Żywa historia - edukacja historyczna

Żywa historia - edukacja historyczna Zajmujemy się szeroko pojętą edukacją historyczną. W naszych działaniach bazujemy w dużej mie Jednak wykorzystanie odziedziczonych środków pokazuje jego geniusz.
(15)

Przykładowe tematy zajęć edukacyjnych:

Zdobywca świata! - historia podbojów Aleksandra Wielkiego. Mało osób wie, że Aleksander nic wielkiego by w życiu nie dokonał, gdyby nie jego dziedzictwo pozostawione mu przez ojca. Opowiemy o historii podbojów wielkiego Macedończyka trochę z innej strony - dzięki czemu się udały i co nam i całemu światu do dziś pozostało. Wiecie, że na świecie miliardy ludzi

nie wiedzą, że na ich codzienne życie do dziś ma wpływ niewysoki Macedończyk sprzed ponad 2000 lat?! Imperium trzech kontynentów, powstanie i rozwój Imperium Rzymskiego - Odpowiedzmy sobie na pytanie, co to jest imperium? Jak i w jakich okolicznościach Rzymianie budowali swoje? Czy w innych warunkach byłoby możliwe powstanie tak wyjątkowego państwa? Czy mógłbyś żyć w starożytnej Grecji i starożytnym Rzymie? – opowieść o tym jak wyglądało życie ludzi przeszło dwa tysiące lat temu. Czy moglibyśmy żyć w tamtych czasach? Przymierzanie strojów i zapoznawanie się oryginalnymi jak i rekonstruowanymi przedmiotami

Wynalazki starożytności - mało osób wie, że u podstaw dzisiejszej myśli i techniki stoją osiągnięcia starożytnych. Maszyny parowe, beton i "wieżowce" znane były już tysiące lat temu, a to tylko niektóre z wyjątkowych osiągnięć dawnych cywilizacji. Smaki starożytności - Jak wyglądała kuchnia Greków i Rzymian? Czy ich menu by nam pasowało? Co byłoby dla nas najbardziej zaskakujące? Czy przy naszych obecnych potrawach z przyjemnością zasiadł by Platon lub Cezar? Jak dawniej podróżowano? - starożytność i/lub średniowiecze - Obecnie mamy samochody, samoloty itd, a jak podróżowano wcześniej? Jakie były środki transportu? Czy łatwo i bezpiecznie było poruszać się między miastami i mniejszymi miejscowościami? Polska starożytna? - co działo się na ziemiach polskich w czasach Imperium Rzymskiego? Jacy ludzie tu mieszkali i czym się zajmowali? Początki Państwa Polskiego - jak to się stało, że z mroków dziejów wyłoniło się Państwo Polskie? Kto je stworzył? Jacy ludzie w nim żyli i czym się zajmowali? Czym zajmowali się ówcześni rówieśnicy przedszkolaków? Jakie mieli zabawy i obowiązki? Jak wyglądały ówczesne domy i pierwsze osady? Kto w nich mieszkał i czym się zajmował? Jak wyglądał dzień powszedni mieszkańca ziem polskich.

Życie w średniowieczu - Jak wyglądało życie ludzi w średniowieczu? Co jadali i czym się zajmowali? Czym warunki różniły się między wsią a miastem? Czy każdy chodził do szkoły? Gdzie było lepiej, w jakim kraju, we wsi czy w mieście? Jakie były aspiracje ludzi w różnych miejscach i czasie? Władysław Jagiełło i jego czasy – opowieść o przełomowym okresie dla naszego państwa, jego mieszkańcach i wydarzeniach. Jak wyglądało życie ówczesnych Polaków? Jakie mieli spojrzenie na swój świat i ważne z naszego punktu wydarzenia? Trzy czarne orły – jak to się stało, że potężna Rzeczpospolita, której wojska swego czasu gromiły swoich wrogów i okupowały moskiewski Kreml zniknęła z map świata? Czemu państwa ościenne, których początki nie zapowiadały wielkości, były w stanie podzielić ją pomiędzy siebie? Jak na upadek patrzyły elity? Co robili Polacy, by ratować swoją ojczyznę od zagłady? Największy Polski Zryw Niepodległościowy – w czasie Powstania Styczniowego Polacy stoczyli ponad 1200 bitew i potyczek. Czy powstanie miało szansę się udać? Jak i czym walczyli Powstańcy? Dlaczego o Powstaniu Styczniowym warto mówić też w maju i październiku? Drogi do niepodległości - podczas tych zajęć zapoznajemy uczestników nie tylko z wydarzeniami, które miały miejsce w roku 1918, ale z wszystkimi ważniejszymi działaniami, które doprowadziły do odrodzenia się Rzeczypospolitej po 123 latach zaborów. Prezentowane są sylwetki i działania postaci, które w znaczący sposób przyczyniły się do pojawienie się na nowo Polski na mapach świata. Prezentujemy wiele ciekawostek, jak choćby czemu uznajemy datę 11 listopada za symboliczną, mimo że deklaracja niepodległości została ogłoszona innego dnia czy jakie organizmy polityczne weszły skład odradzającej się Polski (od kiedy była to Rzeczpospolita?). Nie zabraknie także opowieści o Czynie Zbrojnym Polaków, umacnianiu i poszerzaniu granic odbudowującego się państwa oraz ludziach, którzy tego dokonali. Super bronie I Wojny Światowej – pierwszy w historii konflikt światowy przyniósł niesamowicie szybki rozwój techniki. Armie wdrażały i rozwijały dotychczasowe wynalazki. Część z nich znalazła następnie zastosowanie cywilne, przyczyniając się do przyśpieszenia skoku cywilizacyjnego w XX wieku, część z nich okazała się "ślepą uliczką" i nigdy nie znalazły szerszego zastosowania. Bitwa warszawska 1920, 18 decydująca bitwa świata - Rocznica bitwy warszawskiej jest świętowana do dziś jako święto Wojska Polskiego. Było to wydarzenie nie tylko znaczące dla Polski i Polaków, ale dla reszty Europy i świata. Na polu walki, w kolejnych starciach, została złamana potęga Armii Czerwonej, dążącej do przeniesienia rewolucji bolszewickiej na tereny zachodniej Europy, pogrążonej w politycznym fermencie, gdzie hasła niesione na bagnetach krasnoarmiejców znalazły by podatny grunt. Jak doszło do tej bitwy i całego konfliktu, jak odradzające się po 123 latach Wojsko Polskie zwyciężyło wschodnią nawałę oraz kto był moderatorem tamtych wydarzeń uczestnicy dowiedzą się podczas tych wyjątkowych zajęć. Powstania Śląskie – historia walki o Polskę i polskość na Śląsku. Powstania Śląskie miały niebagatelny wpływ na kształtowanie się i rozwój II Rzeczypospolitej. W przeciwieństwie do klęsk XIX wiecznych, te miały nie dość, że większe szanse to jedno z nich zakończyło się uzyskaniem wszystkich stawianych przed nim celów. Doprowadziły do włączenia w obręb odradzającego się państwa ziem o niebagatelnym znaczeniu gospodarczym. Ale czy tyko III Powstanie Śląskie zakończyło się sukcesem? Jakie cele mieli Polacy chwytając za broń? Wrzesień '39 - czy można było uniknąć wojny? Jak wyglądało przygotowanie do niej stron konfliktu? Jak wyglądał przebieg kampanii i czy były szanse na inne jej zakończenie? Podczas zajęć zaprezentowane zostanie umundurowanie i wyposażenie Wojska Polskiego, ale także Wehrmachtu i Armii Czerwonej. Okupowanej Warszawy dzień powszedni - jak wyglądało życie ludzi w Warszawie pod okupacją niemiecką? Czy rzeczywiście było bardzo niebezpiecznie? Jak działały organizacje polskiego podziemia? W jaki sposób zdobywano żywność i wszystko to, co niezbędne byłoby przetrwać? Powstanie ’44 – okupacja ziem polskich w trakcie II Wojny Światowej doprowadziła to tworzenia się tajnych organizacji zbrojnych od samego jej początku. Prowadziły one aktywną walkę przeciw okupantom. Sercem opory była Warszawa. W 1944 roku doszło do największego zrywu w okupowanej Europie – 1 sierpnia wybuchło Powstanie Warszawskie. Czemu do niego doszło? Czy musiało wybuchnąć i czy decyzje o jego rozpoczęciu i przebiegu były usprawiedliwione?

