Museu del Perfum

Museu del Perfum Amb seu al Passeig de Gràcia, el Museu del Perfum fou inaugurat el 1.961, recull flascons i recipients per a perfums a través de la història.

Funcionando como de costumbre

Sabem que el confinament s’està fent dur en alguns moments i és per això que avui, canviant una mica l’estil de publicac...
16/04/2020

Sabem que el confinament s’està fent dur en alguns moments i és per això que avui, canviant una mica l’estil de publicacions que fem, us convidem a visitar la nostra pàgina web: http://museudelperfum.com/en/visita-virtual
Hi podreu trobar una visita virtual del Museu i tota la col·lecció de perfums digitalitzada i ordenada cronològicament. A més, estrenem la versió en anglès i ja tenim disponibles els tres idiomes que utilitzem en les nostres publicacions. Esperem que us ajudi a fer el confinament més lleu.

We know that confinement is going on at times and that is why today, with a little change in the style of our publications, we invite you to visit our website: http://museudelperfu.com/en/visita -virtual
You will find a virtual tour of the Museum and the entire perfume collection, digitized and arranged in chronological order. In addition, we release the English version and we already have the three languages ​​we use in our publications. We hope it helps you make the confinement lighter.

Sabemos que el confinamiento se está haciendo duro en algunos momentos y es por eso que hoy, cambiando un poco el estilo de publicaciones que hacemos, os invitamos a visitar nuestra página web: http://museudelperfum.com/en/visita-virtual
Podréis encontrar una visita virtual del Museo y toda la colección de perfumes digitalizada y ordenada cronológicamente. Además, estrenamos la versión en inglés y ya tenemos disponibles los tres idiomas que utilizamos en nuestras publicaciones. Esperamos que os ayude a hacer el confinamiento más leve.

#museudelperfum #perfume #fragances #perfumecollection #barcelona #eixample #barcelonamuseum #joemquedoacasa #yomequedoencasa #istayhome

Toujours Moi de la Casa Corday. Dipòsit de cristall clar i transparent, lenticular i biconvex, decorat amb dues bandes l...
24/03/2020

Toujours Moi de la Casa Corday. Dipòsit de cristall clar i transparent, lenticular i biconvex, decorat amb dues bandes laterals tallades i amb la part superior denticular, ocupades per encensers fumejant que en l'anvers estan patinats de daurat i en el revers no, duu un taló que sustenta la base que està gravada i duu dues etiquetes de paper impreses. El tap és de cristall clar i translúcid. El recipient està ple i precintat.
*El perfum "Toujours Moi" de Corday fou utilitzat durant molts anys a Notre Dame i en altres catedrals de París com a incens.*

Any 1925 - Origen 15 rue de la Paix. París, França

Toujours Moi from the house Corday. Crystal clear, lenticular and biconvex crystal deposit, decorated with two cut sides and with the upper tooth, occupied by smokers who are smoky on the obverse of gold and on the back does not have a heel that supports the base which is engraved and has two printed paper labels. The stopper is clear and translucent. The container is full and sealed.
* Corday's "Toujours Moi" perfume was used for many years in Notre Dame and other cathedrals in Paris as incense. *

Year 1925 - Origin 15 rue de la Paix. Paris, France

Toujours Moi de la casa Corday. Depósito de cristal claro y transparente, lenticular y biconvexa, decorado con dos bandas laterales cortadas y con la parte superior denticulado, ocupadas por incensarios humeante que en el anverso están patinados de dorado y en el reverso no, lleva un talón que sustenta la base que está grabada y lleva dos etiquetas de papel impresas. El tapón es de cristal claro y translúcido. El recipiente está lleno y precintado.
* El perfume "Toujours Moi" de Corday fue utilizado durante muchos años en Notre Dame y en otras catedrales de París como incienso. *

Año 1925 - Origen 15 rue de la Paix. París, Francia

________________________________Recipient de tocador per a guardar-hi perfums. De porcellana en forma circular amb tondo...
11/03/2020

________________________________
Recipient de tocador per a guardar-hi perfums. De porcellana en forma circular amb tondo de metall que conté decoració esmaltada policroma de caràcter abstracte. Coll curt reforçat amb anella metàl·lica.

