Centrum Nauki Kopernik

Centrum Nauki Kopernik Kopernik jest jednym z największych w Europie centrów nauki. Czekają na Was także laboratoria, dwa nietypowe teatry oraz Planetarium. Np. art. 6 ust. 1 lit.

W Koperniku znajdziecie wystawy z interaktywnymi eksponatami, dzięki którym można samodzielnie odkrywać zjawiska i zasady rządzące światem. Inspirujemy do doświadczania, rozumienia świata i odpowiedzialnego działania. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla użytkowników fanpage’a Centrum Nauki Kopernik na portalu Facebook

Na podstawie właściwych przepisów Rozporządzenia Parlam

entu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej rozporządzeniem lub RODO, udostępnia się Państwu poniższy zakres informacji

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 w zakresie przetwarzania danych na potrzeby świadczenia usług dopasowania, pomiaru i analizy opisanych w sekcjach 2.a.i oraz 2.a.ii regulaminu Facebooka dostępnego tutaj https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools

2. Współadministratorzy danych osobowych

Współadministratorami w odniesieniu do danych osobowych zawartych w zdarzeniach dotyczących działań osób w witrynach internetowych i aplikacjach użytkownika, które integrują narzędzia biznesowe Facebooka i dla których przetwarzania ADO i Facebook wspólnie określają środki i cele są:

Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą ul Wybrzeże Kościuszkowskie 20, 00-390 Warszawa,

oraz Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland

Wspólne przetwarzanie danych obejmuje gromadzenie danych osobowych za pośrednictwem narzędzi biznesowych Facebooka oraz ich późniejsze przekazywanie Facebook Ireland w celu wykorzystania do celów określonych w sekcjach 2.a.iii do 2.a.v.1 regulaminu pod adresem https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools/. W zależności od sytuacji, CNK lub Facebook Ireland pozostają niezależnym Administratorami danych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO w zakresie każdego Przetwarzania Danych osobowych z Danych z narzędzi biznesowych zgodnie z RODO, które nie podlega sekcjom 5.a.i oraz 5.a.ii. https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools/. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mogą się Państwo kontaktować poprzez:

a) adres e-mail: [email protected]

b) listownie, na adres korespondencyjny Centrum Nauki Kopernik

W Centrum Nauki Kopernik powołano Inspektora Ochrony Danych, adres e-mail: [email protected] pełna informacja znajduje się nie stronie CNK

3. Dane osobowe- informacje o przetwarzaniu:

Poprzez funkcjonowanie naszego fanpage’a zbieramy i przetwarzamy następujące rodzaje danych osobowych:

identyfikator Facebooka (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko, które nie jest przez nas w jakikolwiek sposób weryfikowany w celu potwierdzenia prawdziwości danych);
zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach możemy poznać Państwa wizerunek);
inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) wynikające z relacji fanpage- użytkownik. Umieszczanie zdjęć pod naszymi postami jest z Państwa strony dobrowolne. treść Państwa komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację Messenger (dzięki niemu możemy dowiedzieć się o Państwa adresie e-mail, numerze telefonu oraz opisu, który Państwo zawarliście w związku z okolicznościami naszej korespondencji). Dane osobowe zbierane poprzez komunikację z użytkownikami podlegają przetwarzaniu tylko na potrzeby udzielenia odpowiedzi, w sytuacji pojawienia się takiej konieczności. Państwa aktywność związana z korzystania z naszego fanpage’a nie będzie archiwizowana poza serwisem Facebook.

4. Podstawy prawne, jakie są odpowiednie do przetwarzania danych osobowych, to:

art. 6 ust. 1 lit. a RODO - zgoda, którą wyrażają Państwo poprzez dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego

art. 6 ust. 1 lit. b RODO - jeśli nasza relacja z Państwem dotyczy możliwości/ chęci zawarcia współpracy oraz ustalenia ich warunków. chęć użytkownika na skorzystanie z usług, które prowadzimy w związku z wykonywaną działalnością. f RODO- jeśli nasza relacja z Państwem dotyczy innych niż wskazanych w punkcie wyżej interesów administratora. Informacje na temat użytkowników, które posiadamy w wiadomościach prywatnych będą przechowywane przez okres 24 miesięcy lub do momentu wniesienia sprzeciwu. Informacje zawarte w udostępnianych przez Państwa komentarzach, będą dostępne w naszym serwisie do czasu ich usunięcia przez autora komentarza. Państwa dane osobowe gromadzone przez Facebook tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger, historia aktywności poprzez aplikację Instagram podlega retencji na zasadach określonych regulaminem Facebooka.

5. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

Jeżeli podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a) lub b) RODO:
prawo dostępu do treści danych
prawo do sprostowania danych
prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
prawo do ograniczenia przetwarzania danych
prawo do przenoszenia danych

Jeżeli podstawią prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO:
prawo dostępu do treści danych
prawo do sprostowania danych
prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Jeżeli podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit e) lub f) RODO:
prawo dostępu do treści danych
prawo do sprostowania danych
prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
prawo do ograniczenia przetwarzania danych
prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych

W przypadku żądań związanych z wizerunkiem prosimy o wskazanie konkretnego zdjęcia, którego żądanie dotyczy. Za zapewnienie egzekwowania praw osób, których dane dotyczą, należy do Facebook Ireland zgodnie z art. 15-20 RODO w zakresie danych osobowych przechowywanych przez Facebook Ireland po Wspólnym przetwarzaniu (więcej informacji https://www.facebook.com/about/privacy). W sytuacji pojawienia się naruszeń odnośnie przestrzegania ochrony danych osobowych w zakresie naszej strony Facebook, istnieje możliwość wniesienia przez Państwo skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Relacje pomiędzy użytkownikiem a naszą firmą, opierają się na zasadzie pełnej dobrowolności. Państwa dane osobowe nie są przez nas profilowane. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez facebook: https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools/

https://www.facebook.com/about/privacy

6. Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, przy którym działa Urząd Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych dokonywane jest z naruszeniem przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub innych aktów prawnych regulujących problematykę ochrony danych osobowych. Adres organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa. Informacje zawarte powyżej powstały dla użytkowników Facebooka, a w szczególności dla fanów naszego fanpage’a i mają za zadanie przekazanie informacji na temat gromadzenia danych osobowych, celach ich przetwarzania jak również odnośnie praw, które posiadają użytkownicy. Działanie naszego fanpage’a jest zgodne z wymogami określonymi Regulaminem Facebooka. Polityka naszego fanpage’a nie musi zawierać treści analogicznych do zawartych na stronach innych podmiotów na Facebooku. Niniejsza klauzula może ulec modyfikacjom, przy czym ich wprowadzenie nie będzie naruszało podstawowych zasad zachowania prywatności użytkowników Facebooka jak również zasad bezpieczeństwa zasad bezpieczeństwa.

