Casa Vicens Gaudí

Casa Vicens Gaudí La Casa Vicens és un edifici modernista i primera casa de l'arquitecte Antoni Gaudí. La Casa Vicens es un edificio modernista y primera casa del arquitecto Antoni Gaudí.
(24)

Casa Vicens is a modernist building and first house by architect Antoni Gaudí.

Funcionando como de costumbre

Felicitats 📸 SilviaFR]]!⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣El onzè repte fotogràfic #CasaVicensSummer l'ha guanyat aquesta imatge realitzada des d...
26/07/2021

Felicitats 📸 SilviaFR]]!⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣
El onzè repte fotogràfic #CasaVicensSummer l'ha guanyat aquesta imatge realitzada des del jardí de Casa Vicens, un oasi a la Vila de Gràcia! ⁣

Moltes gràcies a tots per participar! Preparats pel següent repte?⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣
📷 Repte 12: COLOR 📷⁣⁣⁣⁣
· Comparteix les teves fotografies que mostrin la gran riquesa cromàtica d’aquesta primera casa de Gaudí. ⁣⁣
· Inclou el hashtag #CasaVicensColor⁣
· Donarem el nom del guanyador o guanyadora el 6 de setembre. 🍀⁣⁣⁣⁣⁣

El guanyador serà escollit per un jurat intern i la fotografia guanyadora apareixerà a les nostres xarxes socials, newsletter, web i s'exposarà físicament a la Casa Vicens durant un mes.⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣
⁣¡Felicidades 📸 SilviaFR]]!⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣
El onceavo reto fotográfico #CasaVicensSummer lo ha ganado esta imagen realizada desde el jardín de Casa Vicens, un oasis en la Vila de Gràcia!⁣
⁣⁣⁣⁣⁣
¡Muchas gracias a todos por participar! ¿Preparados para el siguiente reto? ⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣
📷 Reto 12: COLOR 📷⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
· Comparte tus fotografías que muestren la gran riqueza cromática de esta primera casa de Gaudí. ⁣⁣
· Incluye el hashtag #CasaVicensColor⁣
· Daremos el nombre del ganador o ganadora el 6 de septiembre. 🍀⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣
El ganador será elegido por un jurado interno y la fotografía ganadora aparecerá en nuestras redes sociales, newsletter, web y se expondrá físicamente en Casa Vicens durante un mes.⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣
Congratulations 📸 SilviaFR]]!⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣
The eleventh photographic challenge #CasaVicensSummer has been won by this image taken from the garden of Casa Vicens, an oasis in Vila de Gràcia!⁣

Thanks to everyone for participating! Are you ready for the next one?⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣
📷 Challenge 12: COLOR 📷⁣⁣⁣⁣
· Share your photographs that show the great chromatic richness in Gaudí’s first house. ⁣⁣
· Includes the hashtag #CasaVicensColor⁣⁣
· We will give the name of the winner on 6th of September. 🍀⁣⁣⁣⁣⁣

The winner will be chosen by an internal jury and the winning photograph will appear on our social networks, newsletter, website and will be physically exhibited at Casa Vicens for a month.⁣⁣⁣⁣⁣

Felicitats 📸 SilviaFR]]!⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣
El onzè repte fotogràfic #CasaVicensSummer l'ha guanyat aquesta imatge realitzada des del jardí de Casa Vicens, un oasi a la Vila de Gràcia! ⁣

Moltes gràcies a tots per participar! Preparats pel següent repte?⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣
📷 Repte 12: COLOR 📷⁣⁣⁣⁣
· Comparteix les teves fotografies que mostrin la gran riquesa cromàtica d’aquesta primera casa de Gaudí. ⁣⁣
· Inclou el hashtag #CasaVicensColor⁣
· Donarem el nom del guanyador o guanyadora el 6 de setembre. 🍀⁣⁣⁣⁣⁣

