اسلام را بهتر بشناسیم

اسلام را بهتر بشناسیم Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from اسلام را بهتر بشناسیم, Museum, London.

لیاقت گوسفندها ؛حکومت گرگهاست . پیرو همون دین کثیف باشید.  زنیکه عوضی خجالت نمیکشه با این وضعیت میاد تو خیابون... اینا ت...
14/07/2011

لیاقت گوسفندها ؛حکومت گرگهاست . پیرو همون دین کثیف باشید.زنیکه عوضی خجالت نمیکشه با این وضعیت میاد تو خیابون... اینا تقصیره شوهراشونه؛ اگه غیرت داشتن که وضع این نبود ... ما که زنیم بش نگا میکنیم دیگه وای به حال بقیه .... میمیره یه چادر بندازه سرش دیگه تقریبا داشتند از عصبانیت داد میزدن . . منم گیج بودم از این همه زن ستیزی و حرفایی که برام عجیب بود غصه ام گرفته بود. برگشتم به خانمه گفتم ببخشید تو بحث اتون دخالت میکنم. اما اون خانم بارداره. میفهمید؟ چرا این قدر زن ستیزید؟ با عصبی ترین حالت ممکن ؛صورتش رو آورد تو نیم سانتی صورتم و با همون ولوم صدا .. ما زن ستیز نیستیم . ما ناهنجار ستیزیم ...-شکم یه زن باردار چه ناهنجاریه داره آخه؟ اون شکم توش حیات جاریه. زیباست . زایش رمز بودنه ؛هستیه؟ میفهمی خانم؟ اون برجستگی زیباست . جزئی از زنانگیه . ..-حرف نزن. سینه هم برجستگیه . باید بندازیمش بیرون . باید از مرد نامحرم بپوشونیم. شو ماها فک میکنین هر کی بی حجاب تر باشه با کلاس تره. . مثلا میخوای بگی روشن فکری؟ اگه تمدن به برهنگی باشه حیوون ها از همه متمدن ترند!!- خانم . اراجیف کتابهای مطهری رو برا من بلغور نکن لطفا . متاسفانه شما اصلا فکر نداری که روشن یا تاریک باشه خانم بغل دستی اش با حق به جانب ترین حالت ممکن -بیخیال این بچه است باش بحث نکن .. خانمه هم مجددا شروع کرد به داد و بیداد بقیه زنهای اتوبوس هم مشارکت کردند تو بحث و تایید میکردنشون و برای امثال من که باعث مریض کردن این جامعه شدن اظهار تاسف میکردن. .......... دیدن اون حجم از حماقت داشت حالمو بد میکرد. اومدم پیاده بشم . برگشتم همه اشون رو مخاطب قرار دادم : لیاقت گوسفندا ؛حکومت گرگاست . پیرو همون دین کثیف باشید اینو که گفتم خانمه ته اتوبوس خیز برداشت سمتم ؛ که اگه راننده در نزده بود معلوم نبود چی پیش میومد من بهت زده تو خیابون به اتوبوس در حال حرکت نگا میکردم . وصدای فریاد های زن های چسبیده به در؛ که درو بزن میخوایم بکشیمش!

Address


Alerts

Be the first to know and let us send you an email when اسلام را بهتر بشناسیم posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Category

Nearby museums