Sir Henry Jones Museum

Sir Henry Jones Museum Mae Amgueddfa Syr Henry Jones yn amgueddfa annibynnol yng Nghonwy wledig, Gogledd Cymru. Twitter: Welcome to Sir Henry Jones Museum!

Visit this fascinating museum of Welsh rural life set in a 19th Century workman’s cottage. "The Sir Henry Jones Museum exists to commemorate the achievements of Sir Henry Jones, and to interpret his life in the context of a 19th Century Welsh rural community. This is accomplished through museum collections, displays and educational materials." Find out about Henry Jones and the story of his strugg

le for education. Wander through the tiny kitchen and bedroom where the family of 6 ate and slept. Relax in the authentically restored cottage garden. Listen to the conversations of the ‘shoemakers’ as they work. See the displays on Victorian life in a typical Welsh community


Ynglŷn â’r amgueddfa

Dewch i ymweld â’r amgueddfa hynod ddifyr hon o fywyd gwledig yng Nghymru sydd wedi’i lleoli mewn bwthyn gweithiwr o’r 19eg Ganrif. Croeso i Amgueddfa Syr Henry Jones! "Mae Amgueddfa Syr Henry Jones yn bodoli er mwyn coffáu cyflawniadau Syr Henry Jones, ac er mwyn dehongli ei fywyd yng nghyd-destun cymuned wledig yng Nghymru yn y 19eg Ganrif. Gwneir hyn trwy gasgliadau, arddangosfeydd a deunyddiau addysgol yn yr amgueddfa." Cewch ddod i wybod am Henry Jones a hanes ei frwydr dros addysg. Cewch gerdded trwy’r gegin a’r ystafell wely fechan lle’r oedd y teulu o 6 yn bwyta ac yn cysgu. Cewch ymlacio yng ngardd y bwthyn sydd wedi’i hadfer yn union fel yr oedd o'r blaen. Cewch wrando ar sgyrsiau’r ‘cryddion’ wrth eu gwaith. Cewch weld yr arddangosfeydd o fywyd Oes Fictoria mewn Cymuned Gymreig nodweddiadol

Address

Abergele
LL228PR

Opening Hours

Thursday 2pm - 4pm
Friday 2pm - 4pm
Saturday 2pm - 4pm

Telephone

+441745860630

Website

http://www.sirhenryjonesmuseum.co.uk/

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Sir Henry Jones Museum posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Museum

Send a message to Sir Henry Jones Museum:

Share

Category


You may also like