Życie PRL-u - Czy życie w PRL bardzo różniło się od współczesnego? To przecież tylko 30 lat minęło. A jednak opowieść o tamtych czasach jest już jak niesamowita i trudna do przyjęcia baśń. Czy były PEWEXy i Baltona? Czemu popularne było "załatwić"? Kto to cinkciarz? Opowiemy też o życiu codziennym. Jak wyglądały wyjazdy wakacyjne w PRL-u? Co ze sobą zabierano? Jakie były warunki podróży? Prezentujemy ogromny wybór przedmiotów związanych z życiem w minionej epoce. Zamawiających prosimy o przygotowanie sprzętu do wyświetlenia wspomagającej prezentacji multimedialnej.

06/10/2023

Szanowni Państwo,
Zespół Żywej historii – edukacji historycznej zaprasza do skorzystania z oferty zajęć edukacyjnych opartych o rekonstrukcje historyczne, przybliżające omawianą tematykę.
Prowadzone mogą być zarazem w placówce zamawiającego jak i zdalnie.
Historia to nie tylko daty i wydarzenia. To ciekawa opowieść, którą wzbogacamy dzięki prezentowanym rekonstrukcjom historycznym, przedmiotom codziennego użytku, dzięki którym można dosłownie dotknąć historii sprzed setek i tysięcy lat.
Przykładowe tematy:
- Zdobywca świata! - historia podbojów Aleksandra Wielkiego. Mało osób wie, że Aleksander nic wielkiego by w życiu nie dokonał, gdyby nie jego dziedzictwo pozostawione mu przez ojca. Jednak wykorzystanie odziedziczonych środków pokazuje jego geniusz. Opowiemy o historii podbojów wielkiego Macedończyka trochę z innej strony - dzięki czemu się udały i co nam i całemu światu do dziś pozostało. Wiecie, że na świecie miliardy ludzi nie wiedzą, że na ich codzienne życie do dziś ma wpływ niewysoki Macedończyk sprzed ponad 2000 lat?!
- Imperium trzech kontynentów, powstanie i rozwój Imperium Rzymskiego - Odpowiedzmy sobie na pytanie, co to jest imperium? Jak i w jakich okolicznościach Rzymianie budowali swoje? Czy w innych warunkach byłoby możliwe powstanie tak wyjątkowego państwa?
- Czy mógłbyś żyć w starożytnej Grecji i starożytnym Rzymie? – opowieść o tym jak wyglądało życie ludzi przeszło dwa tysiące lat temu. Czy moglibyśmy żyć w tamtych czasach? Przymierzanie strojów i zapoznawanie się oryginalnymi jak i rekonstruowanymi przedmiotami
- Wynalazki starożytności - mało osób wie, że u podstaw dzisiejszej myśli i techniki stoją osiągnięcia starożytnych. Maszyny parowe, beton i "wieżowce" znane były już tysiące lat temu, a to tylko niektóre z wyjątkowych osiągnięć dawnych cywilizacji.
- Smaki starożytności - Jak wyglądała kuchnia Greków i Rzymian? Czy ich menu by nam pasowało? Co byłoby dla nas najbardziej zaskakujące? Czy przy naszych obecnych potrawach z przyjemnością zasiadł by Platon lub Cezar?
- Jak dawniej podróżowano? - starożytność i/lub średniowiecze - Obecnie mamy samochody, samoloty itd, a jak podróżowano wcześniej? Jakie były środki transportu? Czy łatwo i bezpiecznie było poruszać się między miastami i mniejszymi miejscowościami?
- Polska starożytna? - co działo się na ziemiach polskich w czasach Imperium Rzymskiego? Jacy ludzie tu mieszkali i czym się zajmowali?
- Początki Państwa Polskiego - jak to się stało, że z mroków dziejów wyłoniło się Państwo Polskie? Kto je stworzył? Jacy ludzie w nim żyli i czym się zajmowali? Czym zajmowali się ówcześni rówieśnicy przedszkolaków? Jakie mieli zabawy i obowiązki? Jak wyglądały ówczesne domy i pierwsze osady? Kto w nich mieszkał i czym się zajmował? Jak wyglądał dzień powszedni mieszkańca ziem polskich.
- Życie w średniowieczu - Jak wyglądało życie ludzi w średniowieczu? Co jadali i czym się zajmowali? Czym warunki różniły się między wsią a miastem? Czy każdy chodził do szkoły? Gdzie było lepiej, w jakim kraju, we wsi czy w mieście? Jakie były aspiracje ludzi w różnych miejscach i czasie?
- Władysław Jagiełło i jego czasy – opowieść o przełomowym okresie dla naszego państwa, jego mieszkańcach i wydarzeniach. Jak wyglądało życie ówczesnych Polaków? Jakie mieli spojrzenie na swój świat i ważne z naszego punktu wydarzenia?
- Trzy czarne orły – jak to się stało, że potężna Rzeczpospolita, której wojska swego czasu gromiły swoich wrogów i okupowały moskiewski Kreml zniknęła z map świata? Czemu państwa ościenne, których początki nie zapowiadały wielkości, były w stanie podzielić ją pomiędzy siebie? Jak na upadek patrzyły elity? Co robili Polacy, by ratować swoją ojczyznę od zagłady?
- Największy Polski Zryw Niepodległościowy – w czasie Powstania Styczniowego Polacy stoczyli ponad 1200 bitew i potyczek. Czy powstanie miało szansę się udać? Jak i czym walczyli Powstańcy? Dlaczego o Powstaniu Styczniowym warto mówić też w maju i październiku?
