Help Ukraine - ICOM Polska

Help Ukraine - ICOM Polska Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM w związku z wojna w Ukrainie przygotowuj

09/03/2023
Prezentujemy treść listu otwartego regionalnych komitetów ICOM – Polski, Czech, Estonii, Niemiec Węgier, Litwy, Łotwy, M...
23/11/2022

Prezentujemy treść listu otwartego regionalnych komitetów ICOM – Polski, Czech, Estonii, Niemiec Węgier, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Rumunii oraz Szwajcarii do Członków ICOM Rosja.

Prezentujemy treść listu otwartego regionalnych komitetów ICOM – Polski, Czech, Estonii, Niemiec Węgier, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Rumunii oraz Szwajcarii do Członków ICOM Rosja. List jest inicjatywą Polskiego Komitetu ICOM. Trafił on do adresatów 23 listopada 2022 r. oraz jednocześnie z...

25/08/2022

Wczoraj, w dnu Święta Niepodległości Ukrainy na 26 Generalnej Konferencji ICOM w Pradze, do wspólnego zdjęcia spotkały się delegacje komitetów narodowych Ukrainy i Polski.
Razem jesteśmy Silni!
Chwała Ukrainie

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy!Przepraszamy za dłuższe milczenie, ale maj był dla nas wyjątkowo pracowity. Komisja St...
09/06/2022

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy!

Przepraszamy za dłuższe milczenie, ale maj był dla nas wyjątkowo pracowity. Komisja Stypendialna cały czas analizuje napływające zgłoszenia, a 25 maja został przyjęty protokół z kolejnej tury obrad. Z przyjemnością możemy poinformować, że do grona stypendystów dołączyło 9 muzealników z Ukrainy. To znaczy, że z ICOM POLAND RELIEVE FUND korzysta już w sumie 19 beneficjentów!

Dzięki wsparciu instytucji z całego świata na potrzeby naszego programu zabezpieczyliśmy prawie 250 000 zł!

Wojna jednak niestety się nie kończy, dlatego cały czas apelujemy o wpłaty i upowszechnianie informacji o naszej inicjatywie.

Jeśli chcesz wesprzeć finansowo program stypendialny, przypominamy o możliwości kierowania wpłat na konta:
PLN: 48 1090 1056 0000 0001 4817 5702
EURO: PL85 1090 1056 0000 0001 4994 4413
USD: PL30 1090 1056 0000 0001 4994 4433

Więcej informacji (w języku polskim, ukraińskim i angielskim):
https://icom-poland.mini.icom.museum/stypendia-informacje/

Дорогі Колеги!

просимо вибачення за довге мовчання, але травень був надзвичайно насиченим справами. Стипендіальна Комісія постійно аналізує поточні заявки і 25 травня був прийнятий протокол чергової сесії. Раді повідомити, що до групи стипендіатів приєдналися 9 музейників з України. Це означає, що вже 19 бенефіціарів користуюся ICOM POLAND RELIEVE FUND!

Завдяки підтримці інституцій з усього світу ми виділили на нашу програму майже чверть мільйона злотих!

На жаль, війна не закінчується, тому ми постійно закликаємо до донейтів та поширення інформації про нашу ініціативу.

Якщо ви бажаєте фінансово підтримати стипендіальну програму, нагадуємо про можливість перерахування платежів на такі рахунки:
PLN: 48 1090 1056 0000 0001 4817 5702
EURO: PL85 1090 1056 0000 0001 4994 4413
USD: PL30 1090 1056 0000 0001 4994 4433

Більше інформації (польською, українською та англійською мовами):
https://icom-poland.mini.icom.museum/stypendia-informacje/

Dear Colleagues!

We apologize for the longer silence, but May has been extremely busy for us. The Scholarship Committee is constantly analysing the incoming applications, and on May 25th, the protocol of the regular session has been adopted. We are pleased to announce that 9 museum employees from Ukraine have joined the group of scholarship holders. This means that a total of 19 museum professionals already benefit from the scholarship program ICOM POLAND RELIEVE FUND.

