Havesdonckhoeve

Havesdonckhoeve Museum van oud landbouwalaam en volkshuisraad. Elke zondag geopend vanaf 14u tot 17u. (feestdagen gesloten). Andere tijdstippen op aanvraag. wegens de vele geplande activiteiten, is het museum tot eind sept'17 gesloten

LIGGING: Omarmd door Schelde en Rupel ligt Nattenhaasdonk, de oudste kern van de Bornemse deelgemeente Hingene. De Nattenhaasdonkstraat, een smalle kasseiweg, kronkelt er tussen akkers, weiland en bos en brengt je tot bij de Havesdonckhoeve. Een oude, maar frisse boerderij, aan de rand van een stiltegebied, vlak in de buurt van de Pastoor Huveneersheuvel. Achter haar muren wordt door een groep enthousiaste onbezoldigde vrijwilligers een rijke verzameling oud landbouwalaam en volkshuisraad uit Klein-Brabant gekoesterd HOE HET MUSEUM ONTSTOND: Op initiatief van de werkgroep Heemkunde Landelijke Gilde Hingene-Wintam-Eikevliet, kwam “Ons Klein-Brabants Boerenerf, Havesdonckhoeve vzw”, tot stand. Een initiatief dat met de inzet van de leden en met de medewerking van vele mensen uit Klein-Brabant werd gerealiseerd en waaraan nog steeds wordt verder gewerkt. De achttiende van de oogstmaand 1979 opende toenmalig burgemeester J. Van Eetvelt het museum. ACTIVITEITEN: Met de Havesdonckhoevefeesten die jaarlijks plaatsvinden de zondag nà 15 augustus wordt steeds een bepaald thema uitgewerkt. Zo kan de bezoeker zich met een beetje verbeelding in de leefwereld van toen wanen, als het ware door het Klein-Brabant van vroeger stappen. Aldus wordt de verzameling in haar eigen kader voor een stuk opnieuw tot leven gewekt. Op die manier tracht Ons Klein-Brabants Boerenerf Havesdonckhoeve vzw, een levendig museum te zijn, een museum met een hart, waar men in schuur en stal naast oud landbouwalaam ook nog wat stof kan aantreffen en dieren op het binnenhof. Kortom het beeld van de boederij uit het Klein-Brabant van toen wordt terug opgeroepen. Her en der worden monumenten en standbeelden opgericht. Dit museum is een monument, een hulde aan al de mensen uit Klein-Brabant die met deze volkshuisraad en dit alaam geleefd en gewerkt hebben. EVENEENS UNIEK OM TE BEZOEKEN: Op het erf van de Havesdonckhoeve kan ook de oude heropgerichte afwateringssluis uit de Scheldedijk van het Spierenbroeck bezocht worden. Aan de ingang werd Donatus Kwik gestandbeeld. Boerenzoon uit Nattenhaasdonck, figuur uit het boek “Het Goudland” van Hendrik Conscience. NEVENACTIVITEITEN: Jaarlijkse Havesdonckhoevefeesten: zondag nà 15 augustus. Met hun reus Donatus Kwik gaan de Donatus Ghesellen geregeld naar folkloristische reuzenstoeten in binnen- en buitenland. Ook aan de “Week van de Smaak” doet het museum mee. Uit de stenen houtoven van de boerderij zijn er dan typische boerengerechten van vroeger. Wanneer de thema’s het toelaten wordt ook deelgenomen aan de Erfgoeddag en de Monumentendag. Verder werkt het Havesdonckhoevemuseum mee bij activiteiten van andere plaatselijke verenigingen zoals de tweejaarlijkse Heksentochten van Landelijke Gilde Hingene-Wintam-Eikevliet. OPENINGSUREN: Van Pasen tot en met de laatste zondag van september: iedere zondag van 14 tot 17 uur en na afspraak. Feestdagen gesloten. KOSTPRIJS: Het initiatief kan vrij gesteund worden. Voor geleide groeps- en schoolbezoeken worden vooraf afspraken gemaakt. Leraren- leerlingen pakket / lerarenkaart. DVD-reeksen: scheldedijksluis, wissenteelt. Tijdens de openingsuren is er altijd iemand aanwezig die graag bereid is je uitvoerig te informeren over de tentoongestelde voorwerpen. TOT ZIENS IN DE HAVESDONCKHOEVE!

