Muzeum Regionalne

Muzeum Regionalne Zapraszamy do odwiedzania muzeum i zwiedzania wystaw. Budynek ten jest jednym z najstarszych zabytków architektury w Łukowie. Muzeum powstało w 1960 roku.
(15)

Muzeum Regionalne w Łukowie

Muzeum Regionalne w Łukowie mieści się w gmachu dawnego Konwiktu Szaniawskich. Został ufundowany w 1732 roku przez biskupa krakowskiego Konstantego Felicjana Szaniawskiego. Konwikt służył jako miejsce zamieszkania dla ubogiej młodzieży z rodu Szaniawskich, pobierającej nauki w łukowskim kolegium księży pijarów. Obecnie w gmachu konwiktu mieszczą się również siedziby To

warzystwa Przyjaciół Ziemi Łukowskiej oraz Stowarzyszenia Twórców Ludowych Oddział w Łukowie. Głównym celem naszej instytucji jest gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie eksponatów z zakresu etnografii, geologii i historii Ziemi Łukowskiej. W naszych zbiorach posiadamy unikatowe kolekcje:
-dywanów dwuosnowowych, wykonanych przez wybitne tkaczki z Węgrowa: Dominikę Bujnowską i Halinę Fijołek;
-tkanin z Jarczówka i Gozda;
-wycinanek ludowych z okolic Kołbieli i Powiśla Garwolińskiego;
-rzeźby o tematyce ludowej;
-ceramiki wykonanej przez garncarzy z Łukowa i Glinnego;
-obrazów autorstwa Józefa Pankiewicza, Leona Wyczółkowskiego oraz innych artystów, lokalnych i zagranicznych. Prowadzimy także działalność oświatową, oferując lekcje muzealne i warsztaty z zakresu tradycyjnej twórczości ludowej, a także organizując gry miejskie i konkursy tematyczne, związane z historią i przyrodą naszego regionu.

17/11/2023

W piątek 18 listopada mieszkańcy Łukowa mieli okazję uczestniczyć w wyjątkowym wydarzeniu kulturalnym. W Muzeum Regionalnym odbył się wernisaż wystawy

Zapraszamy.
16/11/2023

Zapraszamy.

W dniu dzisiejszym nastąpiło przekazanie rzeźby przedstawiającej ks. Stanisława Brzóskę dla Parafii Przemienienia Pański...
15/11/2023

W dniu dzisiejszym nastąpiło przekazanie rzeźby przedstawiającej ks. Stanisława Brzóskę dla Parafii Przemienienia Pańskiego w Łukowie. Autorem rzeźby jest Pan Krzysztof Pycka z Adamowa. Rzeźba powstała podczas pleneru rzeźbiarskiego zorganizowanego we wrześniu 2023 r. przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łukowskiej i Muzeum Regionalne w Łukowie. Postać ks. Stanisława Brzóski jest bezpośrednio związana z naszym regionem jak również łukowską kolegiatą. To tu mieszkał i wygłaszał patriotyczne kazania ten ostatni walczący powstaniec.

Zapraszamy na wernisaż wystawy pt. "A to ludowe i polskie właśnie ... Twórczość Mieczysława Gaja", który odbędzie się w ...
15/11/2023

Zapraszamy na wernisaż wystawy pt. "A to ludowe i polskie właśnie ... Twórczość Mieczysława Gaja", który odbędzie się w dniu 17 listopada 2023 roku (piątek) o godzinie 16.00 w gmachu Muzeum Regionalnego w Łukowie.

