CofGar

CofGar Amgueddfeydd a Chelfyddydau Cyngor Sir Gâr / Carmarthenshire County Council Museums & Arts Service Cynhyrfus am hanes lleol? Rydym yn le da i ddechrau. Free entry

Mae rhywbeth i bawb yn ein amgueddfeydd cyfeillgar. Mynediad Di-dâl
Excited by local history? We’re a good place to start. Our friendly museums have something for everyone.

Cyfrannwch at Apêl Teganau Nadolig yn Amgueddfa Sir Gaerfyrddin yn Abergwili ac Amgueddfa Parc Howard yn Llanelli💝Dewch ...
08/12/2023

Cyfrannwch at Apêl Teganau Nadolig yn Amgueddfa Sir Gaerfyrddin yn Abergwili ac Amgueddfa Parc Howard yn Llanelli💝

Dewch â theganau newydd i mewn neu codwch un o'n siopau anrhegion hyfryd yn yr amgueddfa🤩

Mae gennym ni fannau gollwng yn y ddwy amgueddfa yn ystod oriau agor arferol😃

➡️ Mae Amgueddfa Sir Gaerfyrddin ar agor o ddydd Mercher i ddydd Sul, 11:00yb - 4:00yp

➡️ Mae Amgueddfa Parc Howard ar agor o ddydd Iau i ddydd Sul, 10:30yb - 3:30yp

Rhowch anrheg y Nadolig yma 🎁

Donate to the Christmas Toybox Appeal at Carmarthenshire Museum in Abergwili and Parc Howard Museum in Llanelli💝 Bring i...
08/12/2023

Donate to the Christmas Toybox Appeal at Carmarthenshire Museum in Abergwili and Parc Howard Museum in Llanelli💝

Bring in new toys or pick one up from our lovely museum gift shops🤩

We have drop off points at both museums during normal opening hours😃

➡️ Carmarthenshire Museum is open Wednesdays to Sundays, 11:00am - 4:00pm

➡️ Parc Howard Museum is open Thursdays to Sundays, 10:30am - 3:30pm

Give a gift this Christmas🎁

Cyngor Sir Gâr - Carmarthenshire County Council Stacey’s kitchen

Dewch i Amgueddfa Sir Gâr a dewch o hyd i lawer o weithgareddau Nadolig *AM DDIM* trwy gydol mis Rhagfyr!🤩Dyluniwch eich...
08/12/2023

Dewch i Amgueddfa Sir Gâr a dewch o hyd i lawer o weithgareddau Nadolig *AM DDIM* trwy gydol mis Rhagfyr!🤩

Dyluniwch eich addurniadau Nadolig eich hun yn ein gorsaf addurno, yna ewch â nhw adref neu ychwanegwch nhw at ein coeden Nadolig hardd 🎄

Gwnewch ddymuniad a'i ychwanegu at ein Coeden Ddymuniadau heddychlon yn y Capel. Efallai y bydd Siôn Corn hyd yn oed yn gwneud y cyfan yn wir!🌟

Archwiliwch yr Amgueddfa a chwblhewch y geiriau ar ein Llwybr 12 Gwrthrych y Nadolig👼

Mae’r Amgueddfa ar agor o ddydd Mercher i ddydd Sul, 11:00yb i 4:00yp, gyda mynediad am ddim

Come to Carmarthenshire Museum and find lots of *FREE* Christmas activities throughout December!🤩 Design your very own C...
08/12/2023

Come to Carmarthenshire Museum and find lots of *FREE* Christmas activities throughout December!🤩

Design your very own Christmas decorations at our decoration station, then take them home or add them to our beautiful Christmas tree🎄

Make a wish and add it to our peaceful Wish Tree in the Chapel. Maybe Father Christmas will even make it come true!🌟

Explore the Museum and complete the lyrics on our 12 Objects of Christmas Trail👼

The Museum is open Wednesdays to Sundays, 11:00am to 4:00pm, with free entry

08/12/2023

Ffair Grefftau Nadolig ac Ymweliad Siôn Corn yn Llyfrgell Llanelli ar Ddydd Sadwrn 9fed o Ragfyr
Dewch i weld Siôn Corn
Ffair Grefftau 10:00-14:00
Siôn Corn 10:30-11:45