Thanks to the support of institutions from all over the world, we secured almost a 250 000 PLN for our program!

Unfortunately, the war does not end, so we are constantly calling for donations and sharing information about our initiative.

If you want to financially support the scholarship program, we would like to remind you about the possibility of direct payments to the following accounts:
PLN: 48 1090 1056 0000 0001 4817 5702
EURO: PL85 1090 1056 0000 0001 4994 4413
USD: PL30 1090 1056 0000 0001 4994 4433

More information (Polish, Ukrainian, English):
https://icom-poland.mini.icom.museum/stypendia-informacj

W tym miejscu znajdą Państwo wszystkie praktyczne informacje dotyczące programu stypendiów humanitarnych ICOM POLAND RELIEF FUND Jeżeli chcą Państwo wystąpić o stypendium, zgłosić osobę potrzebującą, zadeklarować pomoc lub wsparcie oraz w razie w razie gdyby mieli Państw...

29/04/2022

🇵🇱 Kolejne dobre wiadomości!
27 kwietnia br. odbyło się drugie posiedzenie Komisji Stypendialnej uruchomionego programu ICOM POLAND RELIEVE FUND. Przyznano sześć 3-miesięcznych stypendiów, a to oznacza, że tego rodzaju wsparcie otrzyma od nas łącznie 10 beneficjentów.
Jednak dzięki zaangażowaniu muzealnej społeczności międzynarodowej, możemy prowadzić nabór w formule ciągłej – cały czas czekamy na dalsze zgłoszenia!
W tym miejscu szczególne podziękowania kierujemy w stronę:
Museums Association oraz The Metropolitan Museum of Art – za hojne przekazanie funduszy na rzecz naszej inicjatywy i upowszechnianie informacji na temat trwającej zbiórki w ramach swoich kanałów komunikacyjnych.
Jeśli znasz muzealników z Ukrainy, którzy przybyli do Polski w ostatnim czasie – przekaż im tę informację.
Jeśli chcesz wesprzeć finansowo naszą inicjatywę, przypominamy o możliwości kierowania wpłat na konta:
PLN: 48 1090 1056 0000 0001 4817 5702
EURO: PL85 1090 1056 0000 0001 4994 4413
USD: PL30 1090 1056 0000 0001 4994 4433

🇬🇧 Good news!
On April 27th the second meeting of the Scholarship Committee of the ICOM POLAND RELIEVE FUND program was held. Six three-month scholarships were awarded, which means that a total of 10 beneficiaries will receive this type of support.
However, thanks to the involvement of the international museum community, we can conduct recruitment on a continuous basis. We are waiting for further applications all the time!
At this point, special thanks go to:
Museums Association and The Metropolitan Museum of Art for the generous donation of funds to our initiative and for disseminating information about the ongoing fundraising through their communication channels.
If you know museologists from Ukraine who have recently come to Poland - give them this information.
If you want to financially support our initiative, we would like to remind you about the possibility of directing payments to the following accounts:
PLN: 48 1090 1056 0000 0001 4817 5702
EURO: PL85 1090 1056 0000 0001 4994 4413
USD: PL30 1090 1056 0000 0001 4994 4433

🇺🇦 Хороші новини!
27 квітня відбулося друге засідання стипендіального комітету програми ICOM POLAND RELIEVE FUND. Було призначено шість тримісячних стипендій, а це означає, що загалом цей вид підтримки отримають 10 бенефіціарів.
Завдяки залученню міжнародної музейної спільноти ми можемо проводити набір на постійній основі. Ми постійно чекаємо на нові заявки!
Висловлюємо особливу подяку:
Museums Association (Асоціації Музеїв) і The Metropolitan Museum of Art (Музей мистецтва Метрополітен) за щедрі внески та за поширення інформації про поточний збір коштів через свої комунікаційні канали.
Якщо ви знаєте музейників з України, які нещодавно приїхали до Польщі – надайте їм цю інформацію.
Якщо ви бажаєте фінансово підтримати нашу ініціативу, нагадуємо про можливість перерахування платежів на такі рахунки:
PLN: 48 1090 1056 0000 0001 4817 5702
ЄВРО: PL85 1090 1056 0000 0001 4994 4413
USD: PL30 1090 1056 0000 0001 4994 4433