W dniu 6 listopada w naszym muzeum odbyło się spotkanie z rzeźbiarzem Panem Mieczysławem Gaja. Podczas spotkania Pan Mie...
07/11/2023

W dniu 6 listopada w naszym muzeum odbyło się spotkanie z rzeźbiarzem Panem Mieczysławem Gaja. Podczas spotkania Pan Mieczysław opowiedział o początkach swojej pracy artystycznej oraz licznych wystawach krajowych i zagranicznych. Następnie dyrektor muzeum Pan Mariusz Burdach zaprezentował najnowsze wydawnictwo pt. "A to ludowe i polskie właśnie ... Twórczość Mieczysława Gaja". Publikacja została dofinansowana z budżetu państwa, ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wszyscy uczestnicy spotkania zostali obdarowani książką z dedykacją od rzeźbiarza. Spotkanie zakończyło wykonanie pamiątkowej fotografii. Mieszkańcy Łukowa będą mieli możliwość obejrzenia prac Pana M. Gaja już 17 listopada 2023 r. podczas wernisażu wystawy, który odbędzie się w gmachu naszego muzeum o godzinie 16.00. Zapraszamy Państwa serdecznie.

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu „Najpiękniejsza łukowska choinka i ozdoba choinkowa - 2023”. Regulamin ...
06/11/2023

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu „Najpiękniejsza łukowska choinka i ozdoba choinkowa - 2023”. Regulamin i oświadczenie znajdują się na stronie internetowej muzeum.

Regulamin konkursu
„Najpiękniejsza łukowska choinka i ozdoba choinkowa - 2023”

Organizator: Muzeum Regionalne w Łukowie, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łukowskiej
Cel: Wykonanie choinki lub ozdoby choinkowej z zastosowaniem ciekawych i oryginalnych materiałów i technik zdobienia. Mile widziane będą prace wykonane z wykorzystaniem elementów zdobniczych sztuki ludowej naszego regionu.
Zasady konkursu:
1. Materiał i technika wykonania dowolna.
2. Prace należy dostarczyć do gmachu Muzeum Regionalnego w Łukowie.
3. Termin dostarczenia choinek lub ozdób upływa w dniu 15.12.2023 r. o godz. 15.30
4. Wraz z pracą uczestnik konkursu zobowiązany jest złożyć wypełniony formularz zgłoszenia uczestnictwa (dołączony do regulaminu). Regulamin i formularz zgłoszenia dostępny jest w siedzibie Muzeum Regionalnego w Łukowie oraz na stronie internetowej muzeum www.muzeum.lukow.pl

5. Organizator ma prawo odrzucić pracę niezgodną z regulaminem.

6. Przystępując do konkursu uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora jego danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu i wystawy muzealnej zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu, na warunkach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), (Dz. Urz. UE. L. z 2016 r. poz. 119.1 oraz z 2018 r. poz. 127.2).

7. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Regionalne w Łukowie z siedzibą w Łukowie przy ul. Józefa Piłsudskiego 19 (21-400 Łuków), wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury, prowadzonego przez Powiat Łukowski, pod numerem 1/99 posiadającym REGON: 710005120, posługującym się NIP: 825-10-25-987.

8. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika konkursu oświadczenia, iż jest autorem pracy. Z chwilą przekazania pracy organizatorowi, uczestnik przenosi nieodpłatnie, bezterminowo i na zasadzie wyłączności na Muzeum Regionalne w Łukowie autorskie prawa do pracy.

9. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na nieodpłatną publikację swojego wizerunku, imienia, nazwiska, informacji o miejscowości, w której mieszka lub szkoły do której uczęszcza.

10. Organizator zastrzega sobie prawo nieodpłatnego publikowania wizerunku prac w prasie, telewizji, katalogach i na plakatach oraz w innych wydawnictwach.

11. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.

12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

13. Wyboru najlepszych prac dokona Komisja Konkursowa, powołana przez organizatora.

14. Autorzy najlepszych prac otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.
15. Termin wystawy pokonkursowej oraz wręczenia nagród zostanie podany na stronie muzeum oraz w lokalnych mediach.
16. Odbiór prac w terminie 1 -16.02.2024 r. w siedzibie muzeum.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

Zapraszamy na spotkanie z rzeźbiarzem Mieczysławem Gaja, które odbędzie się 6 listopada 2023 r. o godzinie 15.00. W prog...
02/11/2023