- Drogi do niepodległości - podczas tych zajęć zapoznajemy uczestników nie tylko z wydarzeniami, które miały miejsce w roku 1918, ale z wszystkimi ważniejszymi działaniami, które doprowadziły do odrodzenia się Rzeczypospolitej po 123 latach zaborów. Prezentowane są sylwetki i działania postaci, które w znaczący sposób przyczyniły się do pojawienie się na nowo Polski na mapach świata. Prezentujemy wiele ciekawostek, jak choćby czemu uznajemy datę 11 listopada za symboliczną, mimo że deklaracja niepodległości została ogłoszona innego dnia czy jakie organizmy polityczne weszły skład odradzającej się Polski (od kiedy była to Rzeczpospolita?). Nie zabraknie także opowieści o Czynie Zbrojnym Polaków, umacnianiu i poszerzaniu granic odbudowującego się państwa oraz ludziach, którzy tego dokonali.
- Super bronie I Wojny Światowej – pierwszy w historii konflikt światowy przyniósł niesamowicie szybki rozwój techniki. Armie wdrażały i rozwijały dotychczasowe wynalazki. Część z nich znalazła następnie zastosowanie cywilne, przyczyniając się do przyśpieszenia skoku cywilizacyjnego w XX wieku, część z nich okazała się "ślepą uliczką" i nigdy nie znalazły szerszego zastosowania.
- Bitwa warszawska 1920, 18 decydująca bitwa świata - Rocznica bitwy warszawskiej jest świętowana do dziś jako święto Wojska Polskiego. Było to wydarzenie nie tylko znaczące dla Polski i Polaków, ale dla reszty Europy i świata. Na polu walki, w kolejnych starciach, została złamana potęga Armii Czerwonej, dążącej do przeniesienia rewolucji bolszewickiej na tereny zachodniej Europy, pogrążonej w politycznym fermencie, gdzie hasła niesione na bagnetach krasnoarmiejców znalazły by podatny grunt. Jak doszło do tej bitwy i całego konfliktu, jak odradzające się po 123 latach Wojsko Polskie zwyciężyło wschodnią nawałę oraz kto był moderatorem tamtych wydarzeń uczestnicy dowiedzą się podczas tych wyjątkowych zajęć.
- Powstania Śląskie – historia walki o Polskę i polskość na Śląsku. Powstania Śląskie miały niebagatelny wpływ na kształtowanie się i rozwój II Rzeczypospolitej. W przeciwieństwie do klęsk XIX wiecznych, te miały nie dość, że większe szanse to jedno z nich zakończyło się uzyskaniem wszystkich stawianych przed nim celów. Doprowadziły do włączenia w obręb odradzającego się państwa ziem o niebagatelnym znaczeniu gospodarczym. Ale czy tyko III Powstanie Śląskie zakończyło się sukcesem? Jakie cele mieli Polacy chwytając za broń?
- Wrzesień '39 - czy można było uniknąć wojny? Jak wyglądało przygotowanie do niej stron konfliktu? Jak wyglądał przebieg kampanii i czy były szanse na inne jej zakończenie? Podczas zajęć zaprezentowane zostanie umundurowanie i wyposażenie Wojska Polskiego, ale także Wehrmachtu i Armii Czerwonej.
Okupowanej Warszawy dzień powszedni - jak wyglądało życie ludzi w Warszawie pod okupacją niemiecką? Czy rzeczywiście było bardzo niebezpiecznie? Jak działały organizacje polskiego podziemia? W jaki sposób zdobywano żywność i wszystko to, co niezbędne byłoby przetrwać?
- Powstanie ’44 – okupacja ziem polskich w trakcie II Wojny Światowej doprowadziła to tworzenia się tajnych organizacji zbrojnych od samego jej początku. Prowadziły one aktywną walkę przeciw okupantom. Sercem opory była Warszawa. W 1944 roku doszło do największego zrywu w okupowanej Europie – 1 sierpnia wybuchło Powstanie Warszawskie. Czemu do niego doszło? Czy musiało wybuchnąć i czy decyzje o jego rozpoczęciu i przebiegu były usprawiedliwione?
- Życie PRL-u - Czy życie w PRL bardzo różniło się od współczesnego? To przecież tylko 30 lat minęło. A jednak opowieść o tamtych czasach jest już jak niesamowita i trudna do przyjęcia baśń. Czy były PEWEXy i Baltona? Czemu popularne było "załatwić"? Kto to cinkciarz? Opowiemy też o życiu codziennym. Jak wyglądały wyjazdy wakacyjne w PRL-u? Co ze sobą zabierano? Jakie były warunki podróży? Prezentujemy ogromny wybór przedmiotów związanych z życiem w minionej epoce.
I wiele innych tematów.
Zdjęcia z dotychczasowych zajęć możecie Państwo obejrzeć w naszej galerii https://www.facebook.com/edukacjahistoryczna/
Bazując na naszym doświadczeniu oraz posiadanym wyposażeniu jesteśmy przeprowadzić zajęcia z okresu od starożytności do czasów współczesnych. Jeśli są państwo zainteresowani zagadnieniem, z którego zajęć nie zauważyli Państwo na naszej stronie, prosimy o pytanie na priv.
Zajęcia prowadzone w placówce zamawiającego lub zdalnie.
Prosimy o udostępnienie sprzętu do wyświetlenia wspomagającej prezentacji w przypadku stacjonarnych.
Koszt zajęć stacjonarnych uzależniony jest od lokalizacji placówki oraz ilości uczestników zajęć.
Zapraszamy także do dyskusji na temat tej formy edukacji
https://www.facebook.com/groups/343668252768452/