Any 1930 - Origen França

Toilet bowl for storing perfumes. Porcelain in a circular shape with a metal tondo containing polychrome enamel decoration of abstract character. Metal neck reinforced short neck.

Year 1930 - Origin France

Recipiente de tocador para guardar perfumes. De porcelana en forma circular con tondo de metal que contiene decoración esmaltada policroma de carácter abstracto. Cuello corto reforzado con anilla metálica.

Año 1930 - Origen Francia

#museudelperfum #perfumeria #perfumeflask #perfume #fragances #Porcelain #perfumecollection #barcelona #barcelonamuseum #eixample #scentbottle #essences #France #mpref738

Rue de la Paix de la casa Corday.Disseny especial realitzat en forma de fanal de ferro verd de via pública, provist de t...
02/03/2020

Rue de la Paix de la casa Corday.
Disseny especial realitzat en forma de fanal de ferro verd de via pública, provist de tres braços que sostenen les caixes d'il·luminació. Aquestes corresponen als envasos de cristall, troncocònics, amb tap de metall daurat i que duen etiqueta de paper identificativa dels perfums: "Zigane", "Jet" i "Fame". Les caixes estan fixades a un peu vertical que duu un rètol que indica el nom del carrer. El fanal està unit a una base de ceràmica negra, en forma de cendrer circular i còncau, el contorn del qual és una vorera amb llambordes de carrer.

1.952 - Origen Rue de la Paix, París. França

Rue de la Paix of the house Corday.
Special design made in the form of street light green iron lamp, with three arms holding the lighting boxes. These correspond to the glass cones, which are truncated, with a golden metal cap and are labeled with the identification paper of the perfumes: "Zigane", "Jet" and "Fame". The boxes are affixed to a vertical foot with a sign indicating the street name. The lamppost is attached to a black ceramic base, in the form of a circular and concave ashtray, the outline of which is a sidewalk with street pavers.

1952 - Origin Rue de la Paix, Paris. France

Rue de la Paix de la casa Corday.
Diseño especial realizado en forma de farol de hierro verde de vía pública, provisto de tres brazos que sostienen las cajas de iluminación. Estas corresponden a los envases de cristal, troncocónicos, con tapón de metal dorado y que llevan etiqueta de papel identificativa de los perfumes: "Zigane", "Jet" y "Fame". Las cajas están fijadas a un pie vertical que lleva un letrero que indica el nombre de la calle. La farola está unido a una base de cerámica negra, en forma de cenicero circular y cóncavo, el contorno es una acera con adoquines de la calle.

1.952 - Origen Rue de la Paix, París. Francia

#museudelperfum #perfumeria #perfumeflask #perfume #fragances #perfumecollection #barcelona #barcelonamuseum #eixample #scentbottle #essences #Paris #France #RuedelaPaix #mpref1560

Vaporitzador de tocador de nom Grilou, de la casa Jacques Griffe. Dipòsit de vidre clar i transparent, de secció quadrad...
27/02/2020

Vaporitzador de tocador de nom Grilou, de la casa Jacques Griffe. Dipòsit de vidre clar i transparent, de secció quadrada i amb les arestes tallades, porta una inscripció blanca esmaltada en l'anvers. La base està impresa amb una inscripció. El mecanisme de metall daurat, cilíndric, continua escalonat i culmina troncocònic. La pera és de goma i està folrada de malla de fil daurat. El recipient està buit.

Origen - 5 rue Royale. París, França.

Grilou vanity steamer by Jacques Griffe. Crystal clear, square glass deposit with cut edges, has a white inscription enameled on the obverse. The base is printed with an inscription. The cylindrical, gilded metal mechanism continues tucked in and culminates in the trunk. The pear is rubber and lined with gilded wire. The container is empty.

Origin - 5 rue Royale. Paris, France.

