Nostra dolça Llengua Valenciana

  • Home
  • Nostra dolça Llengua Valenciana

Nostra dolça Llengua Valenciana Comunitat en defensa de nostra volguda Llengua Valenciana.
(8)

"En 1932, los valencianistas caen en una bien preparada trampa de los pancatalanistas. El Institut d´Estudis Catalans co...
09/12/2023

"En 1932, los valencianistas caen en una bien preparada trampa de los pancatalanistas. El Institut d´Estudis Catalans convoca a los valencianos a una reunión, que se celebró en Castellón, para discutir y aprobar la unidad ortográfica del valenciano y catalán según patrones catalanistas."

Font: En el seu llibre 'Misterios de la Historia' (Ed. Planeta, 1990). Recollida la cita en el llibre 'Judes valentins' de J.P. Valencianos (Valéncia , 1991).

* Ricardo de la Cierva y Hoces (Madrit, 1926-2015). Historiador, escritor i polític.

A vore, n´hi han coses que no s´entenen. Buscant per Internet sobre Arnau de Vilanova apareix en la seua biografia que h...
08/12/2023

A vore, n´hi han coses que no s´entenen. Buscant per Internet sobre Arnau de Vilanova apareix en la seua biografia que ha naixcut en la ciutat de Valéncia pero en canvi ha segut un "mege català". La manipulació en Internet és tant forta que te trobes coses com estes.

"Nosatres, els valencians, no volem res que no siga nostre. Pero per aixo mateix, no permetrem que ningu gose tocar ni a...
07/12/2023

"Nosatres, els valencians, no volem res que no siga nostre. Pero per aixo mateix, no permetrem que ningu gose tocar ni apropiar-se de res de lo que nos pertany. Valencia i el seu Regne no volen ser una atra cosa que aixo: Valencia i res mes que Valencia, es dir, la Patria del Valencians."

Font: Josep Alminyana, 1981.

* Josep Alminyana i Vallés (Cerdà, 1916-Torrella, 2006). Llicenciat en Filosofia i Teologia, religiós, professor i escritor. Membre de Lo Rat Penat i Amunt el Cor. Acadèmic de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana (RACV). Traduí al valencià els quatre evangelis i el missal romà i feu un estudi sobre Sor Isabel de Villena, també és destacable la seua obra "El Crit de la llengua", entre atres obres.

"Don Josep Maria no pensava aixina, sempre va defendre al Regne de Valencia, sempre pensà que Alacant, Castello i Valenc...
05/12/2023

"Don Josep Maria no pensava aixina, sempre va defendre al Regne de Valencia, sempre pensà que Alacant, Castello i Valencia tenien llengua, costums, interessos, historia i tradicio comuns que nos havien convertit en un sol poble des de feya sigles. Artana, Castello i el Regne de Valencia eren... la seua vida. La Llengua Valenciana, per ell demostradament diferenciada del catala, era l´argamassa que unia i donava rao de ser al poble valencià. Éll dia que la llengua materna era part intrinseca de la familia i pensava, com home eminentment religios, que tenia obligacio de defendre-la, ya que u dels manaments de l´Iglesia es el de "honrar pare i mare" i la considerava sa segona mare."

Font: 'Ha mort un gran valencià de Castello' (Revista Renou nº 52, juliol, 2005), per Fernando Masip Loras.

* En Josep Mª Guinot i Galan (Artana, 1907-Castelló, 2005). Llicenciat en Filosofia i Lletres, secció Filologia Romànica, per l´Universitat de Barcelona. Doctor en Sagrada Teologia. Catedràtic de Religió i de Llatí. Vicari de la Trinitat de Castelló i Canonge Magistral de la Catedral de Sogorp. Acadèmic de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana (RACV). Fundador de l´Associació Cultural Cardona i Vives de Castelló. Ha escrit diverses obres sobre temàtica religiosa i llingüística.

Lo mateix que nos passa als valencians. "... Adondequiera que voy me gusta leer en la lengua del país. En Portugal apena...
04/12/2023

Lo mateix que nos passa als valencians.