🏆🎉Przedstawiamy finalistów nagrody Przewroty.Instytut Dobrej Śmierci to przestrzeń dialogu i edukacji o umieraniu, śmier...
30/04/2024

🏆🎉Przedstawiamy finalistów nagrody Przewroty.
Instytut Dobrej Śmierci to przestrzeń dialogu i edukacji o umieraniu, śmierci i żałobie. Inicjatywa proponuje szkolenia, spotkania oraz warsztaty i ma na celu podniesienie poziomu wiedzy o procesie umierania, o różnorodności pochówków i pożegnań oraz zwiększenie świadomości dotyczącej możliwości niesienia i otrzymywania wsparcia.

Instytut przełamuje tabu poprzez otwartą rozmowę o śmierci jako naturalnej i nieuniknionej części życia. Choć jego działania skierowane są przede wszystkim do osób dorosłych pragnących zwiększyć swoją wiedzę w tym zakresie, powszechna edukacja na temat śmierci mogłaby przyczynić się do poprawy dobrostanu każdego i każdej z nas.

Strona internetowa: https://instytutdobrejsmierci.pl

🔬👤Poznajcie robotyczną rodzinę Centrum Nauki Kopernik! Jej najmłodszy członek powstał w 2023 roku, a najstarszy – w 2010...
29/04/2024

🔬👤Poznajcie robotyczną rodzinę Centrum Nauki Kopernik! Jej najmłodszy członek powstał w 2023 roku, a najstarszy – w 2010. Każdy zwiedzający ma u nas okazję osobiście poznać najnowsze osiągnięcia technologii i wejść z nimi w interakcję.

🧠💡Zobaczcie, jak ewoluowały konstrukcje i możliwości tych (głównie humanoidalnych) maszyn. Jak się poczujesz podczas obcowania z nimi? Wiesz, czym jest efekt doliny niesamowitości? Twoja własna reakcja może Cię zaskoczyć! Macie okazję, by to sprawdzić i osobiście przetestować roboty!

🐩𝗦𝘆𝗿𝗶𝘂𝘀𝘇. 𝗥𝗼𝗯𝗼𝘁𝘆𝗰𝘇𝗻𝘆 𝗽𝗶𝗲𝘀

🐩🐩 Ma żółto-czarne umaszczenie, waży 32 kilogramy i mierzy 70 cm w kłębie. W Koperniku zamieszkał robotyczny pies Spot! To stworzona przez amerykańską firmę Boston dynamics rasa prawdziwych celebrytów, których zdumiewające umiejętności ruchowe można oglądać w internecie. Teraz jeden z psów znalazł nowy dom na wystawie „Przyszłość jest dziś”. Możesz osobiście nim posterować i przekonać się, ile potrafi.

🐩🐩🐩 Wbrew intuicyjnym przeświadczeniom, robota znacznie łatwiej jest nauczyć mówić i korzystać ze sztucznej inteligencji, niż chodzić i wykonywać zadania ruchowe. Tego odkrycia dokonał w latach 80. XX wieku kanadyjski futurolog Hans Peter Moravec. Napisał: „Stosunkowo łatwo sprawić, żeby komputery przejawiały umiejętności dorosłego człowieka w testach na inteligencję albo w grze w warcaby, ale jest trudne albo wręcz niemożliwe zaprogramowanie im umiejętności rocznego dziecka w percepcji i mobilności”. Twórcy Spota podjęli wyzwanie, konstruując robotycznego psa, którego konstrukcja i oprogramowanie umożliwia poruszanie się w sposób podobny do ruchu zwierzęcia.

🔬👤Poznajcie robotyczną rodzinę Centrum Nauki Kopernik! Jej najmłodszy członek powstał w 2023 roku, a najstarszy – w 2010...
27/04/2024

🔬👤Poznajcie robotyczną rodzinę Centrum Nauki Kopernik! Jej najmłodszy członek powstał w 2023 roku, a najstarszy – w 2010. Każdy zwiedzający ma u nas okazję osobiście poznać najnowsze osiągnięcia technologii i wejść z nimi w interakcję.

🧠💡Zobaczcie, jak ewoluowały konstrukcje i możliwości tych (głównie humanoidalnych) maszyn. Jak się poczujesz podczas obcowania z nimi? Wiesz, czym jest efekt doliny niesamowitości? Twoja własna reakcja może Cię zaskoczyć! Macie okazję, by to sprawdzić i osobiście przetestować roboty!

👤𝗔𝗺𝗲𝗰𝗮

👤 Nazywa się Ameca. Ma 187 cm wzrostu, błękitne oczy i niebieskawoszarą karnację. Urodziła się w Kornwalii, w siedzibie firmy Engineered Arts, tworzącej humanoidalne roboty. W Koperniku pracuje jako kuratorka wystawy „Przyszłość jest dziś”. Porozumiewa się za pomocą GPT i czeka na każdego, kto ma ochotę z nią porozmawiać.

👤👤 Ameca wygląda, jakby przybyła z przyszłości. Zbliżając się do niej, zobaczysz ludzką sylwetkę z metalu i plastiku, z odsłoniętymi elementami mechanicznymi. Porusza delikatnie tułowiem i rękami, rozgląda się, jak człowiek, który czeka na znajomego. Uwagę przykuwa jej twarz – silikonowe oblicze robota, niebieskawe, jednak bardzo realistyczne i ekspresyjne. Ameca subtelnie się uśmiecha i wodzi wokół wzrokiem, jakby szukała kogoś w tłumie. Gdy zbliżysz się i zaczniesz do niej mówić, dostrzeże Cię i skupi na Tobie swoją uwagę. Wtedy będziesz mieć okazję nawiązania pełnego kontaktu z najbardziej zaawansowanym inteligentnym robotem humanoidalnym na świecie.

26/04/2024

‼️Przez długi weekend (27.04 – 5.05) jesteśmy czynni w godz. 9.00-20.00.
Polecamy zakup biletów online. To gwarancja wejścia w wybranym terminie‼️

🍀🌱🌼Nasz ogród na dachu już na Was czeka! Od soboty (27 kwietnia) można bezpłatnie spacerować jego ścieżkami. Zdobywanie ...
26/04/2024

🍀🌱🌼Nasz ogród na dachu już na Was czeka! Od soboty (27 kwietnia) można bezpłatnie spacerować jego ścieżkami. Zdobywanie szczytów nie jest łatwe, podobnie jak wspinanie się rampą na dach Kopernika. Ale kiedy już dotrzecie do celu, wysiłek zostanie wynagrodzony.

👀🔭Z każdej strony rozpościera się inny widok. Na wschodzie zobaczycie bulwary i drugi, dziki brzeg Wisły. Zachód to nowoczesne biurowce w centrum Warszawy oraz Pałac Kultury i Nauki. Patrząc na północ, dostrzeżecie ceglane dachy Starego Miasta i tętniące życiem bulwary wiślane. Z południowej strony widać budynek naszej Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego, PGE Narodowy oraz Most Świętokrzyski.