El guanyador serà escollit per un jurat intern i la fotografia guanyadora apareixerà a les nostres xarxes socials, newsletter, web i s'exposarà físicament a la Casa Vicens durant un mes.⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣
⁣¡Felicidades 📸 SilviaFR]]!⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣
El onceavo reto fotográfico #CasaVicensSummer lo ha ganado esta imagen realizada desde el jardín de Casa Vicens, un oasis en la Vila de Gràcia!⁣
⁣⁣⁣⁣⁣
¡Muchas gracias a todos por participar! ¿Preparados para el siguiente reto? ⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣
📷 Reto 12: COLOR 📷⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
· Comparte tus fotografías que muestren la gran riqueza cromática de esta primera casa de Gaudí. ⁣⁣
· Incluye el hashtag #CasaVicensColor⁣
· Daremos el nombre del ganador o ganadora el 6 de septiembre. 🍀⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣
El ganador será elegido por un jurado interno y la fotografía ganadora aparecerá en nuestras redes sociales, newsletter, web y se expondrá físicamente en Casa Vicens durante un mes.⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣
Congratulations 📸 SilviaFR]]!⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣
The eleventh photographic challenge #CasaVicensSummer has been won by this image taken from the garden of Casa Vicens, an oasis in Vila de Gràcia!⁣

Thanks to everyone for participating! Are you ready for the next one?⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣
📷 Challenge 12: COLOR 📷⁣⁣⁣⁣
· Share your photographs that show the great chromatic richness in Gaudí’s first house. ⁣⁣
· Includes the hashtag #CasaVicensColor⁣⁣
· We will give the name of the winner on 6th of September. 🍀⁣⁣⁣⁣⁣

The winner will be chosen by an internal jury and the winning photograph will appear on our social networks, newsletter, website and will be physically exhibited at Casa Vicens for a month.⁣⁣⁣⁣⁣

23/07/2021

🟠 Quan vinguis a la Casa
Vicens, fixa't en les inscripcions en català esgrafiades en el fris superior de la tribuna. Aquestes inscripcions fan referència a cadascuna de les orientacions de la casa respecte el sol.⁣

• Oh, l'ombra d'istiu (al costat nord, la zona més ombrejada fa referència a l'agradable ombra de l'estiu).⁣

• De la llart lo foch, visca lo foch del amor (al costat oest, fa referència al caliu de la llar, que equipara amb el foc de l'amor).

• Sol solet vinam a veurer (al costat sud, fa referència al sol que arriba als matins i ens recorda la cançó popular “Sol solet vine’m a veure”).⁣


🟠 Cuando vengas a Casa Vicens, fíjate en las inscripciones en catalán esgrafiadas en el friso superior de la tribuna. Estas inscripciones hacen referencia a cada una de las orientaciones de la casa respecto al sol.⁣

• Oh, l'ombra d'istiu (‘oh, la sombra de verano’) (en el lado norte, la zona de más sombra, se refiere a la agradable sombra del verano).⁣
• De la llart lo foch, visca lo foch del amor (‘del hogar el fuego, viva el fuego del amor’) (en el lado oeste, se refiere a la calidez del hogar, que equipara con el fuego del amor).⁣
• Sol solet vinam a veurer (‘sol solecito ven a verme’) (en el lado sur, se refiere al sol que llega por la mañana y que nos recuerda la canción popular catalana “Sol solet, vine’m a veure”).⁣

🟠 When you come to Casa Vicens, look at the Catalan inscriptions in sgraffito on the frieze of the loggia. These inscriptions refer to each one of the directions the house faces with respect to the sun.⁣

• Oh, l'ombra d'istiu (Oh, the shade of summer) on the north-facing side, the most shaded area, refers to the pleasant shade of summer.⁣
• De la llart lo foch, visca lo foch del amor (From the fire the hearth, long live the fire of love) on the west-facing side, in reference to the warmth of the home, which is equated with the fire of love.⁣
• Sol solet vinam a veurer (Sun, little sun, come and see me) on the south-facing side, refers to the sun that shines in the mornings and reminds us of the children’s Catalan folk song “Sol solet vine’m a veure”.⁣

📸@ariadnarousaud⁣⁣🪅 Últims dies per participar en el repte fotogràfic d'aquest mes!⁣⁣⁣Com vius l'estiu a la Casa Vicens?...
22/07/2021

📸@ariadnarousaud⁣⁣
🪅 Últims dies per participar en el repte fotogràfic d'aquest mes!⁣⁣

Com vius l'estiu a la Casa Vicens? ⁣

Participa compartint la teva fotografia a Instagram amb el hashtag #CasaVicensSummer i podràs guanyar el repte del mes i la teva fotografia serà exposada a Casa Vicens, apareixerà a la nostra pàgina web, newsletter i xarxes socials.⁣⁣

Molta sort!⁣⁣

🪅 ¡Últimos días para participar en el reto fotográfico de este mes!⁣⁣

¿Cómo sientes el verano en Casa Vicens?⁣

Participa compartiendo tu fotografía en Instagram con el hashtag #CasaVicensSummer y podrás ganar el reto del mes y tu fotografía será expuesta en Casa Vicens, aparecerá en nuestra página web, newsletter y redes sociales. ⁣⁣

