MACBA Museu d'Art Contemporani de Barcelona

MACBA Museu d'Art Contemporani de Barcelona El MACBA és un museu que es proposa transmetre l’art contemporani, oferir una multiplicitat de visions i generar debats crítics sobre l’art i la cultura.
(1885)

El Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA) va obrir les seves portes el 28 de novembre de 1995. D'aleshores ençà s'ha consolidat internacionalment com un model en art contemporani: d'una banda, la seva col·lecció ha experimentat un creixement considerable, que a hores d'ara permet traçar un recorregut pels principals referents artístics de l'actualitat; de l'altra, ha desenvolupat unes línies de treball que l'han posicionat com a centre clau en l'àmbit de la recerca i la reflexió del fet artístic. L'Arxiu i la Biblioteca del Centre d'Estudis i Documentació MACBA, que va obrir les portes el desembre de 2007, expandeixen el camp d'acció del Museu per reforçar les seves funcions com a centre de recerca, de debat i difusió del pensament. Els materials documentals que constitueixen el CED s'estructuren en fons i col·leccions, entre els quals s'inclouen arxius de persones i entitats, publicacions d'artista, cartells, fotografies, invitacions i opuscles, etc., a més de bibliografia de referència, revistes i documents audiovisuals.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

El Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA) abrió sus puertas el 28 de noviembre de 1995. Desde entonces se ha consolidado internacionalmente como un modelo en el arte contemporáneo: por una parte, su colección ha experimentado un crecimiento considerable, que en la actualidad permite trazar un recorrido por algunos de los referentes artísticos de nuestro tiempo; y por otra, ha desarrollado unas líneas de trabajo, basadas en la asunción de riesgos y la voluntad de ejercer de laboratorio, que lo han posicionado como un centro clave en el ámbito de la investigación y en la generación de nuevas dinámicas para el análisis y la reflexión sobre la actividad artística. El Archivo y la Biblioteca del Centro de Estudios y Documentación MACBA, que abrió sus puertas en diciembre de 2007, expanden el campo de acción del Museo para reforzar sus funciones como centro de investigación, debate y difusión del pensamiento. Los materiales documentales que constituyen el CED se estructuran en fondos y colecciones, entre los que se cuentan archivos de personas y entidades, publicaciones de artista, carteles, fotografías, invitaciones y folletos, etc., además de bibliografía de referencia, revistas y documentos audiovisuales.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

The Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA) opened to the public on November 28, 1995. Since then, it has forged an international reputation as a model in the field of contemporary art: the substantial growth of its collection now makes it possible to chart a path through the principal references of the art of our times, while the lines of work it has developed have positioned it as a key centre for research and reflection on artistic activity. The Archive and Library at the MACBA Study Center, which opened its doors in December 2007, expand the Museum's scope by strengthening its role as a center for research, debate and dissemination of contemporary thought. Documents preserved at the Study Center are structured into holdings and collections, and include the papers of individuals and entities, artist's books, posters, photographs, invitations and pamphlets, etc., as well as reference books, magazines and audiovisual documents.

Funcionando como de costumbre

📓Avui a les 19h, nova sessió de “El que pot un llibre”. Enric Farrés presentarà “Aparicions”, la nova publicació amb mot...
06/05/2021

📓Avui a les 19h, nova sessió de “El que pot un llibre”. Enric Farrés presentarà “Aparicions”, la nova publicació amb motiu de l’exposició “Mostreig #4. Coses que passen”. Juntament amb Clara Plasencia i Mela Dávila, debatran sobre el tema de les publicacions, els crèdits i els arxius.

Entrades exhaurides, segueix-lo online al nostre web 👉. https://bit.ly/el-que-pot-un-llibre-13
-
📓 Hoy a las 19h, nueva sesión de "Lo que puede un libro". Enric Farrés Duran presentará "Apariciones", la nueva publicación con motivo de la exposición "Muestreo #4. Cosas que pasan". Junto con Clara Plasencia y Mela Dávila, debatirán sobre el tema de las publicaciones, los créditos y los archivos.