Vaporizador de aseo de nombre Grilou, de la casa Jacques Griffe. Depósito de cristal claro y transparente, de sección cuadrada y con las aristas cortadas, lleva una inscripción blanca esmaltada en el anverso. La base está impresa con una inscripción. El mecanismo de metal dorado, cilíndrico, continúa escalonado y culmina troncocónico. La pera es de goma y está forrada de rejilla de hilo dorado. El recipiente está vacío.

Origen - 5 rue Royale. París, Francia.

#museudelperfum #perfumeria #perfumeflask #perfume #fragances #perfumecollection #barcelona #barcelonamuseum #eixample #scentbottle #essences #mpref2211 #Paris

Flascó per a carruatge. De vidre esmaltat, de color rosa i daurat; amb flors, papallones i ocells. De forma cònica aplat...
24/02/2020

Flascó per a carruatge. De vidre esmaltat, de color rosa i daurat; amb flors, papallones i ocells. De forma cònica aplatada.
Formava part d'un petit joc de tocador. Aquest junt a un bouquet de flors es transportaven en els carruatges de luxe antics i es col·locaven davant dels viatgers. Els flascons de perfum o d'aigua de colònia per al viatge eren allargats i sense base, per a poder-los ajustar a un suport que impedia que es vessessin.

Finals S.XIX - Origen Gran Bretanya.

Carriage bottle. Glass glazed, pink and gold; with flowers, butterflies and birds. Flattened conically.
It was part of a small toilet set. This bouquet of flowers was transported in luxury antique carriages and placed in front of travelers. The jars of perfume or cologne water for the trip were elongated and without a base, so that they could be fitted to a support that would prevent them from spilling.

Finals S.XIX - Origin Britain.

Frasco para carruaje. De vidrio esmaltado, de color rosa y dorado; con flores, mariposas y pájaros. De forma cónica achatada.
Formaba parte de un pequeño juego de tocador. Este junto a un bouquet de flores se transportaban en los carruajes de lujo antiguos y se colocaban delante de los viajeros. Los frascos de perfume o de agua de colonia para el viaje eran alargados y sin base, para poderlos ajustar a un soporte que impedía que se derramaran.

Finales S.XIX - Origen Gran Bretaña.

#museudelperfum #perfumeria #perfumeflask #perfume #fragances #perfumecollection #barcelona #barcelonamuseum #eixample #scentbottle #essences #GreatBritain #mpref457

Aspersori proveït d’un sortidor o broc per a espargir aigua de roses. De ceràmica verda, amb decoració geomètrica en neg...
20/02/2020

Aspersori proveït d’un sortidor o broc per a espargir aigua de roses. De ceràmica verda, amb decoració geomètrica en negre; forma de carbassa.

S.XIX. Origen Pèrsia.

Sprinkler provided with a nozzle or nozzle to spread rose water. Of green ceramics, with geometric decoration in black; pumpkin shape.

S.XIX Origin Persia.

Aspersor provisto de un surtidor o caño para esparcir agua de rosas. De cerámica verde, con decoración geométrica en negro; forma de calabaza.

S.XIX. Origen Persia.

#museudelperfum #perfumeria #perfumeflask #perfume #fragances #perfumecollection #barcelona #barcelonamuseum #eixample #scentbottle #essences #mpref844 #ceramic #Persia

Perfumador de tocador, per a guardar-hi essències oloroses. En forma de braç i mà. El braç, de marfil, està decorat amb ...
17/02/2020

Perfumador de tocador, per a guardar-hi essències oloroses. En forma de braç i mà. El braç, de marfil, està decorat amb una fulla de roure i dos aglans, tant en l'anvers com en el revers, i simula empunyar un essencier cilíndric, obrat amb el mateix material, i rematat amb el tap de plata, decorat amb gravats florals.

S.XIX. Origen desconegut.

Perfume vanilla scent to keep smelling essences. In the form of an arm and a hand. The ivory arm is decorated with an oak leaf and two acorns, both on the front and back, and pretends to grip a cylindrical essencier, made of the same material, and topped with a silver cap, decorated with floral prints.

S.XIX Unknown origin.

