Museums in Yad Mordekhai

Find museums in Yad Mordekhai. Listings include מוזיאון יד מרדכי. Click on each in the list below the map for more information.

 • 11/06/20
  ב16.11.1940 נסגר גטו וורשה על חצי מיליון יושביו היהודים. ביום זה נקיים יום עיון וירטואלי בנושא השפעות הסגירה על היחיד והחברה. ירצו באירוע פרופ' עמוס גולדברג וד"ר שי אפרת. מצורף קישור להרשמה לאירוע. ...
  > מוזיאון יד מרדכי
 • 11/05/20
  היום החמישי בנובמבר. לפני שבעים ושתיים שנה חזר שטח הקיבוץ לידי ישראל. החברים שעד אז היו "בגלות" במרכז הארץ מיהרו לבוא לראות את ביתם. היה זה יום שעורר רגשות מעורבים, מצד אחד שמחה גדולה והתרגשות על הא...
  > מוזיאון יד מרדכי
 • 10/23/20
  בהתרגשות רבה, נפתח אתמול בחגיגיות קורס למדריכים מהחברה הבדואית. הקורס הוא פרויקט משותף של המוזיאון, ארגון "השחר החדש בנגב" והקונגרס הישראלי מבית בר אילן ומתקיים בתמיכת קרן יק"א. המדריכים החדשים יקבלו...
  > מוזיאון יד מרדכי