Missie: De vzw Ons Klein-Brabants Boerenerf Havesdonckhoeve, heeft als doelstelling het oud landbouwalaam en volkshuisraad uit eigen streek en omgeving te verzamelen om het in zijn eigen kader onder te brengen, te beschermen tegen verder verval, tentoon te stellen en te bewaren voor het nageslacht.

Al iets gepland op zondag 13 september 2020? Het is open monumentendag.In de Sint-Margarethakerk van Wintam kan je een t...
03/09/2020
Reservatie Sint-Margaretha kerk - Open Monumenten

Al iets gepland op zondag 13 september 2020? Het is open monumentendag.
In de Sint-Margarethakerk van Wintam kan je een tentoonstelling bezoeken over het gehucht Nattenhaasdonk en zijn geschiedenis.
Sint-​Margarethakerk Wintam met een van de mooiste inboedels van de streek welke voor het merendeel komt uit de door overstromingen verlaten kerk van Nattenhaasdonk, de oudste nederzetting van de streek.
Bezoek is mogelijk vanaf 10h tot 17h, let wel reservatie vooraf verplicht via bijgevoegde link of www.openmonumentendag.be

Reserveren is verplicht en kan hier: https://openmonumenten.eventsite.be/page/20

Reservatie Sint-Margaretha kerk: Open Monumenten -

19/05/2020

Door de Corona pandemie en de te volgen maatregelen kunnen er dit jaar geen havesdonckhoevefeesten plaatsvinden. We hopen in het najaar met de week van de smaak jullie te mogen ontvangen. Hou jullie gezond, en tot ziens.

Het bestuur.

02/05/2020
Havesdonckhoeve
01/05/2020

Havesdonckhoeve

01/05/2020
29/03/2020

Het Havesdonckhoevemuseum was in 2019 gans het jaar gesloten en vonden er geen activiteiten plaats omwille van riolerings-wegenwerken in de Nattenhaasdonkstraat. Voor 2020 is de heropening naar gewoonte gepland op paaszaterdag, maar aangezien de wettelijke voorschriften nav het Corona-virus/ Covid-19 dienen wij dit alles af te gelasten. Op dit moment hebben we nog geen vooruitzicht of de Havesdonckhoevefeesten 2020 kunnen doorgaan. Die zouden dit jaar uitzonderlijk op Zondag 9 Augustus plaatsvinden, zodat deze niet samenvallen met het Dodentocht weekend. We hopen snel een uitsluitsel te kunnen geven over de feesten, en hou Jullie gezond!

11/02/2018

Beste Sympathisanten en leden. In 2018 zal bij de Havesdonckhoeve vzw de focus liggen op het herschikken en onderhoud van ons museum. Dit vraagt veel tijd en kan niet gebeuren in de winterperiode. Hierdoor zullen er in 2018 geen Havesdonckhoeve-feesten plaatsvinden. In 2019 hopen we terug een mooi presentabel museum te hebben met de nodige bezoekmomenten en festiviteiten.

ps; helpende handen zijn steeds welkom, indien je graag een handje komt toesteken. Contact opnemen met Frans Spiessens 03/889.18.47

Havesdonckhoeve's cover photo
02/08/2017

Havesdonckhoeve's cover photo

Havesdonckhoeve's cover photo
19/06/2017

Havesdonckhoeve's cover photo

Beide winnaars van de ballonvlucht hebben er echt van genoten.
31/08/2016

Beide winnaars van de ballonvlucht hebben er echt van genoten.

Augustus blijft avonden met een super zichtbaarheid bieden! Vertrokken vanuit Liezele scheerden we enkele meters boven de Schelde in Branst om na 1u15 te landen in Hamme-Zogge. Ook nu was er bezoek in de lucht.

Daar is de orgelman ...
23/08/2016

Daar is de orgelman ...

