Muzeum i Instytut Zoologii PAN

Muzeum i Instytut Zoologii PAN Instytut naukowy kategorii A, zajmujący się badaniami na zwierzętach z zakresu: systematyki, ekologii i genetyki. Uwaga! Mimo nazwy "Muzeum" Instytut nie ma aktualnie ekspozycji muzealnych do zwiedzania!

Otwórz jak zwykle

Dear All,We are pleased to invite you to our next institute seminar, which will be presented by Dr. Andre Moura from MiI...
07/12/2021
Join conversation

Dear All,

We are pleased to invite you to our next institute seminar, which will be presented by Dr. Andre Moura from MiIZ PAN:

"Adaptation in a changing ocean: evolutionary ecology of cetaceans through space and time"

The seminar will take place on the 10th of December at 12 pm.

To access this meeting please use the link below via Google Chrome browser or Microsoft Teams.

Scientific Seminar MiIZ PAN 10.12

Best wishes,

Magdalena Witek and Justyna Kubacka

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ad4107bdd6bba4d2f956e284e9e25a02f%40thread.tacv2%2F1638544021629%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252295c8e14d-bef8-4fc8-af43-10de83c3b075%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522bd1dc0f4-f4d7-4cba-819c-2a5cd46007d5%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=476a62f9-c096-4e2f-b285-4f13a9dd3679&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

Z przyjemnością informujemy, iż po wielomiesięcznej pracy Redakcji i ostrej selekcji materiałów, do druku idzie najnowsz...
02/12/2021

Z przyjemnością informujemy, iż po wielomiesięcznej pracy Redakcji i ostrej selekcji materiałów, do druku idzie najnowszy numer Polish Journal of Ecology, jeden z kilku tytułów naukowych redagowanych w naszym instytucie.
Z przyjemnością informujemy, iż zakończyliśmy prace nad nowym i pierwszym po zmianie zespołu redakcyjnego zeszytem. Mamy ambitne plany (tematyka ekologiczna jest kluczowa w naszych czasach), ale aby je osiągnąć potrzebujemy Was - ambitni Autorzy.
Poniżej spis treści najnowszego zeszytu.
[We are pleased to inform you that we have finished working on a new and first book after the change of the editorial team. We have ambitious plans (ecological issues are crucial in our times), but to achieve them we need you - ambitious authors.
Below is the table of contents of the latest issue.]

- Potential distribution of five native grass species in northern Mexico and their dynamics due to climate variability
Iracheta-Lara I.Z., Hernández-Quiroz N.S., Pinedo-Alvarez A., Santellano-Estrada E., Prieto-Amparán J.A., Morales-Nieto C.R.
Relationship between diameter at breast height and tree age in populations of a rare and endangered plant, Davidia involucrata
Su R., Wu Q., Yang Y., Hu T.
What determines ion content of lumbricid casts: soil type, species, or ecological group?
Babiy K. A., Kniazev S.Y., Golovanova E.V., Sol­omatin D.V., Bel’skaya L.V.
Diversity and composition of rhizosphere fungal community in pure and mixed forests of south China
Wen X., Wang R., Jiang Y., Deng X., Wei S., Liu X., Wang Y.
First records of conspecific brood parasitism in two species of small passerines: lesser whitethroat and common linnet
Wuczyński A., Hałupka L., Maroń A.
Obituary: Anna Hillbricht-Ilkowska (1932-2021)

Z przyjemnością informujemy, iż po wielomiesięcznej pracy Redakcji i ostrej selekcji materiałów, do druku idzie najnowszy numer Polish Journal of Ecology, jeden z kilku tytułów naukowych redagowanych w naszym instytucie.
Z przyjemnością informujemy, iż zakończyliśmy prace nad nowym i pierwszym po zmianie zespołu redakcyjnego zeszytem. Mamy ambitne plany (tematyka ekologiczna jest kluczowa w naszych czasach), ale aby je osiągnąć potrzebujemy Was - ambitni Autorzy.
Poniżej spis treści najnowszego zeszytu.
[We are pleased to inform you that we have finished working on a new and first book after the change of the editorial team. We have ambitious plans (ecological issues are crucial in our times), but to achieve them we need you - ambitious authors.
Below is the table of contents of the latest issue.]

