Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowego Muzeum Archeologicznego

Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowego Muzeum Archeologicznego Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowego Muzeum Archeologicznego jest organizacją, która w swojej działalności nawiązuje do funkcjonującego przed II wojną światową Stowarzyszenia o tej samej nazwie .

Zostało ono utworzone 3 kwietnia 1936 roku i miało pomagać w przezwyciężeniu trudności lokalowych, kadrowych i finansowych z jakimi borykało się wówczas Muzeum. Pierwszym prezesem został wybrany Roger Adam hrabia Raczyński, wówczas wiceminister rolnictwa. Członkowie Stowarzyszenia prowadzili ożywioną działalność popularyzatorską. We wrześniu 1939 roku zakazano publikacji oraz działalności SPPMA. W

Zostało ono utworzone 3 kwietnia 1936 roku i miało pomagać w przezwyciężeniu trudności lokalowych, kadrowych i finansowych z jakimi borykało się wówczas Muzeum. Pierwszym prezesem został wybrany Roger Adam hrabia Raczyński, wówczas wiceminister rolnictwa. Członkowie Stowarzyszenia prowadzili ożywioną działalność popularyzatorską. We wrześniu 1939 roku zakazano publikacji oraz działalności SPPMA. W

Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowego Muzeum Archeologicznego wraz z Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie reali...
08/09/2021

Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowego Muzeum Archeologicznego wraz z Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie realizuje dwuletni projekt pn.
Wielofazowy zespół osadniczy w Jeglińcu, gm. Szypliszki. Opracowanie badań archeologicznych i przyrodniczych.
Na jego realizację Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie otrzymało dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (Program MKDNiS – Ochrona zabytków archeologicznych) oraz dotację z budżetu Sejmiku Województwa Mazowieckiego.
Głównym celem zadania jest przygotowanie monografii zespołu osadniczego w Jeglińcu, gm. Szypliszki. Na terenie zlokalizowanego tu grodziska i u jego podnóży odkryto pradziejowe i wczesnośredniowieczne zabytki archeologiczne. Bazę źródłową opracowania stanowić będą materiały z badań wykopaliskowych prowadzonych na stanowiskach zespołu w latach 80. i 90. XX w. pod kierunkiem mgr Grażyny Iwanowskiej (Dział Archeologii Bałtów PMA). Opracowanie źródeł archiwalnych zostanie zaktualizowane i uzupełnione nowymi badaniami archeologicznymi oraz analizami środowiskowymi pozwalającymi doprecyzować funkcję stanowisk, ramy terytorialne i chronologiczne zespołu.
W ramach prac terenowych prowadzonych w 2021 wykonane zostaną między innymi: prospekcja geofizyczna, nieinwazyjne rozpoznanie geomorfologiczne, pobór rdzenia do analiz palinologicznych. Ponadto przeprowadzony zostanie cały szereg badań materiału zabytkowego, np. analizy antropologiczne, archeozologiczne, metaloznawcze, drewna, itp.
Publikacja zawierać będzie pełny katalog wraz z analizą materiałów ruchomych odkrytych na terenie badanych stanowisk i rekonstrukcją wczesnośredniowiecznego systemu obronnego. Zostanie wydana przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w ramach cieszącej się dużym uznaniem wśród archeologów z Polski i zagranicy serii "Seminarium Bałtyjskie".
Wydawnictwo Grodzisko w Jeglińcu. Jaćwieskie centrum osadnicze w świetle badań archeologicznych i przyrodniczych ukaże się drukiem w grudniu 2022 r.
Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Kierownik projektu: Cezary Sobczak, kustosz (Dział Archeologii Bałtów PMA)

Właśnie otrzymaliśmy informację z PMA, że książka autorstwa dr hab. Katarzyny Czarneckiej pt. „Zamki i klucze kultury pr...
23/07/2021

Właśnie otrzymaliśmy informację z PMA, że książka autorstwa dr hab. Katarzyny Czarneckiej pt. „Zamki i klucze kultury przeworskiej. Działanie, zastosowanie, znaczenie symboliczne” jest już dostępna w sprzedaży!!!