22/04/2022

🇵🇱 Pierwsze stypendia przyznane!
Z przyjemnością informujemy, że w ramach uruchomionego programu stypendialnego ICOM POLAND RELIEVE FUND powołana do tego Komisja Stypendialna w dn. 19.04.2022 r. przyznała 4 pierwsze stypendia!
Cały czas prowadzimy nabór wniosków i zachęcamy do przesyłania kolejnych zgłoszeń.
Wszystkim, którzy chcą wesprzeć finansowo naszą inicjatywę, przypominamy o możliwości kierowania wpłat na konta:
PLN: 48 1090 1056 0000 0001 4817 5702
EURO: PL85 1090 1056 0000 0001 4994 4413
USD: PL30 1090 1056 0000 0001 4994 4433

🇬🇧 First scholarships awarded!
We are pleased to announce that as part of the ICOM POLAND RELIEVE FUND scholarship programme, the Scholarship Committee, which was appointed for this on April 19, 2022, awarded the first 4 scholarships!
We are constantly recruiting applications and we encourage you to submit further applications.
We want to remind everyone who would like to financially support our initiative about the possibility of directing payments to the following accounts:
PLN: 48 1090 1056 0000 0001 4817 5702
EURO: PL85 1090 1056 0000 0001 4994 4413
USD: PL30 1090 1056 0000 0001 4994 4433

🇺🇦 Призначені перші стипендії!
Ми раді повідомити, що в межах стипендіальної програми ICOM POLAND RELIVE FUND, Стипендіальний комітет, 19 квітня 2022 року, присудив перші 4 стипендії!
Ми постійно опрацьовуємо заявки та заохочуємо вас подаватися на стипендію.
Хочемо нагадати всім, хто бажає фінансово підтримати нашу ініціативу, про можливість перерахування платежів на такі рахунки:
PLN: 48 1090 1056 0000 0001 4817 5702
EURO: PL85 1090 1056 0000 0001 4994 4413
USD: PL30 1090 1056 0000 0001 4994 4433

Informujemy, że ruszył już program stypendialny   ICOM POLAND RELIEF FUND.Szczegółowe informacje – regulamin, formularz ...
12/04/2022

Informujemy, że ruszył już program stypendialny ICOM POLAND RELIEF FUND.
Szczegółowe informacje – regulamin, formularz zgłoszeniowy, wzór umowy stypendialnej znaleźć można można na stronie internetowej:
https://icom-poland.mini.icom.museum/stypendia-informacje/

ICOM POLSKA powołał również Komisję Stypendialną dla programu. W jej skład weszli:
1. Prof. Robert Kotowski – wiceprzewodniczący prezydium ICOM POLSKA, Dyrektor Muzeum Narodowego w Kielcach
2. Agnieszka Morawińska – członkini ICOM POLSKA
3. Piotr Cywiński – Dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau
4. Tetyana Filevska – Instytut Ukraiński
5. Anastasiia Cherednychenko – ICOM UKRAINE

Cały czas poszukujemy również osób potrzebujących wsparcia.
Email kontaktowy: [email protected]
Jeżeli chcesz wesprzeć program i potrzebujących muzealników finansowo:
PLN: 48 1090 1056 0000 0001 4817 5702
EURO: PL85 1090 1056 0000 0001 4994 4413
USD: PL30 1090 1056 0000 0001 4994 4433
Tytuł: Help Ukraine

W tym miejscu znajdą Państwo wszystkie praktyczne informacje dotyczące programu stypendiów humanitarnych ICOM POLAND RELIEF FUND Jeżeli chcą Państwo wystąpić o stypendium, zgłosić osobę potrzebującą, zadeklarować pomoc lub wsparcie oraz w razie w razie gdyby mieli Państw...