Entradas agotadas, síguelo online en nuestra web 👉 https://bit.ly/el-que-pot-un-llibre-13
-
Programa de publicacions a cura / a cargo de Anna Pahissa

📸 Gemma Planell

#macbabcn

Del 27 de juny al 31 de juliol torna el Grec Festival de Barcelona! Amb una edició més llarga i amb més espais per impul...
05/05/2021

Del 27 de juny al 31 de juliol torna el Grec Festival de Barcelona! Amb una edició més llarga i amb més espais per impulsar el talent local, les sales barcelonines i els creadors i creadores. Al MACBA podreu gaudir de diversos espectacles ⤵️

📆 17 i 18 de juliol.
"iBall. Steven Cohen"
Tancat dins d’una gran bola de plexiglàs, purpurina i llum sobre un suport, com una vella màquina de xiclet, Steven Cohen convoca tot d’éssers vius a un acte conjunt per celebrar la vida. http://bit.ly/iBall-Grec2021

📆 26 i 27 de juliol
"Ultraficción nr. 2 / Los buenos modales. El Conde de Torrefiel"
Peça performativa en què els intèrprets desenvolupen una partitura d’accions i diàlegs en un ambient enrarit creat per l’artificialitat de les paraules i els moviments. http://bit.ly/Ultraficcion2-Grec2021

📆 8, 15, 22 i 29 de juliol
Lorem Ipsum
Quarta edició de #LoremIpsumMACBA amb Anna Irina Russell + Roc Jiménez de Cisneros; DeForrest Brown, Jr. i RRUCCULLA; Invernomuto i Simone Trabucchi; i Col·lectiu Jokkoo. http://bit.ly/LoremIpsum-MACBA-2021

Fotos:
1 - "iBall. Steven Cohen". © Pierre Planchenault.
2 - "Ultraficción nr. 2 / Los buenos modales. El Conde de Torrefiel". © Olga Fedorova.
3 - "Negus", Invernomuto. Foto: Moira Ricci, 2016.

#GrecFestival #macbaBCN

#Taldiacomavui va néixer Keith Haring. #Sabiesque va trigar només 5 hores en pintar el graffiti "Todos juntos podemos pa...
04/05/2021

#Taldiacomavui va néixer Keith Haring. #Sabiesque va trigar només 5 hores en pintar el graffiti "Todos juntos podemos para el sida"? El 1989 Haring va escollir pintar en una de les parets on cada matí es trobaven més xeringues, a la plaça Salvador Seguí del #Raval, perquè li recordava els barris marginals de Nova York on havia començat a pintar. Avui en día aquesta pintura es troba al mur exterior del #macbaBCN.
~
#Taldiacomohoy nació Keith Haring. ¿#Sabíasqué solo tardó 5 horas en pintar el graffiti "Todos juntos podemos para el sida"? En 1989 Haring escogió pintar en una de las parades donde cada mañana se encontraban más jeringas, a la plaza Salvador Seguí del Raval, porque le recordaba a los barrios marginales de Nueva York done había empezado a pintar. Hoy en día esta pintura se encuentra al muro exterior del #macbaBCN.
~
#Bornothisday #KeithHaring
In 1989 Haring chose to paint onto one of the walls where many needles were found every morning, at the Salvador Seguí Square, because it reminded him of the marginal neighborhood of New York City where he started to Paint. Today this painting is placed on the outside wall of the #macbaBCN.

📸 Keith Haring, Todos juntos podemos parar el sida, 1989 (1996) (1998) (2014). Col·lecció MACBA. Dipòsit de l'Ajuntament de Barcelona. © Keith Haring Foundation. Foto: Gasull Fotografía

#macbaBCN #KeithHaring #Bornonthisday #ColleccióMACBA

#Taldiacomavui va néixer Keith Haring. #Sabiesque va trigar només 5 hores en pintar el graffiti "Todos juntos podemos para el sida"? El 1989 Haring va escollir pintar en una de les parets on cada matí es trobaven més xeringues, a la plaça Salvador Seguí del #Raval, perquè li recordava els barris marginals de Nova York on havia començat a pintar. Avui en día aquesta pintura es troba al mur exterior del #macbaBCN.
~
#Taldiacomohoy nació Keith Haring. ¿#Sabíasqué solo tardó 5 horas en pintar el graffiti "Todos juntos podemos para el sida"? En 1989 Haring escogió pintar en una de las parades donde cada mañana se encontraban más jeringas, a la plaza Salvador Seguí del Raval, porque le recordaba a los barrios marginales de Nueva York done había empezado a pintar. Hoy en día esta pintura se encuentra al muro exterior del #macbaBCN.
~
#Bornothisday #KeithHaring
In 1989 Haring chose to paint onto one of the walls where many needles were found every morning, at the Salvador Seguí Square, because it reminded him of the marginal neighborhood of New York City where he started to Paint. Today this painting is placed on the outside wall of the #macbaBCN.