Zapraszamy na spotkanie z rzeźbiarzem Mieczysławem Gaja, które odbędzie się 6 listopada 2023 r. o godzinie 15.00. W programie spotkania zaplanowana jest promocja książki pt. "A to ludowe i polskie właśnie ... Twórczość Mieczysława Gaja". Publikacja została dofinansowana z budżetu państwa - ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

"Powiat Łukowski w obiektywie". Dom w Ryżkach, 1966 r., fot. K. Cieślak.
27/10/2023

"Powiat Łukowski w obiektywie". Dom w Ryżkach, 1966 r., fot. K. Cieślak.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z pleneru rzeźbiarskiego.
29/09/2023

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z pleneru rzeźbiarskiego.

Plener rzeźbiarski pt. „Rzeźba Ziemi Łukowskiej” połączony z warsztatami rzeźbiarskimi w Muzeum Regionalnym w Łukowie – fotorelacja przez Mariusz Burdach | 29 września 2023 0 komentarzy W dniu 28.09.2023 r. już po raz ósmy na dziedzińcu Muzeum Regionalnego w Łukowie odbył się ple...

Zmarł Tadeusz Adamski – artysta rzeźbiarz z Sobisk, członek Stowarzyszenia Twórców Ludowych Oddział w Łukowie.W wieku 67...
31/08/2023

Zmarł Tadeusz Adamski – artysta rzeźbiarz z Sobisk, członek Stowarzyszenia Twórców Ludowych Oddział w Łukowie.

W wieku 67 lat odszedł Tadeusz Adamski - znany i ceniony rzeźbiarz ludowy z gminy Adamów, którego twórczość związana była z Łukowskim Ośrodkiem Rzeźby Ludowej.

Tadeusz Adamski urodził się 27 września 1956 r. w Adamowie, jako syn znanego rzeźbiarza ludowego Mariana Adamskiego. Rzeźbieniem zajmował się od 1970 r. W początkowym okresie naśladował styl ojca, szybko jednak wypracował własny warsztat twórczy. Wykonywał rzeźby pełne oraz płaskorzeźby. Tematem jego prac były postacie świętych, ludzie przy pracy, zwierzęta, ptaki i kwiaty. Swoje inspiracje czerpał z życia wsi, z którą jest ściśle związany, co uwidacznia się w jego działalności artystycznej. Był inicjatorem plenerów rzeźbiarskich w Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach. Współpracował z Cepelią i Desą. Jego prace znajdują się w zbiorach muzeów w Łukowie, Lublinie, Warszawie, Krakowie, Łodzi, Łęczycy, Siedlcach, Białej Podlasce i Toruniu. Wystawiane były również w muzeach i galeriach zagranicznych w Niemczech, Austrii, Holandii, Francji, Kanadzie i USA. Był aktywnym członkiem Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Wielokrotnie uczestniczył w plenerach rzeźbiarskich, targach i kiermaszach sztuki ludowej na terenie całej Polski. Wykonał ponad 70 rzeźb plenerowych. Wykonana przez T. Adamskiego szopka wystawiona była w 2004 roku w Ratuszu w Essen przez okres Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Bożonarodzeniowe rzeźby artysty zdobiły również Konsulat Polski w Kolonii. Swobodne operowanie szeroką paletą środków artystycznych oraz duża inwencja twórcza stawiają Tadeusza Adamskiego w czołówce polskich rzeźbiarzy ludowych. Zamiłowanie do twórczości ludowej Tadeusz Adamski starał się przekazać młodszemu pokoleniu, prowadząc w Woli Gułowskiej i Łukowie ,,szkółkę rzeźbiarską” oraz popularyzując rzeźbę ludową wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Nie ukrywając swoich tajemnic warsztatowych, uczył trudnej sztuki rzeźbienia młodych adeptów, przy zachowaniu treści i formy rzeźby ludowej własnego regionu. Za pracę z młodzieżą w „szkółce rzeźbiarskiej” jako opiekun otrzymał wiele wyróżnień i dyplomów za wzbogacenie współczesnej sztuki ludowej naszego regionu o nowe wartości artystyczne, a w latach 2011 - 2021 również dyplomy i nagrody specjalne za propagowanie tradycyjnej rzeźby ludowej wśród młodzieży szkolnej oraz wiele podziękowań za prowadzone pokazy rzeźbienia i warsztaty rzeźbiarskie w Domu Pracy Twórczej ,,Reymontówka” w Chlewiskach oraz placówkach kulturalnych i oświatowych gminy Kotuń (pow. Siedlce). Aktywnie współpracował również z Muzeum Regionalnym w Łukowie.
Uroczystości pogrzebowe śp. Tadeusza Adamskiego odbędą się w piątek o godz. 14.00 w Sanktuarium Matki Bożej Patronki Żołnierzy Września w Woli Gułowskiej.