Wszystkim zainteresowanym różnymi możliwościami pomocy walczącej Ukrainie przypominamy o dwóch akcjach zorganizowanych r...
11/04/2022

Wszystkim zainteresowanym różnymi możliwościami pomocy walczącej Ukrainie przypominamy o dwóch akcjach zorganizowanych równolegle do działań ICOM POLSKA:

1. Komitet pomocy Muzeom Ukrainy wraz z Instytutem Pawła Włodkowica prowadzi zbiórkę „Ratujmy Muzea Ukrainy”. Szczegóły na temat możliwości wsparcia znaleźć można na stronie: https://www.1944.pl/artykul/ratujmy-muzea-ukrainy-wesprzyj-zbiorke,5261.html;
2. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu zorganizowało akcję zbierania funduszy dla Archeologów z Ukrainy. Akcja związana jest z wystawą "Made in Kiev. Archeologia codzienności", która zapowiedziana na kwiecień tego roku, ze względu na wybuch wojny nie doszła do skutku. Szczegóły dotyczące zbiórki znajdą Państwo na stronie: https://pomagam.pl/archeoaid;

Jednocześnie przypominamy że cały czas trwa zbiórka funduszy przez ICOM POLSKA na stypendia humanitarne dla ukraińskich muzealniczek i muzealników, którzy w wyniku wojny schronili się w Polsce i pozostają bez środków do życia. Wpłat można dokonywać na numery kont:
PLN: 48 1090 1056 0000 0001 4817 5702
EURO: PL85 1090 1056 0000 0001 4994 4413
USD: PL30 1090 1056 0000 0001 4994 4433
Tytuł: Help Ukraine

Bardzo liczymy na pomoc i wsparcie oraz jak najszerszą dystrybucję tej informacji. Pogrzeby są bardzo duże. Bardzo dziękujemy również za wszystkie dotychczasowe wpłaty.mozliwościami pomocy walczącej Ukrainie przypominamy o dwóch akcjach zorganizowanych równolegle do działań ICOM POLSKA

1. Komitet Pomocy Muzeom Ukrainy wraz z Instytutem Pawła Włodkowica prowadzi zbiórkę „Ratujmy Muzea Ukrainy”. Szczegóły na temat możliwości wsparcia znaleźć można na stronie: https://www.1944.pl/artykul/ratujmy-muzea-ukrainy-wesprzyj-zbiorke,5261.html;
2. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu zorganizowało zbiórkę funduszy dla Archeologów z Ukrainy. Akcja związana jest z wystawą "Made in Kiev. Archeologia codzienności", która zapowiedziana na kwiecień tego roku, ze względu na wybuch wojny nie doszła do skutku. Szczegóły dotyczące zbiórki znajdą Państwo na stronie: https://pomagam.pl/archeoaid;

Jednocześnie przypominamy że cały czas trwa zbiórka funduszy przez ICOM POLSKA na stypendia humanitarne dla ukraińskich muzealniczek i muzealników, którzy w wyniku wojny schronili się w Polsce i pozostają bez środków do życia. Wpłat można dokonywać na numery kont:
PLN: 48 1090 1056 0000 0001 4817 5702
EURO: PL85 1090 1056 0000 0001 4994 4413
USD: PL30 1090 1056 0000 0001 4994 4433
Tytuł: Help Ukraine

Bardzo liczymy na pomoc i wsparcie oraz jak najszerszą dystrybucję tej informacji. Potrzeby są bardzo duże. Bardzo dziękujemy również za wszystkie dotychczasowe wpłaty.

Komitet Pomocy Muzeom Ukrainy – powołany, aby nieść pomoc ukraińskim instytucjom kultury w obliczu rosyjskiej agresji – zaprasza do udziału w zbiórce, której...