Perfumador de tocador, para guardar esencias olorosas. En forma de brazo y mano. El brazo, de marfil, está decorado con una hoja de roble y dos bellotas, tanto en el anverso como en el reverso, y simula empuñar un esenciero cilíndrico, obrado con el mismo material, y rematado con el tapón de plata, decorado con grabados florales.

S.XIX. Origen desconocido.

#museudelperfum #perfumeria #perfumeflask #perfume #fragances #perfumecollection #barcelona #barcelonamuseum #eixample #scentbottle #essences #mpref488 #ivory #silver

Perfumador amb cadeneta i unit a un châtelaine per poder-lo dur penjat en un cinturó. Flascó en châtelaine, de plata i e...
13/02/2020

Perfumador amb cadeneta i unit a un châtelaine per poder-lo dur penjat en un cinturó. Flascó en châtelaine, de plata i esmalts de color blau, amb una placa esmaltada decorada amb la figura de Cupido en el centre i amb decoració a ambdues bandes. Pinsa amb la mateixa decoració en esmalt, amb cadena per a penjar.

S.XVII - Origen Àustria

Perfume with chain and attached to a châtelaine to be able to be worn on a belt. Bottle in châtelaine, silver and blue glaze, with an enamel plate decorated with the figure of Cupid in the center and with decoration on both sides. Pins with the same decoration in enamel, with chain to hang.

17th Century - Origin Austria

Perfumador con cadeneta y unido a un Châtelaine para poder llevarlo colgado en un cinturón. Frasco en Châtelaine, de plata y esmaltes de color azul, con una placa esmaltada decorada con la figura de Cupido en el centro y con decoración a ambos lados. Pinza con la misma decoración en esmalte, con cadena para colgar.

S.XVII - Origen Austria

#museudelperfum #perfumeria #perfumeflask #perfume #fragances #perfumecollection #barcelona #barcelonamuseum #eixample #scentbottle #essences #Austria #mpref394 #Cupido

Capsa de tocador de marfil obrat, amb ferratges, nansa i tanca en metall daurat. L'interior conté sis essenciers de cris...
10/02/2020

Capsa de tocador de marfil obrat, amb ferratges, nansa i tanca en metall daurat. L'interior conté sis essenciers de cristall, amb tap de metall daurat. Adequada per a desar-hi utensilis, com ara un o un conjunt de flascons de perfum, de dimensions més aviat reduïdes, que les dames col·loquen damunt el tocador per a fer-ne ús.

S.XVIII - Origen Edimburg, Escòcia (UK).

Ivory vanity box with hardware, handle and gold metal clasp. The interior contains six crystal essenciers, with a gilded metal cap. Suitable for storing utensils, such as one or a small set of perfume bottles, which ladies place on top of the dressing table for use.

18th Century - Origin Edinburgh, Scotland (UK).

Caja de tocador. Arqueta de marfil obrado, con herrajes, asa y cierre en metal dorado. El interior contiene seis essenciers de cristal, con tapón de metal dorado. Adecuada para guardar utensilios, tales como uno o un conjunto de frascos de perfume, de dimensiones más bien reducidas, que las damas colocan sobre el tocador para hacer uso.

S.XVIII - Origen Edimburgo, Escocia (UK).

#museudelperfum #perfumeria #perfumeflask #perfume #box #Ivory #perfumecollection #barcelona #barcelonamuseum #eixample #scentbottle #essences #Edimbourg #Scotland #mpref453

Perfumador de tocador, per a guardar-hi essències oloroses. Recipient de forma acampanada, amb el fons de color rogenc. ...
06/02/2020

Perfumador de tocador, per a guardar-hi essències oloroses. Recipient de forma acampanada, amb el fons de color rogenc. Les parets estan decorades amb diferents escenes, possiblement relacionades amb el poder dels perfums en l'art amatori: Cupido amb arc i carcaix, un putti cobert amb una guirnalda de roses blaves i darrera seu hi ha una base amb un recipient en el que s' estan cremant perfums. La zona superior del tap està decorada amb un putti que sosté una cinta amb les mans.
Tant el tap, com el coll i la base contenen decoració aplicada amb plata sobredaurada.

