Muzeum Uniforem

Muzeum Uniforem MUZEUM UNIFOREM.. zbraní, unikátních dokumentů a plakátů nejen z II. světové války a 1. rep Each item of the exhibition is accompanied by an explanatory label. sv.

Welcome to our exhibition of unique artifacts - Czechoslovakia before and during the 2nd World War. You will see the ORIGINAL uniforms of Czechoslovaks, Germans, Americans, Russians, Britons, Japanese. At the same time you will see many kinds of original weapons, medals and other accessories, posters, authentic prints. Hallway and stairs
All what is on the walls (posters, signs) is from the secon

d world war, when the countries of Czech Kings were forcibly assigned to the Third Reich as a Protectorate Bohemia and Moravia. First floor - outdoors
In this section are placed the uniforms of the Czechoslovak army from the first until the second world war. In the first world war, the Czechoslovak troops left Austro-Hungarian army and joined the Czechoslovak legions to fight against the Germans and the Austrians. On the Western Front it was the Italian and the French Legion. On the eastern front played a significant role the Russian Legion, later was the only, which was able to defeat the Red Army. Further you will see uniforms of soldiers from the twenties and thirties – police, gendarmes, customs officers (so-called financial guard). There are also uniforms of railways, postal services, urban transport. In a small window are placed printed materials showing the anti-regime activity of the German fellow citizens, whose nationalism culminated in the Munich diktat and secession of the Sudetenland. Truncated Czechoslovakia could no longer resist, and 15. March 1939 the Czech lands were incorporated into the Empire. Large room
Here are located the Czechoslovak uniforms in the Protectorate of Bohemia and Moravia (government troops, police, gendarmerie, firefighters). In the showcases are important documents of the activities of the Sudeten Germans, but above all the artifacts from the Protectorate. Then there are exhibited original uniforms of the Third Reich, the cold weapons and printed matter relating to the Wehrmacht, Navy and Air force. A special showcase is devoted to Jewish residents of Czechoslovakia and the Freemasons of Bohemia, who played an important role in the history of Czechoslovakia. Winter Garden
Here are the SS and Wehrmacht uniforms and the SS and SA guns. Very important are the original prints and posters commemorating the assassination of Heydrich. Furthermore, the original war artifacts of the Allies and Axis with its satellites. In a display case are the uniforms of the Czechoslovak army, which fought alongside the Allies (pilots) in England, ground troops in Africa and Svoboda´s army in the USSR. In a small glass case are relics of the Czechoslovaks combat actions in the fight against the Germans. Smaller room
The first part is devoted to the Czechoslovak Germans at the time of pulling down one of the last bastions of democracy on the continent. Nearby are the uniforms of Czechoslovaks, who in turn moved out 3,5 million Germans back into the Reich. Then there are uniforms of liberators Americans, British and Soviets.*****************************************************************Vítáme Vás na naší výstavě artefaktů na téma Československo před a během 2. války. Jsou zde původní uniformy Čechoslováků, Němců, Američanů, Rusů, Angličanů a Japonců. Zároveň uvidíte mnoho druhů originálních zbraní, vyznamenání a jiných doplňků, plakátů, autentických tiskovin. Každá položka výstavy je opatřena vysvětlujícím štítkem. Chodba a schodiště
Vše co je na stěnách - plakáty, emailové cedule , je z doby 2. války, kdy byly země českých králů násilím zařazeny do III. Říše jako Protektorát Čechy a Morava.

1. patro - venku
V této části jsou umístěny uniformy československé armády od 1. až do 2. V první sv. válce čs. vojáci opouštěli Rakousko-uherskou armádu, vstoupili do československých legií a bojovali proti Němcům a Rakušanům. Na západní frontě to byly tzv. legie Italské a Francouzské. Na východní frontě hrály významnou roli Ruské legie, později byly jediné, které porážely Rudou armádu. Dále jsou zde uniformy vojáků z 20tých a 30tých let minulého století. Uniformy policie, četníků, celníků (tzv. finanční stráž), příslušníků železnice, pošty, městské dopravy. V malé výloze jsou umístěny tiskoviny zachycující protistátní iredentistickou (rozbíječskou) činnost německých spoluobčanů, jejichž nacionalismus vyvrcholil mnichovským diktátem a odtržením Sudet. Okleštěné Československo se již nemohlo bránit a 15. března 1939 byly české země začleněny do Říše. Velká místnost
Zde jsou umístěny uniformy Čechů v Protektorátě Čechy a Morava. Vládní vojsko, policie, četnictvo, hasiči. Ve vitrínách jsou důležité listiny o činnosti Sudetských Němců, ale především artefakty z Protektorátu. Dále původní uniformy III. Říše, chladné zbraně a tiskoviny týkající se Wehrmachtu, námořnictva a letectva. Zvláštní vitrína je věnována židovským obyvatelům ČSR a Svobodným zednářům českým, kteří sehráli v historii ČSR důležitou roli. Zimní zahrada
Zde jsou uniformy SS a Wehrmachtu, dále zbraně SS a SA. Také důležité jsou původní tiskoviny a plakáty připomínající atentát na Heydricha. Dále válečné artefakty Spojenců a Osy s jejími satelity. Ve vitríně jsou uniformy Československé armády, která bojovala po boku spojenců (letci v Anglii, pozemní vojsko v Africe a Svobodova armáda v SSSR). V malé vitríně jsou památky na bojovou činnost Čechoslováků v boji proti Němcům. Menší místnost
První část je věnována československým Němcům v době, kdy bourali jednu z posledních bašt demokracie na kontinentě. Vedle jsou uniformy Čechoslováků, kteří naproti tomu vystěhovali 3,5 milionů Němců zpět do „Říše“. Dále ještě uniformy osvoboditelů Američanů, Britů a Sovětů.

Karlštejn 65  -> directly opposite the post office
05/09/2012

Karlštejn 65 -> directly opposite the post office

DISCLAIMER: Intended for collectors of memorabilia and museum use only. We are not affiliated  with any right wing group...
04/09/2012

DISCLAIMER: Intended for collectors of memorabilia and museum use only. We are not affiliated with any right wing groups past or present and have never had any neo-Nazi connections what so ever. The owners of this exposition have full knowledge of the atrocities that took place during WWII, and do not condone any of these actions that took place. If you find German WWII memorabilia offensive then please do not enter this exhibition any further. Some people might find the history displayed here disturbing. Discretion is advised.

http://www.youtube.com/watch?v=AvQMjamGjI8
04/09/2012

http://www.youtube.com/watch?v=AvQMjamGjI8

Documentary cut of world war II movie. On the 29th of September 1938, the four European leaders:Benito Mussolini, Adolf Hi**er, Neville Chamberlain and Edoua...

Adresa

Karlštejn 65
Karlstejn
26718

Otevírací doba

Úterý 10:00 - 17:00
Středa 10:00 - 17:00
Čtvrtek 10:00 - 17:00
Pátek 10:00 - 17:00
Sobota 10:00 - 17:00
Neděle 10:00 - 17:00

Internetová stránka

Upozornění

Buďte informováni jako první, zašleme vám e-mail, když Muzeum Uniforem zveřejní novinky a akce. Vaše emailová adresa nebude použita pro žádný jiný účel a kdykoliv se můžete odhlásit.

Sdílet

Muzeí v blízkosti


Ostatní muzeí ve měste Karlstejn

Ukázat Vše