08/04/2022

🇵🇱
Odpowiadając na spływające do ICOM POLSKA liczne pytania dotyczące możliwości rzeczowego wsparcia ukraińskich muzeów przypominamy, że koordynatorem tej współpracy jest Narodowy Instytut Dziedzictwa. Wszystkie osoby zainteresowane udzieleniem pomocy prosimy o kontakt mailowy pod adresem: [email protected]

Działając poprzez utworzone w tym celu „Centrum Pomocy dla Kultury na Ukrainie”, NID organizuje wsparcie nie tylko dla tamtejszych muzeów, ale także dla innych instytucji kultury, które często w wyniku wojny znalazły się w dramatycznej sytuacji.
Więcej informacji na:
https://nid.pl/centrum-ukraina/

Przypominamy również, że cały czas trwa zorganizowana przez ICOM POLSKA zbiórka funduszy na stypendia humanitarne dla ukraińskich muzealniczek i muzealników, którzy znaleźli schronienie przed wojną w naszym kraju.
Wpłat można dokonywać na numery kont:
PLN: 48 1090 1056 0000 0001 4817 5702
EURO: PL85 1090 1056 0000 0001 4994 4413
USD: PL30 1090 1056 0000 0001 4994 4433
Tytuł: Help Ukraine

Chcesz wiedzieć więcej lub zaangażować się w inną formę pomocy koniecznie napisz do nas: [email protected]
https://icom-poland.mini.icom.museum/icom-poland-appeal-help-us-help-ukraine/

🇬🇧 In reference to the numerous questions adressed to ICOM POLSKA regarding the possibility of material support for Ukrainian museums, we would like to remind you that the coordinator of this cooperation is the National Institute of National Heritage (NID).
All persons interested in providing support, please get in contact with NID by e-mail at: [email protected]
Acting within a specially created for this purpose "Suppert Center for Culture in Ukraine", NID organizes assistance not only for local museums, but also for other cultural institutions, which often found themselves in a dramatic situation as a result of the war.
More information at:
https://nid.pl/centrum-ukraina/

We would also like to remind you that the fundraising organized by ICOM POLSKA is still ongoing! All the donations will allow us to fund the humanitarian scholarships for Ukrainian museologists who found shelter from the war in our country.
Payments can be made to the following account numbers:
PLN: 48 1090 1056 0000 0001 4817 5702
EURO: PL85 1090 1056 0000 0001 4994 4413
USD: PL30 1090 1056 0000 0001 4994 4433

Title: Help Ukraine
If you want to know more or get involved in a different form of help, do not hesitate to write at: [email protected]
https://icom-poland.mini.icom.museum/icom-poland-appeal-help-us-help-ukraine/

🇺🇦 Стосовно численних запитань на адресу ICOM POLSKA щодо можливості матеріальної підтримки українських музеїв, нагадуємо, що координатором цієї співпраці є Національний інститут спадщини (Narodowy Instytut Dziedzictwa, далі NID).
Усі охочі надати підтримку, будь ласка, зв’яжіться з NID електронною поштою за адресою: [email protected]
Діючи в межах спеціально створеного для цього «Центру допомоги культури в Україні», NID організовує допомогу не лише місцевим музеям, а й іншим закладам культури, які опинилися в скрутній ситуації внаслідок війни.
Більше інформації на:
https://nid.pl/centrum-ukraina/

Також звертаємо увагу, що збір коштів, організований ICOM POLSKA, ще триває! Усі пожертви дозволять нам фінансувати гуманітарні стипендії для українських музейників, які знайшли притулок від війни в нашій країні.
Оплату можна здійснити на наступні номери рахунків:
PLN: 48 1090 1056 0000 0001 4817 5702
ЄВРО: PL85 1090 1056 0000 0001 4994 4413
USD: PL30 1090 1056 0000 0001 4994 4433
Назва: Help Ukraine
Якщо ви бажаєте дізнатися більше або взяти участь у іншій формі допомоги, не соромтеся писати за адресою:
[email protected]
https://icom-poland.mini.icom.museum/icom-poland-appeal-help-us-help-ukraine

Dear Colleagues, Dear Friends, in these dramatic days for Ukraine, the Polish Committee of the International Council of Museums (ICOM Poland) is asking for your support in our efforts to help Ukrainian museum professionals. In the third week of the Russian aggression on Ukraine, Poland received over...

Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM zwraca się do wszystkich polskich muzeów i muzealników z prośbą...
06/04/2022

Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM zwraca się do wszystkich polskich muzeów i muzealników z prośbą o informację na temat możliwości w zakresie zatrudnienia w Państwa instytucjach, lub znalezienia innej formy odpłatnego zajęcia dla muzealniczek i muzealników z Ukrainy, którzy uciekli do naszego kraju przed wojną.
ICOM POLSKA przygotował pakiet stypendiów humanitarnych, które zostaną przyznane osobom potrzebującym i pomogą im stawiać pierwsze kroki w nowej rzeczywistości Stypendia te mają charakter wsparcia finansowego (w wysokości od 2000 zł do 4000 zł), udzielanego na okres od 1 do 3 miesięcy z możliwością przedłużenia.
W ramach długofalowej pomocy chcielibyśmy uruchomić proces sieciowania nowoprzybyłych specjalistów z Ukrainy w środowisku polskich muzeów. Wśród uchodźców znajduje się wielu wybitnych badaczy, tłumaczy oraz menedżerów kultury, których wiedza i doświadczenie mogą okazać się wartościowe dla naszych instytucji. Podjęcie pracy w obszarze zgodnym z ich dotychczasowym profilem zawodowym pozwoliłoby zapewnić im poczucie stabilizacji w dłuższej perspektywie czasu.

Dlatego też zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazywanie informacji o ofertach pracy dla ukraińskich muzealniczek i muzealników do naszego sekretariatu na adres e-mail [email protected]

https://icom-poland.mini.icom.museum/zbieramy-informacje-o-pracy-dla-uchodzcow/

Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM zwraca się do wszystkich polskich muzeów i muzealników z prośbą o informację na temat możliwości w zakresie zatrudnienia w Państwa instytucjach, lub znalezienia innej formy odpłatnego zajęcia dla muzealniczek i muzealników z Ukra...

04/04/2022

Wolontariusze Poszukiwani!
Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM poszukuje wolontariuszy mogących wesprzeć swoim zaangażowaniem i opieką ukraińskich muzealników i muzealniczki.– beneficjentów przygotowywanego przez nas programu stypendialnego.
Chcemy, aby każda osoba,– która otrzyma stypendium humanitarne ICOM Polska, miała swojego indywidualnego opiekuna na czas trwania stypendium. Rolą opiekuna będzie udzielanie bieżącej pomocy i wsparcia w odnalezieniu się w polskiej rzeczywistości, a także ewentualne pośrednictwo w kontakcie z muzeami mogącymi przyjąć stypendystę do pracy.
Jeżeli chcą Państwo zaangażować się w tego rodzaju działania ICOM POLSKA, serdecznie zapraszamy. Prosimy również o upowszechnianie informacji we własnym zakresie.

Wszystkich chętnych prosimy o kontakt mailowy z sekretariatem: [email protected]

https://icom-poland.mini.icom.museum/poszukujemy-wolontariuszy-chcacych-wesprzec-ukrainskich-muzealnikow-przebywajacych-w-polsce/

45 tysięcy złotych! Tyle – dzięki Państwa hojnym wpłatom – udało się zgromadzić dotychczas na rzecz humanitarnych stypen...
01/04/2022

