ՁՈՒԿ / Fish

  • Home
  • ՁՈՒԿ / Fish

ՁՈՒԿ / Fish Platform for contemporary art displays, basically performing art.

19/12/2023
10/11/2023
Lace-making workshop in Ayntab villageCreative Europe
07/11/2023

Lace-making workshop in Ayntab village
Creative Europe

14/10/2023

The daytime partner to Vincent van Gogh’s “The Starry Night.”

After voluntarily entering an asylum at Saint-Rémy in the south of France in the spring of 1889, wrote to his brother Theo: "I did a landscape with olive trees and also a new study of a starry sky."

Van Gogh presented the earth as an undulating mass that rises and falls, ripples and whirls. A broad range of pigments are present in “The Olive Trees”—from the orange, ochre, and purple of the gnarled trunks to the blue, green, white, and yellow of the curled leaves. Like the brightly pigmented and boldly twisted olive trees, the hills, mountains, and clouds surrounding them seethe with color.

🌳 See this painting on view now in our fifth floor galleries.


Vincent van Gogh. “The Olive Trees.” Saint Rémy, June-July 1889. Mrs. John Hay Whitney Bequest

Ծածկոց, 35 x 35 սմ., 19-րդ դարի II կես, Այնթափ, Սալպի Այնըլեանի սեփականություն, Հալեպ:Հրազդան Թոքմաջյան, Այնթափի Ասեղնագ...
03/09/2023

Ծածկոց, 35 x 35 սմ., 19-րդ դարի II կես, Այնթափ,
Սալպի Այնըլեանի սեփականություն, Հալեպ:
Հրազդան Թոքմաջյան, Այնթափի Ասեղնագործություն հ. Ա, Հալեպ, Երևան, 2015
Cover, 35 x 35 cm., 2nd hald of 19th century, Ayntab
property of Salpi Aynelian , Aleppo Hrazdan Tokmajian, Ayntab Needlework, part A, Aleppo, Yerevan 2015
• Ascen-Danse Asso
• CHORUS
• Društvo Jasa

ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ԿԱՆՉ  ՀԱՅ | ENG✨ Երիտասարդական փոխանակում ԼիտվայումՆոյեմբերի 17-25 Տարիքը`  18-30Աշխատանքային լեզուն՝  Անգլ...
17/08/2023

ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ԿԱՆՉ
ՀԱՅ | ENG
✨ Երիտասարդական փոխանակում Լիտվայում
Նոյեմբերի 17-25
Տարիքը` 18-30
Աշխատանքային լեզուն՝ Անգլերեն
Մասնակից երկրներ՝ Հայաստան, Լիտվա, Նորվեգիա, Ուկրանիա, Իռլանդիա:

Նախագիծը արվեստի միջոցով խաղաղության ու պատերազմի թեմաներով գիտելիքների փոխանակում է: Այն կուղեկցվի ուսումնասիրություններով, քննարկումներով, աշխատարաններով ու այդ ամենի արդյունքում մասնակցիները կստեղծեն սեփական թվային արվեստի աշխատանքեր, որոնք կցուցադրվեն նախագծի վերջնական արդյունքում: Ծրագրի ընթացքում նրանք կծանոթանան մասնակից երկրների մշակույթներին, ինչպես նաև կցուցադրեն իրենց մշակույթը , կհանդիպեն նոր մարդկանց աշխարհի տարբեր երկրներից:

Մասնակիցը պետք է`
✓Ունենա որոշակի արվեստային գիտելիքներ ու հետաքրքություն
✓Հետաքրքրված լինի այլ երկրների մշակույթով
✓ Ցուցաբերի հետաքրքրություն հակամարտությունների կարգավորման և խաղաղության պահպանության թեմաներով

Հետաքրքրված մասնակիցները կարող են մոտիվացիոն նամակը և CV-ն ուղարկել էլեկտրոնային փոստով մինչև Սեպտեմբերի 2-ը։
Ընտրված մասնակիցների սնունդը, ճանապարհածախսը ու կեցությունը հոգում է կազմակերպությունը։
📩 [email protected]
Նախագիծը ֆինանսավորում է ԵՄ Էրասմուս+ ծրագիրը։
------

✨ CALL FOR PARTICIPANTS

Youth Exchange in Lithuania
Location: Vilnius
Dates: 17-25 Nov
Age: 18-30
Language: English
Participants will be from Armenia, Lithuania, Norway, Ukraine and Ireland.

Art Connects is a youth exchange program that will take place in Lithuania Vilnius, from November 17 till the 25th, 2023. The aim of the exchange is to start a discussion and encourage artists to speak up about topics related to war and peace through the digital art that they create. Throughout the program, participants will get acquainted with people from different countries and their cultures and present their own.

Participants must
✓Have certain knowledge and interest in digital and traditional art
✓Be interested in other cultures
✓Be interested in topics such as conflict resolution and peacekeeping

If interested, please send us your motivation letter and CV to [email protected] by 2nd September 📩 .
The project is funded within the framework of the European Union Erasmus+ programme.
։

Today Art Initiative

Address


Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when ՁՈՒԿ / Fish posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

  • Address
  • Alerts
  • Claim ownership or report listing
  • Want your museum to be the top-listed Museum?

Share