Amgueddfa Ceredigion Museum

Amgueddfa Ceredigion Museum Amgueddfa ac Oriel
Museum and Gallery

Siop | Shop: www.facebook.com/ceredigionmuseumshop Mae Amgueddfa Ceredigion yn sefydliad bywiog a chroesawgar.
(24)

Mae'r arddangosfeydd parhaol yn ystyriol ac yn ymgais i ddyfnhau dealltwriaeth o hanes a diwylliant y sir i gymuned Ceredigion a'i hymwelwyr. Mae gan yr amgueddfa raglen fywiog o ddigwyddiadau ac arddangosfeydd dros dro, ochr yn ochr ag arddangosfeydd parhaol. Am ragor o wybodaeth, cyfeiriwch at ein tudalen “Beth Sy’n Digwydd”. Un o brif ddibenion yr Amgueddfa yw sicrhau fod ei chasgliad yn hygyrc

h ac ar gael i’w weld gan aelodau'r cyhoedd. Cyflawnir hyn drwy gasglu, dogfennu, diogelu a dehongli tystiolaeth berthnasol o orffennol Ceredigion ar gyfer y gymuned a wasanaethir gennym. Priodasau yn Amgueddfa Ceredigion - Mae Amgueddfa Ceredigion yn lleoliad perffaith ar gyfer eich diwrnod arbennig - mae yma ddwy ystafell odidog i gynnal eich
seremoni, bar â thrwydded lawn a dewisiadau o ran y wledd briodas. Mae Amgueddfa Ceredigion yn cael ei redeg gan Gyngor Sir Ceredigion.

____________


Ceredigion Museum is a living mediator between the past and present. We aim to relfect the history of the county through material evidence. A temporary exhibition programme of artefacts and art from Ceredigion, and around the world, are displayed throughout the year. The museum reflects the local cultural life of Ceredigion and has branch exhibition spaces in many of its towns and villages. Weddings at Ceredigion Museum - With two stunning rooms to hold your ceremony in, a fully licensed bar and a choice of wedding breakfast options, Ceredigion Museum is the perfect venue for your special day. Ceredigion Museum is run by Ceredigion County Council.

Address

Ceredigion Museum, Coliseum, 57 Terrace Road
Aberystwyth
SY232AQ

Opening Hours

Monday 10am - 5pm
Tuesday 10am - 5pm
Wednesday 10am - 5pm
Thursday 10am - 5pm
Friday 10am - 5pm
Saturday 10am - 5pm

Telephone

01970633088

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Amgueddfa Ceredigion Museum posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Museum

Send a message to Amgueddfa Ceredigion Museum:

Videos

Share

Our Story

Mae Amgueddfa Ceredigion yn sefydliad bywiog a chroesawgar. Mae'r arddangosfeydd parhaol yn ystyriol ac yn ymgais i ddyfnhau dealltwriaeth o hanes a diwylliant y sir i gymuned Ceredigion a'i hymwelwyr. Mae gan yr amgueddfa raglen fywiog o ddigwyddiadau ac arddangosfeydd dros dro, ochr yn ochr ag arddangosfeydd parhaol. Am ragor o wybodaeth, cyfeiriwch at ein tudalen “Beth Sy’n Digwydd”. Un o brif ddibenion yr Amgueddfa yw sicrhau fod ei chasgliad yn hygyrch ac ar gael i’w weld gan aelodau'r cyhoedd. Cyflawnir hyn drwy gasglu, dogfennu, diogelu a dehongli tystiolaeth berthnasol o orffennol Ceredigion ar gyfer y gymuned a wasanaethir gennym. Cynhelir yr Amgueddfa gan Gyngor Sir Ceredigion. ____________ Ceredigion Museum is a living mediator between the past and present. We aim to reflect the history of the county through material evidence. A temporary exhibition programme of artefacts and art from Ceredigion, and around the world, are displayed throughout the year. The museum reflects the local cultural life of Ceredigion and has branch exhibition spaces in many of its towns and villages. Stay up to date with news of exhibitions and events by signing up for our newsletter here: http://eepurl.com/08Diz

Nearby museums


Other Aberystwyth museums

Show All