45 tysięcy złotych! Tyle – dzięki Państwa hojnym wpłatom – udało się zgromadzić dotychczas na rzecz humanitarnych stypendiów dla muzealników i muzealniczek z Ukrainy.
Serdecznie dziękujemy i prosimy o więcej. Zależy nam na tym, by zapewnić tego rodzaju adaptacyjne wsparcie dla jak najszerszej grupy osób potrzebujących pomocy.
Na dniach ogłosimy zasady przyznawania stypendiów i uruchomimy rejestrację zgłoszeń potencjalnych beneficjentów.
Przypominamy numery kont walutowych dla wszystkich donatorów:
PLN: 48 1090 1056 0000 0001 4817 5702
EURO: PL85 1090 1056 0000 0001 4994 4413
USD: PL30 1090 1056 0000 0001 4994 4433

Tytuł: Help Ukraine

45 000 PLN (4530 EUR + 5 707 USD) ! Thanks to your generous donations we have managed to raise so far that much for humanitarian scholarships for museologists from Ukraine.
We sincerely thank you, but ask for more. We want to provide this kind of adaptive support to the widest possible group of people in need of help.
Following days we will announce the rules for granting scholarships and start the registration of applications of potential beneficiaries.
We remind you of the currency account numbers for all donors:
PLN: 48 1090 1056 0000 0001 4817 5702
EUR: PL85 1090 1056 0000 0001 4994 4413
USD: PL30 1090 1056 0000 0001 4994 4433

Title: Help Ukraine

45 тисяч злотих! (4530 ЄВРО + 5 707 USD) — саме стільки, завдяки вашим щедрим пожертвуванням, вдалося зібрати на гуманітарні стипендії для музейників з України.
Щиро дякуємо, але просимо більше. Ми прагнемо надати такий вид адаптивної підтримки якомога ширшій групі людей, які потребують допомоги.
Найближчими днями ми оголосимо правила надання стипендій та розпочнемо реєстрацію заяв від потенційних пільговиків.
Нагадуємо вам номери валютних рахунків усіх донорів:

PLN: 48 1090 1056 0000 0001 4817 5702
ЄВРО: PL85 1090 1056 0000 0001 4994 4413
USD: PL30 1090 1056 0000 0001 4994 4433

Назва: Help Ukraine

Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM finalizuje prace nad programem stypendiów humanitarnych dla ukr...
31/03/2022

Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM finalizuje prace nad programem stypendiów humanitarnych dla ukraińskich muzealniczek i muzealników, którzy znaleźli schronienie w Polsce. Dzięki finansowemu wsparciu udzielonemu przez międzynarodowe środowisko muzealne, za które bardzo dziękujemy, udało się już zebrać kwotę umożliwiającą ufundowanie pierwszych stypendiów. Zbiórka cały czas trwa i zachęcamy do dalszych wpłat oraz rozpowszechniania informacji na jej temat. Im więcej środków uda nam się wspólnie zebrać, tym większej grupie naszych koleżanek i kolegów będziemy w stanie pomóc odnaleźć się w nowej, bardzo trudnej rzeczywistości.

Jednocześnie, cały czas zbieramy informacje na temat potrzebujących – ukraińskich muzealniczek i muzealników przebywających w Polsce i potrzebujących naszego, środowiskowego wsparcia. W tym celu uruchomiliśmy przy Prezydium ICOM POLSKA specjalny sekretariat zbierający informacje o takich osobach.

Dlatego też zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazywanie informacji o osobach potrzebujących do sekretariatu ICOM POLSKA na adres email [email protected] .

W tym momencie jest to najważniejsza część projektu pomocowego, który uruchomiliśmy. Im pełniejsza będzie nasza wiedza na temat potrzebujących, tym więcej osób otrzyma niezbędną pomoc.

https://icom-poland.mini.icom.museum/stypendia-humanitarne-icom-polska-zbieramy-informacje-o-potrzebujacych/

Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM finalizuje prace nad programem stypendiów humanitarnych dla ukraińskich muzealniczek i muzealników, którzy znaleźli schronienie w Polsce. Dzięki finansowemu wsparciu udzielonemu przez międzynarodowe środowisko muzealne, za które bar...

