Stacja krótkofalarska Muzeum Techniki 3Z5MT

Stacja krótkofalarska Muzeum Techniki 3Z5MT W Muzeum Techniki w Warszawie po 22 latach przerwy pracę ponownie rozpoczęła amatorska stacja krótkofalarska! Stacja została uruchomiona dzięki przychylności dyrekcji Muzeum oraz członkom klubu SP5PRF "Radio Oaza".

Stacja została uruchomiona dzięki przychylności dyrekcji Muzeum Techniki oraz członkom klubu SP5PRF "Radio Oaza". Z tej okazji członkowie klubu będą pracować pod znakiem okolicznościowym 3Z5MT, a wszystkie łączności zostaną potwierdzone specjalną kartą QSL. Aktywność radiowa planowana jest wszystkimi emisjami i na wszystkich dostępnych pasmach radioamatorskich. Rolą tej wspólnej inicjatywy jest po

Stacja została uruchomiona dzięki przychylności dyrekcji Muzeum Techniki oraz członkom klubu SP5PRF "Radio Oaza". Z tej okazji członkowie klubu będą pracować pod znakiem okolicznościowym 3Z5MT, a wszystkie łączności zostaną potwierdzone specjalną kartą QSL. Aktywność radiowa planowana jest wszystkimi emisjami i na wszystkich dostępnych pasmach radioamatorskich. Rolą tej wspólnej inicjatywy jest po

Kolejna edycja zawodów Radioreaktywacja rozpoczęta!Potrzebne wsparcie dla ufundowania nagrody głównej.Poprzednim razem s...
19/11/2016

Kolejna edycja zawodów Radioreaktywacja rozpoczęta!
Potrzebne wsparcie dla ufundowania nagrody głównej.
Poprzednim razem się udało - uda się i teraz dzięki Tobie! :-)

Igrzyska Czas Zacząć...

Witajcie witajcie...
Decyzja zapadła. Ruszamy z kolejną edycją zawodów Radioreaktywacja 2017
Wahaliśmy się troszkę z obawy o nasze możliwości finansowe.
Trudno jest przewidzieć czy zbiórka internetowa ruszy z tym samym impetem co na początku tego roku.
Nie mamy już efektu zaskoczenia i nowości... teraz przed nami tylko ciężka praca.
Z drugiej jednak strony pojawiły się dwa nowe kluby, które po spotkaniu w Burzeninie mailowo pytały o możliwość wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu. Grzech zmarnować taką energię.
Warto spróbować! Tak czy inaczej, jeśli nie uzbieramy na radio KF/100W przekażemy całą kwotę jaką uda się uzbierać...

Bardzo chcieliśmy pozyskać "sponsora strategicznego" i wciąż jest nadzieja, że taki się pojawi.
Zachęcamy do wspólnych poszukiwań. Mam głębokie przekonanie, że nasze działanie jest w naszym wspólnym interesie, tych zrzeszonych i tych niezrzeszonych, doświadczonych dxmanów i novisów, cbistów, unlisów, i wszelkich sympatyków radiotechniki ogólnie pojętej...

Jak wpłacać?

Konto ma obsłużyć dwie imprezy.
Więc każdy przelew powinien zawierać informację czego dotyczy.
np.:

"Wpłata na zawody RR 2017"

Jeśli ktoś chce być anonimowy proszę to wpisać przy przelewie.

Nr Konta

Paweł Włodarczyk i Tomasz Zagóra
eKonto - Radioreaktywacja
11 1140 2004 0000 3002 7606 4978

Stan konta Radioreaktywacji na 19.11.2016

Budżet Zawody RR 2016 - 2950 pln / Zbiórka zamknięta, wydatkowane 17.08.16
Budżet RADAR - 3980 pln / Zbiórka zamknięta, czeka na rozstrzygnięcie
Budżet Zawody RR 2017 - 105 pln

....
47. 12.04.16 wpłata Czesław SP3EOL 200 zł - 100% RADAR
48. 21.04.16 wpłata Anonimowy Członek SP9PDF 200 zł - 100% RADAR
49. 21.04.16 wpłata CANIS_LUPUS SQ9ZAQ 50 zł - Zawody RR 2016
50. 26.04.16 wpłata Henryk SQ9MZ 60 zł - 50/50
51. 06.05.16 wpłata Zbigniew Towpasz 70 zł - 50/50
52. 10.05.16 wpłata Paweł SP3P 59 zł - Zawody RR 2016
53. 11.05.16 wpłata Czesław SP3EOL 200 zł - Zawody RR 2016
54. 11.05.16 wpłata Igor Zaręba 100 zł - 50/50
55. 17.08.16 wpłata Darczyńca Anonimowy 11 zł - Zawody RR 2016
56. 17.08.16 wypłata 2950 zł ERCOMER Radio Alinko DXSR9E na nagrodę w zawodach RR 2016
57. 19.08.16 wpłata Mirek SO5HME 50 zł - 100% RADAR