"... Adondequiera que voy me gusta leer en la lengua del país. En Portugal apenas leo sino portugués, y ahora aquí, en Mallorca, leo en mallorquín. Pero cuidado que lo sea y no catalán.
[...].. Los literatos mallorquines y los intelectuales en general son catalanistas. El gran poeta Juan Alcover, después de haber estado mucho tiempo haciendo versos en castellano, se puso a hacerlos en catalán y no en la lengua de su país."

* Miguel de Unamuno Jugo (Bilbao, 1864-Salamanca, 1936). Escritor, filòsof i polític.

"La llengua no depen ni dels llingüistes ni dels polítics, sino de la gent que l´utilisa. Que els polítics i llingüistes...
03/12/2023

"La llengua no depen ni dels llingüistes ni dels polítics, sino de la gent que l´utilisa. Que els polítics i llingüistes es llimiten a arreplegar la realitat llingüística de cada societat. La diferència entre llengua i dialecte està que darrere d´una llengua hi ha un eixèrcit i darrere d´un dialecte no hi ha res.'

Font: '¿Llengua valenciana o dialecte barceloní? (Neocatalà)'. La suplantació d´una llengua. Segles XIX i XX. Separata de les conferències impartides en l´Universitat de Valéncia. 2005, per Mª Teresa Puerto Ferre.

* Noam Chomsky (Filadelfia, EE.UU., 1928). Llingüiste i Filòsof.

"... privar a Cataluña de la aportación de las letras valencianas sería como arrancar de la literatura catalana la poesí...
02/12/2023

"... privar a Cataluña de la aportación de las letras valencianas sería como arrancar de la literatura catalana la poesía casi por completo, porque en ningún momento, antes de la Reinaxença, ha llegado a adquirir el esplendor en que se nos muestra gracias a los Ausias March, a los Roiç de Corella, a los Jaume Roig, a los Fenollar y a otros cien más."

Font: Pròlec del 'Cançoner satirich valencià dels segles XV-XVI' per Ramón Miquel i Planas.

* Ramón Miquel y Planas (Barcelona, 1874-1950). Bibliòfil, editor, traductor, empresari, ensagiste, escritor, poeta, bibliògraf, historiador de la llengua i literatura catalanes.

Por el contrario, dado su pedigrí histórico SÍ que hay que hablar de LENGUA VALENCIANA: El ilustre gramático español Ram...
01/12/2023

Por el contrario, dado su pedigrí histórico SÍ que hay que hablar de LENGUA VALENCIANA: El ilustre gramático español Ramón Menéndez Pidal, en su "Gramática Histórica” (Madrid ,1977) siempre reconoció la independencia y categoría histórica de la Lengua Valenciana, en su trayectoria evolutiva, respaldada por los tres elementos indispensables que fundamentan una lengua:

1. Sus etimologías genuinas.
2. Su trayectoria de acuerdo con los principios y Leyes de la Gramática Histórica.
3. La autoridad indiscutible de unos Clásicos que la han desarrollado y consagrado a lo largo de un SIGLO DE ORO LITERARIO (Siglo y medio, en el caso de la Lengua Valenciana).

La LENGUA VALENCIANA tiene esos 3 elementos indispensables junto a otros, también, de esencial calibre:

1. Posee desde el siglo XV una koiné o sustrato lingüístico con plena autonomía fonética, léxica, morfosintáctica, fonética y semántica;
2. Posee gramáticas que la estructuran como lengua (Gramática de Andreu Sempere. Alcoy, 1546)
3. Posee diccionarios ("Líber Elegantiarum"... "el més antic lèxic d´una llengua romanç", del valenciano Joan Esteve, 1472);
4. Posee una Biblia traducida del latín ("Biblia de Frai Bonifaci Ferrer", 1478);
5. Posee un "Kempis", traducido del latín por Miquel Perez (1482); y..., sobretodo,
6. Posee el primer Siglo de Oro Literario de una lengua neolatina europea durante el cual centenares de autores proclaman en el prólogo o en el colofón de sus obras su: ”estic escrivint en nostra vulgar llengua materna valenciana".

Muy al contrario, el infame e infecto dialecto barceloní, así definido por el gran gurú de la investigación catalana Padre Batllori, no tiene todo el arsenal lingüístico antes mencionado ya que no alcanza su estándar lingüístico hasta 1906, cuando el químico Pompeu Fabra lo fabrica en su laboratorio esperántico “creando una lengua bombarda plagada de galicismos, arcaísmos y neologismos” (Unamuno dixit).