Różnorodność :) Rycerze? Czemu nie!Walki o niepodległość? Oczywiście!Czasy PRL? Naturalnie!Zapraszamy do kontaktu pokazy...
20/09/2023

Różnorodność :)
Rycerze? Czemu nie!
Walki o niepodległość? Oczywiście!
Czasy PRL? Naturalnie!

Zapraszamy do kontaktu [email protected]

10/09/2023
Okres PRL jest bardzo ciekawym tematem. Sam dzieli się na krótsze odcinki czasowe, gdzie podział determinowany jest prze...
06/09/2023

Okres PRL jest bardzo ciekawym tematem. Sam dzieli się na krótsze odcinki czasowe, gdzie podział determinowany jest przeważnie przez zmianę ekip rządzących w danym czasie.
Jak wyglądało wtedy życie zwykłego Kowalskiego? Ile zarabiał i jak spędzał czas? Co było dla niego codziennością, a dla nas jest już nie znane? Czy ogół społeczeństwa był zadowolony z warunków życia? To i wiele więcej na naszych zajęciach. Prowadzimy ogólne oraz dedykowane konkretnym podokresom pod kątem społecznym, politycznym i gospodarczym.
Wszystkie zajęcia opieramy na dużej ilości oryginalnych przedmiotów, zdjęć i dokumentów, w tym niesamowicie rzadkich wydawnictwach tz. drugiego obiegu.

     Zapraszamy grupy Edukacji Domowej do kontaktu. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy zajęcia historyczne, z którymi po...
29/08/2023


Zapraszamy grupy Edukacji Domowej do kontaktu. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy zajęcia historyczne, z którymi pojawimy się u Was
Tematy to m.in.:
- życie w starożytności, czasy Greków i Rzymian
- początki państwa polskiego
- życie w średniowieczu, czasy królów, rycerzy i dam dworu
- Grunwald i czasy Jagiellonów
- Rzeczypospolita Obojga Narodów
- Konstytucja 3 Maja i próba naprawy Rzeczypospolitej
- czasy upadku, rozbiory Polski i walka o niepodległość
- powstania niepodległościowe i walka o polskość
- drogi do niepodległości
- II RP
- wrzesień '39
- Polacy w II Wojnie Światowej
- PRL, życie w czasach ludowych
I wiele innych.
Chętnie przygotujemy temat, który sami zaproponujecie. Wszystkie zajęcia wsparte rekonstrukcjami i oryginałami przedmiotów adekwatnych do omawianej epoki.
Zainteresowani? Piszcie do nas na [email protected]

     Szanowni Państwo,W imieniu zespołu Żywej historii - edukacji historycznej proponujemy organizację wioski edukacyjne...
22/08/2023