¡Mucha suerte!⁣⁣

🪅 Last days to participate in this month's photo challenge!⁣⁣

How do you feel about summer at Casa Vicens? ⁣

Participate by sharing your photo on Instagram with the hashtag #CasaVicensSummer and you can win the challenge of the month and your photo will be exhibited at Casa Vicens, it will appear on our website, newsletter and social networks.⁣⁣

Good luck!⁣⁣

📸@ariadnarousaud⁣⁣
🪅 Últims dies per participar en el repte fotogràfic d'aquest mes!⁣⁣

Com vius l'estiu a la Casa Vicens? ⁣

Participa compartint la teva fotografia a Instagram amb el hashtag #CasaVicensSummer i podràs guanyar el repte del mes i la teva fotografia serà exposada a Casa Vicens, apareixerà a la nostra pàgina web, newsletter i xarxes socials.⁣⁣

Molta sort!⁣⁣

🪅 ¡Últimos días para participar en el reto fotográfico de este mes!⁣⁣

¿Cómo sientes el verano en Casa Vicens?⁣

Participa compartiendo tu fotografía en Instagram con el hashtag #CasaVicensSummer y podrás ganar el reto del mes y tu fotografía será expuesta en Casa Vicens, aparecerá en nuestra página web, newsletter y redes sociales. ⁣⁣

¡Mucha suerte!⁣⁣

🪅 Last days to participate in this month's photo challenge!⁣⁣

How do you feel about summer at Casa Vicens? ⁣

Participate by sharing your photo on Instagram with the hashtag #CasaVicensSummer and you can win the challenge of the month and your photo will be exhibited at Casa Vicens, it will appear on our website, newsletter and social networks.⁣⁣

Good luck!⁣⁣

🐶 Feliç dia peluts! Avui és el Dia Mundial del Gos i hem volgut compartir amb vosaltres algunes de les fotografies que h...
21/07/2021

🐶 Feliç dia peluts! Avui és el Dia Mundial del Gos i hem volgut compartir amb vosaltres algunes de les fotografies que heu publicat a Instagram amb la Casa Vicens de fons.⁣

Gràcies @xaco.thejack @the.flaneurs.in.barcelona @bcnenhorasdeoficina @the_good_sister_chelsea @teckelronny @mireypodenco per aquestes fotografies!⁣

🐶 ¡Feliz día peludos! Hoy es el Día Mundial del Perro y hemos querido compartir con vosotros algunas de las fotografías que habéis publicado en Instagram con la Casa Vicens de fondo.⁣

Gracias @xaco.thejack @the.flaneurs.in.barcelona @bcnenhorasdeoficina @the_good_sister_chelsea @teckelronny @mireypodenco por estas fotografías! ⁣

🐶 Happy World Dog Day! We wanted to share with you some of the photographs that you have published on Instagram with Casa Vicens in the background.⁣

Thank you @xaco.thejack @the.flaneurs.in.barcelona @bcnenhorasdeoficina @the_good_sister_chelsea @teckelronny @mireypodenco for these photos!⁣

🌞 "Sol, solet, vine'm a veure", aquesta expressió la va voler plasmar Gaudí en el costat sud de la tribuna de la seva pr...
16/07/2021

🌞 "Sol, solet, vine'm a veure", aquesta expressió la va voler plasmar Gaudí en el costat sud de la tribuna de la seva primera gran obra en referència al sol que arriba als matins.⁣

Concretament Gaudí va escriure en 1885: "Sol, solet, vinam a veurer". A priori, podria semblar una errada, però hem de tenir present que no va ser fins el 1913 quan es van definir les normes ortogràfiques del català tal com avui el coneixem.⁣

Aquest estiu des de la Casa Vicens hem volgut homenatjar l'origen i escriure-la tal com el geni la va plasmar.⁣

#SolSoletVinamAVeurer⁣

🌞 Existe una canción popular infantil catalana que dice “Sol, solet, vine’m a veure” (Sol, solecito, ven a verme), una expresión que Gaudí quisó plasmar en el lado sur de la tribuna de su primera gran obra en referencia al sol que llega por las mañanas. ⁣