W imieniu organizatorów: Starosty Łukowskiego p. Dariusza Szustka, Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej, Muzeu...
31/08/2023

W imieniu organizatorów: Starosty Łukowskiego p. Dariusza Szustka, Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej, Muzeum Regionalnego w Łukowie oraz Zespołu Szkół im. Władysława Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym zapraszamy do udziału w Narodowym Czytaniu 2023 pod patronatem Pary Prezydenckiej, które odbędzie się w dniu 9 września 2023 r. w Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej, początek godz. 11.00.

Podczas tegorocznego wydarzenia będziemy mieli przyjemność czytać na głos fragmenty powieści „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. W programie zaplanowano również recital fortepianowy w wykonaniu pianistki Teresy Kaban.

ZAPRASZAMY!!!
Powiat Łukowski, Muzeum Regionalne, Zespół Szkół im. Władysława Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym

Zapraszamy na konferencję pt. "Wierni ideałom" poświęconą instruktorom harcerskim Łukowa i okolic, która odbędzie się 4 ...
30/08/2023

Zapraszamy na konferencję pt. "Wierni ideałom" poświęconą instruktorom harcerskim Łukowa i okolic, która odbędzie się 4 września 2023 r. o godz. 15.00 w Łukowskim Ośrodku Kultury. Konferencja będzie też okazją do zaprezentowania nowych eksponatów Muzeum Regionalnego w Łukowie, które trafiły do Łukowa w depozyt z Muzeum Harcerstwa w Warszawie: Kroniki 2 Męskiej Drużyny Harcerzy im. Stefana Czarnieckego i Albumu ze zdjęciami z obozów harcerskich hufca łukowskiego z 1937 i 1938 r. oraz odznaczeń Tadeusza Nieśpiałowskiego, które zostały podarowane Muzeum przez córkę Małgorzatę Krzempek-Nieśpiałowską.

Organizatorem konferencji jest Chorągiew Lubelska ZHP i Hufiec ZHP Łuków. Partnerami wydarzenia jest Muzeum Regionalne w Łukowie, Muzeum Harcerstwa w Warszawie, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, Łukowski Ośrodek Kultury.

Konferencja historyczna – „Wierni Ideałom” poświęconą instruktorom harcerskim Ziemi Łukowskiej przez Mariusz Burdach | 29 sierpnia 2023 0 komentarzy Związek Harcerstwa Polskiego zaprasza na Konferencję „Wierni Ideałom” poświęconą instruktorom harcerskim Łukowa i okolic, która ...

30/08/2023

Czy w Łukowie była komandoria templariuszy? Jeśli tak, skąd przybyli i jak byli zorganizowani? Problem ten w świetle bulli papieża Aleksandra IV z 1257 r. omawia w swoim artykule Marcin Gomółka. Zapraszamy do lektury!

Warsztaty rzeźbiarskie w pracowni im. Piotra Czubaszka przy Muzuem Regionalnym w Łukowie.
16/08/2023

Warsztaty rzeźbiarskie w pracowni im. Piotra Czubaszka przy Muzuem Regionalnym w Łukowie.