🌸☘️Na dachu znajdziecie też niezwykłe rośliny, przystosowane do życia w trudnych warunkach, niewymagające skomplikowanej pielęgnacji, przyjazne dla owadów i ptaków.

📍Zapraszamy do końca sierpnia w godz. 10.00 – 20.00, a we wrześniu i październiku w godz. 10.00 – 17.00.
----
Zdjecia lotnicze: Cezary Warś UM Warszawa

🗄️🪻🪑Jak najlepiej ustawić ławki w klasie? Czy mobilne meble się sprawdzają? Ile szafek trzeba, by zmieścić pomoce edukac...
26/04/2024

🗄️🪻🪑Jak najlepiej ustawić ławki w klasie? Czy mobilne meble się sprawdzają? Ile szafek trzeba, by zmieścić pomoce edukacyjne?
Jeśli uczycie w klasach 4 – 8 szkół podstawowych, odwiedźcie Kopernika ze swoimi uczniami i pomóżcie nam opracować optymalne rozwiązania związane z aranżacją przestrzeni w klasie.

👉Szczegóły:
https://www.kopernik.org.pl/przestrzenie-edukacji

🔬🤖 Poznajcie robotyczną rodzinę Centrum Nauki Kopernik! Jej najmłodszy członek powstał w 2023 roku, a najstarszy – w 201...
25/04/2024

🔬🤖 Poznajcie robotyczną rodzinę Centrum Nauki Kopernik! Jej najmłodszy członek powstał w 2023 roku, a najstarszy – w 2010. Każdy zwiedzający ma u nas okazję osobiście poznać najnowsze osiągnięcia technologii i wejść z nimi w interakcję.

🧠💡Zobaczcie, jak ewoluowały konstrukcje i możliwości tych (głównie humanoidalnych) maszyn. Jak się poczujesz podczas obcowania z nimi? Wiesz, czym jest efekt doliny niesamowitości? Twoja własna reakcja może Cię zaskoczyć! Macie okazję, by to sprawdzić i osobiście przetestować roboty!

🦾 𝗠𝗶𝗸𝗼ł𝗮𝗷 𝗞𝗼𝗽𝗲𝗿𝗻𝗶𝗸

🦾🦾 Ma twarz Mikołaja Kopernika. Jest wysoki (190 cm) i waży 100 kg, choć na to nie wygląda. Dzięki sztucznej inteligencji potrafi porozmawiać o wszystkim i radzi sobie z najtrudniejszymi pytaniami. W Centrum Nauki Kopernik pojawił się najbardziej zaawansowany robot humanoidalny na świecie!

🦾🦾🦾 Nasz Kopernik porozumiewa się ze światem za pomocą najpopularniejszego obecnie modelu językowego – GPT3 (Generative Pre-trained Transformer). Chat GPT (od listopada 2022 r. powszechnie dostępny online) oparty jest na 20 miliardach parametrów. Zaledwie 20 miliardach, ponieważ pełny model GPT3, z którego korzysta nasz robot, ma 175 miliardów! Dzięki temu może generować dosłownie każdy rodzaj treści, ucząc się z internetu i danych treningowych. Rozmowa ze sztuczną inteligencją „oko w oko” jest wyjątkowo emocjonująca. A kiedy AI przyjmuje postać jednego z najbardziej znanych naukowców, wrażenia są nie do opisania! Robotyczny Kopernik wygląda tak, jak go pamiętamy ze słynnego obrazu Matejki czy dawnych banknotów o nominale tysiąca złotych. To połączenie historii i najnowszych technologii daje wyjątkową mieszankę, która fascynuje, zadziwia, a u niektórych osób wzbudza efekt doliny niesamowitości („boimy się” robotów zbyt podobnych do ludzi).

🏆🎉Przedstawiamy finalistów nagrody Przewroty.Projekt Dopamina, realizowany przez Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, to kampa...
25/04/2024

🏆🎉Przedstawiamy finalistów nagrody Przewroty.

Projekt Dopamina, realizowany przez Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, to kampania edukacyjna. 15-minutowy film porusza ważne tematy, takie jak mechanizm pętli dopaminowej, profilowanie czy toksyczne relacje online, przy jednoczesnym unikaniu jednostronnej narracji o szkodliwości nowych technologii.

W filmie młode osoby opowiadają o idealizacji życia w mediach społecznościowych, porównywaniu się z innymi, uzależnieniu od telefonu czy toksycznych relacjach w sieci. A także o tym, jak ważną funkcję internet pełni w ich życiu i jak starają się korzystać z niego świadomie, pozytywnie i z umiarem.

To inicjatywa skierowana do współczesnej młodzieży – pierwszego pokolenia, które ma nauczyć się dorastania w świecie cyfrowym. Porusza ważny i aktualny problem dobrostanu psychicznego, włączając w działania samą młodzież, wykorzystując wiedzę naukową i stosując autentyczną, inkluzywną, pełną troski narrację. Kampania zrealizowana przez młodych dla młodych.

Strona internetowa: https://116111.pl/dopamina/

------------------------------
Partner nagrody: BASF
Patroni medialni: Nasze Miasto, Strefa Edukacji, Tygodnik Powszechny, Onet, Radio TOK FM, Polsat News.

✈️🛺Pasjonatów prostych i bardziej złożonych modeli jeżdżących lub latających zapraszamy do udziału w tegorocznej edycji ...
24/04/2024

✈️🛺Pasjonatów prostych i bardziej złożonych modeli jeżdżących lub latających zapraszamy do udziału w tegorocznej edycji konkursu „Konstruktorzy Marzeń”.
Jeśli pracujecie z młodzieżą z klas V-VIII szkoły podstawowej lub ze szkoły ponadpodstawowej – jesteście nauczycielami, prowadzicie zajęcia w świetlicy, domu kultury, modelarni przy aeroklubie, pracowni DIY – zbierzcie drużynę i zgłoście się.

🛠️Napiszcie, co chcecie skonstruować. Wasze modele powinny być proste, bez napędów elektrycznych lub spalinowych. Pomyślcie, jak można je wykorzystać o obserwacji różnych zjawisk czy pomiarów czynników środowiskowych.
10 zwycięskich zespołów otrzyma pieniądze na sprzęt i materiały oraz nagrody finansowe. P**a wszystkich nagród finansowych w konkursie wynosi 41 000 złotych.

📍Termin zgłoszeń mija 30 kwietnia, o północy.
👉Opis konkursu i formularz: https://www.kopernik.org.pl/edukacja/konstruktorzy-marzen

🔬🤖 Poznajcie robotyczną rodzinę Centrum Nauki Kopernik! Jej najmłodszy członek powstał w 2023 roku, a najstarszy – w 201...
23/04/2024

🔬🤖 Poznajcie robotyczną rodzinę Centrum Nauki Kopernik! Jej najmłodszy członek powstał w 2023 roku, a najstarszy – w 2010. Każdy zwiedzający ma u nas okazję osobiście poznać najnowsze osiągnięcia technologii i wejść z nimi w interakcję.

