Gardy & bouboul -peredo

Gardy & bouboul -peredo Nou se yon platfòm ki pèmèt jèn yo aprann yonn de lòt, anrichi konesans yo pandan y ap amize yo..

Map branche !!!
01/24/2023

Map branche !!!

Aswè a pa rate emisyon sa sou Guy Wewe 🔥🔥🔥
8h pm
Nap tann nou tout. Pataje l. MÈSI

07/08/2022

Jistis pou jojo

07/01/2022

Bèl album

06/07/2022

Gen moun ki la pou apresye efòw fè,gen lòt ki la pou veye lèw fè erè,konsa tou genyen ki la pouw raplew kotew soti.

Toujou sonje sèl limit ou genyen nan kelkeswa sa wap fè a sè ou memm,rasirew kèw pap kite anyen dekourajew ni abandone.

Kite moun kap pale yo ,moun kap kritikew yo ,kap veye feblès ou kontinye fè sa yap fè a ,ou memm kontinye travay chak jou pi plis san gade dèyè.

Fokis sou objektif ou chak jou pi plis paske pale anpil yo se paske siksè ou deranje yo li rive sou yo .
Pa bliye se sèl nan diksyonè siksè vini Avan travay .

Bonjou tout moun jodia se Madi jou mâche peredo !!
Youn nan pi gwo mâche piblik ki genyen nan sidès!!!

03/31/2022

Metew nan plas mwen zenglen !!!

Gòl

01/28/2022

Memm kesyonn wan toujou ap poze .

Radio Mega !!!!

The Diva
06/26/2021

The Diva

Vous avez déjà écouté mon 3ème album ?
Quel est votre titre préféré?
Nou tande 3èm album mwen an deja?
Ki Mizik prefere nou ?

06/26/2021

Mizik♾🎵✅ Dadou Pasquet

06/21/2021

5 fatra pou nou netwaye an Ayiti rapid vit si nou vle sove peyi a:

1. Bonjwa
Yo santi, yo pa degradab epi yo rezisatan. Sanwont pase yo pa genyen. Y ap fè richès sou san, nan malpwòpte ak nan malsite moun ki pi pòv yo. Mòd fatra sa yo se ak rach, pikwa epi bon jan fòmòl pou dechouke yo. BOUJWA MEN KOWONA WI, KOT LOPITAL OU? AVYON PAP VOLE NON!

2. Politisyen rasi
Yo pa byodegradab, yo santi fò, yo antre nan tout ti kwen, yo alèz nan latrin santi, yo pa pran nan motorat, yo reziste ak tout ide pwogrè epi yo kolan. Pil salami sèch sa yo pasipe nan tout sa ki la pou detwi sosyete a; POLITISYEN AYISYEN MEN KOWONA KOT VIZA NOU, AMERIKEN KOUPE L? EBEN KAKA LA MOURI LA!

3. Jounalis Machann Mikwo
Sa yo se pwazon ki pi vyolan peyi a ka konnen. Yo nan tout kwen sosyete a. Yo nan manje w ap achte pou manje, yo nan sèvis w ap achete, yo nan tout chwa w ap fè nan lavi w. Anfen, yo gen kontwòl vant ak sèvo nou avèk vye mikwo ak kamera sèten nan yo ak plim yo. Moun sa yo deside depi kèk tan koupe tout branch trip ayisyen. Pale salami tout lasent jounen, voye malpwòte monte maten midi swa epi apre al ranmase lajan. Kanpe devan pòt chak ayisyen ak yon bokit poupou chak jou ak mikwo yo. JOUNALIS M TANDE PA GEN POLITISYEN KOWONPI ANKO, SA W PRAL FE POU VIV?

4. Pastè/ Prèt
Salami sa yo menm. Bon se tankou chik ki kole nan mouda bèf. Y ap tizon moun tankou p*s nan mouda chyen. Y ap preche moun yo pral nan syèl donk, reziye yo ak lavi di epi yo menm pa janm pase yon jou san manje ak madanm yo ak pitit yo, fanmi pwòch yo. Malpwòpte sa yo tèlman bare wout chanjman Ayiti a, yo tounen mòn, yo tankou pil salami sèch ki kanpe devan koulèv. PASTE/PRET MEN JEZI DEYO A SISPANN KASE PONYET TI MALERE AK TI MALEREZ YO, AL DETRIPE MISYE.