- Potential distribution of five native grass species in northern Mexico and their dynamics due to climate variability
Iracheta-Lara I.Z., Hernández-Quiroz N.S., Pinedo-Alvarez A., Santellano-Estrada E., Prieto-Amparán J.A., Morales-Nieto C.R.
Relationship between diameter at breast height and tree age in populations of a rare and endangered plant, Davidia involucrata
Su R., Wu Q., Yang Y., Hu T.
What determines ion content of lumbricid casts: soil type, species, or ecological group?
Babiy K. A., Kniazev S.Y., Golovanova E.V., Sol­omatin D.V., Bel’skaya L.V.
Diversity and composition of rhizosphere fungal community in pure and mixed forests of south China
Wen X., Wang R., Jiang Y., Deng X., Wei S., Liu X., Wang Y.
First records of conspecific brood parasitism in two species of small passerines: lesser whitethroat and common linnet
Wuczyński A., Hałupka L., Maroń A.
Obituary: Anna Hillbricht-Ilkowska (1932-2021)

Z przyjemnością informujemy o kolejnej publikacji, która pojawiła się w ramach prac Pracowni Badań Ornitologicznych afil...
08/11/2021

Z przyjemnością informujemy o kolejnej publikacji, która pojawiła się w ramach prac Pracowni Badań Ornitologicznych afiliowanej dla MIIZ PAN. Artykuł autorstwa dr. Dominika Marchowskiego pod tytułem: „Drones, automatic counting tools and artificial neural networks in wildlife population censusing” ukazał się na łamach czasopisma Ecology and Evolution. MEiN: 100 IF: 2,912
Link do artykułu: http://doi.org/10.1002/ece3.8302

Dominik Marchowski o swoim artykule:
„Publikacja podzielona jest na dwie większe części, pierwsza dotyczy zachowań ptaków w reakcji na pojawienie się drona, druga postrocesingu czyli analizy zebranego w formie zdjęć materiału. W latach 2017 – 2021 przetestowałem reakcję 33 gatunków ptaków wodnych zarówno w okresie lęgowym jak i pozalęgowym, w tym czasie zebrałem 343 rekordy danych. Dron okazał się skutecznym narzędziem w badaniach ptaków, w 96% (N=343) przypadków liczenie ptaków przy użyciu drona było możliwe. Nie jest to jednak narzędzie zupełnie bezpieczne dla ptaków. W 19% wśród zgupowań nielęgowych i w 4% wśród ptaków lęgowych zanotowano reakcje niepożądane. Do reakcji niepożądanych włączono ucieczkę ptaków w panice na dużą odległość lub próba ataku na drona. W celu określenia liczebności ptaków w zgrupowaniach, o których wiemy, że skupiają tylko jeden gatunek, odległość drona od badanych obiektów może być znaczna, może to być 60 metrów lub nawet 100 m, w zależności od wielkości ptaków i kontrastu między liczonym obiektem a tłem. W celu identyfikacji gatunku w zgrupowaniach wielogatunkowych dron musi jednak zbliżyć się do ptaków na dużo mniejszą odległość. Np. testowane podczas badań odróżnienie mewy srebrzystej od śmieszki przy użyciu drona wymaga zbliżenia na odległość około 25 metrów (przy rozdzielczości kamery 5472 x 3648 pikseli). Przy gatunkach bardziej podobnych ta odległość musiałby by być jeszcze mniejsza. Tak bliskie podlatywanie do ptaków stwarza różnego rodzaju zagrożenia.
W artykule zwracam uwagę na ryzyko wystąpienia negatywnego oddziaływania dronów na ptaki, szczególnie w sytuacji ich użycia przez osoby niedoświadczone, nie mające wiedzy dotyczącej biologii i behawioru ptaków. Ma to szczególne znaczenie w sytuacji coraz powszechniejszego rekreacyjnego użycia dronów. Zarejestrowane podczas badań zachowania rybitw czarnych próbujących atakować drona zbliżającego się do kolonii świadczą o możliwości wystąpienia kolizji. Brak odpowiednio szybkiej interpretacji zachowania ptaków oraz wycofania drona na bezpieczną odległość może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji, które mogą być groźne zarówno dla ptaków jak i dla postronnych osób. Rekomenduję w artykule by badania nad ptakami z użyciem dronów były regulowane, podobnie jak regulowane jest obrączkowanie ptaków.
Analiza zdjęć wykonanych przy użyciu drona, szczególnie jeśli mamy do czynienia z dużymi liczebnościami wymaga sporo czasu. W pracy zbadałem możliwości różnych oprogromawań używanych do automatycznego liczenia obiektów. Szybka i precyzyjna okazała się platforma ImageJ/Fiji, która używana jest głównie w badaniach mikrobiologicznych np. do liczenia kolonii bakterii na szalkach Petriego. Używając ImageJ/Fiji w formie „surowej” można było automatycznie policzyć 100 ptaków w około 64 sekundy. Aplikacja działająca jako wtyczka do ImageJ/Fiji - DenoiSeg używająca algorytmów sieci neuronowych liczyła ptaki nawet szybciej – 100 ptaków w 7 sekund.
Podsumowując liczenie ptaków przy użyciu drona jest mniej inwazyjne i dokładniejsze od tradycyjnej metody liczenia w kolonii lęgowej polegającej na wejściu do kolonii i liczeniu gniazd. Nie oznacza to jednak, że użycie drona jest całkowicie bezinwazyjne, badania przy jego użyciu należy zaplanować w taki sposób by w miarę możliwości dron był ignorowany przez ptaki lub inne zwierzęta. Metody prezentowane w moim artykule mogą mieć również zastosowanie dla innych grup kręgowców takich jak stada antylop czy bizonów, kolonie rozrodcze fok i uchatek, stada waleni oraz żółwi morskich.”