Wręczenie nagród laureatom konkursu "Ziemia Łukowska - miejsce przyjazne pszczołom". Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy...
13/08/2023

Wręczenie nagród laureatom konkursu "Ziemia Łukowska - miejsce przyjazne pszczołom". Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

Podczas Święta Miodów Ziemi Łukowskiej, które odbyło się 6 sierpnia 2023 r. w Ławkach nasze muzeum prezentowało wystawę ...
10/08/2023

Podczas Święta Miodów Ziemi Łukowskiej, które odbyło się 6 sierpnia 2023 r. w Ławkach nasze muzeum prezentowało wystawę plenerową o tematyce pszczelarskiej. W tym dniu odbyło się również wręczenie nagród laureatom konkursu "Ziemia Łukowska miejsce przyjazne pszczołom" przygotowanego przez Muzeum Regionalne w Łukowie we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Łukowskiej i firmą Syngenta Polska Sp. z o.o. Dziękujemy, że byliście razem z nami podczas tego słodkiego święta.

10/08/2023
Zapraszamy do odwiedzenia naszej wystawy plenerowej podczas Święta Miodów Ziemi Łukowskiej w dniu 6.08.2023 r. w miejsco...
03/08/2023

Zapraszamy do odwiedzenia naszej wystawy plenerowej podczas Święta Miodów Ziemi Łukowskiej w dniu 6.08.2023 r. w miejscowości Ławki koło Łukowa. W tym dniu muzeum będzie nieczynne.

W dniu 2 sierpnia 2023 r. odbyło się posiedzenie komisji, która dokonała rozstrzygnięcia konkursu "Ziemia Łukowska - mie...
03/08/2023

W dniu 2 sierpnia 2023 r. odbyło się posiedzenie komisji, która dokonała rozstrzygnięcia konkursu "Ziemia Łukowska - miejsce przyjazne pszczołom".
W kategorii „dzieci i młodzież” nagrody i wyróżnienia otrzymali:
- Mateusz Dębowski – I miejsce
- Natalia Domańska – II miejsce
- Jakub Kania – III miejsce
wyróżnienia:
- Krzysztof Bącik
- Aleksandra Matyka
W kategorii „dorośli” nagrody i wyróżnienia otrzymali:
- Ilona Bącik – I miejsce
- Elżbieta Jasińska – II miejsce
- Jadwiga Próchniewicz – III miejsce
wyróżnienia:
- Lucyna Szczygielska
- Monika Osińska
Wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się w dniu 6 sierpnia 2023 r. podczas Święta Miodów Ziemi Łukowskiej w miejscowości Ławki, ok. godz. 14.30.

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym „Ziemia Łukowska - miejsce przyjazne pszczołom”. Na prace czekamy do 31...
27/07/2023

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym „Ziemia Łukowska - miejsce przyjazne pszczołom”. Na prace czekamy do 31.07.2023 r.

Longin Kowalczyk (1935 – 2023). Etnograf, muzealnik, regionalista. Całe życie poświęcił dla Łukowa i Ziemi Łukowskiej. B...
17/07/2023