Szanowni Państwo,
W imieniu zespołu Żywej historii - edukacji historycznej proponujemy organizację wioski edukacyjnej w klimacie odzyskania niepodległości (datowanie 1918-1921), w której prowadzone będą atrakcyjne zajęcia z historii polski dla odbiorców w każdym wieku. Wioska miałaby formę obozowiska z bogatym wyposażeniem (repliki oraz oryginalne egzemplarze broni i wyposażenia, stanowiska animacyjne, strzelnica, namioty historyczne, wartownia itp.) i programem atrakcji. Poniżej przykładowa oferta takiego obozowiska.
Prezentowana oferta jest propozycją każdorazowo dostosowywaną do budżetu i wymagań zamawiającego. Możemy prezentacje zmniejszyć i rozbudować – do przeszło 20 stanowisk oraz pełnego programu widowiskowego z pokazami i koncertami przez cały czas trwania imprezy.
Przykładowy program:
Wystawienie 8 stanowisk:
- zbrojownia zawierająca broń i wyposażenie wojskowe z okresu 1918-1921 (oryginały i rekonstrukcje), mundury z ww. okresu, możliwość wykonania sobie pamiątkowego zdjęcia.
- stanowisko propagandowe, czyli tworzenie przez uczestników plakatów i pocztówek patriotycznych na okres 1918-1921. Zapewniamy dekoracje, w tym przykłady z epoki takowych pocztówek i plakatów.
- stanowisko konstruktorskie, budowanie na makiecie terenu konstrukcji militarnych (i nie tylko) z klocków. Zabawa dla dużych i małych. Modele pojazdów bojowych, umocnień.
- stanowisko szermiercze, gdzie bezpiecznymi atrapami szabel można spróbować swoich sił w szermierce jak dawni ułani
- strzelnica, gdzie można trenować umiejętności strzeleckie z wiernych replik broni historycznej z epoki (ASG)
- poligon, czyli tor przeszkód, na którym każdy może sprawdzić swoją sprawność fizyczną (potrzebny teren minimum 8x15 metrów)
- atelier, tło wraz z wyposażeniem i akcesoriami, aranżacja do wykonywania zdjęć cywilnych i wojskowych przez uczestników. Najlepiej koło garderoby, z którą można połączyć
- garderoba, historyczne stroje z epoki, różnorodne nakrycia głowy itd. Stanowisko przygotowane pod zdjęcia pamiątkowe osób indywidualnych i mniejszych grup. Najlepiej koło atelier.
Pokazy:
pokaz mody XX-lecia międzywojennego (ok. 25-30 min)
koncert piosenek patriotycznych (ok 45-60 min)
Możliwe atrakcje:
- musztra dla chętnych o wyznaczonej godzinie (2-3 razy w ciągu imprezy)
- nauka posługiwania się replikami wyposażenia wraz prezentacją
- konkursy sprawnościowe i z wiedzy historycznej (nagrody zapewnia zleceniodawca)
Zapewniamy:
- namioty i wiaty historyczne
- dekoracje (budkę wartowniczą, kozły drewniane, worki "z piaskiem" itd)
- nagłośnienie z muzyką historyczną (potrzebne dojście do prądu)
- obsługę animatorów w strojach z epoki, mundurowych i cywilnych
- materiały na warsztaty
- kosze na śmieci
Wystawienie 12 stanowisk:
- zbrojownia zawierająca broń i wyposażenie wojskowe z okresu 1918-1921 (oryginały i rekonstrukcje), mundury z ww. okresu, możliwość wykonania sobie pamiątkowego zdjęcia.
- stanowisko propagandowe, czyli tworzenie przez uczestników plakatów i pocztówek patriotycznych na okres 1918-1921. Zapewniamy dekoracje, w tym przykłady z epoki takowych pocztówek i plakatów.
- stanowisko konstruktorskie, budowanie na makiecie terenu konstrukcji militarnych (i nie tylko) z klocków. Zabawa dla dużych i małych. Modele pojazdów bojowych, w tym samolotów.
- stanowisko szermiercze, gdzie bezpiecznymi atrapami szabel można spróbować swoich sił w szermierce jak dawni ułani
- strzelnica, gdzie można trenować umiejętności strzeleckie z wiernych replik broni historycznej z epoki (ASG)
- poligon, czyli tor przeszkód, na którym każdy może sprawdzić swoją sprawność fizyczną (potrzebny teren minimum 8x15 metrów)
- atelier, tło wraz z wyposażeniem i akcesoriami, aranżacja do wykonywania zdjęć cywilnych i wojskowych przez uczestników. Najlepiej koło garderoby, z którą można połączyć
- garderoba, historyczne stroje z epoki, różnorodne nakrycia głowy itd. Stanowisko przygotowane pod zdjęcia pamiątkowe osób indywidualnych i mniejszych grup. Najlepiej koło atelier.
- szpital polowy 1920, wyposażenie szpitala polowego, nauka opatrywania ran itd.
- Walka o granice! Stanowisko poświęcone polskim walkom o granice od 1914 roku do 1921 roku. Wystawiamy posterunek graniczny wraz ze słupami granicznymi, plansze edukacyjne, artefakty, flagi itd.
- warsztaty „Barwy narodowe”, zajęcia plastyczne. Historia polskich barw narodowych, godła i hymnu. Uczestnicy wykonują pamiątkowe kotyliony itd.
- kuchnia polowa, stanowisko z wyposażeniem historycznym. Prezentacja racji żywnościowych armii ww. okresu. Kotły, osprzęt, racje żywnościowe itd. Jest możliwość wprowadzenia cateringu zewnętrznego tz. grochówki czy kiełbasek z grilla.
Pokazy:
pokaz mody XX-lecia międzywojennego (ok. 25-30 min)
- koncert piosenek patriotycznych (ok 45-60 min)
Możliwe trakcje:
- przypinki okolicznościowe 200 sztuk dla uczestników. Wzór ustalany z organizatorem
- Gra plenerowa, konieczność zebrania zaliczenia z każdego stanowiska. Zapewniamy do 200 sztuk kart. Nagrody zapewnia organizator lub koszt dodatkowy.
- musztra dla chętnych o wyznaczonej godzinie (2-3 razy w ciągu imprezy)
- nauka posługiwania się replikami wyposażenia wraz prezentacją
- konkursy sprawnościowe i z wiedzy historycznej (nagrody zapewnia zleceniodawca)
Zapewniamy:
- namioty i wiaty historyczne
- dekoracje (budkę wartowniczą, kozły drewniane, worki "z piaskiem" itd) także dodatkowe między stanowiskami
- nagłośnienie z muzyką historyczną (potrzebne dojście do prądu)
- obsługę animatorów w strojach z epoki, mundurowych i cywilnych
- materiały na warsztaty
- kosze na śmieci
Wystawienie 5 stanowisk:
- zbrojownia zawierająca broń i wyposażenie wojskowe z okresu 1918-1921 (oryginały i rekonstrukcje), mundury z ww. okresu, możliwość wykonania sobie pamiątkowego zdjęcia.
- stanowisko propagandowe, czyli tworzenie przez uczestników plakatów i pocztówek patriotycznych na okres 1918-1921. Zapewniamy dekoracje, w tym przykłady z epoki takowych pocztówek i plakatów.
- stanowisko konstruktorskie, budowanie na makiecie terenu konstrukcji militarnych (i nie tylko) z klocków. Zabawa dla dużych i małych. Modele pojazdów bojowych, umocnień.
- stanowisko szermiercze, gdzie bezpiecznymi atrapami szabel można spróbować swoich sił w szermierce jak dawni ułani
- strzelnica, gdzie można trenować umiejętności strzeleckie z wiernych replik broni historycznej z epoki (ASG)
Zapewniamy:
- namioty i wiaty historyczne
- dekoracje (budkę wartowniczą, kozły drewniane, worki "z piaskiem" itd) także dodatkowe między stanowiskami
- nagłośnienie z muzyką historyczną (potrzebne dojście do prądu)
- obsługę animatorów w strojach z epoki, mundurowych i cywilnych
- materiały na warsztaty
- kosz na śmieci
Rekonstrukcja bitwy, np z wojny polsko-bolszewickiej:
- 30 osób
- 30 karabinów strzelających
- 600 sztuk amunicji ślepej
- dwa działa
- pirotechnika do artylerii
- pojazdy wojskowe, w tym tank piłsudskiego
- dwa karabiny maszynowe, gazowe
- prowadzący
Zapewniamy też kosz/palenisko do rozgrzania się dla odwiedzających (okresy chłodne w roku), jeśli będzie możliwość rozpalenia ognia.
Oczywiście możemy wprowadzić zmiany w powyższych propozycjach pod kątem państwa wymagań i naszych możliwości. Na większe imprezy możemy zapewnić pokazy kawaleryjskie lub oprowadzanie na koniu, prezentację artylerii oraz pojazdów z epoki. Możemy także zorganizować pełne rekonstrukcje bitew.
Jeśli byliby państwo zainteresowani tą tematyką, ale zorganizowanie większej imprezy plenerowej byłoby niemożliwe, to w naszej ofercie znajdują się także zajęcia edukacyjne prowadzone w pomieszczeniach zamkniętych.