📸 Keith Haring, Todos juntos podemos parar el sida, 1989 (1996) (1998) (2014). Col·lecció MACBA. Dipòsit de l'Ajuntament de Barcelona. © Keith Haring Foundation. Foto: Gasull Fotografía

#macbaBCN #KeithHaring #Bornonthisday #ColleccióMACBA

🍇"Growth" (1951) condensa la textura creativa i pictòrica de l’obra de Esteban Vicente. Emigrat als Estats Units durant ...
03/05/2021

🍇"Growth" (1951) condensa la textura creativa i pictòrica de l’obra de Esteban Vicente. Emigrat als Estats Units durant la Guerra Civil espanyola (1936-1939), Esteban Vicente va irrompre en l’escena artística de Nova York a finals dels anys quaranta. La seva abstracció aviat va ser reconeguda pels membres de la naixent Escola de Nova York, convertint-se en un dels membres destacats de la primera generació d’expressionistes abstractes d’aquesta escola.

Troba'l a la mostra permanent "Un segle breu: #ColleccióMACBA" 👉 http://bit.ly/ColleccioMACBA-Unseglebreu
-
🍇"Growth" (1951) condensa la textura creativa y pictórica de la obra de Esteban Vicente. Emigrado a Estados Unidos durante la Guerra Civil española (1936-1939), Esteban Vicente irrumpió en la escena artística de Nueva York a finales de los años cuarenta. Su abstracción pronto fue reconocida por los miembros de la naciente Escuela de Nueva York, convirtiéndose en uno de los miembros destacados de la primera generación de expresionistas abstractos de esta escuela.

Encuéntralo en la muestra permanente "Un siglo breve: Collección MACBA". 👉 http://bit.ly/ColleccionMACBA-Unsiglobreve
-
🍇 "Growth" (1951) condenses the creative and pictorial texture of Esteban Vicente's work. Emigrated to the United States during the Spanish Civil War (1936-1939), Esteban Vicente burst onto the New York art scene in the late 1940s. His abstraction was soon recognized by members of the New York School, becoming one of the prominent members of the school's first generation of abstract expressionists.

Visit it at the permanent exhibition “A Short Century: MACBA Collection”. 👉 http://bit.ly/colleccioMACBA-a-short-century

🍇"Growth" (1951) condensa la textura creativa i pictòrica de l’obra de Esteban Vicente. Emigrat als Estats Units durant la Guerra Civil espanyola (1936-1939), Esteban Vicente va irrompre en l’escena artística de Nova York a finals dels anys quaranta. La seva abstracció aviat va ser reconeguda pels membres de la naixent Escola de Nova York, convertint-se en un dels membres destacats de la primera generació d’expressionistes abstractes d’aquesta escola.

Troba'l a la mostra permanent "Un segle breu: #ColleccióMACBA" 👉 http://bit.ly/ColleccioMACBA-Unseglebreu
-
🍇"Growth" (1951) condensa la textura creativa y pictórica de la obra de Esteban Vicente. Emigrado a Estados Unidos durante la Guerra Civil española (1936-1939), Esteban Vicente irrumpió en la escena artística de Nueva York a finales de los años cuarenta. Su abstracción pronto fue reconocida por los miembros de la naciente Escuela de Nueva York, convirtiéndose en uno de los miembros destacados de la primera generación de expresionistas abstractos de esta escuela.

Encuéntralo en la muestra permanente "Un siglo breve: Collección MACBA". 👉 http://bit.ly/ColleccionMACBA-Unsiglobreve
-
🍇 "Growth" (1951) condenses the creative and pictorial texture of Esteban Vicente's work. Emigrated to the United States during the Spanish Civil War (1936-1939), Esteban Vicente burst onto the New York art scene in the late 1940s. His abstraction was soon recognized by members of the New York School, becoming one of the prominent members of the school's first generation of abstract expressionists.