Longin Kowalczyk (1935 – 2023). Etnograf, muzealnik, regionalista. Całe życie poświęcił dla Łukowa i Ziemi Łukowskiej. Był dumny z miejsca w którym mieszkał. Poznawał jego historię i chętnie dzielił się swoją wiedzą. Zgromadził bogaty zbiór regionaliów z którego korzystają kolejne pokolenia Łukowian. Szczególnie umiłował sobie kulturę ludową naszego regionu. Przemierzając podłukowskie wsie poznawał dawne zwyczaje i tradycje oraz zachęcał do ich kultywowania. Wokół swojej osoby skupiał twórców ludowych tj. rzeźbiarzy, tkaczki, wycinankarki. Doprowadził do powstania łukowskiego oddziału Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Zgromadził bogaty zbiór eksponatów etnograficznych z przełomu XIX i XX w. Pozostawił również dokumentację fotograficzną naszego regionu.
Był absolwentem Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie. Studia magisterskie ukończył na Uniwersytecie Wrocławskim na kierunku etnografii. W latach 1960 – 2009 był dyrektorem Muzeum Regionalnego w Łukowie. W latach 1976-1981 był wykładowcą w Wyższej Szkole Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach. Przez wiele lat był członkiem Rady Muzealnej. Zorganizował Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej. Przyczynił się do powstania Łukowskiego Ośrodka Rzeźby Ludowej. Był współorganizatorem Szkółek Rzeźbiarskich w Łukowie i Woli Gułowskiej. Z jego inicjatywy w latach 80 - tych i 90 – tych na terenie powiatu łukowskiego powstały liczne izby pamięci. Zaangażowany w działalność Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łukowskiej oraz Stowarzyszenia Twórców Ludowych Oddział w Łukowie. Był autorem wielu artykułów, wydawnictw oraz zdjęć. Jego zaangażowanie i praca zostały nagrodzone licznymi odznaczeniami i wyróżnieniami państwowymi tj. Brązowy Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Zasłużony dla Kultury Polskiej.
Longin Kowalczyk był człowiekiem znanym i szanowanym w naszym regionie. Jego odejście jest bolesną stratą nie tylko dla rodziny i bliskich, ale również dla wszystkich osób, które spotkały go chociaż przez chwilę. Nam muzealnikom będzie go brakowało szczególnie. Mimo, że już z nami nie pracował, zawsze miał dla nas czas. Rozmawialiśmy osobiście i telefonicznie. Zawsze nas wspierał, pomagał i doradzał. Był założycielem, dyrektorem, ale również prawdziwym przyjacielem naszego muzeum. Zawsze zainteresowany działalnością muzeum. Śledził nasze wydarzenia w prasie i Internecie. Był dumny, że kolejni dyrektorzy kontynuują jego dzieło. Chętnie uczestniczył w wernisażach wystawach, imprezach muzealnych i zebraniach. Wspominamy go jako osobę ciepłą, spokojną, pomocną, zaangażowaną w działalność społeczną i muzealną. Dla nas był skarbnicą wiedzy o regionie. Będzie nam brakowało rozmów, opowieści i wspólnie spędzonych chwil.
Msza Św. pogrzebowa odbędzie się w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w dniu 19.07.2023 r. o godz. 11.00 po której nastąpi przewiezienie na cmentarz parafialny.
Rodzinie i bliskim składamy szczere kondolencje.

Festyn religijno – patriotyczny w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świetego w Łukowie podczas którego odbędzie się odsłon...
16/07/2023

Festyn religijno – patriotyczny w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świetego w Łukowie podczas którego odbędzie się odsłonięcie muralu poświęconego bohaterom Powstania Styczniowego.

15/07/2023
Zapraszamy do odwiedzenia naszej wystawy plenerowej w dniu 16.07.2023 r. W tym dniu muzeum będzie nieczynne.
13/07/2023

Zapraszamy do odwiedzenia naszej wystawy plenerowej w dniu 16.07.2023 r. W tym dniu muzeum będzie nieczynne.

Informacja dla zwiedzających o wystawie plenerowej poza siedzibą Muzeum w dn. 16.07.2023 r. przez Mariusz Burdach | 12 lipca 2023 0 komentarzy Muzeum Regionalne w Łukowie zaprasza do obejrzenia wystawy plenerowej przygotowanej przez naszą placówkę w dniu 16.07.2023 r. (niedziela) podczas festy...

"Powiat Łukowski w obiektywie". Dom w Trzebieszowie. Lata 40. XX wieku. Fot. ze zbiorów prywatnych.
05/07/2023

"Powiat Łukowski w obiektywie". Dom w Trzebieszowie. Lata 40. XX wieku. Fot. ze zbiorów prywatnych.

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym "Ziemia Łukowska - miejsce przyjazne pszczołom". Na prace czekamy do 31...
05/07/2023

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym "Ziemia Łukowska - miejsce przyjazne pszczołom". Na prace czekamy do 31.07.2023 r.

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym.„Ziemia Łukowska - miejsce przyjazne pszczołom” -III edycja konkursu fo...
27/06/2023

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym.