21/08/2023

Izba Tradycji Grochowa, cóż to za projekt?

W naszym zamyśle Izba Tradycji Grochowa będzie instytucją kultury, która popularyzować będzie wiedzę o historii Grochowa i całej Dzielnicy Praga-Południa. Ważnym elementem będzie działalność wystawiennicza. W siedzibie zorganizowana zostanie ekspozycja stała poświęcona naszej historii lokalnej, dziejom Grochowa także na tle historii Warszawy i całej Polski. W ITG prowadzone będą zajęcia edukacyjne, wykłady, warsztaty itd dla wszystkich grup wiekowych. ITG promować będzie świadomość i kulturę lokalną, wspierać instytucje kultury i placówki edukacyjne. Będzie kształtować postawy społeczne i obywatelskie. Będzie Miejscem Aktywności Lokalnej integrując lokalną społeczność.
Promowanie historii lokalnej będzie odbywać się także poprzez organizację mniejszych i większych wydarzeń plenerowych jak i w siedzibie, np. związanych z historią poszczególnych ulic czy też wydarzeń historycznych, które wpływały niejednokrotnie na historię Warszawy jak i całego kraju.

Kontakt z nami [email protected]

21/08/2023
Różności :)
21/08/2023

Różności :)

Powstanie Styczniowe było naszym kolejnym wielkim zrywem niepodległościowym w XIX wieku. Jest jednak mało znanym wydarze...
21/08/2023

Powstanie Styczniowe było naszym kolejnym wielkim zrywem niepodległościowym w XIX wieku. Jest jednak mało znanym wydarzeniem, z którego większość czasem wie tylko o fakcie jego zaistnienia.
Podczas zajęć przybliżamy uczestnikom historię tego zrywu, najważniejsze postacie z nim związane, omawiamy realia epoki oraz prezentujemy stroje i wyposażenie, którymi posługiwały się obie strony tego konfliktu.

     Szanowni Państwo,W imieniu zespołu Żywej historii - edukacji historycznej proponujemy organizację wioski edukacyjne...
14/08/2023Szanowni Państwo,

W imieniu zespołu Żywej historii - edukacji historycznej proponujemy organizację wioski edukacyjnej w klimacie odzyskania niepodległości (datowanie 1918-1921), w której prowadzone będą atrakcyjne zajęcia z historii polski dla odbiorców w każdym wieku. Wioska miałaby formę obozowiska z bogatym wyposażeniem (repliki oraz oryginalne egzemplarze broni i wyposażenia, stanowiska animacyjne, strzelnica, namioty historyczne, wartownia itp.) i programem atrakcji. Poniżej przykładowa oferta takiego obozowiska.

Prezentowana oferta jest propozycją każdorazowo dostosowywaną do budżetu i wymagań zamawiającego. Możemy prezentacje zmniejszyć i rozbudować – do przeszło 20 stanowisk oraz pełnego programu widowiskowego z pokazami i koncertami przez cały czas trwania imprezy.

Przykładowy program:

Wystawienie 8 stanowisk:

- zbrojownia zawierająca broń i wyposażenie wojskowe z okresu 1918-1921 (oryginały i rekonstrukcje), mundury z ww. okresu, możliwość wykonania sobie pamiątkowego zdjęcia.

- stanowisko propagandowe, czyli tworzenie przez uczestników plakatów i pocztówek patriotycznych na okres 1918-1921. Zapewniamy dekoracje, w tym przykłady z epoki takowych pocztówek i plakatów.

- stanowisko konstruktorskie, budowanie na makiecie terenu konstrukcji militarnych (i nie tylko) z klocków. Zabawa dla dużych i małych. Modele pojazdów bojowych, umocnień.

- stanowisko szermiercze, gdzie bezpiecznymi atrapami szabel można spróbować swoich sił w szermierce jak dawni ułani

- strzelnica, gdzie można trenować umiejętności strzeleckie z wiernych replik broni historycznej z epoki (ASG)

- poligon, czyli tor przeszkód, na którym każdy może sprawdzić swoją sprawność fizyczną (potrzebny teren minimum 8x15 metrów)

- atelier, tło wraz z wyposażeniem i akcesoriami, aranżacja do wykonywania zdjęć cywilnych i wojskowych przez uczestników. Najlepiej koło garderoby, z którą można połączyć

- garderoba, historyczne stroje z epoki, różnorodne nakrycia głowy itd. Stanowisko przygotowane pod zdjęcia pamiątkowe osób indywidualnych i mniejszych grup. Najlepiej koło atelier.Pokazy:

pokaz mody XX-lecia międzywojennego (ok. 25-30 min)

koncert piosenek patriotycznych (ok 45-60 min)

Możliwe atrakcje:

- musztra dla chętnych o wyznaczonej godzinie (2-3 razy w ciągu imprezy)

- nauka posługiwania się replikami wyposażenia wraz prezentacją

- konkursy sprawnościowe i z wiedzy historycznej (nagrody zapewnia zleceniodawca)

Zapewniamy:

- namioty i wiaty historyczne

- dekoracje (budkę wartowniczą, kozły drewniane, worki "z piaskiem" itd)

- nagłośnienie z muzyką historyczną (potrzebne dojście do prądu)

- obsługę animatorów w strojach z epoki, mundurowych i cywilnych

- materiały na warsztaty

- kosze na śmieci

Wystawienie 12 stanowisk:

- zbrojownia zawierająca broń i wyposażenie wojskowe z okresu 1918-1921 (oryginały i rekonstrukcje), mundury z ww. okresu, możliwość wykonania sobie pamiątkowego zdjęcia.

