Heemkundige Kring Overmere

Heemkundige Kring Overmere Onze vereniging heeft als doel kennis te verzamelen in verband met Overmere en dit zowel in het verleden als in heden. Zij kunnen hiervoor beroep doen op ons.
(6)

Onze vereniging heeft als doel kennis te verzamelen in verband met Overmere en de belangstelling ervoor te vergroten en dit zowel in het verleden als in het heden. Zo proberen we de rijke geschiedenis van onze gemeente levendig te houden. Wij trachten dit te bereiken door onder andere het verrichten van studie en archiefonderzoek, het uitgeven van publicaties, het houden van lezingen of het inrich

ten van tentoonstellingen. In het documentatiecentrum kan genealogisch onderzoek verricht worden. Veel mensen gaan zelf op zoek naar hun herkomst en het verleden van hun familie.

04/04/2024
Uitnodiging ledenfeest Heemkundige Kring Overmere ... iedereen is welkom onder het motto van 'hoe meer Overmeerse zielen...
14/03/2024

Uitnodiging ledenfeest Heemkundige Kring Overmere ... iedereen is welkom onder het motto van 'hoe meer Overmeerse zielen hoe meer vreugde'. Voorinschrijving niet verplicht, inkom gratis.

De opkomstplicht afgeschaft. Wat nu? Lezing door Em. Prof. F. De RynckDe lokale verkiezingen van 2024 zijn een belangrij...
27/01/2024

De opkomstplicht afgeschaft. Wat nu?
Lezing door Em. Prof. F. De Rynck
De lokale verkiezingen van 2024 zijn een belangrijke mijlpaal. Er zijn veel veranderingen, waaronder de afschaffing van de opkomstplicht. Na deze lezing beslis je met kennis van zaken of je nog wil gaan stemmen of niet.

Cultuursmakers, Heemkundige Kring Overmere en CultuurLab Vlaanderen, nodigen je uit voor deze lezing op dinsdag 30 januari 2024 om 19.30 uur in de Raadszaal van Oud-gemeentehuis in Overmere.

Datum: 30/01/2024
Uur: 19:30
Deuren open: 19.00
Plaats: Oud-gemeentehuis
Adres: Baron Tibbautstraat 2, 9290 Overmere
Plaats van bijeenkomst: Raadszaal
Prijs leden Heemkundig Kring Overmere : 15 €
Prijs niet-leden: : 20 €
Prijs voorverkoop : 10 €
In de prijs is een drankje inbegrepen

Er wordt ingegaan op de volgende onderwerpen:
Korte inleiding hoe het stemrecht is ontstaan.
Wat zijn de gevolgen van de afschaffing van de opkomstplicht?
De lijststem wordt afgeschaft. Dit betekent dat kiezers alleen nog maar voorkeurstemmen kunnen uitbrengen op individuele kandidaten. De kandidaat met de meeste voorkeurstemmen in de grootste partij van de coalitie wordt automatisch burgemeester. Dit is een wijziging vergeleken met het huidige systeem, waarbij de burgemeester wordt gekozen door de gemeenteraad.
Na de lezing is er ruimte voor vragen en discussie.

17/10/2023

Het boek 'Boerenkrijg ! Opstand. Mythe. Herdenking.' waarin Overmere ruim aan bod komt is vanaf vandaag te koop bij Papershop Mieke voor de prijs van 35 €. Onze heruitgave van 'Overmere en de Boerenkrijg' geschreven door Marijke Mortier wordt eveneens te koop aangeboden voor de prijs van 10 €. Beiden kunnen ook samen gekocht worden voor de prijs van 40 €. Wij danken Mieke en Johan om deze taak op zich te willen nemen.

13/10/2023
Wij mogen terugblikken op een geslaagde boekvoorstelling 'Boerenkrijg ! Opstand. Mythe. Herdenking.' Graag bedanken wij ...
13/10/2023

Wij mogen terugblikken op een geslaagde boekvoorstelling 'Boerenkrijg ! Opstand. Mythe. Herdenking.'