Z przyjemnością informujemy, iż wydawane przez Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk, czasopismo naukowe Pol...
08/07/2021

Z przyjemnością informujemy, iż wydawane przez Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk, czasopismo naukowe Polish Journal od Ecology, ma nową redakcję.
Redaktorem Naczelnym pisma został dr hab. Tomasz Mazgajski, będący równocześnie redaktorem naczelnym Acta Ornitologica. Celem nowej redakcji jest zwiększenie jakości wydawanych prac i podniesienie wskaźnika Impact Factor.
Chcemy zawalczyć o to czasopismo, ze względu na jego wieloletnią tradycję oraz wagę ekologii wśród nauk biologicznych.
Serdecznie zapraszamy do składania manuskryptów. Obiecujemy rozpatrzeć każdy z nich jak najszybciej.
Prosimy do przesyłania prac na adres: [email protected]
W planach jest uruchomienie systemu redakcyjnego dla czasopisma, aby ułatwić pracę zarówno autorom jak i recenzentom. Prosimy o udostępnianie i rozpowszechnianie tej informacji.
https://www.facebook.com/Polish-Journal-of-Ecology-105262458491772
...........................................................
We are pleased to announce that the scientific journal Polish Journal of Ecology published by the Museum and Institute of Zoology of the Polish Academy of Sciences has a new editors. The new Editor-in-Chief is Tomasz Mazgajski, who is also the Editor-in-Chief of Acta Ornitologica. The aim of the new editors is to increase the quality of the published papers and to raise the Impact Factor.
We want to fight for this journal because of its long tradition and the importance of ecology among biological sciences. We warmly invite you to submit your manuscripts. We promise to review each of them as soon as possible.
Please send your manuscripts to: [email protected]
There are plans to launch an editorial system for the journal to facilitate the work of both authors and reviewers. Please share and distribute this information.