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

58. 17.11.16 wpłata Krzysztof SQ5NWI 50 zł - Zawody RR2017
59. 18.11.16 wpłata Darczyńca Anonimowy 5 zł - Zawody RR2017
60. 19.11.16 wpłata Paweł SQ5STS 50 zł - Zawody RR2017

Dziękujemy !!! Dziękujemy !!! Dziękujemy !!!

Najświeższe informacje o zbiórce znajdziecie na
http://reaktywacja.org.pl/77-from-the-news/104-wesprzyj-nas

Krótkofalowcy często spotykają się na równego rodzaju zlotach i zjazdach.Poza największą w kraju imprezą tego typu czyli...
15/07/2016

Krótkofalowcy często spotykają się na równego rodzaju zlotach i zjazdach.
Poza największą w kraju imprezą tego typu czyli spotkaniem ŁOŚ organizowanym zawsze pod koniec maja jest wiele innych.
Na szczególną uwagę zasługuje na pewno Zjazd Techniczny SP od kilku lat organizowany w miejscowości Burzenin.

Najbliższy już tradycyjnie w drugi weekend września, a na zachętę informacja o pierwszym z zapewne wielu interesujących wystąpień, których można tam będzie wysłuchać i obejrzeć.

Zaczynamy powoli opowiadać o wykładach i wykładowcach.
Na pierwszy ogień idzie człowiek, któremu kropki i kreski niestraszne.
Co gorsza podjął się trudnej sztuki udowodnienia Wam, że nie tylko możecie się telegrafii przestać bać - ale również możecie ją opanować w stopniu umożliwiającym robienie łączności w środku nocy bez konieczności darcia się do sitka i budzenia rodziny.
Mówiąc wprost - Tomasz Pabich SP7Q i wykład "Wszyscy jesteśmy Dawidami - czyli jak pokonać titawę"
Dacie radę.

Tylko w Burzeninie (i w dobrych sklepach z kluczami)

Untitled Album
20/06/2016

Untitled Album

"RADAR" competition rules now available for all over the world! :-)
13/03/2016

"RADAR" competition rules now available for all over the world! :-)

Dear ... recently I became involved with colleagues in the idea of creating a transceiver for children. We came up with the competition RADAR. Since all information on the case were in Polish, below the link to the English version of the Rules of our competition.
http://reaktywacja.org.pl/77-from-the-news/105-radar-english-version

Small introduction:

- Competition RADAR devoted to memory of Wacław Laskowski SP5JPB is organised to provide low cost solution of home made TRX dedicated for young amateur.

- Competition is organised by the Radioreaktywacja team together with fellow friends

- Competition is open for all designers or designing teams from Poland or abroad, who will provide project of the transceiver together with required documentation at the deadline of the first stage.

1. Competition requirements

A . Parameters

- Modes : Phone (SSB) – obligatory, telegraphy (CW) - optional
- High resistance for antenna load mismatch (High SWR)
- Functions : Tuning (variable frequency change), SPLIT mode, RF gain, frequency display.
- Transmit function limited only for amateur band.
- Reverse DC power supply polarity connection protection
- Power output : approx 20W
- Bands : Amateur 14Mhz (optional addition 7Mhz)
- DC power supply 10,5 – 14 V

B. Documentation

- All of the project elements : transceiver with all additional modules, full documentation and software are covered by the lifetime licence CC BY-SARR. Where RR means that it is obligation to put Radioreaktywacja logo on documentation and on the transceiver.
- Software is additionally covered by lifetime GNU GPL licence.
- Designer or designing team are oblige to sent written statement that they agree to follow the license conditions mentioned above. (read also p. 9)
- Documentation and components selection have to be ready for automated serial SMD production.
- If tuning and other adjustments are required during the production, appropriate detailed procedures have to be put into documentation
- Documentation needs to have all the expenses listed (prices of parts, enclosure, PCB and etc.)

C. Additional comments

- Device have to be built using components currently available on the market. Usage of discontinued, surplus or sample components is not allowed.
- Project have to fulfill technical requirements therefore it does not have to be highly innovative or designed to obey well known circuit solutions.