Ese es el neocatalaní que ahora se IMPONE en la Comunidad Valenciana para SUPLANTAR a la LENGUA VALENCIANA.

Font: 'Lengua Valenciana. Una lengua suplantada' (Valéncia, 2006), per Mª Teresa Puerto.

* Mª Teresa Puerto Ferre. Catedràtica d´Anglés. Llicenciada en Filosofia i Lletres (Filologia Anglesa i Francesa). Màster en Llengües Anglo-Romàniques. Membre del Colectiu Fullana de mestres i professors universitaris.

Feya un temps, existia una web titulada "Lenguas de España" a on ho dia ben claret. Be, puix, eixa web ha desaparegut.
01/12/2023

Feya un temps, existia una web titulada "Lenguas de España" a on ho dia ben claret. Be, puix, eixa web ha desaparegut.

Hemeroteca (1980)Interessant artícul, titulat 'En defensa de la Lengua Valenciana', per Carmen Soriano (ABC, 10.10.1980)...
30/11/2023

Hemeroteca (1980)

Interessant artícul, titulat 'En defensa de la Lengua Valenciana', per Carmen Soriano (ABC, 10.10.1980).

"Hay un hecho que salta a la vista. Cuando las huestes del Rey D. Jaime llegan a Valencia, se nota un fenómeno que sorpr...
29/11/2023

"Hay un hecho que salta a la vista. Cuando las huestes del Rey D. Jaime llegan a Valencia, se nota un fenómeno que sorprende algo: una gran parte de los nombres geográficos de los poblados de la huerta de Valencia son latinos, mejor dicho, romances..."

Font: 'Breu historia sobre l´orige de la Llengua Valenciana'. Francesc Moreno (1995).

* Julián Ribera i Tarragó (Carcaixent, 1858-Madrit, 1934). Filòlec, arabiste i musicòlec. Catedràtic de llengua i lliteratura àrap en les Universitats de Saragossa i Madrit. Director de la Biblioteca Àrap-Hispana. Publicà varies obres. Se li reconeix com el descobridor del romanç mossàrap.

29/11/2023

Més de 2.000 ciutadans de Moncada han firmat el manifest ‘Moncada està en valencià’ rebujant el nou topònim ‘Montcada’ en l’intent de catalanisació del govern local de Compromís i PSOE. Des del PP, Vox, Ciutadans i Decidix varen iniciar a principis de més la campanya de recollida de...

Hemeroteca (2005)"El pueblo valenciano rechaza de forma aplastante la unificación del idioma valenciano con el catalán, ...
28/11/2023

Hemeroteca (2005)

"El pueblo valenciano rechaza de forma aplastante la unificación del idioma valenciano con el catalán, y por extensión se opone al dictamen de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) que impuso la unidad lingüística.

El 64,4 por ciento de los valencianos, una mayoría rotunda, respondió a la encuesta oficial del CIS que su lengua es 'diferente' al catalán, por sólo un 28% que dijo que es 'la misma lengua que se habla en Cataluña y Baleares'."

Font i foto: Enquesta del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), d´abril 2005 (Diario de Valencia).

Hemeroteca (2014)Ahir, escoltant les notícies de TV, comentaven que la RAE (Real Academia de la Lengua Española) ha pres...
27/11/2023

Hemeroteca (2014)

Ahir, escoltant les notícies de TV, comentaven que la RAE (Real Academia de la Lengua Española) ha presentat l´última edició del diccionari, el DRAE, a on incorpora algunes paraules que són d´us habitual pels parlants, com per eixemple: 'Tuitear', en canvi, ha eliminat unes atres per no ser utilisades i han caigut en desús. Be, esta introducció la fem per a comentar-vos que això és una Acadèmia de la Llengua, i que, en definitiva una llengua la fa el poble que la parla i no els filòlecs ni les universitats ni les acadèmies que només tenen que regular-la.

El periòdic 'El Mundo' publicà el dumenge, 8.9.2013, un suplement titulat 'Crónica' a on parla de Pròsper Bofarull, anti...
26/11/2023

El periòdic 'El Mundo' publicà el dumenge, 8.9.2013, un suplement titulat 'Crónica' a on parla de Pròsper Bofarull, antic archiver del ACA (Archiu de la Corona d´Aragó) de sèu en la ciutat de Barcelona. L´artícul és molt interessant, trau a la llum pública la manipulació que est element feu dels principals documents valencians, anem a ficar-vos alguna resenya:

"El archivero que manipuló el mito catalán.