5. Sosyete sivil
Bon sa yo se tankou salami dlo yo vide sou wout tankou lwil. Yon banm lestomak glise, visye pase yo pa genyen. Yo vann nanm yo pou nenpòt ti avantaj. Yon banm tyoul blan. San eta dam sou peyi a. Yon banm moun ki gad dèyè, yon banm ipokrit. OGANIZASYON DWA MOUN, CHANM KOMES, LEGLIZ MEN YO LAGE CHAT WI SA N AP TOUNEN NOU? YO VOLE 2 JOU ANVAN CHAT.

Tout kondisyon reyini pou lavman jilèt la fèt. Se yon fòmil pou netwaye vant peyi a ki gonfle depi plis pase 25 an. Nou pa ka kite trip peyi a ap pouri ak pil fatra sa yo. Bòk delivrans lan dwe aktive!

Afè ki gade w si w pa santi w konsène!

Yvenert Foeshter JOSEPH
[email protected]
234WSAo0^0_

Diva
06/21/2021

Diva

Ça fait partie de mon tempérament. J’ai beaucoup de recul par rapport à ce que je peux faire. J’assume mes échecs et mes vannes qui tombent à l’eau.. (Mpa La Anko)
Hair / Makeup/ Styled by
#2021

06/20/2021

Mwen paka fosew wè diaman ak yon lespri krizokal🤷🏾‍♀️
Job is done ✔️
I’m out my friend
😂😂😂😂 ki dim diw sa

Hair and makeup

06/20/2021

Siw tap fè yon jaden avèm ki Fruit ou tap renmen plante?🌷🤎
Le jardin d'Eden 💐
🇺🇸If we were creating a garden together which fruits would you like to plant ?🌷🤎
The garden of Eden…💐
📸
Makeup 💄

06/20/2021
Gen moun ki la pou apresye efòw fè,gen lòt ki la pou veye lèw fè erè,konsa tou genyen ki la pouw raplew kotew soti.Toujo...
05/03/2021

Gen moun ki la pou apresye efòw fè,gen lòt ki la pou veye lèw fè erè,konsa tou genyen ki la pouw raplew kotew soti.

Toujou sonje sèl limit ou genyen nan kèlkeswa sa wap fè a se ou mem’m, rasire’w kew pap kite anyen dekourajew ni abandone.

Kite moun kap pale yo ,moun kap kritikew yo ,kap veye feblès ou kontinye fè sa yap fè a ,ou memm kontinye travay chak jou pi plis san gade dèyè.

Fokis sou objektif ou chak jou pi plis, moun kap paske pale anpil yo se paske siksè ou deranje yo,e rive sou yo .
Pa bliye se sèl nan diksyonè siksè vini Avan travay .

Bonswa tout moun e bòn semèn !!!

05/03/2021

Pa janm konfonn sa yo ofri'w ak sa'w vo. Sa yo ofri'w se sa'w vo nan je yo. Men sa'w vo pa gen pri.

11/26/2020

Darline bas se te yon sè,yon zanmi .
Nou grandi ansan’m ale nan memm lekòl hélas jodia Li ale .
Nou pap jam’m bliye saw te ye pou nou ,saw te reprezante moun tankou’w yo pa jamm mouri ke’w repoze bò kote papa nan tout trankilo ye.

RIP moun dèyè pave ,peredo ak tout zanmi’w ,fanmi’w pap jan’m bliyew ale anpè.

10/21/2020

Anpil talan!!!

Ayisyèn natif natal ,pitit marigo kap fè yon bèl travay .
Ann apresye sak bon,ankouraje pitit lakay .

Kim Theodore kembe la bel travay !!!!