Graag bedanken wij Harry De Paepe voor de mooie samenwerking en het prachtige boek dat hij samengesteld heeft. Wij bedanken ook moderator Pieter Bauwens van uitgeverij Clio, Organiste Lieve Van de Rostyne en haar zoon Emiel, en schepen van cultuur Carine Meyers voor het verwelkomingswoord en natuurlijk alle medewerkers van de Heemkundige Kring Overmere en de 160 aanwezigen gisteren in de kerk van Overmere.

Voor outer en heerd !

10/10/2023

Dag op dag ... 225 jaar geleden ... 10 en 11 oktober 1798 in Overmere ...

In het Rijksarchief te Gent wordt er in het «Hollands Fonds» een document bewaard
dat het bewijs levert dat de opstand tegen het Frans bestuur, de revolte van het jaar VII, later bekend als de Boerenkrijg, uitbrak in Overmere. Het betreft een rapport van Dubosch, commissaris van het departement, daterend van 21 vendemiaire Jaar VII (12 oktober 1798). Dit rapport berust op zijn b***t op een eerste, paniekerig verslag dat opgesteld was op 11 oktober 1798 door Philippe Moffaert, commissaris van Overmere.

Uit diens verslag bleek .

Moffaert was diezelfde dag nog persoonlijk naar Gent vertrokken om naar dringende maatregelen te vragen. Onmiddellijk werd daar besloten de gendarmerie verblijvende te Gent, Aalst en Dendermonde naast de gehele gewapende macht welke gelegerd was in Gent, naar Overmere te doen marcheren. Rond middernacht van 11 oktober waren deze troepen al vertrokken. Toen even later Dubosch zelf in Overmere arriveerde, samen met commandant Turget, vernam hij dat de opstandelingen zich deze nacht niet hadden laten zien, omdat ze wisten van zijn komst en van die van de Franse troepen.

30/09/2023

225 jaar geleden begon rond deze tijd de temperatuur te stijgen in Overmere. Nadat door de Franse bezetter al een zware belasting aan de bevolking opgelegd was, het sociale leven door allerlei regels plat gelegd was, de kerk gesloten werd op 22 juni 1798 en de pastoor uit zijn pastorij moest verhuizen op 16 augustus 1798, werd de volgde zeer onpopulaire maatregel opgelegd. Op 24 september 1798 werd namelijk de wet op de militaire conscriptie aangekondigd. Er moesten onmiddellijk 200.000 nieuwe manschappen onder de wapens... hiermee werd de lont in het kruitvat gestoken. Op 12 oktober 1798 zou de Boerenkrijg in kanton Overmere starten. Op 12 oktober 2023 om 20.00 uur wordt het boek Boerenkrijg! Opstand, Mythe en Herdenking van Harry De Paepe in samenwerking met de Heemkundige Kring Overmere voorgesteld in de kerk van Overmere. Toegang gratis, iedereen welkom, meer info op onze Facebookpagina.

29/08/2023
27/08/2023

In het kader van de herdenking 225 jaar Boerenkrijg in Overmere organizeren het Boerekrijgcomité en de Heemkundige Kring vanavond om 20.00 uur in de kerk een filmvoorstelling ‘Brigands voor outer en heerd’ van 1961.

Toegang gratis.

In het kader van de herdenking 225 jaar Boerenkrijg in Overmere organizeren het Boerekrijgcomité en de Heemkundige Kring...
27/08/2023

In het kader van de herdenking 225 jaar Boerenkrijg in Overmere organizeren het Boerekrijgcomité en de Heemkundige Kring vanavond om 17.30 uur in de kerk van Overmere een lezing rond dit thema door historicus François Van Gehuchten.

Hij schreef het boek 'Liever de kogel of de guillotine' na jarenlang onderzoek over de Boerenkrijg.

Toegang gratis.