🧠💡Zobaczcie, jak ewoluowały konstrukcje i możliwości tych (głównie humanoidalnych) maszyn. Jak się poczujesz podczas obcowania z nimi? Wiesz, czym jest efekt doliny niesamowitości? Twoja własna reakcja może Cię zaskoczyć! Macie okazję, by to sprawdzić i osobiście przetestować roboty!

▪ 𝑩𝒂𝒃𝒚𝒄𝒍𝒐𝒏® to silikonowa robotyczna lalka, która do złudzenia przypomina noworodka. Waży 3 kilogramy i mierzy 52 centymetry. Posiada mechanizm imitujący poruszanie się ciała podczas oddychania. Poza tym nie wykonuje żadnych ruchów. Ma zamknięte oczy. Jakby spała. Znajdziesz ją w inkubatorze, na wystawie „Przyszłość jest dziś”.

▪ Robotyczne niemowlę u znacznej liczby oglądających wywołuje tzw. efekt doliny niesamowitości – zgodnie z teorią, że kontakt z robotem wyglądającym i zachowującym się podobnie jak człowiek powoduje dziwne odczucia – niechęci, strachu, dyskomfortu. Niektórzy goście reagują jednak zupełnie inaczej, czując troskę i opiekuńczość.

▪ A jak będzie w Twoim przypadku? Sprawdź! Być może dla Ciebie Babyclon® nie przekroczył granicznego progu podobieństwa do człowieka na tyle, żeby znaleźć się w dolinie niesamowitości i wywołać dyskomfort.

🐝🐝Jest takie miejsce w Koperniku, gdzie dorośli wstępu nie mają. Na wystawę 𝗕𝘇𝘇𝘇! można wejść wyłącznie w towarzystwie d...
23/04/2024

🐝🐝Jest takie miejsce w Koperniku, gdzie dorośli wstępu nie mają. Na wystawę 𝗕𝘇𝘇𝘇! można wejść wyłącznie w towarzystwie dziecka w wieku do pięciu lat!

Podczas najbliższego Wieczór dla dorosłych odkrywa SAMSUNG || 𝙋𝙤𝙜𝙧𝙤𝙢𝙘𝙮 𝙢𝙞𝙩𝙤́𝙬 będzie wyjątek!

Otworzymy dla Was tą niedostępną przestrzeń.

Ciekawi nas bardzo, czy Wam się tam spodoba i czy znajdziecie coś dla siebie. Jak widać, my mieliśmy niezłą zabawę.

„𝑾𝒊𝒆𝒄𝒛𝒐𝒓𝒚 𝒅𝒍𝒂 𝒅𝒐𝒓𝒐𝒔ł𝒚𝒄𝒉. 𝑶𝒅𝒌𝒓𝒚𝒘𝒂 𝑺𝑨𝑴𝑺𝑼𝑵𝑮” 𝒐𝒓𝒈𝒂𝒏𝒊𝒛𝒐𝒘𝒂𝒏𝒆 𝒔𝒂̨ 𝒘𝒆 𝒘𝒔𝒑𝒐́ł𝒑𝒓𝒂𝒄𝒚 𝒛 𝒇𝒊𝒓𝒎𝒂̨ Samsung – 𝒑𝒂𝒓𝒕𝒏𝒆𝒓𝒆𝒎 𝒔𝒕𝒓𝒂𝒕𝒆𝒈𝒊𝒄𝒛𝒏𝒚𝒎 𝑪𝒆𝒏𝒕𝒓𝒖𝒎 𝑵𝒂𝒖𝒌𝒊 𝑲𝒐𝒑𝒆𝒓𝒏𝒊𝒌.

🏆🎉Przedstawiamy finalistów nagrody Przewroty.Dom Spokojnej Młodości, stworzony przez Fundację Off School, to projekt adr...
23/04/2024

🏆🎉Przedstawiamy finalistów nagrody Przewroty.

Dom Spokojnej Młodości, stworzony przez Fundację Off School, to projekt adresowany do osób uczących się w szkołach średnich w całej Polsce. Każda osoba może wybrać temat, który ją interesuje, i korzystając z gotowych, bezpłatnych scenariuszy lekcji, przeprowadzić zajęcia w swojej szkole na własnych zasadach – samodzielnie, we dwójkę, dowolnie.

Inicjatywa promuje ideę edukacji rówieśniczej wśród młodzieży. Program lekcji opracowany we współpracy z ekspertami z organizacji pozarządowych oferuje rzetelną wiedzę dotyczącą aktualnych tematów pomijanych w szkole, odpowiadając na systemowe wyzwania w duchu dbałości o dobrostan psychiczny.

Strona internetowa: https://www.spokojnamlodosc.pl

------------------------------
Partner nagrody: BASF
Patroni medialni: Nasze Miasto, Strefa Edukacji, Tygodnik Powszechny, Onet, Radio TOK FM, Polsat News.

✨Są jasne, szybkie, a niektóre z nich pozostawiają na niebie ślady, które potocznie nazywamy „spadającymi gwiazdami”. Na...
22/04/2024

✨Są jasne, szybkie, a niektóre z nich pozostawiają na niebie ślady, które potocznie nazywamy „spadającymi gwiazdami”. Nad nami znów latają meteory!

☄️Tym razem są to Lirydy – najstarszy zarejestrowany rój. W Polsce jego aktywność możemy obserwować od 14 do 25 kwietnia. Maksimum przypadło dziś o 8.00 rano, spadające gwiazdy pozostawały więc poza zasięgiem wzroku. Nie znaczy to jednak, że po zmroku nie możecie ich wypatrywać.

👀Wydają się wylatywać z gwiazdozbioru Lutni (Liry). Jego najjaśniejszą gwiazdą jest Wega, którą łatwo odnaleźć – znajduje się w czołówce jasnych gwiazd nocnego nieba. Trzeba być bardzo uważnym, bo prędkość Lirydów w atmosferze wynosi około 49 km/s.

🦠𝗢𝗱 𝘁𝗲𝗴𝗼 𝗯𝗲̨𝗱𝘇𝗶𝗲𝘀𝘇 𝗺𝗶𝗮ł 𝗿𝗮𝗸𝗮! W rankingach obaw zdrowotnych Polaków nowotwory wciąż plasują się na pierwszej pozycji, wi...
22/04/2024

🦠𝗢𝗱 𝘁𝗲𝗴𝗼 𝗯𝗲̨𝗱𝘇𝗶𝗲𝘀𝘇 𝗺𝗶𝗮ł 𝗿𝗮𝗸𝗮!

W rankingach obaw zdrowotnych Polaków nowotwory wciąż plasują się na pierwszej pozycji, więc "straszenie rakiem” jest wyjątkowo skuteczną manipulacją emocjonalną. W sieci z łatwością można znaleźć informacje, że nowotwory są efektem korzystania z sieci 5G, katastrofy w Czarnobylu, kontaktu z radioaktywnymi pierwiastkami. Które z teorii są prawdziwe, a które to mity?