Z przyjemnością informujemy, iż wydawane przez Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk, czasopismo naukowe Polish Journal od Ecology, ma nową redakcję.
Redaktorem Naczelnym pisma został dr hab. Tomasz Mazgajski, będący równocześnie redaktorem naczelnym Acta Ornitologica. Celem nowej redakcji jest zwiększenie jakości wydawanych prac i podniesienie wskaźnika Impact Factor.
Chcemy zawalczyć o to czasopismo, ze względu na jego wieloletnią tradycję oraz wagę ekologii wśród nauk biologicznych.
Serdecznie zapraszamy do składania manuskryptów. Obiecujemy rozpatrzeć każdy z nich jak najszybciej.
Prosimy do przesyłania prac na adres: [email protected]
W planach jest uruchomienie systemu redakcyjnego dla czasopisma, aby ułatwić pracę zarówno autorom jak i recenzentom. Prosimy o udostępnianie i rozpowszechnianie tej informacji.
https://www.facebook.com/Polish-Journal-of-Ecology-105262458491772
...........................................................
We are pleased to announce that the scientific journal Polish Journal of Ecology published by the Museum and Institute of Zoology of the Polish Academy of Sciences has a new editors. The new Editor-in-Chief is Tomasz Mazgajski, who is also the Editor-in-Chief of Acta Ornitologica. The aim of the new editors is to increase the quality of the published papers and to raise the Impact Factor.
We want to fight for this journal because of its long tradition and the importance of ecology among biological sciences. We warmly invite you to submit your manuscripts. We promise to review each of them as soon as possible.
Please send your manuscripts to: [email protected]
There are plans to launch an editorial system for the journal to facilitate the work of both authors and reviewers. Please share and distribute this information.

Badania kopalnego DNA (aDNA) zrewolucjonizowały nasze postrzeganie paleoekologii i historii ewolucyjnej wielu organizmów...
22/06/2021

Badania kopalnego DNA (aDNA) zrewolucjonizowały nasze postrzeganie paleoekologii i historii ewolucyjnej wielu organizmów. Pomimo, iż owady są kluczowym elementem wielu ekosystemów i stanowią najbardziej zróżnicowaną grupę zwierząt, są one w dużej mierze pomijane w badaniach kopalnego DNA. Międzynarodowa grupa badaczy (Polska, USA, Niemcy), w skład której wchodził nasz pracownik, dr hab. Marcin Kamiński, dokonała pierwszej ukierunkowanej analizy kopalnego DNA owadów. Badacze uzyskali endogenne DNA z próbek datowanych na ponad 34 tys. lat wstecz. Analizowane szczątki owadów pochodziły ze sfosylizowanych gniazd północnoamerykańskich gryzoni z rodzaju Neotoma (nowiki).
Czy przybliża nas to do wizji Parku Jurajskiego? Jakie są obecne ograniczenia techniczne związane z pracami nad kopalnym DNA owadów?
Wszystkie te pytania zostały przedyskutowane w opisywanej pracy. Zachęcamy do lektury: https://www.nature.com/articles/s41598-021-91896-8
Badania sfinansowane zostały ze źródeł Narodowego Centrum Nauki (Program OPUS 19: 2020/37/B/NZ8/02496)

Z przyjemnością informujemy o kolejnej publikacji naukowej z afiliacją naszego instytutu.Publikacja jest efektem współpr...
18/06/2021

Z przyjemnością informujemy o kolejnej publikacji naukowej z afiliacją naszego instytutu.

Publikacja jest efektem współpracy międzynarodowej naukowców z UK Centre for Ecology and Hydrology (UKCEH), Bournemouth University, Natural Resources Institute in Finland, Museum and Institute of Zoology PAS (dr Marta Maziarz), Poznań University of Life Sciences in Poland, University of Cambridge.

W pracy opisano proces pojawiania się lasu na terenach porolnych oraz podkreślono niezwykle ważną rolę zwierząt (np. sójek) w rozprzestrzenianiu się niektórych gatunków drzew i krzewów. Wyniki pochodzą z wieloletnich badań prowadzonych od 1996 i 1961 na dwóch obszarach sąsiadujących z Monks Wood (Anglia Wschodnia).
Informacje prasowe na temat publikacji dostępne są na stronie UKCEH: https://www.ceh.ac.uk/…/passive-rewilding-can-rapidly-expan…

Badania zainteresowały brytyjskich dziennikarzy; artykuł opisujący wyniki obserwacji ukazał się w The Guardian: https://www.theguardian.com/…/half-the-trees-in-two-new-eng…
Publikacja dostępna jest tutaj: https://journals.plos.org/plosone/article…

Zdjęcia: Richard K. Broughton, Marta Maziarz, Joanna Mazgajska

Infrastruktura związana z działalnością człowieka – budynki, turbiny wiatrowe czy samochody istotnie zwiększa śmiertelno...
01/06/2021