La exaltación del nacionalismo catalanista la comenzó Próspero de Bofarull en 1847, el día que eliminó de un libro medieval apellidos aragoneses, navarros y castellanos en la conquista del reino de Valencia.
[...]
Don Próspero TACHÓ nombres aragoneses para que los catalanes no fueran minoría.
[...]
El libro de hechos de armas de Cataluña es otro engaño. Se dató en 1420 pero es de dos siglos después... Su autor, Joan Gaspar Roig i Jalpí (1624-1691), ejecutó un engaño extraordinario al asegurar que la obra, en realidad escrita por él en el siglo XVII, era una copia de un incunable de 1420 firmado por Bernard Boadas. El apócrifo ha sido usado como fuente para narrar la historia de la patria catalana durante siglos, hasta que en 1948 el medievalista y lingüista Miquel Coll y Alentorn descubrió el timo.
[...]
El primer testamento del Rey Jaime I, que sólo consideraba a Cataluña condado feudal, desapareció... A las adulteraciones de Próspero de Bofarull se uniría la conveniente desaparición del testamento de Jaime I -legajo 758, según la antigua numeración- que establecía los límites de los reinos de Aragón, Valencia y Mallorca y del Condado de Barcelona.
[...]
Tras descubrir la manipulación de Bofarull, el historiador Ubieto y sus hijos fueron amenazados.
[...]
Otro mito es el de la Senyera: En realidad era el emblema medieval de la Casa de la Corona de Aragón."

Com podeu comprovar no té cap desperdici. Cosa que molts ya sabiem pero és important que es publique l´engany i la manipulació a nivell nacional. La meua enhorabona al seu autor, Julio Martín Alarcón.

25/11/2023

El Colectiu Lluís Fullana defén les Normes d’El Puig i tacha a la AVL d’acientífica

"L´humillant situacio llingüistica que tenalla al resignat poble valencià, agredit des de fa mes de dos sigles en la seu...
25/11/2023

"L´humillant situacio llingüistica que tenalla al resignat poble valencià, agredit des de fa mes de dos sigles en la seua historica llengua, en la seua cultura, en sa identitat i en la seua Senyera, fa necessaria, una volta mes, la publicacio d´este llibre-testimoni que guarde per a la memoria historica de les nostres futures generacions lo que nos neguen pseudollingüistes fidelisats, academics entreguistes i acomplexats politics pobres en cultura."

Font: Pròlec del llibre 'Cronologia Historica de la Llengua Valenciana', per Joan Ignaci Culla i Mª Teresa Puerto (Valéncia, 2007).

Foto: Llibre 'Cronologia Historica de la Llengua Valenciana'.

Hemeroteca."La geografía política de la Corona de Aragón contradice la posibilidad de importación de la lengua catalana"...
24/11/2023

Hemeroteca.

"La geografía política de la Corona de Aragón contradice la posibilidad de importación de la lengua catalana". Ampar Cabanes.

* Ampar Cabanes Pecourt (Valéncia, 1938). Llicenciada en Filosofia i Lletres. Doctora en Història. 20 anys com a professora de l´Universitat de Valéncia. Catedràtica de Paleografia i Diplomàtica de l´Universitat de Múrcia. Fon Consellera d´Educació durant el govern preautonòmic d´Enric Monsonís.

El llibre "L´Imitació de Jesucrist" de Tomàs de Kempis fon traduït per Miquel Pereç en l´any 1482. Podeu vore en l´image...
23/11/2023

El llibre "L´Imitació de Jesucrist" de Tomàs de Kempis fon traduït per Miquel Pereç en l´any 1482. Podeu vore en l´image lo que diu l´autor sobre la llengua a la que fa la traducció.