Sin embargo Gaudí escribió en 1885: “Sol, solet, vinam a veurer”. A priori, podría parecer un error, pero hemos de tener presente que no fue hasta 1913 cuando se definieron las normas ortográficas del catalán tal y como hoy las conocemos. ⁣

Este verano desde Casa Vicens hemos querido homenajear al origen y escribirla tal y como el genio la plasmó.⁣

#SolSoletVinamAVeurer⁣

🌞 "Sol, solet, vine'm a veure", aquesta expressió la va voler plasmar Gaudí en el costat sud de la tribuna de la seva primera gran obra en referència al sol que arriba als matins.⁣

Concretament Gaudí va escriure en 1885: "Sol, solet, vinam a veurer". A priori, podria semblar una errada, però hem de tenir present que no va ser fins el 1913 quan es van definir les normes ortogràfiques del català tal com avui el coneixem.⁣

Aquest estiu des de la Casa Vicens hem volgut homenatjar l'origen i escriure-la tal com el geni la va plasmar.⁣

#SolSoletVinamAVeurer⁣

🌞 Existe una canción popular infantil catalana que dice “Sol, solet, vine’m a veure” (Sol, solecito, ven a verme), una expresión que Gaudí quisó plasmar en el lado sur de la tribuna de su primera gran obra en referencia al sol que llega por las mañanas. ⁣

Sin embargo Gaudí escribió en 1885: “Sol, solet, vinam a veurer”. A priori, podría parecer un error, pero hemos de tener presente que no fue hasta 1913 cuando se definieron las normas ortográficas del catalán tal y como hoy las conocemos. ⁣

Este verano desde Casa Vicens hemos querido homenajear al origen y escribirla tal y como el genio la plasmó.⁣

#SolSoletVinamAVeurer⁣

🤩 La millor manera de descobrir la Casa Vicens és, sens dubte, amb les nostres visites guiades.⁣⁣Guies experts de Casa V...
15/07/2021

🤩 La millor manera de descobrir la Casa Vicens és, sens dubte, amb les nostres visites guiades.⁣

Guies experts de Casa Vicens us explicaran de manera detallada tota la història d'aquesta primera casa de Gaudí, com era Gràcia quan Gaudí va començar la construcció o la riquesa decorativa d'aquest Patrimoni Mundial UNESCO.⁣

Un recorregut per tot l'edifici, en grups reduïts i 100% accessible.⁣

➡️ Podeu gaudir de les nostres visites guiades cada dia en català (11:30 i 17:30h), castellà (16:00h) o anglès (10:00h).⁣

🤩 La mejor forma de descubrir Casa Vicens es, sin duda, con nuestras visitas guiadas. ⁣

Guías expertos en Casa Vicens os explicarán de manera detallada toda la historia de esta primera casa de Gaudí, cómo era Gràcia cuando Gaudí comenzó la construcción o la riqueza decorativa de este Patrimonio Mundial UNESCO. ⁣

Un recorrido por todo el edificio, en grupos reducidos y 100% accesible.⁣

➡️ Podéis disfrutar de nuestras visitas guiadas cada día en castellano (16:00h), catalán (11:30 y 17:30h) o inglés (10:00h).⁣

🤩 The best way to discover Casa Vicens is, without a doubt, with our guided tours.⁣

Led by one of our in-house experts you will discover in detail the entire history of this first Gaudí house, what Gràcia was like when Gaudí began construction or the decorative richness of this UNESCO World Heritage Site.⁣

A tour of the entire building, in small groups and 100% accessible.⁣

➡️ You can enjoy our guided tours every day in English (10 am), Catalan (11:30 am and 5:30 pm) and Spanish (4 pm).⁣

🤩 La millor manera de descobrir la Casa Vicens és, sens dubte, amb les nostres visites guiades.⁣

Guies experts de Casa Vicens us explicaran de manera detallada tota la història d'aquesta primera casa de Gaudí, com era Gràcia quan Gaudí va començar la construcció o la riquesa decorativa d'aquest Patrimoni Mundial UNESCO.⁣

Un recorregut per tot l'edifici, en grups reduïts i 100% accessible.⁣

➡️ Podeu gaudir de les nostres visites guiades cada dia en català (11:30 i 17:30h), castellà (16:00h) o anglès (10:00h).⁣

🤩 La mejor forma de descubrir Casa Vicens es, sin duda, con nuestras visitas guiadas. ⁣

Guías expertos en Casa Vicens os explicarán de manera detallada toda la historia de esta primera casa de Gaudí, cómo era Gràcia cuando Gaudí comenzó la construcción o la riqueza decorativa de este Patrimonio Mundial UNESCO. ⁣

