay by cash or via the Paybyphone app. Location 804552**

Rydym yn edrych ymlaen yn fawr iawn i groesau pawb i   dydd Sul yma! Dyma amserlen o'r hyn sydd yn digwydd ar y diwrnod!...
30/11/2023

Rydym yn edrych ymlaen yn fawr iawn i groesau pawb i dydd Sul yma!

Dyma amserlen o'r hyn sydd yn digwydd ar y diwrnod!

Er fod tocynnau ar gyfer Sion Corn a bob sioe Deian a Loli nawr wedi gwerthu allan a'r sesiynau torchau bron a mynd hefyd - mae digonedd o bethau eraill i’w mwynhau yn cynnwys:

🤶🏻Sesiwn Stori gyda Sian Corn

🎶Cerddoriaeth gan Côr y Penrhyn, Band Deiniolen a Côr Ysgol Llanllechid!

🍊Gwneud orennau Nadolig

🖍️Crefftau

🍊Ein tai hanesyddol i gyd wedi addurno ar gyfer y Nadolig!

Mae mynediad am ddim i’r amgueddfa a’r gweithgareddau yma - a holl atyniadau arferol y safle!

**Cofiwch fod côst i barcio ym Mharc Padarn (sydd o dan reolaeth Cyngor Gwynedd) Mae’n bosib talu gyda a***n parod neu drwy’r app Paybyphone. Lleoliad 804552**

Looking for that special Christmas treat?☕️✨Indulge in the elegance of an Amgueddfa Cymru Festive Afternoon Tea!🎄 St Fag...
29/11/2023

Looking for that special Christmas treat?
☕️✨
Indulge in the elegance of an Amgueddfa Cymru Festive Afternoon Tea!

🎄 St Fagans 🎄 National Wool Museum
🎄 Big Pit 🎄 National Slate Museum
🎄 National Waterfront Museum

Book now! https://museum.wales/christmas/

Ymunwch yn hwyl yr ŵyl y Nadolig hwn!☕️✨Dewch i fwynhau ein Te Prynhawn Nadoligaidd🎄 Sain Ffagan   🎄 Amgueddfa Wlân Cymr...
29/11/2023

Ymunwch yn hwyl yr ŵyl y Nadolig hwn!
☕️✨
Dewch i fwynhau ein Te Prynhawn Nadoligaidd

🎄 Sain Ffagan 🎄 Amgueddfa Wlân Cymru
🎄 Big Pit 🎄 Amgueddfa Lechi Cymru
🎄 Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Archebwch nawr! https://amgueddfa.cymru/nadolig/

Mae hi'n dechrau edrych yn   iawn o gwmpas y safle heddiw! 🎄🎄Dyma ein un o'n Tai Chwarelwyr o gyfnod 1969 wedi'i addurno...
28/11/2023

Mae hi'n dechrau edrych yn iawn o gwmpas y safle heddiw! 🎄🎄
Dyma ein un o'n Tai Chwarelwyr o gyfnod 1969 wedi'i addurno gyda balŵns a rubanau papur!

It's beginning to look very around the museum in preparation for Christmas event this weekend! 🎄 🎄
Here's our 1969 house being decorated with balloons, paper streamers and handmade decorations!

Address

Llanberis, Within The Padarn Country Park
Caernarfon
LL554TY

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Amgueddfa Llechi Cymru - National Slate Museum posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Museum

Send a message to Amgueddfa Llechi Cymru - National Slate Museum:

Videos

Share

Category


Other Caernarfon museums

Show All