- stanowisko propagandowe, czyli tworzenie przez uczestników plakatów i pocztówek patriotycznych na okres 1918-1921. Zapewniamy dekoracje, w tym przykłady z epoki takowych pocztówek i plakatów.

- stanowisko konstruktorskie, budowanie na makiecie terenu konstrukcji militarnych (i nie tylko) z klocków. Zabawa dla dużych i małych. Modele pojazdów bojowych, w tym samolotów.

- stanowisko szermiercze, gdzie bezpiecznymi atrapami szabel można spróbować swoich sił w szermierce jak dawni ułani

- strzelnica, gdzie można trenować umiejętności strzeleckie z wiernych replik broni historycznej z epoki (ASG)

- poligon, czyli tor przeszkód, na którym każdy może sprawdzić swoją sprawność fizyczną (potrzebny teren minimum 8x15 metrów)

- atelier, tło wraz z wyposażeniem i akcesoriami, aranżacja do wykonywania zdjęć cywilnych i wojskowych przez uczestników. Najlepiej koło garderoby, z którą można połączyć

- garderoba, historyczne stroje z epoki, różnorodne nakrycia głowy itd. Stanowisko przygotowane pod zdjęcia pamiątkowe osób indywidualnych i mniejszych grup. Najlepiej koło atelier.

- szpital polowy 1920, wyposażenie szpitala polowego, nauka opatrywania ran itd.

- Walka o granice! Stanowisko poświęcone polskim walkom o granice od 1914 roku do 1921 roku. Wystawiamy posterunek graniczny wraz ze słupami granicznymi, plansze edukacyjne, artefakty, flagi itd.

- warsztaty „Barwy narodowe”, zajęcia plastyczne. Historia polskich barw narodowych, godła i hymnu. Uczestnicy wykonują pamiątkowe kotyliony itd.

- kuchnia polowa, stanowisko z wyposażeniem historycznym. Prezentacja racji żywnościowych armii ww. okresu. Kotły, osprzęt, racje żywnościowe itd. Jest możliwość wprowadzenia cateringu zewnętrznego tz. grochówki czy kiełbasek z grilla.

Pokazy:

pokaz mody XX-lecia międzywojennego (ok. 25-30 min)

- koncert piosenek patriotycznych (ok 45-60 min)

Możliwe trakcje:
- przypinki okolicznościowe 200 sztuk dla uczestników. Wzór ustalany z organizatorem
- Gra plenerowa, konieczność zebrania zaliczenia z każdego stanowiska. Zapewniamy do 200 sztuk kart. Nagrody zapewnia organizator lub koszt dodatkowy.
- musztra dla chętnych o wyznaczonej godzinie (2-3 razy w ciągu imprezy)

- nauka posługiwania się replikami wyposażenia wraz prezentacją

- konkursy sprawnościowe i z wiedzy historycznej (nagrody zapewnia zleceniodawca)

Zapewniamy:

- namioty i wiaty historyczne

- dekoracje (budkę wartowniczą, kozły drewniane, worki "z piaskiem" itd) także dodatkowe między stanowiskami

- nagłośnienie z muzyką historyczną (potrzebne dojście do prądu)

- obsługę animatorów w strojach z epoki, mundurowych i cywilnych

- materiały na warsztaty

- kosze na śmieci

Wystawienie 5 stanowisk:

- zbrojownia zawierająca broń i wyposażenie wojskowe z okresu 1918-1921 (oryginały i rekonstrukcje), mundury z ww. okresu, możliwość wykonania sobie pamiątkowego zdjęcia.

- stanowisko propagandowe, czyli tworzenie przez uczestników plakatów i pocztówek patriotycznych na okres 1918-1921. Zapewniamy dekoracje, w tym przykłady z epoki takowych pocztówek i plakatów.

- stanowisko konstruktorskie, budowanie na makiecie terenu konstrukcji militarnych (i nie tylko) z klocków. Zabawa dla dużych i małych. Modele pojazdów bojowych, umocnień.

- stanowisko szermiercze, gdzie bezpiecznymi atrapami szabel można spróbować swoich sił w szermierce jak dawni ułani

- strzelnica, gdzie można trenować umiejętności strzeleckie z wiernych replik broni historycznej z epoki (ASG)

Zapewniamy:

- namioty i wiaty historyczne

- dekoracje (budkę wartowniczą, kozły drewniane, worki "z piaskiem" itd) także dodatkowe między stanowiskami

- nagłośnienie z muzyką historyczną (potrzebne dojście do prądu)

- obsługę animatorów w strojach z epoki, mundurowych i cywilnych

- materiały na warsztaty

- kosz na śmieci

Rekonstrukcja bitwy, np z wojny polsko-bolszewickiej:

- 30 osób

- 30 karabinów strzelających

- 600 sztuk amunicji ślepej
- dwa działa

- pirotechnika do artylerii

- pojazdy wojskowe, w tym tank piłsudskiego

- dwa karabiny maszynowe, gazowe

- prowadzący

Zapewniamy też kosz/palenisko do rozgrzania się dla odwiedzających (okresy chłodne w roku), jeśli będzie możliwość rozpalenia ognia.

Oczywiście możemy wprowadzić zmiany w powyższych propozycjach pod kątem państwa wymagań i naszych możliwości. Na większe imprezy możemy zapewnić pokazy kawaleryjskie lub oprowadzanie na koniu, prezentację artylerii oraz pojazdów z epoki. Możemy także zorganizować pełne rekonstrukcje bitew.