Visit it at the permanent exhibition “A Short Century: MACBA Collection”. 👉 http://bit.ly/colleccioMACBA-a-short-century

02/05/2021
15 anys de Ràdio Web MACBA

Avui #RàdioWebMACBA fa 15 anys! 💥 Felicitats companyes!
Per l'aniversari estem recopilant imatges amb algunes de les paraules / cites que ens han acompanyat, escrites a mà en el nostre cos.
Una ràdio fora de la radio. 15 anys d’aprenentatge col·lectiu i més de 800 arxius. Celebrem-ho! 🔊 https://rwm.macba.cat/ca
~
¡Hoy Ràdio Web MACBA cumple 15 años! 💥 ¡Felicidades compañeras!
Para el aniversario estamos recopilando imágenes con algunas de las palabras/citas que nos han acompañado, escritas a mano en nuestro cuerpo.
Una radio fuera de la radio. 15 años de aprendizaje colectivo y más de 800 archivos. ¡Celebremos! 🔊 https://rwm.macba.cat/es
~
Today Ràdio Web MACBA turns 15! 💥 Big congrats mates!
For the anniversary we are collecting pictures with some of the words/quotes that have accompanied us, handwritten on our bodies.
A radio-beyond-radio. 15 years of collective learning and more tan 800 files. Let’s celebrate! 🔊 https://rwm.macba.cat/en
#macbaBCN #RàdioWebMACBA #RWM

#macbaBCN #RWM

🌧 Bon dissabte plujós. Espolsa la son i la mandra i apropa’t al MACBA. Aprofita aquest dia festiu per visitar-nos: I rec...
01/05/2021

🌧 Bon dissabte plujós. Espolsa la son i la mandra i apropa’t al MACBA. Aprofita aquest dia festiu per visitar-nos: I recorda, l'horari d'avui és de 10h a 20h.
https://www.macba.cat/ca
-
🌧 Buen sábado lluvioso. Sacude la pereza y acércate al MACBA. Aprovecha el día festivo de hoy para visitarnos. Y recuerda, el horario de hoy es de 10h a 20h.
https://www.macba.cat/es
-
🌧 Good morning, take advantage of today's public holiday to visit the museum! And remember that today's opening hours are from 10am to 8pm.
https://www.macba.cat/en

🌧 Bon dissabte plujós. Espolsa la son i la mandra i apropa’t al MACBA. Aprofita aquest dia festiu per visitar-nos: I recorda, l'horari d'avui és de 10h a 20h.
https://www.macba.cat/ca
-
🌧 Buen sábado lluvioso. Sacude la pereza y acércate al MACBA. Aprovecha el día festivo de hoy para visitarnos. Y recuerda, el horario de hoy es de 10h a 20h.
https://www.macba.cat/es
-
🌧 Good morning, take advantage of today's public holiday to visit the museum! And remember that today's opening hours are from 10am to 8pm.
https://www.macba.cat/en

📢 Atención, últimos días para inscribirte al #PEI Programa de Estudios Independientes 📢Hasta el 8 de mayo, inscríbete en...
30/04/2021

📢 Atención, últimos días para inscribirte al #PEI Programa de Estudios Independientes 📢

Hasta el 8 de mayo, inscríbete en la 8ª edición del PEI Programa de Estudios Independientes, para el curso 2021-2022. Las coordenadas que dibujan el programa son:
visualidades críticas y ecologías artísticas; filosofías de la imaginación; dimensiones de la crisis ecosocial. Consulta el programa 👉 https://bit.ly/Inscripcions-PEI21-22

Con la dirección académica de Marina Garcés, Yayo Herrero y Pablo Martínez.

📢 Atenció, últims dies per inscriure's al PEI Programa d'Estudis Independents📢

Fins al 8 de maig, inscriu-te a la 8a edició del PEI Programa d'Estudis Independents, per al curs 2021-2022. Les coordenades que dibuixen el programa són: visualitats crítiques i ecologies artístiques, filosofies de la imaginació, i dimensions de la crisi ecosocial. Consulta el 👉 https://bit.ly/Inscripcions-PEI21-22

Amb la direcció acadèmica de Marina Garcés, Yayo Herrero i Pablo Martínez.

-
📢 Attention, last days to enroll to PEI Independent Studies Program 📢

Until May 8th, register for the 8th edition of the PEI Independent Studies Program, for the 2021-2022 academic year. With academic direction by Marina Garcés, Yayo Herrero and Pablo Martínez.