Be, puix, si busques per Internet, apareixen coses tan vergonyoses i manipulades com esta:

"La imitació de Jesucrist del Tomas de Kempis. Traducció catalana de Miquel Perez. Novament publicada per R. Miquel y Planas segons la edició de l'any 1482"

"El poble que guarda la seua història i sa llengua té la clau de la seua llibertat." J.J. Rousseau* Jean Jacques Roussea...
22/11/2023

"El poble que guarda la seua història i sa llengua té la clau de la seua llibertat." J.J. Rousseau

* Jean Jacques Rousseau (Ginebra, Suïssa, 1712 - Ermenonville, França, 1778). Escritor, filòsof i músic.

"Siempre me había inquietado una duda, ¿A qué se debía la presencia de abundante documentación valenciana en el Archivo ...
21/11/2023

"Siempre me había inquietado una duda, ¿A qué se debía la presencia de abundante documentación valenciana en el Archivo de la Corona de Aragón en Barcelona? Eran, muchos de ellos, legajos de los siglos XVI y XVII, escritos la mayoría en castellano y algunos en valenciano, dirigidos al rey y autoridades que residían en Madrid y Valladolid; es decir, nada que ver con Cataluña ¿Por qué estaban allí? Este fondo documental -de incalculable valor- permanece retenido ilegalmente en Cataluña desde 1852; no existiendo base legal alguna para -si las autoridades valencianas lo reclaman- impedir su devolución. Los temas de los legajos son muy variados: conflictos bélicos, disputas entre virreyes y jurados de Valencia, problemas sanitarios, protocolo, etc..."

Font: 'Los documentos del Reino de Valencia, retenidos en Barcelona' (Las Provincias, 9 de decembre de 1991), per Ricart Garcia Moya.

"La historia de cómo Ilegaron a Barcelona estos documentos es la siguiente: en 1809, las tropas de Napoleón saquearon el archivo de Simancas, siendo transportados a Francia parte de sus fondos; entre ellos, los valencianos. Quinientas galeras (similares a las carretas del Oeste) recorrieron el camino hacia Irún con los papeles pertenecientes a la Secretaría del Reino de Valencia. Los documentos abarcan desde mensajes del duque de Feria (no el amigo de las niñas, sino su antepasado virrey de Valencia) avisando del peligro turco al Consell de Alicante, o los memoriales de Valencia a Felipe II, recordando que "el marqués de Denia podría traducir al rey los escritos en lengua valenciana".

En Francia permanecieron hasta 1852, cuando permitieron su devolución. En el regreso, sin causa justificada, los legajos valencianos se quedaron en la ciudad condal. Los Bofarull -que controlaban el Archivo de la Corona de Aragón en 1852 deseaban Ilevar a cabo el proyecto ideado por Xavier de Garma en el siglo XVIII, que pretendía "reunir" documentación de Aragón, Valencia y Mallorca en Barcelona. Hay que aclarar que este rimbombante título era impropio, pues comenzó a usarse a fines del siglo XVIII, cuando ya no existía la Corona de Aragón; anteriormente era un archivo del rey, igual que los de Zaragoza y Valencia. Todo indica que el círculo barcelonés de Xavier de Garma pensó legitimar la retención de documentos pertenecientes a otros territorios con el aparatoso título de Archivo de la Corona de Aragón. Fue una operación maquiavélica e innoble."

Font: 'Los documentos perdidos del Reino de Valencia' (Las Provincias, 24 d´abril de 1995), per Ricart Garcia Moya.

* Ricart Garcia Moya (Alacant, 1942). És professor de secundària i investigador. Ha dedicat gran part de la seua vida a l´investigació de les relacions del poble valencià en atres regions veïnes, especialment Castella i Catalunya. Ha segut colaborador en diverses publicacions i articuliste en diversos periòdics (Diario Información, La Verdad, Las Provincias, ABC, Diario 16, Levante, Heraldo de Aragón, Diario de Valencia, etc...), a on per mig d´artículs ha anat donant a coneixer el resultat de sa llavor investigadora. Ha publicat diversos llibres sobre temàtica històrica i llingüística valenciana.

Foto: Lligalls de la Real Cancelleria. Archiu de la Corona d´Aragó. Ministeri de Cultura.

"Las Provincias", 21/11/2023.
21/11/2023

"Las Provincias", 21/11/2023.