09/29/2020

Men yon ti konsèy map voye bay moun ki dekouraje ak lavi a pou yo kapab pran kouraj, sitou sila yo ki kwè se pòt lakay yo sèlman pwoblèm frape yo:
Yon jou, gen yon zwazo ki te deside tiye tèt li paske li tap pase twòp move moman ak gran van ki tap soufle yo. Jou li ta pral tiye tèt li a, li tap fè yon ti pwomennen bò yon rivyè. Menm kote a li pran eksplike yon pwason desizyon li pran an kote li di pwason an pito se li menm ki te nan plas pwason an. Se lè sa a li sezi tande kijan pwason an tap plenyen pou mizè li tap pase ak move kouran dlo lè gen move tan tou jisakaske pwason an te swete se li ki te nan plas zwazo a. Pwason an te panse zwazo a te pi byen pase'l pandan ke zwazo a menm te panse pwason an te pi byen pase'l tou. Kidonk, yo chak te gen pwoblèm pa yo nan domèn pa yo.

madi 13 dawout  mwa pase a nan lokal lopital kominotè nan peredo, yo  te resevwa vizit « Ayiti Air Anbilans » pou yo  te...
09/14/2020

madi 13 dawout mwa pase a nan lokal lopital kominotè nan peredo, yo te resevwa vizit « Ayiti Air Anbilans » pou yo te kapab diskite sou yon patenaya ak yo ki pral pèmèt yo sèvi popilasyon an pi byen.

People criticize you for your joy of life without knowing the Hell you go through daily..I will forever remenber you.Ou ...
08/29/2020

People criticize you for your joy of life without knowing the Hell you go through daily..
I will forever remenber you.

Ou te yon bon moun ki kwè nan valè e respekte valè .
Rest In Peace

Jenès peredo di moman rive
08/27/2020

Jenès peredo di moman rive

Pa janm suspann souri Kelkeswa difikilte lavi ta prezante devanw toujou gade siw k kembe souriw ki se li bèl kado lavi !...
07/27/2020

Pa janm suspann souri

Kelkeswa difikilte lavi ta prezante devanw toujou gade siw k kembe souriw ki se li bèl kado lavi !!!

Bonne semaine tout moun !!!!

07/26/2020

Onè respè pou tout moun ki sou paj la .

Si nou la vinn nou jwe ansanm

Misye di jwèt la paka kampe li pare pou nou pou dimanch Moun ki vle sa yo fèm wè nou !!!
07/25/2020

Misye di jwèt la paka kampe li pare pou nou pou dimanch
Moun ki vle sa yo fèm wè nou !!!

Jodia se jou mèt mouvman papa mouvman youn nan moun kife group sa ekziste map mande nou tout pou n ede'm dil bòn fèt e  ...
07/15/2020

Jodia se jou mèt mouvman papa mouvman youn nan moun kife group sa ekziste map mande nou tout pou n ede'm dil bòn fèt e mesi pou mouvman sa li kreye a

Para conseguir cosas buenas hay que sufrir" 🗣️
07/14/2020

Para conseguir cosas buenas hay que sufrir" 🗣️

Mèsi ak tout zanmi ki te patisipe avèk nou jodia .Jan nou te konnen deja jodia son sèl gagnan nap genyen !!!Moun ki jwen...
07/13/2020

Mèsi ak tout zanmi ki te patisipe avèk nou jodia .
Jan nou te konnen deja jodia son sèl gagnan nap genyen !!!

Moun ki jwenn rezilta korèk la anvan se Emmanuel Nazaire
Li jwe a 6:15pm

Nap tann tout moun mercredi nou ap jwe ansanm anko envite zanmiw like paj la pou nou k genyen plis moun ki patisipe avek nou .

Toujou memm prensip yo Chak moun k jwe yon sèl fwa depiw jwe 2 fwa ou elimine .Ekri répons l’an nan yon fèy papye voyel ...
07/12/2020

Toujou memm prensip yo
Chak moun k jwe yon sèl fwa depiw jwe 2 fwa ou elimine .
Ekri répons l’an nan yon fèy papye voyel nan inbox group la moun ki jwenn rezilta an premye à se li ki genyen .
Fòk ou démontre rezilta ou jwenn nan .

Jodia son sèl prim ki genyen 40$ pou moun ki jwenn resoud exercice la anvan .
Exercice 1

X4-3X2+2=0
Exercice 2

07/12/2020

Kombien moun ki prè pou jwe jodia

Fèm wè nou
Like e pataje nap lague a 5 hrs !!!

Naphky Ornevil Berthony Lafortune L'homme Bouboul Peredo

Address

New York, NY

Telephone

+13479878962

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Gardy & bouboul -peredo posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Museum

Send a message to Gardy & bouboul -peredo:

Videos

Share

Category