D. Costs

Final cost of the transceiver have to be equal or less than 500 PLN Gross (90 GBP or 116 EURO) that is for PCB, components and enclosure. Antenna, power supply, headphones, microphone, cw key and all additional elements are excluded from the billing.

RadioReaktywacja
05/03/2016

RadioReaktywacja

Konkurs Radar - Regulamin

Celem Konkursu im. Wacława Laskowskiego SP5JPB “RADAR - Radio dla Radioreaktywacji” jest wyłonienie konstrukcji taniego urządzenia nadawczo-odbiorczego, przeznaczonego dla początkującego krótkofalowca.

- Konkurs jest organizowany przez Zespół Programu Radioreaktywacja wraz z przyjaciółmi Programu.

- W Konkursie może uczestniczyć każdy konstruktor lub zespół konstruktorów z Polski lub z zagranicy, który w terminie i miejscu pierwszego etapu dostarczy do Komisji Konkursowej projekt wraz z wymaganą dokumentacją.

Wymagania Konkursowe

Parametry funkcjonalne

emisje: fonia (SSB) - obowiązkowo, telegrafia (CW) - opcjonalnie
wysoka odporność na niedopasowanie anteny
funkcje: strojenie, SPLIT, regulacja wzmocnienia odbiornika, wskaźnik częstotliwości
ograniczenie możliwości nadawania wyłącznie do pasm amatorskich
zabezpieczenie przed nieprawidłowym podłączeniem zasilania

Parametry techniczne

moc wyjściowa nadajnika: ok. 20 W
pasmo: amatorskie 14 MHz (opcjonalnie: dodatkowo 7MHz)
zasilanie: 10,5-14 V

Dokumentacja

Wszystkie elementy projektu: transceiver z wszelkimi modułami dodatkowymi oraz pełna dokumentacja i
oprogramowanie objęte są wieczystą licencją CC BY-SA RR, gdzie RR oznacza obligatoryjne wymaganie
umieszczenia logo Radioreaktywacji w dokumentacji i na urządzeniu.
Oprogramowanie dodatkowo objęte jest wieczystą licencją GNU GPL.
Projektant lub zespół projektowy zobowiązany jest przesłać komisji podpisane oświadczenie potwierdzające
udzielenie wieczystej licencji na ww. warunkach.
Dokumentacja i dobór podzespołów mają być przystosowane do seryjnej produkcji maszynowej z elementami
do montażu powierzchniowego (SMD).
Jeśli projekt zakłada potrzebę strojenia urządzenia w czasie produkcji, to dokumentacja musi opisywać
szczegółowo procedurę strojenia.
Dokumentacja musi zawierać kosztorys wykonania urządzenia.

Uwagi dodatkowe

Urządzenie musi być zbudowane z elementów dostępnych w handlu, nie mogą być to zapasy magazynowe
nieprodukowanych już podzespołów, moduły z demobilu ani elementy z programów próbkowych (sample) producentów.
Konstrukcja nie musi mieć znamion nowości czy oryginalności rozwiązań - musi spełniać założenia techniczne i licencyjne.

Koszt produktu

Cena końcowa urządzenia nie może przekroczyć maksymalnej kwoty 500 zł brutto (PCB, elementy, obudowa,
wykonanie). Koszty nie obejmują: anteny, zasilacza, słuchawek, mikrofonu, klucza telegraficznego i innych dodatkowych
elementów radiostacji.

więcej...
http://reaktywacja.org.pl/konkurs-radar

20/02/2016
RadioReaktywacja

RadioReaktywacja

W Międzylesiu rozpoczyna się właśnie spotkanie szkoleniowe zorganizowane przez zespół Radioreaktywacji, członków klubu SP5PRF i krótkofalowców wspierających grupę młodych adeptów krótkofalarstwa w międzyleskiej szkole.

Program spotkania startuje o godzinie 9:30.

Zapraszamy do oglądania transmisji na żywo!

13/02/2016
ISS HamTv with Astronaut Tim Peake GB1SS & GB1RMS 11-02-2016 18:09 UTC

11 lutego 2016 miała miejsce pierwsza w historii amatorska łączność z astronautą na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej z wykorzystaniem przekazu video zrealizowanego za pomocą systemu HamTV.

Zarówno łączność głosową jak i transmisję video obsługiwali krótkofalowcy brytyjscy.

Poniżej materiał video prezentujący przebieg całego wydarzenia realizowanego w ramach programu ARISS, w którym uczniowie szkół mogą zadawać pytania astronautom i kosmonautom, i uzyskiwać na nie odpowiedzi bezpośrednio drogą radiową.