Enrollment and all the information at 👉 https://bit.ly/Inscripcions-PEI21-22

📢 Atención, últimos días para inscribirte al #PEI Programa de Estudios Independientes 📢

Hasta el 8 de mayo, inscríbete en la 8ª edición del PEI Programa de Estudios Independientes, para el curso 2021-2022. Las coordenadas que dibujan el programa son:
visualidades críticas y ecologías artísticas; filosofías de la imaginación; dimensiones de la crisis ecosocial. Consulta el programa 👉 https://bit.ly/Inscripcions-PEI21-22

Con la dirección académica de Marina Garcés, Yayo Herrero y Pablo Martínez.

📢 Atenció, últims dies per inscriure's al PEI Programa d'Estudis Independents📢

Fins al 8 de maig, inscriu-te a la 8a edició del PEI Programa d'Estudis Independents, per al curs 2021-2022. Les coordenades que dibuixen el programa són: visualitats crítiques i ecologies artístiques, filosofies de la imaginació, i dimensions de la crisi ecosocial. Consulta el 👉 https://bit.ly/Inscripcions-PEI21-22

Amb la direcció acadèmica de Marina Garcés, Yayo Herrero i Pablo Martínez.

-
📢 Attention, last days to enroll to PEI Independent Studies Program 📢

Until May 8th, register for the 8th edition of the PEI Independent Studies Program, for the 2021-2022 academic year. With academic direction by Marina Garcés, Yayo Herrero and Pablo Martínez.

Enrollment and all the information at 👉 https://bit.ly/Inscripcions-PEI21-22

29/04/2021
Exposició "Felix Gonzalez-Torres. Política de la relació" - teaser

Vine al MACBA i descobreix l'obra de l'artista americà #FelixGonzalezTorres entorn la identitat, l'estètica q***r, la política i l'amor a la nova exposició "Felix Gonzalez-Torres. Política de la relació" http://bit.ly/felix-gonzalez-torres
~
Ven el MACBA y descubre la obra del artista estadounidense #FelixGonzalezTorres entorno la identidad, la estética q***r, la política y el amor en la nueva exposición "Felix Gonzalez-Torres. Política de la relación". http://bit.ly/felix-gonzalez-torres
~
Discover the work of the American artist in the exhibition "Felix Gonzalez-Torres. The Politics of Relation". Visit it! Until September 12. https://bit.ly/FelixGonzalezTorres-MACBA

#macbaBCN

28/04/2021
La donació de Rafael Tous a la #ColleccióMACBA. Capítol 5. Les comissàries.

L’exposició “En temps real. La Col·lecció Rafael Tous d’art conceptual” comença a prendre forma a les sales del museu. Avui us mostrem com restauradors-conservadors, registres i operaris treballen actualment en el muntatge de la mostra en estreta col·laboració amb Antònia Maria Perelló, conservadora i cap de la Col·lecció MACBA, i Claudia Segura, conservadora d’exposicions i Col·lecció.

Exposició “En temps real. La Col·lecció Rafael Tous d’art conceptual”. A partir del 14 de maig. https://bit.ly/ColleccióTous-MACBA

~

La exposición "En tiempo real. La Colección Rafael Tous de arte conceptual" empieza a tomar forma en las salas del museo. Hoy os mostramos como restauradores-conservadores, registros y operarios trabajan actualmente en el montaje de la muestra en estrecha colaboración con Antònia Maria Perelló, conservadora y jefa de la Colección MACBA, y Claudia Segura, conservadora de exposiciones y colección.

Exposición “En tiempo real. La Colección Rafael Tous de arte conceptual”. A partir del 14 de mayo de 2021. http://bit.ly/ColeccionTous-MACBA

#ColleccióTousMACBA #ColleccióMACBA

Ets #AmicMACBA? Aprofita-ho per conèixer a fons l'exposició "#FelixGonzalezTorres. Política de la relació" amb Tanya Bar...
27/04/2021

Ets #AmicMACBA? Aprofita-ho per conèixer a fons l'exposició "#FelixGonzalezTorres. Política de la relació" amb Tanya Barson, la seva comisaria. No et perdis les visities guiades exclusives.