"Don Josep Maria no pensava aixina, sempre va defendre al Regne de Valencia, sempre pensà que Alacant, Castello i Valenc...
20/11/2023

"Don Josep Maria no pensava aixina, sempre va defendre al Regne de Valencia, sempre pensà que Alacant, Castello i Valencia tenien llengua, costums, interessos, historia i tradicio comuns que nos havien convertit en un sol poble des de feia sigles. Artana, Castello i el Regne de Valencia eren... la seua vida. La Llengua Valenciana, per ell demostradament diferenciada del catala, era l´argamassa que unia i donava rao de ser al poble valencià. Éll dia que la llengua materna era part intrinseca de la familia i pensava, com home eminentment religios, que tenia obligacio de defendre-la, ya que u dels manaments de l´Iglesia es el de "honrar pare i mare" i la considerava sa segona mare."

Font: 'Ha mort un gran valencià de Castello' (Revista Renou nº 52, juliol 2005), per Fernando Masip Loras.

Foto: Portada revista Renou nº 45, març 2003.

* Josep Mª Guinot i Galan (Artana,1907-Castelló, 2005). Religiós, Filòlec, Llingüiste i un dels millors Llatinistes de la seua época. Doctor en Teologia, Llicenciat en Filosofia i Lletres i Filologia. Acadèmic de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana (RACV).

"Se presenta a los Almorávides como los causantes de la pérdida de la 'lengua romance' en Valencia en el siglo XII y com...
18/11/2023

"Se presenta a los Almorávides como los causantes de la pérdida de la 'lengua romance' en Valencia en el siglo XII y como los impulsores del dominio de la lengua árabe. Es tan burda esta interpretación que no resiste el menor intento de crítica. Los primitivos almorávides hablaban bereber y desconocían por completo el árabe. Difícilmente podían propiciar la lengua árabe....".

'Los almorávides, el idioma romance y los valencianos' Antonio Ubieto Arteta (Temas valencianos, 29; págs. 7, 11 y 14. Año 1978).

Font: 'Breu historia sobre l´orige de la Llengua Valenciana' per Francesc Moreno (1995).

* Antonio Ubieto Arteta (Saragossa, 1923-Valéncia, 1990). Historiador migevalista. Catedràtic d´Història. Doctor en Filosofia i Lletres. Ha escrit diversos llibres de temàtica valenciana.

La figura de l´Home Bo.Una de les figures més importants en la nostra història i cultura valenciana és la figura de l´Ho...
17/11/2023

La figura de l´Home Bo.

Una de les figures més importants en la nostra història i cultura valenciana és la figura de l´Home Bo. L´Home Bo, era aquella persona que davant la comunitat actuava i era considerada com a una persona imparcial, justa i sense cap partidisme; una persona honrada. Quan es tenia que lliurar alguna solució a qualsevol conflicte entre les persones, be familiar o no, es cridava a un Home Bo, que decidia i donava la justa solució al problema, podriem dir com un Juge de Pau.

El calificatiu d´Home Bo s´ha amprat pel poble valencià, durant el temps, per a diferents motius, tenim el cas del joc tradicional valencià de pilota valenciana, l´Home Bo és aquell que no pren part per cap dels jugadors, no aposta i decidix el punt quan n´hi han baralles, la seua decisió és inapelable, com els membres del Tribunal de les Aigües. Els Síndics del Tribunal de les Aigües són considerats “Homens bons”. També ha segut costum cridar a un Home Bo quan s´ha tingut que solventar el repartiment d´una herència entre els hereus quan no arribaven a cap acort. Hui en dia, existix la formula “compañado de hombre bueno” en els actes jurídics, que corre a càrrec d´advocats, normalment.

U dels llibres de temàtica valenciana que no pot faltar en nostra biblioteca es 'El Crit de la llengua', de Josep Alminy...
15/11/2023

U dels llibres de temàtica valenciana que no pot faltar en nostra biblioteca es 'El Crit de la llengua', de Josep Alminyana i Vallés, editat en Valéncia l´any 1981, l´última edició correspon a l´any 2006 i fon editat per la Diputació de Valéncia.

El llibre és un compendi d´autors clàssics (escritors dels sigles XVI, XVII i XVIII) i fotos dels documents, contenint les seues biografies, aixina com, allò que dien sobre la nostra Llengua Valenciana.

És possible que no queden eixemplars a la venda pero tot és qüestió de buscar-lo per si interessa.