Iedereen van harte welkom. Inkom gratis
06/08/2016

Iedereen van harte welkom. Inkom gratis

Havesdonckhoeve's cover photo
06/08/2016

Havesdonckhoeve's cover photo

Landelijke Gilde HWE
17/05/2016

Landelijke Gilde HWE

De laatste afspraken werden gemaakt.
De opbouw van de expo kan beginnen, materialen worden aangehaald en de "Blauwe Reiger" krijgt een laatste schrobbeurt zodat jullie met een mooie boot van wal kunnen steken.
Nog enkele dagen en wij verwelkomen u graag tijdens ons tweede evenement in het kader van "Dorp in de Kijker".

Als het weer even mee zit zal "Donatus Kwik", de reus van Nattenhaasdonk op zondag ook aanwezig zijn.
02/05/2016

Als het weer even mee zit zal "Donatus Kwik", de reus van Nattenhaasdonk op zondag ook aanwezig zijn.

Binnen enkele weken gaat ons tweede evenement in het kader van "Dorp in de Kijker" van start. De tentoonstelling "Watersnood '53" zal gedurende 3 maanden te bezichtigen zijn maar tijdens dit startweekend voorzien we tal van randactiviteiten zoals rondvaarten, begeleide wandelingen ...

Havesdonckhoeve's cover photo
31/03/2016

Havesdonckhoeve's cover photo

Landelijke Gilde HWE
23/02/2016

Landelijke Gilde HWE

Na 1,5 jaar voorbereiding hebben wij op 12 februari het startschot gegeven van "Dorp in de Kijker". En wat voor een schot ... het galmt nog steeds na.
De officiële opening vond plaatst in kasteel d' Ursel. De genodigden werden op de hoogte gebracht van ons uitgebreid jaarprogramma. Enkele sprekers namen het woord afgewisseld met muziek gebracht door de Academie voor Muziek, Woord en Dans. WZC De Vlietoever, Huize Eyckerheyde en Tateljeeke namen de cheque van de Drie Koningen van Wintam in ontvangst.
Nadien werd er, keuvelend tussen kunstwerken van plaatselijke kunstenaars, nagepraat tijdens de verzorgde receptie.
Citaat van de directeur van Landelijke Gilden: "Dit heb ik nog niet meegemaakt gedurende 16 jaar Dorp in de Kijker"
Dat spreekt voor zich ... wij hebben de lat hoog gelegd.

Havesdonckhoeve's cover photo
09/02/2016

Havesdonckhoeve's cover photo

Landelijke Gilde HWE
15/01/2016

Landelijke Gilde HWE

Landelijke Gilden zet sinds 15 jaar één dorp per provincie in de kijker. Onze gilde werd gekozen om in 2016 dit evenement op zich te nemen voor de provincie Antwerpen. Aangezien onze gilde 3 dorpen overkoepelt zullen wij dus Hingene, Wintam en Eikevliet een gans jaar in de kijker zetten.
Weldra lees je hier meer over de geplande activiteiten.

11/01/2016
Orde van Hingene

Orde van Hingene

OPROEP AAN DE BEVOLKING

Beste vrienden,
Beste leden,
Beste sympathisanten,

Onze vereniging wil een degelijke en prestigieuze (doch lokale) expo opbouwen rond de brouwerijen en cafés uit de gemeente Hingene (dorpen Hingene, Wintam en Eikevliet).

Kun je ons meer informatie geven over onderstaande brouwerijen?
Heb je foto’s die betrekking hebben tot één van onderstaande ondernemingen?
Of heb je een topstuk dat je ter beschikking wil stellen (wij werken met de nodige papieren)?
Laat het ons dan weten! Uw inbreng zullen wij zeer erg appreciëren!

Brouwerij Muyshondt in Wintam (brouwer van o.a. Krak Pils)
Brouwerij Van Vracem
Brouwerij De Nachtegaal
Bottelarij-Frisdrankenfabriek Van Praet
Brouwerij Roelants
Brouwerij Sint –Anna
Brouwerij De Rupel
Bottelarij Steenwegh
Bottelarij Spiessens
Bottelarij Vertongen
Bottelarij Rottiers
Frisdrankenfabriek De Coninck
Kuiperij De Smet
Brouwerij Het Paradijs daarna veranderd van naam in Brouwerij Moroy
Brouwerij Roomen daarna veranderd van naam in Brouwerij De Toekomst
Frisdrankenfabriek Moroy en Roelants