„Ziemia Łukowska - miejsce przyjazne pszczołom” -
III edycja konkursu fotograficznego
ORGANIZATOR:
1. Muzeum Regionalne w Łukowie
PARTNERZY:
1. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łukowskiej
2. Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Lublinie
3. Syngenta Polska Sp. z o.o.
CEL KONKURSU:
1. Obserwowanie życia pszczół i ich zwyczajów.
2. Zachęcenie do tworzenia miejsc przyjaznych pszczołom na terenie Ziemi Łukowskiej.
ZASADY KONKURSU:
1. Przedmiotem konkursu będzie wykonanie fotografii ukazującej miejsca przyjazne pszczołom na terenie Ziemi Łukowskiej (tj. kwiaty, łąki kwietne, ogrody, balkony, ule, pasieki i inne miejsca związane z pszczołami).
2. W konkursie może wziąć udział każdy, kto zajmuje się fotografią amatorsko lub zawodowo.
3. Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach wiekowych:
I kategoria – dzieci i młodzież do lat 18.
II kategoria – dorośli.
4. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie prac do dnia 31.07.2023 r. na adres e-mail: [email protected]
5. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 4 zdjęć.
6. Uczestnik konkursu zobowiązany jest złożyć wypełnione oświadczenie. Oświadczenie jest dostępne na stronie internetowej http://muzeum.lukow.pl/ oraz w siedzibie Muzeum Regionalnego
w Łukowie.
7. Fotografie niespełniające wymogów regulaminowych nie będą oceniane.
8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nieodpłatnego publikowania zdjęć w prasie, telewizji, katalogach i na plakatach oraz w innych wydawnictwach.
9. Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
10. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że fotografie złożone na konkurs zostały wykonane osobiście.
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:
1. Wyboru najlepszych prac w poszczególnych kategoriach dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów.
2. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w sierpniu 2023 r. podczas Święta Miodów Ziemi Łukowskiej.
NAGRODY:
1. Autorzy najlepszych prac z każdej kategorii otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

Łuków, czerwiec 2023 r.

14/06/2023

Informacja dla zwiedzających o wystawie plenerowej poza siedzibą Muzeum (18.06.2023 r.)

Muzeum Regionalne w Łukowie zaprasza do obejrzenia wystawy plenerowej przygotowanej przez naszą placówkę w dniu 18.06.2023 r. (niedziela) podczas ,,Festynu Rodzinnego z Geologią" na terenie Zespołu Szkół w Gołaszynie (gm. Łuków). Początek imprezy godz. 14.00. W tym dniu muzeum będzie nieczynne. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

07/06/2023

9 czerwca 2023 r. (piątek) muzeum będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

Warsztaty rzeźbiarskie w łukowskim muzeum.
07/06/2023

Warsztaty rzeźbiarskie w łukowskim muzeum.

Rusza ,,szkółka rzeźbiarska” w Muzeum Regionalnym w Łukowie przez Mariusz Burdach | 6 czerwca 2023 0 komentarzy Muzeum Regionalne w Łukowie wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Łukowskiej zapraszają chętne dzieci (wiek od ok. 10 lat) oraz młodzież do udziału w szkółce rzeźbiar...

Adres

Józefa Piłsudskiego 19
Łukow
21-400

Godziny Otwarcia

Poniedziałek 08:00 - 16:00
Wtorek 08:00 - 16:00
Środa 08:00 - 16:00
Czwartek 08:00 - 16:00
Piątek 08:00 - 16:00
Niedziela 11:00 - 15:00

Telefon

257982716

Strona Internetowa

Ostrzeżenia

Bądź na bieżąco i daj nam wysłać e-mail, gdy Muzeum Regionalne umieści wiadomości i promocje. Twój adres e-mail nie zostanie wykorzystany do żadnego innego celu i możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

Skontaktuj Się Z Firmę

Wyślij wiadomość do Muzeum Regionalne:

Udostępnij

Kategoria