Christmas Craft Fair and Santa Visit at Llanelli Library on Saturday 9th of December
Come and visit Santa
Craft Fair 10:00-14:00
Santa 10:30-11:45

08/12/2023
08/12/2023
Parc Howard Museum has reopened!🥳 Join us today, 10:30am - 3:30pmOpen every Thursday - Sunday, 10:30am - 3:30pm,  from t...
08/12/2023

Parc Howard Museum has reopened!🥳

Join us today, 10:30am - 3:30pm

Open every Thursday - Sunday, 10:30am - 3:30pm, from then on

Initially, the ground floor will open to the public, with the first floor reopening in 2024

We look forward to welcoming you😊

You'll find Parc Howard Museum in Llanelli just off the Felinfoel Road, SA15 3LJ

Find out more here: https://orlo.uk/PIxq2

Amgueddfa Parc Howard wedi ailagor!🥳 Ymunwch â ni  heddiw, 10:30yb - 3:30ypAr agor bob dydd Iau - dydd Sul, 10:30yb - 3:...
08/12/2023

Amgueddfa Parc Howard wedi ailagor!🥳

Ymunwch â ni heddiw, 10:30yb - 3:30yp

Ar agor bob dydd Iau - dydd Sul, 10:30yb - 3:30yp o hynny ymlaen

I ddechrau, bydd y llawr gwaelod yn agor i’r cyhoedd, gyda’r llawr cyntaf yn ailagor yn ystod 2024

Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu😊

Fe welwch Amgueddfa Parc Howard yn Llanelli ychydig oddi ar Ffordd y Felinfoel, SA15 3LJ

Darganfod mwy yma: https://orlo.uk/oepix

Evening Christmas Shopping at Carmarthenshire Museum😃 Need inspiration for a gift? Want something for that special someo...
08/12/2023

Evening Christmas Shopping at Carmarthenshire Museum😃

Need inspiration for a gift? Want something for that special someone? 🎁

Come along to Carmarthenshire Museum on Friday 8 December, where the Museum and Gift Shop will be open until 8:30pm, alongside the Parc Yr Esgob Abergwili The Bishop's Park Christmas Fair and Stacey’s kitchen 🥳

You'll find a range of locally made products from suppliers committed to sustainability, as well as books, toys and presents for every occasion. There are plenty of gifts inspired by the Museum collections too, such as stunning Melin Tregwynt blankets; delicate lovespoons; and luxury Myddfai toiletries 🛍️

Find out more here: https://orlo.uk/97RNZ

Siopa Nadolig gyda'r hwyr yn Amgueddfa Sir Gâr😃 Angen ysbrydoliaeth am anrheg? Eisiau rhywbeth i'r rhywun arbennig yna?🎁...
08/12/2023

Siopa Nadolig gyda'r hwyr yn Amgueddfa Sir Gâr😃

Angen ysbrydoliaeth am anrheg? Eisiau rhywbeth i'r rhywun arbennig yna?🎁

Dewch draw i Amgueddfa Sir Gâr ddydd Gwener 8 Rhagfyr, lle bydd yr Amgueddfa a’r Siop Anrhegion ar agor tan 8:30pm, ochr yn ochr â Ffair Nadolig Parc Yr Esgob Abergwili The Bishop's Park a Stacey’s kitchen 🥳

Byddwch yn dod o hyd i amrywiaeth o gynnyrch lleol gan gyflenwyr sy'n ymroddedig i gynaliadwyedd, yn ogystal â llyfrau, teganau ac anrhegion ar gyfer pob achlysur. Mae yna ddigonedd o anrhegion wedi’u hysbrydoli gan gasgliadau’r Amgueddfa hefyd, fel blancedi syfrdanol Melin Tregwynt; llwyau caru cain; a nwyddau ymolchi moethus Myddfai 🛍️

Darganfod mwy yma: https://orlo.uk/qx2sX

Evening Christmas Shopping at Carmarthenshire Museum😃 Need inspiration for a gift? Want something for that special someo...
07/12/2023

Evening Christmas Shopping at Carmarthenshire Museum😃

Need inspiration for a gift? Want something for that special someone? 🎁

Come along to Carmarthenshire Museum on Friday 8 December, where the Museum and Gift Shop will be open until 8:30pm, alongside the Parc Yr Esgob Abergwili The Bishop's Park Christmas Fair and Stacey’s kitchen 🥳