Nad tego rodzaju mitami rozprawimy się podczas Wieczór dla dorosłych odkrywa SAMSUNG || 𝙋𝙤𝙜𝙧𝙤𝙢𝙘𝙮 𝙢𝙞𝙩𝙤́𝙬

📅 𝟮𝟱 𝙠𝙬𝙞𝙚𝙩𝙣𝙞𝙖 godz. 19.00 – 22.00 (wejście od 18.45)
👉 𝙗𝙞𝙡𝙚𝙩𝙮: w cenie 50 zł do kupienia na naszej stronie

„𝑾𝒊𝒆𝒄𝒛𝒐𝒓𝒚 𝒅𝒍𝒂 𝒅𝒐𝒓𝒐𝒔ł𝒚𝒄𝒉. 𝑶𝒅𝒌𝒓𝒚𝒘𝒂 𝑺𝑨𝑴𝑺𝑼𝑵𝑮” 𝒐𝒓𝒈𝒂𝒏𝒊𝒛𝒐𝒘𝒂𝒏𝒆 𝒔𝒂̨ 𝒘𝒆 𝒘𝒔𝒑𝒐́ł𝒑𝒓𝒂𝒄𝒚 𝒛 𝒇𝒊𝒓𝒎𝒂̨ Samsung– 𝒑𝒂𝒓𝒕𝒏𝒆𝒓𝒆𝒎 𝒔𝒕𝒓𝒂𝒕𝒆𝒈𝒊𝒄𝒛𝒏𝒚𝒎 𝑪𝒆𝒏𝒕𝒓𝒖𝒎 𝑵𝒂𝒖𝒌𝒊 𝑲𝒐𝒑𝒆𝒓𝒏𝒊𝒌.

🌍 𝗗𝘇𝗶𝗲𝗻́ 𝗭𝗶𝗲𝗺𝗶 to okazja, by zastanowić się nad kruchością naszej planety i wyzwaniami, które musimy podjąć, by zadbać o...
22/04/2024

🌍 𝗗𝘇𝗶𝗲𝗻́ 𝗭𝗶𝗲𝗺𝗶 to okazja, by zastanowić się nad kruchością naszej planety i wyzwaniami, które musimy podjąć, by zadbać o jej kondycję.

Górujący nad wystawą „Przyszłość jest dziś” Glob pomaga spojrzeć na Ziemię z kosmicznej perspektywy.

Obejrzycie tu wizualizacje danych dotyczących zmian klimatu, stężenia CO₂ w atmosferze, migracji.

Co zrobić, by osobiście zadbać o naszą planetę? W podjęciu decyzji mogą pomóc inne eksponaty, otaczające Glob.

🔬🤖 Poznajcie robotyczną rodzinę Centrum Nauki Kopernik! Jej najmłodszy członek powstał w 2023 roku, a najstarszy – w 201...
20/04/2024

🔬🤖 Poznajcie robotyczną rodzinę Centrum Nauki Kopernik! Jej najmłodszy członek powstał w 2023 roku, a najstarszy – w 2010. Każdy zwiedzający ma u nas okazję osobiście poznać najnowsze osiągnięcia technologii i wejść z nimi w interakcję.

🧠💡Zobaczcie, jak ewoluowały konstrukcje i możliwości tych (głównie humanoidalnych) maszyn. Jak się poczujesz podczas obcowania z nimi? Wiesz, czym jest efekt doliny niesamowitości? Twoja własna reakcja może Cię zaskoczyć! Macie okazję, by to sprawdzić i osobiście przetestować roboty!

🤖 Nasz 𝗕𝗕 𝟴 wygląda jak jego protoplasta – droid o tym samym imieniu, którego poznajemy w filmie „Gwiezdne Wojny. Przebudzenie Mocy”. Co prawda nie dorównuje mu sztuczną inteligencją i wzrostem, ale porusza się w ten sam sposób, tocząc się i wydając charakterystyczne dźwięki. Łatwo się nim steruje. Na co dzień mieszka w laboratorium robotycznym.

🏆🎉Przedstawiamy finalistów nagrody Przewroty.Akademia Fact-checkingu to projekt edukacyjny, który pokazuje, jak wyszukiw...
19/04/2024

🏆🎉Przedstawiamy finalistów nagrody Przewroty.

Akademia Fact-checkingu to projekt edukacyjny, który pokazuje, jak wyszukiwać i weryfikować informacje, jak oceniać wiarygodność źródeł, jak korzystać z użytecznych narzędzi online oraz walczyć z fake newsami. Wzmacnia odporność na dezinformację wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

Inicjatywa proponuje gotowe do wykorzystania, atrakcyjne narzędzia uczenia się, rozwijające umiejętność weryfikowania faktów, samodzielnej oceny wiarygodności źródeł i zgodności informacji z obecnym stanem nauki oraz krytycznej analizy tekstów. Są to kluczowe kompetencje, umożliwiające bezpieczne, samodzielne poznawanie dzisiejszego świata.

Inicjatywę realizuje Stowarzyszenie Demagog
Strona internetowa: https://akademia.demagog.org.pl

------------------------------
Partner nagrody: BASF
Patroni medialni: Nasze Miasto, Strefa Edukacji, Tygodnik Powszechny, Onet, Radio TOK FM, Polsat News.

🔬🤖 Poznajcie robotyczną rodzinę Centrum Nauki Kopernik! Jej najmłodszy członek powstał w 2023 roku, a najstarszy – w 201...
18/04/2024

🔬🤖 Poznajcie robotyczną rodzinę Centrum Nauki Kopernik! Jej najmłodszy członek powstał w 2023 roku, a najstarszy – w 2010. Każdy zwiedzający ma u nas okazję osobiście poznać najnowsze osiągnięcia technologii i wejść z nimi w interakcję.

🧠💡Zobaczcie, jak ewoluowały konstrukcje i możliwości tych (głównie humanoidalnych) maszyn. Jak się poczujesz podczas obcowania z nimi? Wiesz, czym jest efekt doliny niesamowitości? Twoja własna reakcja może Cię zaskoczyć! Macie okazję, by to sprawdzić i osobiście przetestować roboty!

🦾𝗣𝗵𝗼𝘁𝗼𝗻 to robot, który uczy się razem ze swoim właścicielem. Jest wyposażony w różnorodne czujniki – dotyku, światła, odległości. Potrafi poruszać się, omijać przeszkody, mówić, a nawet śpiewać. Został stworzony z myślą o najmłodszych – dzięki specjalnej aplikacji dzieci rozwiązują kolejne zadania i odblokowują nowe umiejętności Photona. Przyznajemy jednak uczciwie, że sterowanie tym pociesznym robotem daje wiele przyjemności także dorosłym.