Wszystko to dzieje się zawsze z udziałem i dzięki krótkofalowcom. :-)

WorldFirst HamTv school contact with astronaut Tim Peake GB1SS & Royal Masonic School for Girls GB1RMS ARISS school direct contact. Heard some of the downlin...

21/11/2015
Błyskawica

Błyskawica

Uroczyste uruchomienie repliki powstańczej radiostacji "Błyskawica" w 60-ta rocznice Powstania Warszawskiego. Twórca radiostacji błyskawica jest mój znajomy ...

Początki radia...
10/06/2015

Początki radia...

Guglielmo Marconi - fizyk, konstruktor, jeden z pionierów radia, z pochodzenia Włoch, jako pierwszy zdołał dokonać transmisji radiowej przez Atlantyk. Obalił tym samym teorię jego przeciwników, którzy twierdzili, że krzywizna ziemi mogłaby ograniczyć transmisję do 200 mil lub mniej. Transmisja w postaci nadawanego kodu Morse'a pokonała odległość ponad 2000 mil z Poldhu w Kornwalii, w Anglii, do Nowej Funlandii w Kanadzie.

Fizyk, konstruktor i pionier radia urodził się w Bolonii, we Włoszech, w 1874 roku. Studiował fizykę i zainteresował się transmisji fal radiowych na podstawie badań niemieckiego fizyka Heinricha Hertza.

Zaczął swoje eksperymenty w Bolonii w 1894 roku. Początkowo udało się wysłać sygnał radiowy na odległość 1,5 mili. Następnie wyjechał do Anglii i w 1896 roku założył firmę oferującą bezprzewodową łączność telegraficzną na odległości ok. 10 mil.

W 1899 roku udało mu się zrealizować transmisję przez na kanał La Manche.

W tym samym roku również wyposażonł dwa statki amerykańskie mające nadawać relacje do gazet nowojorskich o postępach w wyścigu jachtów w Pucharze Ameryki.
To udane przedsięwzięcie wzbudziło powszechne zainteresowanie Marconim i jego firmą.

Największe osiągnięcie Marconiego nastąpiło 12 grudnia 1901 roku, kiedy otrzymał wiadomość wysłaną z Anglii w Nowej Funlandii.

Transmisja transatlantycka przyniosła mu światową sławę. Jak na ironię, krytycy projektu mieli rację. Fale radiowe nie przemieszczają się zgodnie z krzywizną ziemi. W rzeczywistości transatlantycki sygnał radiowy Marconiego został skierowany i odbity od jonosfery i odesłany w stronę Kanady.

W 1909 roku dostał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki wspólnie z niemieckim wynalazcą Ferdinandem Braunem. Zmarł w 1937 roku, a w dniu jego pogrzebu wszystkie stacje British Broadcasting Corporation (BBC) milczały przez dwie minuty aby mu oddać hołd.

Poleci kolejny balon z nadajnikiem amatorskim. Już jutro!
03/06/2015
Balon z Piły - Forum

Poleci kolejny balon z nadajnikiem amatorskim. Już jutro!

Balon z Piły - Forum Krótkofalarskie

01/06/2015
Spotkanie krótkofalarskie ŁOŚ 2015r.

Spotkanie krótkofalarskie ŁOŚ 2015r.

ŁOŚ na pograniczu...impreza maniaków łączności radiowej na pograniczu trzech województw Łódzkiego Opolskiego Śląskiego

W eterze spotkać można wiele stacji okolicznościowych upamiętniających czy propagujących rozmaite wydarzenia.W tych dnia...
06/05/2015
100_lecie_bitwy_pod_Gorlicami_1915

W eterze spotkać można wiele stacji okolicznościowych upamiętniających czy propagujących rozmaite wydarzenia.

W tych dniach słychać stację SP100WTD, która upamiętnia 100 lecie bitwy pod Gorlicami.

Jeden z krótkofalowców Gorlickich, Krzysztof SP9RQA wykonał
piękne zdjęcia inscenizacji tej bitwy, do których obejrzenia zapraszamy.

Photos by Krzysztof, May 2, 2015 - Obchody setnej rocznicy bitwy pod Gorlicami 1915. Inscenizacja bitwy odbyła się w Sekowej.

01/03/2015
Jubileusz 85-lecia PZK

Jubileusz 85-lecia PZK

Reportaż filmowy z uroczystej inauguracji 85-lecia powstania Polskiego Związku Krótkofalowców. rfcUroczystość odbyła się w dniu 24 lutego 2015 r. o godzinie ...