Jeśli byliby państwo zainteresowani tą tematyką, ale zorganizowanie większej imprezy plenerowej byłoby niemożliwe, to w naszej ofercie znajdują się także zajęcia edukacyjne prowadzone w pomieszczeniach zamkniętych.

Serdeczne podziękowania dla GRH Bellum za zaproszenie na niedzielną imprezę w Ossowie :)Oby jak najwięcej współpracy z t...
14/08/2023

Serdeczne podziękowania dla GRH Bellum za zaproszenie na niedzielną imprezę w Ossowie :)
Oby jak najwięcej współpracy z tak profesjonalnymi grupami!

     Ostatnie terminy na wrzesień i październik!Zapraszamy grupy przedszkolne i szkolne do skorzystania ze spacerów po W...
11/08/2023Ostatnie terminy na wrzesień i październik!

Zapraszamy grupy przedszkolne i szkolne do skorzystania ze spacerów po Warszawie z naszymi przewodnikami.

Podstawowe trasy to:

- Legendy Starej Warszawy, Starówka i miejsca związane z legendami warszawskimi

- Śladami Ojców Niepodległości, trasa od pl. Trzech Krzyży przez malownicze parki Ujazdowski i Łazienki Królewskie, spotkanie ze zwierzętami po drodze, zakończenie przy Belwederze lub od strony ul. Szwoleżerów

- Muzeum Jana III Sobieskiego, przez piękne plenery parkowe.
Na wszystkie trasy dla najmłodszych przygotowujemy karmę dla spotykanych zwierzątek - spotkania z nimi jak wiadomo najbardziej zapadają w pamięć przedszkolakom

Kontakt [email protected]

     Szanowni Państwo,Z najbliższym rokiem zbliża się 80 rocznica Powstania Warszawskiego. W tym temacie zespół Żywej hi...
09/08/2023Szanowni Państwo,

Z najbliższym rokiem zbliża się 80 rocznica Powstania Warszawskiego. W tym temacie zespół Żywej historii – edukacji historycznej przygotował ofertę imprezy historycznej o tej tematyce.

W temacie Powstania Warszawskiego proponujemy:

- diorama obejmująca: dwa stanowiska zbombardowanych budynków, każdy 6x6 metra, gruzy, ściany do 1 m, aranżacja ruin. Animatorzy opowiadający o realiach II Wojny Światowej, okupacji niemieckiej, warunkach życia itd
- Stanowisko sztabu powstańczego, pełna aranżacja w namiocie
zbrojownia AK, aranżacja pełna. Broń i wyposażenie z okresu, oryginały i repliki
- obóz niemiecki, wyposażenie, umundurowanie i broń z okresu, oryginały i repliki.
- zbrojownia niemiecka (można połączyć obie zbrojownie)
- warsztaty plastyczne, tworzenie plakatów powstańczych, merytorycznie historia symboliki narodowej
- warsztaty plastyczne, tworzenie kotylionów biało-czerwonych, merytorycznie historia barw narodowych
- punkt oficerski, ciągle żywa historia szabli i walka, dla uczestników szermierka bezpieczną bronią
- poligon, szkolimy się sprawnościowo. Uczestnicy/chętni przechodzą szkolenie wojskowe i sanitarne
- łączność powstańcza, telefony polowe, łączymy się między punktami. Kładziemy kable, pamiętając, że jest to pod ostrzałem. Minimum 3x10 metrów
- Jesteś Powstańcem! Warsztaty z wykonywaniem opasek powstańczych dla wszystkich chętnych (materiał na 200 osób)
- rekonstrukcja walk powstańczych na ww. stanowisku ruin. 20 lub 30 osób. Widowisko dla wszystkich (20-30 min). Broń strzelająca z amunicją (600 sztuk minimum), gazowa, artyleria, pirotechnika itd.
- Strzelnica ASG, repliki broni z epoki. Młodzi uczestnicy pod opieką osób dorosłych i starsi mogą spróbować swoich sił w celności strzelania z broni II wojny Światowej.

Pokazy:
- koncert piosenki powstańczej
- pokaz mody XX-lecia międzywojennego
- Werbunek powstańczy, ochotniczy. Przyjęcie na służby w oddziałach.

Stanowiska w namiotach i/lub wiatach historycznych. Wystawa plansz na stanowiskach, dekoracje pola imprezy (głębokość szeregu do 8 m. całości – jedyna tego typu opcja w Polsce),
Zapewniamy nagłośnienie, dekoracje, animatorów, kosze na śmieci itd.

Zapraszamy do kontaktu:

[email protected]

Adres

Warsaw
04-373

Telefon

+48792820223

Strona Internetowa

Ostrzeżenia

Bądź na bieżąco i daj nam wysłać e-mail, gdy Żywa historia - edukacja historyczna umieści wiadomości i promocje. Twój adres e-mail nie zostanie wykorzystany do żadnego innego celu i możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

Skontaktuj Się Z Firmę

Wyślij wiadomość do Żywa historia - edukacja historyczna:

Widea

Udostępnij

Kategoria


Komentarze

Polecam Żywa historia - edukacja historyczna
witam i pozdrawiam
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku!

Niech najbliższy rok obfituje w większą ilość rekonstrukcji wobec poprzedniego, niech powstają nowe projekty potrzebne do rekonstrukcji, a rekonstrukcje kolejnych pojazdów, uzbrojenia i wyposażenia ujrzą światło dzienne.

Sukcesów w życiu prywatnym, zawodowym, a także w rekonstrukcyjnym.

Życzy GRH Bellum
"Kolej na Wawer. Kultura i Natura". 16.09.2018. Przejazd zabytkowego pociągu parowego na Wawer.

Dziękujemy Żywa historia - edukacja historyczna, za zaproszenie.

zdjęcie" Michał Teodorowicz
Greetings . I present to you my page dedicated to NARBO MARTIVS ( Roman Narbonne , south of the France ) , NARBONENSIS capital's and city among the top 20 according with the very famous Roman author AVSONIVS ( Ausone ) in ORDO VRBIVM NOBILIVM ( order of great noble cities ) : Narbo Martivs , première fille de Rome .