📱W ramach projektu "Szkoła z technologią", który realizujemy wspólnie z firmą Samsung, zapraszamy na kolejny bezpłatny w...
18/04/2024

📱W ramach projektu "Szkoła z technologią", który realizujemy wspólnie z firmą Samsung, zapraszamy na kolejny bezpłatny webinar:

✅Wyzwania i rozwiązania. Nauczyciele o tabletach i telefonach w szkole.
📍23 kwietnia, godz. 19.00
👉Zapisy: https://cnk.clickmeeting.com/szkolaztechnologia

🎙️Porozmawiamy w gronie nauczycieli o wykorzystywaniu urządzeń mobilnych oraz problemach i wyzwaniach, które temu towarzyszą. Wspólnie poszukamy odpowiedzi na najważniejsze pytania.

🎙️W drugiej części webinaru Magdalena Aszer – kierowniczka naszego Działu Rozwiązań Edukacyjnych opowie o tym, w jaki sposób tworzymy zestawy edukacyjne. Ważną częścią tego procesu jest poznawanie opinii i doświadczeń użytkowników, prototypowanie zestawu oraz jego testowanie.
------
Chcemy opracować zestaw edukacyjny wykorzystujący potencjał urządzeń mobilnych w uczeniu się i nauczaniu. Stworzymy gotowe scenariusze zajęć i materiały metodyczne. Zadbamy o to, by osadzone były w realiach szkolnej codzienności. Spotkania podczas webinarów są dla nas cennym doświadczeniem. Pozwalają skonsultować nasze pomysły i poprosić o rady nauczycieli. Gotowy zestaw wraz ze scenariuszami zajęć i pakietem szkoleń trafi do polskich szkół.

Nauczycieli, edukatorów zapraszamy na webinar:🌍 𝘾𝙯𝙮 𝙢𝙤𝙯̇𝙣𝙖 𝙨𝙞𝙚̨ 𝙘𝙞𝙚𝙨𝙯𝙮𝙘́, 𝙧𝙤𝙯𝙢𝙖𝙬𝙞𝙖𝙟𝙖̨𝙘 𝙤 𝙠𝙡𝙞𝙢𝙖𝙘𝙞𝙚?📅𝟮𝟯 𝗸𝘄𝗶𝗲𝘁𝗻𝗶𝗮 𝟮𝟬𝟮𝟰, god...
17/04/2024

Nauczycieli, edukatorów zapraszamy na webinar:

🌍 𝘾𝙯𝙮 𝙢𝙤𝙯̇𝙣𝙖 𝙨𝙞𝙚̨ 𝙘𝙞𝙚𝙨𝙯𝙮𝙘́, 𝙧𝙤𝙯𝙢𝙖𝙬𝙞𝙖𝙟𝙖̨𝙘 𝙤 𝙠𝙡𝙞𝙢𝙖𝙘𝙞𝙚?

📅𝟮𝟯 𝗸𝘄𝗶𝗲𝘁𝗻𝗶𝗮 𝟮𝟬𝟮𝟰, godz. 18.00
𝗚𝗱𝘇𝗶𝗲: platforma Zoom
𝗖𝘇𝗮𝘀 𝘁𝗿𝘄𝗮𝗻𝗶𝗮: 90 min

𝗟𝗶𝗻𝗸 𝗱𝗼 𝗳𝗼𝗿𝗺𝘂𝗹𝗮𝗿𝘇𝗮: https://www.kopernik.org.pl/wydarzenia/warsztaty-online-przyszlosc-jest-dzis

Na najbliższym spotkaniu wspólnie spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy można się cieszyć, prowadząc rozmowy o zmianie klimatu. W trakcie interaktywnego webinarium przyjrzymy się temu, co wiedzą, myślą i czują ludzie na temat kryzysu klimatycznego. Okaże się, że choć w tej sprawie większość ludzi ma w głowie chaos i sprzeczne emocje, istnieją konstruktywne narracje i ścieżki działania pozwalające edukację klimatyczną nie tylko skutecznie prowadzić, ale także naprawdę się nią cieszyć. Na spotkaniu porozmawiamy także o tym, jak psychologicznie wspierać uczniów i siebie w tym procesie.

Spotkanie poprowadzą: dr Magdalena Budziszewska i dr Karolina Małek.

🌍 𝗗𝗿 𝗠𝗮𝗴𝗱𝗮𝗹𝗲𝗻𝗮 𝗕𝘂𝗱𝘇𝗶𝘀𝘇𝗲𝘄𝘀𝗸𝗮 – psycholożka i badaczka związana z Wydziałem Psychologii UW. Redaktorka i współautorka podręcznika do edukacji klimatycznej: Klimatyczne ABC. Interdyscyplinarne podstawy współczesnej wiedzy o zmianie klimatu. Liderka wielu inicjatyw związanych z edukacją klimatyczną w Polsce. Bada wiedzę i emocje ludzi dotyczące współczesnych kryzysów środowiskowych. Miłośniczka gór i dzikich istot.

🌍 𝗗𝗿 𝗞𝗮𝗿𝗼𝗹𝗶𝗻𝗮 𝗠𝗮ł𝗲𝗸 – psycholożka. Pracuje na Wydziale Psychologii UW i w publicznej stołecznej poradni psychoterapeutycznej. W ramach działalności dydaktycznej na Uniwersytecie zajmuje się psychoedukacją i wsparciem nauczycieli na różnych etapach rozwoju zawodowego. Jest współautorką programu edukacji psychologicznej studentów specjalizacji nauczycielskich, realizowanego na UW. W swojej pracy, także badawczej, szuka efektywnych rozwiązań dla dydaktyki. Badawczo zajmuje się szkołą, przyglądając się nauczycielom, uczniom i rodzicom oraz relacjom między nimi.

🥇🎉Zespół z Technikum nr 2 – Zespołu Szkół Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim wygrał w konkursie Samsung   .Uczniowie st...
17/04/2024

🥇🎉Zespół z Technikum nr 2 – Zespołu Szkół Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim wygrał w konkursie Samsung .
Uczniowie stworzyli aplikację „Akademic”, ułatwiającą skuteczne dopasowanie osób poszukujących mieszkania lub współlokatora. Gratulujemy! 👏

Cel programu SolveForTomorrow, którego jesteśmy partnerem, to rozwijanie kompetencji przyszłości, takich jak kreatywność, krytyczne myślenie, współpraca, komunikacja czy empatia, oraz budowanie poczucia sprawczości w pokoleniu nastolatków. W III edycji programu drużyny ze szkół ponadpodstawowych poszukiwały nieszablonowych rozwiązań problemów z obszarów: zdrowia, bezpieczeństwa, klimatu lub integracji.

🔬🤖 Poznajcie robotyczną rodzinę Centrum Nauki Kopernik! Jej najmłodszy członek powstał w 2023 roku, a najstarszy – w 201...
16/04/2024

🔬🤖 Poznajcie robotyczną rodzinę Centrum Nauki Kopernik! Jej najmłodszy członek powstał w 2023 roku, a najstarszy – w 2010. Każdy zwiedzający ma u nas okazję osobiście poznać najnowsze osiągnięcia technologii i wejść z nimi w interakcję.