You'll find a range of locally made products from suppliers committed to sustainability, as well as books, toys and presents for every occasion. There are plenty of gifts inspired by the Museum collections too, such as stunning Melin Tregwynt blankets; delicate lovespoons; and luxury Myddfai toiletries 🛍️

Find out more here: https://orlo.uk/Qf9nj

Siopa Nadolig gyda'r hwyr yn Amgueddfa Sir Gâr😃 Angen ysbrydoliaeth am anrheg? Eisiau rhywbeth i'r rhywun arbennig yna?🎁...
07/12/2023

Siopa Nadolig gyda'r hwyr yn Amgueddfa Sir Gâr😃

Angen ysbrydoliaeth am anrheg? Eisiau rhywbeth i'r rhywun arbennig yna?🎁

Dewch draw i Amgueddfa Sir Gâr ddydd Gwener 8 Rhagfyr, lle bydd yr Amgueddfa a’r Siop Anrhegion ar agor tan 8:30pm, ochr yn ochr â Ffair Nadolig Parc Yr Esgob Abergwili The Bishop's Park a Stacey’s kitchen 🥳

Byddwch yn dod o hyd i amrywiaeth o gynnyrch lleol gan gyflenwyr sy'n ymroddedig i gynaliadwyedd, yn ogystal â llyfrau, teganau ac anrhegion ar gyfer pob achlysur. Mae yna ddigonedd o anrhegion wedi’u hysbrydoli gan gasgliadau’r Amgueddfa hefyd, fel blancedi syfrdanol Melin Tregwynt; llwyau caru cain; a nwyddau ymolchi moethus Myddfai 🛍️

Darganfod mwy yma: https://orlo.uk/ECvEL

Parc Howard Museum has reopened!🥳 Join us today, 10:30am - 3:30pmOpen every Thursday - Sunday, 10:30am - 3:30pm,  from t...
07/12/2023

Parc Howard Museum has reopened!🥳

Join us today, 10:30am - 3:30pm

Open every Thursday - Sunday, 10:30am - 3:30pm, from then on

Initially, the ground floor will open to the public, with the first floor reopening in 2024

We look forward to welcoming you😊

You'll find Parc Howard Museum in Llanelli just off the Felinfoel Road, SA15 3LJ

Find out more here: https://orlo.uk/M0Vhe

Amgueddfa Parc Howard wedi ailagor!🥳 Ymunwch â ni  heddiw, 10:30yb - 3:30ypAr agor bob dydd Iau - dydd Sul, 10:30yb - 3:...
07/12/2023

Amgueddfa Parc Howard wedi ailagor!🥳

Ymunwch â ni heddiw, 10:30yb - 3:30yp

Ar agor bob dydd Iau - dydd Sul, 10:30yb - 3:30yp o hynny ymlaen

I ddechrau, bydd y llawr gwaelod yn agor i’r cyhoedd, gyda’r llawr cyntaf yn ailagor yn ystod 2024

Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu😊

Fe welwch Amgueddfa Parc Howard yn Llanelli ychydig oddi ar Ffordd y Felinfoel, SA15 3LJ

Darganfod mwy yma: https://orlo.uk/MOY56

Nid yw Pentywyn ar gyfer yr haf yn unig - mae ar gyfer pob tymor!😃Mwynhewch y tywod euraidd ar fore clir o aeaf☀️Arhoswc...
07/12/2023

Nid yw Pentywyn ar gyfer yr haf yn unig - mae ar gyfer pob tymor!😃

Mwynhewch y tywod euraidd ar fore clir o aeaf☀️

Arhoswch yn ystafelloedd glan y traeth y Caban Traeth Pentywyn - Caban Pendine Sands 🛌🏻

A darganfyddwch stori cyflymder yn yr Amgueddfa Gyflymder gyffrous🏎️

Mae’r Amgueddfa ar agor o ddydd Iau i ddydd Sul, 10:30am i 3:30pm, drwy gydol y gaeaf😎

Darganfod mwy: https://orlo.uk/2DvAZ

Credyd llun: Alison Moody, Goruchwyliwr Gwasanaethau Ymwelwyr, Amgueddfa Cyflymder