Bezoek aan onze tentoonstelling rond de boerenkrijg met bijhorende herberg den engel (in de lokalen van de Koninklijke F...
27/08/2023

Bezoek aan onze tentoonstelling rond de boerenkrijg met bijhorende herberg den engel (in de lokalen van de Koninklijke Fanfare de Verenigde Vrienden) en aan onze tentoonstelling ivm de herdenkingen in 1898, 1948, 1973 en 1998) in de raadzaal van het oud gemeentehuis is vandaag nog mogelijk vanaf 13.00 uur.

PA EN GIJSAis Overmerenaars zich beroemen over hun Boerenkrijgmonument, dan hebben ze het meestal over «Pa en Gijs». In ...
26/07/2023

PA EN GIJS
Ais Overmerenaars zich beroemen over hun Boerenkrijgmonument, dan hebben ze het meestal over «Pa en Gijs». In zijn brochure «Overmere, Dorp van de Boerenkrijg» schreef Pastoor Penne, zaliger: «Het monument werd genoemd naar de twee inwoners van Overmere, De Pauw (Pa) en Gyselinck (Gijs) die - een hele karwei in die tijd - geregeld gingen poseren in Gent, waar beeldhouwer Alois De Beule toen zijn atelier had».
Door de bewering dat beide Brigandszoons van Overmere waren, zat Pastoor Penne wel naast de waarheid.
Over Pa en Gijs hebben we een en ander ontdekt dat vermeldenswaard is. Wijlen Camiel Bracke, hoofdonderwijzer te Uitbergen, heeft het volgende genoteerd in 1948.
Karel Lodewijk De Pauw was geboren in Overmere op 12 juni 1862. Zijn ouders waren beiden van Overmere: vader Frederik en moeder Mathildis Segers. In het gezin waren vier jongens en een meisje. Karel was landbouwersknecht. Hij nam in 1933 zijn intrek bij zijn broer Emiel, wonend op het Slot in Uitbergen, en stierf er op 17 februari 1934 (overleden ten gevolge van een beroerte). In leven was hij een zeer beenderig man, ruim 1,70 m groot. De schrijnwerker die bij zijn overlijden de maat nam voor zijn kist, vertelde dat hij nog nooit zo een breedgeschouderde man had moeten meten.
Het was baron Emiel Tibbaut die hem gevraagd had te willen poseren voor het beeld van de Boerenkrijg.
Op een bepaalde zondag werden verscheidene jonge mannen uitgenodigd om naar de Donk te willen komen. Daar waren de onderpastoor van Overmere, de heer Tibbaut met twee heren uit Gent, waaronder de heer De Beule zelf. Die mannen moesten enkele pinten bier drinken en ondertussen lichaamsoefeningen uitvoeren (springen, lopen, zich rekken en strekken). Drie mannen kwamen bijzonder in aanmerking: Karel De Pauw, Jan Baptist Bombeke uit Overmere en ....? een derde persoon, ook uit Overmere. Weinige dagen later kwam de heer Tibbaut bij De Pauw. Na zes of zeven huisbezoeken heeft De Pauw tenslotte toegestemd om te poseren. Weken lang (3 tot 4 weken) ging hij alle dagen te voet naar Gent en keerde ook te voet weer (Gent Nederpolder). Hij werd er in klei geboetseerd, in staande houding, gelijk hij op het standbeeld te vinden is, maar ook in gebogen houding, zoals de tweede persoon te zien is. De Pauw beweerde dat hij een dubbele
rol te vervullen had, want hij heeft nooit een tweede persoon gezien, die in het werkhuis kwam poseren. Hij is nooit met een tweede man samengebracht om een pose aan te nemen. De Pauw beweerde dat Domien Gyselinck, uit Kalken, aileen kan behulpzaam geweest zijn om een tweede kop te boetseren, als hij ooit geposeerd heeft.
Ais vergoeding kreeg hij een «goed betaald dagloon» uit die tijd. Hij is nooit fier geweest, evenmin mistevreden, omdat hij voor dat werk gebruikt werd. Een hekeldichtje uit die tijd liet hem koud en onverschillig:

Pa en Gijs
Zijn niet van ijs Maar wel van brons
Ge ziet het wel
Ze zien naar ons.