🧠💡Zobaczcie, jak ewoluowały konstrukcje i możliwości tych (głównie humanoidalnych) maszyn. Jak się poczujesz podczas obcowania z nimi? Wiesz, czym jest efekt doliny niesamowitości? Twoja własna reakcja może Cię zaskoczyć! Macie okazję, by to sprawdzić i osobiście przetestować roboty!

🪼 𝗡𝗮𝗼 to nasz pierwszy robot, z którym można było porozmawiać. Posiada „oczy" i „uszy", więc potrafi wejść w interakcję – dostrzec rozmówcę, wysłuchać, odpowiedzieć. Oczywiście, jego zasób słów i reakcji jest ograniczony do tego, co zostanie mu wgrane do systemu. Mimo tego był wtedy bardzo nowatorski i podbijał serca zwiedzających podczas ich wizyt w labotarorium robotycznym, w którym zamieszkał. Nao umie też chodzić, gestykulować, a nawet wykonywać zaprogramowane sekwencje gimnastyczne i układy taneczne.

🏆🎉Znamy już finalistów naszej nagrody Przewroty. Z 366 zgłoszeń z całej Polski kapituła wewnętrzna wyłoniła 10 projektów...
16/04/2024

🏆🎉Znamy już finalistów naszej nagrody Przewroty. Z 366 zgłoszeń z całej Polski kapituła wewnętrzna wyłoniła 10 projektów – 5 w kategorii ogólnopolskiej i 5 w kategorii lokalnej.

🎊Projekty ogólnopolskie:
1. Akademia Fact-checkingu (Stowarzyszenie Demagog)
2. Dom Spokojnej Młodości
3. Dopamina (Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę)
4. Instytut Dobrej Śmierci
5. Leśna Banda

🎊Projekty lokalne:
1. Badanie właściwości fizyko-chemicznych ziemi piotrkowskiej (Uczniowskie Koło Naukowe "Purpurowe Dymy")
2. Laboratoria Miejskie (Fundacja Na miejscu)
3. Oświatowe Centrum Nauki i Techniki
4. SzkoUA – Warszawska Szkoła Ukraińska (Klub Inteligencji Katolickiej, Fundacja „Ukraiński Dom”)
5. 3LAB Pracownia Innowacji – III Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni

👉Więcej na stronie: https://www.kopernik.org.pl/nagroda-przewroty

🤔Kim są i czym zajmują się nasi finaliści? Śledźcie nasz profil. W najbliższych dniach będziemy ich przedstwiać.
🏅Laureatów poznamy podczas uroczystej gali 24 maja. Wyboru dokona kapituła honorowa.
---
Nagrodę Przewroty przyznajemy przełomowym inicjatywom edukacyjnym.
------------------------------
Partner nagrody: BASF
Patroni medialni: Nasze Miasto, Strefa Edukacji, Tygodnik Powszechny, Onet, Radio TOK FM, Polsat News.

🍄☕️💊 Czy mikrodawki psychodelików mogą zwiększyć kreatywność? Czy kawa uzależnia? Czy głośne ostatnio substancje nootrop...
15/04/2024

🍄☕️💊 Czy mikrodawki psychodelików mogą zwiększyć kreatywność? Czy kawa uzależnia? Czy głośne ostatnio substancje nootropowe rzeczywiście usprawniają funkcje poznawcze? A co robią z naszym mózgiem technologie cyfrowe?

⚫️ Po internecie krąży wiele marketingowych, nieskutecznych czy potencjalnie nawet niebezpiecznych półprawd o suplementach i innych substancjach, którymi można „zhakować” swoje ciało. To samo dotyczy praktyk oraz technologii, które obiecują nam poprawę koncentracji, pamięci, zdolności planowania czy kreatywności. A jak jest naprawdę?

🧠 Zapraszamy na najbliższe Wieczory dla dorosłych, gdzie podczas wykładu „Mity o usprawnianiu pracy mózgu” dr Urszula Kozłowska z Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu poruszy wspomniane zagadnienia.

📍Dr Urszula Kozłowska – doktorka nauk biologicznych, zainteresowana immunologicznymi aspektami procesów regeneracji i degeneracji tkanki nerwowej. Prowadzi badania potencjalnego zastosowania psychodelików w terapii choroby Alzheimera.

Wykład powstał w powiązaniu z działaniami edukacyjnymi projektu High Culture, gdzie dr Kozłowska współpracuje w zakresie prac badawczo-rozwojowych oraz jako autorka artykułów popularnonaukowych w zakresie wpływu różnych czynników (farmakologicznych, technologicznych czy behawioralnych) na funkcjonowanie mózgu.

👉 Najbliższy Wieczór dla dorosłych odkrywa SAMSUNG || 𝙋𝙤𝙜𝙧𝙤𝙢𝙘𝙮 𝙢𝙞𝙩𝙤́𝙬 już 25 kwietnia. Mamy interaktywne Wystawy, pokazy w Planetarium oraz spotkania z ekspertami w temacie danego wieczoru. Nie czekaj i już teraz zakup bilety na naszej stronie internetowej!

🤔Na czym polega piękno wzoru fizycznego? Jak uszyć Dywan Sierpińskiego? Ile jest wzorów płatków śniegu? Jak powstaje dźw...
13/04/2024

🤔Na czym polega piękno wzoru fizycznego? Jak uszyć Dywan Sierpińskiego? Ile jest wzorów płatków śniegu? Jak powstaje dźwięk w instrumentach muzycznych?
Te pytania mogą paść na fizyce, plastyce, muzyce, biologii, geografii. Podczas tegorocznej majowej edycji Szkoły Prototypowania stawiamy na interdyscyplinarność!

🧠Zgłoście się, jeżeli:
– uczycie w szkole przedmiotów artystycznych (plastyka, muzyka, technika), przyrodniczych (biologia, chemia, geografia) i ścisłych (matematyka i fizyka)
– jesteście edukatorami
– samodzielnie tworzycie pomoce dydaktyczne

🛠️Podczas 5-dniowych warsztatów nauczycie się szybkiego prototypowania. Będziecie projektować, konstruować i wprowadzać ulepszenia, żeby na koniec przetestować swoje rozwiązanie na naszych wystawach. Zapewniamy zakwaterowanie i pełne wyżywienie.

📍Termin warsztatów: 20–24.05.2024
✍️Zapisy: do 25.04.2024, do godz. 9.00
👉Formularz zgłoszeniowy: https://www.kopernik.org.pl/nauka-dla-ciebie/szkola-prototypowania

🔬🤖 Poznajcie robotyczną rodzinę Centrum Nauki Kopernik! Jej najmłodszy członek powstał w 2023 roku, a najstarszy – w 201...
13/04/2024

🔬🤖 Poznajcie robotyczną rodzinę Centrum Nauki Kopernik! Jej najmłodszy członek powstał w 2023 roku, a najstarszy – w 2010. Każdy zwiedzający ma u nas okazję osobiście poznać najnowsze osiągnięcia technologii i wejść z nimi w interakcję.