Un recorrido por todo el edificio, en grupos reducidos y 100% accesible.⁣

➡️ Podéis disfrutar de nuestras visitas guiadas cada día en castellano (16:00h), catalán (11:30 y 17:30h) o inglés (10:00h).⁣

🤩 The best way to discover Casa Vicens is, without a doubt, with our guided tours.⁣

Led by one of our in-house experts you will discover in detail the entire history of this first Gaudí house, what Gràcia was like when Gaudí began construction or the decorative richness of this UNESCO World Heritage Site.⁣

A tour of the entire building, in small groups and 100% accessible.⁣

➡️ You can enjoy our guided tours every day in English (10 am), Catalan (11:30 am and 5:30 pm) and Spanish (4 pm).⁣

⚒ Quan Gaudí va construir la Casa Vicens la superfície no era massa gran, per això, va buscar solucions per aprofitar l'...
14/07/2021

⚒ Quan Gaudí va construir la Casa Vicens la superfície no era massa gran, per això, va buscar solucions per aprofitar l'espai al màxim. ⁣

Una d'elles és la concepció de distribuïdors hexagonals, tant a la planta noble com a la primera planta. D'aquesta manera s'aconsegueix l'eliminació dels passadissos i un màxim aprofitament de l'espai a través d'aquesta concepció arquitectònica funcional i original. Gaudí demostra de nou com el disseny de qualsevol element de la casa té la seva raó de ser en la seva funcionalitat, sense deixar mai de banda l'estètica.⁣⁣

⚒ Cuando Gaudí construyó Casa Vicens la superficie no era demasiado grande, por ello, buscó soluciones para aprovechar el espacio al máximo.⁣

Una de ellas es la concepción de distribuidores en forma de hexágono, tanto en la planta noble como en la primera planta. De este modo consigue la eliminación de los pasillos y un máximo aprovechamiento del espacio a través de esta concepción arquitectónica funcional y original. Gaudí demuestra de nuevo cómo el diseño de cualquier elemento de la casa tiene su razón de ser en su funcionalidad, sin dejar nunca de lado la estética.⁣⁣

⚒ Quan Gaudí va construir la Casa Vicens la superfície no era massa gran, per això, va buscar solucions per aprofitar l'espai al màxim. ⁣

Una d'elles és la concepció de distribuïdors hexagonals, tant a la planta noble com a la primera planta. D'aquesta manera s'aconsegueix l'eliminació dels passadissos i un màxim aprofitament de l'espai a través d'aquesta concepció arquitectònica funcional i original. Gaudí demostra de nou com el disseny de qualsevol element de la casa té la seva raó de ser en la seva funcionalitat, sense deixar mai de banda l'estètica.⁣⁣

⚒ Cuando Gaudí construyó Casa Vicens la superficie no era demasiado grande, por ello, buscó soluciones para aprovechar el espacio al máximo.⁣

Una de ellas es la concepción de distribuidores en forma de hexágono, tanto en la planta noble como en la primera planta. De este modo consigue la eliminación de los pasillos y un máximo aprovechamiento del espacio a través de esta concepción arquitectónica funcional y original. Gaudí demuestra de nuevo cómo el diseño de cualquier elemento de la casa tiene su razón de ser en su funcionalidad, sin dejar nunca de lado la estética.⁣⁣

Dirección

Carolines 18-24
Barcelona
08012

Metro: L3 Fontana, Lesseps. // FGC: Gràcia, Pl Molina, St Gervasi. // Bus: 22, 27, 32, 87, 114, N4, V17. // Bus turístico: Línea azul. // Barcelona City Tour: Ruta Este

Horario de Apertura

Jueves 10:00 - 20:00
Viernes 10:00 - 20:00
Sábado 10:00 - 20:00
Domingo 10:00 - 20:00

Teléfono

+34932711064

Productos

Spring Vicens, Visita libre a Casa Vicens y Open Date Vicens

Notificaciones

Sé el primero en enterarse y déjanos enviarle un correo electrónico cuando Casa Vicens Gaudí publique noticias y promociones. Su dirección de correo electrónico no se utilizará para ningún otro fin, y puede darse de baja en cualquier momento.

Contato El Museo

Enviar un mensaje a Casa Vicens Gaudí:

Videos

Museos cercanos


Otros Museo de Historia en Barcelona

Mostrar Todas