* Josep Alminyana i Vallés (Cerdà, 1916-Torrella, 2006). Membre de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana (RACV), traduí al valencià els quatre evangelis i el missal romà i feu un estudi sobre Sor Isabel de Villena, entre atres obres.

14/11/2023
Frases.
14/11/2023

Frases.

"Scala Dei", de l´any 1523, de Francesc Eiximenis. Ho diu ben claret.* Francesc Eiximenis (Girona, 1330 - † Perpinyà, 23...
12/11/2023

"Scala Dei", de l´any 1523, de Francesc Eiximenis. Ho diu ben claret.

* Francesc Eiximenis (Girona, 1330 - † Perpinyà, 23 d'abril de 1409) fon un religiós franciscà i escritor de la Corona d'Aragó.

L´historiador i filòlec migevaliste, Ramón Menéndez Pidal, conta que "Mío Cid", Rodrigo Díaz de Vivar, al conquistar la ...
09/11/2023

L´historiador i filòlec migevaliste, Ramón Menéndez Pidal, conta que "Mío Cid", Rodrigo Díaz de Vivar, al conquistar la ciutat de Valéncia, en 1090, encarregà la vigilància i defensa de la ciutat als mossàraps que hi havien dins: “perque foren criats en els moros i parlaven aixina com ells i sabien les seues maneres i costums” (1).

(1)“Primera Crónica General de España que mandó componer Alfonso el Sabio” (1906), per Ramón Menéndez Pidal

"El Partido Popular ha impuesto la enseñanza del catalán en las escuelas valencianas, de modo que los jóvenes no se enti...
08/11/2023

"El Partido Popular ha impuesto la enseñanza del catalán en las escuelas valencianas, de modo que los jóvenes no se entienden con sus familias valenciano hablantes. Se trata de una estrategia de contenido político y también comercial, porque las editoriales separatistas precisan un mercado más amplio para hacer viables sus libros y productos.

El último episodio del entreguismo del PP de la Comunidad Valenciana a la catalanización ha sido el hundimiento y la destrucción de las cajas, que han sido absorbidas, con su patrimonio inmobiliario y sus marcas, en instituciones financieras catalanas. Un proceso que tendrá graves consecuencias en el futuro.

La sociedad valenciana resiste con fuerza a este intento de colonización, pero la destrucción del valencianismo, mediante compra de voluntades, y la traición del Partido Popular la ha dejado sin referencias políticas. El PP es el caballo de Troya de la catalanización y lo pagará caro y pronto."

Font: 'La banda de Rajoy traiciona a los valencianos: El PP, caballo de Troya de la catalanización en la Comunidad de Valencia' (Alerta Digital, 1.1.2013), per Enrique de Diego.

* Enrique de Diego Villagrán (Segòvia, 1956). Llicenciat en Ciències de l´informació. Periodiste, escritor, conferenciant, tertulià i articuliste.

"Cientificament parlant, la llengua valenciana es una llengua autoctona que te les seues arraïls en terres valencianes. ...
07/11/2023

"Cientificament parlant, la llengua valenciana es una llengua autoctona que te les seues arraïls en terres valencianes. La seua formacio historica s´explica per mig del parlar romanic vernacul de la Valencia musulmana, viu i actiu en el moment de la reconquista del sigle XIII. La llengua romanç dels mossaraps i els musulmans de Valencia no era una llengua fossil sino una llengua evolutiva i modernisant, d´estructura fonetica identica a la llengua valenciana posterior a la reconquista. Aço es lo que mostren i demostren les mes de trenta lleis de fonética historica que descriu Leopoldo Peñarroja a través d´un exhaustiu material extret de fonts arabigues i llatines dels sigles X-XIII en la seua obra magna “El mozárabe de Valencia”. Este romanç es parlava en una area territorial que concorda, en sorprenent exactitut, en lo que Jaume I va designar com a Regnum Valentiae a on molt pronte sorgiria una consciencia valenciana no dialectal, lliteraria i sociologica."

Font: 'Idioma valencià front al pancatalanisme', per Joan Romero. Artícul publicat en la revista 'El Palleter', de 12.3.2008.

* Joan Romero i Moya (Valéncia, 1943). Agent comercial. Investigador, escritor i articuliste en temàtica valenciana. Membre de l´Associació d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA).