🧠💡Zobaczcie, jak ewoluowały konstrukcje i możliwości tych (głównie humanoidalnych) maszyn. Jak się poczujesz podczas obcowania z nimi? Wiesz, czym jest efekt doliny niesamowitości? Twoja własna reakcja może Cię zaskoczyć! Macie okazję, by to sprawdzić i osobiście przetestować roboty!

🐜 𝗘𝗹𝗲𝗸𝘁𝗿𝘆𝗯𝗮ł𝘁 z “Cyberiady” Stanisława Lema był wyposażonym w sztuczną inteligencję poetą, który w błyskawicznym tempie tworzył genialne wiersze. Zapewne nie przypominał wyglądem gigantycznej mrówki, jak nasz kopernikowy Elektrybałt, ale ciała obu w dużej części zbudowane są z blachy. Panów łączy także talent i natchnienie.

Nasz robot tworzy na zamówienie zwiedzających – możecie wybrać słowa, które mają go zainspirować i rodzaj wiersza. Potrafi generować zarówno haiku, jak i trzynastozgłoskowce.

☄️Chcecie zobaczyć kometę 12P/Pons-Brooks? Dziś i jutro macie szansę!  Niebawem kometa schowa się pod zachodnim horyzont...
12/04/2024

☄️Chcecie zobaczyć kometę 12P/Pons-Brooks? Dziś i jutro macie szansę! Niebawem kometa schowa się pod zachodnim horyzontem i kolejny raz odwiedzi naszą szerokość geograficzną za 71 lat.

🌋Szacuje się, że jądro komety ma rozmiar od kilku do kilkunastu kilometrów i jest wypełnione mieszkanką lodu, pyłu i gazu, czyli kriomagmą. Można powiedzieć, że kometa 12P/ Pons-Brooks jest lodowym wulkanem, który wybucha, gdy promienie słoneczne ogrzeją jego wnętrze. Powodem eksplozji jest wzrost ciśnienia w jądrze. W efekcie kometa traci swoją masę, ale też gwałtownie jaśnieje i zwiększa swoją średnicę, przez co można ją zobaczyć gołym okiem.

😈Ubiegłoroczne wybuchy sprawiły, że koma (gazowo-lodowa chmura otaczająca jądro komety) przypomina coś na kształt rogów. Stąd też zaczęto ją nazywać „diabelską kometą”.

Fot. Sven Kreiensen - https://www.astrobin.com/188o28/, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=146554144

🦠Czy dieta wpływa na naszą odporność? 🦠Czy sport zawsze oznacza zdrowie? 🦠Czy dodatkowe witaminy i mikroelementy działaj...
12/04/2024

🦠Czy dieta wpływa na naszą odporność?

🦠Czy sport zawsze oznacza zdrowie?

🦠Czy dodatkowe witaminy i mikroelementy działają korzystnie?

W potocznej wiedzy na temat zdrowia i odporności nie brakuje nadmiernych uproszczeń, mitów i nieporozumień.

🩺 Dr Paweł Grzesiowski przyjrzy się krytycznie takim opiniom i rozprawi się z niektórym popularnym mitami na temat zdrowia.

Przybywajcie na najbliższy Wieczór dla dorosłych odkrywa SAMSUNG || 𝙋𝙤𝙜𝙧𝙤𝙢𝙘𝙮 𝙢𝙞𝙩𝙤́𝙬 już 25 kwietnia!

Centrum Nauki Kopernik

Nauczycieli, edukatorów zapraszamy na: 🟢 Szkoła z technologią - 𝘄𝗲𝗯𝗶𝗻𝗮𝗿𝗶𝗮 gdzie pokażemy, jak mądrze wykorzystywać urząd...
12/04/2024

Nauczycieli, edukatorów zapraszamy na:

🟢 Szkoła z technologią - 𝘄𝗲𝗯𝗶𝗻𝗮𝗿𝗶𝗮 gdzie pokażemy, jak mądrze wykorzystywać urządzenia mobilne na lekcjach biologii, fizyki, języków obcych, a nawet na lekcjach wychowawczych. Zainspiruj się doświadczeniami innych nauczycieli, poznaj wyniki badań i odkryj funkcje i narzędzia, które kryją tablety i smartfony.

📅 𝟭𝟲 𝗸𝘄𝗶𝗲𝘁𝗻𝗶𝗮, 𝗴𝗼𝗱𝘇. 𝟭𝟴.𝟬𝟬
✅ 𝗢𝗱𝗸𝗿𝘆𝘄𝗮𝗺𝘆 𝘁𝗮𝗷𝗻𝗶𝗸𝗶 𝘁𝗲𝗰𝗵𝗻𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶𝗶
👉 𝘇𝗮𝗽𝗶𝘀𝘆: https://cnk.clickmeeting.com/699332838/register

𝗣𝗿𝗼𝘄𝗮𝗱𝘇𝗮̨𝗰𝘆:

🟢 Kajetan Augustowski z Samsung R&D zaprezentuje możliwości telefonów i tabletów, jakie czujniki są tam wbudowane, jakie dają możliwości i jakie mają ograniczenia.

🟢 Adam Zahler, edukator Centrum Nauki Kopernik, opowie o prowadzeniu eksperymentów z użyciem telefonów i tabletów.

📍Podczas każdego webinaru będziemy wyjaśniać zasady konkursu i projektu, odpowiadać na pytania dotyczące procedur, terminów i dalszych planów.

📍 Więcej o projekcie można przeczytać tutaj:
👉 https://www.kopernik.org.pl/szkola_z_technologia

📍 Projekt „Szkoła z technologią” jest realizowany wspólnie z firmą Samsung. W Koperniku za część badawczą oraz proces tworzenia zestawu edukacyjnego odpowiada zespół Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego – centrum badawczo-rozwojowego specjalizującego się w edukacji.

Adres

Wybrzeże Kościuszkowskie 20
Warsaw
00-390

Godziny Otwarcia

Poniedziałek 09:00 - 19:00
Wtorek 09:00 - 19:00
Środa 09:00 - 19:00
Czwartek 09:00 - 18:00
Piątek 09:00 - 20:00
Sobota 09:00 - 19:00
Niedziela 09:00 - 19:00

Telefon

+48225964100

Strona Internetowa

Ostrzeżenia

Bądź na bieżąco i daj nam wysłać e-mail, gdy Centrum Nauki Kopernik umieści wiadomości i promocje. Twój adres e-mail nie zostanie wykorzystany do żadnego innego celu i możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

Skontaktuj Się Z Firmę

Wyślij wiadomość do Centrum Nauki Kopernik:

Widea

Udostępnij

Kategoria

Najbliższe muzea


Inne Muzeum nauki w Warsaw

Pokaż Wszystkie