Infrastruktura związana z działalnością człowieka – budynki, turbiny wiatrowe czy samochody istotnie zwiększa śmiertelności zwierząt. Według różnych szacunków kolizje ptaków z samochodami, które wydawałoby się powinny być niezbyt częste, rocznie w poszczególnych krajach europejskich mogą pochłaniać nawet do kilku milionów ofiar.
Przezroczyste konstrukcje – szyby, ekrany dźwiękochłonne czy wiaty przystankowe są także ogromnym zagrożeniem dla ptaków. Wydane właśnie przez Fundację Szklane Pułapki kompendium wiedzy ”Kolizje ptaków z transparentnymi powierzchniami” przedstawia zarówno skalę problemu, gatunki, które najczęściej ulegają zderzeniom, jak i sposoby zarówno pomocy ofiarom kolizji jak i zabezpieczenia obiektów, aby starać się zapewnić bezpieczeństwo ptakom. Szczególnie ten ostatni aspekt jest szczególnie ważny, a przedstawiony jest na wielu różnych przykładach.
Jako, że Fundacja prowadzi „Ogólnopolski rejestr kolizji ptaków ze szklanymi elementami infrastruktury”, to ważnym rozdziałem w kompendium jest także opis działań związanych z monitoringiem szklanych powierzchni prowadzony przez Fundację, gdyż dzięki takim pracom możemy w sposób naukowy zbierać dane o wpływie otaczających nas szklanych powierzchni na elementy przyrodnicze., a co ważniejsze na tej bazie starać się wypracować sposoby jego minimalizowania.
Muzeum i Instytut Zoologii PAN jest wśród naukowych patronów tego jakże potrzebnego opracowania.

Kompendium jest dostępne poprzez strony fundacji https://xn--szklanepuapki-4hc.pl/

Infrastruktura związana z działalnością człowieka – budynki, turbiny wiatrowe czy samochody istotnie zwiększa śmiertelności zwierząt. Według różnych szacunków kolizje ptaków z samochodami, które wydawałoby się powinny być niezbyt częste, rocznie w poszczególnych krajach europejskich mogą pochłaniać nawet do kilku milionów ofiar.
Przezroczyste konstrukcje – szyby, ekrany dźwiękochłonne czy wiaty przystankowe są także ogromnym zagrożeniem dla ptaków. Wydane właśnie przez Fundację Szklane Pułapki kompendium wiedzy ”Kolizje ptaków z transparentnymi powierzchniami” przedstawia zarówno skalę problemu, gatunki, które najczęściej ulegają zderzeniom, jak i sposoby zarówno pomocy ofiarom kolizji jak i zabezpieczenia obiektów, aby starać się zapewnić bezpieczeństwo ptakom. Szczególnie ten ostatni aspekt jest szczególnie ważny, a przedstawiony jest na wielu różnych przykładach.
Jako, że Fundacja prowadzi „Ogólnopolski rejestr kolizji ptaków ze szklanymi elementami infrastruktury”, to ważnym rozdziałem w kompendium jest także opis działań związanych z monitoringiem szklanych powierzchni prowadzony przez Fundację, gdyż dzięki takim pracom możemy w sposób naukowy zbierać dane o wpływie otaczających nas szklanych powierzchni na elementy przyrodnicze., a co ważniejsze na tej bazie starać się wypracować sposoby jego minimalizowania.
Muzeum i Instytut Zoologii PAN jest wśród naukowych patronów tego jakże potrzebnego opracowania.

Kompendium jest dostępne poprzez strony fundacji https://xn--szklanepuapki-4hc.pl/

Adres

Wilcza 64
Warsaw
00-679

Godziny Otwarcia

Poniedziałek 08:00 - 17:00
Wtorek 08:00 - 17:00
Środa 08:00 - 17:00
Czwartek 08:00 - 17:00
Piątek 08:00 - 17:00

Strona Internetowa

Ostrzeżenia

Bądź na bieżąco i daj nam wysłać e-mail, gdy Muzeum i Instytut Zoologii PAN umieści wiadomości i promocje. Twój adres e-mail nie zostanie wykorzystany do żadnego innego celu i możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

Skontaktuj Się Z Firmę

Wyślij wiadomość do Muzeum i Instytut Zoologii PAN:

Kategoria

Najbliższe muzea


Komentarze