Museums in Applecross

Find museums in Applecross. Listings include Sgeul an Iasgaich. Click on each in the list below the map for more information.

 • 06/30/15
  Chòrd e rinn a bhith ag obair còmhla ri clann Fèis a' Bhealaich, agus chithear feadhainn de na pìosan ealain aca a dh'aithghearr ann an leabhran a tha ri thighinn :-)
  > Sgeul an Iasgaich
 • 03/05/15
  Dealbh a fhuair sinn bho dh'Iain MacDhunLèibhe (ar taing dha!) dhen Maggie Davie, BRD 243, air cladach Loch Thoirbheartan, 1950. A lovely photo of the Maggie Davie, BRD 243, on the shore of Loch To...
  > Sgeul an Iasgaich
 • 02/17/15
  Not strictly an "Applecross" boat, but with such close connections (ownership, family connections, geography) that she might as well have been. The Johan on the slipway. Photos passed to us recently b...
  > Sgeul an Iasgaich