Książkę można nabyć, po wcześniejszym umówieniu się w Muzeum, pisząc na adres: [email protected]
Cena: 60 zł.

Monografia elementów okuć i zamków szkatułek, skrzyń i drzwi okresu rzymskiego z naszych terenów jest pierwszym pełnym opracowaniem tego zagadnienia, owocem wieloletnich studiów naukowych, doświadczeń i przemyśleń badaczki. Na ponad czterystu stronach znajdą państwo po raz pierwszy wykonane pełne zestawienie wymiarów i kształtów skrzynek, rodzajów zamków i budowy kłódek, z pełnym wyjaśnieniem ich działania. Wszystko to zaś umieszczone na tle znalezisk z terenów Imperium Rzymskiego oraz europejskiego Barbaricum. Zagadnienia kulturowe i religijne, ogromny zbiór odsyłaczy do międzynarodowej i historycznej literatury oraz pełny katalog zabytków z ziem polskich i bogaty zbiór ilustracji to kolejna dawka wiedzy. Z pewnością możemy mówić o kamieniu milowym w długiej i bogatej przecież historii polskiej archeologii.
Książka wydana przez Państwowe Muzeum Archeologiczne i Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
Gorąco polecamy!

SPPMA ma zaszczyt  zaprezentować wyjątkową książkę autorstwa dr hab. Katarzyny Czarneckiej pt. „Zamki i klucze kultury p...
20/02/2021

SPPMA ma zaszczyt zaprezentować wyjątkową książkę autorstwa dr hab. Katarzyny Czarneckiej pt. „Zamki i klucze kultury przeworskiej. Działanie, zastosowanie, znaczenie symboliczne”. Badaczki nie trzeba przedstawiać nikomu zaznajomionemu choć trochę z archeologią kultury przeworskiej.
Monografia elementów okuć i zamków szkatułek, skrzyń i drzwi okresu rzymskiego z naszych terenów jest pierwszym pełnym opracowaniem tego zagadnienia, owocem wieloletnich studiów naukowych, doświadczeń i przemyśleń badaczki. Na ponad czterystu stronach znajdą państwo po raz pierwszy wykonane pełne zestawienie wymiarów i kształtów skrzynek, rodzajów zamków i budowy kłódek, z pełnym wyjaśnieniem ich działania. Wszystko to zaś umieszczone na tle znalezisk z terenów Imperium Rzymskiego oraz europejskiego Barbaricum. Zagadnienia kulturowe i religijne, ogromny zbiór odsyłaczy do międzynarodowej i historycznej literatury oraz pełny katalog zabytków z ziem polskich i bogaty zbiór ilustracji to kolejna dawka wiedzy. Z pewnością możemy mówić o kamieniu milowym w długiej i bogatej przecież historii polskiej archeologii.
Książka wydana przez Państwowe Muzeum Archeologiczne i Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
Gorąco polecamy! 🙂📖🗝🔓