OF

Heb je foto’s of ken leuke anekdotes van cafés uit de dorpen Hingene, Wintam en Eikevliet? Het gamma is natuurlijk heel breed, maar ik denk dan aan café De Zwaan in Hingene, Café ’t Vaarwater te Wintam, Café De Balans te Eikevliet, Café (De) Mambo teHingene, Café Scaldis te Hingene, Café Oud Brussel (Fil en Fil) te Hingene, Het Vlaams Huis te Eikevliet, Café Sint Margareta te Wintam, Café Hollywood te Wintam en ga zo maar door. De lijst is immens lang...

Neem dan zeker contact met ons op via het gekende e-mailadres: [email protected].

Alvast bedankt!

Het Rex-Scaldis Expoteam
e-mail: [email protected]
website: www.eenhartvoorhingene.be
maatschappelijke zetel: Barelveldweg 8 - 2880 BORNEM

Wij houden eraan onze trouwe bezoekers en sympathisanten het allerbeste te wensen voor 2016. Momenteel genieten we van e...
03/01/2016

Wij houden eraan onze trouwe bezoekers en sympathisanten het allerbeste te wensen voor 2016. Momenteel genieten we van een verdiende winterslaap maar vanaf paaszaterdag openen we onze deuren weer.

Havesdonckhoeve's cover photo
03/01/2016

Havesdonckhoeve's cover photo

Kom op ons boerenerf proeven van de vergeten smaken, bij de gezellige warmte van het houtvuur en de vuurkorven.
04/11/2015

Kom op ons boerenerf proeven van de vergeten smaken, bij de gezellige warmte van het houtvuur en de vuurkorven.

Timeline Photos
04/11/2015

Timeline Photos

Havesdonckhoeve's cover photo
04/11/2015

Havesdonckhoeve's cover photo

Landelijke Gilde HWE
23/09/2015

Landelijke Gilde HWE

Het is nog niet te laat ! Je kan nog steeds inschrijven.

Blij dat Havesdonckhoeve weer als vertreklocatie gekozen werd voor dit unieke evenement van Landelijke Gilde Hingene-Win...
08/09/2015

Blij dat Havesdonckhoeve weer als vertreklocatie gekozen werd voor dit unieke evenement van Landelijke Gilde Hingene-Wintam-Eikevliet.

Lees hier alle info over onze heksentocht.

Feesten in de Havesdonckhoeve
31/07/2015
Feesten in de Havesdonckhoeve

Feesten in de Havesdonckhoeve

Zondag 16 augustus vanaf 11 uur worden de Havesdonckhoevefeesten georganiseerd in de Havesdonckhoeve, het museum van oud landbouwalaam en volkshuisraad in ...

Timeline Photos
23/07/2015

Timeline Photos

Havesdonckhoeve's cover photo
23/07/2015

Havesdonckhoeve's cover photo

Donatus Kwik was te gast op Vis en Folklore.Wel lastig als die klein gasten voor uw voeten lopen ze !
29/06/2015

Donatus Kwik was te gast op Vis en Folklore.
Wel lastig als die klein gasten voor uw voeten lopen ze !

Zondag 26 april ERFGOEDDAG op Havesdonckhoeve !In een thematentoonstelling worden oude akten over “afstand”, “koop”, “te...
24/04/2015

Zondag 26 april ERFGOEDDAG op Havesdonckhoeve !
In een thematentoonstelling worden oude akten over “afstand”, “koop”, “testament”, “verkoop”, “erfbrief”, “acquisitie”, “kavel”, “staat van specificatie” getoond.
Bovendien kan men het museum met oud landbouwalaam bezoeken.

Adres

Nattenhaasdonkstraat 13
Bornem
2880

Telefoon

03 889 18 47

Meldingen

Wees de eerste die het weet en laat ons u een e-mail sturen wanneer Havesdonckhoeve nieuws en promoties plaatst. Uw e-mailadres wordt niet voor andere doeleinden gebruikt en u kunt zich op elk gewenst moment afmelden.

Contact Het Museum

Stuur een bericht naar Havesdonckhoeve:

Musea in de buurt


Andere Historisch museum in Bornem

Alles Zien