De «Gijs» van het standbeeld, waarvan naar het zeggen van Karel De Pauw, alleen het hoofd geboetseerd werd, is dus Domien Gyselinck. Hij werd qeboren te Kalken op 18 november 1857, was de zoon van Casimir en Eugenie De Craecker en tevens de oudste van 21 kinderen. Hij is gehuwd geweest met Valerie De Rijcke en overleed te Kalken op 30 januari 1929. Domien Gyselinck heeft een eenvoudig en eerder armoedig leven geleid. Hij was boerenknecht, maar ging tussendoor ook in Wallonie en Frankrijk werken.
Wij hopen hiermee een stukje geschiedenis over het standbeeld en de identiteit van onze twee vereeuwigde Brigandszonen te hebben toegelicht. «Pa» was in Overmere geboren en getogen, maar «Gijs» was, in tegenstelling met wat Pastoor Penne beweerde, een Kalkenaar.
W. Van Waelvelde

26/07/2023

De koorts stijgt… 🤩🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Bedankt, gemeente Berlare! En tot binnenkort tijdens het Herdenkingsweekend 225 jaar Boerenkrijg!

15/05/2023

En ook in Overmere is er gisterennamiddag gefeest, onder een stralende lentezon. In het Boerenkrijgpark werd een High Tea georganiseerd, helemaal in de traditionele Engelse stijl.

Onze High Tea vond plaats in het perfecte kader. Via deze post ontdek je waarom...
14/05/2023

Onze High Tea vond plaats in het perfecte kader. Via deze post ontdek je waarom...

17/03/2023

Voorgeproefd en… goedgekeurd! Ook benieuwd naar de smaak van “Boerenkrijger”? 🍺

➡️ Het bier dat ter gelegenheid van 225 jaar Boerenkrijg is gebrouwen, wordt volgende week vrijdag 24/3 voor het eerst geserveerd op het ledenfeest van Heemkundige Kring Overmere!

➡️ Afspraak om 20u in de Vrije Basisschool Sint-Jozef, aansluitend op de lezing van historicus Frank Judo.

Iedereen welkom! 🍻

Uitnodiging ledenfeest Heemkundige Kring Overmere ... lid of geen lid ... iedereen is welkom ! Met op het einde een rece...
16/03/2023

Uitnodiging ledenfeest Heemkundige Kring Overmere ... lid of geen lid ... iedereen is welkom ! Met op het einde een receptie met degustatie van de nieuwe Boerenkrijgbieren.

14/03/2023

Wijlen, Etienne Bouqué , lange tijd ondervoorzitter van onze Heemkundige Kring en redacteur van ons tijdschrift, voorzag in de uitvoering van zijn wilsbeschikking de uitreiking van een jaarlijkse prijs.

Deze 'Prijs Bouqué' zal gedurende 10 jaar uitgereikt worden aan verdienstelijke auteurs van artikels voor ons tijdschrift en zal op het Jaarlijkse ledenfeest van de Heemkundige Kring Overmere uitgereikt worden door de juryvoorzitter van deze wedstrijd.

De eerste prijs bedraagt € 240, de tweede prijs € 200.

Het wedstrijdreglement kan je raadplegen op onze website

https://www.overmere.be/prijs-bouque/

Adres

Baron Tibbautstraat 2
Berlare
9290

Openingstijden

09:00 - 11:00

Telefoon

0499/14.23.30

Meldingen

Wees de eerste die het weet en laat ons u een e-mail sturen wanneer Heemkundige Kring Overmere nieuws en promoties plaatst. Uw e-mailadres wordt niet voor andere doeleinden gebruikt en u kunt zich op elk gewenst moment afmelden.

Contact Het Museum

Stuur een bericht naar Heemkundige Kring Overmere:

Video's

Delen


Dit vind je misschien ook leuk