"Del Marchal árabe nació el Marjal valenciano y de éste último los sinónimos Marjalería, Marjalenques, Marjalena, Marjal...
06/11/2023

"Del Marchal árabe nació el Marjal valenciano y de éste último los sinónimos Marjalería, Marjalenques, Marjalena, Marjaler, Marjalera.

Es tanto el cambio experimentado que incluso los antiguos moradores de ésta típica barriada desconocían la extensión del territorio así como el originario topónimo de aquel territorio que Madoz nos dejó escrito, “en aquel lugar de la ciudad de Valencia donde en la parte izquierda del río Turia se formaba aquella extensa hondonada”. Don Roque Chabás, el historiador hijo de Dénia que nunca escribía a humo de pajas, al referirse a la Valencia musulmana, dejó escrito: “La situación alta del terreno de la Alcudia, por poco que fuere, le daba importancia para tomar este nombre, pues los terrenos más cercanos al río en aquella parte tomaban, y aun conservan, el de Marchalenes, por donde el río se desbordaba”.

Los lugareños con nuestra propia lengua valenciana hemos logrado mantener aunque por otros prostituido y deteriorado preservar el nombre de nuestro arrabal. Primero fueron los escribas del Llibre del Repartiment (Marchiliena), después los copistas castellanos (Marchalenes), y más recientemente en (-normalitzat-) se escribe con el extemporáneo Marxalenes que carece de toda sinonimia con el topónimo nacido en éstas tierras lacustres."

Font: 'La añoranza de los arrabales de la Valencia de extramuros' (El Semanal, 20.2.2000), per A. Pérez-Reverte.

* Arturo Pérez-Reverte Gutiérrez (Cartagena, 1951). Escritor, periodiste i reporter. Llicenciat en Periodisme. Membre de la RAE des de l´any 2003. Fon presentador de ràdio (RNE) i corresponsal de TVE, reporter destacat en conflictes armats i guerres. Ha escrit diversos llibres.

Foto: Prisa.com

"Ell sentia, en lo més íntim del seu cor, la decadència de la seua llengua valenciana; per això parlava de 'la gran nece...
05/11/2023

"Ell sentia, en lo més íntim del seu cor, la decadència de la seua llengua valenciana; per això parlava de 'la gran necessitat que hi ha de conservar l´idioma propi d´este Regne'."

Font: 'El Crit de la llengua' de Josep Alminyana i Vallés (Valéncia, 2006).

* Fra Lluís Galiana i Cervera (Ontinyent, 1740-1771). De l´orde dels Predicadors. Estudià filosofia i teologia en Oriola. L´obra més coneguda d´ell es la 'Rondalla de rondalles'. Estigué en contacte en Gregori Mayans, intercanviant dubtes filosòfics i llingüístics.

Foto: 'Rondalla de rondalles', edició de Carles Ros i Hebrera, de l´any 1776, Valéncia.

04/11/2023
"Las obras del excelentissimo poeta Ausias March, Cavallero Valenciano. Traduzidas de lengua lemosina en Castellano", de...
03/11/2023

"Las obras del excelentissimo poeta Ausias March, Cavallero Valenciano. Traduzidas de lengua lemosina en Castellano", de l´any 1579, pel poeta Jorge de Monte Mayor. És sabut que antigament alguns autors li donaren al parlar del sur de França i Corona d´Aragó, el nom de llengua llemosina, en el sigle XIX també hi hagué un brot de renaiximent nostàlgic del mateix nom. No obstant, l´edició de l´obra en la llengua original d´Ausias March, feta en Valladolit en 1555, per Joan de Resa, du al final un Vocabulari Valencià-Castellà.

* Jorge de Monte Mayor (Montemor-o-Velho, 1520-Piamonte, 1562). Escritor i poeta hispà-portugués. Fon músic i cantant de la capella de l´infanta Maria, germana de Felip II, i criat dels príncips de Portugal.

Foto: Biblioteca virtual Miguel de Cervantes.

Address


Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Nostra dolça Llengua Valenciana posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Museum

Send a message to Nostra dolça Llengua Valenciana:

Shortcuts

  • Address
  • Alerts
  • Contact The Museum
  • Claim ownership or report listing
  • Want your museum to be the top-listed Museum?

Share