https://www.facebook.com/1513046712071275/posts/4352491651460086/
10/09/2020

https://www.facebook.com/1513046712071275/posts/4352491651460086/

🌲🌲 Projekt „Puszcza jaćwieska”: badania zespołu z Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Pomorskiej Grupy Eksploracyjnej „Venedi”, Fundacji Terra Desolata, Fundacji Ab Terra i Muzeum Ziemi Augustowskiej. CZĘŚĆ 3. 🌲🌲
Pomimo rozpoznawczo-sondażowego charakteru pierwszego sezonu badań i ograniczonego zasięgu prac, uzyskane rezultaty już teraz jawią się jako odkrycia doniosłe i brzemienne w skutki. Na cmentarzysku natrafiliśmy na ślady indywidualnych obiektów grobowych, co dotychczas nie było znane w polskiej części Jaćwieży. Towarzyszyła im warstwa ze spalenizną ze stosów pogrzebowych, w której zalegały liczne fragmenty przepalonych kości ludzkich, zazwyczaj mocno rozdrobnionej wczesnośredniowiecznej ceramiki i elementy wyposażenia grobowego w postaci ozdób, narzędzi i uzbrojenia. Obraz ten dobrze odpowiada wizji praktyk pogrzebowych Bałtów, zarysowanej w zobowiązaniu pruskich pobratymców Jaćwingów, którzy po przegranej wojnie z Zakonem zobowiązywali się zrezygnować z własnego rytuału: „spopielania zwłok i pogańskich pochówków z końmi, ludźmi, uzbrojeniem i kosztownościami”. Jednak sami Jaćwingowie takiego zobowiązania nie poczynili i aż do upadku swej plemiennej struktury w końcu XIII w. pozostali wierni własnej tradycji. To właśnie jej ślady dane nam było odkrywać w Puszczy.
Zarejestrowany podczas badań zestaw zabytków w nadspodziewanie dużym stopniu uzupełnia wiedzę na temat jaćwieskiej kultury materialnej. Przyczyną tego jest nie tylko znaczna liczba, ale i różnorodność znalezisk. Pomijając wspomniane już kości i ceramikę, przeważają wśród nich fragmenty dużych, wielozwojowych i spiralnie zwijanych brązowych naszyjników (tzw. Totenkrone). Ten rodzaj ozdób traktowany był podczas ceremonii pogrzebowych w sposób szczególny: naszyjniki były rozplatane i cięte na drobne części – podczas badań zarejestrowaliśmy ich setki (wliczając w to pojedyncze druty). Wśród pozostałych ozdób zwracają uwagę zapinki podkowiaste, okrągłe i romboidalne zawieszki (może elementy jednego naszyjnika?), unikatowy pierścionek i seria drobnych szklanych paciorków. Oddzielną kategorię znalezisk stanowią narzędzia: żelazne noże, krzesiwa ogniwkowe i przekłuwacze (może pełniące również funkcję krzesiw). Były one noszone przy pasach, których pozostałości (w postaci brązowych sprzączek) także odnaleźliśmy. Zestaw znalezisk uzupełniają kamienne osełki, gliniane przęśliki i fragmenty elementów uzbrojenia – niektóre z nich wymagają podjęcia dodatkowych starań dla ukazania ich pełnej krasy, stąd ich obecność jest w tej chwili tylko sygnalizowana. Ale nadejdzie czas, gdy i one ukażą światu swe oblicze.
Wydział Archeologii/Instytut Archeologii Uniwersytet Warszawski
Terra Desolata - archeologia i edukacja
Fundacja Ab Terra
Pomorska Grupa Eksploracyjna Venedi
Muzeum Ziemi Augustowskiej
Augustowskie Placówki Kultury
#puszczajacwieska #Jacwiez #Jacwingowie #Suwalszczyzna #Sudowia #Sudawia #Baltowie

Jeszcze raz o bransolecie z Pilicy!Wybuch epidemii COVID19 spowodował, że wielu archeologów zmuszonych zostało do porzuc...
16/07/2020

Jeszcze raz o bransolecie z Pilicy!