Komentarz jest chyba zbyteczny. Piękny obrazek dziecka z pasją. :-)
17/02/2015
MTN 'Space'

Komentarz jest chyba zbyteczny. Piękny obrazek dziecka z pasją. :-)

MTN Global’s latest brand commercial tells the story of a little boy who discovers, via MTN's world class internet, that it is very simple to build a homemad...

RadioReaktywacja
15/02/2015

RadioReaktywacja

14.02.2015 odbył się kolejny egzamin na świadectwo operatora w służbie radiowej amatorskiej. Ważny dla nas z dwóch powodów: po pierwsze jednym ze zdających był nasz wychowanek, po drugie: egzamin odbywał sie w nowej forfmule.
Najważniejsza wiadomość, Franek zdał bez kłopotów i teraz czeka na dokumenty. Sam egzamin upłynąl w miłej i sympatycznej atmosferze. Jak wspomniałem wcześniej, egzamin odbywał się w nowej fofrmule, czemu towarzyszył dreszczyk emocji. Zupełnie neipotrzebnie, ponieważ egzaminatorzy zadbali o to, by zminimalizować stres zdających. Po części pisemnej każdy został zaproszony na część ustną, skłądającą się z kilku pytań dotyczacych sposobu wywołania, kodu q czy literowania znaków po polsku i angielsku. Były również pytania doczycące sposobu raportowania. Wszystko w czytelny i klarowny sposób, więc znów okazało się, że nie taki egzamin straszny...
GRATULUJEMY wszystkim zdającym i niecierpliwie oczekujemy Was na pasmach.

YAM TV!
09/02/2015
YAM TV!

YAM TV!

SP5YAM HAM Radio Club at High School in Komorow, Poland

S P 5 Y A M - Klub Łączności przy LO im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie
01/02/2015

S P 5 Y A M - Klub Łączności przy LO im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie

W miniony weekend kosmonauci Rosyjscy przesyłali z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej obrazki związane z 80 rocznicą urodzin Jurija Gagarina - pierwszego człowieka w kosmosie.

Wykorzystano do tego celu emisję SSTV czyli Slow Scan TeleVision.

Przebieg transmisji oraz sygnały emitowane w przerwach między obrazkami można zobaczyć i usłyszeć na filmikach i zdjęciach poniżej.

https://www.youtube.com/watch?v=UtY46BDNQZU
https://www.youtube.com/watch?v=ZhO2z7s6VNQ

01/02/2015
K1N by dxzone.com

Najbardziej oczekiwana przez amatorów dalekich łączności ekspedycja DX ostatnich 22 lat właśnie dotarła na miejsce przeznaczenia - malutką wysepkę Navassa położoną na Morzu Karaibskim na zachód od Haiti.

Co tak rozpala wyobraźnię i pragnienia braci krótkofalarskiej na całym świecie? Co jest tak niezwykłego w tych nieco ponad 5km kwadratowych skał porośniętych ubogą roślinnością?

Otóż, wysepka ta stanowi samodzielny tzw. podmiot na liście DXCC czyli liście wszystkich podmiotów krótkofalarskich na świecie.

Zrobienie łączności z ekspedycją pracującą z tej wyspy (nie ma tam oczywiście krótkofalowców mieszkających na stałe) to szansa dla wielu radioamatorów na skompletowanie łączności ze wszystkimi z długiej listy 340 podmiotów.

Ostatnia taka szansa była 22 lata temu, a ze względu na stanowisko US Fish and Wildlife Service kolejna będzie nie wcześniej niż za 10 lat!

Warto odwiedzić i na bieżąco śledzić stronę ekspedycji.
Na bieżąco pojawiają się tam zdjęcia z kolejnych dni trwającej już wyprawy. Widać ile wysiłku i środków ona pochłonęła, a przed nimi kilka tygodni tego co najlepsze - nieustannej pracy przy radiostacji!

Adres

Pl. Defilad 1, Pałac Kultury I Nauki
Srodmiescie
00-901

Ostrzeżenia

Bądź na bieżąco i daj nam wysłać e-mail, gdy Stacja krótkofalarska Muzeum Techniki 3Z5MT umieści wiadomości i promocje. Twój adres e-mail nie zostanie wykorzystany do żadnego innego celu i możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

Widea

Kategoria

Najbliższe muzea


Inne Muzea w Srodmiescie

Pokaż Wszystkie

Komentarze

stacja jeszcze działa ?