S. XVIII - Origen Àustria

Perfume vanilla scent to keep smelling essences. Flared bowl, with a reddish bottom. The walls are decorated with different scenes, possibly related to the power of perfumes in amateur art: Cupid with bow and shell, a putti covered with a garland of blue roses, and behind it is a base with a container in which perfumes are burning. The upper part of the cap is decorated with a putti holding a ribbon with his hands.
Both the stopper, the neck and the base have applied decoration with over-silver.

18th Century - Origin Austria

Perfumador de tocador, para guardar esencias olorosas. Recipiente de forma acampanada, con el fondo de color rojizo. Las paredes están decoradas con diferentes escenas, posiblemente relacionadas con el poder de los perfumes en el arte amatorio: Cupido con arco y carcaj, un putti cubierto con una guirnalda de rosas azules y detrás suyo hay una base con un recipiente en el que se están quemando perfumes. La zona superior del tapón está decorada con un putti que sostiene una cinta con las manos.
Tanto el tapón, como el cuello y la base contienen decoración aplicada con plata sobredorada.

S. XVIII - Origen Austria

#museudelperfum #perfumeria #perfumeflask #perfume #tocador #perfumecollection #fragances #barcelona #barcelonamuseum #eixample #scentbottle #essences #Austria #Barroc #mpref342

Recipient de tocador per a guardar perfums. Vidre de color verdós i molt fi. Ampli broc, coll alt, nansa en forma de dra...
03/02/2020

Recipient de tocador per a guardar perfums. Vidre de color verdós i molt fi. Ampli broc, coll alt, nansa en forma de dragó alat de cua bífida que uneix la boca al dipòsit. Dipòsit peraltat i ampli peu circular aplatat.

S. XIX - Origen Murano, Itàlia.

Dressing table perfume flask. Greenish glass and very fine. Wide brooch, high neck, winged dragon-shaped handle with a bifid tail that attaches the mouth to the tank. Deposit peraltat and wide flattened circular foot.

19th Century - Origin Murano, Italy.

Recipiente de tocador para guardar perfumes. Vidrio de color verdoso y muy fino. Amplio caño, cuello alto, asa en forma de dragón alado de cola bífida que une la boca al depósito. Depósito peraltado y amplio pie circular achatado.

S. XIX - Origen Murano, Italia.

#museudelperfum #perfumeria #perfumeflask #perfume #fragances #perfumecollection #barcelona #barcelonamuseum #eixample #scentbottle #essences #Italy #Murano #mpref435 #dragon

Perfumador de bossa, per a guardar-hi essències oloroses. De forma cònica aplatada, amb tap de plata. Decoració floral p...
30/01/2020

Perfumador de bossa, per a guardar-hi essències oloroses. De forma cònica aplatada, amb tap de plata. Decoració floral polícroma, sobre fons groguenc.

Principis del S. XX - Origen Birmingham, Gran Bretanya.

Bag perfume to keep smelling essences. Flat tapered, with silver cap. Polychrome floral decoration on a yellowish background.

Early 20th Century - Origin Birmingham, Britain.

Perfumador de bolsa, para guardar esencias olorosas. De forma cónica achatada, con tapón de plata. Decoración floral polícroma, sobre fondo amarillento.

Principios del S. XX - Origen Birmingham, Gran Bretaña.

#museudelperfum #perfumeria #perfume #bagperfume #essences #perfumecollection #fragances #barcelona #barcelonamuseum #eixample #scentbottle #essences #England #Birmingham #mpref322

Dirección

Passeig De Gracia, 39 Interior
Barcelona
08007

Horario de Apertura

Lunes 10:30 - 20:00
Martes 10:30 - 20:00
Miércoles 10:30 - 20:00
Jueves 10:30 - 20:00
Viernes 10:30 - 20:00
Sábado 10:30 - 14:00

Teléfono

932 16 01 21

Notificaciones

Sé el primero en enterarse y déjanos enviarle un correo electrónico cuando Museu del Perfum publique noticias y promociones. Su dirección de correo electrónico no se utilizará para ningún otro fin, y puede darse de baja en cualquier momento.

Categoría

Museos cercanos