Pendine isn't just for summer - it's for all seasons!😃 Enjoy the golden sands on a clear winter morning☀️ Stay in the be...
07/12/2023

Pendine isn't just for summer - it's for all seasons!😃

Enjoy the golden sands on a clear winter morning☀️

Stay in the beachfront rooms of the Caban Traeth Pentywyn - Caban Pendine Sands 🛌🏻

And discover the story of speed in the exciting Museum of Land Speed🏎️

The Museum is open Thursdays to Sundays, 10:30am to 3:30pm, throughout the winter😎

Find out more: https://orlo.uk/zWmiR

Photo Credit: Alison Moody, Visitor Services Supervisor, Museum of Land Speed

Evening Christmas Shopping at Carmarthenshire Museum😃 Need inspiration for a gift? Want something for that special someo...
06/12/2023

Evening Christmas Shopping at Carmarthenshire Museum😃

Need inspiration for a gift? Want something for that special someone? 🎁

Come along to Carmarthenshire Museum on Friday 8 December, where the Museum and Gift Shop will be open until 8:30pm, alongside the Parc Yr Esgob Abergwili The Bishop's Park Christmas Fair and Stacey’s kitchen 🥳

You'll find a range of locally made products from suppliers committed to sustainability, as well as books, toys and presents for every occasion. There are plenty of gifts inspired by the Museum collections too, such as stunning Melin Tregwynt blankets; delicate lovespoons; and luxury Myddfai toiletries 🛍️

Find out more here: https://orlo.uk/Cf8gk

Siopa Nadolig gyda'r hwyr yn Amgueddfa Sir Gâr😃 Angen ysbrydoliaeth am anrheg? Eisiau rhywbeth i'r rhywun arbennig yna?🎁...
06/12/2023

Siopa Nadolig gyda'r hwyr yn Amgueddfa Sir Gâr😃

Angen ysbrydoliaeth am anrheg? Eisiau rhywbeth i'r rhywun arbennig yna?🎁

Dewch draw i Amgueddfa Sir Gâr ddydd Gwener 8 Rhagfyr, lle bydd yr Amgueddfa a’r Siop Anrhegion ar agor tan 8:30pm, ochr yn ochr â Ffair Nadolig Parc Yr Esgob Abergwili The Bishop's Park a Stacey’s kitchen 🥳

Byddwch yn dod o hyd i amrywiaeth o gynnyrch lleol gan gyflenwyr sy'n ymroddedig i gynaliadwyedd, yn ogystal â llyfrau, teganau ac anrhegion ar gyfer pob achlysur. Mae yna ddigonedd o anrhegion wedi’u hysbrydoli gan gasgliadau’r Amgueddfa hefyd, fel blancedi syfrdanol Melin Tregwynt; llwyau caru cain; a nwyddau ymolchi moethus Myddfai 🛍️

Darganfod mwy yma: https://orlo.uk/EXRck

Donate to the Christmas Toybox Appeal at Carmarthenshire Museum in Abergwili and Parc Howard Museum in Llanelli💝 Bring i...
05/12/2023

Donate to the Christmas Toybox Appeal at Carmarthenshire Museum in Abergwili and Parc Howard Museum in Llanelli💝

Bring in new toys or pick one up from our lovely museum gift shops🤩

We have drop off points at both museums during normal opening hours😃

➡️ Carmarthenshire Museum is open Wednesdays to Sundays, 11:00am - 4:00pm

➡️ Parc Howard Museum is open Thursdays to Sundays, 10:30am - 3:30pm

Give a gift this Christmas🎁

Cyngor Sir Gâr - Carmarthenshire County Council Stacey’s kitchen

Evening Christmas Shopping at Carmarthenshire Museum😃 Need inspiration for a gift? Want something for that special someo...
05/12/2023

Evening Christmas Shopping at Carmarthenshire Museum😃

Need inspiration for a gift? Want something for that special someone? 🎁

Come along to Carmarthenshire Museum on Friday 8 December, where the Museum and Gift Shop will be open until 8:30pm, alongside the Parc Yr Esgob Abergwili The Bishop's Park Christmas Fair and Stacey’s kitchen 🥳