Wybuch epidemii COVID19 spowodował, że wielu archeologów zmuszonych zostało do porzucenia zaplanowanych na ten rok prac terenowych, na rzecz żmudnej pracy za biurkiem. Tym bardziej cieszy nas informacja, że pod koniec czerwca naszym kolegom z Państwowego Muzeum Archeologicznego udało się zorganizować podwodne badania weryfikujące miejsce odkrycia starożytnych zabytków w Pilicy. Znaleziska te przypadkowo wydobył pasjonat historii i przekazał lokalnym służbom konserwatorskim (gratulujemy postawy), decyzją których przedmioty trafiły w depozyt do Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, a obecnie tymczasowo zostały przekazane do Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie.
Najciekawszym z wyłowionych rok temu przedmiotów jest bogato zdobiona bransoleta spiralna ze stopu miedzi. Okaz ten mierzy prawie 15 cm, zaś uwagę zwraca jej waga wynosząca prawie pół kilograma! Zbliżone zabytki z terenów ziem Polski datowane są na ok. 650-500 p.n.e. i przypuszcza się, że pełniły one rolę przedmiotów podkreślających status lub rolę społeczną właściciela. Najprawdopodobniej okaz ten powstał na obszarze dzisiejszych Kujaw, gdzie jak się przypuszcza funkcjonowało przed ponad 2500 lat temu kujawskie centrum metalurgiczne. Dotychczas udało się zarejestrować niewielką liczbę analogicznych bransolet, tym bardziej okaz ten jest cennym nabytkiem muzealnym.
W badania terenowe zaangażowano grupę nurków z Zakładu Archeologii Podwodnej Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawskiego Klubu Płetwonurków, a także archeologów z Naszej Placówki, z Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu oraz samego odkrywcę. Ze względu na wysoki poziom wody i silny nurt badania dna rzeki musiały zostać ograniczone jedynie do obszaru, w którym odnaleziono starożytności. W ich trakcie udało się natrafić na kolejny fragment naczynia odpowiadający wcześniejszym odkryciom. Obecnie wszystkie wyłowione dotychczas z Pilicy zabytki poddawane są pracom konserwatorskim, dokumentacyjnym, a w przyszłości planowane są analizy metaloznawcze.
Planowany jest powrót w to miejsce, w momencie gdy rzeka okaże się bardziej skora do odsłaniania tajemnic kryjących się w jej korycie.

Więcej na temat tego typu zabytków przeczytać możecie np. w:

Andrzejowska M. 2017. Brązy ze Słupi – historia niedokończona, Wiadomości Archeologiczne 68, 119‒145.
http://wiadomosci-archeologiczne.pl/online-tom-68

Maciewski M. 2019. Brązy Stanomińskie i chronologia wczesnej epoki żelaza. Próba uchwycenia nowej perspektywy, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne 61, 7-78.
https://www.academia.edu/43231827/Br%C4%85zy_stanomi%C5%84skie_i_chronologia_wczesnej_epoki_%C5%BCelaza._Pr%C3%B3ba_uchwycenia_nowej_perspektywy_Stanomin_Style_Ornaments_and_Early_Iron_Age_Chronology._Trying_to_Catch_a_New_Perspective

Wywiad z archeologiem Łukaszem Karczmarkiem:
https://radom.wyborcza.pl/radom/7,143526,26120684,bransoleta-z-dna-rzeki-jakie-jeszcze-skarby-skrywaja-wody-pilicy.html?fbclid=IwAR172dO1Mg9nGCswDavTV5PLQ60xoh-0P-8ZNK9A8BGCKToEU3Ba1ZwMQv4&disableRedirects=true

Fot. T. Rakowski i M. Sugalska

Przeszłość Puszczy Kampinoskiej/Konferencja
15/01/2020

Przeszłość Puszczy Kampinoskiej/Konferencja

Zachęcamy do zapoznania się z ideą konferencji Przeszłość Puszczy Kampinoskiej dostępnej z zakładce "Informacje" oraz pod linkiem:
https://link.do/Idea-konferencji

Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowego Muzeum Archeologicznego's cover photo
27/11/2019

Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowego Muzeum Archeologicznego's cover photo

Trwają badania powierzchniowe północnej części nadwiślańskiego Urzecza. Projekt jest kontynuacją badań terenów zalewowyc...
27/11/2019

Trwają badania powierzchniowe północnej części nadwiślańskiego Urzecza.
Projekt jest kontynuacją badań terenów zalewowych Doliny Środkowej Wisły z roku 2017 realizowanych w ramach programu MKiDN- „Dziedzictwo Kulturowe”, priorytet 5 „Ochrona Zabytków Archeologicznych”. W tym roku przy pracy nad projektem również współpracujemy z Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie.
Od Góry Kalwarii na południu po warszawskie Siekierki na północy odwiedzamy znane już stanowiska archeologiczne i rejestrujemy te dotąd jeszcze nieznane 🧐 Nowych jest już całkiem sporo 😀

27/11/2019
Targi Książki Historycznej

Zapraszamy na Targi Książki Historycznej, na stoisko nr 58, na którym będą dostępne Wydawnictwa Państwowego Muzeum Archeologicznego

Targi Książki Historycznej to impreza o charakterze promocyjno-informacyjnym, cyklicznym (odbywa się, co roku) i niekomercyjnym (wstęp na targi jest bezpłatny). Towarzyszą jej liczne imprezy, spotkania autorskie, promocje książek oraz pokazy filmów fabularnych i dokumentalnych. Targi odbywają się w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie − Muzeum. Wstęp na Targi i wszystkie imprezy jest całkowicie bezpłatny.

Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας
24/04/2018

Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας

TEMPORARY EXHIBITION
“TREASURES OF THE MIDDLE AGES”
26 APR – 30 SEP 2018

The Diachronic Museum of Larissa presents the temporary exhibition "Treasures of the Middle Ages". The exhibition, which will run from April 26 to September 30, 2018, presents 445 artefacts, some of the most precious and most representative objects from the collections of the State Archaeological Museum in Warsaw. The exhibition has been already presented in a number of European cities and until recently was on display at the Archaeological Museum of Thessaloniki.
The exhibits, jewellery and elaborate clothing accessories, date back to the early Middle Ages, especially in the 11th-13th c. They were discovered by archaeological research that took place during the last century in Poland, Belarus and the Ukraine, as well as from private collections of the 19th century.
Rings, temple rings, earrings, bracelets, buckles, pendants, necklaces and crosses, made of glass, copper, silver and gold, most richly decorated, are objects of great artistic and historical significance, testifying to the high level of artistry and the sophisticated taste of their owners.
The exhibition’s narrative unfolds through 11 thematic units, emphasizing on the uses, the types, the decorative styles and the manufacturing techniques of jewellery, and indirectly on their artistic, aesthetic, social and symbolic value. The renowned “Borucin hoard” is a separate thematic unit in itself.
The exhibition is organized in collaboration with the Archaeological Museum of Thessaloniki.

21/12/2017
Treasures of the Middle Ages | ARCHAEOLOGICAL MUSEUM OF THESSALONIKI

Treasures of the Middle Ages | ARCHAEOLOGICAL MUSEUM OF THESSALONIKI

Exhibition of the State Archaeological Museum in Warsaw «TREASURES OF THE MIDDLE AGES».The exhibition presents 445 artefacts, some of the most precious and most representative objects from the collections of the State Archaeological Museum in Warsaw. The exhibits were discovered by archaeological ...

25/08/2017

Ostatnie dni, to tylko odsłanianie, kolejnych śladów po słupkach i słupach wkopanych w ziemię. Zdjęcie, rysunek, opis i pomiar i tak kilkadziesiąt razy. Zdjęć ciekawych i inspirujących brak...

16/08/2017

"Zgłębianie" (dosłownie i w przenośni) problemu tajemniczego kolistego obiektu rozpoczęte. Póki co nic się nie wyjaśniło...

15/08/2017

W sobotę też przy pomocy koparki zdjęliśmy warstwę ziemi ornej z kolejnych blisko 3 arów. Ukazał się pod nią główny cel naszych tegorocznych badań w Przeradowie...

11/08/2017

Odnośnie mijającego dnia na wykopie w Przeradowie, można wzniośle rzec "per aspera, ad astra", po ludzku zaś "pot i łzy". 32 stopnie i wilgotność powietrza blisko 100%. Zdjęć brak...

Adres

Ul.Długa 52
Srodmiescie
00-241

Strona Internetowa

Produkty

Pierwszym współorganizowanym przez Stowarzyszenie wydarzeniem był piknik rodzinny URODZINY MUZEUM https://www.facebook.com/pages/Urodziny-Muzeum/334245143364039

Ostrzeżenia

Bądź na bieżąco i daj nam wysłać e-mail, gdy Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowego Muzeum Archeologicznego umieści wiadomości i promocje. Twój adres e-mail nie zostanie wykorzystany do żadnego innego celu i możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

Skontaktuj Się Z Firmę

Wyślij wiadomość do Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowego Muzeum Archeologicznego:

Najbliższe muzea


Inne Srodmiescie muzea

Pokaż Wszystkie

Komentarze

Kawałek żelaza - długość 9cm. Czy to wytop z dymarki?