🕓Dijous 6 de maig, 18h
🕜Divendres 21 de maig, 11h (en anglès)

Reserva la teva plaça! 👉 http://bit.ly/amicsMACBA
-
¿Eres Amigo MACBA? Aprovéchalo para conocer a fondo la exposición "Felix Gonzalez-Torres. Política de la relación" con su comisaría. No te pierdas las visitas guiadas exclusivas de la mano de Tanya Barson:

🕓Dijous 6 de mayo, 18h
🕜Divendres 21 de mayo, 11h (en inglés)
-
Are you MACBA friend? Take the opportunity to get to know the exhibition "Felix Gonzalez-Torres. Politics of relationship" with its curator. Do not miss the exclusive guided tours by Tanya Barson:

🕓Thursday, May 6th, 6pm
🕜Friday, May 21st, 11am (in English)

Book yours! 👉 http://bit.ly/amicsMACBA
-
📸Miquel Coll

🦷"Spine on its Side" (1970) de Rosemarie Castoro és una dels primeres peces d’una sèrie d’obres que l'artista va dur a t...
26/04/2021

🦷"Spine on its Side" (1970) de Rosemarie Castoro és una dels primeres peces d’una sèrie d’obres que l'artista va dur a terme utilitzant panells contraplacats de portes.

L'obra és una síntesi de pintura i dibuix i també una proposta que hibrida arquitectura i escultura, un tret característic de l’art més radical dels seixanta i setanta, obstinat a esborrar les fronteres entre diferents tècniques artístiques.

Troba-la exposada a la mostra permanent "Un segle breu: #ColleccióMACBA" 🔎 bit.ly/ColleccioMACBA-Unseglebreu

O bé descobreix-la a través de "Manual", la nova publicació amb una selecció d'obres clau del museu 📚 bit.ly/Manual-MACBA
-
🦷"Spine on its Side" (1970) de Rosemarie Castoro es una de las primeras piezas de una serie de obras que la artista llevó a cabo utilizando paneles contrachapados de puertas.

La obra es una síntesis de pintura y dibujo y también una propuesta que hibrida arquitectura y escultura, un rasgo característico del arte más radical de los sesenta y setenta, empeñado en borrar los fronteras entre diferentes técnicas artísticas.

Encuéntrala expuesta en la #ColleccióMACBA 🔎http: //bit.ly/ColleccioMACBA-Unseglebreu
O bien descúbrela a través de "Manual", la nueva publicación con una selección de obras clave del museo 📚 bit.ly/Manual-MACBA
-
🦷"Spine on its Side" (1970) by Rosemarie Castoro is one of the first pieces in a series of works that the artist created using plywood panels from doors.

The work is a synthesis of painting and drawing and also a proposal that hybridizes architecture and sculpture, a characteristic trait of the most radical art of the 60s and 70s, obstinate in blurring the boundaries between different artistic techniques.

Find it on display in the #CollecciónMACBA 🔎bit.ly/ColleccioMACBA-Unseglebreu
Or discover it through "Manual", the new publication with a selection of key works from the museum 📚 bit.ly/Manual-MACBA

Foto/photo 2: Gemma Planell

Dirección

Plaça Dels Àngels
Barcelona
08001

AMB METRO: L1, L2 (Universitat) i L3 (Catalunya o Liceu) AMB BUS: Línies 24, 41, 55, 64, 91, 120, 141 AMB FGC: Totes les línies (Catalunya) AMB BICING: Estació 059, plaça dels Àngels ----------------------- EN METRO: L1, L2 (Universitat) y L3 (Catalunya o Liceu) EN BUS: Líneas 24, 41, 55, 64, 91, 120, 141 EN FGC: Todas las líneas (Catalunya) EN BICING: Estación 059, Plaça dels Àngels ----------------------- METRO: L1, L2 (Universitat) and L3 (Catalunya or Liceu) BUS: Lines 24, 41, 55, 64, 91, 120, 141 FGC: All lines (Catalunya) BICING: Station 059, Plaça dels Àngels

Horario de Apertura

Lunes 11:00 - 19:30
Miércoles 11:00 - 19:30
Jueves 11:00 - 19:30
Viernes 11:00 - 19:30
Sábado 10:00 - 20:00
Domingo 10:00 - 15:00

Productos

Venda d'entrades les 24 hores: https://www.macba.cat/ca/horaris-i-preus

Notificaciones

Sé el primero en enterarse y déjanos enviarle un correo electrónico cuando MACBA Museu d'Art Contemporani de Barcelona publique noticias y promociones. Su dirección de correo electrónico no se utilizará para ningún otro fin, y puede darse de baja en cualquier momento.

Contato El Museo

Enviar un mensaje a MACBA Museu d'Art Contemporani de Barcelona:

Videos

Museos cercanos


Otros Museo de arte contemporáneo en Barcelona

Mostrar Todas