You'll find a range of locally made products from suppliers committed to sustainability, as well as books, toys and presents for every occasion. There are plenty of gifts inspired by the Museum collections too, such as stunning Melin Tregwynt blankets; delicate lovespoons; and luxury Myddfai toiletries 🛍️

Find out more here: https://orlo.uk/Dh3Cl

Siopa Nadolig gyda'r hwyr yn Amgueddfa Sir Gâr😃 Angen ysbrydoliaeth am anrheg? Eisiau rhywbeth i'r rhywun arbennig yna?🎁...
05/12/2023

Siopa Nadolig gyda'r hwyr yn Amgueddfa Sir Gâr😃

Angen ysbrydoliaeth am anrheg? Eisiau rhywbeth i'r rhywun arbennig yna?🎁

Dewch draw i Amgueddfa Sir Gâr ddydd Gwener 8 Rhagfyr, lle bydd yr Amgueddfa a’r Siop Anrhegion ar agor tan 8:30pm, ochr yn ochr â Ffair Nadolig Parc Yr Esgob Abergwili The Bishop's Park a Stacey’s kitchen 🥳

Byddwch yn dod o hyd i amrywiaeth o gynnyrch lleol gan gyflenwyr sy'n ymroddedig i gynaliadwyedd, yn ogystal â llyfrau, teganau ac anrhegion ar gyfer pob achlysur. Mae yna ddigonedd o anrhegion wedi’u hysbrydoli gan gasgliadau’r Amgueddfa hefyd, fel blancedi syfrdanol Melin Tregwynt; llwyau caru cain; a nwyddau ymolchi moethus Myddfai 🛍️

Darganfod mwy yma: https://orlo.uk/PEOgZ

05/12/2023
Evening Christmas Shopping at Carmarthenshire Museum😃 Need inspiration for a gift? Want something for that special someo...
04/12/2023

Evening Christmas Shopping at Carmarthenshire Museum😃

Need inspiration for a gift? Want something for that special someone? 🎁

Come along to Carmarthenshire Museum on Friday 8 December, where the Museum and Gift Shop will be open until 8:30pm, alongside the Parc Yr Esgob Abergwili The Bishop's Park Christmas Fair and Stacey’s kitchen 🥳

You'll find a range of locally made products from suppliers committed to sustainability, as well as books, toys and presents for every occasion. There are plenty of gifts inspired by the Museum collections too, such as stunning Melin Tregwynt blankets; delicate lovespoons; and luxury Myddfai toiletries 🛍️

Find out more here: https://orlo.uk/FVlqL

Siopa Nadolig gyda'r hwyr yn Amgueddfa Sir Gâr😃 Angen ysbrydoliaeth am anrheg? Eisiau rhywbeth i'r rhywun arbennig yna?🎁...
04/12/2023

Siopa Nadolig gyda'r hwyr yn Amgueddfa Sir Gâr😃

Angen ysbrydoliaeth am anrheg? Eisiau rhywbeth i'r rhywun arbennig yna?🎁

Dewch draw i Amgueddfa Sir Gâr ddydd Gwener 8 Rhagfyr, lle bydd yr Amgueddfa a’r Siop Anrhegion ar agor tan 8:30pm, ochr yn ochr â Ffair Nadolig Parc Yr Esgob Abergwili The Bishop's Park a Stacey’s kitchen 🥳

Byddwch yn dod o hyd i amrywiaeth o gynnyrch lleol gan gyflenwyr sy'n ymroddedig i gynaliadwyedd, yn ogystal â llyfrau, teganau ac anrhegion ar gyfer pob achlysur. Mae yna ddigonedd o anrhegion wedi’u hysbrydoli gan gasgliadau’r Amgueddfa hefyd, fel blancedi syfrdanol Melin Tregwynt; llwyau caru cain; a nwyddau ymolchi moethus Myddfai 🛍️

Darganfod mwy yma: https://orlo.uk/8kk6m

Address

Hen Balas Yr Esgob
Abergwili
SA312JG

Opening Hours

Wednesday 11am - 4pm
Thursday 11am - 4pm
Friday 11am - 4pm
Saturday 11am - 4pm
Sunday 11am - 4pm

Telephone

+441267228696

Website

https://cofgar.wales/

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when CofGar posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Museum

Send a message to CofGar:

Videos

Share


You may also like