25/03/2022

🇵🇱 Drodzy Państwo, [ENG & UK below ⬇️ ]
Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie naszą akcją i wszystkie wpłaty, słowa wsparcia oraz deklaracje pomocy.

Dla porządku przypominamy polski numer konta dla wpłat krajowych:
Santander Bank Polska
48 1090 1056 0000 0001 4817 5702
Tytuł: Help Ukraine

Wpłaty w EURO i USD prosimy realizować na dedykowane numery kont:
EURO: PL85 1090 1056 0000 0001 4994 4413
USD: PL30 1090 1056 0000 0001 4994 4433

🇬🇧 Dear All,
Thank you for your interest in our campaign and all donations, words of support and declarations of help.

We kindly remind you of the Polish account number for domestic payments:
Santander Bank Polska
48 1090 1056 0000 0001 4817 5702
Title: Help Ukraine

Payments in EURO and USD should be made to the dedicated account numbers:
EURO: PL85 1090 1056 0000 0001 4994 4413
USD: PL30 1090 1056 0000 0001 4994 4433

🇺🇦 Пані та панове,
Щиро дякуємо за вашу зацікавленість до нашої кампанії та за всі пожертви, слова підтримки та пропозиції допомоги.

Заради порядку нагадуємо номер польського рахунку для внутрішніх платежів:
Santander Bank Polska
48 1090 1056 0000 0001 4817 5702
Назва: Help Ukrainе

Платежі в євро та доларах здійснюються на спеціальні номери рахунків:
ЄВРО: PL85 1090 1056 0000 0001 4994 4413
USD: PL30 1090 1056 0000 0001 4994 4433

21/03/2022

W związku z wojną w Ukrainie wiele naszych koleżanek i kolegów muzealników znalazło się w dramatycznej sytuacji bez środków do życia. Wielu musiało uciekać, w tym również do Polski. Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM podjął decyzję o uruchomieniu programu stypendialnego dla ukraińskich muzealniczek i muzealników, którzy w wyniku wojny przebywają w naszym kraju. Chcemy pomóc odnaleźć się im w tej trudnej sytuacji.
Do naszego Komitetu Narodowego, głównie ze strony innych Komitetów Narodowych ICOM od początku wojny napływają informacje z całego świata z deklaracjami wsparcia tej akcji. Liczymy, że dzięki temu wsparciu uda się objąć stypendiami jak największą grupę potrzebujących.
Dlatego zwracamy się do Państwa z dwoma apelami:
- Bardzo prosimy o rozprzestrzenienie tej informacji jak najszerzej, w miarę Państwa możliwości (wkrótce zamieścimy tu również numer konta dla PLN)
- Jeżeli posiadają Państwo informacje o ukraińskich muzealnikach i muzealnikach przebywających obecnie w Polsce i potrzebujących wsparcia bardzo prosimy o bezpośredni kontakt z sekretariatem programu pod adresem [email protected]

Będziemy niezwykle zobowiązani za pomoc, wsparcie i wszelkie informacje.

Na niniejszej stronie na bieżąco będziemy również publikowali wszystkie informacje na temat programu stypendialnego i potrzeb w zakresie pomocy naszym ukraińskim koleżankom i kolegom.

Piotr Górajec
Sekretarz Prezydium ICOM POLSKA

21/03/2022
21/03/2022
21/03/2022

Adres

Pl. Małachowskiego 3
Warsaw
00-916

Ostrzeżenia

Bądź na bieżąco i daj nam wysłać e-mail, gdy Help Ukraine - ICOM Polska umieści wiadomości i promocje. Twój adres e-mail nie zostanie wykorzystany do żadnego innego celu i możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

Skontaktuj Się Z Firmę

Wyślij wiadomość do Help Ukraine - ICOM Polska:

Widea

Udostępnij

Kategoria